They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 11. mai 2012

SaLuSa, 11 mai 2012

SaLuSa, 11 mai 2012


Det er så mye som foregår, men vi kan ikke alltid gi dere detaljene. Det får greie seg at vi sier at vi har full kontroll og at våre allierte er svært nær ved å la startskuddet gå for en rekke operasjoner, som vi vise alle og enhver at vi mener alvor. Nå vil vi ikke finne oss i å bli forhindret mer og vil raskt ta hånd om dem som har vært involvert i det. Det er et antall allierte som vi har full tillit til, som går i front når det gjelder å slippe ut informasjon som viser tydelig hvilke hensikter vi har. Om kort tid vil vi også ta del i arbeidet med å bringe fakta ut til folket. Dere kan regne med uker, heller enn måneder, før masse arrestasjonene vil skje. Det er imidlertid en meget stor operasjon og kan ikke starte før alt er på plass. Når vi først har kommet så lang, så ønsker vi at det skal gå smidig for seg, med så lite trøbbel som mulig.Skipene våre er beskjeftiget med å overvåke aktivitetene i mange land som har potensial til å bruke atomvåpen, men sammen med de advarslene vi har gitt dem, vil vi også sørge for at de ikke vil bli brukt. Krigene har alltid vært igangsatt for å tjene penger, og da stort sett for militærindustrien, som aldri har hatt noen som helst skrupler med å forsyne begge partene i en konflikt med våpen. De vil nå måtte stå til rette for sin medvirkning i krig, som alle andre medlemmer av militære styrker som har vært involvert i forbrytelser mot folket. Det er grusomme handlinger som har vært utført som der ikke vet om, men sannheten kan ikke skjules lenger. Så snart media begynner å rapportere om at arrestasjonene er i gang, og det omfatter mange offentlige tjenestemenn, vil de være mange som kommer til å rope etter hevn og gjengjeldelse. Vi ber dere imidlertid meget innstendig om å unngå at følelsene løper av med dere, for vi kan forsikre dere om at rettferdighet vil skje fyllest. I motsetning til tidligere, er det ingen nå som kan bløffe seg ut av det eller kjøpe seg fri.

Dere vil ha så mye å glede dere over i den nære fremtid, når det går opp for dere at dere er blitt fri fra de mørke Sjelenes kvelertak og tvangsåk. Gjennom endringene i regjeringene vil dere også få en del overraskelser, for dere vil nå se at de som er av Lyset vil bekle posisjoner av makt og autoritet. Den amerikanske regjeringen vil fortsatt ha Barack Obama med i ledelsen, for som vi har understreket mange ganger, han er en mektig Lysets sjel. Han er allerede i gang med tiltak som vil hjelpe våre allierte med å bringe den mørke kabalen for retten, slik at de kan stå til rette for sine forbrytelser.

Om ikke lenge vil dere få den ene overraskende avsløringen etter den andre og det fulle omfang og mål med planen for deres frihet vil bli gjort synlig for alle. Deres fulle frihet og selvstendighet vil dere få tilbake og vi i den Galaktiske Føderasjon vil ta del i enhver forandring for å sikre at de både er innenfor loven og rettferdige. Over alt i hele verden har deres rettigheter gradvis smuldret opp og ofte har undertrykkende og urettferdige lover blitt introdusert. Alt dette vil det bli forandring på og verdens folk vil bli gjenforent nok en gang. Dere har mye mer felles enn dere vanligvis innser og nå vil ikke lenger religion og politikk komme mellom dere. Dette er temaer som det vil bli ryddet opp i slik at de for fremtiden kan basere seg på sannhet, og med rettferdighet som ideal og en ekte representasjon av folkets ønsker.

Vårt budskap til dere er, forhold dere rolig og ignorer forsøkene fra dem som vil prøve å tillegge gale motiver til alt som skjer. Noen av dem vil gjøre alt de kan for å skape frykt, og mange som da ikke har noen kunnskap på forhånd vil bli forvirret og redde. Vi vil imidlertid sørge for at det gjennom ulike kilder, spesielt Internett, at tilstrekkelig informasjon er lett tilgjengelig. Snart vi dere bli vitne til den største og mest spektakulære begivenhet som har skjedd i deres livstid og der vil innse hvor gjennomarbeidet planene våre er. Dette vil bli en historisk begivenhet, uovertruffen i sine ambisjoner og omfang, for å bringe frem i lyset dem som illegalt og kriminelt har styrt deres liv.

Siden mange av dere allerede er kommet langt med å fylle dere med Lys, stoler vi på at dere vil være med å berolige folk og hjelpe dem å forstå, inntil vi selv kan få dere direkte i tale. Ved enden av veien vil dere finne det dere ville kalle Gullegget, så rikt på løfter, og et nytt liv som gjenspeiler alt som er av Lys og Kjærlighet. Når det er fullt ut etablert, vil det ikke likne mye på det livet dere lever i dag, og dere vil ha løftet dere til et nivå som gir dere alt det dere hittil har blitt fornektet. Dere vil oppdager at dere har evner som for de fleste av dere har ligget i dvale og de vil utfolde seg etter hvert som dere når de høyere bevissthetsnivåene. Av alt det som skjer, er dette den viktigste forandringen, ettersom den er en viktig del av deres forberedelse til Oppstigningen. Dersom dere ser noen år bakover i tid, føler vi at mange av dere vil være enige i at dere i sannhet har beveget dere opp på et nytt bevissthetsnivå. I fortiden har dere aldri blitt oppmuntret til å forstå at dere har iboende evnen til å løfte dere selv opp, og dere har blitt holdt i uvitenhet i årrekker.

Kjære Sjeler, forbered dere på at forandringene kommer og vit at hva som enn måtte oppstå av ubekvemmeligheter, så vil de være kortvarige. Det vil arte seg ulikt fra område til område, fra et land til et annet, men summa summarum skulle dere komme dere greit gjennom den vanskelige tiden. Det er fornuftig å sikre seg ved å ha mat og andre viktige ting for en kort periode, i tilfelle det blir svikt i leveranser, men det er ingen grunn til å få panikk, for vi har planlagt for alle tenkelige problemsituasjoner som kan oppstå. Sammen vil vi få ting til å gå på skinner igjen så raskt som mulig. Et hovedpoeng for oss er å holde dere godt informert og vi håper at vi på kort tid kan få satt opp et pålitelig kommunikasjonssystem. Å være varslet på forhånd er det samme som å være forberedt for da har dere tilstrekkelig med tid til å tenke gjennom hvordan dere vil takle ting som vil påvirke dere direkte.

Dere har ventet lenge på å nå dette punktet i deres liv og vi vet at inntil dere ser håndfaste bevis på hva som er mulig å få til, så er dere naturlig nok litt forsiktige med hva dere vil tro. Det vil synes helt uvirkelig for dere, ja ikke til å tro, når dere får vite om omfanget av de arrestasjoner som vil finne sted. Vi kan ikke lenger la noen av de mørke Sjelene være i posisjon til å forstyrre gjennomføringen av planene og vil stoppe dem der de er, for vi vet at de fortsatt planlegger grusomheter for å sette dere i frykt. Bekymre dere ikke, for vi har full oversikt over planene deres og vi vil ikke tillate noen angrep på dere. Teknologien vår er altfor avansert til å la seg lure av forsøk på å omgå den.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og har tillit til at dere er beroliget nå, for vårt ønske er at dere skal glede dere over forandringene ved å fokusere på sluttresultatet de skal skape. Nå vil endelig de mørke Sjelenes kvelertak på dere bli brutt en gang for alle.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 


Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif 

Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

putin

putin