They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

lørdag 31. mars 2012

SaLuSa, mars 30 2012

SaLuSa, mars 30 2012


Det kan bare være kort tid nå før dere får nyss om alle de aktivitetene som er i gang for å løfte dere og fremme utviklingen. Det blotte omfang av våre alliertes medvirkning vil tvinge media til å ta det opp. Det kan ta litt lenger tid før de rapporterer om vårt nærvær, men uansett hva de gjør for å hindre det, så vil det være forgjeves. Når fakta først kommer frem vil det bli mange ulike reaksjoner til å begynne med, men de som sår tvil eller ikke vil ha noe med oss å gjøre, vil snart bli overskygget gjennom majoritetens aksept av oss. Det vil ikke ta lang tid før det begynner å synke inn for folk at vi er her for å hjelpe dere, og det innebefatter å fjerne alle dem som har misbrukt sin autoritet og ansvarlighet overfor dere i mangfoldige år. Det er slutten for Illuminati som allerede er alvorlig svekket ved at de har mistet mye av sin kontroll over dere.

fredag 30. mars 2012

SaLuSa, mars 28 2012

SaLuSa, mars 28 2012


Nyhetene om det som skjer sprer seg nå raskere i verden, og det gleder oss når så mange sannhetssøkende sjeler leter etter svar på hva som går for seg. Noen er redd for meningen med endringene, mens andre føler at det er noe stort og spennende som er i ferd med å hende i verden. Heldigvis er sannheten i ferd med å spre seg både vidt og bredt og vi er svært takknemlige overfor de av dere som går i front og har satt dere fore å nå så mange mennesker som mulig. Når avsløringen skjer, vil det gjøre oppgavene våre så mye lettere hvis de har en viss innsikt i hva de kan vente seg. Tiden går stadig fortere og det setter fart i alt som skjer, og ganske snart kan dere vente noen vesentlige kunngjøringer.

torsdag 29. mars 2012

SaLuSa, 26 mars 2012

SaLuSa, mars 26 2012


På en måte kan vi si at vårt oppdrag snart er fullført, ettersom vi nærmer oss tiden da all den innsats som er lagt ned for å frigjøre dere fra Illuminati’s maktgrep viser resultater. For dere er det avslutningen av denne syklusen i dualiteten, mens for oss er det rett og slett en opprydding før en ny syklus kan begynne. Det vil være en ny begynnelse og det kommer som en følge av at deres bevissthetsnivå har løftet seg over lang tid, slik at dere kan stige opp til enda høyere nivåer. Vi vil også ta del i denne tidsepoken sammen med dere og er i stor grad en del av deres fremtid. Vi bidrar med vår hjelp slik at dere til slutt blir Galaktiske Vesener og kan ta deres rettmessige plass blant oss.

fredag 23. mars 2012

SaLuSa, 23 mars 2012

 SaLuSa,  23 mars 2012


På mange matter går verden gjennom en roligere fase enn normalt og det skyldes delvis våre og våre alliertes aktiviteter. Vi har nådd et punkt hvor vi kan utøve mye mer autoritet overfor de mørke makthaverne, som nå raskt mister sin innflytelse og makt. Flere mennesker reiser seg mot dem og har fått mye større selvtillit ved å se at andre med suksess har gjort det samme. Dette vil fortsette og er til stor hjelp for oss med tanke på å kunne komme videre med planene våre, og dere er på vei inn i en litt merkelig periode. Dere vil helt tydelig komme til å se at de gamle verdiene og ting dere har stolt på faller vekk, men dere kan ikke ennå se det nye som skal erstatte det. Det er mye som må feies ordentlig ut før ting er klare til at vi kan sette i gang med vår innsats for alvor. I alle tilfeller ønsker vi at tømmene skal overlates til dere, for vår rolle er bare å hjelpe dere å greie det.

onsdag 21. mars 2012

SaLuSa, 21 mars 2012

 SaLuSa,  21 mars 2012


Det finnes ingen tvil om at bevissthetsnivåene deres har økt vesentlig i den senere tid når det gjelder oss. Det er stor interesse for oss og skipene våre, til dels på grunn av at vi så ofte blir observert på himmelen deres. Med unntak av ren desinformasjon, har det aldri vært rapportert om den Galaktiske Føderasjon at vi har vært fiendtlige uten grunn. Selv i slike tilfeller fører våre handlinger ikke til tap av liv, for dersom vi blir tvunget til å beskytte oss, så vil mannskapene i fartøyene deres bli hentet ut før skipet blir ødelagt. Ofte blir vi tvunget inn i en slik situasjon mot vår vilje, fordi våre ordrer ikke blir fulgt, og vi gir slike ordrer kun i de sammenhenger der vi har autorisasjon til det. I de fleste tilfeller er det når kjernefysiske våpen er i ferd med å bli brukt, og alle deres regjeringer har fått klar beskjed om at vi ikke vil tillate det.  Men tro oss, Kjære Sjeler, det finnes fortsatt militære kommandører som har til hensikt å bruke slike våpen for å starte en ny krig. Men deres vei mot Oppstigningen er beskyttet av oss. Det er ikke vår oppgave å redde dere, men å se til at alle får anledning til å gripe denne muligheten. Faktum er at verken dere eller Moder Jord ville vært her mer om det ikke var for vår inngripen. Gud har uttrykt sin vilje i denne saken og vi sørger for at hans ord følges, slik at denne syklusen avsluttes med Oppstigning.

mandag 19. mars 2012

SaLuSa, 19 mars 2012

 SaLuSa, 19 mars 2012


Det begynner å bli tydelig for en del mennesker nå at en del vesentlige omveltninger er i ferd med å skje i maktens korridorer, som vil gjøre det mulig å komme videre med de vidtrekkende forandringene. Det er viktig at de som står i veien for deres fremskritt og frigjøring fra kontroll, blir helt og holdent fjernet. Den prosessen er godt i gang og de som har stilt seg i veien vet godt at deres tid nå er ute. Det er ingen mulighet for dem å slippe unna og all deres kriminalitet er vel dokumentert, men absolutte bevis for at de har vært med på det. Vi snakker om i størrelsesorden uker, heller enn måneder, før våre aksjoner virkelig får full effekt. Vi er derfor håpefulle om at store steg fremover vil skje svært snart og en av dem vil være at dere får vite om dem. Vi har noe støtte i media og tror ikke det vil ta lang tid før medienes rapporter om det som skjer vil spre seg og være i samsvar med fakta. Vi har ingen ønsker om å skape sensasjoner, men de begivenhetene som kommer til å skje er ikke desto mindre svært utenom det vanlige. Vi vil at alle skal vite at det gamle maktapparatet er satt ut av spill og at de vil bli byttet ut med styringsinstitusjoner som helt og fullt representerer folket. Lyset vender tilbake, Kjære Sjeler, og det vil gjøre hvert eneste menneskes liv så mye bedre.

fredag 16. mars 2012

SaLuSa, 16 mars 2012

 SaLuSa,  16 mars 2012
Dere har et artig utrykk at ”det føles som støvelen er på feil fot”, og det er slik det er nå som Lyset bestemmer hva som skjer, selv om de mørke Sjelene aldri synes å ville gi opp å utøve sin kontroll over ting. De vil snart måtte gi opp og følge våre krav, og siden de ikke har noe sted de kan flykte*, så har de ikke noe alternativ. Det betyr at vi sammen med våre allierte, kan fortsette å presse på videre med våre planer. Hvert eneste prosjekt er nå i gang og det vil resultere at det på et tidspunkt plutselig vil bli en voldsom flom av informasjon som kommer ut til dere. Slik situasjonen er nå, kan ikke ting lenger holdes skjult og dermed vil det bli en eksplosjon av folk som kommer frem og forteller det de vet. For Vatikanets del kan det ta litt lenger tid, for de er å regne som en hemmelig losje som har gjemt sine hemmeligheter meget dypt. Ingen ting vil imidlertid kunne holdes skjult særlig lenge, for det er deres rett å få vite sannheten og i hvilket omfang dere er blitt ført bak lyset.

onsdag 14. mars 2012

SaLuSa, 14 mars 2012

 SaLuSa,  14 mars 2012


De mørke Sjelene har ingen annen mulighet nå enn å bøye seg og gi etter for det presset dere legger på dem. De hadde aldri forestilt seg at dere ville kunne mønstre en slik kraft at de ville bli forhindret i å nå sine mål. Takket være de bevissthetsnivåene som vokser frem og stadig når nye høyder, har de ikke lenger de energiene å dra næring av som de trenger for å lykkes. Hemmelighetene deres lekker ut, løgnene deres blir avslørt og hvor enn de snur seg blir deres autoritet utfordret.  De må innse at alle basene deres er ødelagt, også de underjordiske, at våpenarsenalene også er ødelagt, eller flyttet slik at de ikke kan bruke dem for å gjennomføre sine planer. De er preget av forvirring i sin egen leir, men fortsatt greier de ikke å innse at deres tid er over. Vi vil imidlertid møte dem med styrke uansett hvor de prøver å gå og sikre at de ikke kan forårsake noen alvorlige ”hendelser” mer. Vi kjenner til alle deres operasjoner som er gjort ”under falsk flagg”, og de vil måtte stå til ansvar for alle sine forræderske forsøk på å starte en ny verdenskrig. Vi slår fast ennå en gang, at noen krig vil ikke tillates og vi har krevd av Illuminati at de stanser sine forsøk på å starte en ny verdenskrig. Den Nye Tid er i ferd med å bli født og dens fremvekst vil ikke bli hindret eller bremset av noen innblanding fra deres side.

fredag 9. mars 2012

SaLuSa, 9 mars 2012

 SaLuSa,  9 mars 2012


Det er litt av en reiser dere gjør gjennom dualiteten og en dag vil dere bli i stand til å bringe frem igjen i minnet ethvert liv dere ønsker å se nærmere på igjen. Deres nåværende bevissthetsnivå er slik at de fleste ikke kan greie å gjøre det på et kontrollert vis, men noen ganger får dere et glimt fra et tidligere liv, som lyn fra klar himmel. Det kan skje når dere besøker steder eller land som er knyttet til tidligere liv. Noen ganger kan det være noe så enkelt som en duft, eller rett og slett at alt virker kjent for dere. Faktum er at deres mange opplevelser gjennom mange liv fortsatt ligger i deres underbevisste minne. De tjener dere godt og kan for eksempel ligge bak måten dere liker å kle dere på, og dere kan vel knapt ha unngått å legge merke til hvordan klesstiler går av moten, for så å komme tilbake igjen senere. Selvfølgelig er dere påvirket av omgivelsene og deres kulturelle oppdragelse, hvor konformitet ofte forventes av deres likemenn, men likevel kommer ofte deres personlige preferanser til overflaten.

onsdag 7. mars 2012

SaLuSa, 7 mars 2012

 SaLuSa,  7 mars 2012


Flere og flere av dere begynner å forstå at forandringene begynner å bli betydelige og detaljene ligger der for dem som er villig til å søke etter dem. Etter mange skuffelser er nå et stadium nådd hvor problemene er løst, vi er kommet til et punkt hvor de mørke Sjelene ikke lenger kan stanse eller reversere det som skjer. Deres dager er talte og de står overfor fornedrelsen ved å miste sin posisjon og sin rikdom. I mange tilfeller er begge deler ervervet gjennom bestikkelser og korrupsjon, og for dem skjer nå det de aldri hadde trodd kunne skje. Ikke bare blir de tvunget til å forlate sine posisjoner, men mister også alt de har skaffet seg på ulovlig vis. Rettens kjennelser vil bli utmålt i forhold til deres kriminalitet og det vil gi viktig læring. De vil ikke bli behandlet dårligere eller på annen måte enn enhver annen sjel, og de vil måtte rette opp den skade de har forårsaket.

mandag 5. mars 2012

SaLuSa, 5 mars 2012

 SaLuSa,  5 mars 2012


De gode nyhetene om forandringene som skjer kan knapt holdes tilbake lenger, for det begynner å bli klart at det er altfor viktig at hele verden får del i kunnskapen om dem. Internet myldrer som en maurtue av informasjon og flere mennesker enn noen gang står frem med det de vet. Etter måneder og år med forberedelser, har vi med ett fått et gjennombrudd som fører til en rekke arrestasjoner og oppsigelser, som sender bølger av frykt gjennom Illuminati’s rekker. De har alltid følt seg trygge og at ingen kunne få noe på dem, men nå er de i sjokk over at de er så sårbare likevel. Det vil ikke bli noen letting på trykket før alle Illuminati er fjernet fra sine maktposisjoner, og det skjer i raskt tempo nå. Det gjør at andre prosjekter kan skyte fart og veien åpner seg nå for alle de utskiftninger som må gjøres i regjeringene verden rundt. Alt dette er deler av den pågående kollaps i de gamle systemene og uansett hvilke forsøk som gjøres for å lappe det sammen, vil det aldri kunne bli det samme.

fredag 2. mars 2012

SaLuSa, 2 mars 2012

 SaLuSa, 2 mars 2012Ta en dag av gangen for det er umulig å vite hva dere kan forvente, når så mange forandringer ligger i kortene og kan begynne når som helst.  Det kan ikke være noen tvil om at våre samarbeidspartnere gjør store fremskritt på alle fronter og at dere snart kan se frem til en periode med en eksplosjon av hendelser. Allerede nå kan dere se hvor dyptgående våre undersøkelser har vært for å kunne fjerne korrupte individer fra bankverdenen, og det er langt fra avsluttet. Som dere kan se, ikke bare har korrupsjonen blitt avdekket, men også de ansvarlige personene.  Når disse avsløringen starter for fullt, vil det forbause dere mor mange mennesker som vil komme frem med mer informasjon. Gjennombruddet har avdekket svindleropplegg som har involvert trillioner av dollar, og de mest ufattelige udåder og freidighet, for å stjele dem fra de rettmessige eiere. Vi har til hensikt å sørge for at slike penger blir returnert til sine eiere, forutsatt at de var i utgangspunktet var ervervet på lovlig vis. Mye av de pengene som har blitt misbrukt kommer fra folkets egne lommebøker, og faktum er at det dreier seg om astronomiske beløp.

putin

putin