They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 3. juni 2011

SaLuSa, June 1, 2011


SaLuSa, June 1, 2011

Som dere allerede vet, er det forandringer i gang i Midt-Østen og folket viljestyrke og vilje til å oppnå resultater vil bære dem frem til suksess. I vesten er også de samme energiene aktive og begynner å sette folk i bevegelse mot å kreve forandringer som vil få en slutt på den krisen og de vanskelighetene de opplever nå som en følge av bankkrisen. Slike energier vokser som en rullende snøball og når den først når en viss størrelse, så er det ingen ting som kan stoppe den. Dere vil få se begynnelsen på en ny æra som vil gi dere god fremdrift og sette dere på en vei som bare kan føre til Oppstigningen. Det har bygget seg opp over lang tid og det er egentlig ikke så mye som skal til før det virkelig skyter fart. Vi kommer til å være medvirkende i det ettersom dere har bedt oss om hjelp. Vi kan ikke alltid gjøre det dere ber oss om, men i dette øyeblikk kan dere regne med at det er en del av planen vår. Mye arbeid utføres for å få fullført en rekke ting og som tidligere er Avsløringen det viktigste fokus.

Selv om noen av de mørke kreftene trassig motsetter seg vår oppfordring til å slutte med de ødeleggende aktivitetene, er det andre som begynner å forstå at spillet er tapt og som dere ville si; forlater sin post i stillhet. Det viktigste for oss er å få dem ut av veien slik at våre medarbeidere kan presse på med reorganisering og presentere en ny politikk for dere. Hver uke er svært viktig nå og hjelp utenfra øker stadig, spesielt når det gjelder de innkommende energiene. Juni vil bli en spesielt god måned og flere og flere av dere vil merke at bevissthetsnivået deres løftes. Resultatet av det er at enda mer energi blir jordet og vil komme alle mennesker til gode. Det er ingen tvil nå at stadig flere mennesker begynner å våkne opp til Lyset som brer seg på hele planeten. Av den grunn er det mye av det kaoset som kunne ha oppstått, som mister sin kraft og derfor neppe vil manifestere seg.

Dere må aldri glemme det, Kjære Sjeler, at dere selv holder nøkkelen til mye av det som vil skje, fordi dere fortsatt projiserer deres visjoner av hvordan fremtiden vil arte seg. Fortsett å se på alle hendelser som mye mer moderate enn dere opprinnelig fryktet og dere vil bli gledelig overrasket over den påvirkningskraft dere har. La deres Lys flomme ut over Jorden, til steder der det er konflikt og vanskeligheter og overøs med Lyset deres de individene som fortsatt prøver å organisere hemmelige operasjoner mot folket. Det vil ha effekt, uansett om den kan synes liten, og det kan endre hvordan verden vil utvikle seg. Mens alt dette finner sted, vil vi gjøre det vi kan for å skape situasjoner der mer informasjon om oss vil finne veien ut i det offentlige rom. Vi arbeider fortsatt hardt for å skape fred overalt på Jorden, ved å beskytte dem som arbeider sammen med oss og påvirke og inspirere dem som kjemper for fredens sak. Faktum er at det er atskillig flere grupper nå som arbeider mot det målet. Imidlertid er det nødvendig at deres ledere og politikere støtter arbeidet og tilslutter seg prinsippene i våre mål. De vet at deres sivilisasjon ikke kan utvikle seg videre med mindre det er total fred over hele Jorden. Det er grunnen til at vi gjør alt vi kan for å forhindre en eskalering av konflikter som oppstår mange steder i verden.


Om dere bare kunne føle hvordan det er å leve i fullkommen fred og oppleve den energien som ligger i det, så ville dere umiddelbart kreve en stopp i alle fiendtligheter, over alt, og at alt som har bidratt til krigshandlingene ble fjernet. I sjeldne øyeblikk har dere opplevd fred, men vi snakker om en permanent tilstand. Mennesker ville komme sammen i Lys og Kjærlighet, og frykten som hersker i maktens korridorer ville forsvinne. Tillit og ærlighet ville være en selvfølge, for det ville ikke være noen som helst grunn for noe annet. Vi kan fortelle dere at en slik idyllisk levemåte snart vil bli deres, i den umiddelbare fremtid, men vi ber dere hjelpe til å manifestere den ved å velge å leve slik allerede nå.

Massemediene deres fremmer mange negative energier gjennom sin konsekvente fokus på konflikter og konfrontasjoner mellom mennesker. Det militære drapsmaskineriet blir også solgt i spillformat som underholdning og er rettet mot unge mennesker hvis psyke fortsatt er under utvikling. Det virker bedøvende på deres sanser og følelser slik at de aksepterer slike forhold som normale - samtidig som det tærer ned deres evne til kjærlighet og medfølelse for andre. Krig er så langt fra morsomt, og krigens realitet kan lett sees hos dem som har tjenestegjort og blitt mentalt ødelagt og psykisk ustabile. Kan dere se hvordan det kan forandre dere til å bli ufølende Vesener uten evne til medfølelse? Vi kan bare oppfordre dere til å tenke gjennom enda en gang hva dere bruker som ”underholdning” og at dere søker glede og lykke som har en iboende evne til å løfte dere opp. Om dere ikke gjør det, vil deres sinn etter hvert bli så forskrudd og ubalansert at dere ikke lenger vil kjenne deres sanne selv.

Dette er tiden for å se innover og bestemme dere for hva dere virkelig ønsker å være. Muligheten til å stige opp vil løfte dere opp til disse fredfylte riker som er pur skjønnhet og med en fred som ikke har sin like. Dersom det er hva dere ønsker, så bryt dere løs fra de tankemønstre som har oppstått gjennom de mørke maktenes indoktrinering. Ikke godta deres uttalelser som skaper frykt og deres handlinger som er ment å tvinge dere til å innordne dere. I virkeligheten har dere ikke noe å frykte annet selve frykten, så velg Lysets vei med hodet høyt hevet og se kun det gode omkring dere. Ved å fokusere på det vil dere løfte deres egne og Moder Jords vibrasjoner og på den måten være med å få Oppstigningen til virkelighet. Gjør det til deres mål å opprettholde dette høye bevissthetsnivået, så vil dere gjøre så mye godt, selv om dere ikke kan se det selv. Ha tillit til at alt vil gå bra og i samsvar med den Guddommelige Plan, for den vil sikre at dere kommer frem til endetiden fullt ut forberedt til Oppstigningen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og når jeg sier at vi er brødre og søstre, så er dette mye sannere enn mange av dere tror. Vi har vært i nærheten av dere i årtusener og hjulpet dere å vokse fra deres laverestående form og til Homo Sapiens som dere er nå. Noen utenomjordiske har forsøkt å holde dere nede, men vi har grepet inn slik at dere kunne fortsette å utvikle dere og mange av dere står nå klar på terskelen til å bli full bevisste Vesener. Vi har ikke gjort dette alene, for mange andre sivilisasjoner i den Galaktiske Føderasjon har også hatt viktige roller. Dere har nå en egnet kropp som er rede til å gjennomgå de fysiske forandringer som vil sørge for at dere løftes opp til de høyere vibrasjoner. Om vi kan få lov å si det; dere er noen fantastisk fine vesener i menneskeform som har vist dere verdig gjennom mange liv.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif
  

torsdag 2. juni 2011

May 30, 2011

SaLuSa, May 30, 2011

Over hele verden går bevissthetsskiftet sin gang og det gjør at stadig flere mennesker blir inspirert til å være med å gjøre noe. Det begynner å bli klart for mange flere at dere har rett til å være med å bestemme hvordan deres liv skal leves. Hittil har dere gitt nærmest all makt til deres politiske ledere og det er blitt klart for dere nå at deres beslutninger sjelden er til beste for dere og deres reelle behov. Faktum er at det oftest er stikk motsatt; de bryr seg lite om dere og er bare opptatt av sin egen politiske agenda. Imidlertid begynner det å gå oppfor dere hvordan dere har blitt villedet og manipulert, slik at misnøyen med lederne blir stadig sterkere. Det blir klart for dere nå, at dere har deres egne, Gudgitte rettigheter som dere kan ta tilbake. Resultatet er at den energien vokser seg sterkt og skyver på for forandringer og det er ikke mulig for politikerne å ignorere den lenger. Loven om Tiltrekning sørger for at deres krav vil bli møtt og dere kan være sikre på at de sterke energiene som innstråles, også vil styrke den energien. I tillegg til Moder Jords egne behov, så forårsaker dette en endring av energiene, som igjen gir kraft til alle de forandringer som ligger klar rett rundt hjørnet. Jorden summer av aktivitet som leder opp til en finale som vil bringe dere raskt til Oppstigningen. Om det er små grupper eller store grupper spiller ingen rolle, for etter hvert vokser det til en kollektiv innsats som bærer et enormt potensial i seg. Så hold frem med deres gode arbeid, for det hjelper til å få en raskere slutt på de mørke kreftenes mulighet til å fortsette som tidligere.

Den Galaktiske Føderasjon fortsetter også å arbeide hardt for at alle våre allierte skal få og ha den støtte de trenger, slik at de snart kan få det store gjennombruddet. Opposisjonen mot oss er enorm, for vi har med oss autorisasjon til å innføre en ny modell for hvordan forretninger gjøres. Den må fremvise at den har folkets beste som grunnleggende verdi og være helt åpen i alle forhandlinger. Smått vil være vakkert og mye lettere å organisere og kontrollere. Så må dere også huske på at med de nye teknologiene, vil mye av det dere føler at dere har behov for nå, bli unødvendig. Bry dere overhodet ikke om personlige penger eller formuer, for når forandringen er gjennomført, vil alle bli sørget for og tatt godt vare på og rikdommene fordelt på mer rettferdig vis. Dere vil bli uavhengige fordi dere har det dere trenger og byttehandle vil komme tilbake, fordi pengesystemer til slutt ikke trengs lenger.

Alt det dere har en tendens til å bli avhengige av vil endre seg til det bedre og det vil stort sett være et resultat av at de nye teknologiene kommer hele verden til gode og dekker alle deres grunnleggende behov. Etter hvert som dere utvikler dere videre, vil dere også se at hele livskvaliteten øker og det vil gi dere den første forsmak på hvordan det vil bli når dere stiger opp. Det vil skje en bemerkelsesverdig rask endring fra slik dere har det nå og det vil sette dere fri fra den undertrykkende kontroll som dere nå opplever. Husk at vi vil være sammen med dere for å ta del i dette arbeidet og vi skal veilede dere på den åndelige vei som ligger foran dere alle. Selvfølgelig er Oppstigningen vårt hovedfokus og vi vil sikre at dere er i posisjon til å være med. Det er vårt oppdrag, som vi har avlagt vår ed på; å sikre at dere og Moder Jord når deres mål. Og slik vil det bli.

Selv om seieren er sikret, så er det fortsatt like viktig å holde fokus på Oppstigningen. Når dere gjør det, hjelper dere til å gjøre veien fremover en del smidigere og med mindre kaos. Sammen har dere den kraft som skal til for å gjøre denne forskjellen, bare dere handler i fellesskap og fortsetter å bringe Lys inn til Jorden. Det har dere allerede gjort og dere kan ta mye av æren for at dere har overvunnet de mørke kreftenes forsøk på å få kontroll over dere og hindre Oppstigningen. Så hold koken i deres innsats for å arbeide med Lyset, for det er et Kjærlighetens våpen, med en kraft som ingen ting kan måle seg mot. Hver eneste dag vil dere sikkert finne en mulighet til å hjelpe deres medreisende, om det så bare er med et smil og et vennlig ord. Dere ville bli overrasket om dere visste hvor mye det kan lyse opp en annens liv.

Etter hvert som bevissthetsnivået stiger, så vil det også komme anledninger der dere kan snakke om det dere mener er sannheten om Oppstigningen, for mange har hørt om 2012, men har lite eller ingen forståelse av hva det innebærer. Det trenger ikke være kapittel etter kapittel, men det å ha kjennskap til løftet om fred og den Gyldne Tidsalder vil kunne gi dem håp og gjøre at de setter fokus slik at frykten for fremtiden kan overvinnes. Vi er takknemlige for at Internett fortsatt er relativt fritt for kontroll og gir mennesker anledning til å snakke åpent ut. Det er et minefelt av ulike valgmuligheter og ulike meninger, inkludert bevisst desinformasjon, så det krever at dere er våkne og bruker sunt vett. Men dere vet at ingen kilder som er av Lyset vil være involvert i å skape frykt. Hvis det er noe som ikke kjennes riktig for dere, så legg det bare til side til dere kan ta et sikkert standpunkt.

Når dere først begynner å se dere selv som Åndelige Vesener, så kan livet på Jorden bli en vakker opplevelse, selv med de negative aspekter og den evige kamp for å overleve. Hver enest utfordring dere greier å overvinne, styrker deres åndelige evner og løfter dem til et høyere nivå. Det igjen fører til at det blir lettere å overvinne enda større utfordringer og løfte dere over dem. Hele hensikten med deres inkarnasjoner i dualiteten er at dere skal utvikle dere og det er lite som kan sammenlikne seg med verdien av de erfaringer dere får på den måten. Tvil ikke et øyeblikk på at dere frivillig valgte livet på Jorden nettopp av den grunn. Belønningen deres er å få oppleve slutten på den siste syklusen i dualiteten og å stige opp, til riker som ikke kan beskrives som noe annet et fullkomment himmelske.

Det faktum at noen sjeler kan forlate kroppen når de vil og besøke de høyere riker, betyr at de kan fortelle dere om det. Til tider får de et glimt av det Lyset som hersker der hvor dere vil stige opp til og dere vil se at de beskriver den perfekte skjønnhet, harmoni og fred. Naturligvis er det også nivåer nærmere Jorden, slik som de astrale regioner, som ikke har en så høy vibrasjon. Like fullt, det dere kaller Paradiset eller Nirvana er en indikasjon på hva dere har i vente. Den 3dje dimensjon er ikke deres egentlige hjem og det er årsaken til at dere dypt inni dere lengter til de høyere dimensjoner. Instinktivt vet dere at Livet er mer enn det dere opplever nå.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg vet at om ikke altfor lenge vil den Galaktiske Føderasjon bli akseptert og kunne være åpent sammen med dere. Det er den mest naturlige utvikling i vårt forhold til hverandre, ettersom vi har vært sammen mange ganger tidligere. For tusener av år siden så vi deres siste store sivilisasjon gå under – Atlantis. Men denne gangen skal vi sammen feire deres suksess!


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif

Mai 27, 2011

SaLuSa, May 27, 2011


Deres fremskritt forbauser oss fortsatt og det som er interessant for oss er deres kollektive bevissthetsnivåer. Hvor de har vokst på relativt kort tid sammenliknet med forrige århundre! Det er en suksess som har satt dere godt i gang på veien mot Oppstigningen. Det betyr at dere har overvunnet de mørke kreftenes bestrebelser for å hindre deres videre utvikling. Nå har det gått opp for dere at makten ligger i deres egne hender, og det har i stor grad medført at dere har sluppet tak i den frykten som var så avgjørende for de mørke kreftenes suksess. Kontrollen de hadde over dere smuldrer opp og det er ikke lenger mulig for dem å ta den tilbake. Det er et absolutt løfte fra oss til dere, og det vil snart bli satt i gang handlinger som beviser det. Det skulle være unødvendig å si det, men den siste halvparten av dette året vil være et formidabelt vendepunkt i livene deres. 


Med ett kan man se at det er et positivt arbeid i gang i verden for å få til fredelige løsninger på gamle konflikter og kriger i den nyere tid. Det er på den måten de nye energiene virker, ved å bringe frem Lyset i dem som er involvert i slike prosesser og det blir stadig vanskeligere for dem som helst ville ha fortsatt på samme måte som før. Det vil bli fart i sakene så snart de nye regjeringene kommer på plass og da vil dere se virkelig handling, i tillegg til at vi kommer blant dere. Fordi vi er meget omhyggelige i vår planlegging, så vil det ikke by på noen problemer for oss å få gjort alle de omfattende oppgavene i løpet av det som for dere synes som ekstremt kort tid frem til Oppstigningen. Dere ba om hjelp og vi er her for å svare på deres bønner om hjelp, og vi har Guddommelig godkjenning til å ta kontakt med dere. Det at vi skulle møte hverandre igjen, har alltid ligget i planene, og er et naturlig steg oppover, nå som bevisstheten deres vokser og raskt løfter dere mot vårt nivå. Vi var Ett i fortiden og det er deres skjebne og rett at dere skal komme sammen med oss igjen og starte på den videre reisen opp gjennom de høyere dimensjonene. 


Dessverre, men like fullt ved deres eget valg, så er det mange sjeler som slett ikke har våknet opp tilstrekkelig ennå, slik at de kan fatte betydningen av den tiden som kommer. De vil imidlertid bli tatt vare på med stor kjærlighet og omtanke, slik at de kan fortsette sin utvikling i nye omgivelser. Det vil ikke være veldig ulikt det de er vant til, slik at de kan fortsette å inkarnere i omgivelser som virker kjente. Og senere, på grunn av livets sykliske natur, vil det komme en ny anledning for dem til å stige opp. Hvis deres hjerte og sjel er knyttet til disse sjelene, kan dere tjene dem, slik vi har tjent dere gjennom tusener av år. Sist gang vi var sammen med dere her på Jorden i en fredfull periode, var i Atlantis, lenge før dens nedgang og fall. Høye bevissthetsnivåer ble oppnådd og mange av dere var der og kunne oppleve det. Nå er dere på et tilsvarende nivå, men denne gangen vil dere stige opp. 


Hele Universet gleder seg over deres suksess, for det vil gjøre at alle bitene kommer sammen til et hele, slik at hver enkelt del av det kan stige opp. Tro oss, Kjære Sjeler, at vi følger meget nøye med på deres fremtid, for det eksperimentet dere har tatt del i har resultert i vidunderlige fremskritt i deres utvikling. Hver av en av dere har vært på steder der andre ikke vill våget å sette sin fot og dere har gjennomlevd tøffe, og noen ganger elendige liv, for å få erfaring med dualiteten. Dere visste imidlertid hvilken fantastisk mulighet det ville gi dere, til å bli mentorer for andre sjeler, som eventuelt ønsker å gå samme vei. Det å tjene andre blir noe man virkelig ønsker å kunne gjøre, når dere kommer opp i de høyere dimensjonene. 

Ettersom dere har vært på Jorden så lenge, så har dere blitt sterkt knyttet til Moder Jord, hvilket er grunnen til at så mange har valgt å fortsette å være sammen med henne. Det vil bli en overveldende og storslagen opplevelse å stige opp sammen med henne og se Moder Jord pånytt i all sin vidunderlige skjønnhet. Dersom dere, for eksempel, skulle velge å slå dere sammen med oss, så vil livet i stor grad bli tilbrakt om bord på våre store Moderskip. Faktum er at noen av dem er så store at de med letthet kan kopiere overflaten til hvilken som helst planet. Så det er nesten som å komme fra det ene hjemmet til det andre, med andre livsformer, som for eksempel dyrelivet. De er ikke lenger ville og har helt og holdent lagt av seg sitt overlevelsesinstinkt, slik at de lever i fullkommen fred og lykke. En slik lykke er typisk for alle våre skip og livet er like tilfredsstillende der som hvilket som helst annet sted. Kameratskapet og fellesskapet inkluderer også familier, og de har alt de kunne ønske seg for et gledesfylt og tilfredsstillende liv. 


Enkelte har omtalt Jorden som en “fengselsplanet” og det er nesten det den var blitt. Imidlertid var det menneskene selv som tillot at de mørke kreftenes lumske tentakler å gradvis bringe dere under sin kontroll, så mye så at dere til slutt overlot makten til dem. Heldigvis våknet dere opp tidsnok til at dere kan ta tilbake makten og bestemme deres egen fremtid. I en periode på bare førti år, har dere brakt så mye til Jorden at energinettverket som omgir den er blitt gjenoppbygd. Og ganske snart er tiden inne for en enorm innstråling av energi som vil bringe den Nye Jorden nærmere manifestasjon. Dere er så langt fra alene når det gjelder å forberede alt som må til for å være klar for Oppstigningen, for det er hærskarer av sjeler som hjelper dere, noen av dem til og med fra andre Universer. Det vil være en minnerik begivenhet når det skjer og det er mange som ønsker å være her og få bevitne hendelsen. 
 

Når dere sitter trygge og komfortable i deres hjem, kan det synes som alt dette vi forteller dere bare er en drøm, men dere vil oppleve Oppstigningen i deres fysiske kropp og dere kan være sikre på at den vil være godt forberedt når den tiden kommer. Som dere kanskje allerede har funnet ut, er de nye energiene svært kraftfulle og påvirker dere på svært mange måter. Det er deres forsikring om at ting virkelig skjer, mens vi gir dere råd og veiledning og vi venter at stadig flere av dere begynner å oppleve høyere bevissthetsnivåer. Dere vil merke at en ro senker seg over dere, som gjør at dere kan greie å forholde dere rolig uansett hva som skjer omkring dere; et tegn på at dere gjør gode fremskritt. Det vil være som den opplevelsen dere har av at tiden akselererer, og det vil være ganske omfattende etter hvert som dere tar ett skritt av gangen mot å bli Galaktiske Vesener. 


Det ligger mange undere foran dere og venter, og en garanti om fred i verden vil få dere til å være mer avslappet.  Da kan dere komme sammen og feire alle de ulikhetene mellom dere som jo gjør hver og en av dere unike. Med forståelsen at Alle Er Ett forvinner spenninger og konflikter mellom ulike raser, og religion i den form dere kjenner den, vil endre seg og finne et nytt fundament i de nye sannhetene som vil komme for dagen. Den Ene Gud vil bli akseptert av alle og med ett slag fjerne det som har vist seg å være roten til så mange problemer og kriger gjennom århundrene.


Jeg er SaLuSa fra Sirius og hjelper dere å finne veien til den sannheten som må komme til overflaten og bli anerkjent for at dere igjen skal forenes.

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif

putin

putin