They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 30. september 2011

September 30, 2011

SaLuSa, 30-September-2011
De mørke kreftene mister stadig mer makt og Lysarbeiderne har dem snart opp i et hjørne. Målet er å hindre at de forsinker forandringene, som nå er så nær, slik at planen vår kan skyte fart på ordentlig. Som dere kanskje forstår, så er det enormt med organiseringsarbeid som har blitt nedlagt og våre medarbeidere har gjennom lang tid gjort seg klare for sine posisjoner. Hvert prosjekt er en massiv oppgave, men med vår avanserte teknologi kan vi holde kontroll på hver minste detalj. Når vi gir signalet om å sette i gang, vil det fungere smidig som et militært felttog som vil overvelde enhver opposisjon. Som dere vel har gjettet, vil alt fungere mye smidigere når de rette personene er på plass og har erstattet de myndigheter som i sannhet ikke tjener dere. Å se til at dette skjer står høyt på lista og er i ferd med å bli første prioritet.

Dere takler endringene så bra, og det blir hjulpet frem av deres forståelse av hvor viktig deres involvering er for oss. Vi ønsker at dere skal se at uansett hva som skjer nå, så er det en del av nedbyggingen av ”det gamle” og overgangen til det nye. I sannhet er det så mye nytt, at lite av ”det gamle” vil forbli slik dere kjenner det. Dere er i ferd med å ta et kjempesteg fremover inn i en Overraskelsenes Tid, som vil gi dere alle de fordelene som for lenge siden skulle ha løftet dere inn i den Nye Tidsalder. Dere har hørt så mye om energisparende teknologi, og straks de er introdusert, vil dere ikke lenger være avhengig av oljeselskapene. Med ett slag vil de gjøre ende på dårlig levestandard og samtidig redusere forurensningen massivt. Generelt vil alle mennesker få sine behov dekket og sult bli utryddet. Endringene i transport vil ta mer tid og systemene vil være helt ugjenkjennelige i forhold til det nåværende transportsystem. Hurtighet i kontakt og kommunikasjon vil bli tilgjengelig for alle og avstand vil ikke lenger ha noen faktor av betydning.

Å gjøre slutt på all nød er en utfordring vi med letthet kan greie, og igjen er det takket være vår teknologi og det enorme antall personell som kan håndtere det. Vi er så ivrige etter å komme i gang. Visst har vi tålmodighet, men samtidig ser vi så frem til den glede og lykke som kommer til dere. Vi elsker tanken på å se ansiktsuttrykkene deres og frigjøringen fra årelang trelldom under dem som har makt og rikdom. Freden skal senke seg over Jorden ganske snart og krigen og dens våpen stilne for godt. Kriger har blitt igangsatt av mange årsaker, ikke minst for å holde dere i en konstant tilstand av nød og mangel.

Deres sanne liv begynner ganske snart og således vil det fortsette å løfte dere stadig høyere. Livet er ment å være fullt av glede og moro, tilfredsstillende og utfordrende, slik at deres fulle potensial kan komme til uttrykk. Hittil har dere vært hold på nede, med liten mulighet til det. Hver og en av dere har så mye talent, og med så mye tid som dere vil få i fremtiden vil dere få anledning til å hengi dere til deres interesser så mye som dere ønsker. Det kan for eksempel være selvutvikling innen kunst eller musikk eller hva som helst annet dere velger. Et er faktisk ingen grense for hvor langt dere kan komme og de store lærere vil hjelpe dere på veien.

Slik som livet arter seg for dere nå, kan det være utålelig kjedelig, men i fremtiden vil det være fullt av muligheter og eventyr, som til og med kan ta dere til andre universer. I deres høyere bevisshetsnivå vil dere også møte sjeler på tilsvarende nivå, som anerkjenner Skaperen slik som dere selv. Dere vil ha all den tid dere kunne ønske dere, ettersom deres livslengde øker med vibrasjonsnivået deres, slik at 1000 år ikke vil være uvanlig. Som dere uten tvil begynner å fatte, så likner ikke dagens liv på Jorden mye på det som ville kalles normalt etter at dere har steget opp. Tredje dimensjon, dualitetens hjem, er i seg selv en virkelighet hvor dere opplever å bli satt på alvorlige prøver, og likevel har der selv ønsket disse erfaringene.

Tatt i betraktning alt dere nå vet, så vil det gjøre dere mye sterkere gjennom den siste perioden i dualiteten. Det vil bli hektisk og noen ganger kan det true liv og lemmer, men til tross for alt dette tar den Gyldne Tidsalder form og venter på deres nærvær. Vi spør dere; hvilken grunn skulle dere ha til å bli værende i den lavere dimensjon, når alt dere kunne drømme om venter på dere? Dere må forstå at dere kun kan nå deres fulle potensial i de høyere dimensjoner og at deres jordiske inkarnasjoner er planlagt kun i den hensikt å akselerere deres utvikling. Tenk på hva fremtiden har i vente for dere, så er vi sikre på at dere med letthet vil komme dere den resterende delen av livet i dualiteten. På den måten kan dere faktisk nyte det, ved å ikke slippe noe negativitet inn i det.

På verdensarenaen står de store spillerne overfor hverandre på en slik måte at Lyset har mer støtte enn noensinne, og det fortsetter å øke eksponentielt. Sammen med de økende mengdene som nå blir sendt til Jorden, så er det åpenbart for oss at slutten på dette året vil medføre det høyeste Lysnivå i denne syklusen. Det finnes overhodet ingen tvil om at dere er rede til å bevege dere inn på neste etappe, som vil legge veien åpen mot Oppstigningen. Dette året vil avsluttes med en rungende seier for Lyset og med dét kommer løftet om fred på Jorden, for første gang på tusener av år. Hold denne visjonen levende, så hjelper dere den å manifestere og å oppløfte dem omkring dere.

Vår oppgave er stort sett som alltid før, med fokus på de mørke kreftene og deres aktiviteter. Vi kjenner dem godt og er fullt klar over deres planer om, som en siste desperat krampetrekning, å iscenesette en falsk invasjon fra rommet. Vi har tillatelse til å forhindre det og vil ikke nøle med å gjøre det. Slik vi ser det, vil andre hendelser komme dem i forkjøpet, slik at det uansett blir umulig for dem. Vi forholder oss til Det Høye Råd som tar de politiske beslutningene og vi er fullkomment kjent med det Guddommelige Dekret om endetiden. Det er nå tiden for at Lyset blir den rådende kraft i uformingen av fremtiden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og finner at dere er vennlig innstilt på å ta oss imot og aksepterer vårt nærvær. Noen frykter våre motiver, men det er et resultat av årevis med kondisjonering som har hatt til hensikt å få dere til å se på oss som en trussel mot deres liv. Vi vet at vi meget raskt kan eliminere denne frykten og når sannheten kommer frem, vil det gi oss muligheten til å presentere oss for dere. Dere vil oppdage at ethvert ord vi bruker bærer i seg kjærlighetens vibrasjon og det vil roe dem som er redde. Vår handlinger har aldri vært truende, men har alltid vist vår omtanke og kjærlighet for dere alle.Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
 


Originals and translations of Galactic Messages available on


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

September 28, 2011

SaLuSa, 28-September-2011
Det er ingen tvil om at tiden fortsetter å akselerere, men hendelser som er viktige for de nødvendige forandringene er også i ferd med å nå et klimaks. Det lover godt, for den tidsperioden som ligger umiddelbart foran dere har Kjærlighetsbølgen 11.11.11 som høydepunkt. Gode nyheter sprer seg raskere enn noen gang mellom Lysarbeidere, og informasjonsnettverket fortsetter å vokse. Alt peker mot en spennende tid foran dere og oppfyllelse av deres forventninger. Energien bak forandringene er ikke mulig å stoppe og vi vil sørge for at den flyter uten at de som motarbeider den kan hindre den. Vi er i regelmessig kontakt med deres ledere og selv om det er noe nøling, så er det generelt samarbeidsvilje. Verden vakler på kanten av sammenbrudd og de innser at en helt ny innfallsvinkel er nødvendig for å finne løsninger. De mørke kreftene trodde at det skulle bli til deres fordel og for deres mål om å ta over, men vi har satt en stopper for det, slik at Oppstigningen kan skje.

Folket har som forventet reist seg mot dem som har frembragt de forholdene som har holdt dere under kontroll. Det er til tider en smertefull forandringsprosess, men uunngåelig, fordi dere nå bryter ut av deres grep. Vi forhindrer de mørke kreftene i å bruke slike situasjoner til å stimulere til voldsbruk og skape et falskt inntrykk av de som demonstrerer. Vi ser at dere legger bånd på dere og gjør alt dere kan for å holde dem fredelige. Det er deres rett å demonstrere, men myndighetene frykter slik opposisjon mot dem. Det er derfor de forsøker å hindre at slike hendelser blir rapportert i media. Det gjør imidlertid ingen som helst forskjell, for forandringene har et slikt momentum at de ikke kan gjøre noe for å hindre det lenger. Forandringsprosessen får også mye hjelp fra høyt utviklete Vesener som bruker sin innflytelse til å sikre at lederne i bevegelsene er inspirert av de rette motivene. Dere kan være visse på at det gis mye mer hjelp enn dere kan fatte.

Det er et strålende vakkert Lys som sprer seg over hele Jorden og knytter grupper sammen, hvilket igjen tiltrekker enda flere mennesker. Selv om det er mange som ikke har vært oppmerksom på kampen som foregår mellom mørket og Lyset, så er det mange som kjenner noe som rører seg inni dem og de begynner å våkne. Det vil ytterligere bli hjulpet videre gjennom den kraftige bølgen av energi som 11.11.11 vil bære med seg til dere alle, inkludert Moder Jord. Det er ingen vei tilbake og i sannhet, hvorfor ville dere ønske det når en slik vidunderlig fremtid , som vil sette dere fri fra dualitetens syklus. Fremtiden er opp til hver enkelt sjel å velge og dere er gitt fullstendig frihet til å velge. La intuisjonen lede dere og hold fast ved deres egen forståelse av det som ligger foran dere. Etter å ha vært sterkt holdt tilbake gjennom livene deres på Jorden, blir dere nå med ett forberedt til å bli Kosmiske Vesener. Se på oss og se deres egen fremtid i oss, for det er deres sanne potensial. Vi er Mestere og dere er også i ferd med å ta steget opp til høyere bevissthetsnivåer, som vil bringe dere tilbake til deres opprinnelige status. Mange vil tvile på at de er i stand til å greie det, men vi forsikrer dere at det er deres skjebne.

Vi ber dere om å bære Lyset deres høyt hele tiden og være deres sanne jeg uten å vente på Oppstigningen. Hold dere rolige og fredfylte midt oppi usikkerheten og forandringene. Da gjør dere alt som kan forventes av dere i denne tiden. Det vil ikke vare lenge for livet vil forandre seg til det bedre og da vil dere vite med sikkerhet at de siste handlingene er i gang, før teppet faller og avslutter denne syklusen i dualiteten. Ja, mange opplever svært vanskelige tider, men la det gi dere mot at dere visste at endetiden ville bli svært krevende, og at dere ville komme gjennom den.

Ting utvikler seg på Jorden på en slik måte at ting plutselig kan ta et overraskende steg fremover, og det vil gjøre at dysterheten med ett blir borte, for det er svært mye under forberedelse som dere ikke er oppmerksom på. Vi utbasunerer ikke våre nøyaktige planer, fordi det ennå er dem som kan stikke kjepper i hjulene for arbeidet vårt. Imidlertid, når vi først setter i gang for fullt, vil vi ikke tolerere noen innblanding og forsøk vil bli umiddelbart stoppet. Det er ikke vår måte å bruke voldelige midler, men ferdelig overtalelse, og vi kommer aldri med trusler. Så dere kan se frem til noen uker i spent forventning før dere alle får oppleve 11.11.11; den vil bære med seg en mektig energi som vil oppløfte mange mange mennesker merkbart. Dere kan se på det som en ny periode av Lys som signaliserer åpningen av Veien til Oppstigningen.

Dere har reist langt og opplevd mye for å kunne være her i denne uhyre viktig tiden og betydningen av det vil snart begynne å demre for dere. Se frem til å møte oss og deres forfedre fra Innerjorden. Sannheten om dem har vært holdt skjult for dere på samme viss som mengder av kunnskap som ville vist hvem dere egentlig er. Tiden er over for tilsløring av sannheten og i fremtiden vil dere få all informasjon som har å gjøre med deres kontakt med oss og den Guddommelige plan for dere. Med sannheten som virkemiddel, vil snart enhver tvil dere måtte ha hatt om fremtiden forsvinne.

Etterhvert som flere sjeler begynner å røre på seg og våkne av sin dype søvn, vil deres kunnskap være av uvurderlig verdi, for dere kan gi dem de forsikringer som leder dem rett ut på veien mot Oppstigningen. Hittil har det vært vanskelig å finne sannheten mot et bakteppe av usannheter og desinformasjon. Gjennom mange hundreår har dere blitt overveldet av Kirken og Staten som har tatt styringa med utdannelsessystemet og satt dere i en situasjon hvor dere har blitt avhengige av dem for all kunnskap. Nå er dere væpnet med tilstrekkelig innsikt i sannheten til at dere kan bygge på det og bryte ut av det jerngrepet de har hatt over dere. Mange av dere har en utrolig sterk intuisjon, og dere kan veie det dere tror og det andre tror opp mot den, slik at dere kan avgjøre hva som er sant og hva som ikke er det. I realiteten bærer dere all kunnskap inni dere og de høyere sannheter som dere bærer i det underbevisste er ikke nytt for dere. Stol på dere selv i alle situasjoner, men vær like fullt rede til å åpne dere for enda større sannheter etter hvert som de blir avslørt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært glad for at fremskrittene går mye raskere nå, for dere har måttet smøre dere med tålmodighet så altfor lenge. Den avsluttende kampen mellom mørket og Lyset foregår på mange plan og på den fysiske siden går våre medarbeidere fra seier til seier og forhindrer desperate forsøk på å skape kaos. På de høyere nivåer er kampen allerede vunnet, ettersom Lyset nå omslutter Jorden og øker raskt. Alt er i sin skjønneste orden, Kjære Sjeler, og de mest sensitive av dere kan føle at de kommende forandringene er nær ved å manifestere. Vi går ved deres side i Kjærlighet og Lys.Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
  
Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

fredag 16. september 2011

September 16, 2011

SaLuSa, 16-September-2011
Vårt oppdrag har vært knyttet til dere gjennom lang, lang tid. Vi har fulgt med på deres utvikling til og med tilbake til de tidlige sivilisasjoner, av hvilke Atlantis og Lemuria de seneste av dem som dere vet om. Vi har alltid hatt en viss påvirkning på deres utvikling, men det er bare i den grad vi har hatt fått tillatelse til å gjøre det. Den frie viljen er en faktor som har vært en viktig del av deres erfaringer, og vi ville aldri blande oss inn i det dere har skapt nettopp av den grunn. Veiledning er tillatt, samt hjelp til Moder Jord, som har vært mer direkte i den senere tid. Det er Skaperens Bud at Oppstigningen skal avslutte deres tid i dualitetens syklus, og det er vår ære og ansvar å se til at dere kommer gjennom avslutningen.

Vi vil minne dere på, at til forskjell fra deres forrige syklus, så har vi i denne syklusen fått autoritet til å gripe inn med fast hånd. Ellers hadde de mørke kreftene allerede ødelagt Jorden og alt liv på den. Denne gangen er det avslutningen på deres erfaringer i dualiteten, og det er grunnen til at dere snart vil få møte deres forfedre fra Innerjorden. Når det gjelder deres bevissthetsnivå, så har dere utviklet dere tilstrekkelig til at dere kan ta opp kontakten med dem igjen og lære om deres felles historie. For alle vil ikke dette være helt nytt, for kontakt med dem har skjedd fra tid til annen, av folk som har opplevd å finne veien til Innerjorden. De som er mest kjent er Admiral Byrd og oberst Billie Faye Woodard. Deres opplevelser er vel dokumentert.

Kjære Sjeler; sannheten kan ofte være mer sensasjonell enn science fiction, selv om mange fiction forfattere har blitt inspirert til synliggjøre den for dere. I den Galaktiske Føderasjon er det mange sivilisasjoner som har et utseende som likner mye på mennesker, men også noen som er svært ulike. Det de har felles er sitt åndelige utviklingsnivå, som har gjort at de kan være med i vårt arbeid. Dere er nødt til å møte dem, for å kunne kjenne den strømmende kjærlighetsenergien de utstråler, for da vil enhver frykt umiddelbart forsvinne. For utseende alene kan være svært villedende.

Vi vil også minne dere på at deres sivilisasjon allerede har blitt lovt medlemskap i den Galaktiske Føderasjon, med det vil åpenbart bare kunne gjelde dem som stiger opp og som har oppnådd et tilstrekkelig høyt bevissthetsnivå. Ingen velger for dere, men vi kan svært tydelig skille mellom de som er klare og de som ikke er det, og den ofte siterte Loven om Tiltrekning virker også inn på det. Vi skynder oss å tilføye at alle sjeler til slutt når det høyere nivå, og at tidsfaktoren ikke spiller noen rolle, for dere har hele evigheten på dere til å nå dit. Nøkkelfaktoren henger sammen med hva dere velger å oppleve og erfare, og hvor lenge dere ønsker å fortsette med det. Husk også i denne sammenheng at dere en gang var Lysvesener med høy status. Dere var svært interesserte i å oppleve de lavere energiene, fordi dere visste at det ville utvide deres bevissthet og forståelse, for det gjøre det mulig for dere å hjelpe andre som følger i deres fotspor.

Livet er ikke noe annet enn et storslagent eventyr som aldri tar slutt, ettersom Skaperen hele tiden gjennom sine drømmer gjør nye skaperverk til virkelighet. Foran dere ligger store utfordringer og muligheter til å tjene andre. Selvopptatthet og egoisme vil snart bli erstattet av ønsket om å tjene alle sjeler og vil medføre at dere vil bli del av en gruppebevissthet. Det er slik den naturlige utvikling går, inntil dere til slutt blir Ett med Kilden Til Alt Som Er. Men sett fra deres tidsperspektiv er det fortsatt langt unna og fortsatt en lang vei å gå.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg vil si, uten på noen måte å være nedlatende, at den menneskelige sivilisasjonen har vært på barneskolenivå. Det har blitt slik på grunn av at dere mistet deres høyere bevissthet, hvilket skjedde da dere da dere slapp dere ned til de dimensjonene der dere nå er. Faktum er at dere har gjort fantastiske fremskitt i løpet av de siste knappe 30 årene, eller etter den Harmoniske Sammenkomst. Dere kan være sikre på at dere har jobbet hardt for å løfte dere selv opp, og dere har lykkes. Det har alltid vært hjelp tilgjengelig og mange sjeler har svart på bønnene og kommet til Jorden sammen med dere. Resultatet er at dere har blitt sanne Lysvesener og at vi elsker deres pågangsmot og besluttsomhet nå det gjelder å komme til Oppstigningen. Vær velsignet hver og en av dere.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Ps! Neste melding fra Mike Quincey kommer 28 september 2011


Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
rth. The result is that you have become true Beings of Light, and we love your determination to reach Ascension. Bless you each and every one.


Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey.
 

Website: Tree of the Golden Light

PLEASE NOTE NEXT MESSAGE FROM MIKE QUINSEY WILL BE ON SEPTEMBER 28TH. THANKS.


"CONNECTING THE LIGHT" FRIDAY 16TH, SEPTEMBER 2.00PM, PST.
~FROM GALACTIC LOVE REPORTER MIKE QUINSEY~


Hi Friends,

I will be discussing with Genii Townsend her book "The

City of Light - Sedona" covering some 34 visits she has made to the Embassy

of Peace, which is filled with hundreds of Space Entities, where she is able

to learn of the City and its coming fulfillment.


The prototype City of Light is holographic, and expected to

soon be lowered to the surface in Sedona, and it will be followed by another

2 elsewhere in the US. Eventually there will be a total of 14 Cities of

Light throughout the world. The purpose is to have all kinds of healing

technologies available, as all must be healed.


Frequent reference is made to 11.11.11 and referred to as a

Love Wave, and it has to come before the first City of Light appears. Genii

has been told that both equal love, representing the NEW WORLD coming into

being, like a planet reborn in the Universe exploding with Light, and it

will be so. Also that the 11.11.11 Love Wave is the closest prognosis as to

a time line, that has to happen first.


Commenting on Disclosure, her contacts at the Embassy of

Peace stated that there would be Disclosure, but no particular date as the

energy pattern fluctuates dramatically, and the entrance of the City of

Light frequencies interrupt the normal flow you are used to daily. It would

only take place on the 27th. December 2011 if all were in the projected time

line of Disclosure, and according to its effect on the City of Light. She

has also been told that the weather changes all over our planet is due to

the pre-City energy coming into our 3 dimensional atmosphere.


Genii is the City Embassy Emissary of Love, and expects at

some stage to talk of her work with President Obama who she is told holds

the Light, and also at the United Nations. Genii has spent 27 years involved

in this project, and only recently been given permission to announce her

mission of enlightenment.


I feel that this event is so important, that I am sending

out this advance information so that if you wish, you can buy the book prior

to the program. I feel that will make it more enjoyable and understandable.

Genii's website is: 
and her E.Mail address
thegeniiconnection@msn.com

This will be one of the most exciting programs I have taken
part in.


In Love and

Light. Mike Quinsey.Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

mandag 12. september 2011

September 11. 2011

SaLuSa, 11-September-2011
Vi vil gjerne få minne dere om hvor kraftfulle individer dere er og hvordan dere har mye større evne til å påvirke omgivelsene enn dere tror. Det er derfor vi om igjen og om igjen minner dere om hvor viktig det er å fokusere på alt som er positivt. I en tid hvor det er mange skremmende spådommer ute og går, så kan dere nøytralisere dem ved å sette fokus på alt som er positivt, som for eksempel alle de fordelaktige forandringene som er like ved å manifesteres. Det begynner å gå opp for mange av dere, at der hvor dere investerer energiene deres er nøyaktig der de vil virke - og gjøre tankene og ønskene deres til virkelighet. Problemet er derfor alle de som fokuserer på det negative uten å være bevisst at de forsterker det og gir det næring. For mange kan det virke merkelig, men det er slik Loven om Tiltrekning virker. Den aner ikke hva resultatet vil bli, men gir kraft til de tankene dere har i hodet uansett.

Når dere godtar og forstår deres sanne potensial, vil det gå opp for dere at dere har ubegrensete skaperevner, og noen av dere bruker dem uten å være klar over det. Et eksempel kan være at dere kan gjøre dere selv friske, selv om mange ikke forstår at heller enn å fokusere på sykdommen, så må de fortelle seg selv at de er friske og helet. Ved å affirmere at dere er syke og ved å fortelle kroppen at dere er det, vil dere bare fremme nettopp den tilstanden. Og det er fordi Loven om Tiltrekning ikke stiller spørsmål om hva som ligger bakom.

Når dere ser på det store bildet og den kommende Oppstigningen, så er det klart at dere skulle sette fokus kraftfullt på nettopp det. Bare overhør de negative tankene som blir uttrykt av de som bekymrer seg for fremtiden og har liten eller ingen anelse om hva som egentlig foregår i denne viktige tiden. Dere kan i realiteten nøytralisere negative tanker som sendes ut og i de fleste tilfeller kan dere hjelpe dem som frykter fremtiden ved å gi uttrykk for deres fullkomne tillit til det som skal komme. Media hauser seg opp for 10-årsdagen for den 11. september og føler seg fortsatt ikke fri til å diskutere de åpenbare bevis på at de var en “innside-jobb”. De vil fortsette å skrive om den ”offisielle forklaringen”, som er fullkomment falsk, og skapt for å beskytte de som virkelig sto bak, og som vil måtte svare for sine gjerninger i Retten slik at rettferdighet skjer fyllest.

Når dere vet at rettferdigheten vil vinne, så trenger dere ikke å være bekymret for all den kriminalitet som er begått mot Menneskeheten. Gjør dere det, vil dere bare gi næring til den samme frykt nok en gang, og det må dere for enhver pris unngå. Vi er i grunnen ikke redd for det, fordi det er så mange gode nyheter som sirkulerer om den fantastiske fremtiden som venter dere. Det er hendelser nær ved å skje, som umiddelbart vil trekke folks oppmerksomhet bort fra de nåværende vanskelighetene. De vil være en innsprøytning av håp og forventning om bedre tider som er i ferd med å bli virkelighet. Lysarbeidere er svært viktige i denne sammenheng, for de kan hjelpe andre å forstå målet med alt som skjer og at det vil gi løsninger på alle de problemene som har vært så overveldende. Det er derfor viktig at dere sprer deres viten i det vide og det brede, ettersom det vil være oppløftende for dem som hittil har hatt liten eller ingen kunnskap om det. Dere er inne i en eksepsjonell tidsperiode som har fremvist det verste fra de mørke kreftene og det beste fra Lysets energier som nå stadig vokser og gir dere en følelse av ro. De vil vokse seg sterkere fra dag til dag og 11.11.11 vil bringe med seg et kjempehopp fremover, som mange av dere vil føle. Det vil være startskuddet til et nytt kapittel, som vil føre til enda større endringer i deres bevissthetsnivå. Det vil bare fortsette og sette dere trygt på veien mot et galaktisk bevissthetsnivå. Dere er tross alt storslagne Lysvesener som skal få tilbake deres rettmessige plass i Kosmos. Vår oppgave er å se til at dette skjer, og vi er i ferd med å åpne opp den siste veistrekningen frem til Oppstigningen og enda lengre.

I store trekk fortsetter livet som før, men folk er mer inspirert til å visualisere fremtiden, hvilket gjør overgangen mye lettere. I tillegg er det mange sjeler som nå har nådd full modenhet, som vil dele sin høyt utviklete kunnskap med dere. De mørke kreftene vil ikke lenger kunne undertrykke og holde skjult for dere all de idéene og oppfinnelsene som vil heve livskvaliteten deres på et utrolig vis. Kunnskap var alltid ment å skulle deles, slik at alle ville nyte godt av den, og når dere er kommet gjennom denne siste tiden i dualiteten, er det slik det vil være. Når dere skal leve i Kjærlighetens og Lysets energier vil det være det naturligste av alt og hjelper til at alle får ta del i godene. Grådighet og selviskhet er typisk for de lavere dimensjonene hvor mange setter seg selv foran andre. Dette er imidlertid allerede i ferd med å forandre seg og mange vennlige og kjærlighetsfylte sjeler venter bare på å få tjene andre.

Mange av dere har uten tvil lagt merke til at vi har vist fram skipene våre, ofte i store antall, der de kan sees av hundrevis av mennesker samtidig. Noen ganger er det bare for at dere skal se at vi er der, men vi har fortsatt et stort ansvar for å holde atmosfæren deres ren og overvåke aktivitetene på Jorden. Vi er spesielt oppmerksomme på de fysiske forandringene som skal skje og kan beregne resultatet med stor nøyaktighet. Det betyr at vi kan sørge for at etterdønningene ikke blir for store, men likevel tillate Moder Jord å gjøre de nødvendige forandringer. Dette er så visst en interessant tid å være på Jorden og, som dere ofte sier, det beste ligger fortsatt foran oss. Legg vekk bekymringer om hvordan den store oppløftelsen skal kunne gjøres, for den er planlagt med omhu og vi overvåker alle aspekter av den.

Alt det som hender i denne tiden har på en eller annen måte sammenheng med det endelige målet, som er å få dere trygt frem til Oppstigningen. Når vi først kan kommunisere åpent med dere, vil alle detaljene bli gitt i en verdensomspennende kringkasting. Vi har ingen ting å skjule eller holde tilbake for dere og vi brenner i virkeligheten for å få dele dette storslagne eventyret med dere alle. Der Er Alle Ett og vil komme sammen mye raskere når sannheten kommer frem. Forskjellighetene og adskilthetene mellom dere har blitt bevisst skapt av Illuminati og deres lakeier ,og stadig vedlikeholdt, for å utøve full kontroll over dere. Alt det vil endre seg svært raskt og murene er allerede i ferd med å falle. De som er opplyst kan se at dere alle er sjeler som skaper erfaringer og læring sammen, og at hudfarge og religion, eller ulik historie og kultur er fullstendig uten betydning. Det var meningen at dere skulle ha gledet dere over forskjellighetene som et uttrykk for deres mange erfaringer.

Jeg er SaLuSa og er svært begeistret for å kunne snakke med dere om saker som er viktige for deres forståelse og for fremtiden. Vi i den Galaktiske Føderasjon sender vår kjærlighet til dere alle.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

September 9, 2011

SaLuSa, 9-September-2011
Vi vil gjerne få minne dere om hvor kraftfulle individer dere er og hvordan dere har mye større evne til å påvirke omgivelsene enn dere tror. Det er derfor vi om igjen og om igjen minner dere om hvor viktig det er å fokusere på alt som er positivt. I en tid hvor det er mange skremmende spådommer ute og går, så kan dere nøytralisere dem ved å sette fokus på alt som er positivt, som for eksempel alle de fordelaktige forandringene som er like ved å manifesteres. Det begynner å gå opp for mange av dere, at der hvor dere investerer energiene deres er nøyaktig der de vil virke - og gjøre tankene og ønskene deres til virkelighet. Problemet er derfor alle de som fokuserer på det negative uten å være bevisst at de forsterker det og gir det næring. For mange kan det virke merkelig, men det er slik Loven om Tiltrekning virker. Den aner ikke hva resultatet vil bli, men gir kraft til de tankene dere har i hodet uansett.

Når dere godtar og forstår deres sanne potensial, vil det gå opp for dere at dere har ubegrensete skaperevner, og noen av dere bruker dem uten å være klar over det. Et eksempel kan være at dere kan gjøre dere selv friske, selv om mange ikke forstår at heller enn å fokusere på sykdommen, så må de fortelle seg selv at de er friske og helet. Ved å affirmere at dere er syke og ved å fortelle kroppen at dere er det, vil dere bare fremme nettopp den tilstanden. Og det er fordi Loven om Tiltrekning ikke stiller spørsmål om hva som ligger bakom.

Når dere ser på det store bildet og den kommende Oppstigningen, så er det klart at dere skulle sette fokus kraftfullt på nettopp det. Bare overhør de negative tankene som blir uttrykt av de som bekymrer seg for fremtiden og har liten eller ingen anelse om hva som egentlig foregår i denne viktige tiden. Dere kan i realiteten nøytralisere negative tanker som sendes ut og i de fleste tilfeller kan dere hjelpe dem som frykter fremtiden ved å gi uttrykk for deres fullkomne tillit til det som skal komme. Media hauser seg opp for 10-årsdagen for den 11. september og føler seg fortsatt ikke fri til å diskutere de åpenbare bevis på at de var en “innside-jobb”. De vil fortsette å skrive om den ”offisielle forklaringen”, som er fullkomment falsk, og skapt for å beskytte de som virkelig sto bak, og som vil måtte svare for sine gjerninger i Retten slik at rettferdighet skjer fyllest.

Når dere vet at rettferdigheten vil vinne, så trenger dere ikke å være bekymret for all den kriminalitet som er begått mot Menneskeheten. Gjør dere det, vil dere bare gi næring til den samme frykt nok en gang, og det må dere for enhver pris unngå. Vi er i grunnen ikke redd for det, fordi det er så mange gode nyheter som sirkulerer om den fantastiske fremtiden som venter dere. Det er hendelser nær ved å skje, som umiddelbart vil trekke folks oppmerksomhet bort fra de nåværende vanskelighetene. De vil være en innsprøytning av håp og forventning om bedre tider som er i ferd med å bli virkelighet. Lysarbeidere er svært viktige i denne sammenheng, for de kan hjelpe andre å forstå målet med alt som skjer og at det vil gi løsninger på alle de problemene som har vært så overveldende. Det er derfor viktig at dere sprer deres viten i det vide og det brede, ettersom det vil være oppløftende for dem som hittil har hatt liten eller ingen kunnskap om det. Dere er inne i en eksepsjonell tidsperiode som har fremvist det verste fra de mørke kreftene og det beste fra Lysets energier som nå stadig vokser og gir dere en følelse av ro. De vil vokse seg sterkere fra dag til dag og 11.11.11 vil bringe med seg et kjempehopp fremover, som mange av dere vil føle. Det vil være startskuddet til et nytt kapittel, som vil føre til enda større endringer i deres bevissthetsnivå. Det vil bare fortsette og sette dere trygt på veien mot et galaktisk bevissthetsnivå. Dere er tross alt storslagne Lysvesener som skal få tilbake deres rettmessige plass i Kosmos. Vår oppgave er å se til at dette skjer, og vi er i ferd med å åpne opp den siste veistrekningen frem til Oppstigningen og enda lengre.

I store trekk fortsetter livet som før, men folk er mer inspirert til å visualisere fremtiden, hvilket gjør overgangen mye lettere. I tillegg er det mange sjeler som nå har nådd full modenhet, som vil dele sin høyt utviklete kunnskap med dere. De mørke kreftene vil ikke lenger kunne undertrykke og holde skjult for dere all de idéene og oppfinnelsene som vil heve livskvaliteten deres på et utrolig vis. Kunnskap var alltid ment å skulle deles, slik at alle ville nyte godt av den, og når dere er kommet gjennom denne siste tiden i dualiteten, er det slik det vil være. Når dere skal leve i Kjærlighetens og Lysets energier vil det være det naturligste av alt og hjelper til at alle får ta del i godene. Grådighet og selviskhet er typisk for de lavere dimensjonene hvor mange setter seg selv foran andre. Dette er imidlertid allerede i ferd med å forandre seg og mange vennlige og kjærlighetsfylte sjeler venter bare på å få tjene andre.

Mange av dere har uten tvil lagt merke til at vi har vist fram skipene våre, ofte i store antall, der de kan sees av hundrevis av mennesker samtidig. Noen ganger er det bare for at dere skal se at vi er der, men vi har fortsatt et stort ansvar for å holde atmosfæren deres ren og overvåke aktivitetene på Jorden. Vi er spesielt oppmerksomme på de fysiske forandringene som skal skje og kan beregne resultatet med stor nøyaktighet. Det betyr at vi kan sørge for at etterdønningene ikke blir for store, men likevel tillate Moder Jord å gjøre de nødvendige forandringer. Dette er så visst en interessant tid å være på Jorden og, som dere ofte sier, det beste ligger fortsatt foran oss. Legg vekk bekymringer om hvordan den store oppløftelsen skal kunne gjøres, for den er planlagt med omhu og vi overvåker alle aspekter av den.

Alt det som hender i denne tiden har på en eller annen måte sammenheng med det endelige målet, som er å få dere trygt frem til Oppstigningen. Når vi først kan kommunisere åpent med dere, vil alle detaljene bli gitt i en verdensomspennende kringkasting. Vi har ingen ting å skjule eller holde tilbake for dere og vi brenner i virkeligheten for å få dele dette storslagne eventyret med dere alle. Der Er Alle Ett og vil komme sammen mye raskere når sannheten kommer frem. Forskjellighetene og adskilthetene mellom dere har blitt bevisst skapt av Illuminati og deres lakeier ,og stadig vedlikeholdt, for å utøve full kontroll over dere. Alt det vil endre seg svært raskt og murene er allerede i ferd med å falle. De som er opplyst kan se at dere alle er sjeler som skaper erfaringer og læring sammen, og at hudfarge og religion, eller ulik historie og kultur er fullstendig uten betydning. Det var meningen at dere skulle ha gledet dere over forskjellighetene som et uttrykk for deres mange erfaringer.

Jeg er SaLuSa og er svært begeistret for å kunne snakke med dere om saker som er viktige for deres forståelse og for fremtiden. Vi i den Galaktiske Føderasjon sender vår kjærlighet til dere alle.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

September 7, 2011

SaLuSa, 7-September-2011
Vi ser at mange av dere skaper en atmosfære av ro omkring dere og det er det stort behov for i en tid med forvirring. Dere har jo fordelen av å vite at uansett hva som skjer eller truer deres fred, så vil et fordelaktig resultat manifestere seg, slik som lovet. Nå mens dere nærmer dere den siste perioden med kaos, så vit at det bare vil kunne gå til et visst punkt før vår påvirkning og autoritet vil overta. Vi er mye mer aktive enn noen gang tidligere, med å få våre medarbeidere i posisjon hvor de kan sette i gang overtakelsen av makten fra de mørke kreftene. Dere vil kanskje ikke se oss når det begynner for alvor, med vær sikker på at vi er der ved deres side.

Vårt kraft og rolle er avgjørende i arbeidet med å oppnå samarbeid med deres ledere, spesielt fordi vi bringer med oss løsninger som kan overvinne de verdensomspennende problemene, som er så omfattende at politikerne ikke vet sin arme råd. Vi har løsningene, og Skaperen bak oss, og det er et kraftig virkemiddel med hensyn til å overbevise dem. Det at vi kommer i fred betyr ikke at de kan ignorere oss, for når det kommer til stykket, så kan vi være meget faste, uten å måtte ty til noen form for nedlatenheter. Vi skal snart nok bli presentert som den Galaktiske Føderasjon og vår rolle i Universet forklart i detalj.

Som dere sikkert forstår er det ikke vår rolle å blande oss inn det i karma som virker gjennom denne tiden. Mange av dere har påtatt dere ganske mye i dette livet, og det er ikke riktig av oss å endre noe på det. Med Oppstigningen i sikte, så vil de av dere som har valgt en slik veg, selvfølgelig ønske å fortsette, slik at all gjenværende karma blir ryddet vekk. Når dere vet det, så skulle dere kunne møte det som kommer med absolutt selvtillit, for dersom dere møter det på en dårlig måte, så vil det sannsynligvis bare skape mer karma. Vær så snill å la andre ordne opp i sine problemer på sin måte, med mindre dere blir bedt om hjelp eller råd, og unngå i bli unødvendig dratt inn i andres problemer.

Vi trenger dere som Lysbærere mer enn noensinne, slik at dere kan løfte deres stemme som en motvekt mot dem som sprer frykt, ikke med hensikt, men av mangel på forståelse. Selv om dere ikke kan si noe klart om når ting vil skje, så vet dere nok til å kunne berolige dem som er forvirret. Hovedpoenget er at de gamle samfunnssystemene er inadekvate for den nye syklusen, som er i ferd med å manifestere helt og fullt. Så da forstår dere at store forandringer er nødvendig for å rydde veien slik at den Nye Tidsalder kan begynne. Det vil til slutt lede til den Gyldne Tidsalder, som er langt utenfor deres fatteevne i dag. Vi kunne sammenlikne det med at en neandertaler skulle besøke dere for første gang i dag og prøve å forstå hva dere holder på med. De undrene og den skjønnheten som venter, kan man bare ane på Jorden i dag, og energiene som omslutter dere er oppildnende og hele tiden oppløftende. Når den tid kommer, vil også deres bevissthetsnivå ha blitt hevet til et nivå som vil kunne kalles galaktisk. Dere er i ferd med å bli vekket opp til Sannheten og ingen ting vil bli hold skjult for dere, til forskjell fra nå, hvor de færreste har fått så mye som et glimt av den.

Dere er emosjonelle vesener og har ofte brå humørsvingninger og følelser som brått forandrer seg. Det er del av de erfaringer dere skal gjøre for å lære å kontrollere dem. Dette aspektet ved deres liv har ført til mye sorg og anger, men det er med på å løfte bevissthetsnivået deres. Svaret er å leve i Lyset overalt hvor dere kan greie det, og kan dere holde det ved like, vil dere se at Kjærligheten kan vinne over alle problemer. Når dere forstår hvem dere virkelig er, og meningen med livet, blir det en del lettere å takle de utfordringene dere møter. Dere er inne i en tid med uro og usikkerhet, men vi vet at dere kan takle det om dere bare beholder roen. De kommende månedene åpner mulighetene for at vidtfavnende forandringer kan gjennomføres, så dere trenger å være våkne og leve som en som kan vise veien. Dere har Lyset på deres side, så det er ingenting å frykte.

Energiene fortsetter å stige på Jorden og det bidrar til å mildne konsekvensene av de fysiske forandringer som er absolutt nødvendige. En dag vil dere se tilbake på denne perioden i deres liv og være overveldet over det mot dere har lagt for dagen ved å ta utfordringene i dualiteten. Og likevel vil dere være glade for at dere gjorde nettopp det, for det har gitt dere stor vekst i deres bevissthetsnivå. Over alt hvor dere reiser i Universet, så dreier livet seg om å erfare og lære, men den raskeste veien er på de nivåene hvor dere møter mange utfordringer.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey 

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif
 
Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

putin

putin