They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

mandag 31. januar 2011

SaLuSa 31 januar 2011/SaLuSa 2011-01-31


Det er ikke bare den Galaktiske Føderasjon som har stor interesse i dere, selv om vi vil ta større del i deres liv ved at vi komme åpent til dere.

Utallige Engler er også til stede og dere er kanskje kjent med at de også har vist seg for dere stadig oftere.

Mestrene kommer også nærmere og noen av dem, som St.Germain, vil spille en fremtredende rolle i deres avsluttende forberedelser til Oppstigningen.

Måtte dere bli velsignet med sann forståelse og kunnskap.


SaLuSa 31 januar 2011

Forandringer kan ikke skje uten at energier settes i bevegelse og blir til kraftfulle tankeformer. Når de vokser seg til en viss størrelse, vil de gi kraft folket og sette dem i bevegelse mot det visjon som formet dem. Det er som om når tilstrekkelig mange mennesker har likeartete tanker så aktiveres energien og det gir støtet til at deres ønsker manifesterer seg. Det er hva som skjer i verden nå og uroen er i ferd med å få epidemiske proporsjoner. Det er en reaksjon fra dem som ikke har blitt behandlet rettmessig. Dessverre er det ofte ikke før misnøyen blir eksplosiv og resulterer i voldsomme demonstrasjoner, at makthaverne blir tvunget til å anerkjenne folkets vilje. I et sant demokrati uten korrupsjon, ville ting kunne bli endret på fredelig vis ved hjelp av stemmeurnene. Å bruke brutal makt mot folket vil ikke løse problemet. I beste fall kan det bare utsette det uunngåelige. Det dere er vitne til i disse dager er hvordan de nye energiene utfolder seg og ryster grunnvollene i alt som mangler Lys. Det er å håpe at en fredelig maktskifte kan bli mulig i de vestlige land. Og at nye politiske utnevnelser baserer seg på den dokumenterte troverdigheten til dem som drives av et ekte og ærlig ønske om å få lede sitt folk inn i en ny æra der fred hersker.

Vi har aldri kunnet gi vår tilslutning til voldsbruk av noe slag. Det gjelder også de barbariske straffeformer som utmåles med loven i hånd. All slags vold avler uansett bare mer vold. Kjærlighet derimot, bruker på ingen måte makt, men gjennomtrenger alle andre energier på stillferdig og vennlig vis og løfter dem opp i høyere vibrasjon. Den er svaret på så mange problemer, men likevel er det så mange mennesker som finner det vanskelig å uttrykke sin kjærlighet. Noen ganger er det fordi de selv har blitt vist lite kjærlighet i barneårene. Det kan også ha sin rot i avvisning og frykten for å bli avvist igjen. Likevel er det slik at alle sjeler har iboende evnen til å uttrykke sitt Guddommelige Selv. Når deres bevissthetsnivå øker, vil det bli det mest naturlige av alt og dere vil finne det lett å bruke alle i hverdagens aktiviteter. Sann kjærlighet ber aldri om å få noe tilbake, men blir ofte gjengjeldt fordi like tiltrekker like. Det er på slik vis dere kan oppløfte andre mennesker uten å gripe inn i deres frie vilje. Nå i denne tid er det en tankeform av kolossalt omfang som omkretser Jorden. Den representerer den Universelle Kjærlighet og inspirerer til fred og godhet, for å få slutt på de mørke kreftenes styre. Dens energi er så kraftig at den ikke kan holdes tilbake stort lenger.

Så da skjønner dere, Kjære Sjeler, at når dere sender ut deres Lys og Kjærlighet så kan det aldri være bortkastet eller forgjeves. Energien vokser og vokser til den blir så kraftfull at den bringer de ønskede resultater. På denne måten vil det du sender ut komme tifold tilbake ettersom den tiltrekker seg enda mer energi fra universet utenfor Jorden. Hver og èn av dere som gjør dette, bidrar til å bygge den nye Jorden som er i ferd med å forme seg omkring dere, selv om dere ikke er det bevisst. Ut av asken reiser seg Fønix med alle sine løfter om den Gyldne Tidsalder og vi er her for å lede dere og bistå dere slik at dere lykkes. Hvorfor ville vi ellers være her hos dere i så store antall, om ikke det var et mål som skulle nås? Vi har deres beste i våre hjerter og vi tilrettelegger veien slik at deres kvantesprang ut av dualiteten kan skje med så få forstyrrelser som mulig. Forandringer i seg selv kan være ukomfortable og foruroligende, men vi vil fullføre dem så raskt som det er mulig. Det er sant at alt har ikke utviklet seg slik vi hadde foretrukket det, men dere skal ikke miste noe av den grunn.

Det er ikke bare den Galaktiske Føderasjon som har stor interesse i dere, selv om vi vil ta større del i deres liv ved at vi komme åpent til dere. Utallige Engler er også til stede og dere er kanskje kjent med at de også har vist seg for dere stadig oftere. Mestrene kommer også nærmere og noen av dem, som St.Germain, vil spille en fremtredende rolle i deres avsluttende forberedelser til Oppstigningen. De som har vært kjent for dere gjennom tidene, vil også komme tilbake og lede dere til nye grønne enger og med det oppfylle de løfter de gav dere for årtusener siden. Om dere skulle kjenne tvil, husk bare på hvor mange Høyverdige Vesener som går ved deres side og tilkall dem når dere trenger hjelp. Den mest vidunderlige tid skimrer foran dere og dersom dere så ønsker, vil dere være blant dem som blir løftet opp når denne dualitetens syklus ender. Lev deres liv som èn som er på vei mot en høyere bevissthet og la fare alt gammelt som ikke passer inn i dine drømmer. La dere ikke bekymre hvis andre rundt dere som fortsatt henger fast og trekkes ned av de lavere energiene, for de er kanskje ikke klare til å slippe taket ennå.

Den råskap og vulgaritet dere ser omkring dere på Jorden kommer av mangelen på respekt for deres neste og er blitt en væremåte vokst fram gjennom den gradvise erosjon av omtanke og kjærlighet for alle sjeler. Imidlertid er det slik at når dere i stedet ønsker å bringe skjønnhet og harmoni inn i livene deres, så vil dere riste av dere disse lavere vibrasjonene. Dere vurderer og avveier kontinuerlig hvordan dere vil forholde dere til det som kalles ”normalt” og etter hvert som dere skjelner klarere, vil dere kaste vrak på alt som ikke harmonerer med dere. Resultatet er at deres vibrasjoner stadig øker og de gode følelsene får stadig større plass i deres liv. Dere har nok lagt merke til at massemedia, inkludert fjernsyn og film, fokuserer uforholdmessig mye på kriminalitet og krig, helt til dere blir overmettet av disse energiene. Det er slik de mørke maktene trekker dere inn i sine vibrasjoner helt til ingenting lenger sjokkerer dere eller rører ved følelsene deres og dere står i fare for å miste evnen til å skille mellom rett og galt.

Gjennom lang tid har læremestere, både inkarnerte og gjennom kanalisering, forsøkt å gjøre det tydelig for dere hva som må til for at dere skal kunne løfte dere. De har introdusert for dere den Universelle Kjærligheten og livets virkelige mening og de har advart dere mot de lavere energiene som kan snike seg innpå dere hvis dere ikke er våkne. Dere har fått hjelp til forstå deres sanne natur og hvilket potensial som er ligger i dere til å bli de gudene dere er. De som har lyttet til disse høyere læresetninger har etter hvert forstått at all kunnskap finnes i hjertet og de har startet på sin egen reise hjem. Veiledning er fullt ut akseptert og når dere har lært å lytte til intuisjonen vil dere sjelden gå feil. Og om så skulle skje, vil dere sannsynligvis raskt bli ledet tilbake på Lysets vei.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg har dyp forståelse for at ting kan være vanskelig for dere. Jeg sier dere; ha tillit til deres evne til å ri stormen av vel vitende om at enden er god, slik dere har lært å forvente. Måtte dere bli velsignet med sann forståelse og kunnskap.

Tusen takk, SaLuSa.

Mike Quinsey.


Oversettelse: Leif


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.comHRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/NORWAGIAN – NEW

Originals a
nd translations of Galactic Messages available on

fredag 28. januar 2011

SaLuSa 28-Januar-2011/SaLuSa 2011-01-28


Deres oppgave for øyeblikket er å være en beroligende faktor for folk omkring dere og gjøre deres ytterste for å eliminere fryktfaktoren.

Det vil bli ryddet opp i det kaos som nå hersker og verdensomspennende fred kunngjort, gjennom at alle krigsvåpen blir stilnet.

Dere vil få bevitne en gigantisk bølge av Kjærlighet og Glede som ruller over Jorden og skillene mellom folk vil raskt smuldre opp.

Vær et eksempel for andre og hjelp til med å skape en ny energi av ærlighet og rettferd og la det være synlig i alle dine daglige gjøremål.
SaLuSa 28-Januar-2011


Midnattstimen nærmer seg og dere får all den hjelp som tenkes kan for å øke bevissthetsnivået deres. Det vil bli en temmelig rask økning etter hvert som en rekke ulike energier strømmer til dere. Noen av dere som er sensitive merker allerede endringen. Det kan være det at telepatievnen dukker opp hos dere, for den vil i tiden som kommer bli mer brukt enn det talte ord. Den er mer grafisk og presis og sender pakker av informasjon der ord ofte er inadekvate. En generell indikator på at bevissthetsnivået øker, er framveksten av en indre ro og evnen til å distansere seg fra kaoset omkring dere. Det begynner å bli lettere å være sentrert og når dere kan holde dere i senter, skal det mye til at negative vibrasjoner greier å trekke dere ned. Visst er disse tider en prøve på deres besluttsomhet og det vil enda ta litt tid før dere kan lene dere tilbake og slappe av. Imidlertid er de gode tider på vei og vil bringe tydelige endringer før året er omme.

Det dere er involvert i er ikke som å klatre opp en loddrett fjellvegg, men mer som en kontinuerlig oppbygging av trykk fram til den første seieren er oppnådd. Planene våre har rom for flere mulige scenarioer som kan materialisere, og vi må tåle å vente for å se hvordan det utvikler seg. Vi ønsker at det skal komme i gang så snart som mulig, men det er kompliserte oppgaver som involverer mange mennesker. Nå vi først setter i gang må tiltaket arte seg absolutt positivt og gi de nødvendige resultater. Imidlertid er utsiktene bedre og bedre for hver dag som går og det er klart at vi kan ikke vente i evighet. Vi vil at deres frigjøring fra de mørke kreftene skal være en begivenhet å feire og at ingen uønskede handlinger skal legge en demper på den.

NESARA har vært i tankene til mange mennesker i lang tid og dens fordeler nærmer seg for dere. Den nye tilnærmingen til finanssiden vil bli svært gjennomgripende, slik at ingen gjentakelse av den økonomiske kollapsen kan skje. Bankene vil være ansvarlig overfor folket og gambling-syndromet vil ikke tillates mer. Pengene vil igjen få reell verdi og tukling med markedet i ren spekulasjonsøyemed vil opphøre. Den viktigste forandringen vil komme i forbindelse fordelingen av rikdom på en slik måte at alle får del og det ikke lenger vil være slik forskjell på fattig og rik. Vi kan fortelle dere at det er mer enn nok rikdom i verden til at disse målene kan nås.

Det fremstår for oss som ganske merkelig at så mye må forandres i deres verden. Men så har dere jo også gjennom tusener av år blitt ledet inn i den nåværende situasjonen og nesten nådd punktet der det ikke er noen vei tilbake. Den stadige erosjon av rettighetene deres gjennom stadig økende kontroll over dere, samt misbruket av skattepengene deres, har nesten fått sivilisasjonen deres til å bryte sammen. Under andre omstendigheter kunne dere alle nå ha levd komfortable liv med alle behov dekket. Dere vil ganske snart få smake den Friheten vi snakker om og på det tidspunkt vil dere ha kontakt med oss og en garanti for retten til å velge deres egen fremtid. Det meste vil selvfølgelig falle innenfor planene for Oppstigningen, men også andre veier kan velges.

Deres oppgave for øyeblikket er å være en beroligende faktor for folk omkring dere og gjøre deres ytterste for å eliminere fryktfaktoren. På lang sikt vil ingenting av det som skjer ha betydning eller kunne nekte dere muligheten til å stige opp. Det står sådan skrevet og således skal alt bli som lovet, for de mørke kreftene har feilet i sine mål om kontroll over verden. Det vil bli ryddet opp i det kaos som nå hersker og verdensomspennende fred kunngjort, gjennom at alle krigsvåpen blir stilnet. Ettersom bevissthetsnivået øker, vil det bli lettere å løfte stemningen blant folk og etablere en ny måte å tenke på, som vil oppstå fra det nyfunne ønske om fred. Dere vil få bevitne en gigantisk bølge av Kjærlighet og Glede som ruller over Jorden og skillene mellom folk vil raskt smuldre opp. De fleste av dere søker etter de samme ting i livene deres og den nye Friheten vil sikre at dere får suksess.

Nesten hver dag, på alle kanter av verden, avsløres ting som har vært holdt skjult for dere og sannheten vil fortsette å komme fram. Det bringer muligheten til å legge akseptert korrupsjon og kriminalitet bak dere en gang for alle. Slike energier vil gradvis forsvinne og erstattes av et ønske om åpenhet i alt samarbeid og ærlighet i måten ting blir utført på. Når dere ser at forandringene virkelig skjer, vil en ny tankemåte vokse fram som sikrer at ærlighet blir en livsstil. Det kan dere jo begynne med allerede nå, jo raskere jo bedre, for det er ingen ting som i høyere grad kan løfte menneskets verdiplattform. Vær et eksempel for andre og hjelp til med å skape en ny energi av ærlighet og rettferd og la det være synlig i alle dine daglige gjøremål. Dette er alle nødvendige endringer dersom dere skal kunne fullføre veien til Oppstigningen.

Vi i den Galaktisk Føderasjon forstår fullt ut de oppgavene dere står overfor og vi vil bidra til å gjøre dem så enkle som mulig. Faktum er at vi etter hvert vil jobbe skulder ved skulder med dere i felles prosjekter og være tilgjengelig slik vår erfaring kommer dere til gode. Da vil det virkelig bli fart i framstegene og som vi har fortalt dere før, vil det bli en tid preget av glede og tilfredshet. Akkurat nå kan det synes langt unna, men dere vil bli overrasket over hvor fort ting kan endre seg. Hold deres personlig mål i siktet hele tiden og ta i bruk alt dere har lært. Veiskillet er her allerede og de som velger å gå en annen vei enn Oppstigningen vil være preget av en mangel på interesse for slike temaer. I slike tilfeller må dere tillate dem å gå sin egen vei, for det er et valg av Fri Vilje som det ikke er riktig å blande seg inn i. Vi har snakket ofte om hvordan dette henger sammen og vi er svært klar over at den samme Loven gjelder for vårt arbeid overfor dere.

Lev og la leve er et godt uttrykk, men ikke dersom det griper inn i en annen sjels liv. Dersom dere så gjør, vil det slå tilbake på dere selv i form av karma og gi dere nok en utfordring å håndtere. Ofte er det snakk om småting, men poenget er klart likevel, ettersom dere opplever det dere tiltrekker dere. Vær svært nøye med hva dere tenker, for etter hvert som deres skapende kraft øker, så kan følgene bli noe annet en dere liker. Ønsk for andre det du ønsker for deg selv, så kan det ikke bære så galt av sted.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker dere fullkommen suksess med beslutningen om å legge dualiteten bak dere og løfte dere inn i de høyere dimensjoner gjennom Oppstigningen.

Tusen takk, SaLuSa.

Mike Quinsey.

Oversettelse: Leif

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/NORWAGIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on


onsdag 26. januar 2011

SaLuSa 26-Januar-2011/SaLuSa 2011-01-26


 
Vi i den Galaktiske Føderasjon oppfordrer dere alle til å bidra på ett eller annet vis i de stadig sterkere krav om nye ledere som kan lede dere inn i neste fase av deres utvikling.

Deres begjæringer og krav blir tatt lagt merke til, på samme måte som bønnene deres og sammen er de med å skape fremtiden deres. Alt som manifesterer seg fysisk er født av energien i de tanker som dere sender ut. Det er den enkle forklaringen hvordan dere selv skaper det som kommer til dere. 
Det er sant at tankene deres tiltrekker seg energi av tilsvarende vibrasjon og der hvor det har vært omfattende negativitet, vil dere møte det som er skapt av den. Kutt båndene til alt som ikke lenger tjener dere og legg ut på en ny vei der dere kan legge det bak dere. Søk glede i de skjønnere ting i Livet og løft dere selv inn i Lyset.

Gi raust av hjertet uten å gjøre forskjell på folk. Når alle sjeler kan se seg selv i andre, har dere kommet et langt steg videre på veien mot Oppstigningen. De siste månedene mot slutten av 2012 vil være preget av stor tilfredshet og være svært oppløftende, for dere vil ha kommet så mye nærmere det perfekte.


SaLuSa 26 januar 2011


Verden er i to faser: èn er på vei ut ettersom det gamle paradigmet sprekker og ikke lenger kan holde folk i trelldom. Den innkommende fasen understøtter fremveksten av forandringer, fordi den legger grunnen for det nye paradigmet som former deres umiddelbare framtid. Det forårsaker forvirring og kaos ettersom mange klynger seg til det gamle paradigmet og har liten eller ingen idè om hva fremtiden vil bringe. Likevel, etter hvert som det blir mulighet å la sannheten få komme ut, så vil den gradvis bli akseptert og verdens folk vil stå sammen i felleskap. Selvfølgelig er det noen som ikke vil greie å slippe tak i det de alltid har trodd på, og de vil forlate denne verden uten noe som helst ønske om Oppstigning. Nesten daglig får dere flere avsløringer som viser hvordan dere har blitt ført bak lyset og det skaper hos dere en brennende trang til å kaste av seg åket og legge fortiden bak seg. Disse forandringene må baseres på en ny og rettferdig lovgivning og støtte fra dem som ivrer etter å hjelpe Menneskeheten. Det er der vi kommer inn, både med hjelp og beskyttelse til dem som påtar seg å lede arbeidsprosessen for forandring. Det er absolutt nødvendig at dere får igjen deres fulle Frihet og å innføre et lovverk som sikrer at så skjer.

Forutsetningene for disse tiltakene er allerede tatt hand om og så fort arbeidet starter, vil ingen innblanding bli tolerert. De mørke makter har hatt sin tid, men nå går teppet ned for dem og det vil gjøre en slutt på deres herskertid. De har i realiteten sittet på tronen i tusener av år, men endetiden gjelder dem som alle andre. De hadde håpet å forhindre og stanse den uunngåelige åndelige oppvåkningen og Oppstigningen, men Lyset har virkelig brutt gjennom og vokser seg stadig sterkere. Betydningen av det må ikke undervurderes, for selv om mye av arbeidet foregår uten at folk flest vet om det, så vil det ikke vare lenge, for Lyset bringer fram det beste i mennesker som våkner opp. Med ett vil det være flere som brenner etter å hjelpe til med forandringene og folkets kraft er mektig.

Vi i den Galaktiske Føderasjon oppfordrer dere alle til å bidra på ett eller annet vis i de stadig sterkere krav om nye ledere som kan lede dere inn i neste fase av deres utvikling. Deres begjæringer og krav blir tatt lagt merke til, på samme måte som bønnene deres og sammen er de med å skape fremtiden deres. Alt som manifesterer seg fysisk er født av energien i de tanker som dere sender ut. Det er den enkle forklaringen hvordan dere selv skaper det som kommer til dere. Det er sant at tankene deres tiltrekker seg energi av tilsvarende vibrasjon og der hvor det har vært omfattende negativitet, vil dere møte det som er skapt av den. Kutt båndene til alt som ikke lenger tjener dere og legg ut på en ny vei der dere kan legge det bak dere. Søk glede i de skjønnere ting i Livet og løft dere selv inn i Lyset. Gi raust av hjertet uten å gjøre forskjell på folk. Når alle sjeler kan se seg selv i andre, har dere kommet et langt steg videre på veien mot Oppstigningen. De siste månedene mot slutten av 2012 vil være preget av stor tilfredshet og være svært oppløftende, for dere vil ha kommet så mye nærmere det perfekte.

Hver og èn av dere vil bli behørig sett og hørt, og det er mulig for oss å møte behovene til hver og en av dere på grunn av vårt massive støtteapparat. Det første vi vil ta oss av er de presserende behov i land hvor folket sulter. Så vil vi følge på med teknologi som sikrer at ingen vil dø av mangel på rent vann. Medisinsk behandling vil være svært forskjellig fra dagens praksis og Lyd vil være nøkkelen i all behandling og tilheling. Ethvert menneske er født med retten til å få dekket behovene sine på en måte som gir et lykkelig Liv og sikrer Frihet og Selvstendighet. Samtidig vil det iverksettes et verdensomspennende utdannelsesprogram, slik at små grupper kan bli skolert i nye læringsskapende metoder som er ultraeffektive og uendelig mye raskere enn dagens praksis. Lykkelige mennesker som er godt utdannet og lever gode Liv, kan bidra så uendelig mye mer i samfunnet. Fordeling av godene vil bli håndtert av mennesker som er ærlige og pålitelige og verdens rikdom vil ikke lenger kunne ”suges” inn på private bankkonti som gjennom en trakt og bak ryggen på folket.

Med tiden vil all kriminalitet komme til opphør og de som har en kriminelle tilbøyeligheter vil bli frigjort fra den lasten. Dere må forstå, Kjære Sjeler, at fremtiden er av en så høy vibrasjon at enhver form for negative handlinger vil opphøre og umulig kunne manifestere seg. Harmoni og balanse vil være en permanent tilstand og skjønnhet vil stråle ut fra alt omkring dere. Da vil dere forstå og kunne nyte den fullkommenhet som er kjennetegnet på alt av Skaperens verk. Og likevel vil dere fortsette å utvikle dere inn i enda høyere dimensjoner med enda høyere grad av fullkommenhet. Evolusjonen stanser aldri før dere har nådd Kilden til Alt Som Er og da vil dere legge i vei på nytt og skape nye Universer som bærer i seg nye eventyr og utforskning.

Vi vet at mange sjeler frykter forandringen, fordi de tror at det vil ta fra dem alt som de er så glad i. Vi sier dem at for hvert skritt framover vil dere gå inn i et høyere nivå, og for hvert trinn vil dere legge fra dere alt som ikke passer inn i de nye vibrasjonene, de som gjør enda større grad av fullkommenhet mulig. Det slagg som har festet seg til dere og all bagasje dere sleper på vil falle bort og dere selv vil også bli mer fullkomne. Bare noen få steg vil forandre deres fysiske kropp, slik at den til slutt ikke kan hverken svekkes eller påvirkes av de lavere vibrasjoner. Det meste av det vi har nevnt vil manifestere seg på relativt kort tid og vårt nærvær vil sikre at dere er klare til Oppstigningen. Ja, vi har så mange sivilisasjoner med oss i denne oppgaven at vi vil ikke mangle noe for å fullføre den. Mange av dem vil bli introdusert for dere så dere blir fortrolige med dem og dere vil først at de er Lysvesener. Hvem skulle være bedre egnet til å gå med dere den siste etappen?

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg gleder meg over denne muligheten til å forklare dere hva fremtiden vil bringe. Vi gir dere tanker og forsøker å danne et bilde i deres sinn, slik at dere kan se hvor mye dere har å glede dere til. Det hjelper dere å stå støtt og holde dere sentrert i Lyset når veien blir krevende. Se for dere regnbuen og gryten med gull, for dere er i sannhet på vei inn i den Gyldne Tid som vil være så vakker og oppløftende at det ikke finnes ord for det. Selv ikke i deres villeste drømmer har dere kunnet kjenne og føle slike vidunderlige energier som dere vil komme til å oppleve der. De vil fullstendig fylle dere med fantastisk Lys og Kjærlighet, slik som det var der dere en gang kom fra for mange tideverv siden. Det kan synes uvirkelig, men det er bare fordi dere har vært så uendelig lenge i de lavere vibrasjonene at dere knapt kan forestille dere at det kan være annerledes.

Tusen takk, SaLuSa.

Mike Quinsey.

Oversettelse: Leif


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.comHRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/NORWAGIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

mandag 24. januar 2011

SaLuSa 24Januar 2011/SaLuSa 2011-01-24Vi rekker våre hender ut til dere og gjør mye for dere. Flere og flere av dere begynner å bli klar over vår innsats.

Vi gleder oss til å kunne arbeide i full åpenhet og den tiden er ikke så langt unna. Mye av arbeidet utføres fra skipene våre, som kan gjøres usynlige, både av hensyn til vår og deres sikkerhet. Vi har blitt skutt på og jaktet på ved mange anledninger, men vi må si at det bekymrer oss ikke mye. Vi er temmelig trygge og har teknologier som overgår deres fantasier, men vi ønsker ikke å bruke dem med mindre ingen alternativer finnes.

I de fleste tilfeller klarer vi å finne løsninger gjennom diplomatisk og fredelige samarbeid. Denne arbeidsmåten må menneskene lære. Men når det er sagt, så vil Menneskeheten ha lagt fra seg enhver tanke på krig eller aggresjon etter Oppstigningen.


SaLuSa, 24 Januar 2011


De mørke kreftene ser skriften på veggen nå, for forandringsenergien vinner stadig kraft. De innser at de ikke har den grad av kontroll lenger at de kan påvirke resultatene til sin egen fordel. De begynner å føle det som om de er under beleiring og er i villrede. De ville ha ”trykket på knappen”, men finner at de ikke lenger er i stand til å gjøre det. I et forsøk på å komme unna det endelige nederlag, blir de spredt og kan ikke samhandle effektivt lenger. Å overgi seg er ikke i deres tanker, men det kan komme til et punkt der det er deres eneste mulighet. Det ville ikke være noen fare for deres sikkerhet om de overgav seg, for de har de samme rettigheter som enhver annen sjel. De har mye å lære før avslutningen av denne syklusen. Faktisk gjelder det for dere alle, fordi dere sjelden går gjennom en slik krevende tidsperiode uten å gjøre formidable åndelige framsteg. Det, Kjære Sjeler, er jo hva alle deres opplevelser og erfaringer handler om og dere vil med tiden bli så mye mer kraftfulle sjeler på grunn av dem.

En gang i tiden var dere høyverdige og mektige sjeler og dere tok utfordringen med å slippe dere ned gjennom dimensjonene for å erfare dualiteten. Dere gjorde det i visshet om at dere aldri ville bli glemt og at uansett hvor mye dere mistet kontakten med Lyset, så ville dere få hjelp til å finne veien tilbake til det. Det kan dere se beviser for på alle kanter nå som Lyset vokser på Jorden. Nå, i denne tiden vekkes minnet i dere om hvem dere egentlig er og fordi det var avtalt på forhånd, så får dere nå umåtelig stor hjelp til å løfte dere igjen. ”Let og du skal finne” har aldri vært mer sant enn nå og ingen som for alvor ønsker å returnere til Lyset vil feile.

Gjennom lang, lang tid har dere forberedt dere på endetiden og ved hver inkarnasjon har dere lagt planer for få slike erfaringer at dere kunne gjøre store framsteg i deres evolusjon. Hver og en av dere har fått utvikle seg i sitt eget tempo, for det ligger ikke noe press på dere til å velge et annet tempo enn det dere er bekvemme med. Dere er alle unike når det gjelder deres åndelige utviklingsvei og dere har fått lov til å erfare på enhver måte dere har ønsket. Til tider har noen av dere valgt å ta en inkarnasjon utenfor planeten, for senere å komme tilbake til Jorden. Dere blir fulgt opp og passet på mer enn dere kanskje aner, men alt gjøres med tanke på å gjøre det mulig for dere å nå målene i deres livsplan. Mens dere er på Jorden kan det synes som om dere ikke har funnet den tilfredshet dere har drømt om, og det kan synes som om livet deres har vært bortkastet tid. Tro oss, det er aldri slik. Hvert eneste liv er verdifullt for dere selv om dere kanskje ikke forstår hvordan. Når dere etter hvert returnerer til Sommerlandet, vil dere få se eksakt hva livsplanen gikk ut på, og forhåpentlig vil dere se at dere har lykkes. Har dere ikke det, så vil mulighetene bli lagt til rette i senere liv.

Alt er lagt til rette for dere på en slik måte, at dere vil møte akkurat de utfordringer dere trenger for å lære det dere ønsket. Noen ganger kan det være smertefulle leksjoner, men det ville ikke skje med mindre det var av avgjørende betydning for deres forståelse. Ta for eksempel medlidenhet, som kommer naturlig når dere innser at Alt Liv er Ett. Noen ganger kan mennesker ha liten eller ingen medfølelse med andre som synes å være forskjellig fra dem selv. ”Forskjellighet” har vært et tema gjennom årtusener og har sin rot i ulike innbilte forskjeller mellom dere. Dette vil forsvinne med tiden etter hvert som det går opp for dere at alle sjeler er likeverdige. De som har ressursene til det, skulle hjelpe sin bror. For det er slik et samfunn kan utvikle seg som en helhet. Hittil har lite vært gjort for å bringe dere sammen, men det vil ikke være lenge før en felles sak vil sette fart i det. Uansett er dere alle på vei mot Oppstigningen, men det er dere selv som tar beslutningene. Det vil ikke mangle på oppmuntringer dersom dere anses å være klare og Veilederne deres gjør alt for å legge muligheten foran dere.

Vi rekker våre hender ut til dere og gjør mye for dere. Flere og flere av dere begynner å bli klar over vår innsats. Vi gleder oss til å kunne arbeide i full åpenhet og den tiden er ikke så langt unna. Mye av arbeidet utføres fra skipene våre, som kan gjøres usynlige, både av hensyn til vår og deres sikkerhet. Vi har blitt skutt på og jaktet på ved mange anledninger, men vi må si at det bekymrer oss ikke mye. Vi er temmelig trygge og har teknologier som overgår deres fantasier, men vi ønsker ikke å bruke dem med mindre ingen alternativer finnes. I de fleste tilfeller klarer vi å finne løsninger gjennom diplomatisk og fredelige samarbeid. Denne arbeidsmåten må menneskene lære. Men når det er sagt, så vil Menneskeheten ha lagt fra seg enhver tanke på krig eller aggresjon etter Oppstigningen.

Som sivilisasjon hard dere en lang vei å gå før dere når de høyere dimensjoner hvor dere hørte hjemme en gang for lenge siden. Men dere vil nå dit og noe annet ville ikke være mulig. Hver eneste sjel utvikler seg kontinuerlig, uansett om dere opplever tilbakefall. For når det gjelder deres utvikling er ikke tid i seg selv en faktor. Det å ha muligheten til å gjøre erfaringer slik som i dualiteten, er faktisk en gylden mulighet til øke farten i deres framgang. Om dere etter deres egen vurdering har klart å løfte vibrasjonsnivået deres, så fortjener dere ros for det, for det har krevd hardt arbeid å gjøre det. Når Opptigningen har skjedd, vil videre utvikling bli lettere, men langsommere, og være en erfaring full av glede og lykke.

Hvilken tid å være på Jorden! Og hvis dere bare kan holde blikket rettet mot de positive resultatene som skal skapes, så vil dere se at dette blir et meget spennende år. Svarene på alle deres problemer står klar bak scenen og venter bare på å få komme fram. Størrelsesordenen og omfanget av forandringene vil løfte dere gjennom dette året og inn i neste, og ved slutten av dèt året, vil det meste være enormt forskjellig fra slik det er nå. I den nære framtid vil ikke ting bli så vanskelig som noen tror og vanskelighetene vil bli kortvarige. Jorden vil riste og rumle litt, men vi vil holde nøye øye med mulige virkninger på områdene i nærheten. Vi vil sørge for at ting er i balanse og ikke kommer ut av kontroll. Dette har vi gjort gjennom lang tid allerede og vi har avverget det som kunne ha blitt katastrofer i store områder av verden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle at vi har det ganske travelt for tiden for å følge med i alt som skjer på Jorden. Det er én av grunnene til at dere ser så mange av skipene våre på himmelen. Det er deres garanti for at framtiden er trygg i våre hender.

Tusen takk, SaLuSa.

Mike Quinsey.

Oversettelse: Leif

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.comHRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/NORWAGIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

fredag 21. januar 2011

SaLuSa 21 januar 2011/SaLuSa 2011-01-21


Arbeidet går framover jevnt og trutt. På det riktige tidspunkt vil vi kunne sette i gang for alvor og livet vil endre seg ganske så dramatisk.

Vi ønsker å kunne hjelpe til med å redusere lidelsen i fattige land og selvfølgelig overalt ellers i verden. Vi har all den erfaring som trengs for å skape raske forandringer. Vi har evnen til å se mye dypere inn i problemenes rot enn dere og derfor vet vi eksakt hva som trengs for å sette i gang tiltak umiddelbart.

Hold hodet løftet, Kjære Sjeler, for effektiv og omsorgsfull hjelp er rett rundt hjørnet.

SaLuSa 21 januar 2011


Det er slett ikke uvanlig at perioden som leder fram mot endetiden er kaotisk, men når det gamle faller, så vil også veien videre bli mye tydeligere. På dette tidspunkt skulle dere kunne se klart i hvilken retning dere er på vei og det vil være i samsvar med planen for Oppstigningen. Hver enkelt av dere vil dere vil få personlige opplevelser etter hvert som dere begynner å legge merke til endringene i bevisstheten deres. Dere vil finne at det blir lettere å holde dere sentrert og at ytre hendelser ikke så lett forstyrrer dere. Endetiden er en omfattende test på hvor langt dere er kommet i utviklingen. Dere må takle de stadige angrep på sansene og synet av ødeleggelse og død som synes å fylle mediene. Når du kan øse av din kjærlighet og medfølelse for dem som er rammet, uten selv å bli dratt ned av følelsene som river i hjertet, da plasserer du deg utenfor rekkevidde for negativ respons. Det raseriet som utløses hos mange mennesker skaper ganske enkelt mer frykt og gir næring nettopp til dem som prøver å få dere til å miste besinnelsen.

Se dere omkring og det skulle være mulig å finne tilstrekkelig mange gode nyheter til å løfte forventningene deres. Tegnene er der som viser at de mørke kreftene raskt taper kampen om kontrollen over dere. Legg merke til hvordan de kinesiske lederne gjør enkelte innrømmelser til vesten og at de bruker sin makt til å hindre at Illuminati får mer fotfeste i Østen. De er del av en voksende bevegelse for å stabilisere verden og rykke opp med roten de krefter som har forsøkt å lokke dere inn i enda en storkrig. Vi kan ikke stanse krangling og konfrontasjoner, men vi vil hindre ethvert tilløp til en krig. Dette er innenfor vårt mandat og det er også et svar på en stadig økende bevissthet i verden som ønsker fred for alle folkeslag. De ”få” kan ikke lenger styre utviklingens kurs for menneskene og veien åpner seg nå for siste etappe i dualiteten slik dere kjenner den.

Gjennom mange liv i mange ulike sivilisasjoner har dere fått førstehånds opplevelser av nærmest alle religioner og kulturer. Derfor står dere der i dag som svært høyt utviklede sjeler. Intuisjonen deres har vokst gjennom disse erfaringene og det er ikke mye mer å lære nå, annet enn å bruke denne kunnskapen i det daglige livet. Derved skulle det være mulig for dere å stå støtt i Lyset. Når dere da forholder dere til deres høyere Jeg og lever fra hjertet, vil enhver forbindelse med de mørke kreftenes handlinger falle vekk. Det vil bli den naturlige levemåten og resultatet er harmoni og balanse. Menneskenes lover er kun en stakkarslig speiling av Universets Lover og dere kan komme til å måtte kjempe mot loven for å oppnå rettferdighet. Når vi kan komme blant dere, vil det bli gjort forandringer og Grunnloven gjenetablert med enkelte endringer, på vegne av et folk som virkelig begynner å se behovet for slik opprydding. De mørke kreftene har slett ikke fått alt slik de ønsket. Forskjellen er at helt fram til den nyere tid utførte de sine gjerninger helt åpent. Lyset derimot arbeider i det stille i bakgrunnen og foretrekker det av sikkerhetsgrunner. Faktum er at lyset aldri har hvilt i sitt arbeid for å løfte dere opp.

Nå venter dere på forandringer i landets styrende organer, dere venter på at Sannheten skal komme fram og at vi kan arbeide åpent sammen med dere. Og dere venter på at programmene som skal sørge for at alle får dekket sine behov skal komme i gang og virkelig få fart på den gjenværende etappen i denne syklusen. Arbeidet går framover jevnt og trutt. På det riktige tidspunkt vil vi kunne sette i gang for alvor og livet vil endre seg ganske så dramatisk. Våre første offentlige erklæringer vil være svært viktige for å skape tillit og støtte i folket. Derfor legger også svært mye arbeid i dem. Det vil nok bli en del forvirring, men når sannheten kommer fram om deres nyere historie, så vil det nok langt på vei feie falsk og villedende informasjon av banen. Dere har blitt villedet og feilinformert med fullt overlegg og blitt holdt i uvitenhet om mange viktige hendelser som dere har hatt full rett til å vite om, Frie og Uavhengige Sjeler som dere er. For eksempel finnes det meget omfattende og ubestridelig bevis, ikke bare for at det har eksistert liv på Månen og på Mars, men at det også er det i dag. Det er også kjent at det finnes sivilisasjoner i Jordens Indre som huser høyt utviklede vesener, - og da sikter vi ikke til de underjordiske baser med både mennesker og utenomjordiske vesener. Dere har utrolig mye å lære for å kunne se historiens sanne løp og mye vil være både sjokkerende og sensasjonelt.

Det vil være av avgjørende betydning at vi kan bevise uten noen som helst vil den informasjonen vi gir dere. Det kan vi gjøre på en måte som vil forbløffe dere; nemlig ved å gå tilbake i tiden. Dere elsker de store mysteriene, men dere vil elske svarene enda mer! Ta de Store Pyramidene for eksempel: det har vært mye spekulasjon om hvem som har bygget dem og hva som var hensikten med dem. Noen forskere har funnet ut en god del om dette, men de fleste av dere har ikke den fjerneste anelse. La oss fortelle dere at de er omtrent 10.000 år gamle og ble bygget av utenomjordiske vesener som skapte et nettverk av slike gigantiske konstruksjoner over hele verden, hvilket dere har begynt å oppdage i den senere tid. I hovedsak er det svært lite kunnskap om dem i historiebøkene deres og de er svært unøyaktige mht til mye av det som står skrevet om fortiden deres 12.000 år og lengre tilbake. Det som er interessant er at dere var deres egne forfedre. Det forklarer hvorfor noen av dere er så sterkt tiltrukket av enkelte forgangne sivilisasjoner. Til og med i dag kan det innvirke på deres smak og deres preferanser, noe som gjenspeiles i mange hjem. Dere vil komme til å bli svært begeistret og oppglødd når vi forteller dere eksakt hvordan de Store Pyramidene virkelig ble bygget. Dette kan vi gjøre ved å bringe fortiden tilbake til dere.

Elskede Sjeler; når dere nå aner hva som ligger foran dere, la denne kunnskapen gi dere glede og tilfredshet. De mørke kreftene vil ikke lenger ha noe de skal ha sagt og vil være fjernet fra alle maktposisjoner. Åndelig høyverdige mennesker vil ha tatt deres plass og Menneskeheten vil endelig bli ledet ut av mørket og inn i Lyset, Sannheten og Forståelsen. Hvilke lykkelige dager som ligger foran dere! Vi vet det, for vi er del i dem. Kan dere forestille dere hvor mye tyngde som vil bli løftet av skuldrene deres og hvor raskt stressende situasjoner vil bli forandret? Å bli virkelig fri er i seg selv et kvantesprang framover, men det kommer med forståelsen av at Vi Alle Er Ett.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg kan fortelle dere at vi i den Galaktiske Føderasjon virkelig begynner å glede oss, ettersom tiden er nær for at vår tilstedeværelse vil bli offentlig kunngjort over hele verden. Vi ønsker å kunne hjelpe til med å redusere lidelsen i fattige land og selvfølgelig overalt ellers i verden. Vi har all den erfaring som trengs for å skape raske forandringer. Vi har evnen til å se mye dypere inn i problemenes rot enn dere og derfor vet vi eksakt hva som trengs for å sette i gang tiltak umiddelbart. Hold hodet løftet, Kjære Sjeler, for effektiv og omsorgsfull hjelp er rett rundt hjørnet.

Tusen takk, SaLuSa

Mike Quinsey.
Oversettelse: Leif 
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

onsdag 19. januar 2011

SaLuSa 19-January-2011/SaLuSa 2011-01-19

For noen av dere ligger deres største bragder foran dere og dere vil tre fram i front når Sannheten kommer fram og vi kan møte dere i åpenhet. Fra da av vil framgangen skyte virkelig fart.

Fortvil ikke hvis du virkelig brenner etter å være med å hjelpe i denne tida og føler at du ennå ikke har blitt kallet. Dersom det ligger i din livsplan, så vil du garantert bli involvert, for vi kjenner evnene og erfaringene til hver og en av dere.SaLuSa 19-January-2011Alt kommer til den som venter og sannelig har dere fått prøvd tålmodigheten i de senere årene. Men til tross for all frustrasjon og venting, så har prosessen fram mot Oppstigning fortsatt uavbrutt. Til tider har det virket som om framdriften har stoppet opp, men til tross for forsinkelser er det opprinnelige målet fortsatt i sikte. Enda viktigere er at de som er av Lyset har holdt fast fokus på Oppstigningen og på den måten bidratt til å løfte bevissthetsnivået på Jorden. De viktige forandringene dere har sett fram til må nå gjennomføres innenfor en kortere tidsperiode, men vil være like effektive for det. De vil oppfylle deres forventninger og har allerede vekket opp mange mennesker til handling. Dere begynner allerede å se at resultatene manifesterer rundt dere ettersom verden responderer på de energiene som skaper forandring. Det skaper uro, demonstrasjoner og sågar voldelige handlinger, hvilket er svært beklagelig, men det er like fullt et tegn på at folk er rastløse og krever forandringer. Vårt ønske er alle fikk tilstrekkelig informasjon om Oppstigningen fordi det ville motvirke enhver vold. Med åpen informasjon ville energiene ha forblitt positive og brukt på en god måte.

Vi i den Galaktiske Føderasjon er mer aktive enn noensinne uten at vi nødvendigvis forventer at dere er oppmerksom på hva vi gjør. I det som er å se på som den siste og avgjørende kamp mellom de mørke krefter og Lyset, støtter vi våre allierte slik at ting ikke kommer ut av kontroll. Skulle det oppstå et aldri så lite hint om bruk av kjernevåpen, kan vi enkelt forhindre at det skjer. Likegyldig hva dere måtte lese eller høre om dette i media, så kan vi forsikre dere at atomkrig ikke vil skje. Det er allerede lenge siden at vi ble instruert av Gud om det, fordi det allerede var gjort så mye skade og skapt så mye forurensning ved testing og bruk av atomvåpen. Menneskene synes å ha lært svært lite siden de første atombombene ble sluppet i Japan og til og med den handlingen var fullstendig unødvendig for å oppnå en fredelig overgivelse.

Hvilken forskjell dere vil finne når dere ankommer de høyere dimensjonene hvor alt er harmoni og fred og en slik god energi som vil omslutte dere helt og holdent. Hver sjel dere møter der vil omfavne dere med sin kjærlighet og dere kan nok knapt forestille dere en slik vakker og fredfull følelse. Det vil føles nesten som å flyte på en myk sky. Der finnes ikke så mye som en antydning av disharmoni eller negativitet og gleden ved å være der er en ekstatisk opplevelse. Så mye som Jorden er blitt et rent helvete, så vil de høyere dimensjonene være Himmelen for dere. Dere kan være sikre på at enhver sjel dere møter er der fordi de har løftet sin bevissthet til det høye nivået. Dere vil derfor ikke kunne møte vesener med lavere energier, for de har funnet sitt eget nivå annensteds.

Jorden har vært et storartet møtested for sjeler fra alle nivåer og fra mange ulike sivilisasjoner hvor erfaringer sorteres og veivalg gjøres. Av den grunn blir noen av dere trukket til visse andre, som mest sannsynlig viser seg å være deres egen familie fra Stjernene. Mange av dere har frivillig valgt å ta en inkarnasjon på Jorden for å hjelpe menneskeheten gjennom denne perioden. Det innebærer at dere har ”falt” ned i lavere vibrasjoner for å kunne gjøre det og at dere ikke husker deres bakgrunn og hvor dere kommer fra. Men dere har uten unntak brakt med dere viktig kunnskap og evner som er svært viktige for å hjelpe de som våkner opp og velger Oppstigningen. For noen av dere ligger deres største bragder foran dere og dere vil tre fram i front når Sannheten kommer fram og vi kan møte dere i åpenhet. Fra da av vil framgangen skyte virkelig fart.

Fortvil ikke hvis du virkelig brenner etter å være med å hjelpe i denne tida og føler at du ennå ikke har blitt kallet. Dersom det ligger i din livsplan, så vil du garantert bli involvert, for vi kjenner evnene og erfaringene til hver og en av dere. Det er ikke det at vi selv ikke har nok av kvalifisert personell, men vi ønsker jo at Menneskeheten skal være en integrert del i alle de prosjektene som starter i nær framtid. Vi vil minne dere på at det er deres planet, dere en dens voktere og ansvarlige for dens nåværende tilstand. Av karmiske grunner er det derfor forventet av dere at dere bidrar med alt deres kraft for å hjelpe Moder Jord å bli frisk igjen. Den jobben vil gjøres med stor glede fordi dere har så mye å takke henne for og hun har så å si også vært Menneskehetens Mor. Hun har ikke alltid blitt respektert av dere og behandlet som hun skulle ha vært, men hun har aldri bedt om at dere ble fjernet. Men nå forbereder dere dere begge, både Moder Jord og menneskene, til Oppstigningen. Og det blir en vidunderlig hendelse som hele Universet ser fram til. Ja Kjære Sjeler, som vi har nevnt tidligere, så har dere vært nokså isolert på Jorden og til tider følt at dere er alene. Men faktum er at deres formidable tjenesteinnsats gjennom å kjenne dualiteten på kroppen er viden kjent.

La deg fylles av glede ved å anerkjenne din egen plass i den Store Planen, fordi hver eneste en av dere er like høyt elsket. Den Uforbeholdne Kjærligheten har ingen favoritter eller plukker ut den en og ikke den andre; dere er alle Gud’s barn. Vi ser deres sanne Jeg bakenfor deres fysiske utseende og vet at dere er alle Gudegnister akkurat som oss. Når dere endelig kan komme sammen med oss, vil dere finne at våre energier er svært lite forskjellig fra deres. Forskjellen er at vi har fullt utviklet alle våre chakraer og de stråler mye videre enn deres. Til slutt vil dere se klart at alt er energi dvs. lys i ulike former og at alt har bevissthet på ulike nivåer. Den forståelsen er kanskje det som har manglet på Jorden og resultert i en så manglende omtanke for andre livsformer. Det er for eksempel ikke så lett for dere å forstå at enkelte dyr faktisk er høyere åndelig utviklet enn dere selv.

Med økende forståelse blir dere også klar over hensikten med Livet, og ettersom dere utvikler dere, vil deres oppgave være å hjelpe andre som går veien mot Lyset. Dere gjør dette fordi dere er alle Ett og dere kan ikke komme videre før den siste tar dere igjen. Dere vil gå over til gruppebevissthet, altså felles bevissthet og det forklarer kanskje hvorfor enkelte kanaler snakker med én stemme for gruppen. Vi skynder oss å tilføye at dere selvfølgelig beholder deres individualitet og at ingen er ikke nødt til å bli i én gruppe for alltid. Utvikling handler om å gjøre valg og å velge din egen vei tilbake til Kilden. Det er faktisk slik at alt du gjør handler om ditt valg og ingen ting blir noensinne pålagt deg uten at du har avtalt det på forhånd.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker dere alle suksess i oppgavene deres etter hvert som dere fullfører deres personlige plan for å avslutte tiden i dualiteten.

Tusen takk, SaLuSa.

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/NORWAGIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

putin

putin