They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 30. desember 2011

SaLuSa, 30. desember 2011

SaLuSa, 30. desember 2011På en tid som denne finner dere at dere har evnen til å bringe uforbeholden kjærlighet inn i deres liv, og vi sender denne energien til alle sjeler på Jorden. Vi har forpliktet oss til å gi dere all mulig hjelp til å oppnå denne væremåten, som vil forberede dere til Oppstigningen. Det krever et helt nytt tankesett, for de fleste menneskers liv er kontrollert av egoet, som virker bare for sitt eget beste. Det er den endelige utfordringen, som er vanskeligst å vinne over, men dere er i stand til å greie det og dere vil føle dere oppløftet når dere føler at deres sanne selv er har den fulle kontrollen.De mørke kreftene innser gradvis at de er slått og mister mer makt for hver dag som går. De ser de verdensomspennende bevegelsene for fred nå, når flere og flere mennesker innser hvor viktig det er å komme sammen og at de vil vinne frem med sin sak rett og slett på grunn av sitt store antall. De mørke makthaverne har alltid fryktet den dagen da folk vill våkne opp til sitt sanne jeg og den makten de faktisk har. Frykten er ikke lenger det effektive våpen det har vært og lyset løfter folk gjennom perioder av usikkerhet og gir dem styrke til å komme seg gjennom dem. Begivenheter som er like før realisasjon, og som er essensielle for deres utvikling, står på det nærmeste klar til å gjøre det neste steg til virkelighet. Det betyr at det vil ikke gå mye av det nye året 2012 før det hele er i gang og det vil bli nærmest som en prosesjon av forandringer, den ene etter den andre.Det er dere som er den avgjørende faktor i å bringe forandringene inn i deres liv, slik som vi ser det, og dere vil ikke på noen måte bli skuffet. Dere har ventet lenge på at hjemreisen til de høyere dimensjoner skulle begynne og har knapt merket at den allerede har begynt. Imidlertid vil forandringene skje med mye større hastighet i det kommende året og i særdeleshet når det gjelder deres bevissthetsnivå. Det vil føre til at dere aksepterer hverandre på en helt annen måte, som legger vekk rase- og kulturforskjeller og det vil også gjøre det lettere for dere å komme sammen. Mennesket er i bunn og grunn og av natur vennlige og fredselskende Vesener.Vi i den Galaktiske Føderasjon er meget aktive nå som vi er mer direkte involvert i ting som skjer på Jorden. Det er for eksempel å sikre at våre medarbeidere gjør de nødvendige fremskritt for å gjøre de første forandringene til virkelighet. Ut over det fortsetter vi med rensingen av atmosfæren deres og holder en meget streng kontroll på ethvert forsøk på å starte enda en krig. Ved å sørge for at atomkrig aldri vil skje igjen, har vi innledet en periode med fredelig sameksistens som til slutt vil føre til at alle krigsvåpen blir fjernet og destruert. Det finnes ikke plass for slikt i de høyere dimensjoner, ei heller noen form for aggressive tanker.Kravet om fred er fremst i tankene til så mange mennesker og den mektige energien er den avgjørende kraft som vil gjøre det til virkelighet. Slik som vi ser deres Jord, er det åpenbart at Lyset Kraftfelt er eksepsjonelt sterkt nå og løfter Jorden opp i de høyere dimensjoner, ettersom like tiltrekker like. Fremmarsjen mot Oppstigningen fortsetter ufortrødent og de mørke maktene kan ingenting gjøre for å hindre den. Deres tid er over og det eneste som gjenstår er å ”fange dem inn” og holde dem på et sted der dere makt- og påvirkningskraft ikke kan forstyrre deres utvikling. De drømmene de hadde om å dominere verden er nå erstattet av en drøm om verdensfred takket være den visjon dere har projisert.Det vil bli perioder med vanskeligheter og hvor det ikke er så lett for dere, når kontrollstrukturene som de Mørke har bygd opp, blir bygget ned igjen og plukket fra hverandre. Det gjelder spesielt i sammenheng med de finansielle og pengemessige endringene, men der kan stole på at våre allierte er fullt ut informert og klare til å handle på kort varsel. Endringene i regjeringene vil ikke skape mye problemer ettersom det vil være kontinuitet og kontroll mens de implementeres. Avsløringen, når den blir kunngjort, vil naturlig nok skape mye diskusjon og vil føre med seg at mye vil bli synliggjort, som har vært holdt skjult for dere i hvert fall i det siste hundreåret. Dette vil igjen føre til vidtrekkende forandringer ved å introdusere nye goder og teknologier som dere allerede for lenge siden skulle ha hatt i bruk. Så snart som vi kan arbeide åpent blant dere, kan vi gi dere fordelen av vår avanserte overvåkningen av Jorden når det gjelder de fysiske endringer.Dere må huske på at den største delen av forandringene vil skje etter Oppstigningen, nå de av høyere bevissthet vil innta sin rette plass som Galaktiske Vesener. Dere vil til slutt bli som oss og glede dere over de samme mulighetene og oppleve fullkommen lykke. Uansett hvilke erfaringer og opplevelser dere måtte gå gjennom før Oppstigningen, så hold fokus på fremtiden, så vil det ikke føles så vanskelig. De av dere som er vel informert vil danne fortroppene av Lysarbeidere som vil hjelpe andre å forstå hva som skjer. Så snart media kan snakke og skrive fritt, og frigjort fra sensur og kontroll, kan dere være sikre på at det vil være deres fremste informasjonskilde.Så alt er klart for erfaringer og forandringer med hurtigtogsfart, som vil bringe dere til et punkt dere for lengst skulle ha nådd. På den måten vil dere nå deres nye nivåer trinn for trinn og være godt forberedt på det neste store steget, som er Oppstigningen. Det vil være som å ri en virvelvind når det først begynner, men svært spennende om dere betrakter det fra et informert ståsted. Mange sjeler som akkurat er i ferd med å våkne opp vil bli svært forvirret og forståelig nok redde. Det er bare å vente når man plutselig blir rykket ut av sine normale omgivelser og inn i det ukjente. Imidlertid vil folk raskt forstå at den Galaktiske Føderasjon er engasjert for å få dere trygt gjennom forandringene. Naturligvis vil noen sjeler ha valgt å forlate Jorden før Oppstigningen, men mister ikke muligheten til å stige opp, ettersom de kan gjøre det direkte fra de Astrale Rikene.
Jeg er SaLuSa fra Sirius , og selv om vi ikke arbeider i henhold til deres lineære tid, så forstår vi ikke desto mindre hvordan dere er avhengig av denne kalkulasjonsmetoden. Vi føler at det er en lettelse blant dere, nå som dere er i ferd med å tre inn i året 2012, med forventninger om at alle de lovnader som er blitt gitt dere skal materialisere og bli til virkelighet. Hvis det noen gang var sikkert at ting ville utvikle seg som forventet, så er det i alle fall riktig med hensyn til året 2012. Vi er glade på vegne av dere alle, for vi ønsker at dere skal fatte mot og la dere løfte, slik at dere kan gå videre fulle av håp og glede. Måtte deres drømmer gå i oppfyllelse og deres vei full av Kjærlighet og Lys.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif 


 
Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

lørdag 24. desember 2011

SaLuSa, 23. desember 2011

SaLuSa, 23. desember 2011


Dere ønsker å se bevis på de fremskrittene vi har gjort, og det er forståelig ut fra at dere har ventet så tålmodig for så lenge på noe som viser hvor langt vi er kommet. Den type bevis er bare kjent for dem som er aktivt involvert, hvilket selvfølgelig er våre allierte, som dere vil finne i mange ulike land. De er imidlertid i hovedsak i USA, som er arnestedet for de mange fordekte operasjoner som har funnet sted. Det er også der Illuminati er å finne og av den grunn er det der dere kan forvente de første nyhetene om at de er blitt arrestert. Som dere klart skjønner, vil ikke begivenheter av denne art kunne skje uten informasjon vil lekke ut til omverdenen. Så det dere kan gjøre er å følge med på pålitelige kilder på Internet som har tilgang til slike nyheter. På den måten vil de som sender ut desinformasjon bli satt på sidelinjen og mister muligheten til å forvirre folk.Ettersom ukene går må dere være mer våkne og dere må alltid huske på at de mørke maktpersonene vil blir forfulgt uansett hvilket land de er i. Avhengig av hvordan dette går, så vil det avgjøre når vi kan ta våre planer til et høyere nivå og som tillater at vi kan komme videre med Avsløringen. Alt er så nær sin løsning og vi venter i sitrende forventning. Alle spillerne i Dualitetens spil må forholde seg til de reglene som gjelder og ingen mer enn oss, som også er kjent for å holde oss til dem. Vi som er av Lyset må hele tiden holde høye standarder innenfor Lyset og Kjærligheten som vi opererer under. Det virkelig store ”skyvet” kommer fra å gi rom for valg av Fri Vilje, hvilket når det kommer til stykket, er avgjørende for den virkelighet menneskene skaper for seg selv. Når dere så har gjort, kan vi ikke blande oss inn, selv om vi måtte se at dere har tatt en lite ønskelig retning. Sannheten må oppdages gjennom erfaring og vi har ingen rett til å fornekte dere det som dere har valgt.Imidlertid er det ikke vår mening å påstå at dere fortsatt sitter fast langt ned i dypet av de lavere energiene. Sannheten er at oppvåkningen skrider frem på et tilfredsstillende vis og med de avsløringer som snart vil følge, vil den skyte ytterligere fart. Det er ingen ting som kan måle seg med sannheten når det gjelder å få satt fart i folk og lede dem inn på en ny vei som vil føre dem til Oppstigningen. Det er veien mot en fremtid som inneholder alt dere noensinne kunne drømme om, når dere forsøker å danne dere et bilde av hva det vil føles å bevege dere inn i Lyset for alltid. Så må dere også huske på at det materielle nivå dere er vant til bare er et blekt speilbilde av hva livet virkelig kan være. På det høyere nivå vil alt fortsatt fremstå som ”solid”, men energiene vil være mye mer forfinet, og det dere oppfatter som ”stoff” vil ha et høyere nivå av intelligens og respondere deretter. For eksempel er det mange mennesker som allerede snakker med plantene sine, men hvordan ville dere like å ”høre deres svar” og kunne ”snakke” med alle livsformer? Det vil alt sammen bli virkelighet, men først etter at dere har steget opp.Vi vet at mange mennesker simpelthen ikke forstår hvordan alle forandringene skal kunne skje, på den relativt korte tiden som gjenstår til slutten av året 2012. Med avslutningen av syklusen i dualiteten og kvantespranget i deres bevissthetsutvikling, vil dere, ved hjelp av dere egen skaperkraft, og med fordelen av å ha nye teknologier, vil dere bevege dere raskt inn i den nye Tid. Oppstigningen er ikke noe unikt og det er den naturlige avslutning på bevegelsen oppad fra et nivå til det neste. Det er derfor alle sjeler som bestemmer seg til å bli værende i den nåværende dimensjonen, vil få nok en sjanse til å stige opp når den neste syklusen ender. Vi må imidlertid legge til at enhver sjel kan, gjennom sine egne bestrebelser, stige opp når som helst forutsatt den har oppnådd det nødvendige bevissthetsnivå.Kjære Sjeler; dere har ikke kommet hele denne veien for så å bli skuffet og alt dere har blitt lovt vil gå i oppfyllelse. Dere vil få oppleve overflod og vite hva det innebærer å bli som Ett og leve i fred og lykke, før dere stiger opp. Det vil være et kjempesteg oppad i forhold til der dere er nå og det vil skje raskt. I sannhet, så snart de mørke kreftene er ut av veien, vil dere få oppleve den mest spennende tiden i deres liv. Sannheten vil være kjent for alle og livet vil få en ny rosenrød nyanse av kjærlighet som vil gjennomsyre alt omkring dere. Til og med de som blir værende i de lavere vibrasjoner vil kjenne forandringene og alle aggressive tendenser vil bli dempet. Ingen kan gå gjennom en slik tid som denne uten å bli påvirket og det vil hjelpe dem som er sene med å våkne.Uroen på grunn av de finansielle problemene deres vil vedvare en god stund, ettersom Euro-problemene så langt fra er løst. Dere vil få se at sluttresultatet vil ha stor betydning for hva som skjer i andre deler av verden. Noen valutaer vil dø ut, andre bli offer for de nye gull-baserte valutaene som vil komme tilbake. Det vil bli advarsler om hva som vil kunne skje og ulike, og til dels motstridende, råd fra dem som har sterke interesser og investeringer i det finansielle. De kan opplagt ikke ha rett alle sammen, men dere kan være sikre på at våre allierte er involvert og at de rette beslutninger vil bli tatt.Dette budskapet er vårt siste på en uke, så vi ønsker dere all glede og lykke når dere feirer på deres egen måte i denne perioden, når mange tar seg fri i Juletiden. Dere kan spørre om vi feirer spesielle anledninger, og svaret er ja, men oftest er det Kosmiske begivenheter som vi kan ta del i og gi av vår energi til. Vi har naturligvis en stor kjærlighet og ærbødighet til Skaperen og glemmer ikke et sekund at vår livskraft er én og den samme. Man kunne si at vårt liv er en kontinuerlig meditasjon til ære for Skaperen. Dere vil også uten tvil til slutt anerkjenne Skaperen som Kilden Til Alt Som Er. En slik erkjennelse vil komme til å bringe alle sjeler mye nærmere hverandre og med det vil alle forsøk på å heve den ene Gud over den andre forsvinne. Det er viktig at dere forstår at hvert Univers har sin egen Gud, i hvis energi dere har deres væren, så krangling om hvem sin Gud som er den rette er irrelevant og helt unødvendig. La oss gjøre det helt klart én gang til, at Gud er ren Kjærlighet og at det er kun laverestående guder som steller i stand kriger og hengir seg til bruk av straff.Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg stoler på at dere kan forstå at alle og enhver må være forberedt på å ta opp til ny vurdering alt de har trodd på, i tilfelle det vil bli utfordret av de sannhetene som snart vil bli vist dere. Vi som kommer fra den Galaktiske Føderasjon, sammen med Mestrene, har ingen intensjon om lede dere på vidvanke, men ønsker å løfte dere opp til et nivå der kun Kjærlighet og Sannhet eksisterer, hvor dere har deres egentlige hjem.Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif  
Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

onsdag 21. desember 2011

SaLuSa, 21. desember 2011

SaLuSa, 21. desember 2011


Deres normale forventede livslengde er kort sammenliknet med Vesener som oss, som er i de høyere dimensjoner. Ikke desto mindre pakker dere livet så fullt av hendelser at nærmest hver eneste dag bringer med seg nye utfordringer. Summen av alt dette er en serie erfaringer akselererer deres åndelige evolusjon. Det er ikke noe annet sted akkurat som Jorden, som hele tiden tilbyr en slik myriade av opplevelser og erfaringer og som krever slik styrke og utholdenhet. Jordens folk forbauser oss med sin vilje til å lykkes, ved å vinne over hver og en utfordring etter hvert som de dukker opp. Dere er i sannhet de seirende i kampen mellom Lyset og mørket for alle sjeler på Jorden. Uansett hvor lang tid det tok, ville dere uansett vinne over de mørke kreftene og det var tross alt bestemt at denne syklusen skulle avsluttes med solide resultater i deres favør.Alt som gjenstår før dere kan høste fruktene av seieren er å fjerne dem som fortsatt ville spolere feiringen om de kunne, men som ikke vil tillates å gjøre så. Det er grunnen til at dere ikke skal føle noen som helst frykt når dere får vite om de forsøkene som har vært gjort på å starte en tredje verdenskrig. Vi i den Galaktiske Føderasjon har full autoritet til å stoppe ethvert slikt forsøk og våre allierte er instruert til å gripe inn på våre vegne. En rekke hendelser er fortsatt på vei mot fullføring i løpet av måneden og vil gi dere muligheten til å se begynnelsen på slutten for de mektige individene som er Illuminati. De kan ikke slippe unna og vi har dem i siktet hele tiden og det finnes ikke noe gjemmested for dem som vi ikke vet om. Så som dere skjønner, Kjære Sjeler, så er det ingen grunn til å kaste bort energi på å bekymre seg om deres nærvær eller hva de pønsker på. Dagen er kommet da de skal fratas all sin makt og all sin ulovlige ervervede rikdom som de har samlet seg på deres bekostning.Skaperen ga dere alle Fri Vilje slik at dere selv kunne bestemme deres erfaringer, og i løpet av mange liv er det ikke mye dere ikke har prøvd. Nå har dere desto større visdom på grunn av det og de fleste av dere har greid å holde Lyset deres levende, og aldri latt skrumpe helt. Nå står dere rakrygget, med et Lys som skinner som et fyrtårn, og som lyser opp andre menneskers liv. Oppvåkningen går raskere enn noensinne og mange mennesker begynner å forstå meningen med livet. Det er innsikten om at dere er mer enn deres kropp, at livet er uten ende og at deres væren og livskraft er i den energien som er Gud. Dette fører igjen til erkjennelsen av at dere Alle Er Ett og dere kan se at alle sjeler er forbundet og skaper helheten. Det lærer dere at det å dømme er uriktig og uklokt, fordi dere ikke kjenner de omstendigheter som gjør at en sjel har valgt en spesiell vei i livet. Faktisk, så kjenner dere ikke en gang deres egen bakgrunn, annet enn om dere skulle oppleve tilfeldige minnebilder fra et tidligere liv.Livet er et mysterium inntil dere når de høyere dimensjoner og har oppnådd en større grad av bevissthet. En del ting er fortsatt utenfor deres fatteevne slik som dere er nå og vi har til tider store problemer med å finne adekvate eller tilstrekkelige ord som kan formidle sannheten til dere. Alt vil imidlertid bli tydelig om ikke så lenge, for de av dere som ønsker å stige opp vil inneha den høyere bevissthet dere trenger for så å gjøre. Det er i virkeligheten på høy tid at dere blir løftet til høyere nivåer, og deres oppløftelse i løpet av de nærmeste månedene vil være overveldende i forhold til nå. Dere vil til slutt komme sammen med oss som likeverdige og vi ønsker dere velkommen tilbake til der dere virkelig hører hjemme.Vi ønsker oss at dere bærer med dere videre de energiene som nå holder på å bygge seg opp i forventningene om et uvanlig år preget av fremskritt, og som vil nedfelles i deres bemerkelsesverdige historie som en dundrende suksess. Denne energien vil avgjøre hvor raskt avslutningen av dualiteten vil bli virkelighet, ettersom alle tidslinjer er fleksible. Imidlertid er det noen av dem som leder til de aller viktigste sakene som dere nå erfarer, som er godt i gang og ingen ting kan stanse dem i å manifestere. Avsløringen er fortsatt av høyeste viktighet for de store steg i den videre utviklingen, og for å åpne opp muligheten for oss til å møtes i full åpenhet med deres ledere. De kjenner oss, ettersom vi har vært i kontakt gjennom lang tid, men vi har respektert deres rett til å gjøre beslutninger på sitt folks vegne. Ettersom vi ser dem og hva de bedriver, er det ikke alltid i folkets beste interesse, men vi må gi rom for valg av Fri Vilje. Imidlertid svarer vi også på folks bønner og fred er et meget sterkt ønske, etter år med uopphørlig krig. Vi lover dere at ethvert forsøk på å starte en ny krig vil slå feil og vi vil gjøre alt som står i vår makt til å fremme fredelige løsninger og samarbeid.Slik vi ser det, er det et skrikende behov om en forklaring, når vi ser hvordan lederne deres behandler dere og hvordan så mye energi og ressurser blir kastet bort på uproduktive aktiviteter. Brukt på den rette måten kunne dere med letthet levd i luksus sammenliknet med dagens tilstand, for da ville det vært mer enn nok til alle. Dere skal virkelig få kjenne sannheten i den påstanden, ettersom vi vil sørge for at jordens rikdommer blir omfordelt og at deres ressurser blir brukt på anstendig vis. Når dere får del i teknologier som har blitt nektet dere gjennom mange år, vil dere oppleve livet så mye mer tilfredsstillende og gledelig. Og likevel vil dere ennå ikke ha nådd det endelige nivå, hvor livet blir en fryd, rikt på glede og fullkommen lykke. Det vil ta tid å nå dit, ettersom det er selvsagt at alt kan ikke skje på samme tid. Når dere vokser til å bli de Kosmiske Vesener dere er skjebnebestemt til å bli, så vil nye nivåer av oppløftelse komme til dere.Så, Mine Venner, la dere ikke distrahere av de problemer som oppstår på grunn av renselsen som allerede er i gang, eller den siste krampetrekning fra Illuminati som kjemper til sin bitre slutt. Husk alltid at deres suksess er garantert og at alle dere som ønsker å stige opp vil gjøre det. Vi ber dere også om å ikke bekymre dere dersom ting utvikler seg annerledes enn dere trodde de skulle, ettersom det aller viktigste er Oppstigningen. Vi minner dere på at det er en unik hendelse i Universet og at det vil bli litt av en opplevelse, for å si det mildt.Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi følger nøye med på det som skjer på Jorden. Det er faktisk sant at vi overvåker TV-programmene deres, men vår hovedfokus ligger på hvordan nyhetstjenestene deres arter seg. Vi forstår det spill som foregår og politikernes forhold til media, men vi kjenner også den virkelige hensikt bakom alt sammen. Vi lar oss ikke lure, og det er grunnen til at forhandlinger med oss gir positive resultater og blir utført til punkt og prikke, fordi vi har deres ve og vel som vår hjertesak. Måtte dere selv få alt det gode dere ønsker for andre.


Tusen Takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif  
Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

tirsdag 20. desember 2011

SaLuSa, 19. desember 2011

SaLuSa, 19. desember 2011

Vi ber dere innstendig om å ikke la dere distrahere av eventuelle hendelser som de mørke sjelene steller i stand og la det ta deres fokus vekk fra året 2012. Som dere kanskje ser, så slår de trassig ut i alle retninger i et desperat forsøk på å holde seg ved makten, men de vil ikke oppnå noe som helst. Nå som dere vet hvordan de opererer, er dere i stand til å forhindre det de er ute etter; å skape frykt. Dere er kloke nok nå til å gjenkjenne deres arbeidsmåter og er mye mer kritiske og kan nekte dem det resultat de forsøkte å skape. Vi i den Galaktiske Føderasjon spiller vår rolle for å beskytte dem som er truet og i noen tilfeller har vi oppsøkt dem personlig for å forsikre dem at de er trygge. Dere kan være sikre på at alle Lysarbeidere er kjent for oss, og i samarbeid med deres veiledere blir de ledet på en vei som med minst sannsynlig fører til konfrontasjon. Det kan ikke alltid unngås, men det finnes situasjoner hvor det er de mørke kreftene står i en dårlig posisjon i stedet for dere. Den publisitet de får er velkommen, fordi den avslører deres arbeidsmåter og gjør at stadig fler gjenkjenner dem.Det er ikke så lenge siden dere hadde en tendens til å tro på alt det myndighetene fortalte dere og de brukte sine løgner til å narre dere, alt mens de utførte sine skjulte operasjoner mot dere. Nesten hver dag lærer dere mer om sannheten bak mange aktiviteter som de mørke kreftene har gjennomført, men som har vært forkledd som lovlige aktiviteter. Sannheten går mye dypere enn dere kan ane, men i løpet av de kommende månedene vil alt bli avslørt, slik at historien kan skrives om på korrekt vis. Det vil bli presentert på en slik måte at ingen grad av fornektelse kan endre de på de fakta som ligger bak de redegjørelser vi vil gi dere. Vi må også ha disse sannhetene frem for å begrunne handlinger i planene våre, når mange mennesker i maktposisjoner må fjernes fordi de har deltatt i kriminelle handlinger mot dere. På det nåværende tidspunkt er vi mest opptatt av å få dem vekk helt og holdent med loven i hånd og miste minst mulig tid før de kan bli erstattet av ledere som er av Lyset.Gjennom årenes løp har vi akkumulert mer enn nok av bevis som viser hvilke enkeltpersoner som har brutt sine løfter om å arbeide for folket og i stedet falt for løfter om å bli raskt rike, på folkets bekostning. Vi kan derfor stort sett unngå langvarige og innfløkte rettssaker, som det ikke lenger er tid til. Imidlertid er noen av de kriminelle sakene av en så grov art at en del individer må bringes for retten, for å synliggjøre deres fulle omfang. Som dere kan gjette, så tilhører disse individene Illuminati’s organisasjon og er de som hadde kontrollen over planene om å gjøre hele Menneskeheten til slaver. Det er klart at med Oppstigningen så nær manifestasjon, så vil de til slutt bli fjernet og måtte tilbringe sin tid på et vibrasjonsnivå som er passende for dem og hvor de kan reflektere over hvilken virkning deres handlinger har hatt på millioner av menneskers liv. Alt er ikke tapt når det gjelder dem, men deres vei tilbake til Lyset vil bli lang og bratt.Lysarbeidere over hele verden ser nå fruktene av sitt arbeid med å bringe Lyset til Jorden. Folk våkner opp i stadig større tempo og kjenner med sikkerhet følelsen av de nye vibrasjonene som skyller over deres Jord. Det har den virkning at det skyller vekk de spindelvev som har dekket øynene deres og hindret dere i å se. Nå begynner sannheten å gjenlyde over alt og det blir stilt spørsmål som dere Lysarbeidere kan besvare. Før eller senere må hele spørsmålet hva året 2012 vil føre med seg måtte diskuteres, ettersom det myldrer av rykter basert på ulike tolkninger av Maya-kalenderen. Det viktigste spørsmålet dreier seg om ”endetiden”, som en god del mennesker oppfatter som verdens undergang. Mennesker som har gått i dybden og studert dette har kommet til den korrekte slutning at ”slutten” har sammenheng kun med avslutningen av dualitetens syklus. De som også leser våre budskap vet også at det betyr den offisielle begynnelsen på den Nye Tidsalder, som korrekt refereres til som den Gyldne Tidsalder. Hver eneste sjel er invitert til å bli med, men hver og en må gjøre sitt valg av Fri Vilje og uansett hva de velger vil det ikke gjøres noen forskjellsbehandling. Alle har mulighetene til å stige opp, men det genuine ønsket må være tilstede og innsats gjøres for å bringe Lyset inn i deres liv. Dere skulle være i stand til å føle ”inni dere” om dere er én av dem som har kommet inn i dette livet for å gjøre dette og dere vil vite at dette er en illusjon som dere ønsker å forlate.Det kommende året vil kjennetegnes av økt aktivitet og det vil være nærmest umulig for en sjel å gå gjennom det uten å være klar over hva som skjer. Vi vil klart være i forgrunnen i mye av det som skal skje og om kort tid forventer vi å begynne vår presentasjon for dere som vil gjøre forholdet mellom oss mye nærere. Dere er klare til å ta imot oss og med så mye av det gamle paradigmet som kollapser rundt dere, vet vi at vi vil være svært velkomne. For da kan vi være med å hjelpe til å rydde opp i alt rotet og hjelpe dere trygt på veien mot Oppstigningen. Lykkelige tider er rett rundt hjørnet og deres tålmodighet som har blitt satt på harde prøver, vil bli belønnet. Bare en liten stund til, Kjære Sjeler, så vil alt det dere har blitt lovet manifestere i deres virkelighet og dere vil kunne begynne å smake fruktene av det dere har arbeidet for i tusener av år.Ingen ting hender tilfeldig, og deres frigjøring fra de mørke kreftene var planlagt allerede før begynnelsen av deres ”prosjekt” i Dualiteten. Dere må huske på at tiden, slik dere forstår den, bare eksisterer på Jorden og at deres livssykluser i de lavere vibrasjoner følger lineær tid. I virkeligheten er alt i Nået og det er grunnen til at dere kan gå tilbake til enhver hendelse i fortiden og oppleve den på nytt. Så når dere gjennomgår og betrakter livene deres, vil det ikke bare være realistisk, men fullkomment virkelig helt ned til lyder og lukter og følelser dere kan føle. Det kan ikke skje noen feil eller misforståelser når dere går gjennom opplevelsene deres og dere kan også forstå hvorfor de hendte. I de fleste tilfeller er de et resultat av karma som oppsto i et tidligere liv og dere vil få se om dere lærte det dere skulle av det eller ikke.Om livet i dualiteten synes temmelig barskt og med få gleder, så må dere huske på at dere ønsket dere denne typen erfaringer for å fremme utviklingen av deres egen sjel. Dere forlot dere de dimensjonene som er av harmoni og fredelig sameksistens for å utvide deres bevissthet, og den perioden er nå på det nærmeste over. Alle venter på at dere skal komme tilbake, men først altså den avsluttende fase som skal fullføre deres jordiske opplevelser, og på et lykkelig vis. Vi vil bistå dere med opprensingen og forberede alt til en vidunderlig og oppløftende avslutning.Jeg er SaLuSa fra Sirius og dere skulle vite nå at vår kjærlighet til dere alle er uten grenser.Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif  
Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

fredag 16. desember 2011

SaLuSa, 16. desember 2011

SaLuSa, 16. desember 2011


Tro kan virkelig flytte fjell dersom tilstrekkelig mange av dere kommer sammen, og etter hvert som dere utvikler dere gjennom det neste året frem mot Oppstigningen, vil den evnen få mer kraft, og langt overgå dagens evner. Ja Kjære Sjeler, det kommer til å bli litt av en tur, men en som er svært ønskelig og oppfyller deres ønske om å stige opp. Det kommer til å bli en fantastisk serie av overraskelser, så vær innstilt på å revurdere ting dere har trodd på i lang tid. Noe av det dere vil oppleve vil omfatte fysiske endringer på Jorden, og i hvilken grad dere blir involvert er avhengig av hvor dere bor. Mest sannsynlig vil de kjente jordskjelvsonene være sentrum for slike hendelser, men som dere vet så vil ringvirkningene også føles et stykke unna. Uansett hva som skjer, så vil det bli gjort tiltak for å beskytte dere, men det er deres ansvar å være forutseende og være forberedt.Når det gjelder bevissthetsnivået foregår det en separasjon ettersom de som er av Lyset stadig øker sine vibrasjoner, mens de som henger fast i de lavere vibrasjonene ofte er helt uvitende om den muligheten som nå presenterer seg for dem. Det ville vær sant å si at dersom de underbevisst prøver å forstå mer av meningen med livet, så vil de få hjelp. Det vil så visst bli mange kunngjøringer som synliggjør hva det er som foregår og vår rolle i det. Vår inngripen er påkrevet og det vil gi løsninger på mange av deres umiddelbare problemer, som må løses. Vi setter stadig mer fart i de aktivitetene som våre allierte utfører, for å skape den ideelle anledning til å presse på med vår plan om å avsløre sannheten om oss.Benytt deres kommende høytidssesong til å gi dere selv en pause fra de hverdagsproblemer som opptar deres tanker. Tenk positivt og lev i Lyset som dere har skapt rundt dere selv. Hold humøret oppe og gled dere over forståelsen av at det som har vært en lang og strevsom reise snart er slutt og at dere allerede kan se gjennom døren som står på gløtt mot 2012. Der ser dere skimrende Lys som viser veien til avslutningen i all sin prakt, og dere vil bli båret frem på denne bølgen. Alt er gjort klart og den Galaktiske Føderasjon har inntatt sine posisjoner for å gjennomføre det siste steget på det som har vært et bemerkelsesverdig oppdrag så langt. For oss som har en utvidet livssyklus, så har vi kunnet følge deres utvikling gjennom tusenvis av år og derfor også dele deres begeistring for det som snart vil bli avslørt for dere. Dere skal få bli kjent med oss som sanne brødre og Søstre av Lyset. Med det for øyet vil vi begynne å vise oss stadig oftere for dere og møte dem som har hovedroller å spille sammen med oss i den nærmeste fremtid.De mørke sjelen fortsetter å være en plage, men deres makt er svært redusert og uten sine underjordiske baser, har de ikke lenger noe sted å trekke seg tilbake til. Vi kommer til å fortsette å fjerne dem som er en trussel mot Jorden og dens folk. Om ikke lenge vil de måtte innrømme at de kjemper for en tapt sak, for deres organisasjon og kommandokjede er alvorlig svekket. Dere kan være helt sikre på at vi vet hvem som står bak forsøkene på å skape problemer for oss, men de vil ikke kunne forsinke planen vår som snart vil manifestere i deres liv. Nå er tiden så kort at vi forventer å starte vårt oppdrag for fullt i løpet av den neste måneden, for vi blir oppfordret til å starte så raskt som mulig. Vær sikker på at vi er i gang så snart bitene faller på plass.Ingen ting av det dere har opplevd hittil vil kunne måle seg med den kommende perioden. Dere er på vei inn i en ny æra hvor livets arbeidsoppgaver ikke lenger vil bli utført av mennesker. De som kan utføres ved automatisering vil bli overlatt til roboter eller dataprogrammer. Bare spesielle oppgaver vil bli utført av mennesker og selv da hjulpet av roboter. Deres oppgave vil være å holde oppsyn med alle funksjoner og sikre at målene blir nådd innenfor tidsrammen. De større prosjektene vil bli overvåket fra våre skip og noen av dere vil komme om bord for å gjøre slike oppgaver. Tiden deres vil til slutt bli brukt til kreative aktiviteter i stedet for de tradisjonelle jobber som i dag og dere vil være mye mer produktive. Å arbeide for det gode for alle vil være det normale, når folk innser at det som knytter oss sammen er at Alle Er Ett og det fellesskapet er avhengig av at man deler Lys og Kjærlighet.Den følelsen av at dere ønsker å komme sammen vil bli sterkere med tiden og det er allerede bevis på det når dere opptrer som én stemme for å kjempe for de rettighetene dere har blitt nektet. Drivkraften vil bare vokse mer og mer og det er ingen ting som kan hindre den i å nå sine mål. Det er alt sammen et naturlig resultat av de intense energiene som omsirkler Jorden. Ingen av dere kan unngå å reagere på dem på et vis og Lysarbeidere vil vanligvis absorbere dem i sitt vesen uten problemer. De som ennå ikke har våknet kan derimot oppleve dem som ukomfortable og det kan føre til forvirring.Alt handler om energi, for det er når det kommer til stykket alt som Er, og det er lettere å forstå hva som skjer når dere ser det på den måten. Jo høyere deres vibrasjon stiger, jo mer blir dere et energi-Vesen og da forsvinner den følelsen av tyngde som eksisterer i de lavere vibrasjoner. Det fører også til mye større bevegelsesfrihet gjennom deres kreative tankekraft. Dere kan for eksempel forandre kroppens utseende ved bruk av viljen og fremstå akkurat som dere ønsker. Det kan være nyttig når dere ønsker å vise dere for noen på en måte som gjør at dere blir gjenkjent. Dere må huske på at dere har vært kjent i mange ulike utseender gjennom hundrevis av liv. Som vi nylig har nevnt for dere, så vil dere med tiden ikke lenger ha behov for å ha noen form, for dere vil være Lys-Vesener.Jo mer dere forstår om livet og eksistensen i de høyere riker, jo mer innser dere at livet på Moder Gaia er svært ulikt der dere kom fra. Det har imidlertid vist seg å være en nyttig og verdifull erfaring. Dere visste at det ville gi dere fantastiske muligheter til å vokse åndelig og mye raskere enn dere ellers ville ha kunnet. Dere har stått ansikt til ansikt med alle utfordringene i dualiteten og nå er det så å si tid for å slenge beina på bordet og ta en pust i bakken. De opplevelsene som nå ligger foran dere vil være mye mer på linje med det dere virkelig ønsker dere og dere velger selv hva deres opplevelser skal være.Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært glad for at Avsløringen er så nær forestående, ettersom det vil åpne for at så mye informasjon om oss vil bli gjort tilgjengelig. Gud velsigne dere alle.


Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif 


 
Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

torsdag 15. desember 2011

SaLuSa 14. desember 2011

 SaLuSa 14. desember 2011
Den finansielle sagaen i Europa er ikke på langt nær avsluttet og ringvirkningene av den vil få virkning både vidt og bredt. Vi har ingen spesielle ønsker mht hvordan det skal ende, men vi ser en anledning til å legge frem vår endelige plan, som kan sette dere fri fra det gamle paradigmet. Den vil manifestere på den ene eller den andre måten, men det er ingen mulighet å gå tilbake til den gamle måten å drive deres økonomiske affærer. Det nye året 2012 vil, nesten som en tryllekunst, utløse nye energier som vil løfte dere raskere enn noen gang tidligere. Til og med de blant dere som ikke har tenkt mye over dets betydning, vil sanse at dynamiske forandringer foregår. Ryktene vil svirre, med både aksept og fornektelse, og forårsake uenighet, men sannheten vil uansett komme frem. Den kan ikke skjules i det uendelige og vil bestå uansett forsøkene på å skjule den. Problemet er at dere har levd i illusjonen deres så lenge at det er vanskelig å fatte den sannheten som skal ta dens plass.

Det er av avgjørende betydning at dere går inn i den kommende perioden uten fastlåste idéer og anskuelser, men at dere skaper rom for forandringer som klart peker ut den retning dere ønsker at deres sivilisasjon skal utvikle seg. Det er selvfølgelig Oppstigningen, men veien dit er mangslungen og det kan ta tid før dere ser den klart for dere. La den finne sin egen vei i sitt eget tempo og vi vil vær tilstede slik at vi kan gi dere råd underveis og lede dere i riktig retning. De fleste Lysarbeidere har en relativt klar forestilling om hva som skal skje, men ikke nødvendigvis kunnskap om detaljene. Vi i den Galaktiske Føderasjon sitter på kanten av stolene våre, som dere ville si, og iveren etter å komme i gang er nesten uutholdelig. Likevel må vi si om igjen og om igjen; alt har sin riktige tid når det gjelder våre oppgaver og alt vil fungere bedre når vi tar hensyn til det. På en måte er det ingen hast i det hele tatt, siden dere vil nå frem til Oppstigningen, uansett hva som skjer underveis. På den annen side vet vi at jo raskere vi kan komme i gang, jo raskere vil vi kunne ha deres støtte og medvirkning.

Så vi ber dere Kjære Sjeler, om å holde deres fokus på det dere ønsker for fremtiden og la de negative energiene gå dere forbi uten at dere lar dem påvirke dere. Dere har gjennom lang tid nå vært på vei inn i de høyere vibrasjonene og de hjelper dere i deres streven med å løfte dere selv. Hver enkelt sjels reise kan være forskjellig fra en annens, men i prinsippet er dere alle på vei fremover mot å bli løftet ut og opp av den vanskelige situasjonen dere er i. Bortsett fra den naturlige frykten for forandringer, er det intet som skulle hindre dere i å glede dere over å bli løftet ut av deres nåværende erfaringer. Vi registrerer den tretthet og mangel på motivasjon som preger mange av dere, men svarene vil snart vise seg og vil gi dere det løft som hever dere ut av dysterheten. Ha tillit til det som er planlagt for deres sivilisasjon når det gjelder å avslutte denne syklusen på måte som skaper glede, Dere går gjennom de siste dagene nå og om dere velger å gå fremtiden i møte fulle av positive forventninger til fremtiden, så vil dere være aktivt involvert i de forandringene som vil glede dere og bringe freden inn i deres liv.

Tiden er inne nå til å dele med andre den kunnskap dere har, for mange spørsmål vil reise seg straks sannheten om vårt nærvær blir kunngjort. Vi kan naturligvis snakke for oss selv, men på grasrotnivå er det behov for deres hjelp, for å rydde veien for de større sannheter som må fortelles. Ha i tankene at ikke alle har tilgang til Internett og mange er helt uvitende hva som er i ferd med å skje. De eldre blant dere vil finne det vanskeligst, for de kommer fra generasjoner som i stor grad har et helt annet tankesett, og de har behov for deres hjelp. Vær alltid forsiktige og vennlige med dem og gi dem ikke mer av gangen enn de kan fordøye, men gjør alt dere kan for at de forstår at alt vil bli bra.

La oss understreke nok en gang at alt skrider frem i henhold til planen og det beste ligger fortsatt foran dere. På ulike trinn i perioden som har ledet opp til denne tiden, har deres statsledere fått skissert vår rolle i de verdensomfattende endringene. På den måten vil ikke kunngjøringen om vår eksistens være en slik overraskelse som dere forestiller dere. De vil ha hatt tid på seg til å akseptere at vår rolle i på veien mot Oppstigningen ikke er noe de kan forhandle om, for vi står ansvarlig overfor mye høyere makter enn de jordiske. Uansett, uten oss ville endetiden utspille seg på en helt annen måte. Vi er deres garanti for at intet kan forpurre den guddommelige planen som vi gjennomfører på Skaperens befaling. Dette er grunnen til at vi alltid oppfordrer dere til å holde fokus på de løfter dere har blitt gitt og forventningene for fremtiden. Hendelsesforløpet og rekkefølge i det som skal skje er relativt klar, men vi har også våre egne ønsker mht i hvilken rekkefølge ting skal skje. Forandringene vil falle på plass relativt smidig, for vi har hvert eneste aspekt av prosessen klart for oss og planlagt i stor detalj.

Selv mens vi forbereder oss på å iverksette våre ulike prosjekter for alvor, kan vi ikke unngå å se at deres verden faller fra hverandre ettersom hungersnøden sprer seg uten kontroll. Kan virkelig deres ledere godta at det bare må være slik og at de over så lang tid avstår fra å ta tak i problemet, mens antallet som er rammet stiger til ufattelige proporsjoner? Vi innser at uten vår intervensjon vil omfanget av dødsfall på grunn av underernæring nå rekordnivåer. For ikke å snakke om den omfattende sykdom som myndighetene i stor grad neglisjerer. Kjære Sjeler, problemene er allerede så store at de er utenfor deres evne og vilje til å løse, hvilket de mørke makthaverne totalt ignorerer fordi det er deres mål å redusere befolkningstallet på Jorden. Vi er klare til å ta tak i problemene og vi har de midler som skal til for raskt å få en slutt på all sult.

Vi ønsker at dere skal få øynene opp for hva som kan oppnås med Jordens egne ressurser, for det er mer enn nok av dem om de bare administreres på en ordentlig måte. Selvfølgelig vil vi også la dere få ta del i vår avanserte teknologi slik at dere kan gjøre mest mulig ut av de ressursene dere har. Vi vil sørge for at dere alle får tilgang til dem, men behovet vil være kortvarig, for så snart dere stiger opp vil dere bli presentert for enda nyere metoder for matproduksjon. De eksisterer allerede på våre skip og Moderskipene våre produserer selv alt det de har behov for. På grunn av vår høyere vibrasjon har vi selvfølgelig kun begrenset behov for fast føde, men vi kan nyte frukt som likner på deres. Faktum er at vi også dekker behovene for Vesener som er ulike oss selv som tjenestegjør sammen med oss. Når det virkelig trengs, så har vi en mat-kopierings-teknologi som kan fremskaffe hav dere enn måtte ønske, hvilket er til stor nytte for mennesker som fra tid til annen er her hos oss for lengre perioder.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser frem til denne tiden av året da mange av dere har vennlige tanker for dem som har mindre enn dere selv. Det viser hvordan den kjærligheten som bor langt inni dere rører på seg ved slike anledninger og viser deres sanne Jeg.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
 
Oversettelse: Leif 

 

 
Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

putin

putin