They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

PRGInstructions HERE
Google+ Followers

fredag 24. april 2015

Norsk -- SaLuSa 24 april, 2015

 
 
SaLuSa 24 april, 2015
Veien deres videre fremover kommer til å være spekket med hyggelige overraskelser, som vil overgå det meste av det dere har forventet. Likevel vil mange få oppfylt sine nåværende forventninger basert på hva de har projisert inn i fremtiden. Ingen ting er hugget i sten, men vil uansett ta dere inn i den Nye Tidsalderen som dere så lenge har forberedt dere til. Høyere makter har gitt dekret om deres fremtidige skjebne, men dere har hatt fri vilje til å bestemme på hvilken måte dere ville gå deres egen vei. Dere er, for å si det slik, ferdige med den mest krevende delen, og nå vil ikke lenger de mørke kreftene kunne stikke kjepper i hjulene for fremskrittene deres slik de har kunnet i fortiden. Deres makt er allerede sterkt tøylet og de har ikke lenger muligheten til å gjøre akkurat som de ønsker.

fredag 17. april 2015

Norsk -- SaLuSa 17 april, 2015SaLuSa 17 april, 2015
Kjære Dere; Lyset øker stadig raskere og æren for det tilfaller alle de av dere som urokkelig og lojalt følger deres livsplan. Det er ikke nødvendigvis slik at dere vet med sikkerhet at dere følger den, men når dere gjør det, vil dere “føle” en dyp tilfredshet i alt dere gjør. Sammen med Veilederne dere hjelper også vi til med å holde dere på deres sanne vei og gir dere hjelp når vi kan. Nettoresultatet av deres trofasthet mot livsplanen deres er at dere er i stand til å bevege dere stadig videre uten å bli distrahert vekk fra den rette veien. Belønningene for å gjøre dette er mange og en dag i ikke altfor fjern fremtid vil det gå opp for dere for alvor hvor mye deres bidrag har betydd for det som er oppnådd. Det er ikke mengden det kommer an på, men kvaliteten, og hver eneste en av dere bidrar til å opprettholde Lyset på Jorden, hver på sin måte.  Dere er faktisk privilegerte som har blitt utvalgt til slike oppgaver, for det var mange sjeler som meldte seg frivillig til å gjøre et slikt arbeid i denne tiden. Likevel ble ikke nødvendigvis alle valgt ut for å være med i denne spesielle handlingens tid. Dette er den tid dere har arbeidet frem imot gjennom mange liv og noen av dere kan allerede “føle” forandringene som har funnet sted, ettersom de negative energiene påvirker dere i mye mindre grad.

fredag 10. april 2015

Norsk -- SaLuSa 10 april, 2015

SaLuSa 10 april, 2015

Sett fra vårt perspektiv går tiden så mye fortere enn dere opplever at den gjør. Så mens dere føler at dere har vært foruten våre budskap ganske lenge, så oppleves dette for oss som kun et lite øyeblikk. Gjennom en periode har dere lest eller hørt om mange opplevelser folk har hatt, hvor de har vært ute av kroppen sin og “borte” i dagevis, bare for å finne ut når de kommer tilbake, at bare en kort stund har forløpt. Noen ganger dreier det seg om timer eller minutter, og ikke dager. Under slike omstendigheter begynner dere å forstå at alt er i Nået. Dere er i ferd med å lære at tiden ikke er noen konstant, og dette vil bli stadig tydeligere når dere reiser bort fra Jorden og inn i de høyere vibrasjonene.

Dette er en tid hvor det er nødvendig å ha et åpent sinn, ettersom det er flere overraskelser som venter på å bli oppdaget. Ting er ikke nødvendigvis slik dere er blitt opplært til å tro og noe av det som kanskje er vanskeligst for dere å akseptere, er at dere kan reise fortere enn lysets hastighet. Det er mye å lære som vil komme til dere etter hvert som dere blir fullverdige Galaktiske Vesener. I denne tiden er deres bevissthet i ferd med å åpne seg og vibrasjonene deres øker stadig, og dere er på vei tilbake til vibrasjonsnivåer som dere i virkeligheten allerede er familiære med. Fra nå av og utover er det et spørsmål om å igjen-lære det dere har glemt og det vil ikke bli vanskelig ettersom dere vil få mye  hjelp. Som vi tidligere har fortalt dere, så er dere mye mektigere Vesener enn dere kan forestille dere og i virkeligheten er dere i ferd med å utvikle dere til Guder. Det er imidlertid en lang vei å gå før dere når et slikt toppnivå i utviklingen.

fredag 20. mars 2015

From Mike QuinseyKjære venner,


På grunn av vedvarende problemer med min computer og den serveren jeg for øyeblikket bruker, har jeg besluttet å finne en varig løsning, om det så betyr at jeg må kjøpe en ny computer. Jeg vil imidlertid først få den sjekket for å se om den er verdt å reparere, selv om den så langt har gitt meg store problemer med å få SaLuSa’s budskaper sendt ut. Jeg har imidlertid fått en rekke meldinger i det siste som forteller meg at en av harddiskene er ødelagt, og at en del av Outlook Express har blitt alvorlig forstyrret, slik at jeg ikke kan åpne den med ikonet på normalt vis, i tillegg til advarsler om Driver Support og det Binære Systemet. Jeg har gjort tre forsøk på å få maskinen min “opp igjen”, men det går bare et visst stykke og så stanser installasjonen opp.


Derfor vil jeg konsentrere meg om å få alt i orden igjen ettersom jeg også bytter server – Virgin Media – og går til bake til Post Office. Jeg har ikke hatt annet enn problemer etter at jeg byttet til Virgin Media og til tider arbeider maskinen svært tregt, så tregt at det ikke nytter å bruke den. Jeg håper å kunne fortsette å sende ut budskapene fra SaLuSa etter at jeg offisielt har byttet server, da er forhåpentlig også problemene på selve maskinen være ryddet opp i. Jeg vil da selvfølgelig informere dere alle om min nye e-postadresse. Så dersom alt løser seg greit, håper jeg å være oppe og går igjen på fredag 10de april.


Takk for deres vennlige, som blir satt stor pris på.I Kjærlighet og Lys. Mike Quinsey

fredag 13. mars 2015

Norsk - SaLuSa 13 mars, 2015SaLuSa 13 mars, 2015
En lang rekke forandringer ligger foran dere nå som det er satt en stopper for de mørkes planer. De kan ikke lenger diktere Menneskehetens fremtid og har ikke andre muligheter enn å overgi sine maktposisjoner til Lyset. Dette innebærer at fremskrittene nå kan skje mer eller mindre uten at de mørke blander seg inn eller stikker kjepper i hjulene, og alle aktiviteter kan skje mer åpent og gjøres kjent for dere. Det er mye som skal gjøres og våre planer er å frembringe resultater så snart som mulig. Hittil har vi måttet være på vakt med hensyn til de mørke, men nå kan vi la dere få vite ting uten at vi trenger å være redde. Dere vil også få se flere av skipene våre ferdes helt åpent på himmelen, mens vi tidligere stort sett har brukt vår "usynlighetskappe" for å unngå konfrontasjoner med deres flymaskiner. Vi venter nå på at politikerne deres skal anerkjenne oss, men vit at mange av dem er redde for å bli avslørt for hva de egentlig er. Imidlertid vil alt bli avdekket med tiden og det vil ikke finnes noe sted noen av dem kan gjemme seg. De høyere vibrasjonene har ingen plass for individer av lavere vibrasjon, fordi det kommer til et punkt hvor bare sannhet kan eksistere. De mørke sjelene har hatt sin tid, og til tross for alt dere måtte vite om dem, så gir vi dem, som vi gir alle sjeler, muligheten til å vende tilbake til Lyset uten straff eller bebreidelse. Imidlertid har de en lang vei å gå før de fullt ut kan gjeninnta sin plass i Lyset.

fredag 6. mars 2015

Norsk -- SaLuSa 6 mars, 2015SaLuSa 6 mars, 2015
Jeg bringer hilsener fra de Galaktiske Styrkene som følger utviklingen deres med stor interesse. De har jo vært ved deres side gjennom mange liv. Vi har imidlertid aldri før vært så intenst involvert med dere som vi er nå som dere nærmer dere slutten på deres opplevelser i det gamle paradigmet. Vi har kommet en lang vei sammen og vi beundrer deres besluttsomhet med hensyn til å gjennomføre oppgavene deres og oppnå seier over de mørke Sjelene. Det faktum at dere i realiteten allerede har vunnet kampen betyr ikke at det ikke gjenstår mere som må gjøres, men hovedvekten ligger nå på å opprettholde posisjonen deres i de høyere vibrasjonene. De er deres fremtid og i tillegg beskyttelse mens dere holder deres fokus på deres nåværende rolle med å hjelpe Lyset. Vi har snakket tidligere om deres evne til å stå i deres eget Lys og ikke la dere påvirke av noe av det som foregår omkring dere. Nå som dere har kommet såpass langt, har dere skapt en aura som er potensielt ugjennomtrengelig, men det avhenger dog av at dere er i stand til å holde den intakt. Dette betyr å ikke la dere distrahere eller bli ledet på villspor av noe som helst forsøk på å trekke deres oppmerksomhet over på noe annet. Å beholde roen når dere står overfor situasjoner som er en test på deres styrke, er den utfordring dere vil møte.

fredag 27. februar 2015

Norsk -- SaLuSa 27 februar, 2015SaLuSa 27 februar, 2015
Dere lever i en dramatisk tid hvor forandringer vil komme til å skje meget raskt. Disse forandringene vil introdusere dere til den Nye Tidsalderen som med tiden vil forandre så godt som alle aspekter av deres liv. Det kan ta tid for dem å manifestere, men de er allerede i ferd med å ta form, etterhvert som det gamle oppsettet blir plukket fra hverandre. Dette har vært spesielt designet for å holde dere i mørket og forhindre dere i å forstå deres sanne potensial. De mørke Sjelene har med hensikt og meget omhyggelig, skjult sannheten om deres opphav, men den tid går nå mot slutten, og de sjelene som er opplyste går foran og viser veien. Dette betyr at de som ikke greier å frigjøre seg fra sine gamle tro og oppfatninger, vil bli mer og mer isolert. Det er overhodet ikke snakk om noen skam eller gjengjeldelse når det gjelder dem, men det vil innebære at deres neste livsløp vil være en fortsettelse av det de allerede har valgt. Dere kan være helt trygge på at slike sjeler har mange hjelpere rundt seg, som oppfordrer dem til å ha et ønske om å løfte seg selv opp. Siden tiden er en illusjon, så spiller det ingen rolle hvor lang tid det tar for dem å våkne opp.