They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

onsdag 30. mars 2011

SaLuSa 30 mars 2011/SaLuSa 2011-03-30Våre aktiviteter på deres vegne er nå mye hyppigere, selv om dere ikke nødvendigvis er klar over dem.

Men snart vil de bli tydeligere, ettersom vi har oppgaver å utføre, som vil foregå rett for øynene på dere.

I det store og det hele gjør det at vi stadig nærmer oss tiden da vi kan ha åpen kontakt, men fortsatt henvender vi oss gjennom deres diplomatiske kanaler.

Hele veien har vi fulgt deres etikette, men vi forbeholder oss retten til å gjøre det som må til, dersom det blir gjort forsøk på å sette vårt nærvær i fare.SaLuSa 30 mars 2011


Nå burde dere begynne å få en følelse av hva det er som skjer i deres verden. Om dere noen gang skulle ha ønsket et bevis på at masse-bevisstheten er et kraftfullt verktøy, så kan dere bare se hvor mange land som nå er under press med krav om forandringer. Det synes ikke å spille noen rolle hvor sterke herskerne er; folket vil tilslutt få sin vilje. Noen ganger er det umulig å oppnå uten bruk av vold, men selv om de oftest er dårlig utrustet, så vinner folket likevel. Materialismen kan ikke fortsette, ettersom det ikke er mulig for den å være med inn i de høyere vibrasjonene. Forandringer i finanssystemet vil derfor sannsynligvis være av de mest dyptgripende. I fremtiden vil ikke lenger penger bli benyttet, fordi det ikke er bruk for dem. Å skape seg rikdom vil ikke være noe mål slik som nå, fordi å dele vil bli det normale og ingen vil søke å ha mer enn de trenger. Det vil være et hel annet tankesett, som setter andre først, inntil alle har fått sin rettmessige andel av all arbeidsinnsats. Arbeid vil rett og slett ikke legge beslag på deres tid og krefter i den grad det gjør i dag og dere vil ha mer enn rikelig tid til å forfølge lystbetonte aktiviteter. Det har aldri vært meningen at dere skulle være slaver av de store selskapene som krever så mye av sine arbeidere.

Når dere igjen blir ett med deres Høyere Selv, vil dere ha blitt Galaktiske Vesener med full skaperevne. Sammen med det vil dere også ha utviklet evnen til å holde den under kontroll og den nødvendige ansvarlighet med hensyn til å se til at den brukes til beste for alle sjeler. Deres høynede bevissthet vil øke følelsen av at Alle Er Ett og det vil være naturlig at sjeler med liknende vibrasjoner kommer sammen i grupper. På et slik høyt utviklingstrinn vil dere ha full frihet til å velge den vei dere vil følge, selv om Oppstigning vil være en evig pågående prosess. Familier vil fortsatt være en naturlig enhet og en fødsel vil alltid være planlagt og aldri skje tilfeldig. Imidlertid er en fødsel i de høyere dimensjoner noe helt annet enn dere opplever på Jorden. En sjel vil tilslutte seg sin familie på et avtalt vis i halvvoksen alder, hvilket er en hellig begivenhet som ses på med stor ærbødighet og takknemlighet. Foreldrene blir valgt ut fra hva de har å gi den nyankomne sjelen, som vil ha en klar livsplan som hele familien kjenner til på forhånd.

Det er så mye som vil forandres og levemåten deres vil være mye mer givende, full av glede og utrolig behagelig. Når dere kommer ut av den nåværende syklusen i dualiteten, vil dere ikke bære med dere karma videre. Det er derfor den må ryddes opp i før dere stiger opp. Dagens situasjon er derfor delvis nødvendig for at sjeler skal ha muligheten til å kunne gjøre nettopp det. Dersom dere i stille øyeblikk tenker nøye gjennom den nåværende perioden i deres liv, så vil dere ganske sikkert begynne å ane grunnen til at dere er her. Intuisjonen skulle ganske sikkert peke på deres svakheter og det vil gjøre det lettere for dere å rydde opp i dem. Vær ikke redd for å innrømme dem for dere selv, for det er første steg mot å tilgi dere selv. Tanker kan være klare tegn, når de plutselig dukker opp i hodet deres uten at dere har villet det selv. Når dere etter hvert klarer å ta inn mer av Lysenergiene, så vil styrken deres øke og dere vil kunne oppleve lavere energier uten å bli trukket ned av dem. Det er rett og slett slik at når dere blir dyktige til å holde dere sentrert, så blir Lyset deres beskyttelse.

Som vi ofte har fortalt dere; det øyeblikk dere uttrykker et ønske om å stige opp, så vil dere lykkes. Dere vil bli motivert og selv trekke de høyere energiene til dere. Deres beslutninger vil bli mer spirituelt inspirerte og innsikten deres vil vokse veldig raskt. I tillegg, lenge før slutten på denne syklusen har kommet her på Jorden, så vil dere få all mulig hjelp til å lykkes. Uansett alle andre faktorer i livet deres, så er tross alt Oppstigningen målet for alle deres liv her på Jorden. Dere har kommet så langt og dere har erfart så mye om livet som menneske. Om kjødets styrke og svakheter, om sjelens kraft med sitt evige liv og reisen fra stjernene. Dere har virkelig prøvd og testet dere selv til det ytterste.

Nå nærmer den tiden seg hvor dere kan legge alt dette bak dere og nyte belønningen etter så mye hardt arbeid. Deres utholdenhet har vært så sterk, at selv når dere har fått hard medfart i det mørkeste dyp, så mistet dere likevel ikke helt av syne hvem dere egentlig er. Dere vil trenge å bli minnet på hvor store dere egentlig er, og vi vil gjøre det. Ikke for å gi næring til deres ego, men for å sikre at dere forstår at dere er så mye mer enn bare en fysisk kropp. Det er selv nå mange sjeler som ikke fullt har våknet opp og som ikke har noen idé om at de er gnister av Gud, med hele potensialet i seg til selv å bli guder. Men når det er sagt, så vil dere få rikelig med undervisning slik at dere vil lære å forstå sannheten om alle livsformer. Alle har en grad av bevissthet og alle eksisterer innenfor den Universelle energi som er Gud.

Vi vet at det er noen mennesker som vil fnyse hånlig av disse idéene om deres sanne opphav. Imidlertid vet vi at om de får tid på seg, så vil de åpne seg for dem, selv om den forandring det innebærer i deres verdensanskuelse er altfor stor til at de kan favne det og ta det inn nå. Det er av samme grunn at det å presentere oss selv for dere har vært en langvarig prosess. Sakte men sikkert er svært å foretrekke framfor å bli oppfattet som om vi presser sannheten på dere. Folk går lett i sjokk når de opplever at det de alltid har trodd på viser seg å ikke være riktig og det blir altfor mye å innrømme for seg selv. Vi tror at når tiden kommer da vi kan komme åpent blant dere, så vil sannheten om oss og vårt slektskap med dere ha vært diskutert og folk vil generelt ha lettere for å akseptere oss. Det er i hvert fall ingen ting å være redd for, ettersom vi til enhver tid har vist at vi kommer i fredelige hensikter.

Våre aktiviteter på deres vegne er nå mye hyppigere, selv om dere ikke nødvendigvis er klar over dem. Men snart vil de bli tydeligere, ettersom vi har oppgaver å utføre, som vil foregå rett for øynene på dere. I det store og det hele gjør det at vi stadig nærmer oss tiden da vi kan ha åpen kontakt, men fortsatt henvender vi oss gjennom deres diplomatiske kanaler. Hele veien har vi fulgt deres etikette, men vi forbeholder oss retten til å gjøre det som må til, dersom det blir gjort forsøk på å sette vårt nærvær i fare. Ikke desto mindre er fredelige forhandlinger den måten vi arbeider på og vi vil aldri være den aggressive part.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og har blitt så vel kjent med Jordens folk og deres liv. Dere er beundret og utrolig høyt elsket av alle deres Familier i Rommet.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

mandag 28. mars 2011

SaLuSa 28-Mars-2011/SaLuSa 2011-03-28


Frihet er den fanen alle bærer og det er en så kraftfull energi at den vil vinne frem over alt.


SaLuSa 28 mars 2011Gjennom lang tid har dere bedt om å få se handling, og selv om vi ikke kan tillate dere innsyn i alt vi har gjort, så begynner dere å se tydeligere vår rolle i det som skjer over hele verden. Sammen med våre medarbeidere presser vi hardt på for å komme ordentlig i gang og å få fullført en del viktige saker. Vi vet at så snart ting begynner å rulle, så er det ingen ting som kan stoppe bølgen i dens vei fremover. Som dere ser, og slik det var forutsagt, så gir det stadig økende bevissthetsnivået deres resultater, hvilket vises i de forandringene som skjer i Midt-Østen. Det vil ikke stanse der og dere vil se andre land som blir utsatt under press fra sine innbyggere. Frihet er den fanen alle bærer og det er en så kraftfull energi at den vil vinne frem over alt. Med den vil sannheten komme frem og medføre en omfattende forsoning mellom både folkene og deres land, hvor de tidligere har blitt splittet.

Slittelse har Illuminati spilt på og de har gjort alt de har kunnet for å fremdyrke forskjellene, enten de var virkelige eller innbilte. Det hat og sinne det har resultert i, har sivet dypt ned i jorden og det kan ikke bli noen sann fred før alle disse energiene er renset ut. Det er grunnen til at Moder Jord er så ivrig etter å komme i gang og grunnen til at hennes aktiviteter vil bli stadig hyppigere. Uansett hvor mye dere måtte føle at sikkerheten deres er truet, så husk på at dere inngikk avtale om å ta deres plass på Jorden i denne spesielle perioden. Uansett hva som skjer, så vil dere befinne dere nøyaktig dere er ment å være. Det kan være vanskelig å begripe, men noen sjeler har planlagt å forlate Jorden før Oppstigningen og er direkte involvert i forandringene. Vi i den Galaktiske Føderasjon gjør allerede mye mer enn dere er klar over og resultatene av jordskjelvet i Japan et ett eksempel. Dere kan være viss på at det hadde vært mye, mye verre om ikke vi hadde grepet inn. Likevel vil dere ikke nødvendigvis vite eksakt hva det er vi har gjort.

Noen ganger er det med hensikt at dere får se skipene våre på himmelen, slik at dere skal bli klar over vår aktivitet. Et eksempel på det er når vi helt åpenlyst satte deres atomvåpen ut av spill i rakettbasene. Vi har gjort det klart for alle regjeringer at atomvåpen ikke vil tillates brukt og at det er fullstendig bortkastet å holde dem klare til avfyring. Med tiden skal vi kreve en stopp i alle krigsaktiviteter og dersom det ikke etterkommes, vil vi sette alle våpentyper ut av spill slik at de ikke kan brukes i sinne. Freden vil komme og vår oppgave er å se til at det skjer i god tid før Oppstigningen. Det er derfor dere må ha de rette menneskene i deres regjeringer og at de fleste av dagens representanter i det store og det hele må skiftes ut. For tiden er en politiker som snakker fullstendig sant en sjeldenhet, men det finns sjeler, som er blant dere nå, som har kommet spesielt for å ta en slik oppgave. Noen av dem kjenner dere allerede, gjennom deres arbeid for å skape forandringer til beste for folket.

Det blir ingen mulighet for å vende tilbake til det gamle, og selv om noen aspekter av det vil overleve, så vil dere ta et kjempesteg oppover og ta igjen for den tiden dere har blitt holdt tilbake. Det løft dere vil oppleve vil mer enn gjøre godt for de vanskeligheter dere går gjennom og mange av dere har ikke ennå fattet den enorme betydning denne tiden har. Vi har fortalt dere tidligere at det er en unik anledning, men like viktig er det faktum at masse-Oppstigning kun skjer med lange intervaller. Det er en mulighet dere ikke vil få igjen på mange tusen år, så grip den med begge hender og vær ikke bekymret om hva som må til for at dere skal klare det. I sin store kjærlighet til dere alle Har Gud planlagt avslutningen av denne syklusen slik at enhver sjel har like stor mulighet til å stige opp. Den blir ikke bli lagt press på noen, ei heller vil noen bli tvunget til det, men uansett vil dere bli oppmuntret til det på mange vis. Mange føler inni seg en slags sterk ”hjemlengsel”, fordi de kjenner at de lavere dimensjoner ikke er deres virkelige hjem. Hold blikket fast på Oppstigningen, for det er veien tilbake til der dere opprinnelig kom fra.

Vi vil komme og være sammen med dere når forholdene tillater det og da vil vi få en vidunderlig periode hvor vi kan bli ordentlig kjent med hverandre. I mange tilfeller er vi deres gamle venner og deres sanne familie fra stjernene. De Grå har vært på Jorden i lang tid og har samarbeidet med mange av sine familie-representanter på Jorden, for å få hjelp til å redde sin egen sivilisasjon. De er en minoritet, men da de fikk tillatelse til å ha baser på Jorden, var de ansvarlige for en tidlig utveksling av teknologi. Dessverre var det aldri Illuminati’s hensikt at den skulle brukes til beste for alle, selv om noe av den likevel har funnet veien til det åpne markedet. Det har vært andre besøkende fra Verdensrommet, men i nyere tid har ingen av dem blitt værende på Jorden. De har kun vært på utforsknings-ekspedisjoner. Universet er fullt av intelligent liv og det er bare naturlig at en sivilisasjon som kommer til det punkt at de kan reise i Rommet, vil ferdes omkring i Universet i sin søken etter kunnskap.

Det må være klart at dere er raskt på vei mot den tid da dere må stole på intuisjonen, se bakenfor det øynene kan se og utenfor tankenes vante rammer. Alt det som skjer nå og som skal skje er til deres aller beste. Planeten blir renset på så mange nivåer, slik at den vil fremstå frisk og fornyet igjen og klar til Oppstigningen. Dere også vil merke forandringer inni dere, for dere kan virkelig ikke gå gjennom denne oppløftende perioden uten å merke det. Sørg for å få rikelig hvile og gi ikke noe av deres energi til artikler eller individer som prediker skremsel og frykt. Det legges fortsatt ut desinformasjon og det kan være svært forvirrende, men nå burde dere være i stand til å se forskjellen. Det finnes noen anerkjente kilder for sannferdig informasjon, så hold dere til dem og la ikke andre få distrahere dere.

Fra uke til uke vil det komme nye biter av informasjon som vil forbløffe dere, fordi sannheten sakte men sikkert siver ut. Verden har virkelig begynt å røre på seg i erkjennelsen av at folkets makt er reell og at den kan ”flytte fjell” tross alt. Hittil, slik som det skjedde i Ungarn for mange år siden, ville enhver demonstrasjon mot myndighetene bli knust uten tanke på tap av liv. Nå vil slike forsøk bli stanset, ettersom folkets krav om forandring har skapt mektig bølge av energi som bærer dem fremover.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er på den ene siden lykkelig over å se tydelige tegn på deres suksess, men samtidig preget av sorg over den pris det har i form av liv som mistes.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

lørdag 26. mars 2011

SaLuSa 25 mars 2011/SaLuSa 2011-03-25
La ingenting skremme dere vekk fra veien mot målet, for når dere først har kommet så langt, så står dere ved porten til suksess.SaLuSa 25-Mars-2011

La ingenting skremme dere vekk fra veien mot målet, for når dere først har kommet så langt, så står dere ved porten til suksess. Selv når man regner det i lineær tid, så gjenstår det så lite, og selv den tiden går stadig fortere. På samme måte øker stadig mulighetene deres for å løfte bevissthetsnivået, siden mer og mer energi kommer inn til Jorden. Lyset øker stadig og vibrasjonene stiger, slik at de lavere energiene transmuteres raskere enn noensinne. Det er en forventningsfull stemning i luften nå som det er tydelig at forandringene virkelig er i gang, og dere vil ikke bli skuffet. Alt beveger seg nærmere å kunne gjennomføres og som alltid er vi klare til innsats.

Japan er en bekymring, men den umiddelbare faren har avtatt og vi har håp om at alt vil være under kontroll ganske snart. Det som har skjedd er en lærepenge for Menneskeheten, og det får stadig flere til å stille spørsmål ved kjernekraft. Ren energi finnes i overflod omkring dere og kan høstes fritt for å dekke alle deres behov. Det er en stemning blant folk med ønske om forandring, men enda er det få som vet at ”fri energi- teknologi” allerede er kjent og har bevist at den er egnet til deres bruk. Den kunne ha blitt tatt i bruk for mange år siden, men dere har med overlegg blitt nektet muligheten til å bruke den. Det vil forandre seg straks vi kan komme til Jorden og dere skal få del i alle nye teknologier som kan løse deres behov.

Syns dere ikke det er merkelig at vegtransport-teknologien deres knapt har hatt noen utvikling i det siste hundreåret, mens teknologien på andre områder har gjort ganske betydelige fremskritt. Og det til tross for at mange oppfinnelser har bevist at de kunne brukes til å bygge om det dere allerede har, til en ren og mer økonomiske kraftkilde. Igjen Kjære Sjeler, har dere blitt nektet å få del i fordelene med dem, men vi vil sørge for at slike oppdagelser blir gjort tilgjengelige for enhver som ønsker å utvikle og produsere dem. Vi vil selvfølgelig ha med våre egne innretninger, og dere vil helt sikkert bli begeistret for å kunne bruke de som er robotstyrt. Det var aldri meningen at dere skulle bruke den beste delen av deres liv til slit og slep, og i fremtiden vil det legges vekt på å sikre at dere har all den tid dere ønsker til å utvikle deres egne evner. Kjedelige, rutinemessige jobber og tjenester vil ikke lenger kreve bemanning, kanskje med unntak av dataeksperter som overvåker alle slike funksjoner.

Vi vil hjelpe dere å bevege dere raskt inn i fremtiden og ta igjen den tiden dere har mistet. Dere skal finne tilbake til veien som leder dere til Oppstigningen og videre derfra. Vi nyter allerede av et slikt liv og vi kan forsikre dere om at det er ganske normalt å sørge for et enkelt og behagelig liv for seg selv. Med tiden vil utdanning bli gjort svært mye lettere og mye mer nyttig, og likevel oppta kun en liten del av tiden deres. Det er til dels fordi dere vil bli kjent med nye læringsprinsipper, slik at dere ikke trenger å studere i timevis. Dere kan ganske lett bli programmert med kunnskap, noe dere ganske snart vil finne ut. For dem som ønsker seg dypere kunnskap på det åndelige området, finnes det andre planeter som har fantastiske templer for healing og kunnskap. Folket på Arcturus er én slik sivilisasjon som utmerker seg på dette området, og som har de mest vidunderlige templer av krystaller og Lys, med farger som går langt utenpå det dere kjenner til i dag.

Livet etter den nåværende Jorden vil være så utrolig forskjellig, og så rikt, at dere snart vil glemme deres fjerne fortid. Noen av dere har jo allerede fokus inn i fremtiden, og opplever at dere føler dere ganske fjernt fra tidligere begivenheter. Med tiden vil dere legge fra dere alle erfaringer som sådan, som holdt dere i de lavere dimensjoner, for de vil ikke lenger ha noen mening, ettersom dere har lært det dere skulle. Sannelig, meningen med alle deres erfaringer er å fremme deres utvikling, og dere kan reise på kryss og tvers i Galaksen i søken etter hva det måtte være som gir dere større forståelse og læring. Dere vil aldri gå trett av denne reisen, som både vil være svært givende og tilfredsstillende. Andre livsformer vil vise seg å være svært interessante, og dere vil finne at uansett deres størrelse og form, så er også de på vei i sin utvikling mot den samme Kilden, akkurat som dere selv.

For øyeblikket er dere naturligvis mest opptatt av problemene her på Jorden, og dere kan ikke kunne finne fullstendig fred før de er løst og eliminert. Da kan dere begynne å konsentrere dere om en vidunderlig fremtid og forberede dere på å løfte dere opp i de høyere dimensjoner. Det vil være som en drøm som blir til virkelighet, og med løfte om at dere slipper fri fra en periode med intense erfaringer, som til tider har vært særdeles ubehagelige. Imidlertid har de bidratt til deres åndelige forståelse på en måte som ingen andre erfaringer kunne ha gjort. Og likevel; her står dere, klare til å gå videre og har slett ikke blitt noe dårligere av dem. Heldigvis vil ikke følelsesmessige belastninger sitte lenge i og de vil snart være helet.

Vi ser en del trekk som våre allierte på Jorden gjør, som peker i retning av at resultater kan oppnås i løpet av et par måneder. Mer kan vi ikke si, ettersom utkommet avhenger av disse som vi ikke har noen kontroll over, selv om vår myndighet innebefatter den makt som er gitt oss av Lysets Høye Råd. Det er Lyset som er nøkkelen til suksess, og jo mer Menneskene kan bidra til det, jo raskere vil resultatene følge. Dere har slik en kraft! - og likevel fatter dere ikke dens potensial, og når dere løfter dere, er det deres ansvar at den ikke misbrukes. Dere vil imidlertid få all mulig hjelp til å forstå deres ansvar overfor andre. Så snart dere har steget opp, vil det falle dere ganske enkelt å bli Galaktiske Vesener, med full kontroll på deres evne til å skape.

Dere skaper nå også, men vanligvis tar det så lang tid før resultatet viser seg, at dere kanskje ikke engang skjønner at dere har medvirket til det. I fortiden har det dere har skapt hatt mer å gjøre med begjær som vokste frem i deres masse-bevissthet, og det skapte deres fremtid. Det har ført dere dit hvor dere nå er, med den forskjell at Lyset i mellomtiden har økt tilstrekkelig til at det nå er den ledende kraft på Jorden. Vi ser derfor frem til å kunne feie av banen enhver energi som fortsatt henger fast i det gamle paradigmet. Det nye og det gamle er på ingen måte i harmoni med hverandre, og det har ført til det kaos dere nå bevitner. Det vil være kortlivet, og det er de nye energiene som nå skaper fremtiden deres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ber dere fortsette å støtte og styrke Lyset på alle måter dere kan. På den måten vil dere å fremskynde tiden da vi kan ha en større grad av kontakt med dere, og vi takker dere for deres tålmod.


Tusen takk, SaLuSa.

Mike Quinsey.


Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

onsdag 23. mars 2011

SaLuSa 23 mars 2011/SaLuSa 2011-03-23Vær deres sanne Selv og behandle andre som deres høyt elskede brødre og søstre, fordi dere er Alle Ett.

En slik væremåte vil bringe frem det beste i andre sjeler, som vil ønske å være like rolige og tilfredse som dere selv er.

Deres styrke vil inspirere andre til å følge deres eksempel, når de ser hvordan dere går med rak rygg og hvordan enhver negativ energi preller av på dere.SaLuSa  23 mars 2011Dere har, for å si det slik, temmelig mye på tallerkenen, og det kan synes overveldende. Således er det tid for dyp selvanalyse slik at dere kan sette det hele i perspektiv. Ikke alt vil angå dere personlig, men husk at et eller annet sted i bakgrunnen holder vi øye med alt som skjer. Der hvor vi kan, vil vi begrense ethvert forsøk på å sette i gang flere store oppskakende hendelser, men til tider er det mye mer på spill enn dere aner. Så lenge ting kan styres i en retning som tjener den større hensikt, så er vi fra tid til annen nødt til å tillate at visse ting går sin gang. Men dere kan være sikre på at vi uansett styrer hendelser med tanke på deres fremskritt og deres evne til å komme dere unna farer som truer. Dere har alle Veiledere med dere og i henhold til deres livsplan, vil de alltid gjøre sitt ytterste for å se til at dere er på riktig sted til riktig tid. Til tider kan det se ut for dere som om dere er på feil sted, men det gjøres ikke feil når det gjelder deres livsplan.  

Vær sikker på at dere forlater denne Jorden mye visere enn da dere kom, ettersom det er umulig å ikke ta lærdom av de erfaringene dere gjør. Og det er akkurat det inkarnasjonene handler om; hver gang dere begynner et nytt liv, er det omhyggelig planlagt for å sikre at dere fortsetter å utvikle dere. Dersom dere i dette livet har hatt mye kontakt med de lavere vibrasjonene, så er hensikten å hjelpe dere å vokse åndelig. Slike erfaringer vil ikke nødvendigvis holde dere tilbake, ettersom dere kan legge dem bak dere og erfaringene kan like fullt sette dere i stand til å stige opp i høyere vibrasjoner. Ingen sjel er perfekt på dette utviklingsstadium og om dere så var, så ville vibrasjonene deres være altfor høye til å kunne forbli i denne dimensjonen. Imidlertid er det mange av dere som løfter dere selv svært raskt og deres hensikt er å fortsette med det og forlate dualiteten for alltid. Dere vil vite om dere er en slik sjel, for da er dere mest sannsynlig allerede Lysarbeidere som hjelper andre å lykkes med Oppstigningen. 

Ikke alle vil bli kallet til å være Lysarbeidere og ofte har forberedelsene til det foregått gjennom mange liv. De har vanligvis en sterk drivkraft allerede fra barndommen av, til å arbeide for Lyset på en spesiell måte. Dette ser dere hos mange unge mennesker i dag, som har så mye å gi dere. Når tiden er inne, vil deres muligheter komme og mange av dem venter ivrig på forandringene som vil la dem få komme frem i teten. Det er en tid og et sted for dem til å dele sin visdom med dere og de vil være sterkt engasjert i arbeidet med å bringe sannheten frem. Åndelig kunnskap og evner til healing er ofte deres styrke og deres tjenester vil være av livsviktig betydning for mange mennesker som akkurat er i ferd med å våkne opp. Forandringene fortsetter å bli stadig tydeligere, og i stedet for å fylle seg med frykt for hvordan det skal ende, trenger folk å bli bevisst at dette er den nødvendig rensing før Oppstigningen kan finne sted. 

Vi oppfordrer folk sterkt til å lytte til intuisjonen hvis de er i en situasjon der de må gjøre et viktig valg. Det kan for eksempel være i forbindelse med å flytte til et annet sted, og dere prøver å finne ut om det er trygt å gjøre det. Ta en beslutning i ro og fred, som dere føler dere komfortable med, og stol på at det vil bli riktig for dere. Et eller annet sted i underbevisstheten vet dere allerede hva som ligger i livsplanen deres og det er årsaken til at intuisjonen normalt vil vise seg å være svært pålitelig. Nå er tiden inne for å finne løsninger på eventuelle problemer i personlige forhold. Prøv å ikke la løse tråder bli hengende til slutten av denne syklusen. Det er mye bedre å ha kommet overens om ting, selv om det innebærer å krype til korset. Tilgi og legg det bak dere, ellers vil dere slepe omkring med konfliktenergiene til dere likevel må løse det senere. 

Uansett hvordan dere snur og vender på det, så finns det aldri noen vinner i en diskusjon, for uenighet kan ikke bli lagt til hvile før alle parter komme sammen i tilgivelse. Det er menneskelig å feile. Noen feil er uunngåelige og andre er gjort med overlegg, men uansett kan det ikke tillates at de stikker kjepper i hjulene for en hver sjels utvikling. Slik bagasje er det nødvendig at dere legger av dere, ettersom det ikke tjener noen hensikt å bære på den. Når dere begynner på den siste etappen frem mot Oppstigningen, vil det bli bli en vidunderlig tid hvor dere vil forstå stadig mer, samt en formidabel utvidelse av deres bevissthetsnivå. Alle muligheter ligger der, uansett hvem dere er, og det vil være en slik overflod av sannhet og kunnskap at dere ikke vil trenge å stille spørsmål ved kilden. På et stadium vil også vi være der sammen med dere og hjelpe til med å forklare deres sanne historie. Dere vil snart forstå i hvilken grad dere har vært holdt nede og ta tilbake deres frihet og uavhengighet. Dere er mektige Vesener, som på ny vil erkjenne sitt sanne potensial. 

I altfor lang tid har dere blitt tråkket ned i gjørma og brukt på måter som har vært nedverdigende for sjeler som dere. Imidlertid er Lyset deres i ferd med å komme raskt tilbake, og dere kan gjennom deres ord og gjerninger vise andre hvor stort også deres potesial er. Vær deres sanne Selv og behandle andre som deres høyt elskede brødre og søstre, fordi dere er Alle Ett. En slik væremåte vil bringe frem det beste i andre sjeler, som vil ønske å være like rolige og tilfredse som dere selv er. Deres styrke vil inspirere andre til å følge deres eksempel, når de ser hvordan dere går med rak rygg og hvordan enhver negativ energi preller av på dere. I denne tid er det opp til hver enkelt sjel å avgjøre eksakt hvordan de ønsker å gå inn i den nye syklusen og det har aldri vært noen bedre anledning for det. Noen vil foretrekke å forbli der de er, mens andre vil hoppe på muligheten til å forlate gjenfødelses-syklusen i den lavere dimensjon. 

Uansett om dere innser det eller ei; valget har alltid vært deres når det gjelder deres erfaringer. Ingen ting har noen sinne blitt påtvunget dere i de åndelige riker og faktum er at den best mulige hjelp har blitt gitt dere, for å sikre at dere gjør beslutninger som er til beste for dere selv. Dere har alltid båret med dere et løfte om at dere skulle få hjelp til å finne veien tilbake til deres virkelige hjem og det har aldri vært noen som helst måte de mørke sjeler kunne fengsle dere for godt. Javisst har dere fått kjenne de mørkeste dyp i dualiteten, men til deres ære har dere alltid funnet viljen og styrken til å vinne over dem. 

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle dere at den Galaktiske Føderasjon ser dere i deres sanne Lys og Farger. Vi vet hvilke mektige Lysvesener dere var, og fortsatt er, selv om dere ikke er fullt klar over det selv. Vi hilser dere og gir dere vår velsignelse og kjærlighet.  


Tusen takk, SaLuSa.

Mike Quinsey.
Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

tirsdag 22. mars 2011

SaLuSa 21 mars 2011/SaLuSa 2011-03-21

Tenk nøye over hva dere sier og hva dere gjør, og legg bak dere all fordømmelse og kritikk av andre mennesker.


SaLuSa 21 mars 2011


Stadig nye hendelser bidrar til å bringe dere nærmere de uunngåelige forandringer som skal skape den fremtid som ligger foran dere. Disse tider er ikke enkle å leve i, men dere visste at en del av deres erfaringer i dette livet ville inkludere denne perioden. Den tillit dere nå føler med hensyn til utkommet av denne perioden, oppstår av deres tro på oss og på Skaperen, samt de mange høyere vesener som har vært med dere alle gjennom deres mange liv. Dere vet at ingenting kan forandre på det, og at de som ønsker å stige opp vil så gjøre. Til forskjell fra tidligere tider hvor slike anledninger har oppstått, kan dere nå være helt sikre på at Oppstigningen vil finne sted. Faktum er at den har vært planlagt meget omhyggelig i Universet som helhet og at det er en begivenhet av enormt omfang som svært sjelden forekommer. For dere har muligheten ligget foran dere i lang, lang tid, men dere har blitt spart å ha bevisste minner om tidligere anledninger. I alle tings store sammenheng er ikke tiden lineær, men alt hender i Nuet. Fortiden, nåtiden og fremtiden er alle Ett, og dere kan reise inn i hvilket som helst aspekt av dem dere måtte ønske. Fremtiden er full av sannsynligheter, hvilket er grunnen til at dere til tider hører om ulike versjoner av den. Når det kommer til stykket, så er det dere selv som trekker den til dere, gjennom de visjonene dere har skapt med bevisstheten.

Det er svært viktig at dere holder fokus på det Lyset, som er i ferd med å bringe harmoni til Jorden. Lyset strømmer inn til Jorden og det kreves mer nå enn noen sinne. Dette er en svært viktig periode hvor dere, med så mye som foregår omkring dere, må være i verden, men ikke av den. Bær deres Lys høyt og kraftfullt, slik at dere kan være en beroligende kraft for dem som er redd for hvordan det skal ende. Snakk med andre om nødvendigheten av forandringer og de enorme fordelene det vil gi. Det vil komme rykter om katastrofale hendelser når de mørke kreftene prøver å spille på folkets frykt, men forsikre dem at de bare har til hensikt distrahere og trekke deres fokus vekk fra sannheten. Alt er forutsett og forordnet på en slik måte at effekten av hendelser vil bli begrenset. Hvis dere skulle møte tvil, så husk på at menneskene kunne ha ødelagt hele Jorden mer enn én gang i forrige århundre, og at det likevel ikke gikk slik. Ikke bare er dere veiledet slik at dere kan fullføre deres oppgave med å ta Jorden gjennom Oppstigningen, men dere får også hjelp til å opplyse menneskene omkring dere. Dere har aldri vært overlatt til dere selv for å lide dere gjennom konsekvensene av deres handlinger, for medfølelse og kjærlighet har blitt sendt dere i en uopphørlig strøm.

De som har makten har generelt sett ingen anelse om hva som forårsaker de kaotiske forholdene på Jorden. Ofte er de dårlig rustet åndelig sett til å forstå implikasjonene i det de ser skje rundt dem, og det vil nødvendigvis åpne veien for de som gjør det, og som har det som sin hjertesak å tjene folket. Vi vet hvem de er og de vil bli beskyttet for å sikre at de kan inntre i sin lederrolle når den muligheten oppstår. Det betyr ikke at enhver person som nå er i lederposisjon vil bli byttet ut, for noen av dem er av Lyset, men har ingen mulighet på det nåværende tidspunkt, til å gjøre det de virkelig ønsker for å løfte Menneskeheten opp. Tiden for slike forandringer er rett rundt hjørnet og så snart det er i gang, vil det bringe med seg et helt nytt styresett. Sammen med andre fordeler som dere venter på, vil scenarioet raskt endre seg til positiv forventning, når dere endelig ser veien fremover. Vårt nærvær og muligheten til å snakke med dere, vil åpne veien for samarbeid mellom oss, og da kan vi oppnå svært mye nærmest over natta. Alt dette er på vei til å manifesteres og dere kan være helt trygge på at den Galaktiske Føderasjon er fullkomment forberedt på sin rolle i deres forberedelser til Oppstigningen.

Hver enkelt av dere kan gjøre viktige bidrag til forandringene og det kan dere best gjøre ved å sende deres Kjærlighet og Lys hvor enn det trenges. Midt-Østen er et område som gjennom en lang fortid har akkumulert mye negativ energi og det trengs hjelp for å få renset den ut. Vi kan hjelpe til med dette, men en massesending av Lys fra dere, vil best tjene folkets interesser i den regionen. Det begynner å gå opp for dere hvor viktig og kraftfullt Lyset er, og uansett hvor mange våpen som er stilt opp mot folket, så kan de ikke stå imot Lysets kraft. Lyset er det kraftigste ”våpen” dere kan svare med, og det er en utømmelig ressurs som dere kan ta ned og la strømme gjennom dere. La Lyset være med dere i bønn og meditasjon, slik at dere fyller dem med kraften av deres kjærlighet. Dere er alle Ett og således skulle dere ikke gjøre forskjell uansett om det er den ene eller den andre sjel dere sender den til. Kjærligheten er den balsam som kan kurere alt sykt og dere kan bruke den på alle livsformer. Mange dyr har hatt et vanskelig liv på Jorden og de fortjener like mye av deres kjærlighet. Livet varer evig, så i realiteten eksisterer det ingen død, men ethvert levende vesen vil like fullt ha fordel av å motta kjærlighet. Godhet og medfølelse trengs det mye av i denne tid, og når slik tanker blir sendt ut, så har de virkelig en oppløftende effekt.

Mennesket er av natur et godhjertet vesen og det er bare de lave vibrasjonene som har avstedkommet de negative trekk som har trukket mang en sjel ned. Det er ikke lenger noen grunn til å leve på det nivået, for dere kan la dere løfte av de energiene som nå strømmer inn til Jorden. Dere er ikke offere, men frivillige deltakere og dere har alle muligheter til å løfte dere opp. Tenk nøye over hva dere sier og hva dere gjør, og legg bak dere all fordømmelse og kritikk av andre mennesker. De aller fleste mennesker gjør sitt aller beste under vanskelige omstendigheter, og fordi endetiden gir en mulighet til å utbalansere karma, er det mange som har tatt på seg mye mer enn de normalt ville gjort. I virkeligheten finns det ikke noe slikt som et lett liv, men dere har en tendens til å se det i forhold til en persons rikdom. Men rikdom kan være både en byrde og en velsignelse, avhengig av hvordan den forvaltes. I nær fremtid vil dere dele verdens rikdom på rettferdig vis og det vil skape et samfunn med like muligheter for alle og eliminere de klasseskillene som nå eksisterer.

Kjære Sjeler, det er en revolusjon som finner sted i deres verden, samtidig som bevissthetsnivået øker og leder dere i riktig retning. Det er den aller siste kamp i denne syklusen og dere har grepet muligheten til å nå et nivå hvor dere kan forlate dualiteten en gang for alle. Når dere har lært alt hva dualiteten har å tilby, vil de erfaringene dere har samlet løfte bevisstheten til et høyere nivå. Når dere har nådd dit, vil dere føle de lavere energiene som ukomfortable og de vil ikke lenger tjene noen hensikt. Når dere er i slike omstendigheter, så er dere klare til å forlate dualiteten, til fordel for et nivå som er mye mer på linje med deres nye Selv og dets behov.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og beundrer dere sterkt for deres vederheftighet og besluttsomhet om å komme dere gjennom de utfordringene som ligger foran dere. Vi er med dere til enhver tid og foran dere venter en storslagen tid når dere har lykkes.

Tusen takk, SaLuSa.

Mike Quinsey.
Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

putin

putin