They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

mandag 28. februar 2011

SaLuSa 28-Februar-2011/SaLuSa 2011-02-28
Vi er fristet til å si at dere kan forvente èn ting av gangen, men det er et antall begivenheter som er i ferd med å stå klar på samme tid. Således er det ikke umulig at en hel rekke begivenheter vil skje på relativt kort tid.

Vi kan ikke alltid gi dere akkurat det dere ønsker dere, i og med at vårt arbeid er del av en større plan og vi må forholde oss til den. Sammen er vi imidlertid en kraft som virkelig må regnes med og likevel er deres eneste våpen Lys og Kjærlighet.

Ingen ting vil være utenfor rekkevidde for deres evner og alt vil gjenspeile den absolutte harmoni som eksisterer i de høyere dimensjoner.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg håper dere forstår hvilken vidunderlig mulighet Oppstigningen gir til å løfte seg opp.  


SaLuSa 28-Februar-2011

For øyeblikket ser det ikke pent ut i Midt-Østen, og mange sjeler er så ivrige etter å bringe fred til regionen at de risikerer sine liv. Dere kan være sikre på at de i underbevisstheten vet at det er en del av deres sjelekontrakt og at deres offer vil løfte dem opp i det høyere Lyset. Heldigvis vil det ikke være forgjeves og de mørke kreftene vil bli jaget på flukt på en eller annen måte. Det har vært åpenbart en stund at urolighetene ville øke i omfang og resultere i deres fall. Straks det blir klart for dere hvordan folket kan oppnå forandringer av en slik størrelsesorden når de står sammen, vil ingen regjering kunne føle seg trygg. Lysets kraft vinner stadig mer kraft og den vil realisere de målene som folket så sterkt ønsker seg. Det er derfor all grunn til å holde målet om total seier i siktet hele tiden, fordi det er deres lott å feire den.

Vi er fristet til å si at dere kan forvente èn ting av gangen, men det er et antall begivenheter som er i ferd med å stå klar på samme tid. Således er det ikke umulig at en hel rekke begivenheter vil skje på relativt kort tid. Ting går i riktig retning for dere og det vil virkelig bli et år fullt av overraskelser, og de vil mer enn gjøre godt for de uvelkomne hendelsene. Selvfølgelig vil det bli rystelser og omveltninger, men det er prisen for deres frihet. Konsentrer dere om gevinstene ved forandringene og aksepter at de ikke kan skje uten at det vil påvirke livene deres en god del. Vi våker over dere og er aktive overalt hvor vi kan gjøre situasjonen lettere for dere.

Husk at deres tanker og bønner blir hørt og deres kollektive bevissthetsnivå måles hele tiden. Det gir oss muligheten til å sjekke deres fremgang og svare på bønner om hjelp. Vi kan ikke alltid gi dere akkurat det dere ønsker dere, i og med at vårt arbeid er del av en større plan og vi må forholde oss til den. Sammen er vi imidlertid en kraft som virkelig må regnes med og likevel er deres eneste våpen Lys og Kjærlighet. Det er det eneste de mørke kreftene ikke vet hvordan de skal forsvare seg mot, selv om de vil prøve å få dere til å miste fokus med bruk av frykt og skremsel. På dette tidspunkt skulle dere ha lært nok om metodene deres til å ignorere dem og ikke på noe vis gi fra dere deres energi til dem. De har ikke brukt opp alle sine krefter ennå, men tiden løper raskt fra dem. Som alltid er vi klar over hva de pønsker på, så de kan ikke lure oss med noen overraskelsestaktikk. De kunne like godt overgi seg med det samme og la fremtiden finne sin form i samsvar med planene for deres Oppstigning, for ingen ting kan uansett forhindre at den skjer.

Lysets Styrker har ikke kommet sammen seg i slike antall rundt Jorden på tusenvis av år. Dette er selvfølgelig i overensstemmelse med den Guddommelige Plan, og som dere nå vel vet, så er det mange unge mennesker her nå med ganske så høyt utviklet kunnskap, forståelse og evner. De er åndelig godt forberedt og har visdom på så mange områder, og de vil lede dere ut av de lavere vibrasjonene. De finner det svært vanskelig å tilpasse seg de gamle samfunnssystemene og faktum er at de er her for å hjelpe til med å endre dem. Lytt oppmerksomt til dem, for de har mye å si dere og lære dere.

Naturen er også offer for omveltningene på Jorden og gjennom en lang periode har mange arter blitt utryddet. Men det er ikke noe reelt tap av arter ettersom vi kan overføre dem til andre planeter der de kan fortsette sin utvikling. Vi kan endre deres genmateriale om nødvendig, slik at de passer med livsforholdene på de planetene de blir introdusert til. I enkelte tilfeller er dyrene ferdig med sin syklus på Jorden og blir frigjort, slik som det skjedde med dinosaurene. Selv om det sjelden blir lagt merke til, er det likevel slik at arter kommer og går ganske regelmessig i samsvar med Jordens og Menneskeheten behov. Det samme gjelder dere også, som ble introdusert til Jorden som Homo Sapiens ganske nylig og det var for å legge til rette for en ny mennesketype. Dette vil vi forklare i større detalj etter hvert og dere vil lære om deres sanne forhold til oss. Vi er mye mer knyttet til hverandre enn dere kan forestille dere og har vært det i tusenvis av år.

Etter hvert som dere beveger dere inn i og gjennom de høyere dimensjoner, vil dere lære å verdsette skaperverkets skjønnhe, hvilket egentlig har vært mulig for dere hele veien. På visse områder har dere hatt visjoner om hva som er mulig og prøvd å introdusere det inn i deres nåværende dimensjon. Dere har eksperimentert og hatt en viss suksess og sjelen inni dere har ”følt” den store idè, men har ikke vært i stand til å gi fullt uttrykk for den. Når dere stiger opp, vil det bli mye lettere og alt dere skaper vil være av Lys. Ingen ting vil være utenfor rekkevidde for deres evner og alt vil gjenspeile den absolutte harmoni som eksisterer i de høyere dimensjoner. I tillegg er allting levende, med ulike nivåer av bevissthet, som vil la dere få oppleve å kommunisere, ikke bare med dyr, men alle levende skapninger, som for eksempel planter. På jorden har de også bevissthet og reagerer på energiene rundt seg. Det er ikke uvanlig at mennesker snakker med plantene sine og opplever at resultatet er at de blir vakrere og sterkere.

Livet vil bli fullstendig forskjellig fra slik det er nå og være en sammenhengende streng av lykkelige og gledelige begivenheter. De mange krav som legges på dere nå vil opphøre og det vil ikke være noen plass for slit og slep og kjedsomhet. Alt er spennende og fyller dere kontinuerlig med Lys og Kjærlighet. Det viktigste er at dere til enhver tid vil være fulle av energi og ikke oppleve å være trette og slitne slik dagliglivet deres arter seg for øyeblikket. Fordi dere fyller dere opp med energi underveis, vil det ikke være behov for lange perioder med søvn slik som på Jorden nå. Dere kan hvile og slappe av, men kroppen deres er av en høyere vibrasjon og trenger ikke regelmessig lang søvn for å lade seg opp igjen. Så Kjære Sjeler, dere har så mye å se frem til og det betyr at enhver innsats som er nødvendig å gjøre for å bli klar til Oppstigningen vil være verdt det.

Åpne dere for at store forandringer vil følge med Oppstigningen, selvfølgelig ikke alle på en gang, men som en utviklingsprosess som foregår hele tiden. Dualiteten er rett og slett en følge av å være i lavere vibrasjoner hvor stoff er så solid og med så høy tetthet at det kan tiltrekke seg det man kunne kalle urenheter. Disse manifesterer seg i form av sykdommer som ikke kan eksitere i de høyere dimensjoner. Jo lavere vibrasjonene blir, jo større blir muligheten for dødelige sykdommer kan eksistere. Forholdene blir jo ikke bedre av Menneskenes vederheftighet med hensyn til å tilføre kjemikalier i jordbruket og således inn i næringskjeden. Kroppen deres er svært utholdende og tilpasningsdyktig, men resultatet er uansett at den til slutt blir forgiftet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg håper dere forstår hvilken vidunderlig mulighet Oppstigningen gir til å løfte seg opp.

Tusen takk, SaLuSa.


Mike Quinsey.


Oversettelse: Leif 

 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

SaLuSa 25-Februar-2011/SaLuSa 2011-02-25

De nåværende omstendigheter som spiller seg ut i Midt-Østen krever at dere beholder roen og ikke ytterligere forsterker det følelsesmessige opprør som det har skapt.

Søk innover og finn deres egen vei til Oppstigningen, for den kan være svært ulik alle andres, og følg intuisjonen.

Vær tålmodig nå som dere er så nær å få oppleve noen virkelig store begivenheter, som vil være det beviset dere trenger for å være sikre på at alt er bra.

Vi ønsker ikke å kaste oss inn i noe uten tilstrekkelige forberedelser og vi har vært i ekstremt aktivitet ombord i skipene våre med å oppdatere planene kontinuerlig

Vi sender dere vår uendelige Kjærlighet for å gi dere stadig ny fremdriftskraft og vi velsigner dere alle.

SaLuSa 25 februar 2011De nåværende omstendigheter som spiller seg ut i Midt-Østen krever at dere beholder roen og ikke ytterligere forsterker det følelsesmessige opprør som det har skapt. Dere har fordelen av å vite at folket vil vinne sin frihet og den beste måten dere kan hjelpe på, er å sende Lys til de områdene det gjelder. En fredfylt energi som bærer med seg Kjærlighetens energi vil ha en velgjørende, beroligende effekt over alt. Sinne og hat vil bare forsterke de energiene som er årsaken bak de vanskelighetene dere er vitne til. Når dere først har kommet så langt, er det ikke tiden for å vakle eller frykte konsekvensene, for dere vet at seieren over de mørke kreftene allerede er sikret.

Etterdønninger fra urolighetene vil til en viss grad oppstå i alle land og vil få myndighetene til å tenke seg om to ganger for de handler. De vet like godt som dere at de gamle systemene har utspilt sin rolle, men nøler med å fremme den nye tenkemåten som krever en total overgang fra det gamle til et nytt paradigme. Likevel er det ingen ting som kan hindre det å vokse frem og deres energier fortsetter å gi det vekstkraft slik at det ikke lar seg stanse. Det faktum at Oppstigningen ruver fremfor dere må også gjøres kjent for Menneskeheten, og det i seg selv vil bringe med seg en stor grad av fred i verden. Den vil bli satt i sammenheng med kunnskapen om at dere har evig liv, slik at alle mennesker blir klar over sin udødelighet. Det vil oppmuntre dem til å se lengre enn sitt nåværende liv og forstå at det er en mening med alle erfaringer. Det vil bringe mening inn i de livene til dem som føler at det er bortkastet fordi de ikke har tro på noen fremtid og synker ned i den dypeste fortvilelse.

Ennvidere, så er det tid for å slå fast det faktum at det er dere som skal dømme deres over egne liv og at Gud ikke utmåler straff eller dømmer Sjeler til skjærsilden. Dere må gjerne mene at Helvete er på jorden og det har dere selv som har skapt, for dere er gitt evnen til å skape det dere ønsker. Nå skal dere få se at når dere retter energiene deres mot å skape fred og harmoni på Jorden, så blir det slik. Fordi dere har reist dere og bærer i dere en fast beslutning om å skape en bedre verden, så vil dere akseptere at dere har utrolig kraft og evner, når dere først legger dere i selen og fokuserer på målet. Det vil også åpne for at vi og andre Lysevesener kan komme til dere og hjelpe til med å manifestere den Nye Tidsalder. Så dere skal få se storslagne begivenheter etter hvert som Lyset utfører sine mirakler, selv om alt håp syntes å være ute. Det har alltid vært meningen at denne syklusen skulle ende med Oppstigningen, men det ble ikke definitivt sikkert før det skjedde en rekke store sprang fremover i deres bevissthetsnivå.

Fokuser på alt som er av en høyere vibrasjon og forstå at selv når en større frihet endelig vokser frem, så er det sjeler som har gjort store offer for å oppnå den. Igjen så har det vært en del av deres livsplan og i noen tilfeller for å gjøre godt igjen etter tidligere feil. Husk det, Kjære Sjeler, at dere samtykket i dette før dere fødtes på Jorden og selv om dere fortsatt har fri vilje, så er det svært få sjeler som ønsker å forandre sin livsplan. Hver gang dere lærer noe nytt, så løftes vibrasjonene deres og dèt er viktig dersom dere ønsker å ta del i Oppstigningen. Enhver sjel går gjennom en renselsesperiode hvor gammelt karma gjøres opp og det er spesielt viktig i denne perioden. Det er så visst ingen mangel på muligheter i verden akkurat nå og de gripes best når dere bevisst har blitt forberedt til dem.

I bakgrunnen for alle begivenhetene som skjer på Jorden, vokter høyere Vesener og ser til at de ikke kommer ut av kontroll. Også vi i den Galaktiske Føderasjon er under deres kommando og kan bli kalt til tjeneste i Gud’s navn. Alt har en mening og sågar negative handlinger kan medvirke til å fremme deres åndelige utvikling. Sannelig, så fører de ofte til at dere får sjansen til å virkelig briljere i deres Lysarbeid og løfte vibrasjonene deres enda høyere. Således kan dere se at det er bokstavelig talt ingen erfaring som ikke er av verdi og dualiteten legger hele tiden utfordringer foran dere. Kanskje vil dere se livet på en helt annen måte enn tidligere og innse at det er planlagt til fullkommenhet, selv om dere ikke ser akkurat nå hvordan det er til deres fordel.

Sannheten vil ikke bare sette dere fri, men den gir dere også grunn til å gjøre mest mulig ut av livet, med tanke på å gjøre deres beste i enhver omstendighet. Det vil sette fart i utviklingen deres ved at det gir dere har et klart mål i tankene og kan feste blikket på det. Søk innover og finn deres egen vei til Oppstigningen, for den kan være svært ulik alle andres, og følg intuisjonen. Det kan være verdifullt å få veiledning, men når det virkelig gjelder, handler det om å være sitt hele og sanne jeg og ta ansvar for sitt eget liv. Dere kan greie det og fremskrittene deres vil være både raskere og mer tilfredsstillende. Dere er ikke alene på deres reise og andre sjeler som er utvalgt til å være del av deres erfaringer, vil finne veien inn i deres liv. Til og med de som viser seg å være deres motstandere vil også underbevist kjenne sin rolle og kanskje komme inn i ditt liv med den ene hensikt før de forsvinner igjen. Det vil ganske sikkert forbløffe dere at alle bitene kan falle på plass med millioner av sjeler som søker ulike erfaringer, men det gjør det. Det er mektige Vesener som har overoppsyn med livene deres og deres kraft er av en slik orden at det langt overgår det dere er i stand til å fatte akkurat nå.

Etter hvert som forandringene skrider frem, forvent det uventede, fordi noen av dem vil dukke opp helt plutselig og overraske dere, for ikke å si begeistre dere. Våre medarbeidere har arbeidet hardt for å komme dit vi er i dag og vi må si at vi er svært fornøyd med de fremskrittene som gjøres. Dere har så mye å se frem til i dette året, for ikke å nevne neste år. Vær tålmodig nå som dere er så nær å få oppleve noen virkelig store begivenheter, som vil være det beviset dere trenger for å være sikre på at alt er bra. Omfanget av det som skjer er enormt, så vi ber dere gi rom for vårt krav om at tidspunktet er helt riktig når vi setter i gang. Vi ønsker ikke å kaste oss inn i noe uten tilstrekkelige forberedelser og vi har vært i ekstremt aktivitet ombord i skipene våre med å oppdatere planene kontinuerlig. Vi kan faktisk presist forutsi begivenheter, men vil ikke gi noen datoer, fordi vi er best tjent med at de holdes hemmelig.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser ned til Jorden som er i omfattende omveltninger, men jeg ser også at Lyset er sterkere enn noensinne. Det er deres garanti for at dere allerede har vunnet kampen. Vi sender dere vår uendelige Kjærlighet for å gi dere stadig ny fremdriftskraft og vi velsigner dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.
Oversettelse: Leif 

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

fredag 25. februar 2011

SaLuSa 23-Februar-2011/SaLuSa 2011-02-23

Mye forvirring eksisterer allerede og ikke alle har fordelen av å kjenne hensikten bak den rensing som finner sted. Midtøsten går nå inn i en ustabil periode inntil veien videre blir tydelig. En ting er imidlertid sikkert; de vil ikke falle tilbake til de gamle systemene med diktatorisk styre.

Opptre fredelig og spre deres kjærlighet overalt hvor dere går og til slutt vil til og med noen av de mørke Sjeler bli beveget til å forandre sin innstilling til livet.

La Kjærligheten være dere ledestjerne og gi raust av den til enhver tid og over alt hvor dere kan.


SaLuSa 23-Februar-2011

La ingen tro at de oppgavene som ligger foran dere kommer til å bli enkle. Mye forvirring eksisterer allerede og ikke alle har fordelen av å kjenne hensikten bak den rensing som finner sted. Midtøsten går nå inn i en ustabil periode inntil veien videre blir tydelig. En ting er imidlertid sikkert; de vil ikke falle tilbake til de gamle systemene med diktatorisk styre. Folket har talt og deres stemmer er blitt hørt over hele verden. De finner sin styrke i selve energien i ønsket om forandringer som vil sikre at de får sine rettigheter tilbake. I større eller mindre grad vil revolusjonen føles av alle statsadministrasjoner som har beriket seg på folkets bekostning. Vårt nærvær vil gi beskyttelse til de som trer frem som nye ledere og de vil bære frihetens fakkel. Det er forløperen til at dere igjen får deres fulle frihet og selvstendighet.

Dere er på begynnelsen av en periode med enorm aktivitet og i løpet av dette året vil begynnelsen til slutten være tydelig å se. Vi ser utallige muligheter som vil oppfylle de løfter som er gitt dere. Tydelige fremskritt må gjøres slik at dere er klar til sluttspurten i 2012. Uansett hvordan dere ser på begivenhetene omkring dere, så er det ingen ting som kan hindre det som har vært planlagt i tusener av år. Dere står foran å oppleve den mest spennende tid i deres liv og hvis dere kan se det på den måten, så blir reisen meget lettere for dere. Dere har forberedt dere til dette gjennom uminnelige tider og det vil bli omtalt i historien som Menneskehetens Store Oppvåkning.

Det er viktig at folk kommer sammen med tanke på å være beskyttet, for det er alltid sikkerhet i det å være mange. Det er ingen grunn til å gripe til voldelige handlinger, for det gir bare energi til de mørke kreftene. Opptre fredelig og spre deres kjærlighet overalt hvor dere går og til slutt vil til og med noen av de mørke Sjeler bli beveget til å forandre sin innstilling til livet. Kjærlighetens energi er det sterkeste av alt og det er overhodet ingen ting den ikke kan få til, ettersom den er den grunnleggende kraft i hele skaperverket. Ha tillit til det selv om dere ikke kan se resultatene umiddelbart. Kjærligheten har en evne til å mykne selv de mest herdete hjerter og den vil overvinne enhver negativ energi. La Kjærligheten være dere ledestjerne og gi raust av den til enhver tid og over alt hvor dere kan.

Det store spranget fremover vil komme når vi kan møte dere åpent og begynne å introdusere dere til avanserte teknologier. De er planlagt med tanke på å dekke deres behov, slik at dere blir uavhengige så raskt som mulig og kan begynne å smake på en mye bedre livsstandard. Mat, energi og vann er grunnleggende viktig at alle får tilstrekkelig av for å overleve. Freden vil vinne frem i hele verden og vi vil se til at det forblir slik. Når denne tid kommer vil en bølge av glede og opprømthet sveipe gjennom verden når alle kan se at Menneskeheten endelig har gjort et kvantesprang fremover. Religiøse skillelinjer vil forsvinne når det blir klart at det finnes bare den Ene Gud i Alt Som Er.

Dere har ventet lenge på at det skulle skje noe positivt som kunne vise tydelig at forandringsprosessen var i gang. Nå som den tydelig er i gang, må dere være våkne og på vakt mot de mørke kreftenes siste desperate forsøk på å skape forvirring og spre desinformasjon. Hold blikket festet på veien fremover og slipp aldri målet av syne. Om dere skulle kjenne tvil eller bekymring, behold roen, for om ikke altfor lenge vil sannheten om mange hendelser bli gjort synlig for alle og det kan ikke forpurres ei heller presenteres på noe annet vis. Svik og løgnaktighet vil ikke tolereres lenger og media vil igjen kunne rapportere sannferdig om det som skjer. Ytringsfriheten vil komme tilbake til dere som et friskt pust, mens lov og orden igjen vil være både redelig og rettferdig. Og til enda større glede er at som følge av forandringene og et nytt nivå av bevissthet, så vil det bli en overveldende reduksjon i alle typer kriminalitet.

Enhver handling dere gjør som viser at dere er villige til å ofre noe for å nå målet, vil være en illustrasjon på den nye følelsen av Enhet, at dere Alle Er Ett. Å gjøre mot andre som dere vil at andre skal gjøre mot dere, vil bli helt alminnelig og å dele med andre vil synes som det mest naturlige av alt. Det vil selvfølgelig bety mye at Jordens rikdommer vil bli omfordelt på rettferdig vis slik at alle har det de trenger. Aldri mer skal det eksistere en Elite som nekter andre å få sin rettmessige del av Jordens rike gaver. Moder Jord har alltid sørget for at det var nok til alle, men hennes generøsitet og kjærlighet til menneskene har blitt utnyttet av noen få og nå står regnskapets time for døren. Det er grunnen til at en omfattende rensing av Jorden må finne sted, for å bringe henne tilbake til sin opprinnelige skjønnhet.

Så, som dere kan se, hendelsene i den siste tiden er bare en begynnelse på de mange som venter på å presentere seg for dere. Dere vet nå hva dere kan forvente og det er simpelthen et spørsmål hvilke av dem som kan settes i gang etter hvert som mulighetene byr seg. Moder Jord begynner på sin egen renselsesprosess og det vil uunngåelig føre til rystelser i noen land. Men som vi har fortalt dere mange ganger, så utøver vi kontroll over dem for å redusere virkningene av dem. På litt sikt kan vi involvere oss i sterkere grad og hjelpe dere med å unngå katastrofer. Historien deres viser at de er slett ikke uvanlige, siden Jorden er i konstant endring og alltid har vært det. Hvis dere lever i områder som kan være i faresonen, må dere forvente at det kan oppstå problemer og forberede i forhold til det. Og dette er simpelthen fornuftige råd og ikke ment å skremme dere.

Alt i alt kan dere forvente at omfanget av aktivitet vil øke, og særlig gjennom andre halvdel av året. Etter det vil hendelsene bli mildere og ikke så eksplosive og dere vil få en første smak av hvordan det er å bevege seg inn i høyere vibrasjoner. Når den tid kommer har også bevissthetsnivået deres løftet seg og en skjønn energi vil bygge seg opp rundt hele Jorden. Dere er godt på vei mot målet, Kjære Sjeler, og det varmer våre hjerter at dere viser dere situasjonen voksen. Ingen har noen sinne trodd at dere ville feile, men det er like fullt en fremragende prestasjon når man tar i betraktning hvor dere var for bare hundre år siden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi i den Galaktiske Føderasjon kan ikke hjelpe for å beundre dere for deres vederheftighet og besluttsomhet med tanke på vinne frem på vei mot Oppstigningen. Og det gjelder ikke bare hvordan dere har reagert i den siste tiden, men at dere klarte å legge den Mørke Tidsalder bak dere og rette blikket mot et mer fullverdig liv i Lys og Kjærlighet. Deres faste besluttsomhet om å lykkes har gjort dere fortjent til en plass i Oppstigningen og det kommer ikke uten ved stor innsats og utholdenhet fra deres side.

Tusen takk, SaLuSa.

Mike Quinsey.Oversettelse: Leif 

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

SaLuSa 21-Februar-2011/SaLuSa 2011-02-21


La ingen få lede deg vekk fra din veg og vær fast bestemt på å oppnå det du vet inni deg er din livsplan.

Deres suksess er også vår. Vi ønsker dere velkommen hjem igjen fra en seier over mørket, hvilket har vært litt av et vågestykke for oss alle.

SaLuSa 21-Februar-2011


La ingen få lede deg vekk fra din veg og vær fast bestemt på å oppnå det du vet inni deg er din livsplan. Dette nåværende livet er det viktigste dere har gått inn i i nyere tid. Dere har bygget dere opp på vei mot det, med Oppstigningen som mål, og hvordan kunne dere ha større suksess når dere nå vet at denne syklusen nærmer seg slutten. Dersom dere ikke føler at dere helt har oppnådd det, så ta i betraktning at dere fortsatt kan være i en karmisk situasjon og ikke helt ferdig med alt som skal læres. Likevel, selv om tiden begynner å bli kort, kan dere strebe mot Oppstigningen og inkorporere den i deres liv. Dere kan være sikre på at så snart dere uttrykker ønske om å gjøre det, så vil dere få all mulig hjelp. Ved å gjøre det, får dere muligheten til å legge alt det gamle bak dere og bli en fri sjel uhindret av det stadige nærvær av lavere energier. Dere vil aldri angre på å forlate denne dimensjonen, for den er ikke deres sanne virkelighet og svært langt fra de høyere dimensjoner dere en gang kom fra.

Det som mange har fortalt dere om forandringene som skal komme. De ligger nå foran dere, og de har bare så vidt begynt. Som dere allerede har sett, begynner de å manifestere seg i andre land hvor undertrykkelse har vært dagens orden. Tro ikke at forandringer ikke er nødvendige fordi dere bor i et moderne samfunn, for vi snakker om alt som er nødvendig for å gi dere tilbake deres fulle rettigheter som Frie og Uavhengige Vesener. Livet skulle ha vært, og kunne ha vært, veldig mye bedre enn det dere har opplevd. Det har alltid vært rikelig med ressurser i verden til at dere alle kunne ha levd lykkelige liv i overflod. Når dere faktisk ikke har det slik, skyldes at dere med overlegg har blitt nektet deres rettigheter og holdt nede ved hele tiden å sørge for at dere har hatt litt for lite. Å beskrive dere som slaver av de etablerte samfunnssystemene er ikke langt fra sannheten, bortsett fra at mange mennesker ikke innser at de ikke er frie.

Dere vil snart få smake friheten når forandringene blir virkelighet, men det krever naturligvis samarbeid fra deres side, for det er ikke meningen å sette den ene over den annen. Likhet, muligheter og respekten for alle levende vesener vil vokse frem slik at dere blir én nasjon som arbeider for alles beste. De splittende hersketeknikkene som brukes for å holde dere atskilte vil bli fjernet, og det vil føre til at politikk, vitenskap og religion blir betraktet som en naturlig helhet. Hver og en av dere vil legge vekk alt som ikke baserer seg på sannhet og med det blir det pånytt tillatt for alle å uttrykke seg fritt. Vi vil kunne bidra og hjelpe dere med dette når vi kommer blant dere, for vi kan hjelpe dere å se hvor forandringer må gjøres. Mye av den informasjon og utdannelse som finnes er slett ikke egnet for den Nye Tidsalder som er like rundt hjørnet. Imidlertid lar vi det være opp til hver og en av dere å følge sin egen tro og vi legger ikke noe press på dere annet enn ved å legge åpent foran dere det som anses å være sannheten.

Alt det som hender er del av en større plan for å løfte hele Universet til et høyere nivå, under oppsyn av den energien dere kaller Gud, som utfører det som er ønsket av den Store Skaperen. Deres lille blå planet er på en måte ubetydelig i de fjerne strøk av Universet, men likevel har den en så enorm viktighet fra et åndelig synspunkt. Det har vært en meget spesiell planet hvor dere, Storslagne Vesener som dere er, gjennomfører det siste kapittelet i dualiteten under full beskyttelse mot innblanding utenfra. Vi anerkjenner det motet dere har vist ved å slippe kontakten med deres Sanne Jeg, som er deres Høyere Selv, for å kunne erfare i de lavere vibrasjoner. Dere har gjennomlevd omstendigheter der dere kunne ha forblitt adskilt og alene i tusener av år og fått visket ut minnet om hvem dere egentlig er. Vi gir dere vår fulle anerkjennelse for at dere har greid å holde fast ved oppgaven og løfte dere opp i Lyset. Vi og mange andre Vesener har arbeidet utrettelig for at dere skulle våkne igjen og vår tålmodighet har blitt belønnet gjennom deres respons i den senere tid. Deres suksess betyr at bevissthetsnivået nå har løftet seg tilstrekkelig til at dere vil greie dere gjennom de siste angrepene på dere fra Illuminati og deres lakeier.

Ingenting kan få utviklingen til å snu nå, for dere står støtt i den oppstigende fase og fremskrittene går stadig raskere. De sterke energiene dere nå utstråler er garantien for at de mørke kreftene ikke har annet valg enn å gi opp sin plan. De klamrer seg trassig fast og bruker sine siste krefter i håp om å gjenvinne noen av sine formuer, men slik blir det ikke. De Vesener som arbeider sammen med oss og for oss, står i startgropa og venter bare på signalet om å sette i gang med sine oppdrag. Dette er så visst ikke tiden for å miste håpet eller å tillate frykten å snike seg inn i deres liv. Løft blikket mot den vei dere ser åpne seg foran dere og gi ikke de mørke kreftene noen gratishjelp nå som de raskt mister sin makt. Det vil ikke skje noen gjengjeldelse mot dem på våre vegne, for rettferdigheten skjer fyllest på sitt eget vis. Hver eneste sjel som la ut på reisen for å erfare i dualiteten er av Lyset og de falne sjeler trenger like mye Lys log Kjærlighet som enhver annen sjel. Det finnes alltid en vei tilbake om det bare finnes et ønske om å vende tilbake i Lyset og det er storslagne Vesener som arbeider fra de høyeste dimensjoner av rent Lys, som strekker hånden ut for å hjelpe. Ingen ønsker å se en sjel grave seg ned i det bunnløse dyp, for vi er Alle Ett og meningen er at hver eneste sjel tilslutt skal vende tilbake til Kilden.

Tenk på dere selv først og fremst som Åndelig Vesener og se på deres erfaringer i menneskekropp som et stort sprang fremover i deres utvikling. Dere vil aldri slutte å lære, selv om det går langsommere i de høyere dimensjoners Lys, fordi utfordringene der er ikke så voldsomme og vanskelige som de var i dualiteten. Med tiden vil dere forstå hvilken suksess dere har hatt og tilknytningen til deres opplevelser i de lave energier vil svinne hen slik at kun skjønnhet og harmoni omgir dere. Det er ikke meningen at dere skal bære med dere byrden av hver enkelt opplevelse og slett ikke hvis dere har vært i ledtog med de mørke kreftene. Å jada, Kjære Sjeler, dere har vært fra det ene ytterpunkt til det annet gjennom livene deres. For hvordan kunne dere ellers ha vokst og løftet dere ut av dualiteten om dere ikke forsto det.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg har litt etter litt latt dere få se sannheten om deres tid på Jorden, om viktigheten av å forstå Moder Jord og hvordan dere kan sikre at dere slipper fri fra de lavere vibrasjoner. Vi, som den Galaktiske Føderasjon, har fulgt deres utvikling gjennom tusener av år. Deres suksess er også vår. Vi ønsker dere velkommen hjem igjen fra en seier over mørket, hvilket har vært litt av et vågestykke for oss alle.

Tusen takk, SaLuSa.

Mike Quinsey.

lørdag 19. februar 2011

SaLuSa 18-Februar-2011/SaLuSa 2011-02-18

Det er godt at det finnes Lysarbeidere blant dere på Jorden, for de stabiliserer Lysenergiene og jorder dem til alles fordel.

Uten dem ville mange bukke under for de lavere energiene og finne det vanskelig å løfte seg opp og ut av dem.

Dette året vil bli et oppløftende år for alle folk uansett, for de vil se begynnelsen på store forandringer og løfter om flere som skal komme.
Ut at det pågående opprør og forvirring skapes frøene til frihet fra undertrykkelse og begynnelsen på en tid av ekte lykke og fremskritt.
De problemene dere står overfor i dag vil etter tur bli eliminert og da vil der forstå at veien til Oppstigningen i sannhet har åpnet seg.

Med disse tankene tar vi farvel og uttrykker vår kjærlighet for dere alle.


SaLuSa   18-Februar-2011

 
Vi kommer stadig nærmere dere, men det er ikke nødvendigvis slik at dere legger merke til oss, for vi holder mange av skipene våre skjult bak et slør som gjør dem usynlige. Så herlig det skal bli når vi en dag kan virke helt åpent både på og utenfor Jorden. For øyeblikket må vi holde oss tilbake, inntil vi har sikret at omgivelse på bakken og himmelen er fri for trusler mot oss. Dette kan ikke løses så raskt, for det krever ordrer fra høyeste hold for å garantere sikkerheten. Det er ikke det at det er noen reell risiko for oss, men vi kan ikke operere i en atmosfære av spenning og ondskap. Vi unngår konfrontasjoner til enhver tid og bruker unnvikende manøvre om vi skulle bli truet. Selv om vi har svært avansert teknologi, så bruker vi den ikke for å overmanne noen, men for å beskytte oss selv. Den Galaktiske Føderasjon er en fredsorganisasjon som arbeider for å fremme fred og samarbeid mellom sivilisasjoner.

Universet deres har i uminnelige tider vært herjet av krig og de mest ødeleggende galaktiske kriger. Når våpnene har en slik kraft at de kan ødelegge planeter, da forstår dere at et alvorlig nivå av ødeleggelser er nådd. Og likevel testet vitenskapsmennene deres atombomben, uten å ha en klar forståelse av konsekvensene. Og de fortsatte til tross for at de visste at det kunne oppstå en dominoeffekt. På Atlantis’ tid ble også forsiktigheten satt til side og det ødela en storslagen sivilisasjon og et helt kontinent. Mange av dere som er inkarnert nå var til stede i de tider og deres nærvær nå har bidratt til å avverge en ny tragedie. Det bevissthetsnivå dere nådde gav oss mulighet til å respondere og stoppe en alvorlig trussel mot Jorden. Og dere vet at dette skjedde i den siste halvdelen av forrige århundre. Det øyeblikk dere lærte å splitte atomet, så vi klart at en slik utvikling kunne komme, men vi kunne ikke blande oss inn i deres frie vilje og friheten til å bruke oppdagelsene deres.

Deres frie vilje har vært både en velsignelse og en byrde, avhengig av hvordan dere har brukt den. Med deres beslutninger har dere utformet samfunnet og dets lovverk og selvfølgelig har dere skapt alt omkring dere. Dere utøver fortsatt deres frihet, men nå begynner dere å se begrensningene i de gamle systemene og søker forandring. Dere har satt ord på det og drømmene deres vil bli virkelighet. Vi er med dere for å sikre at det lar seg gjennomføre som planlagt. Faktum er at ved Oppstigningen, så vil dere ikke bare bevege dere inn i en Ny Tidsalder, men inn i den Gyldne Tidsalder. Dere må ha vært der for å kunne begripe hva det innebærer og det vil overgå selv deres villeste fantasier. Ja, vi forsøker fra tid til annen å beskrive for dere hva som er i vente, men det synes ikke å finnes ord som kan formidle den skjønnhet og harmoni som venter dere.

Det er godt at det finnes Lysarbeidere blant dere på Jorden, for de stabiliserer Lysenergiene og jorder dem til alles fordel. De bærer Lyset høyt overalt hvor de går og kaster lys over veien fremover. Uten dem ville mange bukke under for de lavere energiene og finne det vanskelig å løfte seg opp og ut av dem. Dette året vil bli et oppløftende år for alle folk uansett, for de vil se begynnelsen på store forandringer og løfter om flere som skal komme. Ut at det pågående opprør og forvirring skapes frøene til frihet fra undertrykkelse og begynnelsen på en tid av ekte lykke og fremskritt. De problemene dere står overfor i dag vil etter tur bli eliminert og da vil der forstå at veien til Oppstigningen i sannhet har åpnet seg.

Kjære Sjeler, send for all del ut deres Lys dit hvor dere føler det trengs mest, men husk også de sterke behovene i deres egne nære samfunn. Lokalsamfunnene vil ha behov for veiledning og erfaringen til dem som forstår hva som er i ferd med å skje. Det vil tjene hensikten best å arbeide i grupper og det er nå tid for å bruke alle deres evner til å styre folks energier i riktig retning. Det vil ikke mangle på frivillige når først målet for Menneskeheten er blitt forstått, for da blir det tydelig at dere alle uansett er involvert i det som skjer. Dere vil oppleve en stor glede ved å tjene andre og følelsen av å være Ett vil være fremtredende. Den vil fortsette å vokse og forskjeller hudfarge, kultur og religion vil ikke ha noen som helst betydning lenger. Folk vil forstå at i hjertet er dere alle sjeler på den samme reisen og så vil dere gå videre som Ett og i harmoni med hverandre.

Det er ikke et eneste problem som ikke kan løses, uansett hvor stort det er, og oppgavene foran dere vil bli løst temmelig raskt. Vi ønsker naturligvis å begynne vårt arbeid så snart som mulig, men vi må først ha de riktige folk ved roret. Det betyr å bringe våre allierte opp i ledelsen og de vil tre frem i lyset straks veien er klar. Vi kan ikke tillate at de mørke kreftene blander seg i arbeidet, så de må først fjernes. Vi vet allerede eksakt hvem de er og det vil bli synlig hva de står for, og det finnes ingen mulighet for dem å unnslippe å stå til rette for det de har gjort. Når den tid kommer, så vil også all informasjon være fri og åpen og mediene vil gi et sannferdig uttrykk for de begivenheter som finner sted.

Skaperen har aldri overlatt dere helt og holdent til de mørke krefters nåde og uansett hva som har skjedd har dere vært omgitt av Lysvesener for å beskytte dere. Skaperen har også forordnet at denne syklusen skal avsluttes nå, og slik blir det. Så dere kan fortsette deres daglige liv, vel vitende om at ingen ting kan hindre dere å bevege dere inn i de høyere dimensjoner gjennom Oppstigningen. Tillat dere selv å fråtse i fantasier om det livet dere er på vei inn i og dere vil ikke kunne ta mye feil. Forestill dere de mest vidunderlige omgivelser, skjønnheten og harmonien som langt overgår nåtidens opplevelser, energier som vibrerer av evig fred, og et skimrende lys av alle regnbuens farger som gjennomsyrer alt omkring dere. Slike visjoner vil løfte dere opp slik at dere aldri glemmer hva deres skjebne har i vente for dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og dersom jeg har gitt dere håp og forsikring om at en skjønn fremtid ligger foran dere, så har jeg lykkes i å gi dere et redningstau som kan hjelpe dere gjennom denne vanskelige tid på Jorden. Dere er allerede vitne til hva mennesker kan greie når de fokuserer på sitt mål. Resultatet kommer ikke nødvendigvis umiddelbart, men det skapes forandringer som leder dit. Hvis dere trodde at forandring aldri ville komme, så vet dere bedre nå og at omfanget vil fortsette å øke. Med deres kunnskap kan dere hjelpe andre som bare evner å se de ytre handlinger og hjelpe dem å unngå å reagere med frykt. Med disse tankene tar vi farvel og uttrykker vår kjærlighet for dere alle.

Tusen takk, SaLuSa. 

Mike Quinsey.


Website Original:Tree of the Golden Light

Oversettelse: Leif 

CHANNELLED MESSAGES BY MIKE QUINSEY
 
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

putin

putin