They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

mandag 31. oktober 2011

SaLuSa, October 31, 2011

SaLuSa, October 31, 2011


Avsløringen, det at sannheten kommer frem, er i seg selv er viktig for oss, men ikke så viktig som den utviklingen som vil skje etterpå. De mørke kreftene forsøker med alle midler å hindre at kunngjøringen om vår eksistens blir gjort, for det betyr slutten for alle deres skjulte aktiviteter. Det er også begynnelsen på et nærmere forhold mellom oss og dere, og det vil føre til en fantastisk gjenforening for Lyset Brorskap. Vi legger derfor kontinuerlig press på våre allierte for å begynne Avsløringen, så snart som mulig, men om nødvendig må vi sørge for at det skjer. Vi har lenge henvist til en guddommelig fastsatt dato for dette, og den er ganske nært forestående, så enhver forsinkelse vil være av kort varighet.

Det er ikke det at dere er dårlig forberedt til Oppstigningen, fordi den har vært i gang lenge allerede. Så er det da også slik, at så snart vi kan få dere direkte i tale, så kan vi gjøre alle detaljene kjent for dere. Slik saken står nå, har de av dere som har gjort beslutningen om å stige opp trofast fulgt de råd dere har fått. Dere har funnet deres egen vei og mange av dere lever allerede deres liv som en som lever i Lyset. Det er mange ulike idéer om hvordan endetiden vil utspille seg, og det blir akseptert, ettersom det er deres valg hvor deres reise skal ta dere hen. Husk på at 21.12.12 er et fantastisk løft, og likevel bare begynnelsen på en ny syklus av læring og erfaring. Imidlertid byr den deres sivilisasjon på en anledning til å forlate dualiteten, slik at dere ikke lenger trenger å fortsette å inkarnere i den lavere dimensjon.

Dere kan ha mange gode minner om deres liv her på Jorden, men glem ikke at de fleste av dere vil stige opp sammen med henne og få muligheten til å nyte skjønnheten og harmonien i de høyere dimensjoner. Dere vil ikke komme til å angre på at dere forlater den nåværende Jorden og faktum er at dere kommer til å føle dere privilegert over å ha fått være sammen med henne på reisen. Dere vil ha beveget dere fra det uvirkelige til Skaperens uttrykk for hva livet virkelig er ment å være. Dualiteten ble gitt dere slik at dere kunne erfare akkurat det dere ønsket og dere fikk fullstendig fri vilje i gave. Nå er dere i ferd med å tre inn i de himmelske riker hvor Skaperens Lover er manifest og kraften til å skape blir gitt dere. Når så skjer, har dere allerede blitt Kosmiske Vesener uten noen som helst begrensninger. Imidlertid, Universets Lover gjelder like fullt, men når dere er på et høyere nivå både av evner og forståelse, ville det ikke falle dere inn å handle i strid med dem.

Etter å ha gjennomlevd det dypeste mørke og den vedvarende innskrenkning i deres rettigheter, så var det ventet at dere ville reise dere mot dem som hadde gjort dette mot dere. Fordi at så mange av dere vendte dere mot Lyset og søkte frihet fra deres undertrykkere, så ga det Lysets Brorskap muligheten til å autorisere vårt nærvær i deres liv. Med denne hjelpen har dere løftet dere temmelig raskt og ved så å gjøre har dere løftet bevissthetsnivået til nye høyder. Effekten av dette har også hjulpet deres medreisende til å våkne, og kraftbølgen som dette skaper gjør at ingen ting kan hindre at den naturlige avslutningen kommer. Det er naturligvis det dere har arbeidet for i lang tid og vårt nærvær sikrer at det avsluttes på riktig vis.

Når dere vet at deres nåværende liv bare er ett av mange og at de vil fortsette ad infinitum, så vil dere forstå at alt er for at dere skal få læring og erfaring etter hvert som deres bevissthet vokser. Den vil gradvis utvide seg til den tilslutt ville kunne favne en hel planet og langt inne i fremtiden vil noen av dere kanskje velge erfare det å være en sjel i en planetkropp. Dette kan kanskje gi dere en idé om hvilket storslagent vesen dere har i Moder Jord som, akkurat som dere selv, stadig utvider sin bevissthet. Det er derfor dere vil stige opp sammen, og når dere tenker over det, så er det et ganske forbausende faktum. Hvem ville ellers tenke på at Moder Jord er et fullt bevisst vesen? Det er derfor dere blir bedt om å anerkjenne og takke for alt hun har gjort for dere i sin kjærlighet til menneskeheten. Hun føler deres kjærlighet og hører deres bønner, og hun føler seg betrygget ved dem, nå som hun går videre i sin egen renselsesprosess.

Jo mer dere forstår sannheten om dere selv og meningen med at dere er her, jo lettere vil det bli å akseptere de forandringene som nå er i ferd med å skje. Vi vil si til dere; la dere flyte med strømmen i trygg viten om at alt vil gå bra uansett hvordan det ser ut akkurat nå. Bare tenk på hvor kort tid som gjenstår før Oppstigningen og gled dere over tanken om hvor spennende det vil være å ta del i den. Det er derfor dere inkarnerte i denne spesielle tiden og dere var fullt klar over hva deres erfaringer ville omfatte og inkludere. Tenk igjen på alle de vise sjelene som har kommet til Jorden i de senere årene og brakt med seg høyere bevissthet som er nødvendig for at oppløftelsen skal holde frem. Dere kaller dem Indigobarna, Stjernefrø og andre navn som viser at de er spesielle sjeler som bringer med seg mye sterkt tiltrengt kunnskap. De forlot det bekvemme livet og harmonien i de høyere dimensjoner for å være her og tjene dere når deres tid kommer og det er behov for deres evner.

Behandle alle som om de er deres Brødre og Søstre og gi av deres kjærlighet så raust som dere kan. Dersom dere kan greie det, og å se Lyset i hver enkelt av dem, så vil dere hjelpe dem å løfte seg opp, for alle sjeler responderer på kjærlighetens vibrasjon. Når dere kan greie dette, har dere i sannhet nådd Kristusbevissthetens nivå som vil være god nok for fremtiden. Gjør simpelthen deres beste. Mer kan der ikke gjøre og ingen kjærlig sjel vil bebreide dere hvis det er situasjoner der dere rett og slett ikke greier å hold dere på det nivået. Det vil bli lettere etter hvert som dere gjør fremskritt mot de høyere dimensjoner og til slutt tar deres plass i dem.

Sannheten vil komme frem med de avsløringene vi vil bringe dere, men vær forberedt på å bli overveldet over i hvilken grad dere har blitt ledet på villstrå. Mye av det vil være vanskelig å fatte og akseptere, fordi dere har vært hjernevasket så lenge. Gjør deres beste og aksepter så mye dere greier, for alt det dere ikke kan greie å ta stilling til vil likevel finne sin plass i hjertet deres når tiden er moden. De fleste av avsløringene vil få dere til å nikke og tenke ”jeg hadde en følelse av det”, og det vil gjøre at dere forstår mange av de mysteriene som har blitt lagt foran dere for å holde dere under kontroll. Det de mørke kreftene ønsker minst av alt er at dere skal bli uavhengige av dem.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jo mer jeg forstår om dere, jo mer verdsetter jeg deres vederheftighet og hvordan dualiteten har gjort dere tøffe nok til å tåle livets gleder og sorger. Ikke rart at andre sivilisasjoner vil komme til dere og søke deres hjelp. Dere har reist frivillig fra det komfortable liv og gleden i de høyere dimensjoner, for å få en fullstendig opplevelse av dualiteten med all sin smerte og sorg, for at dere skal kunne hjelpe andre. Vi bøyer oss for dere i beundring og ser til fulle hvilke strålende kjærlighetsfulle sjeler dere er. Jeg elsker dere alle.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 

 
Originals and translations of Galactic Messages available on
 

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

SaLuSa, October 28, 2011

SaLuSa, October 28, 2011


“Det begynner å gå hett for seg” som dere ynder å si og tegnene er der for alle å se. Det gamle paradigmet faller fra hverandre rett foran øynene deres og de som strever for å opprettholde det frykter hva konsekvensene skal bli. Folkets makt kommer til syne i hele verden og vokser seg sterkere for hver dag. Det er ikke bare et forbigående fenomen, men den er bygget på viljen til å skape forandring og tvinge vekk alt det som ikke lenger tjener deres behov. Det virker fordi det blir løftet frem av den enorme mengden av Lys som trekkes til Jorden. Deres tid er kommet nå, Kjære Sjeler, nå som deres visjoner om det nye raskt manifesterer – og allerede eksisterer i de høyere dimensjoner. Det gjenstår bare at Lys-nivået løfter seg enda litt til og da kan ingen ting stanse forandringene, Med det forventede oppsving av energi knyttet til 11.11.11 vil det definitivt skje et løft og det gjenstår å se hvor høyt.

Det som skjer i deres verden for tiden skaper forvirring, fordi det truer med å skape alvorlige avbrudd og forstyrrelser i folks liv. Likevel er det slik, at dere som vet at det er nødvendig å feie ut det gamle, kan greie å utbalansere energiene slik at totalt kaos kan unngås. Dere er viktigere enn noen gang tidligere og faktum er at mange av dere kom til Jorden nettopp for den oppgaven. Alle Lysarbeidere har sine roller og oppgaver å gjøre og de fleste skulle nå vite hva det er. Noens oppgave er simpelthen å være et fyrtårn av Lys, mens andre er healere eller aktive i arbeid som sprer Lyset. Dersom du ikke ennå har fått ditt kall, så spre Lys og Glede overalt hvor du går. Utover det kan dere være sikre på at så snart planen for deres fremtid blir lagt åpent frem, så vil det by på mange muligheter til å gjøre tjeneste.

Tiden fortsetter å akselerere og for mange av dere er det ubegripelig at dere allerede nærmer dere slutten på dette året. Det er selvfølgelig velkomment, for de to neste månedene kommer til å bli ganske eksepsjonelle. Noe som dere ikke kan ha merket ennå, er at aldringsprosessen går langsommere nå, siden vibrasjonene øker. Med tiden vil den stanse og så snart dere har fått krystallinske celler, kan hele prosessen reverseres ved tankens kraft. De nye cellene har en høyere grad av bevissthet en tidligere og re-agerer på tankene mye raskere. Allerede nå, på Astralnivået, dit sjelen reiser etter døden, har de tilstrekkelig tankekraft til å presentere seg for dere slik de ønsker å bli sett. Dette er selvfølgelig nyttig når nyankomne sjeler møter med andre som gikk bort mange, mange år før dem. Sett på den måten vil det ikke være fullstendig nytt for dere det dere kommer til å oppleve når dere stiger opp.

Mye av det dere er vant til nå, vil ikke ha noen relevans når dere først har steget opp, og kanskje den aller største forandringen vil være med hensyn til mat. Det vil ikke lenger være slik at store områder brukes til dyrking av mat og i en overgangsperiode vil det bli benyttet ”maskiner som lager mat-etterlikninger” inntil dere blir dyktige nok til å ”tenke frem” det dere trenger. Det vil ikke lenger være nødvendig å voldta og skjende Jorden for å produsere mat eller fossilt brensel. Jorden vil bli brakt tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand og dere vil få oppgaven å være Jordens Voktere. Ei heller vil Jorden bli brukt som avfallsplass for alt søppelet deres, ettersom alt dere ikke trenger vil bli behandlet og omskapt for å brukes til andre ting. Forurensning vil være noe som ikke finnes lenger, ettersom ingen produksjonsprosesser lager noe ”utslipp”.

Litt etter litt lærer dere om den nye Jorden og hvordan den vil forandre deres liv. Dere vil innse at deres nåværende metoder er temmelig ”primitive” og slett ikke bedre av profittbegjæret. I fremtiden vil alt ha det de trenger og penger vil ikke ha noen rolle lenger. Dere vil alle arbeide sammen, for alles beste, og ingen sjel vil lenger bære i seg lavere vibrasjoner, for de kan ikke eksistere i de høyere riker. Således vil mentaliteten og ønsket om å profitere på andre ikke eksistere, når dere er på det bevissthetsnivået. I deres industrialiserte og mekaniserte tidsalder er støy åpenbart et reelt problem, som fører til sykdom på grunn av stress. Det vil heller ikke være noe problem i den høyere dimensjon, fordi produksjon, der hvor det er nødvendig, vil forgå gjennom helt andre metoder, som er fullstendig lydløse. Mye vil ”skapes med tanken” og mange ganger vil grupper av mennesker være involvert, fordi deres samlede tankekraft vil være så mye større.

Uansett hva dere vil bli kallet til å gjøre i denne tiden, vil det være vel verdt innsatsen, når dere tenker på hvilke undere som venter dere i fremtiden. Vi henvender oss i hovedsak til de av dere som har dedikert dere til å stige opp, men som vi har nevnt tidligere; ikke alle av høy vibrasjon ønsker å stige opp. Noen av dere vil bli oppsøkt av deres Romfamilie og finne ut at dere har arrangert det slik at dere vil reise sammen med dem tilbake til hjemplaneten deres når deres oppdrag på Jorden er fullført. Mange ulike sivilisasjoner venter på å dra fordel av alle deres erfaringer, for så verdsatt er de erfaringene dere har samlet i dualiteten. Nå kanskje forstår dere hvorfor dere er så viktige for dem, ettersom ikke alle sjeler har gått seg inn i dualiteten eller hatt ønske om å gjøre det. Dere er i sannhet svært spesielle sjeler, med så mye å tilby andre.

Når syklusen nå avsluttes, så husk at dere alle har hatt roller på begge sider av dualiteten, og de blir betraktet som nødvendige erfaringer som gjør det mulig for dere å balansere begge energiene. Det kan vel være at dere har lykkes nå, men la ikke det gjøre dere overlegne og fordømme de mørke sjelene. Ha medfølelse og glem aldri at de også er gnister av Lys og Kjærlighet, og at de også kan finne veien helt hjem til Lyset. Vær klar over det faktum at, siden de har vært nede lavere vibrasjoner enn mange andre sjeler, vil de med tiden bli kraftfulle Lysbærere. Dere kan ikke vite noe om deres karma, så dere må gi rom for at deres roller er viktige i den nåværende perioden av historien.

Selv om det ikke er slik at dere “ blir straffet for deres synder”, så må dere likevel gjøre opp for alt dere har gjort, slik at dere til fulle forstår hvilken effekt de har hatt på andre. Dette kan gå svært dypt og rive hjertet deres i filler, men det er fortsatt den eneste måten dere kan lære konsekvensen av deres handlinger. Dere har alle til en viss utstrekning hatt slike erfaringer, så da kan dere forstå hvor viktig det er å være ikke-dømmende overfor andre sjeler. Gjør deres beste for å være tilgivende dersom dere har blitt såret og vi ber dere om å ikke la følelser av hat ta bolig i dere, for de vil ete seg inn i kroppen deres og gjøre dere syke. De vil også hindre dere i å utvikle dere, ettersom dere ikke kan ta dem med dere til de høyere dimensjoner.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg syns dette er nok lærestoff for én dag. Så jeg ber dere fokuser på Lys og Kjærlighet, så vil alt gå bra.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 

 
Originals and translations of Galactic Messages available on


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

SaLuSa, October 26, 2011SaLuSa, October 26, 2011


Vi betrakter deres verden og ser hvilket fabelaktig sted det har vært, som en måte å gi dere en tumleplass hvor dere kunne spille alle deres spill. Dere har fått lov til å gjøre akkurat som dere har ønsket, men ikke desto mindre er dere selv ansvarlige for konsekvensene. Gjennom mange liv har dere skapt deres egen fremtid, men gjennom lang tid ble dere holdt nede i de lavere vibrasjonene. Når dere etter hvert ble viklet inn i dem, har dere erfart at det var temmelig vanskelig å frigjøre seg fra dem. Og likevel, selv om dere har falt ned i den mørkeste avgrunn, har dere likevel, på et eller annet vis, funnet Lys og løftet dere selv opp. Det har tatt lang tid, men i dag er det så mange av dere som er i ferd med å våkne. De læresetningene og trossetningene dere har blitt indoktrinert med kan ikke lenger holde dere tilbake, og store fremskritt har skjedd. Nå stiger deres bevissthetsnivå raskt og dere innser hvilken makt dere har til å forandre deres virkelighet.

Med deres fremtidsvisjoner sterkt knyttet til den kommende Oppstigningen, har dere beveget dere til et nytt nivå som bærer løfte om å gjøre dere fri fra fortidens lenker. Mange av dere er nå i stand til å legge fra dere frykten, som uten at dere skjønte det holdt dere fast i fortiden og den lange veien mot total kontroll under de mørke maktene. Således lever dere nå i en slags jo-jo-tilværelse hvor sansene deres stadig blir strukket den ene eller den annen vei, etter som Lyset eller mørket kjemper om deres oppmerksomhet. Siden Lyset har uendelig mye større kraft, er det aldri noen tvil om at det bare kan bli én vinner, og dere som er Lysarbeidere vet at det er sant. Dere er derfor langt forbi det punktet hvor det er sannsynlig at dere vil bli dratt ned i mørket igjen, og faktum er at deres Lys er del av en storslagen oppløftelse som foregår i denne tiden.

Det er troen på deres egen makt som er så viktig og når mange av dere kommer sammen i felles sak, øker kraften tifold. Det er derfor verdensomfattende demonstrasjoner, slik som de som begynte i Wall Street, er skjebnebestemt til å bli bare sterkere og sterkere. Politikerne bryr seg ikke om hva folket ønsker og at de har mot til å sette seg selv i fare for en sak, men de vil like fullt bli tvunget til å respondere. Den energien som har oppstått av folkebevegelsen for forandring kommer ikke til å forsvinne. Tvert imot blir det enda vanskeligere for politikerne å vri seg unna. Folk begynner nå å se på mange ulike sider av sine liv og ser for første gang hvor dårlig de er blitt behandlet. Dere er alle selvstendige og frie vesener som nå våkner opp til dette faktum, og nå ønsker dere å bli behandlet på korrekt måte og fullt ut i tråd med deres gudgitte rettigheter.

Kjære Sjeler, vi kan si at uansett om politikerne responderer på deres krav eller ikke, så kan vi gjøre det, fordi dere har skapt den situasjonen som tillater at vi kan gjøre det. Fordi alt som må rettes opp i verden er mye mer enn dere ville kunne klare selv, så har vi fått anledning til å gripe inn, siden dualiteten likevel har utspilt sin rolle. Det er selvfølgelig del av en plan som ble lagt tusenvis av år tilbake, og som nå begynner å manifestere seg. Så alt skrider frem akkurat som det skal, uten av de åpenbare forsinkelser og problemer kan endre på det. Mye har blitt gjort i de siste årene for å legge til rette for de omstendighetene som skal til for at den neste fasen i prosessen kan begynne. Vi er helt klare til å sette i verk en rekke handlinger som vil signalisere til dere alle at tiden er kommet for et kjempesprang inn i den Nye Tidsalder, som igjen vil lede til den Gyldne tidalder og deres Kosmiske Dåp.

Lev fra dag til dag som en som vet hva fremtiden vil bringe og la ikke noe av det som skjer omkring dere gi dere frykt. De fleste av dere skulle nå være på rett plass i denne ende-tiden og det er altså der hvor dere skal oppleve de avsluttende dagene i denne syklusen. De to siste månedene av dette året bærer løfte om å bli svært spennende og endelig vil dere få se bevis på alt ting er i bevegelse mot Oppstigningen. Det er, når alt kommer til alt, hele hensikten med det som skjer og ingen ting annet er viktigere. Det legges mer og mer vekt på at dere skal være forberedt til det som skal skje, og gjennom de gjenværende månedene vil fokus ligge på å sikre at enhver sjel forstår hva endetiden innebærer. Ingen vil være uten en viss forståelse av det valget som nå ligger foran dem. Vi ønsker å se at så mange sjeler som overhodet mulig får være med og bli løftet opp fra tredje dimensjon og inn i de høyere dimensjoner.

Alt det vi gjør for dere er basert på fullkomment uforbeholden kjærlighet og vi dømmer aldri noen. Vi ser deres Sanne Selv som strålende vakre Lysvesener og deres potensial til å finne veien tilbake til å igjen bli de guder dere egentlig er. Siden vi alle er Ett, hvordan ville dere ellers ventet at vi skulle være? Og det er en leksjon for dere å assimilere, og leve etter så godt dere overhodet kan. Når dere også kan klare det, vil dere også se at dere vil greie å se på alle sjeler som Brødre og Søstre, i Skaperens Lys, som er Bevisstheten som knytter alt sammen. Dere kan være det middelet som kan skape en fredelig balanse, når andre går seg vill og re-agerer sterkt på det som skjer rundt dem. Gi det litt tid og det vil gli over, for det vil ikke gå lang tid før det oppstår en generell forståelse av den oppløftende fasen som vil følge etter kaoset.

Hold øyne og ører åpne, for det er mye som kommer til å skje som burde få media på banen. Om det ikke skjer, vil Internett med sikkerhet plukke opp alt som er utenom det vanlige og ofte er det svært pålitelig. Imidlertid er det slik, at denne ”talefriheten” på Internett også gjør det mulig for dem som driver med desinformasjon å skape tvil. Heldigvis er forsøkene ofte så fjernt fra sannheten at de fleste av dere vil gjennomskue forsøkene på å villede dere.

Vi overvåker planeten deres svært nøye nå som hun begynner å “rumle”, nå som hennes renselsesprosess sakte, men sikkert går fremover. Som alltid vil vi forsøke å begrense hvordan det påvirker dere, men vi kan ikke stoppe prosessen, som må få gå sin gang. Vi vil imidlertid fortsette å ta del i arbeidet med å rense atmosfæren deres, hvilket vi har gjort i lang, lang tid. De oppgavene som vi har ansvar for vil først kunne komme i gang for alvor når vi er fri til å komme og gå, uten noen som helst forstyrrelser og innblanding fra de mørke kreftene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og videreformidler til dere de varmeste velsignelser og kjærlighet fra medlemmene av den Galaktiske Føderasjon. Det vi ønsker er at dere skal kunne seile bekvemt gjennom de gjenværende deler av dualiteten, og vi vil være der og gi dere all mulig hjelp. Selvfølgelig vil ikke vi være de eneste, ettersom det er mange sjeler fra åndeverdenen som støtter dere nå. I tillegg til deres Angeliske Vesener som har eksepsjonelle evner når det er behov, og som allerede beskytter dere, som de har gjort siden deres fødsel her på Jorden.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 

 
Originals and translations of Galactic Messages available on 


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

SaLuSa, October 24, 2011

SaLuSa, October 24, 2011

Med den farten som ting utvikler seg betyr det at nesten daglig gjøres det fremskritt mot de forandringene som vil gjøre livet bedre for alle mennesker. Det vil ta tid å manifestere det, men hele fundamentet ligger nå solid på plass. Alle løsninger med unntak av Den Første Kontakt nærmer seg og det gir våre allierte mange muligheter til å presse på for en tidligst mulig løsning. Med det forventede kjempeløftet i bevissthet som vil følge av 11.11.11, er det duket for å utarbeide løsninger på de siste behov som må til for å få full suksess. Det kan ikke vente lenger nå og dere vil med sikkerhet merke når det setter i gang.

De mørke maktene er helt klart på vikende front, men er ikke villige til å forlate sine posisjoner på et verdig vis, og ville heller gå for en siste mulighet til å skape kaos. Den gleden vil de imidlertid ikke kunne få, for vi er allerede klar over deres planer. De har ikke lenger retten til den frie vilje som de tidligere har nydt. Det er med glede at vi nå kan forpurre alle deres planer og de vet at friheten snart vil bli tatt fra dem. Våre allierte, med vår hjelp, setter de mørke sjelene gradvis i en posisjon hvor de ikke lenger kan utføre sine udåder. De blir effektivt, og praktisk talt tatt ut av samfunnet deres, slik at dere kan fortsette uhindret med arbeidet for Lyset.

Vi legger merke til at flere mennesker en noen gang blir klar over Oppstigningen og gjør alvorlige forsøk på å sette seg inn i hva det vil bety for dem. Heldigvis er det så mange av dere som er tilstrekkelig opp-Lyste, så de trenger ikke gå langt for å finne svar. Det faktum at det finnes mer enn én tidsskala, gjør det mulig for dem å vurdere flere muligheter, og det vil utvide deres perspektiv og forståelse. Over litt tid vil hele bildet bli klart, for vi er også involvert i arbeidet med å sikre at dere alle har en klar idé om hva som ligger foran dere. Forandringer må skje, men alle med klar fokus på utvikling og fremskritt som setter dere på stø kurs på veien mot Oppstigningen, og videre derfra. Det er alt sammen en del av planen for deres utvikling og dypt inni dere vet dere at det er slik.

Den perioden dere er inne i nå er helt uvirkelig for noen av dere, fordi de at tanken på så vidtrekkende forandringer er mer enn de kan favne med tanken. Det spiller overhodet ingen rolle hva dere tror på, for resultatet vil bli det samme uansett og dere vil få lære mer om Den Store Skaperen og om Gudene. De har også vært skapere av alt dere ser i deres fysiske eksistens og da snakker vi om begynnelsen av deres reise i de lavere dimensjoner. Som dere kanskje begynner å forstå, så har det vært andre Vesener i nyere tid som også har fremstilt seg som guder. I deres historie er de kjent som Annunaki fra planeten Niburu og de står bak mye av den informasjon de har, og bruker, deres religiøse institusjoner. Dette er et annet område der vi vil klargjøre for dere, og ved å gjøre det skaper vi muligheten for at mennesker kan komme sammen, med én felles tro basert på sannheten.

Dere fatter ikke enda i hvilken grad dere har vært holdt i mørke og uvitenhet i mange tusen år. Deres virkelighet har blitt fabrikkert av Illuminati, som har fått dere til å tro at dere er så mye ”mindre” enn dere i virkeligheten er. Det er til deres fortjeneste at dere har våknet opp og søkt Lyset som derved stadig har vokst og bringer dere tilbake til deres sanne virkelighet. Som dere kan forestille dere så har dere et travelt år foran dere, hvor fordelene til de grader vil oppveie ethvert ubehag dere kan oppleve. I det minste har dere blitt advart om hva dere kan forvente, dersom dere tilfeldigvis finner ut at dere er i områder hvor fysiske forandringer vil skje.

Med alt som kommer til å skje, så ber vi dere huske på at den høyere mening er deres åndelige utvikling, og lær av deres erfaringer underveis. Tross alt følger dere fortsatt deres livsplan og det kan fortsatt være ting dere skal lære. Imidlertid, etter så mange sykluser i dualiteten, så ville det ikke være noen overraskelse om dere nesten har lært alt dere skulle. Spør dere selv om dere har evnen til og greier å leve i lyset til enhver tid og om dere kan se på en annen person og bare se det beste i dem. Og om dere behandler et hvert annet menneske som deres like og anerkjenner at Alt Levende er Ett. Dersom dere kan det, er det ingen grunn til å være redd og undres på om dere har løftet deres bevissthet, for da er det helt åpenbart at dere har det.

Å finne deres sanne jeg er svært tilfredsstillende og gjør det mulig for dere å leve midt i de lave vibrasjonene uten å bli påvirket av dem. Faktum er at deres tilstedeværelse i seg selv har den effekten at slik energier transmuteres. Dere og tusenvis av andre som dere, gir av seg selv i Lysets tjeneste på denne måten. Et vennlig ord eller ganske enkelt et smil kan løfte en annen person opp for lang tid. Dette er den kraften dere bærer i dere, ofte uten å fatte hvilket potensial dere har for å gjøre godt.

Den smertefulle finansielle situasjonen i Europa fortsetter å se alvorlig ut og de som har ansvar for å finne en løsning er ikke optimistiske med hensyn til at de kan finne noen løsning. Alt de kan greie er å utsette den uunngåelige kollapsen som raskt vil spre seg fra det ene landet til det andre og til andre deler av verden. Svaret ligger naturligvis i en total forandring som setter en stopper for misbruket av pengene deres og også sikrer deres verdi. Det ligger alt klart for å bli presentert så snart den riktige anledning byr seg, men ikke før. Så alt vi kan ønske oss er at dere holder fokus på løsningen, slik at dere ikke blir distrahert eller kommer i tvil av noen av de hendelsene som leder opp til dette.

Kjære Sjeler, det gleder oss etter all denne tiden at vi kan snakke om hvor nær forestående de er, forandringene som fullstendig vil forandre deres verden. De som har fulgt utviklingen gjennom noen år vil selvfølgelige være bedre forberedt på det som skal skje. Med Avsløringen vil følge den frihet vi ønsker oss til å begynne å arbeide sammen med dere og å få innpass i media slik at vi kan formidle sannheten om hvorfor vi er her. Til å begynne med må vi være vare på hvordan vi blir mottatt og være sikre på at flertallet takker ja til at vi hjelper dere. Selvfølgelig ville vi mye heller arbeide nært sammen med dere enn på avstand slik som nå. I alle tilfelle kan mye av det vi skal gjøre utføres direkte fra skipene våre og det er ikke avgjørende for oss å faktisk være på Jorden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og klar til å gjøre min innsats som medlem av den Galaktiske Føderasjon som star klar til å begynne sitt arbeid. Alt vi gjør vil vi gjøre av kjærlighet til dere, våre Brødre og Søstre.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 


 Originals and translations of Galactic Messages available on


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

SaLuSa, October 21, 2011

SaLuSa, October 21, 2011


De verdensomspennende protestene fortsetter å vokse og vil resultere i at folket får det mye bedre. For ikke lenge siden ville slike demonstrasjoner ha blitt slått raskt ned med makt hvis det var nødvendig, fordi myndighetene er redde for situasjoner der dere mobiliserer og danner mektige grupper. Vi har alltid anbefalt fredelige demonstrasjoner, fordi vold avler vold og i slike situasjoner blir dere uvegerlig den som taper. Imidlertid forstår vi at det kan komme til et punkt da dere har fått nok og at sinne tar over for fornuften. Denne kampen for fremtiden vil hjelpe til med å skape de energiene som skal til for forandring og ikke alle trenger å være i frontlinjen, fordi bare ved å sende deres tanker for å støtte opprøret, så forsterker dere saken. Det er her verdens borgere har overtaket om de bare kommer sammen og støtter felles sak.

Resultatet er at de mørke maktene står overfor den umulige oppgaven å hindre at kravene om forandring vokser seg sterkere. De kan ikke takle store menneskemengder med en slik viljestyrke, som vil kjempe til siste slutt for å vinne sin rett. Endelig har media blitt nødt til å rapportere om hva som virkelig hender i verden, og de vrister seg fri fra den kontrollen de har ligget under for. De vil oppleve en feiringens dag når journalistene igjen kan skrive om det som er sant, spesielt når sannheten om hendelser slik som 9/11blir avslørt. Presset øker i USA for en uavhengig undersøkelse og president Obama kan fortsatt gå foran. Det er bare et spørsmål om tid før det skjer og sannheten kommer for dagen.

Hensikten med å avsløre de mørke maktenes handlinger er ikke for å ta hevn, for alle sjeler må stå til rette for sine tanker og handlinger overfor mye høyere autoriteter. Hensikten er at dere skal kunne forstå hvordan dere har havnet i den situasjonen dere befinner dere i. Det var ikke mye om å gjøre at dere ble fullstendig gjort til slaver under full kontroll av den nådeløse Verdensregjering som skulle innsettes. Alle deres rettigheter ville blitt avspist og kontrollert, slik at dere ikke ville ha noen frihet med mindre dere underkastet dere den Nye Verdensordenen. Det er ikke noe som har skjedd i løpet av en natt, det har vært nøye planlagt gjennom tusener av år. Langsomt og nærmest uten at dere har merket det har dere blitt narret og villedet slik at dere har gitt fra dere deres rettigheter. Det var mange som advarte, men dere ble lullet inn i en falsk følelse av trygghet. Dere må forstå hvordan dette kunne skje, slik at dere vil ha fullt utbytte av disse erfaringene.

Noen mennesker ønsker å fortsette å ha det slik de er vant til, og dersom det blir deres valg, så blir det slik. Vi og andre legger foran dere gevinstene ved Oppstigningen uten å forsøke å presse dere til noe, og på intet tidspunkt vil dere i sannhet kunne si at dere ikke visste. Vi har ingen bekymring for de som takker nei til muligheten til å stige opp og vi gir dem vår Kjærlighet like mye som til alle andre. Deres fremtid er sikret akkurat som alle andres og i alle tilfelle vil det komme en dag da de vil komme sammen med dem som gikk i forveien. Dere har all den tid dere måtte ønske til å være i de lavere dimensjoner og vi vet at når dere har fått alle de erfaringene dere ønsket, så vil dere løfte blikket mot de høyere dimensjoner for videre læring.

Vi i den Galaktiske Føderasjon kan fortelle dere at vi har gjort alt dette før og det betyr at vi vet hva vi snakker om. Masseoppstigning skjer ikke ofte, men ikke desto mindre har vi hjulpet andre med å lykkes, slik som vi gjør for dere nå. Det er en så vidunderlig anledning, så vi ser frem til å glede oss over den minst like mye som dere vil komme til å gjøre. Dere vil helt sikkert være glad for at dere var blant de privilegerte som fikk være på Jorden og være med på en slik vidunderlig oppløftelse. Skaperen tar dere inn i de høyere riker, som allerede står klar til å ta dere i mot som de Kosmiske Vesener dere er i ferd med å bli. Dere og deres høyere selv skal igjen bli ett og reise i Himmelen som strekker seg i det uendelige.

Nå som dere vet hva som ligger foran dere, la ingen ting lede dere på avveie, og la de lavere vibrasjonene bare fare hen forbi dere, for de har ikke lenger noen makt over dere. Slipp taket i tilknytningen til dem som dere vet ikke kan reise med dere og arbeid med å forfine energien deres så dere blir Lysvesener. Det vil være deres beskyttelse når dere går inn i oppstigningsprosessen og finner deres plass sammen med oss. Husk at dere har absolutt alt å vinne og at dere ikke på noen måte vil angre på at dere tok beslutningen om å stige opp. Om dere fortsatt ikke kan få dere selv til å følge denne veien, så er det ingen som helst grunn til å være redd, fordi deres behov vil bli sett til, like mye som alle andres.

Fyll deres hjerter med Kjærlighet og la Lyset deres stråle hvor enn dere går og det er alt som kan kreves av dere. Dere forstår ennå ikke hvilken kraft dere egentlig har, men det forhindrer likevel ikke at dere skaper. Det dere vier deres tanker til og ønsker manifest, vil på et tidspunkt så gjøre. Slik er Loven og dere vil snart lære å bruke kraften dere med visdom. Det forklarer hvorfor dere blir ansett som å være ansvarlige for deres erfaringer, fordi menneskerasens massebevissthet har avgjort hva deres erfaringer skal være. Men nå er det dere som individer som tar beslutningen om å gå veien mot Oppstigningen.

Uansett hvordan dere ser på det, så er dette en unik tid for menneskeheten. Eter å ha tilbrakt så lang tid i det uvitenhetens mørke som er blitt påtvunget dere, så kastes nå livlinen ut til dere. Grip den og slipp ikke taket og hold fast på deres tro og tillit til at slutten på denne syklusen er bare begynnelsen på en fullstendig ny syklus. Den er der allerede og dere har en vidunderlig mulighet til å forlate de lavere dimensjonene. Det er nesten for godt til å være sant, men likevel har Skaperen lagt til rette for deres gradvise oppvåkning, og oppløftelsen opp til de høyere dimensjoner som er som et eventyrland av overdådig skjønnhet og en fred hvis like ikke finnes. Den er deres, Kjære Sjeler og dere har i sannhet fortjent denne gaven ved deres usvikelige tro på Kjærligheten og Lyset.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan ikke gjøre nok for å få dere til å forstå hvilken fantastisk tid dere er inne i. En tid som så mange sjeler ønsket å være del i – men det er dere som ble utvalgt fordi man visste at dere ville kunne ta ledelsen på veien ut av mørket og hjelp andre å finne Lyset. Dere har lykkes og snart vil de forandringene dere har bedt om og villet gjøre til virkelighet, bli manifestert. Vi ville si ”Godt gjort” og ser på dere med stor beundring for hva dere har greid å oppnå. Vi elsker dere alle akkurat slik dere er – Fyrtårn av Lys midt i mørket, som nå må trekke seg tilbake fordi deres Lys er for sterkt.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

lørdag 22. oktober 2011

October 19, 2011

SaLuSa, 19-October-2011


Ting er i bevegelse fremover nå som hastigheten på utviklingen øker, og det vil fortsette å gjøre det inntil energien for forandring manifesterer seg slik det er meningen. Deres forventninger er forskjellige og dere kan ikke alle ha rett, men i prinsippet vil dere alle se akseptable forandringer som i hvert fall delvis oppfyller deres forventninger. Gjeld er det overordnete problem i praktisk talt alle nasjoner og det kan enda føre til Europas fall. Det er ikke forutsett at det skal komme som et sjokk, men det vil åpne for de lenge etterlengtede muligheter til å totalt omforme økonomien og de finansielle systemene. Så dere vet hva som sannsynligvis kommer til å skje i de nærmeste ukene og kan forberede dere på resultatet.

Hvis du er Lysarbeider vil du seile komfortabelt gjennom konsekvensene av forandringene fordi du vet, at uansett hvordan de utfolder seg, så vil de være til gode for alle mennesker til slutt. Det vil skje et løft som gir rom for individualitet, men likevel vil sørge for at alle grupper av mennesker blir behandlet rettvist og likeverdig. Resultatet vil bli et fravær av sjalusi og dømmende holdninger, ettersom alle vil bli behandlet i henhold til sine behov. Som et nytt samfunn vil dere finne glede og behag i at alle blir tatt vare på og deling av godene vil være det mest naturlige av alt. Tillit vil bli sett på som en selvfølge, fordi dere er kjent med at det bakom planen ligger åndelig definerte mål basert på Lys og Kjærlighet.

I en tid vil dere føle dere som en svømmer som trår vannet og bruker en masse energi uten å komme noe sted. Og så med ett vil demningene åpnes og alt vil skje raskt. Så det er et spørsmål om å finne mening i ventetiden inntil dere blir involvert. Det vil gi dere anledning til å være forberedt, uansett hva som kreves av dere. Vi vil ha behov for utallige hjelpere når ting virkelig begynner å skje og tiden kommer for at dere på Jorden kan innta deres roller. Hver og en av dere har med dere evner og talenter å tilby, så husk da at dere er her i denne fantastisk viktige tiden fordi dere har valgt det, og det gjelder hver og en av dere.

Vi i den Galaktiske Føderasjon holder nøye øye med de mørke sjelene fordi at tiltross for at de er svekket, så skal ikke mange av dem til for å skape forstyrrelser. Deres kommandokjede er fragmentert og de blir konfrontert med våre alliert uansett hvor de snur seg. De militære styrkene er ikke i nærheten av dem når det gjelder disiplin og effektivitet og deres ”hemmelige operasjoner” er mye vanskeligere å holde kontroll på. Uansett, så er vi fornøyde med de fremskritt vi har gjort, særlig tatt i betraktning av at vi spiller med åpne kort og følger reglene. Vi har ingen ting å klage over, for vi har Skaperens velsignelse og vet at vi er Lysbærere og bærer Sannhetens Fakkel.

Over hele verden våkner alle de som dere kaller arbeidsfolk, de sanser hva som skjer omkring dem og krever svar. Deres styrke er at de er så mange og de vil ikke gi seg før de får svar. Selv om de demonstrerer i mange forskjellige land og steder, så flyter deres energier sammen til Ett og gir enorm kraft bak deres krav. Den fredelige revolusjonen har begynt nå og det er myriader av mennesker i tillegg som gir den kraft ved å sende sine tanker om seier for Lyset. Slik vi ser det er seieren allerede deres, så vakle ikke et eneste øyeblikk i deres intensjon om å skape de nødvendige forandringene.

Vi ser at det kan bli uro og kaos på Jorden i ukene som kommer, men tildels vil henge sammen med årstidene, selv om de mørke kreftene har forstyrret værsystemene deres. Til og med det kan vi holde kontroll på, men vi har bare tillatelse til å gå så og så langt når det gjelder å holde det i balanse. Det er bare en tynn linje som skiller hjelp og innblanding, og vi går frem med stor forsiktighet. Vi forholder oss til og lyder Lovene som regulerer karmisk ansvar, men det er likevel lett å gå for langt, selv om hensiktene er de aller beste. Men dere trenger ikke frykte, for vi er erfarne krefter når det gjelder å håndtere de mørke maktene og når det gjelder deres behov for å lykkes med Oppstigningen. Når dere holder fokus på målet, så vil vi holde et årvåkent øye med alt som skjer, slik at vi kan beskytte dere.

Med mindre Skaperen selv gjør endringer i planene for endetiden, er det ingen ting som kan forandre på utfallet, hvilket er deres forsikring om Oppstigningen. Vær oppmerksom på at dette handler om hele Universet og ikke bare deres bitte lille Jord. Vi vet at det er vanskelig for dere å forestille dere Skaperens storhet og kraft, men selv vi står i ærefrykt over de ufattelige endringene som nå finner sted. Til og med vi i den Galaktiske Føderasjon er kun en liten brikke i spillet, og det må også sies at de som er i de høyere dimensjoner klarer å håndtere sin Oppstigning selv. Vi er her fordi dere har behov for hjelp og veiledning, for ellers er det ikke sikkert at dere ville kunne lykkes. Imidlertid har dere kommet så langt i løpet av de senere årene at dere selv er blant de største bidragsyterne når det gjelder å bygge og vedlikeholde veien frem mot Oppstigningen.

Det ligger ikke for oss å være dem som “ødelegger”, slik er ikke vår væremåte, men noen ganger kan det forekomme ting som er en fornærmelse mot Skaperens Plan, og da må det fjernes med slike midler. Det betyr at stoff” blir omformet til sine grunnleggende komponenter slik at de kan brukes på ny. Faktum er at ingen ting kan ødelegges fullstendig, det bare ressursene som blir gjenvunnet. Det samme gjelder sjeler som returnerer til Kilden fordi de nekter å erkjenne sitt guddommelige selv og tilknytningen til den. De vil være del av det neste utpust og gjennomføre en annen reise for å utvikle seg. Dere kan være sikre på at det er ikke mange sjeler som fornekter sin opprinnelse og nekter å anerkjenne Lyset. Alle sjeler har kontinuerlig hjelp gjennom alle sine liv og mye planlegging sørger for at deres liv sakte men sikkert løfter dem opp. Sjeler som blir offer for mørket faller sjelden så langt ned at de blir så fullstendig absorbert av de lavere vibrasjonene at de ikke vil kunne løfte seg opp på ny.

Midt oppi hverdagens kaos, er dere som Lysarbeidere en del av en enorm armé som hjelper til med å bringe Lys til Jorden. Om dere ikke gjør noe annet enn det, gjør dere minst like mye som andre gjør i denne tiden, ved å hjelpe andre som ikke ser noen fremtid for seg selv. Unge mennesker er spesielt sårbare, til tross for at de har kommet til verden med et høyere forståelsesnivå enn tidligere generasjoner. De kan lettere forstå hva resultatet av omveltningene skal bli, for de kom til verden fullgodt utrustet for å takle vanskelighetene i denne perioden. De vil med all sannsynlighet ha mer å tilby enn noen andre når forandringene skrider frem, og de har en iboende viten om hva som trengs. Dere vil oppleve at dere henvender dere til den yngre garde for å finne svar og de vil ha dem.

Imens fortsetter vi med våre planer for å få de mørke kreftene vekk fra sine maktposisjoner, for derved å gjøre det mulig for de utvalgte mennesker å ta over og ta deres plass. Tilslutt vil vendepunktet komme og personer av Lyset vil lede regjeringene og ta ledelsen når det gjelder bankvirksomhetene. Forandringene vil skje fra toppen og nedover og deres fulle rettigheter vil bli gitt dere tilbake. Velstand for alle vil bli virkelighet gjennom en rettferdig fordeling av midlene og mye som dere har rett til å ha del i, men som har blitt nektet dere, vil dere nå få. Gjeld er noe som opprettes med fullt overlegg og det hadde blitt deres fall dersom Illuminati hadde fått det som de ville. Slik kommer det ikke til å bli, og hvis det er én ting som er skjebnebestemt til å forandre fremtiden for dere, så er det gjeldsettergivelse som rangerer høyest. Dere er ikke ansvarlige for den, men det er dere som nå bærer byrden og lider under konsekvensene av gjeldsbyrdene.

Bekymre dere ikke om de nåværende problemene, vi kjenner løsningen på dem alle, så de vil bare være en forbigående fase. Som alltid ber vi dere holde fokus på fremtiden som gir løfte om å løfte dere ut av dagens problemer, og for hver dag kommer den nærmere. Tenk på Oppstigningen og alt hva den representerer av skjønnhet og betryggelse, og kjenn på gleden som vil følge med den.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og takker alle dere som lever fra hjertet og deler deres Kjærlighet og Lys med alle sjeler – dere har i sannhet våknet opp til Sannheten.


 
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

putin

putin