They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 31. august 2012


SaLuSa 31. august 2012

De mørke Sjelene trodde virkelig at seieren var deres og at Den Nye Verdensorden var innen rekkevidde. De hadde imidlertid ikke regnet med deres vederheftighet og besluttsomhet til å stå opp imot dem, og i den relativt korte perioden siden dette århundret begynte, har dere økt Lyset eksponentielt på Jorden og således seiret over dem. De støyer fremdeles og tror at de kan forpurre planene for Oppstigningen, men faktum er at de ikke er mer enn et lite irritasjonsmoment. De har ikke lenger noen makt som gjør at de kan oppnå noen reell form for suksess med sine bestrebelser og de må finne seg i å se at deres imperium smuldrer opp og faller i grus.

Det vi holder på å ordne opp i nå er de systemene de har etablert som fortsatt funksjonerer. De står i veien for eksempel Avsløringen, men for hver dag som går, blir en ny hindring fjernet. Det øyeblikk Avsløringen blir formelt godkjent, vil det være som en stormflo av informasjon til mange andre aspekter i vår pågående relasjon til dere. Åpen kontakt mellom oss har vært betraktet som en egen sak, men den vil bli en realitet før Oppstigningen. Men først må veien ryddes for slike omfattende avsløringer, fordi mange mennesker fortsatt fornekter vår eksistens, og langt mindre er klare til å ta imot oss. Sannheten må imidlertid komme ut, fordi deres fremtid i stor grad er knyttet til vår, fordi vi alle Er Ett.

Vår ankomst vil ikke signalisere noen hensikt om å ta noe fra dere. Tvert imot er det slik at vi har så mye å gi for å hjelpe dere med spranget inn i den Nye Tidsalder. Og det er selvfølgelig ikke slutten på det, for da kommer tiden hvor dere vil slå dere sammen med oss på likverdig basis, og sammen vil vi tjene andre som har behov for den type erfaring som vi kan bidra med. Fremtiden deres vil ikke likne mye på det dere har opplevd til nå. Den vil være helt ulik, men også meget akseptabel. Vi kunne si det slik at dere har ikke levd ennå, fordi deres liv har funnet sted i falske kulisser, i en illusjon. Dere ble gitt Fri Vilje til å skape den akkurat slik dere ønsket det, men mørke krefter tok makten over dere.

Deres Frie Vilje vil ikke bli tatt fra dere, og hva dere enn matte velge, så vil det bli deres vei videre når denne syklusen er kommet til ende. Når det er lagt til rette på den måten er det ikke noe poeng i å forsøke å overtale andre til å gjøre noe annet enn det de selv ønsker, for de vil ikke føle seg bekvemme i energier de ikke takler. Og i tillegg finnes det ingen tidsfrister når det dreier seg om deres utvikling. Dere utvikler dere i deres eget tempo og hvis en sjel velger å forbli i de lavere dimensjoner, så er det helt klart at de er ikke rede til å gå videre inn i de høyere vibrasjonene. Mest sannsynlig trenger de ikke være i de lavere vibrasjoner lenge, fordi de, på samme måte som dere selv, kan dra veksler på alle sine tidligere erfaringer.

Uansett om media gidder å rapportere om det eller ikke, så gjør vi stadige fremskritt og ting legger seg til rette for en storslagen finale. Det nye bank- og finanssystemet begynner å ta form og behovet for omfattende forandringer blir nå akseptert over hele verden. Det kan derfor ikke vare lenge før det kommer en del kunngjøringer om det. Det vil med sikkerhet bety begynnelsen på slutten for Illuminat. Uten kontroll over pengemarkedet, vil de være som en kropp uten armer og ben og ikke i stand til å gjennomføre sine ulike aktiviteter. Uansett så er vi i ferd med å vinne tilbake enorme pengesommer, verdipapirer og verdifulle metaller, som vil bli tilbakeført til sine rettmessige eiere eller plassert i et verdensomspennende Omfordelingsfond.

Kjære Sjeler, vi er mer enn travel opptatt med å holde overoppsyn med våre alliertes aktiviteter, og jo mer vi arbeider sammen, jo mer suksess oppnår vi. Etter Oppstigningen vil vårt forhold til dere bli mye mer personlig og dere vil raskt oppnå status som Stjerne-Vesener, slik dere var for tusener av år siden. Det er grunne til at dere vil tilpasse dere det nye svært lett og føle dere hjemme med det dere vil gjøre i fremtiden. Hvor deilig vil det ikke være for dere å vite at enhver dere møter er hundre prosent pålitelig og redelige i alt de gjør! Ærlighet vil bli tatt som en selvfølge, for i de høyere dimensjoner finnes det ikke rom for noe mindre.

Så hold ut en liten stund til, uansett hvilke problemer dere har nå, enten de er fysiske eller annet, for de vil bli løst. Vi vet at mange av dere lider av fysiske plager som er forbundet med livet på Jorden, men dere kan være helt trygge på at alt vil bli satt rett igjen. Det er absolutt ingen ting som ikke kan bli rettet opp gjennom våre healing-metoder, og siden dere er Energi-Vesener, så vil dere finne at lyde og farger er sentrale i dem. Krystaller er også svært mye brukt og kan brukes på ulike måter for å skape mektige energier for transformasjon og kur. Faktum er at krystaller vil spille en meget stor rolle i deres fremtid. Slike konsepter er slett ikke nytt for dere, for mange av dere var i Atlantis da de var svært meget brukt.

Vi tror dere beginner å skjønne hvorfor dere er så høyt aktet, og det er fordi dere i fortiden hadde et så høyt bevissthetsnivå. De lavere vibrasjonene i dualiteten gjorde det vanskelig for dere å erindre at det var slik, og det er bare først i den senere tid at dere har begynt å våkne opp til hvem dere virkelig er. Dere har et helt ubegrenset potensial og dere vil snart finne deres rette plass i de store planene for Kosmos. Når dere får anledning til å bli kjent med oss, vil dere se dere selv i oss, og det er fordi mange av dere kom fra sivilisasjoner som er medlemmer av den Galaktiske Føderasjon av Lyset. Når dere møter deres egne, vil dere umiddelbart kjenne at dere er i slik, og for en gjenforening det vil bli! Det vil så visst bli feiringer når vi kan møte dere åpent, for da vil dere forstå at vi alltid har stått hverandre nær. Det vil være den mest naturlige gjenforening og en sammenkomst av sjeler som har arbeidet sammen i tusener av år.

Dere har så mye å se frem til. Så kast ikke bort energien deres på å bekymre dere om hva som vil skje med de mørke Sjelene. Dere vil med sikkerhet bli informert om hvem som har stått bak planene om å ta makten over dere og verden og hvem som er ansvarlige for de uhyrligheter som har vært gjort gjennom historien. Som naturlig er vil dere være mest interessert i det som har skjedd i deres egne liv. Det vil være mange sjokk, ettersom mennesker dere har hatt tillit til vil bli avslørt for hvem de virkelig er. La den sanne informasjonen klare luften rundt den atmosfære av spekulasjoner som omgir tragedier som 11. september, men vi ber dere om å ikke bruke den til å søke hevn over dem som er involvert. Overlat det til høyere makter, som vet nøyaktig hva de skal gjøre, og således kan dere være fullkomment trygge på at rettferdigheten vil vinne.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker dere lykke til med forberedelsene til Oppstigningen.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

mandag 27. august 2012


SaLuSa 27. august 2012

Noen mennesker spør hva de skal gjøre når de må gjøre beslutninger som vil innvirke på tiden etter 21. desember. Svaret vil alltid være; følg intuisjonen. Uansett hva dere gjør, vil det ikke påvirke Oppstigningen for dere. Det som imidlertid er viktig, er å få løst enhver form for konflikt eller uenighet dere måtte ha med deres venner eller familie. Det er mulig å gjøre det, hvis dere innser hvor viktig det er å begynne på den Nye Tid med rene ark, og at dere aksepterer at noen gamle relasjoner vil ta slutt og nye begynne. I fremtiden vil det i større grad være partnerskap enn ekteskap, ettersom dere vil bli medlemmer av grupper som arbeider for hverandres beste. Dere vil ha mye mer frihet enn dere tidligere har hatt, fordi dere vil ha nådd et mye høyere bevissthetsnivå. Dere vil ha mulighet til å reise fritt, hvor som helst i Galaksen der måtte ønske.

En viktig del av deres vekst i øyeblikket skjer ved at dere løfter tankene deres opp, slik at dere kan fokusere på fremtiden. Deres inneværende syklus ender, og med det må dere slippe taket i alt som kan binde dere eller holde dere tilbake. Det er ingen grunn til å føle anger, for dere har hatt hundrevis av liv som har satt fart i utviklingen deres. Dere står foran et mye bedre liv uten alle de ulemper som dualiteten har stilt dere overfor. Likevel har alle deres erfaringer vært en del av deres oppløftelse og dere vil alltid ha fordel av dem. Dualiteten har vært en tid der dere til fulle har erfart gjennom sansene og følelsene deres, og har lært å ha kontroll over dem. Dere har evnen til å holde kontroll på deres negative følelser og dere kan ikke unnskylde dere med å hevde at ”det er bare slik jeg er” når dere ikke mestrer det. Dere må gjøre en innsats for å forandre dere, og det vil komme dere til gode på så mange vis, for dere vil også føle dere så mye bedre inni dere. Sinne har en særdeles ødeleggende effekt på dere og når det skjer gjentatte ganger, er det nedbrytende for kroppen og kan legge grunnen for sykdom.

Kjære Sjeler, poenget er at etter hvert som dere fyller dere med mere Lys, så vil deres oppmerksomhet bli trukket mot de harmoniske ting i livet, og etter hvert som dere gjør fremskritt vil det bli stadig lettere å opprettholde sin indre ro og fred. Det er fordi dere kommer mer på linje med deres Høyere Jeg, hvilket er deres virkelige mål. Hva dere har vært i fortiden er ikke deres virkelige Selv, og dualiteten er ikke deres sanne virkelighet. Den er en illusjon som dere alle har vært med på å skape etter at dere slapp dere selv ned i de lavere vibrasjonene. Siden den gang har dere opplevd å være både på høyden og i den dypeste avgrunn, men som Menneskerasen har dere aldri nådd så langt som nå, hvor hver eneste sjel har muligheten til å stige opp.

Før dere kommer til 21. desember vil det ha blitt gitt mange muligheter til dem som ennå ikke er våknet opp til hva som kommer. Også til dem som har bestemt seg til at de ikke har noen interesse av å forlate den nåværende Jorden, slik at de ikke skal komme til å angre i ettertid. Som vi tidligere har fortalt dere, så vil ethvert valg dere gjør bli fullt ut respektert og det som er viktig er at hver og en av dere fortsetter deres utvikling på et nivå som er det riktige for dere selv. Så når dere kommer til et tidspunkt etter Oppstigningen og forstår at noen mennesker dere kjenner ikke har steget opp, så er ikke det noen grunn til å føle sorg. I noen tilfeller vil dere senere kanskje velge å arbeide med dem ved å være deres veiledere, så båndene mellom dere vil fortsette å være sterke.

Med relativt lite tid igjen før denne syklusen slutter, er det mye som foregår og alle vil være klare når tiden er inne. Som dere nå forstår, så dreier mye av det seg om ulike former for renselse, samt fjerningen av disse mørke Sjelene og deres makt og innflytelse, som nå holder på å bryte sammen. For dem finnes det ikke noen vei tilbake og mye av det de har gjort begynner nå å komme ut og bli kjent for folk. Det er nødvendig at dere får vite hvordan dere har blitt ført bak lyset, og det er ingen grunn til å ha skyldfølelse for det, ettersom de mørke Sjelene har hatt en enorm makt i fortiden. Det går så langt tilbake som til det øyeblikk de første negative energiene ble tiltrukket til Jorden. Dere har i virkeligheten gjort Universet en kjempetjeneste ved å hjelpe til å transmutere dem, og i mange tilfeller har det kostet dere dyrt.

Sett dere selv fri fra de lavere energienes innflytelse og stå opp for det dere tror på, for etter hvert som sannheten kommer frem, vil dere måtte redegjøre for deres standpunkt. Det vil likevel ikke være nødvendig å overbevise andre om at det er dere som bærer sannheten eller å få dem til å endre tro og akseptere deres idéer. Når folk er klare for det, vil de kjenne igjen sannheten for hva den er og mye av det som har blitt fremstilt som sant vil bli avdekket, og det vil få folk til å revurdere hva de tror på. Om ikke lenge vil Mestrene komme tilbake til Jorden, og sammen med dem som allerede er her, vil de sørge for at falske læresetninger og den nedtegnete historien enten bli rettet opp eller fjernet. Sannheten er ikke bare noe som er nedtegnet i deres historiebøker, men en energi som løfter mennesker opp og leder dem til en fullkommen forståelse.

Bare tenk over for et øyeblikk på hvordan vi som besøkende til deres Jord er blitt omtalt på ondsinnet vis og med overlegg fremstilt som monstre som kun har til hensikt å gjøre dere til slaver og stjele jorden deres. Vi blir beskrevet som ”aliens” selv om sannheten er at vi er deres sanne familie og aldri har så mye som løftet en finger mot dere i sinne. Alle slike handlinger som er gjort mot dere, er ikke gjort av medlemmer av den Galaktiske Føderasjon, men av andre Utenomjordiske eller deres egne makthaveres styrker. Selvfølgelig er alt sammen satt i scene for å innpode dere med frykt for oss, og det hjelper lite at enkelte religiøse grupper hevder at vi er djevler. Vi ville oppfordre dere til å vente til vi kan vandre blant dere, for da vil dere kjenne vår auras utstråling og vite at vi kommer i Kjærlighet og Fred.

Vi vet at mange av dere som leser våre kommentarer allerede forstår hvor vi står. Dere er fortroppene våre og det vil komme en tid da deres kunnskap vil være av helt uvurderlig betydning for oss. Vi kan ikke være alle steder på en gang og dere vil ha en viktig rolle ved å svare på spørsmål fra dem som er helt uvitende om hele idéen om Oppstigning. Det er sannelig et tema som det ikke er lett å fatte og akseptere, og særlig fordi endetiden for mange har en snikende undertone av at man vil miste alt man eier og er vant med. Det kan være en skremmende tanke, men det er mulig å akseptere den når man først innser at det hele er ingenting annet enn en ny begynnelse. En som bærer dere med seg inn i et vidunderlig rike av fred og harmoni, hvor dere kan legge fra dere alle deres bekymringer. Sannheten er at dere har ingen ting å tape, men alt å vinne.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forlater dere nå i kjærlighet til dere alle.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 24. august 2012


SaLuSa 24. august 2012

Den perioden dere nå er inne i er å sammenlikne med stille før stormen, for i virkeligheten vet dere bare ganske lite om det som faktisk skjer. Og likevel legger våre aktiviteter stadig mer press på dem som må gå til side, og tillate at den Nye Tidsalder begynner. Enten de flytter seg frivillig eller vi gjør det for våre allierte, så vil det resultere i at så mye vil komme til å hende på kort tid at det endelig vil komme frem i media. Det vil være som dere har forventet og vil raskt skyte fart. Likevel vil det ta noen uker før alle rester av det gamle paradigmet kan være fjernet helt, slik at vi kan introdusere det som skal erstatte det.

Som vi ofte har informert dere om; alt ligger klart til å settes i gang og vi vil være like glade som dere når vi kan gjøre det. I første omgang vil mye av arbeidet utføres av våre allierte, som er meget godt forberedt på sin rolle i det som skal gjøres. Vi har veiledet dem gjennom lang tid og er svært takknemlige for samarbeidet med dem, slik som vi er med Lysarbeidere generelt. Mange av dere inkarnerte spesielt for denne tiden, full vitende om de utfordringene som lå foran dere, og ble valgt på grunn av deres lojalitet og vilje til å tjene Lyset.

Mange av dere begynte først å våkne da deres sivilisasjon var inne i sin mørkeste tid, fordi dere reagerte på impulsene fra hjertet og intuisjonen. Dere skulle arbeide for å skape noe bedre, som også tok i betraktning hvor langt ned menneskeheten hadde falt. Som pionerer for Lyset, spredte dere Lys og oppfordret andre til å bli med dere. Det var utrygge tider med farer som lurte over alt, men dere startet noe som de som kom etter dere kunne bygge videre på. Som et resultat av det er mange sjeler nå delvis oppvåknet og de trenger ikke mye mer Lys for å våkne helt.

Dere må ikke glemme at dette Universets Gud allerede for lenge siden hadde bestemt at denne syklusen denne gangen skulle ende med seier for Lyset. Dette løftet har blitt satt i verk av mange, mange Lysbærere som har overoppsyn med Menneskenes utvikling fra de høyere riker. Slike Vesener ville dere se på som Guder og de har enorm kraft, så mye så at de kunne ha flyttet hele Jorden om det skulle være ønskelig. Når dere etter hvert får se de forandringene som ligger foran dere, så vil dere også forstå hvor enkelt det er å implementere dem. De arbeider sammen med oss og vil sikre at overgangsperioden blir ganske kort, slik at dere snart vil være velsignet med alle de godene som følger med å være i de høyere vibrasjoner.

Deres egne skaperkrefter vil også bli forsterket, men inntil dere utvikler dere videre, vil det være begrensninger for hvor langt dere kan gå. En ting dere raskt vil legge merke til er hvor raskt ønskene deres manifesterer seg. Vi har jo fortalt dere mange ganger om deres kommende evne til å skape gjennom tankens kraft. Inntil den tiden kommer, vil dere imidlertid ha fordelene av vår teknologi som vil dekke deres basisbehov som mat, husly, klær og fri energi. Noe av dette hadde dere allerede kunne ha hatt, om det ikke var for at de mørke Sjelene med overlegg har holdt dem tilbake.

Nå skal dere ikke lenger bli holdt nede og så snart vi kan være sammen med dere, vil vi ta igjen den tiden dere har mistet. Når den tiden komme vil vi også ha sikret at det ikke er mulig for dem som har en annen agenda å stikke kjepper i hjulene for deres fremgang. Det er en av de hovedoppgaver vi har ansvar for, for å greie den oppgaven ville være altfor vanskelig for dere å klare alene. Vi har ressurser og teknologi som gjør at vi har spore ethvert Illuminati-medlem og være til stede der hvor de er, uten at de vet om det. Det er på den måten vi kan hindre at planene deres blir satt i verk, selv om vi av karmiske grunner ikke alltid kan stanse alt de gjør.

For øyeblikket er Illuminati gått helt tom for idéer for hvordan de skal kunne greie å fortsette med planene sine for verdensherredømme. De ser skriften på veggen, som dere ville si, og de stirrer nederlaget i hvitøyet. Det er vanskelig for dem å akseptere at de har mislykkes, så nær som de var å få suksess. Dualiteten gav dem anledning til å planlegge sin maktovertakelse for tusener av år siden og de ble påvirket av energier som eksisterer utenfor planeten. Både de mørke og de som var av Lyset hadde lov til å friste sjeler til å gå over på deres side, men fordi dere falt så dypt ble dere aldri helt det ene eller det andre.

Dere har kommet dere gjennom en periode der dere har gitt etter for fristelsene i de lavere vibrasjonene som har fulgt dere fra det ene livet til det neste. I nyere tid har Lyset blitt stabilisert på Jorden og nå er det godt etablert. Slik vil det fortsette og bli enda mektigere etter hvert som dere nærmer dere tiden for Oppstigningen. Det vil bli et kjempesprang fremover som vil gjøre dere klar til å begynne på en ny syklus, men denne gangen med Lyset som den dominerende kraft. Sammenliknet med de utfordringer dere har i dag, vil de i fremtiden dreie seg mer om å tenke seg nøye om og gjøre det som er rett, ettersom Lovene som beskytter sjeler under utvikling fortsatt gjelder.

Dere trenger ikke engste dere, for når den tid kommer at dere når de høyere nivåene, så vil dere ha blitt Vesener med høyt utviklet bevissthetsnivå. Det er dette som er deres pass til Galaksen, hvor dere vil ha frihet til å bestemme hvor dere gjøre deres neste reise. Det finnes så mange Sivilisasjoner, Råd og Føderasjoner, så dere vil ha mer enn nok å velge i. Åndelig utvikling er fortsatt målet, og på det neste stadium vil dere forberede dere til å bli Vesener av Rent Lys. Når dere en gang når det nivået, kan dere bevege dere over alt og ta akkurat den form dere måtte ønske. Dere vil også være i stand til å redusere deres vibrasjoner når dere ønsker det, hvilket gjør at dere kan besøke de lavere dimensjoner hvis dere har lyst til det.

Som vi ofte har nevnt for dere, så er det slik at når dere stiger opp og blir mer av Lyset, så vil deres naturlige ønske være å tjene andre. Så det kommer ikke til å være bare fritid, selv om dere kan innrette livet deres slik at det blir rom for alle de sysler som gir dere glede. Gud ønsker at dere skal glede dere over livet og har lagt alt til rette for det og på den måten kan dere finne fullkommen tilfredsstillelse på deres reiser. Akkurat nå vet dere ikke nødvendigvis hvilken retning dere vil gå, men så snart dere har oppnådd full bevissthet vil dere kjenne dere selv fullt og helt, og da vil dere kunne gjøre deres valg.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og har tillit til at dere nå, litt etter litt, begynner å forstå hvilken vidunderlig og spennende fremtid som ligger foran dere.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


onsdag 22. august 2012


SaLuSa 22. august 2012

Dere kan være trygge på at det overhodet ikke er noe å bekymre seg om når det gjelder de mørke Sjelene, fordi vi har avbrutt og stanset mange av deres forsøk på å lage trøbbel. Vi har sørget for at de ikke kan få gjennomført sine aktiviteter i en tid nå og har til hensikt å fortsette med det. De stirrer for øyeblikket rett ned i avgrunnen som forteller at deres tid er ute og det er ingen mulighet for dem å slippe unna. Vi overvåker imidlertid nøye enkelte av dem, som på sitt eget initiativ fortsatt utøver sin makt overfor sine lakeier. Våre samarbeidspartnere på Jorden gjør gode fremskritt på alle fronter og det er ikke umulig at mange store oppgaver kan være gjennomført allerede ved slutten av måneden. Og i mellomtiden går deres oppvåkning stadig raskere og det at dere ser og forstår mer av det som foregår i verden er enda en grunn til at Lysets kraft øker kontinuerlig.

Ved at dere nå forstår mer om hva som foregår bak scenen, er vi glade for å se at dere bekymrer dere mindre om forsinkelsene med hensyn til å gjøre våre aktiviteter allment kjent for folket. Dere vet at deres fremmarsj på veien mot Oppstigningen går som planlagt og sammenliknet med det er alt annet mindre viktig. Dere vil i god tid få lære om de mørkes agenda, men det dere vil like enda bedre er mere detaljer om det vidunderlige liv som ligger foran dere. Mange av dere har allerede mye kunnskap om dette, men det er likevel mye mer som kan legges til for at dere skal få et komplett bilde. Vi vil imidlertid ikke dvele med negative ting, for det er temaer som vil få sin plass i historiebøkene til deres sivilisasjon. Og om dere skulle ønske å fordype dere mer i studiet av dem, så vil dere finne alt dere trenger i det Akashiske Bibliotek. Alt som noensinne har skjedd er der ”tatt opp” i sin opprinnelige detalj og hvilken som helst del av historien kan bli gjenopplevd om dere så skulle ønske.

Vi forstår at det å vente på betydningsfulle hendelser hver eneste dag kan være slitsomt, men den dagen vil komme da dere vil få deres tilfredsstillelse og få kjenne opprømtheten og gleden. Overalt omkring dere kan dere se bevis for at forandringene er i gang og det er mye mer som foregår som ikke er så åpenbart. Arrestasjonene av korrupte tjenestemenn brer seg og noen av dem har flyktet allerede for å prøve å komme unna konsekvensene av det de har gjort. Men det spiller ingen rolle hvilke krumspring de gjør for å unngå å måtte stå til rette, for i virkeligheten er det intet sted de kan gjemme seg. Vi ber dere derfor om å ikke kaste bort energien deres på å bli sinte på dem dette dreier seg om. Deres egen fremtid er mye viktigere enn hva som vil skje med dem, og det er det dere vil være tjent med å fokusere på. Det er ikke det at dere ikke umiddelbart vil passe inn i det som skal komme, men hele opplevelsen av det vil bli så mye mer spennende og forståelig.

Når dere etter hvert går inn i de avsluttende ukene vil vi gi dere mere detaljer om hvordan dere kan forberede dere på de forandringene som Oppstigningen vil bringe med seg. Det er imidlertid ikke noe som vil gi dere problemer eller vanskeligheter. Det vil være som å tre ut av den Mørke Tidsalder og inn i et drømmeland hvor alt er tilrettelagt for at dere skal være lykkelige og nyte livet. Alt vil ikke være komplett med en gang og en del forandringer vil fortsatt være påkrevd, men alt av dagens slit og strev vil være eliminert, slik at der kan glede dere mye mer over livet. Det er så kort tid igjen og den går stadig fortere, så forsøk å rette oppmerksomheten deres mot den strålende fremtid som venter dere. Det vil overgå alt dere greier å forestille dere og kanskje dere vil betrakte deres personlige forandring som det dere verdsetter mest.

Det å bevege seg fra deres nåværende fysiske kropp til en som er av mye høyere vibrasjon vil dere oppleve som en vidunderlig følelse. Å være kvitt alle de plager og smerter som deres nåværende kropp ofte er utsatt for, vil være enormt oppløftende. Den dimensjon dere er på vei inn i har en så høy vibrasjon at kroppen deres ikke vil kunne ta med seg videre annet enn det som ligger i dens opprinnelige perfekte design. Bevisstheten deres vil være på et helt annet nivå og deres persepsjon av ting vil være mye skapere. Kroppen deres vil ikke lenger bli trett eller oppleve utmattelse sånn som nå og således vil dere ikke ha behov for lange søvnperioder. Dere kan hvile eller ta dere inn igjen dersom dere har behov for det, men dere vil også kontinuerlig re-energetiseres av omgivelsene dere befinner dere i.

Deres nåværende vibrasjon og vibrasjonene omkring dere er i virkeligheten meget tunge og dere trenger søvn for at kroppen deres skal komme seg igjen. Men etter hvert som cellene i kroppen deres endrer seg til det krystallbaserte, vil den imidlertid komme mer og mer i takt med sin nye rytme. Resultatet vil bli at dere trenger kortere søvn for å komme til hektene igjen og mange av dere merker det allerede nå. Faktisk vil dere etter hvert gå helt bort fra regelmessige søvnmønstre og dere vil kjenne at dere klarer dere med mye mindre. En tilsvarende forandring er også i ferd med å utvikle seg når det gjelder deres spisevaner. Dere vil trenge mindre og deres valg av mat vil bevege seg mer og mer i retning av det som er ferskt og ikke forurenset av kjemikalier og tilsetningsstoffer.

Kroppen deres er et tempel som vil tjene dere godt dersom dere steller godt med den, og den vil sjelden eller aldri oppleve å bi syk. Dersom der spiser” junk-food”, vil dere etter hvert få en ”junk-kropp”, selv om det kan ta tid før dere oppdager det. Dere kan være unge og ha god helse nå, men kontinuerlig mislighold av kroppen vil nødvendigvis ha sin pris. Etter hvert som dere blir eldre kan dere risikere at organene dere svikter og det vil være en lang vei tilbake for å få dem til å fungere ordentlig igjen. De gode nyhetene er at etter hvert som dere øker deres vibrasjoner, så vil dere ha en stadig minkende tilbøyelighet til å bli tiltrukket av ”tung” mat, som for eksempel rødt kjøtt. Følg med på hvilke signaler kroppen deres gir på det dere spiser, så vil dere snart lære hvordan dere skal ta fornuftig vare på den, slik at den tjener dere best mulig.

Tenk gjennom hva dere ønsker dere ut av livet og vit at dere vil finne mere glede og tilfredshet når dere tar vare på dere selv på riktig vis. Det innebefatter også hva dere lar tankene deres være opptatt av, ettersom mange av dere følger usunne veier i den sammenheng, som bare trekker vibrasjonene deres ytterligere ned. Det vil igjen tiltrekke seg tilsvarende vibrasjoner og vil mest sannsynlig dra dere enda lenger ned og således ødelegge enhver sjanse dere hadde til å løfte dere opp før Oppstigningen. Vi vet at noen sjeler ikke synes å bry seg om hva som skjer med dem og det er klart at de har behov for hjelp. Som vi så ofte har minnet dere på, så er alltid hjelpen nær, uansett hvilke omstendigheter dere måtte befinne dere i. Så vi oppfordrer dere sterk til å be om hjelp, så vil den komme på en eller annen måte, men ikke forvent at den nødvendigvis kommer med en gang.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vet at dere alle har hatt mange, mange liv her på Jorden og at dere nå skulle kunne dra nytte av all den erfaring dere har. Gå inn i dere selv og lytt til deres Høyere Jeg, så vil dere få gode råd, men da må dere også ta dem på alvor, hvis dere skal kunne løfte dere opp. På den ene siden er det kort tid igjen, men dere har fortsatt tilstrekkelig tid til å ta en beslutning om å endre dere og bli den dere virkelig er, en vakker sjel med kjærlighet uten grenser. Vi ønsker dere alle det beste.
Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

mandag 20. august 2012


SaLuSa 20. august 2012

Den største oppdagelsen for dere er vel kanskje at bevissthetsnivået deres har økt så sterkt i de siste årene. Kunnskap er betydningsfullt, men den er ikke i seg selv deres inngangsbillett til Oppstigningen. Gjennom å leve på en slik måte at det gjenspeiler dine høyeste idealer, så setter du deg mål på en slik måte at du vil bli det som du er ment å være. På den måten bidrar du samtidig til å høyne Masse Bevisstheten og tiltrekker enda flere sjeler, slik at det til slutt blir et stort antall av dere som stiger opp. Dere vil også finne ut at dere greier å løfte dere over de lavere energienes tiltrekningskraft. De er ikke lenger en del av dere når dere søker et høyere uttrykk av dere selv. Det som tidligere i livet har gitt dere tilfredsstillelse gjør ikke nødvendigvis det lenger, fordi dere har blitt mye mer sensitive for hva som skaper dissonans eller ikke gjør dere tilfreds.

Dere vil fortsette å frigjøre dere stadig mer fra de lavere vibrasjonene og det kan også påvirke hvordan deres vennskap med andre mennesker utvikler seg. Dere vil føle dere tiltrukket av dem som dere føler harmoni sammen med og som dere kan dele deres livssyn med. Dere vil etter hvert forstå at dette er et naturlig veivalg, for dere finner det så mye lettere å dele deres glede og lykke med dem som likner dere selv. I den tredje dimensjon har man alltid lagt stor vekt på gledene ved rusmidler, alkohol og sex. Felles for dem alle er at når de blir brukt for mye, så er de svært vanedannende og drar deres vibrasjoner ned. De mørke Sjelene er naturligvis klar over dette og oppmuntrer til slike nytelser, fordi det trekker dere vekk fra de virkelig viktige tingene i livet som dere skulle ha konsentrert dere om. Visst er det slik at dere kom inn i dette livet for å erfare, men mange av dere har blitt fastlåst i de lavere aspektene og kommer ikke videre.

Som dere nå vet; like tiltrekker like, og dere trekker til dere de sjeler som mest sannsynlig er på et tilsvarende nivå som dere selv. Valget er ofte om man skal dra hverandre enda lenger ned eller om man er i stand til å løfte hverandre opp. Naturligvis er det ofte karmiske faktorer involvert, men for enhver sjel som har ”falt ned”, finnes det alltid muligheter til å finne veien tilbake. Se aldri på deg selv som at du ikke er verdig til å få hjelp eller at det ikke finnes hjelp å få, for den er alltid å finne om du bare selv tar det første steg til å løfte deg selv opp igjen. I endetiden har mange sjeler tatt på seg mange og store utfrodringer for at de skal kunne være klare til å stige opp. Det er den avsluttende utbalansering av karma som har akkumulert seg gjennom mange liv og noen ganger må man være sterk for å klare det. Når man tenker Oppstigningen som er i sikte, vil enhver innsats dere gjør være vel verdt det.

Dere vil merke det når dere har overvunnet utfordringene deres, for dere vil oppleve at en plutselig ro kommer inn i livet deres og dere føler lettelse, som om en tung bør har blitt løftet av skuldrene deres. Ofte involverer det også andre sjeler som dere har måttet slutte fred med, og hvor dere ikke hadde kunnet komme dere videre uten at dere tok initiativet til tilgivelse. Legg alle dømmende holdninger til side, tilgi og legg saken bak dere, for det dere har lært av situasjonen vil dere bære med dere, slik at dere fortsetter å lære av det som har skjedd. Betrakt livet som et skuespill og innse at når teppet går ned, så vil dere alle bli venner igjen. I fremtiden vil ikke slike problemer eksistere lenger, fordi den dimensjonen dere vil befinne dere i, er i fullkommen harmoni og balanse.

Nå som Oppstigningen nærmer seg med stormskritt, husk på at den ikke avhenger av de fysiske forandringene som finner sted på Jorden, men det er en del avgjørende steg som må tas for at Moder Jord skal være klar til sin egen Oppstigning. Oppstigningen er i full gang og det er ingen ting som kan hindre at den skjer. Det er en prosess av Galaktiske proporsjoner, men ikke desto mindre har dere en viktig rolle. Det øyeblikk dere tar spranget videre, kan alt annet gjøre det samme og dere kan se på det som om det er den siste biten i et puslespill som legges på plass. Det er grunnen til at Rom Vesener fra alle kanter av Universet har kommet hit for å være vitne til deres Oppstigning.

Mange ulike aktiviteter på Jorden gjør stadig fremskritt og vi følger nøye med på hvordan de utvikler seg. Dere kan være helt sikre på at uansett hva som må være gjennomført før Oppstigningen, så vil de være det, selv om vi må spille en større rolle enn vi opprinnelig hadde trodd nødvendig. Vi arbeider under instruksjoner fra Gud om å hjelpe dere å være rede til rett tid, og vi samarbeider med mange andre Høyere Vesener. Ingen blant dem har sett på det som nødvendig at dere skal gjøre alt selv, for det var alltid ment å være en felles innsats. Vi har jo tross alt vært med dere, mer eller mindre hele tiden, gjennom tusener av år og kommet og reist igjen, først og fremst for å hjelpe Moder Jord. Ved Lemuria og Atlantis’ undergang kan dere vel gjette at dette var tider hvor vår ekspertise var påkrevet.

Det har ikke alltid vært en selvfølge at deres sivilisasjon skulle avslutte denne syklusen uten katastrofer og et antall ganger har den vært nær ved å utslette seg selv. Dere gjorde faktisk det samme som tidligere sivilisasjoner hadde gjort og ble forelsket i makt og masseødeleggelsesvåpen. Det var et resultat av at dere slett ikke tok alvorlig hvor farlig atomteknologi er, i tillegg til en vitenskapskultur som ville eksperimentere uten å forstå hva resultatet kunne bli. Da den første atombomben hadde eksplodert, visste vitenskapsmennene at det var en sjanse for at hele verden kunne gå under, men de fortsatte likevel. Normalt sett må dere få anledning til å oppleve stupiditeten i deres fremferd, for ellers ville dere ikke lære noe som helst av det dere gjør. Men når deres fremferd ble en trussel også for andre sivilisasjoner, så måtte vi gripe inn.

Fremveksten av Atomalderen var et klart signal til Universet at dere nå var i stand til å sprenge, ikke bare dere selv, men også Moder Jord i luften. Denne gangen ville dere ikke få lov til det, ettersom det var meninger at alle sjeler skulle få muligheten til å stige opp. Vi vet at når dere ser dere omkring, så blir dere overbevist om at noen sjeler er helt uvitende om hva som er i ferd med å skje. Vi kan imidlertid forsikre dere om at hver eneste sjel, før de inkarnerte inn i denne tidsperioden, var klar over dens viktighet. Selv om noen sjeler tok beslutningen om å ikke å stige opp, ønsket de likevel å få erfare energiene i prosessen. Det er grunnen til at dere ikke behøver å bekymre dere om andre, ettersom de vil ende opp nøyaktig der hvor de, etter sitt eget valg, er ment å være.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil nevne for dere at vi kommer til å gjøre flere av våre skip synlige, slik at dere blir oppmerksom på vår omfattende flåte overalt omkring dere. Det dere vil se er den Galaktiske Føderasjon av Lyset som forbereder seg til å vise seg stadig mer åpent frem. Det er en vennskapshandling fra vår side, som blir gjort med velsignelser til dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 17. august 2012

SaLuSa 17. august 2012

SaLuSa 17. august 2012


Det er ikke ukjent for dere at vi gjennom lang tid har arbeidet med ulike faktorer som har forsinket fremskrittet. Kanskje til og med vi har undervurdert hvor vanskelig det ville bli, men nå ser vi at våre allierte står like foran et vesentlig gjennombrudd. Vi vil avholde oss fra å gi for mye detaljer, men denne gangen vil det som skjer være av en størrelsesorden som ikke kan holdes skjult og det vil være umulig for media å ignorerer det.


onsdag 15. august 2012

SaLuSa 15. august 2012

SaLuSa 15. august 2012


Vi er på vei inn i den avsluttende fasen av forberedelsene til Oppstigningen og det krever at vi samarbeider tett med våre allierte på Jorden. Det å plukke fra hverandre det omfattende nettverket av korrupsjon og alle de korporasjonene som Illuminati har gitt så mye makt, har vært en gigantisk oppgave og er fortsatt ikke avsluttet. Dere må huske på at de mørke Sjelens plan ble lagt for mer enn to hundre år siden og dens tentakler har trengt seg inn i nesten enhver sektor i livene deres. Som en kreft har den spredd seg raskt og har vært vanskelig å eliminere fullstendig, men vi har greid å få satt en stopper for den. Våre medarbeidere på Jorden har klart å bruke akkurat de omstendighetene de mørke selv har skapt og så vendt dem mot dem, og det har ført til en alvorlig svekkelse av deres maktstruktur.


SaLuSa 13. august 2012

SaLuSa 13. august 2012

De Olympiske Lekene er avsluttet, uten noen tilfeller av terrorangrep, selv om de mørke Sjelene hadde andre planer. Et fantastisk arrangement, en anledning som brakte alle verdens nasjoner sammen og knyttet bånd mellom dem og beviste at dere som art kan leve side ved side i fred. Den positive energien som ble skapt har koblet seg til Lyset rundt hele kloden. Den vil forsterke ytterligere det Lyset som allerede finnes og deres bevissthetsnivå vil øke merkbart. Kjære Sjeler, det er ingen tvil om at dere er godt på vei mot Oppstigningen og den eneste som kan stoppe fremgangen er du selv. Etter hvert som dere blir immune mot de lavere energiene, ser vi for oss en vidunderlig vei som ligger foran dere og vil ta dere rett inn i den neste dimensjon. Det er ingen grunn til å se seg tilbake, for det er så mye å se frem til.


mandag 13. august 2012

Erkeengelen Michael: Nøkkelen til Oppstigningen er Kjærlighet

Erkeengelen Michael: Nøkkelen til Oppstigningen er Kjærlighet
2012 August 6
by Steve Beckow
 
Denne teksten er et utskrift av intervjuet med erkeengel Michael på InLightRadio 6.august 2012, som er oversatt til norsk. Ønsker du å høre selve intervjuet som radioprogram, på engelsk, kan du klikke på: http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2012/08/07/an-hour-with-an-angel
En time med en Engel med Erkeengelen Michael, 6. august 2012
Graham Dewyea: Hallo og velkommen til En time med en Engel, med Linda Dillon, kanal for The Council of Love og forfatter av boken The Great Awakening, og Steve Beckow fra nettstedet  www.the2012scenario.com  Jeg er Graham Dewyea. Vår gjest i kveld er Erkeengelen Michael.
Og dermed overlater jeg ordet til deg, Steve.
Steve Beckow: Tusen takk, Graham. Og velkommen til deg, Herre.
Erkeengel Michael: Vær hilset, jeg er Michael, Fredens forkjemper og mild erkeengel for Kjærlighet. Velkommen til denne samtalen, om gjenforening, overgang, oppgraderinger og om det dere skal bli. Velkommen til denne stund som vi alle deler i felleskap.
La oss begynne med nok en gang å tenne sannhetens klare flamme, den klare blå flammen, som finnes i hjertet til hver enkelt av dere, i strupen, i kronechakraet, i deres sinn og deres vesen.
Ja, vi vet at dere er nødt til å lære å være tålmodige, og dette er en av de vanskeligste dyder for menneskene, fordi det ligger ikke i deres natur, særlig ikke i denne overgangsperioden, å stå stille. For det er ikke en eneste en av dere som lytter til dette programmet i kveld som ønsker å bli minnet på å stå stille og være en som observerer. Så la oss ta tak i dette og snakke om det.
Min kjære Venn, hvor ønsker du å begynne?

fredag 10. august 2012

SaLuSa 10. august 2012

SaLuSa 10. august 2012


Energiene som omgir dere øker stadig i frekvens og når nye høyder og de av dere som er sensitive for dem vil føle dere veldig oppløftet. Slik vil det fortsette helt frem til Oppstigningen og når den tiden kommer vil dere være helt klare til å stige opp. Den utrolige reisen dere har gjort gjennom dualiteten, gjennom hundrevis av liv, er nå i ferd med å avsluttes. Hver eneste sjel får nå muligheten til å legge dualiteten bak seg og det er en fordel å ha forberedt seg til Oppstigningen. Mange har levd sine liv med ønske om å gjøre godt for andre og blir ofte beskrevet som at de har et hjerte av gull. De vil også bli løftet opp, ettersom Oppstigningen ikke i seg selv har noe med religion å gjøre, selv om noen som har en sterk tro også har en måte å være på som sømmer seg for en som er av Gud.


onsdag 8. august 2012

SaLuSa 8. august 2012

SaLuSa 8. august 2012

Vi ønsker å komme med dette spesialbudskapet i lys av den omfattende publisitet som henger sammen med de Olympiske Lekene og muligheten for at Avsløringen kan skje. Lekene skaper en enorm mengde med goodwill ved å bringe mennesker sammen som aldri før. Den gode energien som oppstår brer seg som ringer i vannet rundt hele verden og bidrar til å overvinne de fordommer som de mørke Sjelene alltid har spilt på. Folkemakt er mer relevant enn noen gang, om ikke mer, og dere holder på å våkne opp og forstå deres virkelige potensial som de mektige Vesenene dere i virkeligheten er. Det dere fokuserer på er der energien deres blir investert, og dere vinner kampen for Lyset på denne måten. Hold dere unna negativt ladete budskaper og ikke la dem få trekke dere ned.

tirsdag 7. august 2012

SaLuSa 6. august 2012

SaLuSa 6. august 2012


Arven etter de mørke Sjelene som fortsatt er på plass, forårsaker fortsatt problemer for dere. Aktiviteter de satte i gang for lenge siden holder fortsatt på å utvikle seg. Det området hvor de har blitt satt mest tilbake dreier seg om deres militære ambisjoner, for vi har gjort deres atomvåpen permanent funksjonsudyktige og de vil ikke få bruke dem. Den delen av kabalen som handler om finanssystemene har også falt sammen og vil ikke tillates å bli ”reddet” tilbake til sitt gamle format. Etter hvert som det gamle systemet ramler over ende, så blir også omfanget av ulovlig praksis og korrupsjon, som har pågått i lang, lang tid, komme for en dag. Så det er ingen grunn til å bekymre seg om de nåværende problemene, for litt inn i fremtiden, ikke så langt unna, vil alt endre seg til det bedre.


fredag 3. august 2012

SaLuSa 3. august 2012

SaLuSa 3. august 2012


Som vanlig er det mange ulike budskap som svirrer omkring, men de er mye mer positive i sin natur og det er dem dere bør ha tillit til og investere deres energi i. Det problemet som fortsatt eksisterer er at folk prøver å blåse liv i gamle profetier, uten å forstå at tidene faktisk har forandret seg. Hadde dere ikke løftet opp deres vibrasjoner, kunne de fortsatt vært gyldige. Dette betyr ikke at de gamle profetiene er verdiløse, men dere vil være tjent med å søke deres informasjon fra profetier fra den tiden vi er inne i. Og selv da må dere være på vakt mot desinformasjon og hvis et budskap ikke utstråler Kjærlighet og Lys, bør det legges til side. Det samme kan sies om budskaper som fokuserer på mulige katastrofer, uten å balansere dem ut med et utkomme som er positivt.


onsdag 1. august 2012

SaLuSa 1. august 2012

SaLuSa 1. august 2012


Responsen deres på det positive budskapet om de Olympiske lekene har vært fantastisk. En stor bølge av forventning har feid over Jorden og løftet folk opp. Slike energier kan bære med seg slik en kraft at de gjør det mulig for fokusobjektet deres å manifestere seg. Det er på denne måten dere kan påvirke hva som skjer gjennom å fokusere på det samme utkommet. Det er klart at på en eller annen måte må Avsløringen komme snart, slik at vi kan arbeide åpent og i felleskap med dere. Selvfølgelig kunne vi fortsette som før og utføre våre oppgaver bak scenen, men vår fysiske tilstedeværelse er nødvendig for at folk skal bli trygge på våre sanne intensjoner.


putin

putin