They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

tirsdag 26. april 2011

SaLuSa 22-April-2011


SaLuSa     22-April-2011


Nå som det faktum har gått opp for dere, at dere har en enorm kraft til deres rådighet, ser vi begynnelsen til mange bevegelser som vil sette dere på veien til forandringer i måten landene deres blir styrt på. Myndighetene har i lang tid fryktet for deres kollektive ønske og krav om å få ting gjort slik dere selv ønsker det. Dette har vært tydelig i mange, mange år gjennom at selv fredelige demonstrasjoner har blitt stoppet. I dag har dere omsider kommet til den konklusjon at med mindre dere selv griper til handling, så får dere neppe se deres krav oppfylt. Fred har stått så høyt på ønskelisten deres i så lang tid, men det har blitt ignorert av de mørke kreftene, som bruker krig for å holde dere nede. Nå som tålmodigheten deres er slutt, er også bevissthetsnivået slik at energien rører seg i folk som er i ferd med å nå bristepunktet. Noe må skje temmelig raskt og vi vil stå bak dere med vår støtte, fordi all krig og fiendtlighet må ta slutt. Det er ingen plass i fremtiden for slike lave energier, og absolutt ikke i de høyere dimensjoner, for sannheten er at de ikke kan eksistere der. Med alle de pengene og den energi som er kastet bort på kriging, kunne dere i stedet ha hatt en lykkelig og fornøyd verden full av mennesker som levde i trygghet og delte dens rikdommer. Dere vil snart få oppleve en slik virkelighet, ettersom rensingen av Jorden fjerner de lavere energiene som har gitt næring til krigsmonsteret.Menneskene har lett for å få emosjonelle utbrudd, mens deres naturlige væremåte er fredelig sameksistens. Det er de mørke kreftene som har fremelsket en tilstand av ulikhet, splittet folk og satt dem opp mot hverandre. Nå begynner det å demre for dere at dere har blitt ført bak lyset i uminnelige tider og ser nå at fiender har ”oppstått” der det ikke var noen tidligere. På deres nivå har dere nå tatt initiativ og begraver nå gamle stridsøkser og legger vekk gammel splid, for deres reiser rundt om i verden har åpnet øynene deres for hvor lett det er å trives med hverandre. Toleranse for deres ulikheter har overvunnet de barrierer som er skapt av kulturelle forskjeller og religiøs tro. For mange av dere betyr det at dere har lagt vekk tendensen til å være dømmende og særlig når dere innser at dere gjennom en rekke inkarnasjoner har erfart livet i mange ulike kulturer. For, Kjære Sjeler, hva annet er det enn muligheter livet byr på, som gjør det mulig for alle mennesker å komme sammen i erkjennelsen av Enheten, at Alle Ting Er Ett. Som individer kan dere ikke ta noe kvantesprang inn i de høyere dimensjoner med mindre dere har lagt fordommer og dømmende atferd bak dere og kan favne andre Kjærlighet og Lys.Oppstigningen er ikke noe man får utdelt, men noe man gjør seg fortjent til gjennom måten dere lever i forhold til Universets Lover. Gjennom dette skjer en foredling av deres energier og til slutt er dere klare til å forlate de vibrasjonsnivåene som ikke lenger gir dere det dere trenger. Det er en naturlig utvikling for dem som søker oppløftelse og som har en følelse av at Jorden ikke er deres egentlige hjem. Man kan jo spørre hvem sitt hjem det egentlig er, siden hver og en av dere kom fra høyere dimensjoner. I 3dje densitet er Moder Jord deres midlertidige hjem gjennom hele den inneværende syklusen, som dere vet er i ferd med å avsluttes. Mange vil fortsette å være her sammen med Moder Jord etter Oppstigningen, mens andre vil møte sin virkelige familie igjen. De kommer fra mange sivilisasjoner spredt gjennom hele Universet. Dere vil finne dem som medlemmer i den Galaktiske Føderasjon og ofte er det akkurat de samme som har hatt en hånd med i deres evolusjon. Så da skjønner dere at de er langt fra fremmede for dere.Vet dere at dere blir påvirket av deres tilknytning til Rommet og at dere underbevisst for eksempel kopierer hårfarger som rød og grønn, som ikke er naturlig forekommende på Jorden? Det samme gjelder hudfarge, mote og sågar musikk. Dere er en real blanding av ulike Rom-Vesener, som helt tydelig har påvirket deres smak. Når dere har nådd det nivå at dere kan akseptere ulike Vesener, vil dere bli ganske fascinert av deres utseende. Husk likevel at ulike former og størrelser noen ganger er et resultat av faktorer som for eksempel gravitasjon. Når det kommer til stykket er dere svært like mange Romvesener, selv om de ofte tenderer til å være noe høyere enn dere. Noen kan defineres til å være hann eller hunn, men ikke i den rene fysiske mening slik som dere er vant til å tenke på det. I virkeligheten er det ikke uvanlig for Høyere Vesener å være androgyne. Det vil være vidunderlig når dere kan møte deres Venner fra Rommet og det som nok vil begeistre dere mest er følelsen av den kjærlighet de utstråler. Den er svært virkelig og de er mest sannsynlig de som har oppnådd Kristus-bevisstheten.Uansett hvilke ofre dere føler at dere gjør nå, så kan dere være sikre på at det er mer enn verdt det. Dere er så nær å stige opp, og nærmest på et øyeblikk vil den være over dere. Vi vil si at det vil bli mye bedre enn dere kan forestille dere og hastigheten på forandringene vil være bemerkelsesverdig. Vårt ønske er å få lagt rensingen av Jorden bak oss, slik at vi kan konsentrere oss om hjelpe dere å bli klare til Oppstigningen. Vi vet at det tærer på tålmodigheten deres å vente, men de fleste av dere er her spesielt for denne unike tidsperioden og har gjort avtale om å ta del i Lysarbeidet for å hjelpe andre å stige opp. Mange er healere, men det er behov for dere på alle nivåer slik at dere er på rett sted til rett tid for å tilby deres hjelp. Hvorfor ville dere ellers komme til Jorden i denne minneverdige tid, om ikke det var for å ta del i de spennende forandringene som ligger foran dere? Dere har så mye erfaring og så mange talenter å tilby andre, og vær sikker på at dere er kjent og at dere vil få brukt evnene deres. Om dere ennå ikke er kallet, så vent tålmodig, for dere vil ikke gå glipp av anledningen når den kommer. Det er faktisk slik at vi står rett foran en situasjon som krever ”alle mann på dekk”. Hvert bidrag er verdifullt og husk at hver og en av dere er unik og ingen andre kan gjøre akkurat det du gjør.Hold frem som dere stevner, men vær på vakt hele tiden. De mørke maktene har riktignok tapt kampen, men evnen deres til å påvirke fortsatt tilstede og vil hekte seg på enhver sjel som er åpen, men ennå ikke helt av Lyset. Sinne er en svært skadelig energi og det vil være svært tjenlig for dere å ikke ødelegge deres auriske energifelt ved å la den eskalere ut av kontroll. Følelsesmessig kontroll er ikke menneskets sterke side og dere trenger å få orden på det. Tenk dere om to ganger før dere eksploderer og vit at det skader dere selv like mye som andre. Skulle det komme til en konfrontasjon, så gå vekk fra den og vit at dere ikke er feige, men at dere reduserer sjansen for at den blir alvorlig. Enda bedre er det å la deres Kjærlighet strømme ut og la den gjennomsyre enhver anledning hvor negative energier kan skape ubehagelige konsekvenser. Det fantastiske ved å ha evnen til å se en slik mulighet er at ditt arbeid kan utføres uten at du tiltrekker deg oppmerksomhet.Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg er svært glad for å kunne tale til dere på en slik uformell og vennlig måte. Jeg Velsigner Dere Alle med Kjærlighetens Lys.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.
Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

onsdag 20. april 2011

SaLuSa 20-April-2011

Ville dere virkelig vente at vi, på vårt nivå, ville fortelle dere noe annet enn sannheten? Jeg tviler på det, for dere er tilstrekkelig utviklet til å kunne gjenkjenne sannheten i det vi formidler til dere. Vi er deres mentorer og i en dimensjon som dere snart skal løfte dere til og hvor bare det som er sant kan eksistere.

Dere har et uttrykk; “Først når ord blir til handling får de verdi”, og det er helt avgjørende hvis dere skal transformere dere selv til Lysvesener. Dere skulle vite nå hvor dere er på vei og hvordan dere skal lykkes.


SaLuSa 20 April 2011

Kjære Sjeler, Michael lurer på om jeg vil nevne angrepene på meg selv og Matthew og det vil jeg, for det ville virke merkelig for dere om jeg ikke gjorde det. På en måte er det helt unødvendig med noen respons på slike ting, fordi enhver Lysarbeider kan bli utsatt for angrep fra de mørke kreftene. Det er opp til andre mennesker å bruke sin dømmekraft, ettersom de fleste av dere som følger med på budskapene fra Lysets kilder allerede bruker deres intuitive evner. Derfor skulle det ikke være noe behov for meg å slå tilbake mot slik åpenlys desinformasjon som er beregnet på å skape frykt og tvil i deres sinn. Kanalene som blir brukt i slike hensikter kan føle at de på en ekte måte tar imot budskap fra Lyset, men de som alle andre kan komme til å uforvarende trekke til seg lavere energier, som er ute etter å bruke dem for sine egne formål. De som kanaliserer og leserne deres, blir hele tiden bedt om å være kritiske til det de tar imot og ikke bare akseptere det blindt.

Nå som endetiden nærmer seg blir de mørke kreftene mer desperate etter å gjøre noen siste utfall i ren trass. Dere må derfor alle sammen være våkne for budskaper som føles å ikke være i samsvar med hovedmengden av de budskapene dere mottar. Dere har evnen til å gå inn i dere selv og snakke med deres Høyere Selv og dere vil få tydelige råd eller en sterk følelse av hvilken vei dere skal gå. Vår måte er ikke å prøve å sjokkere eller skape sensasjoner med budskapene våre. Generelt sett er de veldig likeartede og konsekvente i måten de blir fremlagt for dere. Det er selvfølgelig slik at mange av dere er på ulike nivå når det gjelder innsikt og forståelse og derfor kan deres tolkninger være ulike. Så noen ganger må dere være enige om å være uenige, og det er absolutt ingen grunn til å bli uvenner av den grunn. Det er tross alt bare En Sannhet og den kan formidles på mange ulike måter og alle er fullt ut akseptable. Det er faktisk viktig for dere på passe på at dere ikke blir for presise i deres forståelse, men la det være rom for den muligheten at dere kanskje ikke har alle svarene.

Ville dere virkelig vente at vi, på vårt nivå, ville fortelle dere noe annet enn sannheten? Jeg tviler på det, for dere er tilstrekkelig utviklet til å kunne gjenkjenne sannheten i det vi formidler til dere. Vi er deres mentorer og i en dimensjon som dere snart skal løfte dere til og hvor bare det som er sant kan eksistere. Det er slik at sannheten er naturlig uttrykt i alle sammenhenger og om vi kunne uttrykke noe annet, så ville det bli øyeblikkelig gjennomskuet. Det kunne være en læringsoppgave som dere kan jobbe med nå, for menneskene har en tendens til å snakke rundt sannheten og presentere den på en måte der den nesten ikke er til å kjenne igjen. Øv på det helt til det blir automatisk for dere uten at dere tenker på det, for det er tydeligvis ikke så enkelt å plutselig skulle forandre de vanene dere har innarbeidet. Husk også at i de høyere dimensjoner er det umulig for en løgn å gå upåaktet hen, siden tankene deres kan leses tydelig. Det er lettere å være fullstendig sannferdig når dere først er kommet dit og finner ut at ingen dømmer en annen, for den Uforbeholdne Kjærligheten søker ikke å fordømme eller finne feil hos noen.

Det er interessant at temaet har kommet opp og det stiller spørsmål ved deres evne til å skjelne og utvikle den evnen slik at dere blir mestere på å oppfatte en situasjon korrekt. I deres dimensjon er det vanskelig å ”ikke se noen ondskap”, fordi innenfor deres forståelsesrammer så ser dere den overalt rundt dere. Men det er typisk for 3dje dimensjon og dualiteten. Det er imidlertid ikke noen grunn til å bekymre seg over det, for når deres bevissthetsnivå fortsetter å øke, vil dere nå et punkt hvor dere bare vil ha helt rene tanker. Hvor vidunderlig det vil bli når hver eneste sjel omkring dere er av Lyset og lever det ut hvert eneste øyeblikk. Det vil være en sann harmoni og balanse som ikke er mulig å oppnå under deres nåværende omstendigheter. Det perfekte venter dere og vil løfte dere frem til det nivået hvor dere bli Galaktiske Vesener. Alt dette vil skje ganske så raskt og dere vil sjelden, om overhodet, se tilbake på denne perioden. Den er bare en erfaring på veien tilbake til Kilden, selv om den er av stor betydning mens dere fremdeles er i den.

La oss gå over til å snakke om de forehavender som ligger foran oss og som har til hensikt å lede dere trygt og sikkert inn på veien mot Oppstigningen. Noen av dere er allerede godt på vei og dere er Veiviserne som er kommet til Jorden i den hensikt. Ofte trenger dere ikke å si så mye, fordi deres handlinger taler så mye høyere enn ordene. Menneskene har en tendens til flokkmentalitet og til å følge lederen. Det er helt greit bare lederen fremstår som et godt eksempel, og faktum er at like tiltrekker like. Det er som oftest en underbevisst beslutning som man tenker lite eller ingenting over. Når dere bærer Lyset med dere over alt, vil det berøre dem som er nær dere. Det kan virke oppløftende og trekke mennesker til dere. Unge barn er særlig følsomme for energier og har ofte ennå sin evne til å se auraene deres. De mister som regel den evnen etterhvert som de vokser, selv om noen fortsetter å utvikle den gjennom hele livet og utvikler sterke psykiske evner. De spesielle barna blant dere, såsom Indigoene, er blant dem og de vil fortsette å utvikle ytterligere evner. Unge mennsker er ofte svært godt utrustet med evner og har en visdom som langt overgår deres alder. De har sin plass i fremtiden hvor de kan bruke disse evnene.

På dette tidspunkt skulle dere ha tatt en beslutning med hensyn til om dere ønsker å stige opp. Deres Høyere Selv vil skyve på dere hvis det er en del av deres livsplan, for muligheten vil ikke komme tilbake på lang, lang tid. Hvis det virkelig var besluttet før dere inkarnerte, så er dere til en viss grad avhengige av hjelp fra deres Høyere Selv. Det er den stemmen som kommmer innenfra og som ofte styrer dere unna å gjøre feil som kan bremse deres utvikling. Det er en stemme dere burde være svært våkne for, for noen ganger blir den overdøvet av egoet deres, fordi egoet responderer ut fra deres etablerte tankesett. Tenk nøye over disse tingene, for de er viktige når dere forsøker å kaste av deres jordiske ham og bevege dere mer fullstendig inn i Lyset.

Dere har et uttrykk; “Først når ord blir til handling får de verdi”, og det er helt avgjørende hvis dere skal transformere dere selv til Lysvesener. Dere skulle vite nå hvor dere er på vei og hvordan dere skal lykkes. Så gå inn i det fulle av positiv vilje og dere vil få all den hjelp dere trenger. Det er ingen som virkelig ønsker å se at en sjel går glipp av Oppstigningen og alt som er mulig vil bli gjort for å sikre at hver og en får vite om den. Når vi kan nå millioner av dere på samme tid, vil oppgaven vår bli enkel og vi venter på at den muligheten skal komme. I sannhet begynner alt å nærme seg et vendepunkt og vi ser for oss en meget travel periode foran oss.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg er lykkelig og oppglødd som aldri før nå som sløret letter og Lyset flommer over Jorden. Det er en vidunderlig ting å skue fra våre Romskip og et tydelig tegn på den suksess dere har hatt med å overvinne mørket.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

SaLuSa 18-April-2011


SaLuSa  18-April-2011

Hold alltid hodet høyt etterhvert som planen for Oppstigningen nærmer seg fullførelsen. Det ligger vanskelige perioder foran dere, men de vil bli etterfulgt av forandringer som er til beste for alle. Planen har vært på vei inn i deres nivå gjennom mange år og blitt justert i forhold til forskjellige situasjoner som har oppstått. Delvis kommer dette av en økt forståelse for hva dere har behov for, men også for å ta hensyn til for endringene i deres omstendighetene omkring dere. Uansett hvor merkelig det kan høres ut, så må vi gi rom for de mørke kreftenes handlinger innenfor visse rammer, fordi de også har fri vilje. Imidlertid er deres tid på det nærmeste over, når det gjelder å forsinke eller stoppe våre aktiviteter. De vet hva som ligger i planene for dere, for vi har informert dem om det og gjort det helt klart at vi ikke vil tolerere noen grad av forstyrrelser av våre alliertes arbeid. De er beskyttet og veiledet av oss for å kunne gjennomføre sine roller for å gjøre de mange etterlengtede forandringer til virkelighet.

Ulike elementer av de planlagte forandringene er allerede langt kommet og ettersom de er så dyptgripende og omfatter hele verden, så kan dere forstå at det er svært avgjørende at tidspunktet er riktig når ting settes i gang. Det er spesielt relevant for de økonomiske forandringene, fordi de må ha aksept og full støtte hvis de skal kunne komme raskt på plass. Nettoresultatet vil være at pengene deres blir trygge og ikke gjenstand for en masse verdiendringer. De pengespekulantene som kan devaluere dem gjennom sine svindlerske metoder for valutahandel vil ikke lenger ha den muligheten, og endelig kan deres investeringer bli trygge. Et nytt pengesystem ligger klart og venter, og i fremtiden vil pengeverdien være stabil fordi den er basert på edle metaller. Å trykke penger uten gullverdi bak seg vil ikke lenger være tillatt. Det er stor generell enighet og aksept om disse forandringene, fordi det blir betraktet som den eneste veien ut av det omfattende uføret som er skapt av uansvarlig bankvirksomhet. Det har vært omfattende ulovlige arbeidsmetoder og de som har tapt pengene sine på grunn av dem vil få det godtgjort igjen. Straks alt dette er ordnet opp i, vil dere oppleve at pengeverdiene vil bli fordelt på rettferdig vis, slik at alle kan nyte godt av den velstand som da vil vokse frem.

Forholdene må legges til rette slik at når dere nærmer dere Oppstigningen, kan dere allerede begynne å nyte av de godene som venter dere. Som vi ofte har fortalt dere, vil livet bli svært forskjellig fra hva det er nå. Den lykke dere søker og en komfortabel levemåte, som skulle være en selvfølge for alle, vil bli deres i løpet av kort tid. Det vil jevne ut de forskjellene som finns nå og på alle måter løfte dere - fra en situasjon hvor dere føler at dere alltid har for lite av alt - til velstand og overflod. Det gledeligste aspekt av det vil være når det går opp for dere at dere vil ha mer enn nok av tid til dere selv og til å å dyrke deres egne interesser. Det vil ikke finnes klasseforskjell lenger, noen forskjell mellom de som ”har” og de som ”ikke har”, fordi alle vil bli behandlet som likeverdige når man skal dele fruktene av arbeidet. Mye av det vil uansett bli så automatisert, og computerne så avanserte, at dere vil i liten grad være involvert i arbeidet selv. Fritiden og deres kreative interesser vil mer enn oppfylle deres drømmer om å utvikle deres personlige evner. Til og med et som dere ser på som ”arbeid” vil være tilfredstillende og fylt av glede, og på ingen måte de kjedelige rutinearbeid dere opplever nå.

Så hold blikket festet på fremtiden, Kjære Sjeler og bekymre dere ikke om noe av det dere kan oppleve å miste nå. Alt vil bli gjort godt igjen slik at dere kommer ut av det mye tryggere og lykkeligere enn tidligere. Unge mennesker vil bli stimulert og oppmuntret og det vil bli lagt til rette for dem på en slik måte at de får nøyaktig det de trenger for å vokse og utvikle seg. Tiden for å presse dem alle gjennom samme skolesystem er over og vil bli erstattet til fordel for personlig tilpasset opplæring. Det vil rett og slett bli lagt stor vekt på å innrette utdannelsen i samsvar med deres livsplan. Trenden vil være å la personlige behov være styrende og aldri mer obligatorisk skolegang. Til og med metodene vil forandre seg slik at tiden brukes på fornuftig vis, uten å man må svette over arbeidet i timevis eller ta eksamener. Informasjonen vil bli ”matet inn i” hver enkelt student og lagret slik at den kommer frem det øyeblikk de trenger den. Dere må huske på at etterhvert som tiden går, så utvider deres bevissthet seg raskt og følgelig må utdannelsen også endre seg.

Når dere tenker på at dere er i ferd med å blir sluppet fri etter hundreder og tusener av år med erfaringer i de lavere dimensjoner på Jorden, så er det grunn til å være full av glede og lykke. Deres fullbyrdelse ligger i de høyere dimensjoner, som er deres egentlige hjem. Folk snakker om et Helvete, men i virkeligheten har dere delvis skapt det selv og det har eksistert på Jorden. Nå kan dere legge det bak dere, for det kan ikke nå dere når vibrasjonene deres har løftet seg opp. I samsvar med Loven om Tiltrekning blir dere trukket til den Nye Jorden og er også selv en del av den skapende energien som gjør at den manifesterer seg. Når Oppstigningen endelig finner sted i 2012, er det bare de av dere som har latt dere fylle av de høye vibrasjonene som vil stige opp sammen med den Nye Jorden. De sjelene som av ulike grunner har besluttet å bli værende i 3dje dimensjon, vil forbli der og fortsette sin evolusjon der. En gang i fremtiden vil en ny anledning komme for dem til å stige opp, og slik fortsetter livets sykluser.

Gjennom hele Universet er ulike livsformer i stadig utvikling og ingen ting står stille lenge. Som dere har lært er forandring den eneste konstante faktor som eksisterer, inkludert Kildens ”åndedrag”. Skaperen har satt opp reglene som gjelder og erfarer gjennom dere alt som manifesteres i hele skaperverket. Livets mysterier er altfor mye til å kunne fatte når dere er i et begrenset bevissthetstilstand. Imidlertid vildere med tiden bevege dere oppover gjennom dimensjonene og nå et stadium hvor dere fullt ut forstår og fatter dem. Dere blir gitt det som anses som passende på hvert trinn i deres opphenting og returnerer til det nivå hvor dere var før dere gikk ned i de lavere dimensjoner.

Så Sannheten er altså ikke fremmed for dere og når dere får lære hva som er sant, så vil dere kjenne at det føles rett. Det som er klart er at dere må ha et åpent sinn og være forberedt på å gi slipp på noe av det dere har trodd så fast på. I de fleste menneskers liv har det vært perioder, som oftest i ”skoleårene”, hvor dere har akseptert det som har blitt undervist, fordi dere har hatt tillit til de som står over dere. Faktum er at det lett kan resultere i et fastlåst tankesett, hvor nye tanker har vanskelig for å vinne innpass. Vær modige og vær nysgjerrige, og hvis dere har en kilde som dere stoler på, så bruk den som en mål dere kan veie utfordrende informasjon opp mot. Denne tiden er så viktig for dere og deres umiddelbare fremtid, så hold blikket fast på det dere ønsker skal komme ut av den og forhåpentligvis blir det Oppstigningen deres. Vi sender vår Kjærlighet til dere alle, for å hjelpe dere i de gjenstående etapper på reisen til den Gyldne Tidsalder.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

søndag 17. april 2011

Transcript ET/UFO DisclosureET/UFO Disclosure | Louis Farrakhan speaks openly about UFOs | April 11, 2011
JAIME MAUSSAN INTERVIEWS LOUIS FARRAKHAN

Jaime Maussan:

Undoubtely is interesting having a conversation with Louis Farrakhan.

A man who lead a march of one million men in Washington.

A man who was a successor of the most important black leaders in the U.S.

Surprisingly, this man speaks openly about the UFO phenomenon.

He told us is not only a reality, but also that is inevitable.… and that soon the world will know about this extraordinary reality.

LOUIS FARRAKHAN: It has been a secret above top secret in the United States and in governments around the world.

But more recently, governments have decided to expose to their populace the reality of the existence of the so called unidentified flying objects.


Jaime Mausan:

Do you believe is time that all know about this?

Are we ready for this?

LOUIS FARRAKHAN:

Whether those in power think it is time or not is immaterial or irrelevant, because these wheels are now been seen over the major cities and when human beings of intelligence, can look up and see this phenomenon, or these phenomena.

How can you keep hiding in the midst of thousands and thousands of people now seeing them, and in this modern age of technology within recording instruments in a telephone that is now in the hands of millions and billions of people, than when they show up the people film it so now what can you see now, it was forecast yesterday.

You could say it was a swamped gas yesterday, you could say it was a balloon, you could say it was all uh … explain away techniques of masterful liers and heartfelt deceivers and off of the sequence, but today …it is time and now it is being made manifested so somebody has to answer the question

What are they?

Why are they there?

Why have they been over all of the atomic installations, not only in America, but all over the world?

Why is that power from these so called unidentified flying objects been able to nullify the power of rockets to go up in case there is an atomic warfare?

The power of these machines exercise that America has not fully seen yet, I think. It is more than time that the populists of our planet should know where these wheels are from.

What their real purposes is? Who is behind it all? Then the people can either accept it or reject it.


JAIME MAUSSAN:

Are you going , in your position, going to ask the American Government to open the files like other Congressmen have done about these extraterrestrial or so called wheels phenomenon?

What is the official position of Islam in the United States?


LOUIS FARRAKHAN:

It does not make any difference to me whether they open them or do not open them, because it’s gonna be so evident.

These wheels will be seen by the American people by the millions in a few days. So whether they open the files or not, how can you continue to lie in the face of the people, seeing with their eyes what you have been trying to hide?

I heard the other day, I do not know how true this is, that Hillary Clinton, uh … wanted the files to be destroyed.

I don’t know the truth of that but if they destroy all of their files they cannot destroy the wheels …

So … it makes no difference to me. I don’t care whether they said it or said it not I know the truth of it.

And if Mexico is willing to show what she knows and France is willing to show it, Russia is willing, China is willing, all that’s all the world, so America is to stand by and still act as it does not exist.

Why should you take such, let’s say, a silly non scientific, foolish position?

Because you are THE BOSS of the World! And you don’t want anybody to think

that you don’t have the intelligence, the technology, the fire power to cope with what is above your head,

And I’ll say this:

Dear Brother, in conclusion, first I want to thank you from the depth of my heart for what you have been doing all these years.

And I am sure you have had your share of suffering and rejection and mockery and scorn …

But who can mock you now?

Who can reject you now?

Who can say that Doctor Maussan did not know what is talking about? The all world is now talking about it!

So, on behalf of the Muslims, and on behalf of those who will view your plainer view section via webcast that we will send all over the world, thousands here will see it but, hopefully, millions will see your presentation, God willing, on tomorrow .and so. The more that hear, the more that see, the more will know that you always have been telling the Truth as you know it.

May God bless you and continue to bless you and protect you and all those who are willing to stand up for Truth!

This is our perspective on this phenomena.

lørdag 16. april 2011

SaLuSa 15-April-2011
0
Det ville passe bra å kalle dette året for ”Resultatenes År”, fordi med all den innsats dere har lagt ned for å komme hit, så er dere nå klar til å gjøre det om til resultater.
0


SaLuSa 15-April-2011


Det ville passe bra å kalle dette året for ”Resultatenes År”, fordi med all den innsats dere har lagt ned for å komme hit, så er dere nå klar til å gjøre det om til resultater. Dere har fått så mye erfaring gjennom deres mange liv at bevissthetsnivået deres har løftet seg. Nå kan dere strekke dere mot den neste mulighet til å løfte dere enda høyere, etter hvert som dere forbereder dere til Oppstigningen. Den neste nøkkeldato er 11.11.11 som kan betraktes som et høydepunkt, hvor noen av dere vil få større psykiske evner og bli mer sensitive for energiene omkring dere. For noen av dere vil deres telepatiske evner bli mer aktive og dere vil se at dere kan kommunisere med både mennesker og dyr. Og så går dere inn i 2012, som vil være året der ting fullføres og dere personlige egenskaper vil vokse, slik at når tiden for Oppstigningen kommer, vil dere være klare til å ta deres plass som Galaktiske Vesener. Det representerer et kjempesprang fremover fra deres nåværende ståsted og følger av endringene i deres karbonbaserte fysiske kropper, som vil bli krystallbasert.

Som dere skjønner er det svært mye som foregår for å sikre at dere er klare når tiden er inne for Oppstigningen. Dere blir sett på som svært spesielle Vesener, som var villige til å forlate den strålende skjønnheten i de høyere dimensjoner. Det var som å ”miste seg selv helt” og så finne dere selv igjen, og også deres usvikelige forbindelse med Gud. Ved så å gjøre har dere skaffet dere erfaringer som har gjort det mulig å utvikle dere så mye raskere og på samme tid få den innsikt som er nødvendig for enhver sjel som ønsker å gå ned i de lavere dimensjoner. Dere tok denne utfordringen i kjærlighet til Gud og deres ønske om å tjene andre. Dette er ganske vanlig og i vårt tilfelle så gjør vi vår tjeneste gjennom arbeidet i den Galaktiske Føderasjon. Avhengig av hvor langt dere har utviklet dere og hvilke egenskaper dere har utviklet, så er det mange andre grupper og mangfoldige råd dere kan ta tjeneste i. Livet vil være fantastisk deilig og det er uendelige muligheter til å gjøre det som interesserer dere. Hvis dere for eksempel har kunstneriske anlegg, så vil dere kunne fortsette med det. Imidlertid vil det være så mye mer tilfredsstillende, fordi dere kan ta i bruk alle deres kreative evner. Alt er bokstavelig talt levende og vil svare på deres minste vink.

Om dere skulle føle dere overveldet og at problemene bare tårner seg opp, så finn styrke i kunnskapen om hvor mye som venter dere i den nære fremtid. Tiden går stadig fortere og det vil ikke vare lenge før dere begynner å se at det materialiserer seg foran øynene på dere. Allerede nå er de gamle systemene og ting dere har blitt vant til, i ferd med å forandres. Men dere kan ennå ikke se hva det er som skal skje. Dere har selvfølgelig fått informasjon om hva som venter dere, men like fullt er det vanskelig å formidle eksakt hvordan det vil bli. De største forandringene vil skje inni dere, når livet blir en jublende glede uten det slit og strev og mangel på tilfredshet dere opplever nå. Til slutt vil alle disse bekymringene om ha nok penger til å leve komfortabelt falle bort og livet deres blir helt uten stress. Det er deres lodd å ta tilbake de rettigheter som har blitt nektet dere så lenge, og da vil livet bli akkurat slik det var ment å være.

For å komme tilbake til nåtiden, så opplever dere de siste forsøkene fra de mørke maktene på å stanse fremmarsjen og lage så mye kaos som mulig. Heldigvis vet vi om deres planer, og selv om vi ikke alltid kan stoppe det de holder på med, så kan vi hindre at det øker i omfang. Unntaket vil komme når vi får autorisasjon til å sette en absolutt tidsfrist, som vil gjøre helt slutt på deres aktiviteter. Som dere skjønner så nærmer det øyeblikk seg raskt og det vil være en stor milepæl. Vi håper imidlertid at vi skal ha overtalt dem til å trekke seg tilbake før den tiden kommer, siden vi først og fremst søker en fredelig løsning. Like fullt bruker vi vår autoritet på en ikke-aggresiv måte og vi har stor overtalelseskraft. Dette er grunnen til at vi har strenge regler med hensyn til å lande i stort antall, fordi vi ikke ønsker noen konfrontasjoner. Forholdene må ligge til rette og tidspunktet være riktig, slik at dere vet at vi kommer og at dere ønsker det velkommen. Noen mennesker er sterkt imot den tanken, men det er basert på frykt mer enn logisk tenkning. Vi forventer at innen den tid vil vi ha vært i kontakt med mange av dere, slik at vårt nærvær og årsaken til at vi kommer har blitt tydelig forklart for alle.

Langsomt, men sikkert begynner det å gå opp for folk at krig er meningsløst og det er en stadig sterkere bevegelse for å få en endelig slutt på det. Det er klart at det ikke kan skje over natten, men når mange nok av dere når det nivået av innsikt, vil responsen komme. Vi har fortalt dere mange ganger om den kraften som ligger i deres tanker og ord. Så sett fokus på de positive forandringene og visualiser et lykkelig resultat. Når dere er blitt lovet så mye, så er det ingen grunn til å la frykten få innpass og vi vil alltid holde et våkent øye med hva som enn skjer. Vi er der for å sørge for at ting ikke kommer ut av kontroll og oftest utfører vi vårt arbeid uten at dere ser eller hører oss. En dag vil dere få vite om alle våre aktiviteter og hvordan vi har fulgt deres utvikling i tusener av år. Det er ikke noe nytt i det vi gjør for dere og som Galaktiske politistyrker har vi store ansvarsoppgaver i hele Universet.

Kjære Sjeler, dere har vært gjennom mange prøvelser i mange liv, men dere har alltid visst i underbevisstheten at det ville ta slutt en gang. Den tiden har kommet og dere vil snart få oppleve bedre dager og kunne nyte et liv som gjøre dere både lykkelig og fornøyd. Det vil være en smakebit på det som skal komme og det blir aldri mer som i gamle dager. Alt er nøye planlagt og vi kan ikke mislykkes i våre oppgaver, for bak oss har vi representanter fra mange mektige sivilisasjoner som støtter oss om det trengs. Blant dem er de mest strålende Lysvesener som veileder oss og ser til at deres skjebne er i sikre hender. Vi tror at dere akkurat har begynt å skjønne at dere er guddommelige vesener og forstå deres sanne åndelige natur. Denne forståelsen vil fortsette å vokse og med den følger et mer balansert syn på livet, ettersom den fysiske siden av livet hittil har vært dominerende.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og med alle de begivenheter som skjer på Jorden, har vi det ganske så travelt med å holde kontroll på alt. Selvfølgelig ville vi gjerne komme i gang med alle de store forandringene som vi er involvert i og vi er fortsatt i stand til å gjennomføre dem i tide til deres fordel. Vi mangler aldri noe fordi vi har så enorm støtte fra hele Føderasjonen vår. Oppgavene vi står overfor er formidable, men like fullt innenfor vår kapasitet og selvfølgelig har vi den avanserte teknologien som går hånd i hanske med dem. Det finns også avansert teknologi som allerede er i hemmelighet bruk på Jorden og noe av den vil komme frem og bli tatt i bruk før vi kommer.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on


putin

putin