They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

onsdag 24. august 2011

August 19, 2011

SaLuSa, 19-August-2011


Tiden nærmer seg et kritisk punkt og vi presser på for å komme i gang med det som til slutt vil føre til monumentale forandringer i livene deres. Mye av det som dere tar som en selvfølge i dag må forandres, for å gi plass til det nye som vil løfte dere opp, og sette dere på veien mot Oppstigningen. Overgangen til det nye vil ta bemerkelsesverdig kort tid, for det har blitt meget nøye planlagt, slik at det skal være så lite bry for dere som overhodet mulig. Legg fra dere bekymringene, for alt kommer til å gå bra og lede dere inn i en ny rekke med erfaringer. Opplevelser som vil vise seg å være svært positive og spennende, når den Nye Tiden begynner.

Vi ønsker at dere ser på forandring som en mulighet til å legge bak dere alt som ikke lenger er ønskelig og glede dere over alle de forestående godene som vil løfte dere opp. Bli ikke urolig for det dere synes å miste, for det er så mye mer dere vil vinne som resultat av forandringene. Det er på noen måter synd at dere må oppleve så mye forvirring og kaos, men det er likevel nødvendig for å vekke mange sjeler, slik at de ser hvor ille situasjonen egentlig er. De ser fortsatt ikke at de er fanger i sine egne hjem og at det de ser på som frihet er en illusjon. Det vil imidlertid endre seg raskt når vi først setter i gang, og dere vil bli sjokkert over omfanget av kontroll dere har vært helt unødig utsatt for, og som vi vil fjerne.

De mørke kreftene har arbeidet på subtilt vis med sine planer for å få full kontroll over dere. Så mye så, at få av dere har hatt mistanke om at de planla å gjøre dere til slaver ved å ta fra dere alle deres rettigheter. Tro oss, Kjære Sjeler, planene var langt kommet og nær å sluttføres, med et forsøk på å skape en situasjon som ville ha ført til militær unntakstilstand og absolutt kontroll. Vær ikke redde, dette har vi nå under kontroll og deres maktsentra er lammet. Som vi ofte forteller dere; ingen ting får lov til å forstyrre deres Oppstigning. Vi er her for å se til at alt går for seg slik Gud har bestemt og det vil ikke vare lenge før dere får vite alle detaljene. Vårt arbeid vil foregå i fullkommen åpenhet og det vil ikke være noe som holdes skjult for dere. Skipene våre fortsetter å vise seg stadig oftere og i større antall over de store byene. Det kan vel være liten tvil nå, om at vi beviser det vi har sagt om vårt fredelig nærvær.

Den gjenværende del av dette året har potensial i seg til å bli en meget spesiell tid i deres historie. Det som kommer til å skje, vil tydelig vise at vi til fulle har overvunnet motstanden mot vårt komme. I sannhet har det vært en enorm økning i støtten til oss etter årtusenskiftet. Folk er mye mer avslappet og frykten for oss er så godt som forsvunnet. Vi opplever å være mer velkommen enn noen gang tidligere. Vi er ikke her for å presse dere til å akseptere oss, men vi er deres sanne familie og vil overlate til alle de sjelene som ikke vil vite om oss, til å skape sin egen fremtid. Alle sjeler, uansett hva de tror eller ikke tror, bli tatt godt vare på, og i fremtiden vil de befinne seg eksakt der hvor livsforholdene reflekterer deres ønsker og behov. En ting som ikke kan endres er deres kontinuerlig pågående evolusjon, og uansett hvilke erfaringer dere velger å oppleve, så vil de alltid føre til at dere kommer videre. Dere kan gå bakover eller forover, ja sågar sidelengs, men det spiller liten rolle med hensyn til deres uunngåelige fremskritt på veien tilbake til Lyset.

Det er viktig at hver eneste Sjel innser at de først og fremst er Gudegnister som har valgt å komme hit og erfare i Dualiteten. Dere vil alltid ha alt det som trengs for å finne veien tilbake til Kilden og dere vil aldri kunne miste den forbindelsen. Det betyr at selv om dere er på Jorden nå, så betyr ikke det at dere må være her for alltid. Dere vil finne ut at mange av dere har hatt mange liv i ulike sivilisasjoner i galaksen, hvor dere selv har valgt å være. Det er bakgrunnen for at noen av dem, som Pleiadierne og Sirianerne, hevder å ha mange av sine på Jorden nå og kommer for å ta opp kontakten med dem igjen. Det forteller også hvorfor ingen ting er mer naturlig enn at vi kommer til Jorden i en så viktig tid, for å hjelpe dere. Vi er allerede en del av deres liv og vil fortsette å være det.

Idéen om at alt er i Nuet er et vanskelig konsept for mange av dere, men jo mer dere greier å forstå at lineær tid ikke eksisterer utenfor Jorden, jo mer skulle det gi mening. Alt som noen sinne har eksistert, finnes fortsatt og dere kan, som dere ville beskrive det, reise bakover i tid eller inn i fremtiden. Siden dere ved hjelp av tankens kraft kan reise hvor som helst på et øyeblikk, forvinner den idéen at dere kan kalle noe for fortid og noe annet som fremtid. Det er mange ulike tidslinjer som går inn i Uendeligheten, og dere kan bokstavelig talt hoppe fra den ene til den andre. Det virker utvidende på deres bevissthet, for ikke å si overveldende, at det finnes ingen ende på skapelsen. Den fortsetter nå, som den alltid har gjort, og legger foran dere uendelige muligheter til å utforske Livet, i alle sine ulike former.

Kan dere se, at dersom dere setter ting i perspektiv, så er deres gjenværende tid på Jorden ikke mer enn et øyeblikk, og ingen ting å bekymre seg om. Foran dere ligger en lysende fremtid hvor dere har full kontroll over deres eget Liv. Dere kommer til å elske det og det vil gi dere de vidunderligste opplevelser av glede og lykke. Selv om dere vil være underlagt Universets Lover, så vil dere forstå dem til fulle når dere har oppnådd full bevissthet igjen. Tvangstrøya som dere har båret her på Jorden har begrenset dere til de grader, at dere har glemt at dere er stålende Vesener av Universet. Så tenk stort, og ta tilbake deres kreative kraft, og innse det vi ofte har fortalt dere, at det er ingen ting dere ikke kan greie. Tro på dere selv og la ingen så tvil om det virkelige potensial dere har, som dere nå gradvis får tilbake.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg ønsker at dere kunne se dere selv slik vi ser dere. Vi ser Lyset deres og deres ustoppelig ønske om å overvinne det mørke som har sneket seg inn i livene deres. Vi vet at dere vil vinne over de lavere energiene og løfte dere ut av dem som strålende Lysvesener. Dere er Guder, men greier ennå ikke å se deres egen storhet i øynene, for ingen ting virker mindre sannsynlig under deres nåværende livsforhold. Imidlertid, når dere har gjenvunnet deres fulle bevissthet, vil det ikke finnes noen tvil overhodet. Hvilke forbausende tider dere går gjennom, og det er mye mer som kommer!


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

August 17, 2011

SaLuSa, 17-August-2011


Det er ingen ting dere ikke kan oppnå med deres felles bevissthet. Imidlertid må den være rettet mot og fokusert på det dere virkelig ønsker, dersom det skal manifestere gjennom deres skapende kraft. Nå i disse dager løfter dere deres bevissthetsnivå gjennom at dere søker en slutt på de gamle systemene som har kontrollert dere. Det hjelper til med å få fart på forandringene, og forandringsenergien lar seg ikke stanse. Det betyr at dere har valgt å fokusere på de positive mulighetene og løftet dere ut av de skrekkbaserte profetiene som stadig presenteres om fremtiden. Det er ulike grunner som fører til at folk tror på en skrekkelig avslutning. Overlagt desinformasjon er den mest fremherskende. Den kampanjen som pågår nå, er rettet mot Den Første Kontakt ved å prøve å overbevise dere at vi kommer som invasjonsstyrker som skal ødelegge Jorden. Om dere tenker logisk over det, så er det jo fullkomment tydelig at hvis vi så ønsket, ville vi ha tatt over Jorden for lenge siden, den gangen dere ikke hadde noe å forsvare dere med. Isteden vil det vise seg, når deres sanne historie kommer for en dag, at den Galaktiske Føderasjon ved mange anledninger har kommet til dere og tilbudt å bringe fred til Jorden, men deres ledere har avslått tilbudene. Vi kan ikke uttale oss på vegne av andre besøkende til Jorden, men vi vet at enkelte av dem har hatt tanker om å overta deres verden.

Den Galaktiske Føderasjon består av sivilisasjoner av Oppstegne Vesener, som alle har status som Mestere. De er åndelig høyt utviklet og deres energi er Lys og Kjærlighet, med et ønske om å spre den over alt i Universet. Våre handlinger styres av Guddommelige ordrer og den oppgaven vi har avlagt vårt løfte om å arbeide med, er å hjelpe sivilisasjoner som deres. På det nåværende tidspunkt skulle dere kunne forstå deres posisjon og vite at dere står rett foran et kvantesprang i deres evolusjon. Vi er her for å reise sammen med dere, ja enda lenger, når dere etter hvert finner veien opp gjennom de neste trinn i dimensjonene. Ingen ting vil få lov til å blande seg inn i deres vei videre, og det er vårt ansvar å se til at dere kommer trygt frem til Oppstigningen.

Vårt råd til dere er å overse enhver antydning om at noen vil ta over deres verden. For det kommer ikke til å skje. Dere kan også være hundre prosent sikre på at vi er fullt klar over de mørke kreftenes plan om å iscenesette et ”falsk angrep”, og at vi vil sørge for at det feiler. Så langt er vi blitt gitt myndighet, og vi ville ha forhindret det, selv om det skulle vært et ekte angrep. Våre flåter teller tusener på tusener av skip og vi ville ikke sitte passive og se på at deres vidunderlig Jord ble utsatt for ødeleggelser. Det er ikke slik planen er for endetiden, ettersom dere har gjort dere fortjent til å stige opp, og deres valg av Fri Vilje vil bli æret og respektert. De mørke kreftene kan bare fortsette et visst stykke, så lenge det er karma involvert, før vi setter en stopper for dem. Det er ikke særlig vanskelig med vår avanserte teknologi og ikke en dråpe blod ville spilles. Dere skal ikke behøve å tåle de mørkes aktiviteter stort lenger, ettersom deres dager er talte.

Våre medarbeidere på Jorden får stadig mer selvtillit selv i konfrontasjonen med dem som er i mot Oppstigningen og ønsker å stanse den. Makten ligger nå hos dem og deres krav om en slutt på de hemmelige terrorhandlingene vil snart bære frukt. Det er mulig at situasjonen må løses med makt, men de er fullt forberedt på enhver situasjon. Våre allierte har nå etablert seg i alle verdens land og det er en organisasjon som har umåtelig stor makt til sin rådighet. Det ligger et stort press på for å skape forutseningene for å få gjennomført Avsløringen og Den Første Kontakt, som dere har ventet så lenge på. Dere kan stole på at vi gjør alt vi kan for å krysse denne siste broen mot full seier.

Dere har kanskje lagt merke til at dere ikke har vært utsatt for store katastrofer av fysisk art, til tross for alle de gamle profetiene om dette tideverv? Vi har vært i stand til å holde kontroll på slike ting, men visse forandringer på Jorden må likevel finne sted som et ledd i renselsen. Uansett hva som hender, vit at vi arbeider i bakgrunnen for å sikre at ødeleggelser og dødsfall blir holdt på et minimum. Vi vil også gjøre alt det vi kan for å varsle dere på forhånd om det skulle bli noen ”store hendelser”. Det er imidlertid slik, at der hvor deres elver og hav har blitt forurenset, så er rensingen en relativt lett oppgave for oss og kan gjøres unna på kort tid. Forurensningen på land som er mer problematisk, men likevel er det ikke mer enn vi kan greie. Uansett hvilke ubehag eller bry dere måtte komme til å oppleve, så er det kortvarig og vi vil bruke vår enorme kunnskap om deres behov til å sikre at dere blir godt tatt vare på.

Kjære Sjeler, Jorden er rastløs og befolkningen er rastløs fordi de kjenner forandringsenergien, og det gjør en urolig. Imidlertid vil den falle til ro etter hvert som de lavere energiene gradvis blir transmutert og dere vil se at dere tiltrekker dere de beroligende høyere energiene. Dere vil i realiteten løfte dere selv ut av de lavere energiene og det er ingen grunn til at de noensinne igjen vil bli tiltrukket av dere. Bakom alt som skjer er Loven om Tiltrekning i virksomhet og grunnen til at dere nå er langt forbi den tiden hvor dere kontinuerlig trakk dem til dere. Faktum er at det aldri har vært så gunstige omstendigheter for å løfte deres vibrasjoner. Fra utsiden av Jorden bades Jorden i Lys av høy vibrasjon og mange av dere er tilstrekkelig utviklet til at dere kan trekke dem til dere. Vi betrakter det som en virkelig bragd og slike enkeltsjeler virker som et fyrtårn av Lys for andre.

Når dere ser på opprør omkring i verden og mennesker som trosser myndighetene, så ser dere hvordan slike forandringens tider kan gjøre folk nervøse. Det er en slags underbevisst anelse at det er det gamle samfunnets vevnad som rakner og kollapser, men svært få forstår at det er nødt til å skje, dersom dere skal komme videre. Derfor kan fremtiden synes dyster, mens sannheten er at den er full av løfter som vil etablere et nytt samfunn som vil reflektere den Kjærlighet og det Lys som vokser frem over hele Jorden. Dere er Guds barn, så hvordan kunne det være annerledes, når dere er fullt ut i stand til å realisere deres virkelige Selv, deres Guddommelige Jeg? Dere er ikke deres kropp, men strålende Lysvesener som søker sin vei tilbake til de Høyere Riker, deres sanne hjem.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kommer for å forsikre dere om at dere er så høyt elsket og del av en stor Lysfamilie, som venter på deres hjemkomst. Svært få av dere har det privilegium å kjenne deres sanne bakgrunn og hvor dere kom fra for å ta del i Dualiteten. Det vil forandre seg om ikke lenge og mange av dere vil få sjansen til å møte dem som venter på dere, for å feire at familien igjen er samlet. Dere har kommet hit fra mange ulike sivilisasjoner, for å gi til beste av deres spesielle evner og kunnskaper slik at tapte sjeler på Jorden kunne løftes opp. Reisen deres er på det nærmeste fullført, og feiringene er i ferd med å begynne.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English
.

August 15, 2011

SaLuSa, 15-August-2011

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 Originals and translations of Galactic Messages available on

August 12, 2011

SaLuSa, 12-August-2011

Det kan synes som om det går langsomt fremover, men like fullt er vi i ferd med å overvinne de siste hindringene mellom oss og Avsløringen. På samme tid ligger alt klart med tanke på å ta neste skritt, med å sette inn de nye regjeringer, og det er det å finne det riktige tidspunkt som nå er nøkkelen. Når vi først har kommet så langt, så kommer vi ikke til å forhaste oss, for det vil nok bli en del etterdønninger etter at vi har gått til handling. Det er ingen liten oppgave å få folks tanker til å falle til ro igjen, men vi har full tillit til at vi har alt det som skal til for å greie det. Over lang tid har vi studert den menneskelige psyke nøye og vi har god forståelse for hva vi har å hanskes med. Som dere er klar over, finnes det noen som ikke ønsker at vi skal komme til Jorden, enten av frykt-årsaker eller fordi de føler at det er i strid med deres tro. Imidlertid vil vi raskt oppnå tillit over alt, ved å vise vår store innsikt i deres problemer og kunnskapen om hvordan fremtiden planlagt for dere, av de høyere makter. Det vil raskt bli klart at vi er her for å hjelpe dere med å komme vellykket gjennom avslutningen av Dualiteten.

Det er ingen tvil om at mennesker med psykiske evner fanger opp at Avsløringen, og kunngjøringen i den forbindelse, er nær. Dette fører til at ulike datoer blir gitt ut. Når det kommer til stykket vil kanskje ingen dato bli satt i det hele tatt, men hendelsen vil simpelthen komme og gå, som et resultat av det enorme planleggingsarbeidet som ligger til grunn. Det vil faktisk være en spennende måte å begynne det som vil bli et nært forhold mellom oss. Når vi kommer, vil vi bli hos dere og vårt nærvær på himmelen vil øke og bli helt normalt. Saken er at vi vil gjøre svært mye for at dere skal bli vant til skipene våre, inkludert å la dere få besøke moderskipene våre. Nærmest over natten vil dere være fortrolig med skipene våre, og oss, og i stand til å se hvilken sivilisasjon de kommer fra. Vi ønsker at dere skal få føle det vennskap vi kommer med, for vår skjebne er å stå hverandre nær. Husk på det at mange av dere allerede er i kontakt med oss.

Mens dere gleder dere over den ene avsløringen etter den andre, vil også deres ”tapte forfedre” komme ut fra sine hjem inne i Innerjorden. De er allerede en del av deres historie, helt tilbake i Lemuria og Atlantis, da deres sivilisasjon nesten ble utslettet av enorme katastrofer. Det er ikke tilfeldig at mange av de arkeologiske funn fra den tiden, blir sett på som å komme fra en høyt utviklet sivilisasjon. Deres nåværende syklus begynte for omkring 10.000 år tilbake, da dere ble tvunget tilbake til en huleboerliknende tilværelse. Disse tidlige opplevelsene ligger fortsatt i deres underbevisste minne og noen av dere har fortsatt frykt for en ny verdensomspennende katastrofe. Avslutningen på Dualiteten er en tid for feiring og den skal oppfylle ønsket om en lykkelig avslutning og anledningen til å legge den bak dere. Dere har tilbrakt hundreder, kanskje tusener av liv i den, og dere er nå mye høyere utviklete sjeler enn da dere først startet på erfaringssamlingen her.

For mange mennesker kommer sannheten til å være fullstendig overveldende, men nå er tiden kommet for å lære om deres sanne historien. Dualiteten har sløvet hjernene deres og et slør har blitt dratt over minnene deres, slik at dere kunne fokusere på de erfaringene dere gjorde, uten å bli distrahert. Dette sløret er i ferd med å forsvinne raskt nå som dere våkner til Oppstigningen, som er en vidunderlig mulighet til å løfte seg opp til de høyere dimensjoner, som er deres egentlige hjem. Det blir mye for dere å ta inn, men vi skal vekke deres underbevisste minner forsiktig, slik at dere forstår hvem dere virkelig er. Ingen av dere er kun Jord Boere, og dere har deres hjem langt fra Jorden, i de fjerne strøk av Rommet. Mist aldri av syne at Dualiteten er et eksperiment som dere gikk frivillig inn i. Dere gjorde dette vel vitende om, at selv om dere kunne komme til å miste deres egentlige identitet, så ville dere bli vekket opp igjen når tiden var inne. Den tiden har for lengst kommet, og vi må få si at det har vært en stor suksess. Hvis dere ser bakover, en 60 års tid, så føler vi at dere vil være enige med oss i at deres bevissthet har vokst ganske betydelig, og særlig etter millenniumsskiftet. Snart vil den vokse i sprett og sprang og dere vil igjen vite hvem dere virkelig er.

Bare dere selv kan løsrive dere fra det mørket som har holdt dere i en slavetilværelse under de mørke Sjelene. Dere har blitt manipulert og holdt nede, slik at dere ikke skulle stille spørsmål ved deres ledere og dere har vært innpodet falske doktriner og trossetninger om grunnen til at dere her er på Jorden. Prøv i det minste å ha et åpent sinn, for det er ingen som kommer til å dømme dem som ennå ikke er i stand til å løsrive seg fra de lave vibrasjonene som har sløvet hjernen. Faktum er at alt som er mulig blir gjort for å hjelpe dem å åpne opp sitt sinn for nye tanker og forstå hva det er som foregår rundt dem. Vår hjelp vil bli mye mer åpenbar når vi kan arbeide åpent blant dere. Uten å bruke noen som helst form for ”tankekontroll”, vil vi bare legge fakta foran dere med hensyn til deres tro, som holder dere tilbake.

Vårt ønske, og Mestrenes, er at hver enkelt sjel skal få alle muligheter til å løfte seg opp, og om det ikke skulle lykkes, så vil det være på grunn av deres frie vilje og frie valg, som har fått dem til å gå en annen vei. Vi ærer og respekterer det valget, for det er bare et individs Høyere Selv som vet hvor deres erfaringer vil lede dem. Om dere føler at en sjel som står dere nær er slik, så er det beste dere kan gjøre å gi dem av deres kjærlighet, vel vitende om at det vil for alltid opprettholde et bånd mellom dere. Like mye som dere selv føler dere i stand til å gjøre deres egen beslutning med tanke på Oppstigningen, så er det klart at dere må la andre gjøre det samme. Den frie viljen er ufattelig verdifull, og det er ikke alle sivilisasjoner i Universet som har det Guddommelige privilegiet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser fra medlemmene i den Galaktiske Føderasjon. Vi fortsetter å gi dere informasjon litt etter litt, og gradvis vil dere se at informasjonen danner et helhetlig bilde som hjelper dere å forstå. Hittil har så mange mennesker sittet fast i de gamle paradigmene, til de grader at de ikke har kunnet forstå eller akseptere de sannheter som har blitt vist dere. I dag er dere mer åpne og tar ansvaret for deres egen oppvåkning og det er så mange flere Kilder av Lys som dere kan finne. Om dere fortsatt søker, så husk at dere har med dere deres personlige Veiledere, som bare venter på at dere skal spørre dem om hjelp. De er svært opptatt av å hjelpe dere, og ved så å gjøre, oppfyller de sine egne mål og ønsket om å hjelpe dere å fullføre deres livsplan. Tillat Veilederne deres å finne den beste måten, og skaffe dere det dere trenger, heller enn å lage spesifikke instruksjoner til dem om hvordan dere ønsker det. Bare vær rede til å gjenkjenne det når det skjer, og forvent det uventede.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


August 10, 2011

SaLuSa, 10-August-2011


Noen mennesker er redde for at Illuminati vil prøve å utnytte de problemene dere nå opplever i verden til sin egen fordel, slik at de kan skaffe seg verdensherredømme. Det har alltid vært deres ambisjon, men nå råder de ikke lenger over en slik makt at de kan greie det, og det er Lyset som vil vise veien til de løsningene som kan gjenopprette håpet og tilliten til fremtiden. Som de fleste av dere kan se, er det uro og sinne overalt omkring dere, som stadig øker, og det vil ikke stilne av før det er tatt tak i rotårsaken til problemene. Vår plan er den eneste som kan gi folk tilliten tilbake og vise at et kvantesprang fremover er mulig. Vi ber dere bare om å holde fokus på en ny verdensorden, et nytt paradigme, som kan løse de nåværende problemene. Alt det som skjer nå har blitt forutsett i mange år, ettersom de mørke maktene har planlagt at deres samfunn skal bryte sammen og kollapse. Av karmiske årsaker har det måtte få gå sin gang, men nå har tiden kommet for å sette en stopper for den pågående ødeleggelsen og det uungåelige sammenbrudd i deres sivilisasjon.

Kampen mellom mørket og Lyset har kommet til slutten nå, og selv om Lyset nå er den dominerende den dominerende kraften for godt, er det også nødvendig at folket ser at det tar over ansvaret for Jorden. Alt dette er i ferd med å skje og det bidrar til at Avsløringen presses frem. Det er derfor enda viktigere nå at dere holder fokus på fremtiden og ikke vakler, når dere ser det økende kaoset omkring dere og at lov og orden synes å falle fra hverandre. Renselsen, som allerede er i full gang, må nødvendigvis bringe til overflaten de negative energier som ligger under uroen og opprøret. På den måten kan de bli smuldret opp og transmutert, slik at Lyset kan få slippe inn. Vi for vår del stråler inn høyere vibrasjoner til Jorden for å styrke Lyset, som nå vokser raskere enn noensinne. Så la dere derfor ikke forvirre av tegnene på omveltning og forandring, for dere vil se at i det lange løp skjer de for å sikre det riktige resultatet.

Vi tar oss av de tingene som det haster mest med når det gjelder å hindre Illuminati å dra fordel av situasjonen i verden. Sammen vil vi nå målet om å skape stabilitet og således skape de forhold som skal til for at vi kan sette i gang neste trinn i vår plan. Så snart vi kan gjøre det, vil dere se at hendelsene skyter fart og dere vil ikke lenger være i tvil om at vi er ”over kneika”. Fra da av begynner en spennende tid hvor alt det dere har blitt lovet vil manifestere. Vi har alt det som skal til for å løse oppgavene, og mye mer enn det også, og selv om noen av dere er bekymret for tidsfaktoren, kan dere ta det helt rolig, ettersom våre teknologiske ressurser kan håndtere alt som måtte kreves av oss. Intet problem er for stort, og dere må huske på at vi har enorme ressurser vi kalle på om det skulle bli nødvendig.

For øyeblikket er alt i smeltedigelen og selv ikke vi kan vite akkurat hvordan det kommer til å arte seg. Vi vet imidlertid hva det vil lede til, og at ethvert forsøk på å støtte det gamle finanssystemet vil feile. Anledningen til å innføre et nytt økonomisk system er skapt av dem som aller mest ønsker at forandringen ikke skal skje. Det er derfor ganske ironisk at de vil måtte stå og se på innføringen av det nye pengesystemet, uten lenger å ha makt til å påvirke det. Den tiden er over da de kunne trekke i trådene bakom politikken og de mister stadig mer makt, fra den ene dagen til den neste. De ser skriften på veggen, som dere pleier å si, og vet at den uvegerlige slutten for dem, ikke kan unngås. Det er større krefter i sving enn de mørke sjelene greier å fatte, og deres dager er talte.

I mellomtiden ber vi dere ta ting som de kommer, en dag av gangen, mens dere tillater at fremtiden kommer inn i deres liv. Og dere trenger ikke bekymre dere, for suksessen er allerede sikret. Selvfølgelig vil det bli kaotisk, med ulike rykter som svirrer over alt, og det vil være rene festen for dem som ønsker å skape frykt. Dere må bare huske på hva dere har arbeidet for gjennom tusener av år, og dere kommer ikke til å bli skuffet. Planen er altfor stor og omfattende til at den kan utsettes særlig mye lenger, og dere vil få oppleve nytten av forandringene mye raskere enn dere kan forestille dere. Vi er klare til å sette i gang umiddelbart, og når vi først gjør det, kan det nok bli litt hals over hode, og skje mer enn dere klarer å holde oversikt over. Men uansett alt det, vil det bli moro og gledesfylt, fordi dere vet at det er helt og holdent til deres fordel, og til gode for Moder Jord.

Mange av dere leser fra en rekke kilder som er kanalisert fra utenomjordiske og det har sannsynligvis aldri vært en tid som nå, hvor det er en generell enighet om hva som er i ferd med å skje. La det være rom for ulike tolkninger av de hendelsene som kommer, for som dere liker å si: ingen ting står skrevet i stein. Ta med dere det som kjennes riktig i deres hjerte, og la det andre bare være inntil bildet blir klarere og dere kan se på det igjen. Det er én ting som vil skje uansett, og det er Oppstigningen, for den er bestemt av Skaperen. Mange veier leder dit, men til slutt vil dere være der, dersom det er deres ønske og dere er forberedt til det.

Dere er midt oppi der det skjer og vi ser ned til dere fra vårt utsiktspunkt høyt, høyt over dere. Vi har fritt utsyn og ser alt som skjer fra ulike vinkler, så vi ber dere ta trøst i det og være rolige, når vi forteller dere at alt vil bli bra. Ting utvikler seg raskt og vi håper å snart se en avslutning på de som har størst innvirkning på områdene av høyest viktighet. Avsløringen er et verktøy som er målrettet og vil åpne mange dører så snart kunngjøringene er skjedd. Sannheten vil sjokkere mange når det blir klart i hvilket omfang dere har blitt kontrollert, og mange vil ha vanskelig for å tro det. Imidlertid er tiden kommet da dere skal begynne å finne ut hvordan det har skjedd og hvem som har vært ansvarlig.

Selvfølgelig er det mange av dere som allerede er kunnskapsrike og politisk våkne. Like fullt vil sannheten om hva som har foregått bak scenen bringe mang en overraskelse. Det som vil være til stor hjelp for dem som har mye å fortelle, vil være forandringer i lovverket og det at de blir fristilt fra taushetsplikten og de eder de har avlagt, som skulle sørge for at de ikke snakket. Dette blir mulig fordi verdensfred vil bli proklamert og gjør en slutt på all krig. På den måten vil det ikke lenger vil være noen grunn til å hemmeligholde ting av militære hensyn. I et opplyst og oppløftet samfunn vil deling være det naturligste av alt, fordi det eksisterer et ønske om at alle skal få glede av alle oppdagelser og nyvinninger. På den måten vil dere til enhver tid ha de mest up-to-date innovasjoner og som sivilisasjon vil dere raskt utvikle dere sammen. Det er også verdt å merke seg at det blir helt og holdent unødvendig å samle seg rikdom, for når alle har alt de trenger, så finnes det ikke lenger noen grunn til å forsyne seg med mer enn man har bruk for.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over å kunne hjelpe dere med å forstå hva det innebærer å leve i de høyere dimensjoner. Det er lutter glede og svært tilfredsstillende, og dere kan være deres Sanne Selv, som Vesener av Lys og Kjærlighet.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

August 8, 2011

SaLuSa 8-August-2011

Som dere kan se, er den finansielle situasjonen i verden ute av kontroll, og om ikke lenge er det tid for våre allierte å stå frem for å implementere det nye pengesystemet. Man trenger ikke være et geni for å forstå at mere gjeld ikke vil løse problemene, og ettergivelse av gjeld er den eneste sikre veien ut av situasjonen. Med det rådende kaos og rot, skjønner folk at det må en helt annen strategi til, dersom dere noen gang skal komme ut av uføret. Det som må gjøres ligger innbakt i planene våre, ettersom sammenbruddet i deres samfunn er forutsett og at vi derfor har tillatt at det skjer. Vi venter bare på det rette øyeblikket for å gi våre medarbeidere grønt lys til å sette i gang, og vi vet at vårt tilbud om hjelp i overgangsperioden vil bli akseptert. Så fort vi har blitt godtatt av dere og akseptert av majoriteten av befolkningen, kan vi fortsette med å avsløre hvilke oppdrag vi er her for å utføre og forberede dere og Moder Jord for Oppstigningen.


Det er på sin plass å vise forståelse og medfølelse for deres ledere, for de arbeider jo etter den gamle modellen, som nå ikke fungerer lenger. De har hverken makten eller viljen til å løse problemene på den måten de ser for seg, og det ville jo åpenbart ikke kunne fungere uten at alle land samarbeidet. Siden dere vanligvis tror på at den sterkeste overlever, vil dere alltid ha ulikhet og store forskjeller mellom fattig og rik. Et mål på deres menneskesyn, er åpenbaret gjennom deres respons på den alvorlige sultkatastrofen i Somalia og den ufattelige nød det sultende og døende folket opplever. Det gjør oss godt å se at folket reagerer på det, og det til tross for at mange av dere selv er inne i en tid med sterkt press. Dere har så altfor lenge vært påvirket av de mørke Sjelene, som stort sett gir blaffen i andres nød og ikke har evne til medfølelse eller kjærlighet i sine hjerter.


Dere spør oss hvorfor vi ikke kommer og hjelper dere nå, men vær snill å huske på at alle de sjelene som nå er involvert i lidelsene, på et høyere nivå allerede har akseptert dem som en del av deres erfaring. Som vi så ofte påpeker for dere, ville vår inngripen i slike tilfeller bli betraktet som innblanding, og ville kunne hindre dem i å få de erfaringer som de har lagt i sin livsplan. Det betyr ikke at dere ikke kan hjelpe, for andres reaksjon på deres nød er også del av deres erfaring. Prøv å ikke bedømme en situasjon uten å kjenne alle fakta, for dere kan ikke vite hva som ligger bakom de valg andre sjeler gjør. Dualiteten er i seg selv en prøvelse og vil nødvendigvis sette dere i vanskelige situasjoner, og det er oftest opp til dere selv å finne en måte å løse problemene på. Dere kan være sikre på at deres livsplan vil bringe dere akkurat dit som det er nødvendig for at dere skal fullføre den.


Heldigvis er det slik at de mindre ønskelige erfaringene blir oppveid av løftet om omfattende forandringer, som virkelig er i gang nå, selv om dere ikke kan se dem. Og med Oppstigningen som raskt nærmer seg, trenger dere ikke bekymre dere for hva som hender på Jorden nå, for renselsen er i gang og vil skyte ytterligere fart når vi kommer. Én ting er helt sikkert; og det er at Jorden ikke vil bli lagt øde slik som noen spår. Den vil ikke bli truffet av en komet eller noen slags rakett, for vi sørger for å ta oss av slike trusler. Ja, det skjer uunngåelige fysiske endringer på Jorden, hvilket allerede har foregått gjennom en tid, men vi overvåker dem kontinuerlig.


Deres oppgave, Kjære Sjeler, er å holde fokus på fremtiden til enhver tid, og ikke la dere distrahere av noen som helst forsøk på å gjøre dere redde. Det er fortsatt noen som lett går inn i frykt, men det skyldes først og fremst en manglende forståelse av hva som hender omkring dere i Universet. Absolutt alt er i en forandringsprosess og eksepsjonelt mektige Vesener ser til at alle hendelser skjer i samsvar med den Guddommelige Plan. De har også overoppsyn med våre aktiviteter og vi har fullkommen og altomfattende tillit til dem. Vi følger deres ordrer til minste bokstav og vet at vår handlingsplan er den beste for alle involverte.


Om dere bare visste hvilken enorm interesse det er for deres Oppstigning, ville dere ikke bekymre dere et sekund for hvordan utviklingen vil arte seg for dere. Hver og en av dere har som ledsagere flere Veiledere og Engler, og de er med dere for å beskytte dere og sikre at dere får ta del i Oppstigningen, dersom det er hva dere ønsker. Noen av dere er klar over deres nærvær og dere kan alle kommunisere med dem, og vi anbefaler dere å gjøre det, slik at de er fullt klar over deres behov. Som oftest påkaller folk dem bare når de er i fare, og det er i skjønneste orden, og de vil ”høre” deres rop. Men husk likevel på at de er her som deres åndelige mentorer og hjelpere. De er glade når dere anerkjenner deres nærvær og tar aktivt kontakt med dem med tankene.


Med tiden vil dere møte deres Veiledere og lærere, ettersom deres evolusjon foregår kontinuerlig og ikke stopper med Oppstigningen. Imidlertid er det slik at når dere har steget opp, vil bevissthetsnivået deres være slik, at dere har mye mindre behov for hjelpere ved deres side. Å være fullt bevisst er noe dere må erfare for å kunne forstå omfaget av deres av deres ”viten”, sammenliknet med deres ”sovende” bevissthetsnivå i øyeblikket. Det sløret som har holdt dere i denne ”sovende” tilstanden er i ferd med å bli borte, og så etter hvert som dere tiltrekker dere mer Lys, vil dere også øke deres bevissthetsnivå. Som en konsekvens av det kommer også sikkerheten om at dere kan håndtere deres egen åndelige utvikling. Sannheten er at dere aldri slutter å lære, og aksiomet om at jo mer dere lærer, jo mer forstår dere hvor lite dere egentlig vet, er ganske så sant.


I denne tiden leser dere en hel masse, går på foredrag eller ser videoer for å lære stadig mer. Men la oss si det igjen; i fremtiden vil dere kunne absorbere kunnskap tilsvarende en hel bok på et øyeblikk takket være nye læringsmetoder, og dere kan bokstavelig talt ”laste ned” informasjon rett til hjernen. De arbeidskrevende metodene dere nå bruker, vil bli erstattet av ulike nye teknologier, inkludert implantater. Skolegang, slik dere er vant til det, vil ikke lenger være nødvendig, ettersom dere vil velge de fagområder som interesserer dere og som dere vil forfølge. Det vil være kjent hvilke emner dere har behov for å fordype dere i for å følge deres egen vei, og tiden blir ikke kastet bort på meningsløse øvelser slik som nå. Mange av dere vil bli delta i gruppe-bevissthet og det vil umiddelbart øke deres bevissthetsnivå gjennom den delingen som finner sted.


Jeg er SaLuSa fra Sirius og er full av takknemlighet for at vi kan være med å gi dere et bilde av hva fremtiden vil bringe. Enn så lenge håper vi at dere ser at dere har så mye å se frem til og så lite å frykte. Sannheten er at alle forandringene har til hensikt å skape en lykkelig og fredfull eksistens for dere.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.


August 5, 2011

SaLuSa 5-August-2011


Dere er i ferd med å bevege dere fra det uvirkelige til det virkelige, ettersom Jorden ble utformet av dere selv, som omgivelser hvor dere kunne utprøve deres skaperevner. I utgangspunktet tok det tusener av år å få gjort den ferdig, med alt det som ville være nødvendig for dere skulle få de erfaringer som sjelen trengte. Da dere først ankom til Jorden, levde dere i harmoni med den på idyllisk vis. Moder Jord og dere selv levde i den absolutte fullkommenhet på en planet hvis skjønnhet ikke hadde sin make i Universet. Dere må huske på at den ble manifestert i en høyere dimensjon enn dere er i nå. Men som dere vet, så tillot dere nysgjerrigheten å vinne frem og ønsket om å gjøre erfaringer i de lavere vibrasjoner. Langsomt, over lang tid, falt dere stadig lenger ned i dem – og som en konsekvens endret forholdene seg rundt dere. Gradvis ble dere mer fysiske enn eteriske og det Lyset dere hadde med dere ble svekket. Til slutt mistet dere helt og holdent kontakten med deres sanne selv og det ble vanskelig å leve med Lyset som ledestjerne.

Når vi da går tilbake til nåtiden igjen, ser vi at dere i den senere tid har begynt å løfte vibrasjonsnivået deres på nytt og bevege dere inn i Lyset igjen. Hele poenget med tiden deres i dualiteten var å se om dere greide det eller ikke. Kjære Sjeler, dere har ikke sviktet dere selv, og det er ingen som bebreider noen av dere som har vært i de mørkeste dyp, for dere har lært så meget av erfaringene. Det var forutsett at dere ville bevege dere gjennom alle de lavere dimensjonene, og dere må huske at noen av dere, mellom ulike liv, har beveget dere gjennom det laveste lave i de astrale nivåer. Dere er ferdige med erfaringssamlingen nå og er på vei oppover igjen. Det gjelder også dem som tilsynelatende ”sitter fast” i den nåværende dimensjon. Det er ikke mulig å reise gjennom en syklus i dualiteten uten at dere utvikler dere til et høyere nivå, enn da dere først kom begynte reisen.

Så hvorfor legges det da så mye vekt på at dere skal forstå til fulle at deres fysiske Jord ble tilrettelagt som deres hjem, ene og alene for den tiden som dere skulle erfare det dere kom for og selv hadde valgt. Det er fordi den bare har en overfladisk likhet med der dere kom fra i de høyere dimensjoner. Ja, det var nok en følelse av gjenkjennelse da dere først kom til Jorden, fordi den skjønnhet dere hadde reist fra ble reflektert i naturen. Men likevel og uansett, er det en illusjon, en holografisk representasjon til deres bruk og glede. Det som dere omgis av nå, er en indikasjon på omfanget av de forandringer dere har forårsaket, sammenliknet med den opprinnelige Jorden. Men dere og Moder Jord er i ferd med å komme til hektene igjen, og når dere så gjør, vil dere raskt vende tilbake til en høyere manifestasjon av deres fulle potensial.

Derfor, uansett hvor trist det kan kjennes for dere å miste alt dere er blitt så vant til, så er det bare en forbigående fase i deres evolusjon. Vi tror dere vil forstå og være enige i, at dersom dere ønsker blanke ark, så må alt som tilhører den gamle tiden ryddes vekk. Det kan synes merkelig å forbli her sammen med Moder Jord mens hun gjennomgår renselsen, men som sivilisasjon er dere en integrert del av henne og deres hjelp er nødvendig for å få henne trygt gjennom prosessen. Og det gjør dere ved å vise dere kjærlighet til Moder Jord og takknemlighet for alt hun har gjort for dere. Dere skal fortsette deres reise sammen, gjennom Oppstigningen og videre til det neste utviklingstrinn av den ytterste skjønnhet, lykke og tilfredshet. Hver gang dere stiger opp til et høyere nivå, er skjønnheten og harmonien ubeskrivelig og ord strekker ikke til.

Og naturligvis, når dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene, vil dere møte andre sjeler som også er av Lyset og dere vil bli overveldet over det tilsynelatende uendelige omfanget av intelligent liv. Tiden er over med å se på Jorden som Universets midtpunkt og betrakte dere selv som de eneste høyt utviklede vesener. Som dere muligens begynner å ane nå, så er dere på mange måter blant de minst utviklede livsformer. Men det er jo i ferd med å endre seg nå og det er grunnen til at dere vil ha så mye å lære av de høyt utviklede Vesener som nå er på vei til Jorden. Vi selv er blant dem og vi er der dere selv vil være om ikke lenge. Vi Er Alle Ett og fra vårt ståsted ser vi alt liv som en del av oss selv og vi vil gjøre for andre det vi ville gjøre for oss selv. Det er en stor glede og tilfredshet i det å tjene andre, og alt sammen legges til deres erfaringer og utvikling som Åndelige Vesener.

Alt skjer så raskt nå, og i samme øyeblikk som vi avleverer dette budskapet, ser vi at muligheten for økonomisk forandring blir sterkere. Hullet er nå så stort at det ikke lenger er mulig å lukke det, og det er umulig å opprettholde det eksisterende finanssystemet stort lenger. Deres ledere og bankfamiliene er klar over det, og innser at deres tid snart er slutt. Penger er makt og nå har de ikke lenger økonomiske midler til å fortsette sitt program for verdensherredømme. Således føler vi deres begeistring og tillit til at redningen er nær, men samtidig kjenner vi også fortvilelsen hos dem som ikke ser annet enn kaos og sammenbrudd, fordi de er uvitende om at en ny vei åpner seg for dere, som bringer suksess og seier over de mørke maktene. Det vil ta tid å fullføre arbeidet og få alle bitene på plass, men dere vil bli oppløftet når dere ser tegnene på positive forandringer.

Det vi alle har ønsket å se har tatt lang tid og vært lenge underveis, men slik vi bedømmer det har det vært mer enn verdt innsatsen. Det har vært, og er fortsatt, en formidabel oppgave og få hele befolkningen til å velge en ny vei, alt mens man på samme tid må ”ominnrede huset” som dere ville sagt. Det går på ingen måte uten humper og dumper i veien, men dere har oss ved deres side slik at prosessen blir så smidig som mulig. Ha tillit til at dere vil være på riktig sted når endetiden kommer og skulle dere kjenne en sterk impuls til å flytte til et annet sted, så følg intuisjonen. I tider som disse er det ganske sannsynlig at dere føler behov for å være nær familien, så se hva dere kan få til på det området. Mange familier vil stige opp sammen, men det vil ikke nødvendigvis være slik for alle, ettersom det må være rom for hvert enkelt individs frie vilje og valg. Ha det i tankene at vi snakker om ulike grupper av sjeler som kommer sammen i den hensikt å tilrettelegge for sin evolusjon. Det vil alltid være sjeler som kommer og går i disse gruppene og svært få sjeler forblir i samme gruppen liv etter liv. Vær takknemlig for alle de møtene dere har fått oppleve, enten de har vært korte eller mer varige, ettersom de var tilrettelagt som en del av deres erfaring, hver og en av dem verdifulle på sitt vis.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og dere kan være sikker på at vi deler deres begeistring og oppgløddhet over hvor nær vi nå er til at verdensomspennende forandringer vil skje.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.


August 3. 2011

SaLuSa, 3-August-2011


La ingen ta fra dere deres tro på fremtiden, som finnes i mange versjoner. Hold fast ved det som harmoniserer med deres forståelse og ganske snart vil dere finne at det skjer ting omkring dere som indikerer hvilken vei deres sivilisasjon skal utvikle seg. Vokt dere for å være for rigide i deres tanker og vær åpen for å godta forandringer som er i tråd med deres forståelse og gi rom for dem. Alt vil bli klarere om ikke altfor lenge og det vil føre til at mennesker med samme tenkesett kommer sammen. Alternativet til Oppstigningen vil få noen mennesker til å sveve i uvisshet og det kan lett føre til en situasjon som bør unngås; at det fyller dem med frykt. Uansett hvordan dere ser for dere endetiden, så er det viktig å ha et mål å arbeide mot. Den helt uunngåelige konsekvens i øyeblikket, er at deres sivilisasjon faller fra hverandre og deres ledere klarer ikke se, og i enda mindre grad greier å forestille seg å ta initiativ til, de omfattende forandringene som må til for å sette ting rett. Noen politikere fortjener ros og støtte for den innsikt de har, men de er for få til å skape bevegelse i folkemassene, som ofte har store problemer med å se på tvers av partigrensene.

Imidlertid kjenner vi til hver og en av dem som er dedikert til å være med å skape forandringene som skal være til gode for alle og deres ærlige hensikter vil etter hvert løfte dem frem. De valgte å inkarnere for akkurat denne tiden, og deres evner og sterke spirituelle ønske om å skape det beste for alle mennesker vil ikke gå til spille. De venter tålmodig og vet intuitivt at tiden snart er her da de vil bli kallet til handling. Kjære Sjeler, dere er alle her akkurat nå fordi dette er en viktig tid i deres evolusjon, men dere er ikke alle nøkkelpersoner i innspurten frem mot Oppstigningen. De fleste av dere er her for ganske enkelt for å bære Lys og spre det omkring dere overalt hvor dere går. Når dere lurer på hva dere kan gjøre for å hjelpe til, så er det alt dere behøver å gjøre og det hjelper med å løfte vibrasjonene på Jorden. Følg intuisjonen og dersom det er ment at dere skal tjene i en annen funksjon, så kan dere være sikre på at dere vil få beskjed om det. Vær en beroligende kraft når andre føler frykt og hjelp dem å føle den samme trygghet og tillit som dere selv har, om at alt vil bli bra.

Naturligvis vil det i seg selv styrke mange menneskers håp, når vi i den Galaktiske Føderasjonen blir offisielt anerkjent. Det vil bli klarere hvorfor vi kommer stadig nærmere dere og mange vil føle seg enormt oppløftet når de forstår at vi kommer for å bringe fred i Verden. Det er selvfølgelig bare begynnelsen, ettersom vi få svært mye å gjøre i forbindelse med forberedelsene til å gjøre Jorden jomfruelig ren igjen. Det vil også være en travel tid med tanke på at hver eneste sjel skal forstå betydningen av endetiden. Imidlertid har vi all den kompetanse og kapasitet som skal til og det vil jevnlig bli arrangert informasjonsprogrammer for å gi dere alle detaljer med hensyn til hvilke valgmuligheter dere har. Vi forstår til fulle at deres frie vilje skal respekteres og at dere er frie og uavhengige vesener, så vi vil legge fakta frem for dere til deres informasjon. De endelige valgene med hensyn til deres åndelige utvikling må dere alltid gjøre selv.

Løft blikket og se forbi de nåværende problemene på Jorden, for de er kun av midlertidig karakter og vil åpne opp for den Nye Tid, som vil løfte dere inn i de høyere dimensjoner. Det er en naturlig utvikling, for alt er evig på vei mot Kilden til Alt Som Er. Som dere skulle forstå nå, så er det hele Universet som stiger opp, og deres Jord kan ikke holde tilbake den uunngåelige og ønskede Oppstigning. Den skjer ved Guddommelig dekret og ingen ting kan stanse prosessen, annet enn hvis Gud skulle gi et nytt bud. Evolusjonens undere er i sannhet forbløffende, selv om dere ikke skulle være i stand til å fatte størrelsesordenen av det som skjer. Det er mektige Vesener med ufattelig kraft involvert i det som nå holder på å skje, og det er ikke mulig å finne ord som er tilstrekkelig til at dere skal kunne forstå det fullt ut.

De som ikke er av Lyset, men som er av mørk legning, er fulle av frykt når de ser verden falle fra hverandre, i motsetning til dere som er av Lyset og har så uendelig mye å se frem til. De mørke kan lett synke ytterligere ned i hengemyra og søke trøst i drikking og narkotika. Det er å håpe at mange av dem lar seg oppmuntre til å søke mot Lyset og veien mot et normalt liv igjen, når sannheten blir kjent om oss og Oppstigningen. Det er ikke sikkert at de greier å løfte sine vibrasjoner tilstrekkelig til å kunne være med på Oppstigningen, men ethvert fremskritt de gjør nå, vil være verdifullt når de starter sin neste syklus. Det er aldri noe spørsmål om at en sjel kan miste det de har vunnet med hensyn til å øke sitt bevissthetsnivå. Så lenge dere gjør fremskritt, vil dere aldri bli sett på som mislykket, for dere bestemmer selv om deres utvikling skal gå langsomt eller raskt.

Nå som endetiden nærmer seg så raskt, er det mange sjeler som har valgt å gjennomgå dramatiske erfaringer for å utbalansere alt gjenstående karma. For mange er det derfor en hektisk tid, særlig på det personlige området. Når dere stiger opp, må dere ha avviklet alt karma, eller det må være ”avskrevet” gjennom Nådens Lov. Fordi dere vil være på et mye høyere vibratorisk nivå, hvor alt er i balanse og harmoni, er det nærmest ingen ting som kan påføre dere karma igjen. På det nivået vil alle deres tanker og handlinger helt naturlig flyte i harmoni med de høyere vibrasjonene og alle lavere tankeformer vil være eliminert fra deres bevissthet. I virkeligheten kommer dere tilbake til deres naturlige væren, slik dere var før dere slapp dere ned i tredje dimensjon.

Sannheten er at dere allerede er i ferd med å legge vekk alle disse uønskede og unødvendige tankeformene nå som dere absorberer mer Lys, fordi de simpelthen ikke kan eksistere side om side. Jo lenger dere kommer på veien mot Oppstigningen, jo enklere vil det bli for dere å takle slike problemer. Dere vil gå inn i 2012 med en forhøyet vibrasjon som et resultat av 11.11.11 og forandringene vil komme tett som hagl fra da av. Vi kan love dere et minnerikt år og dere vil være godt informert om våre aktiviteter i Solsystemet deres, for vi vil hele tiden dele informasjon med dere. Vi har ingen hemmeligheter og vårt største ønske er at dere til fulle skal juble over anledningen sammen med oss. For øyeblikket er det fortsatt mange ting som blir holdt skjult for dere, men det vil det snart være slutt på. De mørke kreftene kan til tider være naive og synes ikke å forstå at ingen ting kan holdes skjult for oss. Om nødvendig kan vi gå tilbake i tid for å bevise ting, hvilket kan bli nødvendig når det gjelder deres historie. Dere har virkelig blitt ledet på ville veier, men vi vil se til at dere kjenner til hele sannheten før dere stiger opp.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vet at flere og flere av dere merker at tiden akselererer og at dere føler at dere får mindre og mindre tid til deres daglige gjøremål. Det er likevel en trøst i det, ettersom ukene og månedene farer forbi i halsbrekkende tempo. Nesten før dere skjønner hva som har skjedd, så vil Oppstigningen være i sikte.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

August 1, 2011

SaLuSa,  1-August-2011


Døren mot forandringene åpnes stadig mer og som dere begynner å forstå, finnes det ingen mulighet for å gå tilbake til det gamle. Det er tydeligere enn noen gang at en sivilisasjon som står på terskelen til Oppstigningen må løfte seg inn i et nytt vibrasjonsnivå. Lyset kaller dere til å løfte dere opp og gi slipp på alt som ikke lenger tjener dere på deres vei mot Oppstigningen. Det er så åpenbart at de gamle systemene har feilet. Ikke på grunn av dere som individer, for det er ikke dere som har hatt makten. Det har feilet fordi systemet ikke kunne opprettholde et finanssystem som la så mye rikdom i hendene på så få. Det er tiltak i gang allerede, som snart vil sette situasjonen rett og det inkluderer et fullstendig nytt finanssystem. Et som er redelig og rettferdig og beskytter deres penger mot urettferdige lover og skatter. Alt er klart til å iverksette det og innføringen av det kan ikke vente stort lenger.

Faktum er at dere med sikkerhet vil få en svært interessant tid i månedene som ligger umiddelbart foran dere. Kaos fortsetter, og av den grunn leter folk etter svar og de forlanger handling fra sine styresmakter, som ikke synes i stand til å respondere. Årsaken er at de klynger seg til de gamle metodene for å bøte på et system som er så ødelagt at det lenger er mulig reparere. De har liten eller ingen idé om hvordan de skal håndtere det og tiden er nå kommet for å la nye regjeringer tre frem. Alt det er vel forberedt og selv om dere ennå ikke har sett konkret handling, så er det ikke langt unna. Gjennom en del år har vi fått på plass bitene i planen en etter en, og når ting begynner å skje, vil det skje så raskt at dere vil bli forbauset over hvor hurtig ting faller på plass. Dere er alle spesielle sjeler som er på terskelen til å avslutte deres tid i dualiteten og dere fortjener et kvantesprang fremover som løfter dere opp i de høyere vibrasjoner. Med så kort tid igjen til 11.11.11, vil dere innse at det er én slik anledning, hvor dere vil oppleve et plutselig løft.

Når vi sjekker deres bevissthetsnivåer, ser vi at de i dette året har hatt et formidabelt løft, når vi ser på hvordan det gjenspeiles i deres evne til å håndtere de lave vibrasjonene med så mye større letthet. Dere er blitt så mye dyktigere til å holde fokus på Lyset og konsekvensen er at dere blir mye mindre påvirket av dem. Faktum er at dere bevisst sprer Lys hele tiden og det hjelper til med å løfte andre sjeler opp. Bare det å være i en annen persons nærhet er noen ganger nok til gjøre inntrykk på dem og således hjelpe dem å løfte seg. I tillegg er det nå mange av Indigoene som nå er blitt gamle nok til å ta i bruk sine talenter og de har et svært høyt utviklet visdom som de vil dele med dere. Imidlertid er det slik at så høyt utviklete sjeler sjelden snakker om sine evner, men gjør sitt arbeid nesten uten at noen legger merke til det. Mange blant dem har en viktig rolle å spille i den nære fremtid og deres lederegenskaper vil bli høyt verdsatt.

Det er heller ingen tvil om at vi i den Galaktiske Føderasjon har også en viktig rolle å spille i den umiddelbare fremtid og nå synes det å være en stadig økende generell aksept av vår eksistens. Det er helt avgjørende for deres suksess, og vårt ansvar er å se til at alle som ønsker å ta del i Oppstigningen er klare i tide. Det er liten risiko for at noe annet skal skje og faktum er at vi igjen er en del av et Forbund som kan være med å bistå om behovet skulle oppstå. De mørke maktene kan nok ha tanker om at de skal greie å stoppe prosessen, men for å være ærlig, så har de ingen idé om hvem de virkelig står overfor. Vi kan stanse dem på et øyeblikk, midt i sin aktivitet, med hjelp av vår overlegne teknologi, så det finnes overhodet ingen frykt for at noe annet skal skje enn at Lyset seirer.

Vi kommer ofte sammen i egne rådsmøter for å diskutere hvordan det går med dere og planene blir justert om nødvendig. Om det har tatt lang tid å komme frem til der vi nå står, så er det en generell tilfredshet med planene som skal hjelpe dere fremover. Det er mye som foregår akkurat nå og de mørke maktene begynner å bli slitne av at de ikke lykkes med noe lenger. I like stor grad som de én gang følte seg totalt uovervinnelige, så har de på mange måter selv vært arkitektene i sitt fall. Deres så åpenbare planer mot dere, så som 9/11, har til fulle vist deres arroganse og disrespekt for menneskeliv. Det er vanskelig å se det på noen annen måte enn at de
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 


Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


putin

putin