They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

onsdag 25. mai 2011

SaLuSa 25 mai 2011

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Vi i den Galaktiske Føderasjon hjelper dere å gjøre spranget mellom det dere er nå og det dere vil bli når dere igjen blir fullt bevisste. Jo raskere dere lar dere invitere til å slå dere sammen med oss som likeverdige partnere, jo fortere kan vi begynne neste etappe på reisen, som vil ta dere til andre Galakser og Universer.

Likevel er vi av en størrelsesorden og omfang som dere vil finne det vanskelig å fatte, med mannskaper som teller mange millioner. Ja, de er alle sammen vesener som har steget opp, ellers ville de ikke kunne være med oss her.
SaLuSa  25 mai 2011Overalt rundt dere er det tegn som tyder på at Avsløringen er nær forestående, og når den nyeste informasjonen er rede til å finne veien ut i det offentlige rom, så vil det bli funnet måter å gjøre det på. Til og med de mørke maktene slipper ut hemmeligheter med overlegg når de føler at det vil tjene dem, men det er i mange tilfeller i den hensikt å forberede dere på forhånd til en av deres aksjoner under falsk flagg. Det skulle vel være unødvendig å si at de også sprer desinformasjon for å forvirre dem som søker etter sannheten. Stol på intuisjonen, for nå skulle dere vel kjenne deres taktikker, og dersom dere holder dere godt informert, vil dere forstå hva dere bare kan legge til side. Scenen er satt nå for Avsløringen og våre allierte er klare til å presse på ved den første ideelle anledningen kommer for å sette i gang. Så etter all ventingen, så er begivenheten som vil ”slippe katten ut av sekken” med tanke på vår eksistens, klar til å settes i verk. Mye er allerede kjent om oss, men for mesteparten av folk vil det vi forteller skape både forbauselse og vantro. Imidlertid er det nødvendig at sannheten får komme frem og den kan ikke holdes tilbake stort lenger, for hemmelighetskremmeriet og fornektelsen av vår tilstedeværelse har foregått altfor lenge. Jo mer folk vet om oss, jo lettere vil det være å få generell aksept for at vi kommer blant dere. Og da kan vi organisere de mange forandringene som må gjøres, uten flere forsinkelser.

Energiene fortsetter å strømme inn til dere fra mange kilder utenfor Jorden, og de hjelper både dere og Moder Jord med å løfte dere opp mye raskere enn tidligere. Uansett hva som hender, så er målet alltid å få dere til å holde blikket festet på Oppstigningen og sikre at forberedelsene er i samsvar med deres behov. Med hensyn til det er vi strålende fornøyd, for tross de mørke’s forsinkelsestaktikker, er alt godt på vei mot Oppstigningen, helt etter planen. Lyset har nå kontrollen og tillater ulike saker å finne sin egen vei fremover, men hele tiden med et blikk til endetiden. Våre aktiviteter rettes mot å få full suksess uten at det blir nødvendig å gå til noen konfrontasjon med de mørke maktene. Med våre evner og vår meget overlegne teknologi er det unødvendig. Vi kan opptre med fasthet og bruke vår Gudegitte autoritet når situasjonen krever det. Så vi ber dere å være klar over at uansett hvilket scenario som presenteres for dere, så er vi fullstendig klar over hva som foregår og har kontroll over det.

Deres sivilisasjon ser gang etter gang hvor ueffektive forsøkene er på å stanse Jordens forandringer. Rensingen av Jorden kan ikke stanses ettersom den er av helt vital betydning, men som vi har fortalt dere ved mange anledninger, så har vi anledning til å begrense hvor mye de påvirker dere. I den senere tid har vi vært aktive etter oljeutslippet i Mexicogulfen og også ved jordskjelvet og tsunamien i Japan. De eneste sjelene som forlater Jorden som et resultat av slike hendelser, vil ha lagt opp til det i sin livsplan. Vi vet at dette er vanskelig for dere å fatte, men overgangen skjer raskt, og uansett den frykt man måtte oppleve på det tidspunkt, så blir de raskt helet straks de ankommer Nirvana. Døden er ikke slik mange forestiller seg den og dere blir raskt gjenforenet med deres kjære.

Så hva bør dere da gjøre mens dere ser frem til og venter på de uunngåelige forandringene? Vi foreslår at dere prøver å la tankene deres beskjeftige seg med alle de godene som ligger foran dere og helt klart fokusere på Oppstigningen. Det vil over en tid være ting som kan distrahere dere, men når de dukker opp, så vil oppmerksomheten deres bli trukket mot de positive endringene og dere vil få anledning til å delta på en del områder. De av dere som har kunnskap om oss vil kunne hjelpe andre med å forstå og forsone seg med det som skjer. Det er så visst ingen grunn til at dere ikke skulle gjøre det nå også, for vi verdsetter deres hjelp og oppfordrer dere derfor til å være åpne om disse temaene. Selv om det kommer en tid da vi vil kunne få folkemassene i tale, vil det dere personlig gjør overfor dem dere møter bety veldig mye. Det vil være en stor fordel om alle mennesker møter alt det de hører og ser med et åpent sinn, i stedet for å trekke for raske slutninger. Det er fortsatt de om er så sterke i sin tro at det ikke finnes rom for at vi eksisterer og vil nekte å tro på meningen med at vi kommer til dere. Det vil selvfølgelig kunne ta tid å få dem til å bli mer åpne og å gi dem svar som de kan godta slik at de greier å føle seg bekvemme med vårt nærvær.

Dere vil uten tvil forstå hvorfor deres frie vilje og frie valg blir så høyt respektert. Ikke en gang Gud påtvinger dere Guds vilje, men det er lover som tillater at det kan gripes inn dersom deres valg skulle skade andre eller blande seg inn i deres frie vilje. Etter hvert som dere utvikler dere og retter blikket mot å komme tilbake til de høyere dimensjoner, så vil dere lære at dere vil komme til et nivå hvor dere med stor glede godtar Guds Vilje. Det blir det mest naturlige og ønskede steg fremover når dere blir Lysvesener. Imidlertid er det viktigste nå å gripe tak i den gyldne muligheten som ligger foran dere til å forlate dualiteten for godt. Det er bare et lite steg fremover sett i sammenheng med tiden, slik dere forstår den, men en enormt viktig erfaring som vil komme mange sjeler til gode i fremtiden. Her er dere i dag, så nær et kvantesprang fremover, som dere har arbeidet mot helt siden dere begynte den lange reisen opp av mørket. Det er kanskje like greit at dere ikke husker detaljene i alle livsopplevelser siden den tiden. Alt som betyr noe nå er det dere gjør i øyeblikket for å holde fokus på Oppstigningen, for det vil komme til å forandre dere mer enn dere kan ane.

Vi i den Galaktiske Føderasjon hjelper dere å gjøre spranget mellom det dere er nå og det dere vil bli når dere igjen blir fullt bevisste. Jo raskere dere lar dere invitere til å slå dere sammen med oss som likeverdige partnere, jo fortere kan vi begynne neste etappe på reisen, som vil ta dere til andre Galakser og Universer. De synes å være uten ende, ettersom Skaperverket er uendelig slik vi ser det. Kan dere forestille dere de utallige mulighetene som ligger foran dere, når det ikke finnes noen grenser for de eventyr dere kan oppleve? Livet finnes overalt omkring dere, i ulike utviklingsstadier og det er vår rolle å tjene andre som er på vei gjennom de ulike dimensjonene, slik dere er nå. Det er spennende og gir mye glede, men det er slett ikke noe vi tvinger på dere. Vi er tross alt ikke en organisasjon som eksisterer på deres nivå. Likevel er vi av en størrelsesorden og omfang som dere vil finne det vanskelig å fatte, med mannskaper som teller mange millioner. Ja, de er alle sammen vesener som har steget opp, ellers ville de ikke kunne være med oss her.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er svært begeistret for å se at Lyset øker på Jorden. Det lover godt for de siste steg frem mot Oppstigningen og er deres garanti for at den vil skje som planlagt. Vi elsker dere alle og deres sterke vilje til å avslutte deres tid på Jorden med seier over de mørke kreftene.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.  


Oversettelse: Leif

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available onsøndag 22. mai 2011

SaLuSa 20 mai 2011

Da forlater vi dere her og gir dere vår velsignelse og kjærlighet, slik at dere vet at det er ufattelig mange som bryr seg om dere og at dere er høyt verdsatt.SaLuSa  20 mai 2011


Kjære Sjeler, det er viktig at dere forstår at de mørke Sjelene står ansvarlige overfor Universets Lover akkurat som dere gjør og at mens de er i dualiteten, har rett til å oppleve og erfare gjennom sin frie viljes valg. Selvfølgelig står de også ansvarlig overfor deres lover, men på grunn av måten de avviser det og den makten de har over dere, føler de seg høyt hevet over loven. Som dere imidlertid må ha forstått nå, vil enhver sjel på et tidspunkt bli stilt ansvarlig for alle sine handlinger, til og med tanker om å skade eller bringe død over en annen sjel. Derfor ber vi dere huske dette når de mørke maktene blir stilt for retten og må stå til ansvar for sine kriminelle handlinger overfor menneskeheten. Dersom dere kan greie det og deres verdisett gir rom for medfølelse, vil det være den beste måten å reagere på. Enda bedre er det hvis dere kan anerkjenne at de mørke sjelene også er Lysvesener med Gudsgnisten i seg, og at dere kan hjelpe dem ved å sende Kjærlighet og Lys. Naturligvis er ikke dette lett, særlig hvis noen som står dere nær har blitt deres offer. Hvordan dere reagerer, avhenger av deres bevissthetsnivå, men dere vil til slutt nå opp til nivået av Kristusbevisstheten* (se fotnote) og handle ut fra det forståelsesnivået. Derfor, hvis det må gjøres en ”hestehandel” for å fjerne de mørke makthaverne, og de får et tilflukssted et eller annet sted, så er det bare en midlertidig løsning, for de vil aldri kunne unnslippe å måtte stå til rette for sine handlinger.


I mellomtiden skrider alt frem på et tilfredsstillende vis og våre allierte presser hardt på for at avsløringen skal skje og bli offentlig kunngjort. Fakta har kommet frem i en endeløs strøm gjennom mange år, men vi trenger en offentlig anerkjennelse av vårt nærvær, slik at vi kan presentere den Galaktiske Føderasjon for dere. Det er utallige nettsteder på internett der dere kan finne mengder av informasjon om fartøyene våre og disse støtter seg også på bilder og filmer. Om vi eksisterer er ikke lenger et tema, ettersom vi allerede har presentert oss for regjeringene i alle store land. Vi ønsker å åpne opp hele tematikken, slik at det kan bli åpen diskusjon og debatt om det som har funnet sted gjennom det siste hundreåret. Alle regjeringene må stå frem med sannheten om sin egen rolle i å undertykke informasjon om oss. De vil også måtte komme ut med sannheten om de aktivitetene de har gjort i skjul, ved å la sine egne skip fremstå som våre eller skipene til andre grupper, som for eksempel den Grå rasen.


Det er helt åpenbart for enhver intelligent person at våre Moderskip ikke er av jordisk opprinnelse. De er i mange tilfeller av en slik massiv størrelse, mange av dem flerfoldige kilometer lange, at enhver skjønner at de kommer fra andre sivilisasjoner. Det samme gjelder når de ses i store antall, slik det har vært ved en del anledninger. Når dere kan telle flere hundre skip på himmelen, slik som i Mexico nylig, da vet dere med sikkerhet at de ikke kommer fra Jorden. Bevisene for vår eksistens lar seg ikke benekte, det er helt tydelig for alle, men media fortsetter å holde det skjult. Det gleder oss å kunne meddele at denne situasjonen ikke vil fortsette stort lenger. Det er mange ting som må få komme ut i offentligheten først, slik at folk er forberedt på vårt komme.


Husk at vi er åndelige vesener akkurat som dere og vi stammer alle fra den samme Kilden. Vi er ikke forskjellige selv om vi kommer fra andre sivilisasjoner, bortsett fra at vi er høyere utviklet. Det gjelder alle i den Galaktiske Føderasjon og vi er her i tjeneste for å hjelpe dere, våre brødre og søstre. Alt som eksisterer er alltid på vei tilbake til Kilden, så vi rekker hverandre hendene og hjelper hverandre. Dere er ikke på noen måte ”mindre” enn oss, det er bare det at dere tillot et slør å bli trukket over deres høyere bevissthet. Det var uunngåelig så snart dere reiste ned i tredje dimensjon, og så var scenen satt for utfordringen med å finne igjen deres Sanne Jeg. Dere visste at dette var den største utfordring dere ville stå overfor, men også en storslått anledning til å utvikle dere enda mer og igjen bli ett med deres Høyere Selv. Dere ble inspirert fordi dere visste at det alltid ville være hjelp å få for dere og at dere ikke måtte kjempe alle deres kamper alene. Kanskje enda viktigere var det at dere visste at denne syklusen ville ende og at alle sjeler ville ha like stor mulighet til å stige opp. Den tiden er naturligvis nå og Oppstigningen ligger nær foran dere.


Vi er sikre på at så snart vi kan vandre blant dere, så vil all tvil og nøling, med hensyn til å godta oss, snart forsvinne. Deres regjeringer vil kunngjøre sin støtte for oss, for de vil alle bli grundig informert med hensyn til den fulle rekkevidden av det som er i ferd med å skje. Sammen kan vi sørge for at forandringene på Jorden og rensingen av den, kan foregå raskt og effektivt. Vi kan så langt det er mulig trygge befolkningen fra jordskjelv og konsekvensene av dem, men det vil fortsatt forekomme dødsfall, siden en del sjeler har valgt å forlate Jorden på den måten. Når dere først forstår hensikten med det som foregår, så vil dere holde fokus på det som skal bli resultatet, mye heller enn måten resultatet oppnås på.  Det er mange ulike meninger om hvordan det vil bli, men når vi kommer blant dere vil mye bli forklart, slik at misforståelser unngås.


Flere og flere av dere blir klar over Moder Jords eget behov for å stå på med sitt eget program med forandringer. Vi også vet hva som må gjøres og det gir oss muligheten til å sørge for at dere blir påvirket så lite som mulig. Hvis det skulle bli nødvendig, kan vi transportere folk fra et sted til et annet på et øyeblikk, for vår teknologi gjør det mulig. Vi vet hvor hver enkelt person er og det spiller ingen rolle hvor enn de måtte være i et gitt øyeblikk. Vi finner dem. Igjen så er det mulig med våre meget sofistikerte computere som så å si ” har sin egen bevissthet”, som dere etter hvert vil finne ut. Da kan dere forstå hvorfor vi går inn i arbeidet frem mot Oppstigningen med slik selvtillit, for vår rolle er godt innefor rammene av vår kompetanse. Det gjelder også for vårt utstyr og andre ting som trengs for våre prosjekter ,og som vil bli delt fritt med dere som et ledd i ”moderniseringen” av samfunnet deres, slik at det kan dra nytte av alle fordelene ved Fri Energi.


Jeg er SaLuSa fra Sirius og har gitt dere et bilde av hva som ligger foran dere så dere skal føle dere trygge på at det ikke er noen fare for deres ve og vel. Vi er like ivrige som dere etter å komme i gang, selv om vi aldri bare sitter og venter, men til enhver tid tilpasser planene i tråd med de siste hendelsene på Jorden. Vi kan se fremover og gjøre nøyaktige forutsigelser, og det er av stor betydning, slik at alt vi gjør skjer til eksakt riktig tid. Vi kan ikke informere dere om det annet enn i generelle termer, fordi vi må holde denne informasjonen unna de som ville bruke den til å gjøre skade og skape kaos. Dere kan være sikre på at vi jobber hardt med å støtte våre allierte i arbeidet med å skape de siste ”åpninger” slik at vi kan fullføre våre nærmeste mål.

Da forlater vi dere her og gir dere vår velsignelse og kjærlighet, slik at dere vet at det er ufattelig mange som bryr seg om dere og at dere er høyt verdsatt.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.       

*
Kjære lesere, 

Vi ber dere se nærmere på forklaringen av begrepet Kristusbevisstheten nedenfor (som er hentet fra Matthew Ward’s budskap 5. desember 2010). Om dere ønsker å lese resten av teksten, eller flere av Matthew’s inspirerende budskap kan dere finne den på www.matthewbooks.com   eller under Matthew Ward på www.galacticchanellings.com  :

33…..Vi ber dere om å ikke føle at ”Kristusbevisstheten” er et vanskelig ord for dere å bruke fordi dere tror det henger sammen med den Kristne religionen. Det gjør ikke det. Kristuslyset eller Kristusbevisstheten, som er det samme som Kjærlighet, er den rene essensen av Skaperen og den aller største kraft i Universet. Den stråler ut fra Kristusriket, der Skaperens første gang skapte Sjeler, som uttrykk for Seg Selv – dette er det riket som er nærmest Skaperen selv og er der Erkeenglene har sitt opphav….


Det er ikke alltid helt enkelt å finne de rette eller best egnete norske ord å oversette med, derfor gjengir jeg forklaringen på originalspråket nedenfor:

33…... Please do not feel that “Christed” is an inappropriate word for you to use because you think it pertains to Christian religions. It doesn’t. Christed light, which is the same as love, is the pure essence of Creator and the most powerful force in the cosmos. It emanates from the Christed realm, Creator’s first expression of Itself into souls—this realm closest to Creator is the origin of the archangels. …..onsdag 18. mai 2011

SaLuSa 18 mai 2011

Jeg er SaLuSa fra Sirius og betrakter dere mens dere betrakter oss og det blir mye mer å se ettersom vår aktivitet stadig øker.

Av ren nødvendighet kommer vi stadig nærmere, fordi våre tjenester er av avgjørende betydning for å rydde opp i de økologiske ødeleggelsene.

Vi holder ting under kontroll, mens vi venter på å kunne komme til Jorden og fullføre arbeidet vårt.  Det er en del problemer som er så store at det får oss til å ønske at vi kunne komme til Jorden umiddelbart, men vi står til ansvar overfor de høyere åndelige kreftene for alt vi foretar oss.

Vi handler alltid i samstemmighet og på er ryddig vis, med respekt for deres regelverk og avtaler mellom ulike land. Vi er veldig nøye med å ikke skape problemer og med å ikke begå overtramp overfor suverene nasjoner. Det er ikke for oss å gripe inn der hvor dere selv har evnen til å ordne opp.

Imidlertid vil vi med glede arbeide sammen med dere for å få ting til å gå raskere på vei mot Oppstigningen.

SaLuSa 18 mai 2011

Hver eneste dag gir dere muligheten til å se dere selv i speilet og gjøre noe med svakheter dere måtte ha. Det spiller ingen rolle hvor høyt utviklet dere er blitt, det vil alltid være utfordringer. Dette er tiden for å sortere, og eventuelt sortere fra, det dere bærer med dere av tro og tanker. De former personligheten deres, men er i mange tilfeller ikke tjenlige for den som ønsker å løfte seg og stige opp. Dersom de ikke kan greie å stå i Lyset, så kan må dere være sikre på at de ikke kan reise sammen med dere lenger. Dette er en del av den prosessen som har pågått i mange år, hvor utviklingen har skredet frem. For deg som individ kommer veiledningen innenfra og det er viktig å lytte til den lille stemmen som snakker til deg. Bare deres Høyere Selv vet hva som er best for deg til enhver tid og dets råd gjør du klokt i å lytte til. For hva annet er det enn din samvittighet som forsøker å få deg til å reagere på den?

Gjør så god dere kan for å beholde roen i alle situasjoner og oppretthold en fredelig fremferd, slik at dere på den måten holder vibrasjonene deres så høye som mulig. Det hjelper dere, slik at dere ikke faller tilbake til gamle mønstre som kan få dere til å reagere på en måte som dere helst ikke ville oppleve igjen. Imidlertid er det et menneskelig trekk å miste kontrollen av og til, men dere vil være tjent med å gjøre alt dere kan for å gjenvinne fatningen. Jo fortere dere kan ta dere inn igjen, jo mindre skade vil det gjøre på kroppen deres, som produserer giftstoffer i slike omstendigheter. Har dere ikke lagt merke til det at etter et utbrudd, så føler dere dere uvel og tappet for krefter? I ytterste konsekvens, hvis dere hele tiden blir rasende og aggressive, så ender det med at dere blir alvorlig syke. Energien i chakraene deres kommer i ubalanse og da vil dere med sikkerhet oppleve en kroppslig reaksjon.

Kjære Sjeler: kroppen er deres hellige tempel som har full bevissthet. Den kan ikke annet enn å reagere på den måten dere behandler den på og dersom dere behandler den godt, vil den holde seg ved full helse. Hvordan dere ser på dere selv har mye å si for hvordan dere føler dere. Når dere er misfornøyd med dere selv, så forsterker dere problemene deres. Om dere derimot tenker kjærlige tanker om dere selv, så vil dere tiltrekke dere gode vibrasjoner. Ved å være positive kan dere overvinne de fleste problemer, særlig når det gjelder hva dere kan greie å oppnå. For å utfolde mest mulig av deres evner, tro alltid at dere kan greie enhver ting dere bestemmer dere for. De menneskene som har størst suksess er de som bestemmer seg for en ting og fokuserer helt og holdent på det de vil oppnå. Nå som Oppstigningen ligger foran dere, så la det ikke være tvil i deres sjel om at når dere bestemmer dere for at det er målet, så har dere all verdens mulighet til å stige opp. Selvfølgelig må dere holde fokus på det og se for dere det Lysvesen som dere er skjebnebestemt å bli.

Den sjokkerende sannheten om Illuminati og operasjonene deres vil bli servert for dere på en mate som lar dere forstå at dette er ekte. For dem som har liten eller ingen kunnskap om dem, vil det være umulig å forstå at det hele tiden har vært en verdensregjering som har diktert hvordan Menneskeheten har gått fremover, men som også har arbeidet i hemmelighet og tatt kontroll over deres biologiske evolusjon. Så mye så at dere knapt har utviklet dere i det hele tatt. Dere har erfart dualiteten fra den ene ytterligheten til den andre gjennom tusener av år. Avslutningen av denne syklusen er slutten for de mørke kreftene, men ikke for dem som er av Lyset, som løfter seg opp og uten noen som helst tvil vil være med i Oppstigningen. Derfor, som vi så ofte har understreket for dere, så er det ingen grunn til å bli fylt av frykt over det som skjer nå, eller i den nærmeste fremtid.

Med så kort tid igjen kan dere være sikre på at når de store forandringene først begynner, så vil det ikke bli mye pustepause på vei mot Oppstigningen. Planene for alt det som må gjøres ligger klar, slik at overgangen skal bli så smidig som mulig og for å sikre at enhver sjel oppfatter meningen med endetiden. Det er ikke alle som tror på at livet har noen mening, eller at de er en del av det Guddommelige og har evig liv. Imidlertid, der man fortsatt klamrer seg til sin gamle tro, vil hver sjel utvikle seg tilsvarende, men ikke gjennom Oppstigningen, for det er klart at de er ikke forberedt på et slikt kvantesprang fremover. Deres anledning til å stige opp vil komme til dem senere og forhåpentligvis vil de, med mer erfaring, akseptere sannheten da.

Fordi dere har fri vilje vil det finnes forskjellige tankemåter og ulike meninger om hvordan endetiden vil arte seg. Det vil ikke påvirke resultatet, ettersom dere er gitt den gaven å skape deres egen virkelighet. Så la det være rom for andres meninger og visjoner, vel vitende om at hvis de er klare for å stige opp, så vil det skje uansett. Noen bruker mye tid på å forsøke å overtale andre om sin egen sannhet, mens faktum er at ingen gruppe eier hele sannheten. Om dere bare kan godta at det finnes én Gud i deres Univers og at alt liv eksisterer i denne spesielle energien. Derfor er alle like i Guds øyne og dette faktum skulle sette en stopper for diskusjonene om hvem sin Gud som er den rette. Alminnelig, sunt bondevett synes ofte å forsvinne som dugg for solen når ulike religiøse grupper går inn i opphetede diskusjoner. Dette er alt sammen områder som vil finne sin løsning før slutten på syklusen. Dette vil i sin tur oppmuntre dem til å komme sammen, som har stått med ett ben i Lyset og ett i mørket.

Når dere ser dere omkring, så vil dere se ekstreme hendelser finne sted, som skaper nye områder med mørke, men disse vil være kortvarige ettersom kraften er så mye større i Lyset som nå vokser så raskt. Omvandlingen av de lavere energiene fører til en ustoppelig oppbygging av et mektig nettverk av Lys. Det er allerede på plass og vil ha en viktig rolle når den Nye Jorden skal fødes, og mens alt dette pågår, så vil også deres Nye Jeg bli født. Det er en drømmeaktig situasjon å være i siden de fleste av dere fortsatt føler dere mest hjemme i den materielle verden, men det vil endre seg om ikke lenge. Noen av dere merker allerede at bevisstheten deres har utvidet seg og tankesettet deres er allerede i oppadgående bevegelse, slik at det kan innpasse de høyere livsaspekter.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og betrakter dere mens dere betrakter oss og det blir mye mer å se ettersom vår aktivitet stadig øker. Av ren nødvendighet kommer vi stadig nærmere, fordi våre tjenester er av avgjørende betydning for å rydde opp i de økologiske ødeleggelsene. Vi holder ting under kontroll, mens vi venter på å kunne komme til Jorden og fullføre arbeidet vårt. Det er en del problemer som er så store at det får oss til å ønske at vi kunne komme til Jorden umiddelbart, men vi står til ansvar overfor de høyere åndelige kreftene for alt vi foretar oss. Vi handler alltid i samstemmighet og på er ryddig vis, med respekt for deres regelverk og avtaler mellom ulike land. Vi er veldig nøye med å ikke skape problemer og med å ikke begå overtramp overfor suverene nasjoner. Det er ikke for oss å gripe inn der hvor dere selv har evnen til å ordne opp. Imidlertid vil vi med glede arbeide sammen med dere for å få ting til å gå raskere på vei mot Oppstigningen.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Oversettelse: Leif

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

mandag 16. mai 2011

SaLuSa 16 mai 2011


Dere som er Lysarbeidere har viktige roller og vi oppfordrer dere til å spre sannheten overalt der det er mulig. Det gjøres ikke ved å presse deres egen mening på andre, men simpelthen ved å la sannheten komme frem slik at andre kan bli dyktigere på å skjelne mellom sannhet og usannhet.En rettferdig fordeling av godene og rikdommene er avgjørende viktig for å skape likhet og et lykkelig samfunn, hvor hver og en føler seg verdsatt og elsket. Slik skal det bli og det er ikke lenge før disse temaene blir tatt tak i. Det er så mye som skjer rundt om i verden nå og veien fremover vil ganske snart bli tydelig.Alle forberedelsene er godt i gang på dette området og det skal ikke vare lenge før dere får de første kunngjøringene.

SaLuSa  16 mai 2011Alt det som skjer omkring dere leder dere raskt frem mot tiden da forandringene skal skje og det vil gjøre at våre løfter til dere blir oppfylt. Det har tatt enormt med tid å skape de anledningene som nå gir oss reelle fremskritt på vei mot målet. Med så sterk motstand fra de mørke kreftene, forsøker vi i å bevege oss så usynlig som mulig mot våre mål, uten at de vet om det. Bare omfanget av oppgavene våre gjør det på det nærmeste umulig, men til forskjell fra våre allierte på Jorden, kan vi operere uten å bli sett. Både skipene våre og mannskapene kan gjøre seg ”usynlige” og det gir oss en klar fordel når vi går inn i ”løvens hule”. Det har vært svært nyttig når vi har hatt behov for å være tilstede i de mørke maktenes hemmelige møter og det spiller ingen rolle hvor de måtte finne sted, for de kan ikke forhindre at vi er tilstede. Det er ikke alt vi får høre om som vi kan gripe inn i, for som vi har forklart tidligere, så har det sammenheng med karma, som dere som sivilisasjon må erfare. Dere skaper ofte hele situasjonen selv uten å skjønne det og det er viktig at dere får se resultatet av de beslutningene dere har gjort. Hvis dere virkelig forsto at tankene deres former virkeligheten deres, så ville dere nok være mer forsiktig på det området.

Dere ble opprinnelig oppmerksomme på alt det gode som er planlagte for dere gjennom NESARA, og det hjalp virkelig til med å vekke opp folk med hensyn til potensialet i den Nye Tidsalder. Det brakte på banen idéer som ville ha synes umulige for ikke så lenge siden. Imidlertid satte det fart på folks tanker, slik at de begynte å se at Menneskeheten kunne leve på andre måter og således leve i langt bedre kår. Spesielt idéene som gav svar på hvordan man kunne avskaffe fattigdommen og sørge for at alle hadde anstendige levekår var et nytt konsept. NESARA inspirerte mennesker til å finne måter å manifestere det som ble foreslått og ut av det vokste en mektig bevegelse for forandring. Vi tok opp hansken der, med tillatelse fra St. Germain, som er ansvarlig for å forvalte dette Verdensfondet. Sammen med våre allierte, de Opphøyde Mestere og mange Kjære Sjeler som støtter saken, er vi nå kommet dit at dere står ganske nær å oppleve de første fordelaktige forandringene. Det er en øvelse i samarbeid, som har blitt tatt tak i av mange internettbrukere og har gjort at vi blir mer og mer mannsterke. Det viser tydelig hva man kan få til når folk våkner opp og lar sitt Lys og sin Kjærlighet lede dem.

Tiden går fortere enn noen gang før og det er et bevis på at hele prosessen frem mot Oppstigningen virkelig har fått fart på seg. Når dere selv kan erkjenne at bevissthetsnivået deres øker, så trenger dere vel neppe noen forsikring om at alt går som det skal. Forandringene på Jorden kommer hyppigere, og slik vil det fortsette, fordi det fortsatt er mye som må gjøres. I den forbindelse ville vi veldig gjerne hjelpe dere å finne løsninger på de konsekvenser det får, men det ville vi best kunne gjøre ved å være der sammen med dere. Vi er så klare til å trå til som det går an å bli og det har vi vært lenge. Vårt nærvær vil overbevise dere om at våre hensikter er hederlige og at vi kommer til dere som venner.

Vi vet at det er mange av dere som svært gjerne ville være med oss i den Galaktiske Føderasjon, og det vil dere kunne gjøre når dere er Galaktiske Vesener. Imidlertid må dere først nå det bevissthetsnivå som kreves, og etter som tiden går vil det bli lettere for dere å oppnå det. Det er mange høydepunkter når det gjelder energier som øker deres vibrasjonsnivå og som et Lysvesen i ferd med å formes, vil dere trekke dem til dere. Det har foregått i mange år allerede og alt sammen er en del av den Guddommelige Plan for å hjelpe dere å løfte dere. Ikke mist motet eller viljen nå, og ikke la dere distrahere, nå som det er så kort vei igjen. Tillat at det skjer ting som ikke er av Lyset og vit at dette er de siste hendelser som oppstår av de gamle energiene, som nå er i ferd med å bli fjernet fra Jorden. Hold fast ved deres visjoner for fremtiden, for slik hjelper dere dem å manifestere. Dere som er Lysarbeidere har viktige roller og vi oppfordrer dere til å spre sannheten overalt der det er mulig. Det gjøres ikke ved å presse deres egen mening på andre, men simpelthen ved å la sannheten komme frem slik at andre kan bli dyktigere på å skjelne mellom sannhet og usannhet.

Både mennesker og dyr er i bevegelse i et omfang som aldri før, og det er en klar indikasjon på at endetiden er godt i gang. Alle vil til slutt befinne seg der hvor det er meningen at de skal være, så bekymre dere ikke om hendelser som skjer rundt dere. Deres individuelle skjebne er sikret uansett hva dere opplever og det er ikke så viktig ettersom dere likevel vil stige opp. Hele hensikten, og målet, med den inneværende perioden er å få så mange sjeler som overhodet mulig klare til Oppstigningen. Mange veiledere hjelper hver enkelt sjel og de er ved deres side til enhver tid og venter på muligheten til å hjelpe dere. Bekreft for dem at dere kjenner til deres nærvær og be dem om hjelp fra dem. De vil tjene dere og følge dere gjennom den siste perioden i denne syklusen. Husk at noen ganger så er det du trenger, og det du tror du trenger, svært forskjellige ting.

Imidlertid er det slik at hva det enn er du mangler, så vil det komme til deg og det er vår hensikt å løfte dere alle opp til et nivå der dere har det både bekvemt og trygt. Hvor dere kan leve et lykkelig og tilfreds liv og bruke kreftene på å bli klare til Oppstigningen. I altfor lang tid har dere blitt forledet til å tro fattigdom og sult er livsvilkår som må aksepteres. Det er de mørke kreftene som står bak og selv har de skaffet seg en virkelighet i overflod, på deres bekostning. En rettferdig fordeling av godene og rikdommene er avgjørende viktig for å skape likhet og et lykkelig samfunn, hvor hver og en føler seg verdsatt og elsket. Slik skal det bli og det er ikke lenge før disse temaene blir tatt tak i. Det er så mye som skjer rundt om i verden nå og veien fremover vil ganske snart bli tydelig.

Så fort avsløringene er gjort kjent for alle, må vi bli kjent med dere og komme inn i deres liv, for vi er nøkkelen til programmet for å rense og rydde opp på Jorden og sette en stopper for ytterligere ødeleggelse. Dere kan ikke gjøre det selv, for det er langt mer enn dere kan greie, spesielt i denne tid av forandringer og kaos. Heldigvis lar det seg gjøre å ordne raskt og effektivt opp i det så snart vi kan arbeide blant dere. Det er noe vi må arrangere i samarbeid med deres regjeringsrepresentanter, men det må bli når alle de nye innsettelsene i regjeringen er gjort. Alle forberedelsene er godt i gang på dette området og det skal ikke vare lenge før dere får de første kunngjøringene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og nok en gang gleder det meg å kunne komme til dere og fortelle dere om den pågående situasjonen.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on


lørdag 14. mai 2011

SaluSa 13 mai 2011


Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at det Åndelige Hierarki også kommer nærmere, for å være vitne til, og ta del i, endetiden. Dere mottar en uendelig kjærlighet og hjelp fra dem, selv om dere ikke nødvendigvis er klar over det.
 

SaluSa  13 mai 2011


Det er prisverdig at dere hjelper andre med sin bør, men dere må også sette av tilstrekkelig tid til deres egen utvikling. Det er av avgjørende viktighet at dere holder fokus på innspurten frem mot Oppstigningen, med tanke på hele hensikten med alt det dere opplever. Det er ikke en eneste sjel som kan unngå å lære viktige ting gjennom omformingen av alt det som er kjent og kjært for dere, og ved å tillate at det nye kommer inn og tar dets plass. Om dere skulle kjenne motstand mot noen av forandringene og hva de kan synes å føre med seg, så husk det, at selv om dere ikke kan se resultatet ennå, så baner de vei for alt det som er i harmoni med de høyere vibrasjoner. Dere selv erfarer subtile forandringer i kroppen og i bevisstheten, og ut av det vil til slutt deres Nye Selv oppstå; det Galaktiske Vesen. Slipp taket i alt det som opplagt ikke vil ha noen plass i den Nye Tid og vit at det vil eksistere i en egnet form i de høyere dimensjoner. Ta for eksempel alle de ulike ressurser på Jorden som dere daglig bruker for å opprettholde deres verden og dens behov. I de høyere nivåer vil det være så godt som unødvendig, for dere vil ikke trenge å ta av Jordens ressurser når dere kan skape alt det dere trenger med tankens kraft. På samme måte vil dere håndtere det dere har skapt når dere ikke har bruk for det lenger. Det blir ikke noe søppel eller forurensning, fordi alt de-manifesteres” slik at det brukes på nytt. Når dere kommer til dette nivået, vil dere ha kunnskapen og evnene til å håndtere slike ting, for bevisstheten deres vil være i tråd med det som forventes av et Galaktisk Vesen. Dersom dere finner det vanskelig å forstå alle forandringene, så aksepter simpelthen at det som skjer har til hensikt å løfte dere opp til det nivå hvor alt er i harmoni og balanse. Underbevisst er alt dette kjent for dere, fordi det er der dere naturlig hører hjemme. 


Vi har ofte nevnt at dere vil få god informasjon om det som ligger foran dere. Imidlertid er det ikke så mye vi kan få gjort før vi kan opptre åpent blant dere. Alt ligger forberedt og klart til disse begivenhetene, og selv om vi ikke forventer at alle øyeblikkelig godtar det vil må fortelle dere, så må vi unngå at det blir noen direkte motangrep for å hindre at det finner sted. Dere vil med sikkerhet være klar over det når omstendighetene tilsier at det er at det er like før, for vi vil ikke la det være noe hemmelighet når vi går i gang med å fjerne de mørke makthaverne. Dette er de som planlegger ødeleggelser i stor skala og ikke vil gå av veien for å drepe eller lemleste mennesker uten å nøle.  Vi sier ikke dette for å gjøre dere redde, tvert imot, for det er viktig at dere vet at deres aktiviteter blir hindret og til slutt vil opphøre. 


Det er helt nødvendig med en periode med fred og at alle de unødvendige regler og begrensninger blir fjernet, slik at dere etter hvert får tilbake deres suverenitet. Vi i den Galaktiske Føderasjon har stor respekt for dere og ønsker at dere skal ha den frihet som er deres naturgitte rett. De absurd  og strenge lovverkene, sammen med alt som begrenser deres livsutfoldelse, vil bli fjernet. Det vil naturligvis være oppgaven til de nye regjeringene som snart vil bli utnevnt. For at det skal kunne skje, så må det enorme forandringer til, og ingen regjeringsrepresentant som er skyldig i å ha brutt sin ed, kan bli sittende. Det er helt klart at dere må forvente omveltninger mot slutten av dette året som virkelig får dere til å måpe. De av dere som følger med på kanaliserte budskap som dere føler at dere kan ha tillit til og som bærer Kjærlighetsenergien i seg, vil vite om dette på forhånd. Det gjør at dere kan hjelpe andre, som kan bli forvirret og i sjokk over det de hører. Det vil ta tid før sannheten synker inn hos mange, og selv da vil det være mye usikkerhet med hensyn til fremtiden. Det er her dere personlig kan være til umåtelig hjelp, men vær sikker på at vi, så snart som overhodet mulig, vil etablere gode kommunikasjons-systemer. Det er vårt ønske at alle skal forstå nøyaktig hvorfor vi er her og hva som ligger i kortene for fremtiden. Tiden for hemmelighetskremmeri vi være over for godt og sannheten vil bli diskutert helt åpent. Vi kommer ikke for å diktere dere eller dominere dere, men for å dele de gode nyhetene vi har med oss og arbeide sammen med dere frem mot endetiden. Vi er tross alt alle Ett, på en fantastisk reise gjennom de ulike dimensjonene, kontinuerlig underveis tilbake til Kilden og den endelige gjenforening med den Allmektige Skaperen.Dere er for kjemper å regne, med all den erfaring dere har ervervet gjennom hundrevis av liv, som har tatt dere til alle verdenshjørner. Dere har, som enhver annen sjel, satt spor etter dere i sivilisasjonen deres, og sammen har dere brakt dere selv hit, til disse avsluttende dager, for dere har selv skapt dem.  Det er grunnen til at uansett hvilke erfaringer dere legger opp til, så er ikke det noe vi har rett til å blande oss inn i, for da ville jo hele hensikten være borte. Det som er viktig er at dere har lært å oppføre dere og behandle andre sjeler slik dere selv ønsker å bli behandlet. For dem som ikke har lært det ennå, så vil læretiden fortsette, og det vil den gjøre helt til de også er klare til å bli løftet opp. Siden tiden i virkeligheten ikke eksisterer, så vil dere ha all den ”tid” dere trenger for å utvikle dere i deres eget tempo. Lysten til å stå på for stadig å komme videre er helt naturlig, og deres utvikling vil fortsette selv om dere ikke skulle det bevisst. Ja, dere kan gå bakover eller fremover som dere selv vil, men nettoresultatet vil med få unntak være en eller annen form for fremskritt. Det er mulig for en sjel å fornekte Kilden og Lyset inni seg, inntil det beste for alle er at den returnerer til Kilden og begynner på nytt igjen. Imidlertid retter vi all vår kommunikasjon mot dere som ikke bare er klar over Lyset inni dere, men som allerede har tatt beslutningen om å stige opp. Dere går trygt på veien fremover mot Oppstigningen og mange av dere er klar over forandringene i deres Selv, særlig disse som bringer med seg de høyere vibrasjonene som forandrer kroppscellene deres. Vi ser så mange av dere som nå kan gå gjennom det daglige livet uten å la seg påvirke av de negative energiene og sannelig kan dere også redusere effekten av dem ved hjelp av kraften i Lyset deres.Vi er svært fornøyde med de fremskritt som er oppnådd gjennom årene for å bringe sannheten frem. Det å være godt informert og stole på intuisjonen har gjort det mulig for dere å heve dere over de lavere energiene. De kan ikke skape frykt eller true dere med mindre dere selv tillater dem å gjøre det. Behold roen, og som vi så ofte har sagt, hold fokus på den vidunderlige fremtiden som ligger foran dere. Det vil snart bli klart for dere at alt dere har blitt lovt er like ved å bli virkelighet og deres tålmodighet har vært beundringsverdig i lys av den tid det har tatt å komme hit. Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at det Åndelige Hierarki også kommer nærmere, for å være vitne til, og ta del i, endetiden. Dere mottar en uendelig kjærlighet og hjelp fra dem, selv om dere ikke nødvendigvis er klar over det.

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.


Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

putin

putin