They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

onsdag 30. november 2011

SaLuSa, 30-November-2011

SaLuSa, 30-November-2011


Som dere ofte sier, fortsett den veien dere har valgt selv om det røyner på, og la ingen ting lede dere vekk fra den. Bare dere selv vet hva som skal til for å finne krefter til å komme videre og nøyaktig hvilket mål dere har satt dere. Vanligvis ville dere være ganske fornøyd med å utvikle dere i deres eget tempo og det er overhodet ikke noe press på dere til å gjøre noe annet. Imidlertid må dere forstå at Oppstigningen er så nær forestående at hvis dere ønsker å gripe denne anledningen til å forlate 3dje dimensjon, så må dere sikre at dere vet hva som kreves av dere. Som vi så ofte har nevnt så er det deres faste beslutning som er så viktig, fordi så snart dere sender ut den energien, vil dere tiltrekke dere tilsvarende energi, som igjen styrker deres besluttsomhet og åpner opp veien mot Oppstigningen. Det handler om å løfte deres vibrasjonsnivå ved å bringe mer Lys inn i livet deres og dele det gjennom positive tanker og handlinger.

Bekymre dere ikke om deres vei er forskjellig fra andres, for det er mer enn én vei frem mot Oppstigning. Faktisk finnes det tidslinjer som dekker alle mulige kombinasjoner av muligheter. Dersom dere har tatt en beslutning, kan det ikke være noen gal vei, ellers ville jo ikke fri vilje hatt noen som helst mening. Dere er skaperne av deres egen fremtid, enten dere er det bevisst eller ikke og det er grunnen til at vi forteller dere at dere har selv skapt deres nåværende virkelighet. Det betyr ikke at den ikke kan forandres, for dere har gjort nettopp det ved å stå støtt på beina og nekte å bøye dere lenger for de mørke makthaverne. Det er sant at vi og mange andre Lysvesener hjelper dere, men vi gjør det bare når dere selv har tatt de første steg på veien. Dere viser retningen dere vil gå og vi vil sette opp flere veivisningsskilt underveis slik at dere ikke mister veien.

Det er virkelig en vidunderlig tid dere er inne i, for dere har gjort det klinkende klart at dere vil ikke lenger ha noe å gjøre med en mentalitet som fokuserer på krig og konfrontasjon. Dere er tydelige når dere krever fred i verden og hvis deres nåværende ledere ikke er i stand til å svare på deres krav, så er det ikke nok for dere at de trer ned, men dere står fast på at ledere som kan svare blir innsatt i deres sted. Kjære Sjeler, slike ledere finnes blant dere og når vi har fjernet hindringene og opposisjonen mot dem, vil de lede dere mot en fredelig og lykkelig æra som dere ikke bare lengter etter, men fortjener. Det er nå en stor majoritet av mennesker i verden som ber for fred, ikke for enhver pris, men gjennom fredelige forhandlinger. Slike bønner besvares av Lysvesener fra de høyeste riker og de støtter oss i vårt arbeid ved å gi oss kraft og styrke, slik at vi kan hjelpe dere å oppnå varig fred på Jorden.

Det er mye som må oppnås før dere kommer til slutten av 2012 og det er her vi har en stor rolle. Dere må komme dere raskt videre fra den samfunnsstruktur som har blitt opprettholdt av Illuminati, en organisering som har holdt dere under kontroll. De har hele tiden forsøkt å skape situasjoner som ville gjøre dere mer avhengige av dem. I tråd med dette har de gjort alt i sin makt for å hindre deres vei inn i den Nye Tidsalder, ettersom det ville gjøre dere mer uavhengige av dem. Imidlertid er deres makt nå sterkt redusert og vil fortsette å minske inntil vi kan fjerne dem fra alle posisjoner med makt og innflytelse. Allerede nå er mange av deres hemmelige baser blitt lagt i grus eller satt ut av spill, slik at de aldri kan brukes mer.

Ting utvikler seg fordelaktig, selv om det ikke nødvendigvis ser slik ut fra deres perspektiv. Det er en gigantisk oppgave å komme til det punktet hvor vi kan la våre allierte innta sine lederposisjoner. Frykt ikke, for vi er så nær å få en ende på alt som har stukket kjepper i hjulene for livene deres. I dualiteten har selvfølgelig både Lyset og mørket hatt like muligheter til å ta styringen og inntil nylig har det vært mørket som har vært den dominerende kraft. Det er ikke lenger tilfelle og gjennom våre allierte søker vi å bruke Lysets kraft til å fjerne de negative energiene som fortsatt er igjen på Jorden. Lyset kan undertrykkes, men aldri knekkes av de mørke kreftene, og sannheten er at Lyset alltid vil vinne. Pass på at dere ikke forveksler de kommende aktiviteter fra Moder Jords side med negative hendelser, ettersom den renselse hun gjennomgår er en serie positive handlinger som skal føre til at Jorden igjen står frem i sin jomfruelige prakt. Når det er fysiske utbrudd og bevegelser, vil noen sjeler forlate Jorden, men da er det er i tråd med deres sjeleplan.

Alt som foregår i verden domineres nå av den finansielle krisen, men vi ser resultatet som en hjelp til å fjerne medlemmer av Illuminati, som ikke bare har monopolisert pengepolitikken, men manipulert den til sin egen fordel. Noen av de største kriminelle handlinger mot menneskeheten har skjedd på dette området. Pengene deres har blitt stjålet, enten direkte eller indirekte og fylt lommene til dem som har plassert seg selv på toppen av pyramiden. Verdens rikdommer vil bli tatt tilbake og fordelt på rettferdig vis, slik at alle kan leve tilfredsstillende liv hvor det ikke lenger finnes fattigdom eller slaveri.

Dere har, kan hende, lagt merke til at det er et stadig økende antall kilder som presenterer budskap om den kommende tid. Vær selektive og la intuisjonen veilede dere og hold fast ved det dere tror på inntil dere finner god grunn til å endre på det. Som vi har sagt, er det mange veier som leder til Oppstigning, også noen som simpelthen fører sjeler videre på sin reise i den nåværende dimensjon, ettersom de ikke har ønske om noe annet. La dem få følge sin egen veg, ettersom den vil gi dem eksakt det de har behov for å utvikle seg videre. Det er ikke noen annens oppgave å overbevise dem om noe annet, men dere kan være sikre på at de har ikke vært her på Jorden uten å få mye verdifull læring. Dette vil tjene dem vel i fremtiden, og dersom det er sjeler som dere har et forhold til nå, kan det hende at dere vil fortsette å være knyttet til dem som veiledere.

Dere snakker mange ganger om å takke deres lykkestjerne for alt godt som skjer i livet deres og dere aner ikke hvor nær sannheten dere er. Når dere ser opp på nattehimmelen er det solene i de mange solsystemer dere ser. Hver sol er bolig for ekstremt høyt utviklete Lysvesener og de stråler Lyset ut i Universet deres. Dere kan tenke på dem som Guder, som i sin tur er forbundet med den Sentrale Solen, og som tjener som reléstasjoner som sprer energier over alt og på den måten løfter opp de lavere energier. Det er en kontinuerlig pågående prosess som gjør det mulig for alt liv gradvis å returnere til Kilden. Husk at Alt Er Ett og at alt har sin væren i altets energi.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker å formidle velsignelser og kjærlighet til dere fra medlemssivilisasjonene i den Galaktiske Føderasjon.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 

Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

mandag 28. november 2011

SaLuSa, 28-November-2011Mengden av Kjærlighet som blir sendt til deres elskede planet øker kontinuerlig og vil fortsette med det, ettersom det hjelper dere å nå et høyere bevissthetsnivå. Mange mektige Vesener av rent Lys er involvert og deres kraft er utenfor deres fatteevne. De er i stand til å regulere Lys-strømmen slik at dere ikke blir overveldet av den. Faktum er at hele Oppstigningsprosessen er svært nøye planlagt for å sikre størst mulig suksess. Fordi dere, generelt sett, har greid å bringe denne energien til Jorden, så har Jordens kraftfelter fått sin fulle kraft og hjelper til med å løfte deres bevissthetsnivåer. Vi kan ikke understreke nok hvor viktig denne tiden er for dere alle og vi oppfordrer dere innstendig til å dra fordel av denne vidunderlige muligheten til å stige opp som nå tilbys dere. Det vil gå lang tid før en slik fokusert energi rettet mot Jorden vil finne sted igjen og tilby hver eneste sjel den hjelpen de trenger for å stige opp. Alt det krever til å begynne med er deres ønske om å endre livet deres slik at dere ser alle sjeler som Ett med dere selv og således behandle dem med kjærlighet og omtanke, slik som dere ville ønske for dere selv.

Ingen ting annet i livet deres er så viktig som deres åndelige utvikling, og med mindre dere virkelig ønsker å bli i de lavere vibrasjonene, må dere jo virkelig se frem til å finne ut hvordan dere kan løfte deres bevissthet til et høyere nivå. Uansett hva dere måtte føle, så har dere inni dere en naturlig drivkraft til å finne meningen med livet og det vil alltid drive dere fremover. Bare la være å forholde dere til kommentarer fra folk som ikke er i stand til å favne den tanke at dere ikke er kroppen deres, og vit at det er et element inni dere som er udødelig og er deres sanne Jeg. Det å leve og erfare som et Menneske i 3dje dimensjon er bare en del av et storslagent eventyr, som nå er i ferd med å ende, i og med avslutningen av denne syklusen i dualiteten. Derfra og videre vil de som velger å stige opp, gå over til nye erfaringer i en kropp med krystallbaserte celler som kan holde en langt høyere grad av bevissthet. Alle de tidligere ulempene som dere har påvirket dere, så som aldring, vil ikke forekomme lenger og livet vil bli mye deiligere og mer tilfredsstillende.

Dere kan i virkeligheten ikke stå stille når det kommer til deres evolusjon, og selv om dere kanskje ikke oppfatter det, så skjer det forandringer inni dere. Alt omkring dere utvikler seg og dere kan ikke hjelpe for at dere også blir påvirket av det som skjer. I det lange løp vil dere naturlig ønske å bevege dere videre fra det nåværende, fordi dere har lært av erfaringene deres og søker nye erfaringer. De forandringene som ligger foran dere vil etterlate liten tvil om at det gamle paradigmet ikke har noen verdi lenger og at det nye tilbyr dere så mye mer av muligheter til å utvikle dere videre. Det er ikke en tilfeldig hendelse, men en del av Skaperens plan for dere, som gjennomføres av Vesener som har returnert til Kilden. Når vi i den Galaktiske Føderasjon endelig kan komme og snakke med dere direkte, vil dere få anledning til å få svar på alle deres spørsmål. Vi er deres mentorer for denne tidsperioden og vi har allerede åpnet hjertene deres og tankene deres for en mer utvidet forståelse gjennom våre tidligere kontakter med dere.

Det har vært et behov hos dere til å ta mer ansvar for deres egen åndelige utvikling og finne mer kunnskap inni dere. Hittil har dere i det store og det hele vært avhengig av andre for dette og i mange tilfeller har dere blitt ledet inn på gale veier, hvilket på alvorlig vis har hemmet deres evne til å komme sannheten nærmere. For oss ser det ut til at der det er sterk tro, er det mye vanskeligere å bryte ned motstanden mot forandring, men det vil komme en tid da det blir vanskelig å ikke se sannheten i øynene. Vi vil overlevere sannheten om deres historie på en måte som blir vanskelig å bestride, ettersom den vil være ledsaget av ugjendrivelig bevis. Dette vil ikke influere på deres frie vilje, for den er Guds gave til dere, som ingen kan ta fra dere.

Det som kommer til å være mest overbevisende for dere alle er muligheten til å vise historiske hendelser eksakt slik som de skjedde i virkeligheten. På det viset vil det ikke være mulig å benekte sannheten, og historien deres kan omskrives slik at den stemmer overens med hva som virkelig skjedde. Dette er viktig slik at dere til fulle forstår hvordan livene deres har blitt manipulert og kontrollert av de negative krefter som finnes i deres Univers. Når dere stiger opp, vil de imidlertid ikke ha noen slik makt over dere, for deres vibrasjoner er for lave til at de kan eksistere på et slikt nivå.

Bit for bit begynner dere å se et mye større bilde og deres plass i det, og til tross for de mørke maktenes forsøk på å forhindre det, så er dere skjebnebestemt til å lykkes når det gjelder Oppstigningen. I virkeligheten er det en naturlig del av deres erfaring, for uten den kan dere ikke fortsette inn i de høyere dimensjoner. Vi har vært med på et antall Oppstigninger tidligere, men deres er den mest unike på grunn av at dere stiger opp i en fysisk kropp. Det høres kanskje helt urolig ut og mer enn deres fantasi kan fatte, men et eller annet sted i deres underbevisste har dere dype minner om tidligere tider som denne. Husk alltid at dere alle en gang var mye Høyere Vesener og bare forlot disse rikene for å få erfaring i en mer fysisk eksistens.

Kjære Sjeler; spranget fra der dere nå er og inn i en høyere dimensjon vil være Ganske enestående på grunn av hastigheten det vil skje med. Vi er ansvarlige for mye av den prosessen som skal gjennomføres og det er ikke mer enn logisk at vi må komme i gang snart. Men tidsrammen er fleksibel og vi reagerer ikke på forsinkelser på samme måte som dere gjør. Vi vet eksakt når enkelte hendelser må begynne, så vi har fordelen av å kunne avvente tålmodig inntil tiden kommer at vi får tillatelse til å sette i gang.

Verden har fortsatt behov for en avssluttende infusjon av Lys som vil føre til en eksponentiell økning av bevisstheten og løfte dere fremover til et nivå som gjør at dere er utenfor de mørke kreftenes rekkevidde. For å sette dere i en sådan posisjon at dere kan konsentrere dere helt og holdent om de siste steg som leder dere frem til Oppstigningen. Dere er allerede på den veien og vi skal gi dere all den hjelp dere trenger for å fortsette videre. Det vil bli en strålende seier som dere har arbeidet mot i tusener av år og som dere alltid har visst at dere ville vinne.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg vil fortelle dere at i holder vårt løfte om å gjøre oss mer synlige på himmelen. Det er vår intensjon å ha mer kontakt med dere og vise frem våre skip, stadig flere og stadig tydeligere. Det skulle bringe Avsløringen mye nærmere og vil vi være velkomment som det første steg til nye avsløringer.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 

Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

lørdag 26. november 2011

SaLuSa, 25-November-2011

SaLuSa, 25-November-2011


For de av dere som følger med i det som skjer i verden, er det ikke mulig å unngå å legge merke til at våre utsagn mht resultatet er i ferd med å bli virkelighet for dere. De massive problemene i bank- og finanssektoren viser tydelig at de er på vei mot et fullt sammenbrudd, og det er ingen måte å unngå det på. Dere lever i en verden som er i en kaotisk tilstand og jevnt og trutt på vei mot en implosjon. Folk ser nå hva som har vært galt med de gamle systemene, men inntil nå har de ikke hatt noen virkelige svar på hvordan man kan finne noe som er en varig løsning. Et antall regjeringer har kollektivt blitt enige om å støtte en ny tilnærmelsesmåte mht til bankvirksomhet, men det gjenstår ennå å se hvem som kan gi støtet som setter det hele i gang. Denne situasjonen gjør det mulig for oss å skyve vår medarbeidere fremover, for med vår hjelp kan de vise hva som er nødvendig for å finne veien mot en fullstendig løsning av problemene deres. Det må også tas med i betraktningen det ”overflodsprogram” som vil følge etter disse endringene, så vi arbeider hardt for å få til noe som likner orden i kaoset. Mye av det som venter på å ”komme på scenen” er avhengig av at ”Avsløringen” kunngjøres, og den er klar og venter simpelthen på at man blir enige om en dato.

For hver uke som går blir det mer og mer presserende å få kommet i gang, men vi ønsker ikke å kaste oss overilt ut i det etter å ha ventet tålmodig så lenge.  Det ville rett og slett ikke være noe å vinne ved å sette i gang for tidlig, for våre oppgaver må være koordinert med dere for å sikre en smidig gjennomføring frem til suksess. Den Galaktiske Føderasjon fortsetter å overvåke de mørke kreftenes aktiviteter, for selv om deres organisasjon er falt fra hverandre, kan de fortsatt være en trussel. Imidlertid har vi tatt fra dem evnen til å skape store katastrofer og hindret dem i å blande seg inn i Midt-Østen. Landene der må rydde opp i sine egne problemer og så langt som mulig reagere på folkets krav.  I fortiden har Vesten med overlegg satt fokus på oljefeltene i disse landene og ofte satt i gang konflikter og krig for å svekke dem og ta over makten. Kolonialismen stjal land og landenes rikdommer fra de naturlige innbyggerne, og det vil bli satt rett igjen når freden hersker påny.

Det er så mye som har vært gjort som over tid har satt dere i en tilstand av ufrihet, men likevel under skinn av at dere fortsatt var frie, hvilket er langt fra sannheten. Sann Frihet vil bli innført igjen så snart de mørke kreftene er fjernet fra alle maktposisjoner og de nye regjeringene holder seg redelig til Grunnloven. Mange illegale lover som har vært innført i den senere tid, vil bli gjort ugyldige og kompensasjon og tilbakebetaling gjort i tilfeller hvor mennesker har blitt straffet økonomisk eller satt i fengsel.  Disse endringene vil skje med vår hjelp for å se til at dere får igjen deres fulle frihet og suverenitet. Alle disse handlingene vil bane veien for større ting som vil komme med Oppstigningen og tiden etterpå. Så dere kan se at det ligger en travel tid foran dere, en tid som vil være meget tilfredsstillende.

På det nåværende tidspunkt skulle de fleste av dere som følger med på de ulike pålitelige informasjonskilder ha fått med seg hvilke vidunderlige tider som nærmer seg. Det skulle gjøre det lettere for dere å holde ut gjennom forandringene, som med vår teknologi vil bli gjennomført smidig og ganske raskt. Planene våre blir korrigert umiddelbart om det blir behov og vi er klare til å sette i gang bare det nødvendige forarbeidet er på plass. Alt er så nær fullførelse at vi vet det skal svært lite tid til før vi kan sette i gang for alvor.

Vær tapre og stå støtt om noen angriper det dere tror på, for det er slik at når noen mennesker innser at verden vil endre seg permanent, så vil de være motvillige til å gi opp det de eier. De vil vite i hjertet at de kan ikke stanse utviklingen, men vil forsøke å argumentere imot den på grunn av den frykten de føler. Om dere blir invitert til å hjelpe dem å forstå, så gjør det uten å overkjøre dem med deres kunnskap. Gi bare så mye som er nødvendig for at det skal hjelpe dem å overvinne de hindringer som ligger i veien for deres forståelse.  Noen sjeler er her for å betrakte Oppstigningen på avstand og har i virkeligheten ikke noe ønske om å bli involvert. Alle erfaringer er like fullt med på å fremme deres evolusjon og i mange tilfeller såes det frø som senere vil spire til en anledning til å få stor innsikt.  

Loven om Fri Vilje gjelder uansett hvilke valg en sjel gjør, fordi det er kjent at hvis det er en negativ situasjon involvert, så vil den alltid slå tilbake. Tross alt så er livet deres uten ende og dere er udødelige og Skaperen legger ingen krav på dere, fordi dere er akseptert som en sjel som ønsker å erfare utenfor Kilden. Enhver sjel vokser gjennom de kollektive erfaringer og bevissthetsnivåene øker raskt. Som i himmelen, så også på Jorden og på Jorden blir dere løftet opp av hverandres økende bevissthetsnivå. Dere er som En Stor Sjel og med deres nåværende oppvåkning er dere i stand til å “føle” den Enhet som dere eksisterer i. Det er sant at det du gjør mot én, gjør du mot alle andre. Når dere når dette forståelsesnivå, så aksepterer dere større ansvar for deres tanker og handlinger, fordi dere forstår at dere genererer energier som påvirker andre.

Nå som mange av dere forbereder dere på feiringene og festivitasen ved slutten av året, så er det en velkommen adspredelse fra den daglige dysterhet som media fokuserer på. Grip anledningen til å glede dere over samvær, hvor familier kommer sammen og forsterker den kjærlighet som er mellom dem. Giverglede er godt for sjelen når den gjennomføres uten tanke på å få noe tilbake. Det er en stor glede, særlig når det gjelder barn og dere får se dem stråle av glede og lykke. Normalt sett tenker de overhodet ikke på hva gaven koster og ofte blir de vel så lykkelige over gaver som er av enklere natur. Voksne tar av og til et annet perspektiv, men som alltid er det tanken som teller og den bør verdsettes.

Litt avhengig av deres forståelsesnivå, har dere mer å feire enn vanlig, ettersom 2012 nesten er over dere og vil være noe utenom det vanlige. Det vil være ulikt ethvert annet år, av alle de riktige grunnene, og vi gir vår takk til de av dere som er kommet til Jorden for å spre Lyset. Det vil være et år som vil bli husket i lang, lang tid og som det vil snakkes om i hele Universet. Det faktum at dere har overvunnet de mørke energiene, at Oppstigningen er sikret, er den oppløftelse som sikrer at hele Universet er trygt og at Oppstigningen kan gjennomføres over alt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg svært privilegert over å få arbeide med så vakre sjeler. Jeg gir dere alle min velsignelse og sender min Kjærlighet ut til hver enkelt av dere.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 

Originals and translations of Galactic Messages available on   
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

torsdag 24. november 2011

SaLuSa, 23-November-2011

SaLuSa, 23-November-2011

clip_image002Folkets makt er voksende og det dere ser rundt om i verden er hvor stor suksess dere kan oppnå når dere kommer sammen i grupper for felles sak. Det kan nok ta tid å oppnå fullstendig suksess,  men når snøballen først begynner å rulle vil dens momentum drive den videre. Myndighetene vil enten merke seg deres krav eller ignorere dem med risiko for seg selv. Dere har skapt de omstendighetene som tillater oss og andre å komme til deres hjelp og vi jobber naturligvis ”bak scenen” og vår medvirkning hjelper til med å styre aktiviteter i en retning som dere er tjent med. Som dere vet, overvåker vi det som skjer nå og også det som de mørke maktene pønsker på.  Vi har satt oss fore å lede dere inn på den vei som skaper minst konfliktenergi og som mest sannsynlig kan avverge voldelige konfrontasjoner. Jo mer myndighetene slår ned på ferdelige demonstrasjoner, jo mer vokser støtten til demonstrantene. Verdens befolkning er i ferd med å våkne opp g se hvordan de har vært brukt som slaver i tusener av år og vil ikke gi opp kravene om forandring før folks har fått sin frihet og selvstendighet tilbake.


Så kampen fortsetter, med Lysbærerne som bringer mer Lys inn til Jorden, som løfter vibrasjonene til nye høyder. Dere kan være sikre på at alt går i henhold til planen og at et punkt er nådd hvor virkelig handling vil skje med kraftfull besluttsomhet. Våre medarbeidere arbeider hardt, men trenger vår hjelp fra tid til annen for å nå de målene vi har satt for dem. Som vi tidligere har antydet har vi ønsket å se reelle fremskritt før året ender, som åpner veien for store sprang fremover. La intuisjonen veilede dere til enhver tid når det gjelder deres egen situasjon og når dere ser det nødvendig å ta handling for å beskytte dere selv mot utfallet av handlinger som blir satt i verk. Vi tenker på slike ting som matmangel, strømbrudd osv som midlertidig kan gjøre ting vanskeligere for dere. Ha i tankene at i den nære fremtid vil vi være mye nærmere dere og vil sannsynligvis være kunne hjelpe dere direkte. Ingen av de problemer dere eventuelt møter vil vare særlig lenge, fordi de har vært forutsett i god tid og løsninger gjort klare.

Det begynner å gå opp for dere at til tross for dystre spådommer om at katastrofale hendelser vil komme med endetiden, så har det så langt ikke skjedd noe som likner på profetiene, og dere kan ta æren for de forandringene som har skjedd.  Gjennom en lang tidsperiode har dere jobbet hardt og lykkes i å løfte vibrasjonsnivået og det har ført til at drastiske forandringer ikke har blitt nødvendige. Selv om rensing og fysiske forandringer fortsatt må til, så skjer de i større grad lokalt enn i dramatisk stor skala. Når vi kan komme til dere, vil vi arbeide sammen og raskt og effektivt løse de utfordringene dere står overfor. Mye av opprensingen kan skje uten at vi trenger å være på Jorden og kan relativt greit utføres direkte fra verdensrommet. Sannheten er at vi har gjort det gjennom lang tid, hvilket er grunnen til at en del av deres store ulykkeshendelser likevel har fått såpass begrenset omfang og ubehag. I den tiden da dere utførte prøvesprengninger med atomvåpen som forurenset atmosfæren, var vi ansvarlige for å fjerne den.

Vi holder dere i stor beundring med tanke på at dere tok på dere utfordringene i dualiteten, vel vitende om at det ville være en tøff opplevelse. Det er først nå at mange av dere har våknet opp til deres sanne identitet og det faktum at dere er ikke fysiske kropper, men Vesener av Lys. Etter tusener av år og mange liv har dere funnet evnen til å fokusere viljeskraften deres på det dere virkelig ønsker, og at dere ikke er avhengige av noen andre. Dere trenger ikke lenger akseptere slavetilværelsen som deres lodd i livet, og stadig flere av dere våkner opp og tar ansvar for sitt eget liv. Med tiden vil dere bli helt uavhengige og gitt friheten til å velge deres egne erfaringer, og den dagen er ikke langt unna. Det er et spørsmål om å løfte seg selv opp slik at dere blir Vesener av de høyere riker, og Oppstigningen er den del av den reisen.

Ta i mellomtiden problemene i hverdagen etter hvert som de kommer og vit at de er midler for å nå et mål, nemlig å se dere gå inn i en ny periode med erfaringer og læring. Dere vil ikke trenge å gå gjennom en lang periode for å få orden på ting igjen, fordi omstrukturerings- og gjenoppbyggingsarbeidet vil skje svært raskt. Når den tid kommer har vi ankommet på Jorden og sammen skal vi forberede scenen for avslutning av denne syklusen i dualiteten. Vi i den Galaktiske Føderasjon har lenge vært forberedt på den rollen vi skal ha i den nærmeste fremtiden og vi vet at generelt sett er dere klare til at vi skal møtes og arbeide sammen. Bevissthetsnivået til mange av dere har nådd et punkt der dere er tilstrekkelig bevisste, og at dere forstår den høyere mening med Menneskehetens liv og arbeider mot det målet.

Det kommende året vil bli et hvor dere oppnå enormt mye, ikke minst nedbrytingen av de barrierene som har holdt dere atskilt, hva enten de har vært av politiske, religiøse eller rasemessige årsaker, så er det menneskets naturlige vesen å være vennlige og fredselskende. Siden det vil bli satt en stopper for all krig og frykt for krig, så vi dere være i stand til å arbeide sammen uten å være i en tilstand av frykt, og tilliten mellom mennesker vil igjen oppstå.  Rettferdigheten vil også herske på ny og der det er mulig vil alle urettferdige handlinger gjort mot uskyldige mennesker, bli gjort godt igjen. Vi vet at mange av dere har blitt offer for falske anklager og de som fortsatt er i varetekt eller fengsel, vil bli satt fri.

Det politiske liv vil endre seg så vesentlig at det ikke vil være rom for bestikkelser eller korrupsjon. Ærlighet og gjennomsiktighet vil sørge for at dere kan ha full tillit til de folkevalgte. Vi har allerede vært i kontakt med de politikerne som er av Lyset, som dere kan stole hundre prosent på at de har folkets interesser i hjertet når de blir innsatt i interims-regjeringene. Det er svært mye som skal gjøres, men planleggingen har pågått gjennom lang tid og de som vil arbeide sammen med oss er fullt ut til å stole på og vet hva som forventes av dem. I fremtiden vil det politiske system virke på en helt annen måte og dere har mye større innflytelse på hva som skal skje, og det vil tjene folkets beste.

Kjære Sjeler, ventetiden deres er snart over og fortiden vil virke som en vond drøm. Livene deres vil raskt omformes slik at dere virkelig gleder dere over dem og endelig vil deres forventninger bli oppfylt. Det er allerede en økende ro som brer seg i folks liv etter hvert som de nye energiene begynner å virke og en indre viten om løfterike forandringer ligger i luften. Hold blikket festet langt frem og la ikke det rådende kaos gå inn på dere, for det vil ikke vare på langt nær så lenge som dere kunne vente.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og takker alle dere som har gjort en innsats for å bringe Lyset til Jorden og en dag vil dere finne ut at det var akkurat det dere kom hit for.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

mandag 21. november 2011

SaLuSa, 21-November-2011

SaLuSa, 21-November-2011Når dere først har tatt beslutningen om hvor dere vil gå, så la ingen ting få lede dere vekk fra målet og vit at dere har forberedt dere på denne perioden gjennom lang tid. Dere har kommet så langt, og dere skulle vite nå nøyaktig hva dere har arbeidet for. Deres karma skulle i det store og det hele være i ferd med å avsluttets og i dette livet har mange av dere valgt å gjøre seg helt ferdig med det. Bekymre dere ikke om dere vet at det fortsatt gjenstår karmisk arbeid, for det som måtte gjenstå når Oppstigningen kommer, kan omfattes av Nådens Lov og vil derfor ikke henge ved dere videre. På grunn av karma er det mange mellommenneskelige forhold som har lidd, men vær snill å huske på at så snart dere har forlatt denne dimensjonen, kan dere lett komme sammen igjen. Dere vil forstå og godta at deres familie ble satt sammen slik at deres kollektive karma kunne virke for dere alle, og det øyeblikk dere legger fra dere rollene, så er det over. Familier inkarnerer ofte sammen mange ganger etter hverandre, og som dere kan forestille dere, så spiller de ulike roller i ulike inkarnasjoner, ved å bytte kjønn og snu om på rollene fra det ene livet til det andre. Dette er en av grunnene til at dere bør avstå fra å dømme en annen, fordi dere ikke vil kunne se hele bildet som forklarer alle ”hvorfor” og ”hvordan” i deres opplevelser, før dere returnerer til de høyere dimensjoner. Dere kan være sikre på at dere, av ren nødvendighet, til tider har hatt rollen som en av de mørke sjeler. Det trenger ikke nødvendigvis bety noe annet enn at dere har hatt liv med negative holdninger.Alt omkring dere utfolder seg fullkomment i pakt med Universets Lover og det kan dere glede dere over. Var det ikke for det, ville dere oppleve virkelig kaos med liten mulighet til å komme unna konsekvensene. De uopplyste blant dere tror stort sett at det er tilfellet nå, men dere som har tillit til fremtiden ser en vei ut av verdens problemer. Det er derfor vi hele tiden oppmuntrer våre allierte til å bli ferdigstille sine aktiviteter, slik at vi kan arrangere Avsløringen og komme oss videre til det punkt hvor vi kan ha kontakt med dere. Det er av vesentlig betydning at alle de sjeler som har liten eller ingen forståelse av hvem de er virkelig får hjelp. Vi tror at så snart vi har blitt offentlig anerkjent og invitert til å lande på Jorden, så vil vårt nærvær bli sett på som vennligsinnet og vår plan for å løfte dere sett på som akseptabel. En del av forberedelsene til det vil selvfølgelig involvere å fjerne de mørke sjelene fra enhver maktposisjon, for så snart vi begynner med renselsen ønsker vi å kunne sette i gang uten forsinkelser.Er ikke drømmen i ferd med å bli virkelighet for dere, at en dag skal freden senke seg på Jorden og all krig være slutt for alltid? Freden har allerede begynt og gjennom en tid har vi sikret freden på deres vegne. Ikke bare én gang, men mange ganger gjennom det siste halve hundreår har vi stoppet overlagte handlinger som hadde til hensikt å skape en ny verdenskrig. Det foregår til og med nå, men vi har gått inn og hindret at atomvåpen blir brukt. Det finnes grupper blant de mørke kreftene som er i sitt ess når krig er i gang og som for eksempel ikke har noen som helst kvaler med å forsyne begge sider av konflikten med våpen. Det har foregått gjennom lang, lang tid og har vist seg å være meget profitabelt.  Disse dødens kjøpmenn er spillet over for og våpnene og utstyret vil bli gjort ubrukelig. Det var en tid for tusener av år siden da dere ikke visste bedre og menneskerasen hadde sterke tendenser til å se fremmede som en trussel mot sin eksistens. Nå kommer dere sammen og har innsett at dere Alle Er Ett og at videre fremskritt best er tjent med samarbeid. Tross alt vil dere alle når det kommer til stykket, være på vei mot samme mål, fordi dere søker å vende tilbake til Kilden Til Alt Som Er.  Hver eneste sjel vil på en eller annen måte se oss ganske snart og vi vil opplyse dere dersom det skulle ligge hindringer i veien for at dere kan akseptere den sannheten vi legger frem for dere. På det nåværende tidspunkt finner dere det til og med vanskelig å forestille dere at det vil bli stilt spørsmål ved deres tro og verdensanskuelse, og likevel, uten å slippe taket vil dere ikke kunne komme videre. Vi sier det igjen som vi har sagt før; stol på intuisjonen, og det er et råd som aldri har vært viktigere enn nå. På den måten vil deres Høyere Selv styre dere inn i situasjoner som gir dere de svarene dere trenger. I tillegg til det har dere jo deres veiledere og Engler og dere kan henvende dere til dem når dere trenger råd. Dere er aldri alene, men deres veiledere kan ikke frita dere for alle erfaringer, for en del av dem er nødvendige for deres evolusjon og da må dere gå gjennom dem.La ord og handling gå hand i hand nå, for det er svært viktig i en tid hvor det som skjer kan virke forvirrende på mange mennesker. På den måten kan dere hjelpe andre med deres kunnskap og det er spesielt nyttig med tanke på all desinformasjon. Å skille sannhet fra løgn er ikke lett for den uinformerte, men det kan være utfordrende nok selv for Lysarbeiderne. Det faktum at media fortsatt er holdt i tøyler og sensurert gjør det ikke enklere, men frykten for å stå opp og tale mot falsk informasjon er ikke så stor som den var og det vil endre seg ganske snart. Alt dette er med i våre betraktninger slik at vi kan finne ut hvordan vi best kan hjelpe dere. Media må gjøre seg fortjent til folkets respekt og det gjelder like mye i politikken hvor det myldrer av sjarlataner og kriminelle. Det må forandres, og forandres raskt, slik at tilliten gjenopprettes.  Ropene fra dere om forandringer, støttet av demonstrasjonene som fortsatt er aktive og pågående, vil fortsette å spre seg uten at myndighetene kan hindre det.  Denne energien lever på en måte sitt eget liv og tiltrekker seg like energier, som gir den nye kraft. At denne tiden nå er kommet er ikke overraskende ettersom trykket har bygget seg opp gjennom mange år. Det er nå dere skal høste gevinstene av at dere har holdt ut til tross for mye motstand, for den har nå blitt alvorlig svekket av den innstrømmende Lysenergi. Uansett oppturer og nedturer underveis, så har det alltid vært deres skjebne å vinne i kampen mot de mørke kreftene, så det er ingen ting å bekymre seg om – seieren er deres. I ikke altfor fjern fremtid skal vi feire den sammen og for en feiring det skal bli! Vi tror ikke dere ennå har fattet hvilken storslagen bragd det er og hvilken rekkevidde den vil ha. Svært mange sjeler er avhengige av resultatet og de forbereder seg på å kunne juble og glede seg.Jeg er SaLuSa fra Sirius og elsker dere alle for de enorme utfordringer dere har gått gjennom, for dere gav aldri opp og kom dere på bena igjen og viste Lysets og Kjærlighetens kraft.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 

Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

lørdag 19. november 2011

18:11:2011

SaLuSa, 18-November-2011


Når deres fokus er på fremtiden, kan dere kjenne de oppløftende energiene omkring dere? Eller kanskje dere finner tid til å slappe av i rolige omgivelser, for da vil dere helt sikkert kjenne dem. Dere trenger ikke bære hele verden på skuldrene, bare la den finne sin egen vei til fullbyrdelse, fordi det er en egenskap ved tiden dere er inne i nå. Dere skulle være tilstrekkelig tillitsfulle med hensyn til deres skjebne nå, til å tro på at dere er på kanten til store forandringer, som vil sette dere på en ny vei og legge det gamle paradigmet bak dere. Oppstigningen er deres fremtid, dersom dere velger å bli med, og mye innsats gjøres for å sikre at enhver sjel er i kontakt med sannheten. Om den blir en del av deres tro ved å erstatte falske læresetninger, er den enkeltes personlige valg.

Tiden er inne for å ta ansvar for fremtiden deres, og ikke stole på og gjøre dere avhengige av andre mennesker, med mindre dere kan være helt sikre på at de taler sannheten. Det er her intuisjonen er deres viktigste redskap, og den vil være til å stole på, med mindre dere lar egoet deres få bestemme noe annet. Til tider har folk vanskelig for å gi opp sine yndlingsteorier og ville heller velge å leve med usikkerhet som sin følgesvenn. Vi forstår hvor vanskelig det er å se i øynene at dere har blitt ledet vill av akkurat de menneskene dere hadde størst tillit til. Når dere imidlertid tar beslutningen om å være dere selv, vil dere se at det er ingen mangel på informasjon og veiledning som kan sette dere på rett spor.

Enkelt sagt, hvis dere ser etter meningen med livet, begynn med det faktum at det finnes bare én Gud som alt levende eksisterer i. Det vil så og si rydde banen når det gjelder de ulike religionene, for ingen av dem mer enn den andre kan påberope seg å være den eneste som eier sannheten. Når det er sagt, så har dere evig liv og er ikke kroppen deres, men forandrer form hver gang dere inkarnerer. Sjelen deres, som er Gudsgnisten i dere, er imidlertid ikke mulig å ødelegge, og den vokser gjennom evolusjonens læring og erfaring og strekker seg alltid mot de høyere dimensjoner og til slutt Kilden Til Alt Som Er. Om dere kan akseptere dette som grunnleggende sannhet, så gir det dere en basis å utvide horisonten fra og bli mer opplyste.

De aller fleste mennesker har hørt om Mestrene og når de kan vandre blant dere på Jorden igjen, vil deres undervisning avsløre for dere hvor langt dere selv er kommet i deres tro. Noen av dere vil være på et punkt hvor dere ikke har noen spesiell tro eller verdensanskuelse og ikke føler dere rede til å ta beslutninger som vil forandre hele deres liv. Det vil ikke legges noe press på dem til å gjøre noe annet, for det er klart at de er ikke klare til å forlate tredje dimensjon. De vil derfor fortsette sine erfaringer i den samme dimensjon inntil de velger å våkne opp. De må ikke betraktes som mislykkete av den grunn, for hver enkelt sjel bestemmer selv hvor lang tid de vil bruke i hver enkelt dimensjon. Sannheten er at når dere en gang blir Lysvesener, så vil dere ha et sterkt ønske om å komme videre til de høyere dimensjoner.

I deres oldtidshistorie har dere mange henvisninger til guder som kom til Jorden, som oftest beskrevet som “de som kom fra himmelen”. Det kunne knapt finnes noen bedre beskrivelse og det betyr akkurat det som står. Nå som dere over lang tid har vennet dere til våre skip på himmelen, skjønner dere at det er en klar henvisning til Rom Vesener. For mennesker som levde for tusener av år siden ville vi nok synes å være guder, og det forklarer så mye av det som har vært et mysterium i så lang tid. Imidlertid må det sies at ikke all kontakt som har vært gjort har vært ut fra et ønske om å hjelpe dere, og noen bruk det til sin egen fordel at dere betraktet dem som guder. Dette har ført til misforståtte oppfatninger om hensikten med at vi kontakter dere, men vi er svært glade for at med tiden betrakter majoriteten oss om Lysvesener. Med de kommende høye vibrasjoner som vil eksistere på Jorden, så vil det ikke lenger være mulig for vesener av lav vibrasjon å komme til Jorden.

I andre halvdel av neste år vil Lemurianerne, som er deres Brødre og Søstre fra oldtiden, komme fra Innerjorden og slå seg sammen med dere, sammen med andre besøkende, og dere vil ha mye å lære. Mange andre sjeler har ivret etter å få komme frem, for å være del i de avsluttende trinn i forberedelsene til Oppstigningen. Det vil være mer enn rikelig med hjelp for de ulike prosjektene som dere vil bli kallet til å delta i. Naturligvis er ikke Oppstigningen slutten, for det er begynnelsen på en ny æra av samarbeid for å løfte dere opp til det nivået der dere blir Galaktiske Vesener. Så de neste par årene blir virkelig spennende og dere vil også ha oppnådd et nivå av væren, hvor forandringene i deres fysiske kropper vil ha overvunnet de faktorer som tidligere har ført til aldring.

Vi har fortalt dere så mye om forandringene i fremtiden, men vi skynder oss å legge til at ikke alt kommer til å skje i løpet av de neste 12 månedene. Tempoet som endringene vil komme med, vil imidlertid holde dere godt beskjeftiget. Bevissthetsnivåene deres vil ha blitt løftet ved 11.11.11 og vil fortsette å øke langt inn i fremtiden. Slik sett, så vil dere etter hvert bli all-vitende og fortjene retten til å kalles Mestere. Husk at dere en gang tidligere var på disse høyere bevissthetsnivåene og mistet mye av det da dere slapp dere ned i dualiteten.

Kjære Sjeler, vi i den Galaktiske Føderasjon har samlet oss med tanke på de mørke maktenes siste dager, for nå kan de bare greie symbolsk motstand, siden deres makt er så alvorlig svekket. Vi har alltid vært i stand til å krysse himmelen deres uten noen fare, og når dere har hørt om enkelte skip som har krasjet, så har det alltid vært inntrengere som den Grå Rasen og deres Reptilianske venner. Om kort tid vil vi føle oss frie til å være mer synlige når vi reiser i himmelrommet rundt Jorden og har til hensikt at flere av dere skal se skipene våre. Dere går inn i en periode med stor aktivitet både på og utenfor Jorden, fordi datoen for Avsløringen som er satt ved Guddommelig dekret nærmer seg raskt ,og de nødvendige forberedelser for kunngjøringen, som må være klare på forhånd, er ferdig planlagt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og liker tanken på å se deres glede og oppgløddhet når de første av dere blir invitert til å besøke skipene våre. Vi kan fortelle dere alt vi liker ved oss selv og skipene våre, men det er likevel ingen ting som kan måle seg med å oppleve det på ordentlig og virkelig ta inn alle inntrykkene. Også det å møte oss vil smuldre opp enhver tvil dere måtte ha hatt om oss. Når vi snakker om å sende ut vær kjærlighet, er det noe dere meget klart vil kjenne når dere er i vårt nærvær.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
  
Originals and translations of Galactic Messages available on


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

putin

putin