They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

mandag 30. juli 2012

SaLuSa, 30 juli 2012

SaLuSa, 30 juli 2012


Kjære Sjeler, som dere hører fra er antall kilder har vi nå nådd et punkt hvor det er gitt Guddommelig instruksjon om at nå skal handling settes i gang uten ytterlig forsinkelse for å kunngjøre vårt nærvær. Vi har utvist ekstrem tålmodighet og gitt deres statsledere massevis av muligheter til å ta de steg som er nødvendige for å frigjøre deres fra Illuminatis grep. Vi vet at de også, som så mange andre mennesker, frykter dem, men frykten må settes til side for at sannheten skal komme ut. De Olympiske Lekene er et tidsvindu hvor hele verdens oppmerksomhet er rettet mot ett sted og vi kan ikke forestille oss en bedre anledning til å gjøre sannheten kjent. Tiden løper raskt og vi må få anledning til å gjøre dere kjent med oss.


fredag 27. juli 2012

SaLuSa, 27 juli 2012

SaLuSa, 27 juli 2012


Se dere omkring og hold øyne og ører åpne, så vil dere se beviser for arrestasjonene som nå begynner å spre seg rundt hele verden. Vi har ofte oppfordret våre allierte til å få opp farten i handlingene sine, men samtidig har vi akseptert at det er behov for at alt skrider frem på forsvarlig vis. Bevistyngden mot dem som har korrumpert banksystemet er overveldende og tiden er derfor inne til å slå til. Dette er blant de viktigste sakene å få løst, for våre neste steg er avhengig av det vi oppnår her. Det er klart at det gamle systemet må forandres totalt og at bankene i dag er altfor store og mektige. Etter hvert må de reduseres i størrelse og bli mye mer etterrettelige for det folket de tjener. Det største problemet er gjeld og det å ”redde bankene” ennå en gang vil bare forsterke den krisesituasjonen som eksisterer i dag og kunne medføre fullstendig sammenbrudd. Det er imidlertid en forkledd velsignelse i den grad at det ikke finnes noen vei tilbake, og vi har den løsningen som de vil bli nødt til å akseptere. Det er ingen annen vei ut av det enn gjeldsettergivelse til alle de land som har måttet ta opp lån som knuser dem. Dette vil også gjelde mange personlige situasjoner, men det vil ikke omfatte vanlig gjeld for utførte tjenester.


torsdag 26. juli 2012

onsdag 25. juli 2012

SaLuSa, 25 juli 2012

SaLuSa, 25 juli 2012


Vi har vært med dere gjennom lang, lang tid og på samme måte som dere, ser vi også frem til avslutningen av dualiteten. Dere har stått overfor enorme utfordringer, men dere har respondert på Lyset og Kjærligheten som har blitt strålt inn til dere fra mange ulike kilder. De høyere makter som står bakom Planen for deres opp-Lysning har tydelig vist seg å gjøre de rette beslutningene og nå står dere på terskelen til Oppstigningen. Ikke to av dere har hatt de eksakt samme erfaringene og likevel står så mange av dere klare nå til å ta de siste steg av oppløftelse og stige opp. Da Menneskerasen falt ned i den Mørke Tidsalder, ble det lille Lyset som fantes undertrykket og individer ble tvunget til taushet med trusler om døden.


mandag 23. juli 2012

SaLuSa, 23 juli 2012

SaLuSa, 23 juli 2012


Jo lenger vi holder oss tilbake, jo mer involvert blir dere i de aktivitetene som har som mål å befri dere fra de mørke Sjelenes grep. Faktum er at dette er svært ønskelig, ettersom vi alltid har oppmuntret dere til å involvere dere. Det er viktig at dere får være med helt til slutt og gjøre de erfaringene dere trenger som Menneskerasen, og det ville ikke være riktig om vi blandet oss inn mens dere fortsatt er i stand til å gå fremover selv. Vi har imidlertid vår egen agenda og vi nærmer oss raskt et punkt hvor vår innsats må koordineres med deres. Således gjør vi så godt vi kan for å hjelpe dere, selv om dere selv har drivkraften til å fortsette og oppnå de ønskede resultatene. Det kan synes som om fremskrittene går langsomt, men i virkelighetene vinner dere effektivt frem og folk blir mobilisert i tilfelle de skulle trenges.


fredag 20. juli 2012

SaLuSa, 20 juli 2012

SaLuSa, 20 juli 2012


Dagene går og arbeidet til våre allierte blir stadig bedre koordinert. Det gir resultater. Omfanget av aktiviteter vokser hele tiden og ganske snart vil det skje et overveldende fremstøt som dere ikke kan unngå å legge merke til. Vi arbeider på mange fronter for tiden og forventer å se en del ting utvikle seg raskt ganske snart. Deres rolle i det som skjer er å holde fokus på det dere forestiller dere vil bli resultatene, for på den måten gir dere energi til dem der det behøves. Samtidig når mektige strømmer av energi inn til Jorden fra mange andre kilder og Galakser. Den interesse som vises dere og den hjelp dere får er enorm og vil med sikkerhet hjelpe dere å nå deres mål som er Oppstigningen. Vi for vår del vil stoppe enhver som forsøker å forhindre det og bruke vår teknologi til å sikre at både dere og Moder Jord når frem dit dere skal. Det er nødvendig ettersom de mørke Sjelene ikke vil sky noe som helst middel, til og med om det truer deres egen eksistens. Vær ikke redde, vi har kontrollen og de er fullt klar over at vi står i veien for dem.


torsdag 19. juli 2012

SaLuSa, 18 juli 2012

SaLuSa, 18 juli 2012


Gjennom en tid nå har vi begrenset de mulighetene de mørke Sjelene har hatt til å kunne blande seg inn i deres utvikling på vei mot Oppstigningen. I samarbeid med våre allierte har vi gitt dem enhver mulighet til å sette i gang med forandringene. Det er imidlertid fortsatt mye nøling enkelte steder, men vi forsikrer dere om at tiden nå er kommet for dere til å gripe til handling. Vi vet at dere kan greie det og vi vil ha overoppsyn med det som skjer. Alle Lyset styrker er stilt opp mot de mørke Sjelene og vil sørge for at dere når deres mål med å fjerne de som står i veien for dere.


mandag 16. juli 2012

SaLuSa, 16 juli 2012

SaLuSa, 16 juli 2012


Våre allierte er djerve for tiden og dere ser stadig mer bevis på arbeidet deres med å bringe sannheten frem for dere og med å igangsette planen med å rydde vekk de mørke Sjelene, noe dere har ventet lenge på. Det vil fortsette og bre ytterligere om seg, samtidig som det synliggjør for oss hvem som fortsatt er under deres innflytelse. Det er frykt og særfordeler som holder andre under deres kontroll og vi har til hensikt å få en forandring på det. Som dere også kan se, så viser de politiske partiene sine sanne farger nå, med liten medfølelse og ingen handling for å gjøre noe med de enorme byrder som er blitt lagt på folket, som er forårsaket av bankenes kriminelle aktivitet. Vi vil innføre gjelds-ettergivelse ettersom det er den eneste mulige måten å hjelpe hvert land og de hardest rammede menneskene med å komme seg igjen og starte på nytt. Sammen med det vil nye teknologier komme, samt andre innovasjoner som vil sette dere trygt på veien mot den Nye Tidsalder.


fredag 13. juli 2012

SaLuSa, 13 juli 2012

SaLuSa, 13 juli 2012


Det er stadig forsinkelser, slik det ser ut for dere, men det skjer mer i verden enn dere kan se. Vårt oversiktsbilde og kunnskap indikerer at endetiden er godt i gang. De enorme ressursene som er i ferd med å bli tatt i bruk vil sikre suksess akkurat som planlagt, og med rapporter fra mange pålitelige kilder vil dere snart bli oppmerksom på at arrestasjonene skjer over alt på Jorden. Det vil være det første store steget for å rydde opp, slik at alt det andre kan komme i gang. Hovedsaken er at det har begynt og med ett vil det plutselig bryte ut i handling i stor skala. Det vil ha et slikt omfang og påvirkning at det ikke være mulig å fortie det for dem som vanligvis holder tilbake sann informasjon.


onsdag 11. juli 2012

SaLuSa, 11 juli 2012

SaLuSa, 11 juli 2012


Det er ingen tid som er bedre enn akkurat nå for å se nøyere på ditt forhold til venner og familie. Ofte når dere inkarnerer kommer dere sammen med sjeler dere har kjent i tidligere liv og grunnen til det er at dere sannsynligvis har uoppgjorte ting mellom dere, som dere trenger å møte nok en gang. Fordi det er en blokkering mellom dere, bærer dere den videre med dere i hvert liv inntil problemet blir løst. Når dere pånytt blir plassert sammen som familiemedlemmer vet dere ikke hvorfor, men dere kan ha motsetningsforhold mellom dere. Fordi familiemedlemmer blir forventet å gjøre sitt beste for å trives sammen, så er håpet motsetningene lettere skal kunne løses. Imidlertid er ikke det alltid tilfellet og konflikten kan bli forverret. Så hvis det går opp for deg at du befinner deg i en slik situasjon, forstå hvorfor det er slik og ta initiativ til å reparere det som er ødelagt i forholdet mellom dere. Ofte er den vanskeligste delen av det å greie å tilgi og det er ikke tegn på en svakhet i deg. Vær den første til å tilby olivengrenen, så vil det forløse de negative følelsene du holder inni deg. Det vil alltid være bedre å ha prøvd å ta tak i problemet enn å la det gå betennelse i deg og forbli inni deg. De som klamrer seg til den innstillingen at de er et offer, ville ha nytte av å forstå at karma er resultatet av uløste problemer som virker mellom to mennesker og at begge er like involvert.


mandag 9. juli 2012

SaLuSa, 09 juli 2012

SaLuSa 09 juli 2012


Uansett hva dere ser foregår i verden omkring dere eller hører om, så kan dere være sikre på at det foregår mye mer enn dere aner. Hele tiden er vi aktive og hjelper våre allierte å nå sine mål, men inntil det virkelig begynner å haste unngår vi å blande oss direkte inn. Dere kan stole på at vi er kontinuerlig på vakt for å sikre at våre allierte er trygge, for selv om vi vet at de mørke sjelene er klar over at deres tid er omme, representerer de fortsatt en trussel. Uansett hvilke forsinkelser som har skjedd, kan dere være sikre på det ikke forandrer våre planer og alt det vi hadde planlagt å gjøre vil bli gjennomført. Tiden er ikke av så stor betydning for oss, ettersom vi ikke arbeider etter lineær tid, selv om den likevel er så viktig i deres liv.


lørdag 7. juli 2012

SaLuSa, 06 juli 2012

SaLuSa, 06 juli 2012


Fortsett å være på vakt selv etter at dere gjennom så lang tid har løftet dere selv opp i Lyset. Det er mye desinformasjon som blir spredd for tiden, men det er ikke alltid gjort med overlegg og noen ganger kommer det fra folk som har gode hensikter, men som simpelthen ikke er godt nok informert. Når man er sterk i sin tro på noe kan det også være vanskelig å forandre på den, for den kan ofte ha vært innpodet i deres sinn da dere var helt unge. De som har hatt til hensikt å villede dere har vært svært dyktige og de har til og med forandret på historien for å få dere til å tro at deres læresetninger er riktige. Vi kommer derfor til å få litt av en jobb med å sette rett igjen alt det dere har blitt fortalt som sannhet, men som er likevel er løgn. Dette gjelder også vitenskapen som ofte har gjort sine proklamasjoner uten å forstå de mer åndelige aspektene i livet og hvordan de passer inn. Intuisjonen er, og vil alltid være, deres beste veileder, men for all del, vurder alle informasjonskilder dere føler dere komfortable med, som et middel til å finne ut hva som er sant.


onsdag 4. juli 2012

SaLuSa, 04 juli 2012

SaLuSa, 04 juli 2012


Når det gjelder forståelsen av hva som er i ferd med å hende i verden, så er det praktisk talt to ulike leire: de som ikke vet noe eller slett ikke er interessert og de som vet, men som har ulike forklaringer på det som skjer. Det kreves en svært åpen livsanskuelse dersom en person skal kunne akseptere forandringer som snur opp ned på alt man har trodd om hva livet dreier seg om. Det aller vanskeligste er å ta inn over seg at de dere har sett opp til har vært Illuminatis marionetter og fremmet de løgnene som har holdt dere i en slavetilværelse under dem. Heldigvis løfter de stadig stigende energiene folk opp av mørket og etter hvert som bevissthetsnivået deres stiger, begynner de å stille spørsmål ved det de har trodd på. Det finnes mye sann informasjon å få tak i nå og ved å følge intuisjonen vil dere helt klart begynne å forstå hva som er sant. Det å lete etter svar for dere selv vil forberede dere på en enda større forståelse, for når vi ankommer sammen med mange andre høyt utviklete vesener, vil sannheten stirre dere i hvitøyet.


tirsdag 3. juli 2012

SaLuSa, 02 juli 2012

SaLuSa, 02 juli 2012


Vi i Galactic Federation of Light vil fortsatt i en periode arbeide i bakgrunnen, men se etter første mulighet til å sette i gang avsløringen. Den dekker ikke bare vår historie med å arbeide for og med dere, men også den generelle interesse som vises i deres utvikling over en periode på tusenvis av år. Imidlertid vil dette gi oss sjansen til å presentere noen av de ulike sivilisasjonene dere kommer til å møte. Alle vil ha en forbindelse til dere om de så bare har hatt en hånd med i deres genetiske utvikling. På sjele nivå er vi alle fra samme Kilde, men har hatt ulike utviklingsveier i samsvar med våre valg av erfaringer. Det eksisterer derfor forskjeller mellom oss, men vi utvikler oss alle, i likhet med dere, bortsett fra at noen sjeler er på høyere nivå enn andre.


putin

putin