They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

onsdag 30. mai 2012

SaLuSa, 30 mai 2012

SaLuSa, 30 mai 2012


Slik ting holder på å utvikle seg nå, ser det ut til at Avsløringen vil komme på en senere dato enn vi ville ønske. Det kan komme til et punkt der vi må vente til etter at utskiftingene i regjeringene begynner å få effekt. Bekymre dere imidlertid ikke, for vi har hele tiden planlagt for en slik eventualitet. Det dere kan være helt sikre på, er at de forandringene vi har lovt dere vil skje før Oppstigningen og gjennomført på en ordentlig måte. Og selvfølgelig, deretter vil så mye følge, at det totalt vil forandre deres nåværende levesett til et som høver seg for Galaktiske Vesener.


mandag 28. mai 2012

SaLuSa, 28 mai 2012

SaLuSa, 28 mai 2012


For en del sjeler som nyss har våknet opp, synes det som om hele deres verden er falt i grus og for en stund vil de klamre seg til det de trodde var sannheten. Det er svært viktig at de innser at de kommende forandringene overhodet ikke er noe å frykte. Og også at det ikke er for sent å endre sine tankemønstre slik at de tillater sin bevissthet å bli løftet og sette dem på veien mot Oppstigningen. Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om hvor mye kunnskap man har, ettersom deres forståelse av utviklingen vil komme gjennom å leve fra hjertet og ikke fra egoet. Vær ydmyk og se deg selv i hver eneste annen sjel og vær mot dem slik du ønsker at de skal være mot deg. En av de største svakhetene menneskene har er tendensen til å være dømmende og hvis du kan arbeide mot å være ikke-dømmende, så er du allerede langt på vei til å løfte deg opp.


fredag 25. mai 2012

SaLuSa, 25 mai 2012

SaLuSa, 25 mai 2012


Det er mange tegn på at de gamle institusjonene er i ferd med å kollapse og det er helt uunngåelig, fordi de har vist seg fullstendig uegnet til å løse de problemene dere nå opplever. De må finne en ny måte å drive forretningsvirksomhet på, som til fulle tilgodeser alles behov. Og likevel vil de løsningene kun bli å betrakte som en midlertidig nødløsning mellom der dere nå befinner dere og dit dere skal. Den evolusjonsperioden dere nå er ferd med å begynne på vil gå i raske steg og ikke før har dere gjort et kjempesprang fremover, så vil dere gå enda videre til enda høyere nivåer. Vi har for eksempel fortalt dere at dere at dere vil bo i krystall-byer, men det er litt lenger inn i fremtiden, på samme måte som mange av de avanserte teknologiene.


onsdag 23. mai 2012

SaLuSa, 23 mai 2012

SaLuSa, 23 mai 2012


Oppstigningen har pågått i mange år, for at den ikke skulle overvelde dere. Den har forsiktig og gradvis økt i styrke og nå kan dere se hvilken forskjell den gjør for dere. Den er på mange måter en delikat prosess for å løfte deres vibrasjoner, slik at dere gradvis kan absorbere mer, og mer. Altfor mye energi altfor tidlig i prosessene kunne ha vært ødeleggende for utviklingen deres og satt helt ut dem som er trege til å respondere. Den påvirker alle sjeler på en eller annen måte og dette er grunnen til at noen får symptomer som eller ville bli tilskrevet feilfunksjon i kroppens systemer.


mandag 21. mai 2012

SaLuSa, 21 mai 2012

SaLuSa, 21 mai 2012


Kan dere føle forandringene omkring dere etter hvert som energiene fortsetter å løfte seg? Slik vil det fortsette helt frem til Oppstigningen. De bringer med seg fred til Jorden og til deres sivilisasjon som vil se stadig flere sjeler løfte seg opp i Lyset. Det vil ha en beroligende effekt i alle situasjoner som ellers ville føre til en aggressiv respons. Sannheten er at det er mange områder på Jorden hvor det er problemer og hvor det er helt nødvendig at disputter og krigshandlinger kommer til opphør, og dere vil få se at slike situasjoner vil bli snudd rundt. Når tilstrekkelig mange mennesker har funnet kraften og viljen inni seg til å arbeide for en fredelig løsning, vil de ikke lenger være noen trussel for freden. Slik vi ser det har det aldri vært noen slik periode tidligere i historien hvor folket har reist seg og virkelig lykkes med å skape fred. Naturligvis er det fortsatt statsledere og diktatorer som snakker om krig, og de gjenværende av den mørke kabalen ønsker fortsatt mer enn alt å skape lidelse og død. Imidlertid er det bare snakket vi vil tillate dem, for vår oppgave er å støtte dere i fredsarbeidet og sette en stopper for alle forsøk på noe annet.


fredag 18. mai 2012

SaLuSa, 18 mai 2012

SaLuSa, 18 mai 2012


Vi vet at mange av dere undrer dere over at det synes å ta så lang tid å få satt i gang de ventede begivenhetene. Først må vi fortelle dere at de aktivitetene vi er involvert i er i full gang og vi har arbeidet på spreng selv om dere ikke er oppmerksom på hva vi har utført. Å forberede denne endetiden er ingen liten oppgave og selvfølgelig endrer omstendighetene seg stadig vekk, så vi må tilpasse planene til det. I tillegg har de mørke maktpersonene vært mye vanskeligere å få ut av veien enn vi forventet. Nå som vi imidlertid har fått full autorisasjon til å gripe direkte inn mot dem, føler de vårt nærvær og resultatene er gledelige.


onsdag 16. mai 2012

SaLuSa, 16 mai 2012

SaLuSa, 16 mai 2012


Etter hvert som flere av dere våkner opp til sannheten om deres virkelighet, så stiger også bevissthetsnivåene deres, for aldri mer å synke tilbake til de nivåene dere har eksistert i. Siden dere Alle Er Ett, påvirker dere hverandres bevissthetsnivå og når du løfter deg selv opp, blir også andre løftet opp med deg. Når dere først har nådd det nivå dere i øyeblikket er på, blir det enklere å fatte de større sammenhengene om dere selv og deres eksistens. Når dere greier å fatte hvor mektige dere er, kan den kunnskapen brukes til å komme enda lenger på veien mot Oppstigningen. Du kan for eksempel bruke tankens kraft til å beskytte deg mot de negative energiene som eksisterer overalt omkring deg. Det kan du gjøre ved å visualisere deg selv omsluttet av en Lyskropp, hva dere vanligvis kaller aura. Den kan bli ødelagt av negative energier, særlig sinne, men også av lyd dersom den er svært høy og høyfrekvent. Når auraen først er ødelagt, vil du være utsatt for sykdom og svekket helse. Dersom du føler at dette gjelder deg, bruk tankekraften din til å visualisere auraen intakt hele veien rundt kroppen din.


mandag 14. mai 2012

SaLuSa, 14 mai 2012

SaLuSa, 14 mai 2012


Det er tegn som tydelig beviser at den mørke kabalens uunngåelige kollaps er nær og det er nødvendig at dere er våkne og på vakt. De vil bruke alle mulige knep og desinformasjon i et siste forsøk på å skape frykt og tvil. Vær klar over det og ignorer alt som ikke føles som om det er av Lys, og fokusér på alt som er rent og harmonisk. Det er ingen ting å frykte lenger, for fremtiden deres er absolutt sikret og ingen ting kan hindre Avsløringen eller at deres Venner fra Rommet ankommer. Anledningen til å stige opp er den naturlige avslutningen av denne syklusen, og selv om dere har bommet på tidligere anledninger, er det helt sikkert at dere vil stige opp denne gangen, dersom dere er rede til det. Intet alminnelig dødelig menneske kan stanse det som Gud har bestemt, og dere må huske på at Oppstigningen gjelder hele Universet.


fredag 11. mai 2012

SaLuSa, 11 mai 2012

SaLuSa, 11 mai 2012


Det er så mye som foregår, men vi kan ikke alltid gi dere detaljene. Det får greie seg at vi sier at vi har full kontroll og at våre allierte er svært nær ved å la startskuddet gå for en rekke operasjoner, som vi vise alle og enhver at vi mener alvor. Nå vil vi ikke finne oss i å bli forhindret mer og vil raskt ta hånd om dem som har vært involvert i det. Det er et antall allierte som vi har full tillit til, som går i front når det gjelder å slippe ut informasjon som viser tydelig hvilke hensikter vi har. Om kort tid vil vi også ta del i arbeidet med å bringe fakta ut til folket. Dere kan regne med uker, heller enn måneder, før masse arrestasjonene vil skje. Det er imidlertid en meget stor operasjon og kan ikke starte før alt er på plass. Når vi først har kommet så lang, så ønsker vi at det skal gå smidig for seg, med så lite trøbbel som mulig.


torsdag 10. mai 2012

SaLuSa, 09 mai 2012

SaLuSa, 09 mai 2012


Det finns dem blant dere som i dette øyeblikk våkner opp til sin livsoppgave, nå som dere nærmer dere perioden med den mest intense aktivitet. Disse Vesenene har ventet på denne spesielle tiden, for å være tilgjengelige for massene som vil trenge veiledning for å forstå hva det er som skjer omkring dem. Begivenhetene vil komme tett som hagl og dette vil uvegerlig føre til noe forvirring og frykt. Alle Lysarbeidere kan være til hjelp i slike tider og vi ber dem være rede til å dele sin kunnskap med andre. Vi vil fortsette å støtte våre allierte og mange Stjernefrø vil nå virkelig finne sin rolle, etter å ha vært omhyggelig forberedt på nøyaktig det deres erfaring gjør dem best til. Det er svært mye som gjøres for å sikre at dere stiger opp sammen med Moder Jord og at så mange av dere som mulig lykkes med det. Til og med de som ikke er rede vil trenge deres hjelp, for også de har behov for å få vite hva som ligger foran dem.


mandag 7. mai 2012

SaLuSa, 07 mai 2012

SaLuSa, 07 mai 2012


De færreste av dere har noen virkelige erindringer om deres tidligere liv, med unntak kanskje av løse minnefragmenter som dukker opp av og til. Og likevel har dere hatt så mange liv med et vell av erfaringer som har brakt dere dit dere er i dag. Det har vært en lang reise og nå står dere foran døren til Oppstigningen, men greier ikke å forstå hvilket enormt kvantesprang fremover som er i ferd med å skje. Vær tålmodeige, Kjære Sjeler, og vit at dere er blant de utvalgte til å være her i denne tiden og at det i sannhet er et stort privilegium og en erfaring dere aldri vil glemme. I dualiteten skjer utviklingen så mye raskere, men på mange måter er det et slags paradoks, fordi dere opplever det som en langsom prosess. Men likevel, i dette spesielle livet har alt akselerert og det er først i den senere tid at enkelte av dere har våknet opp og sett den raske veksten i deres bevissthetsnivå. I virkeligheten var det dette dere kom for, fordi dere på en eller annen måte visste at endetiden ville være full av opplevelser som ville gjøre dere oppstemt og en tid der mye ville bli fullbrakt. Dere kan skimte den Gyldne Tidsalder foran dere og straks dere kommer dit, vil alt som har skjedd frem til nå synes irrelevant og raskt bli glemt. Det er ikke mye om å gjøre før dere har kommet dere gjennom den vanskelige delen, og det eneste som venter nå er å få renselsen ordentlig i gang og med vår hjelp vil det skje mye raskere enn dere kan ane.


fredag 4. mai 2012

SaLuSa, 04 mai 2012

SaLuSa, 04 mai 2012


La ingen få overtale deg til å tro noe annet enn det som kjennes riktig, med mindre du intuitivt føler Lyset i det som blir sagt. Det som er av en lavere vibrasjon vil ikke kjennes riktig inni deg og nå i denne tiden som det er så kort igjen til Oppstigningen, er det noen som vil gjøre alt som står i sin makt for å villede deg. De mørke sjelene mente å legge Menneskene og deres verden under seg for å realisere sin egen agenda, men nå famler de desperat etter å stanse enhver sjel de kan få tak i og stoppe dem på Lysets vei mot fullbyrdelsen. Det vil være fånyttes, men det betyr at dere fortsatt må trå varsomt og ikke la dere lure av dem som sår frykt. Det vil naturligvis skje fysiske endringer på Jorden, men de vil ikke være av slike proporsjoner som de bibelske profetier. På et tidspunkt var de sannsynlige muligheter, men takket være deres akselerasjon av bevisstheten, har vibrasjonene blitt løftet. Det har gjort det mulig med en langt mindre kaotisk endetid og vi i den Galaktiske Føderasjon er fast bestemt på å hjelpe dere gjennom den gjenværende perioden frem mot Oppstigningen. Det er mange måter vi kan hjelpe og når det gjelder jordskjelv, har vi teknologi som kan styre energistrømmen for å minimalisere effekten av dem.


onsdag 2. mai 2012

SaLuSa, 02 mai 2012

SaLuSa, 02 mai 2012


Vi har fortalt dere mange ganger at det er ingen ting dere ikke kan greie og vi vil gjerne takke dere for at dere støtter våre allierte, som har lykkes svært godt på kort tid, med å bringe sannheten ut i det offentlige rom. Det at dere har akseptert og tatt inn over dere det de har avslørt, samt deres besluttsomhet om at flest mulig må få vite om det, har sørget for at informasjonen har spredt seg vidt og bredt. Det har åpnet øynene på mange mennesker som ikke hadde den ringeste anelse om at hemmelige operasjoner var til de grader utbredt. Sannheten må spres til flest mulig mennesker, for det vil gjøre avsløringen, og vår ankomst, så mye lettere for dem. Frykten har fortsatt taket på mange menneskers tanker og enhver ting som kan minske sjokket om vår eksistens vil gjøre det lettere for dem å komme videre. Sannheten om vårt slektskap med dere kan ikke holdes skjult stort lenger og vi ivrer for at avsløringen skal gjøre alt synlig. Det er nødt til å skje før vår ankomst, som har vært planlagt i lang, lang tid.


putin

putin