They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

onsdag 2. mai 2012

SaLuSa, 02 mai 2012

SaLuSa, 02 mai 2012


Vi har fortalt dere mange ganger at det er ingen ting dere ikke kan greie og vi vil gjerne takke dere for at dere støtter våre allierte, som har lykkes svært godt på kort tid, med å bringe sannheten ut i det offentlige rom. Det at dere har akseptert og tatt inn over dere det de har avslørt, samt deres besluttsomhet om at flest mulig må få vite om det, har sørget for at informasjonen har spredt seg vidt og bredt. Det har åpnet øynene på mange mennesker som ikke hadde den ringeste anelse om at hemmelige operasjoner var til de grader utbredt. Sannheten må spres til flest mulig mennesker, for det vil gjøre avsløringen, og vår ankomst, så mye lettere for dem. Frykten har fortsatt taket på mange menneskers tanker og enhver ting som kan minske sjokket om vår eksistens vil gjøre det lettere for dem å komme videre. Sannheten om vårt slektskap med dere kan ikke holdes skjult stort lenger og vi ivrer for at avsløringen skal gjøre alt synlig. Det er nødt til å skje før vår ankomst, som har vært planlagt i lang, lang tid.De fleste av dere er klar over at det finns varslere blant dere, som har trådt frem i lyset for å la dere få vite hva som skjer både mht til militære aktiviteter og i finansverdenen. Deres hjelp er svært viktig for å sikre at dere får vite hva som foregår, inntil media slipper fri fra sensurens tvangstrøye og kan begynne å rapportere på en sannferdig måte, og for at dere skal vite at vi på svært aktivt vis støtter våre allierte. Vårt nærvær og støtte vil sikre at ethvert forsøk på å starte en ny verdenskrig vil mislykkes. I sammenheng med arrestasjonene for økonomisk kriminalitet, sikrer vi at ingen som er skyldig i slikt kan komme seg unna og unngå å stå til rette for det de har gjort. Imidlertid anmoder vi dere å overlate slikt til myndighetene og når dere får høre om det ikke lar deres sinne ta vettet fra dere, slik at det resulterer i represalier mot dem. Alle vil på et eller annet punkt måtte stå til rette for det de har gjort mot folket. Dere kan best bruke energien deres på å spre Lys og sende Kjærlighet til alle dem som trenger det i denne spesielle tiden.

Vi vil gjerne få gjenta at enhver sjel som er på Jorden i denne tiden, er her av sin egen spesielle grunn, selv om det i noen tilfeller bare er for å være observatører. Meningen er at alle skal ha nytte av det de opplever og mange har valgt å stige opp. Det betyr med andre ord at alle har en livsplan, også de som for øyeblikket ikke har noen kjennskap til Oppstigningen. Faktum er at mange har inkarnert vel vitende om at de ikke vil oppnå det vibrasjonsnivå eller bevissthetsnivå som er nødvendig for å kunne greie det. Like fullt vil alle ha oppnådd viktig læring gjennom sine erfaringer og da spesielt de som blir her til endetiden. All læring bringer en sjel fremover i sin utvikling frem til sin egen oppstigningstid. Dualiteten er en rask vei til suksess, men ofte innebærer det kostnaden ved å erfare det dypeste mørke. Det er alltid en vei ut av det og så snart en sjel responderer på Lyset, vil mektige Lysvesener være på pletten for å hjelpe dem.

Kjære Sjeler, hele hensikten med livet er å utvikle seg og deres sjel’s reise vil til slutt ta dere helt tilbake til Kilden til Alt Som Er. Åpenbart kan en sjels utviklingshastighet være svært forskjellig fra en annens med tanke på hvor lenge man befinner seg i de lavere dimensjoner. For øyeblikket er dere på vei mot de høyere dimensjoner og så snart dere er der, vil dere ikke lenger være bundet av lineær tid. Alt vil være ”i nuet” og dere kan bevege dere mellom fortid, nåtid og fremtid akkurat som dere lyster. Imidlertid er dere fortsatt veldig knyttet til tid og vi er klar over at de tilsynelatende forsinkelser i våre prosjekter bekymrer dere. Og likevel utvikler allting seg svært bra og vi er i posisjon til å igangsette en bølge av arrestasjoner av folk som sitter høyt opp i de mørke’s makthierarki. Det vil være startskuddet til en lang renselsesprosess i alle lands myndigheter, slik at ansvaret for folkets ve og vel kan overlates til mennesker som virkelig bryr seg om dere. Dere kan stole på at vi vet hvem som er av Lyset og ingen kan unnslippe vårt skarpe blikk eller lure oss. Det er like før det braker løs og dere kan forvente overraskende utvikling i mange saker ganske snart.

Det er viktig i denne tiden å stå fast og besluttsomt for å vedlikeholde Lyset, som det nå er rikelig av på Jorden og som vil fortsette å løfte vibrasjonene. Der er umulig for deres bevissthetsnivåer å stagnere, og de vil derfor nødvendigvis bli løftet. Allerede nå er de i ferd med å transmutere områder av mørke og fra vårt ståsted observerer vi at det finner veien inn i hjertet selv på mennesker som har lukket sitt hjerte. Nå som dere er på raske vei mot Oppstigningen, vil de sjelene som ikke er i stand til å absorbere Lys måtte forlate planeten. Deres vei er skjebnebestemt til å ta dem til en annen tidslinje hvor de kan fortsette sin utvikling i sin nåværende vibrasjon. Det er ikke noe valg her, ettersom man ikke kan stige opp med mindre man allerede har oppnådd en høyere vibrasjon. Og som vi allerede har fortalt dere, har alle sjeler allerede bestemt sin egen fremtid.

Vi i den Galaktiske Føderasjon er klare til å møte dere og i visse omstendigheter har det i nyere tid allerede vært kontakt ved mange anledninger. Noen av disse anledningene ville se ut som tilfeldige møter, men mange av dem har vært arrangert med klar hensikt for å tilby deres ledere mulighetene til å bringe fred til Jorden. Mange ganger har vi tilbudt oss å være meklere for dere, men de som har hatt makten har heller villet fortsette sin plan for å gjøre dere alle til slaver. Imidlertid har dere, folket, ropt til Gud om hjelp til å komme fri fra de mørke herrer, og dere har blitt bønnhørt på mektig vis. Resultatet av det er at dere nå står foran å avslutte denne syklusen med Oppstigning i stedet for sivilisasjonens undergang. Det å skulle stige opp sammen med Moder Jord er en unik bragd, særlig fordi dere vil stige opp i deres fysiske kropper. Dette har trukket mange sivilisasjoner hit til Jorden og det vil bli en spektakulær hendelse som vil bli husket lenge. Vi selv vil ha losjeplass og være til stede hele tiden for å sikre at det blir en gledesrik og lykkelig avslutning. Fra da av vil dere starte på et nytt kapittel i deres utvikling, et kapittel som vil være svært forskjellig fra det dere nå kjenner. Alle Guds gaver vil dere bli utrustet med, når dere tar plass blant de lysende sjeler, som er sanne Lys- og Kjærlighetsvesener.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært fornøyd med å kunne forsikre dere om at alt går bra. Det er helt tydelig at det er like før at sannheten vil bli avslørt, og vi har forberedt programmer for å dekke deres behov for å forstå hvordan dere har kunnet være undertrykt gjennom så lang tid. Dere begynte i en tid med mørke etter Atlantis undergang og dere har løftet dere selv opp i Lyset ved å utfordre de mørke maktene, og dere har lykkes. Det har vært en lang og slitsom reise, men dere har vist dere verdige til å tre inn i de høyere dimensjoner og tilbake i Lyset. Og vi elsker dere alle for det.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif 

Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

putin

putin