They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 28. august 2015

Norsk -- SaLuSa 28. August, 2015


SaLuSa  28. August, 2015


Kjære mennesker på Jorden, der er inne i en periode med uroligheter og kaos fordi systemene deres nok en gang er i ferd med å bryte sammen og beviser pånytt hvor ubrukelige de er når det gjelder å opprettholde en anstendig og varig levestandard. Beklageligvis er det nødt til å være slik ettersom dere er Herrer over deres egen skjebne og har blitt gitt fri vilje i gave. Det kunne ha vært så veldig annerledes om dere bare hadde tatt inn over dere at dere er deres Brors vokter og at dere Alle er Ett innenfor Menneskerasen. Grådighet, pompøsitet og selvforherligelse har hindret sjeler fra å dele planetens rikdommer på likeverdig vis og dette har ført til et samfunn som er helt ute av balanse. Vi fordømmer ikke dem som er involvert ettersom Menneskerasen har akseptert det som i praksis er fri vilje for alle. Imidlertid har alt det dere har opplevd og erfart gitt alle impliserte innsikt i hvordan livet er uten kjærlighet, og uten Gud, og vist at Mennesket mangler kunnskapen, og viljen, til å være sin Brors vokter. Således er ingen erfaringer uten sine positive sider ettersom de tilbyr dere læringsmuligheter som har satt fart i evolusjonen deres.


Dere har hatt mange liv hvor dere har prøvd ut forskjellige innfallsvinkler til livet og med unntak av enkelte høydepunkter, har det i stor grad vært en tøff livets skole. Selv om dere ganske visst har gjort erfaringer med mange ulike tilnærmingsmåter til livets utfordringer og problemer, så har dere like fullt fortsatt å utvikle dere og mange av dere er tilstrekkelig langt kommet til at de kan stige opp. Det gjenstår å se når dere greier å heve vibrasjonene deres tilstrekkelig til å stige opp. Det er ingen tvil om at det vil skje, ettersom det er deres skjebne, ja faktisk for hele Universet. Det kan ikke være på noen annen måte ettersom høyere makter, som har overoppsynet med Menneskerasens evolusjon, har gitt bud om dette.


Hver eneste sjel blir gitt de samme muligheter til å stige opp og mye hjelp blir gitt, selv om deres frie vilje er ukrenkelig. Noen er så fastgrodd i de lavere vibrasjonene at de finner det vanskelig å komme seg videre, med dere kan være sikre på at all mulig hjelp blir gitt for å hjelpe dem å løfte seg. Det kommer imidlertid til et punkt hvor en syklus har gått sin fulle gang og en ny begynner, og det er denne interimsperioden som gir dere så mange problemer. Det foregår en mektig sorteringsprosess i denne tiden, som løfter opp alle aspekter av Lyset. Det vil komme en tid ganske snart, hvor Lyset har økt til et slikt nivå at det bokstavelig talt legger de lavere vibrasjoner bak seg.  Dette innebærer at enhver sjel som ikke har steget opp, vil gå videre inn i en ny syklus som vil fortsette å gi dem de erfaringer de trenger.  Alt vil utspille seg perfekt til slutt, så det er ingen grunn til å bekymre seg om fremtiden til noen enkelt sjel. Kjære Sjeler, tenk gjennom det faktum at Gud eksisterer i en tilstand av fullkommen og uendelig Kjærlighet og Perfeksjon, og at Guds plan for Menneskeheten er perfeksjon inkarnert.

Før dere frivillig valgte å oppleve dualiteten og slippe dere ned i de lavere vibrasjoner, visste dere at det ville bli en tid full av prøvelser, men dere var fulle av selvtillit til at dere skulle greie å overvinne utfordringene. Dere visste at dere hele veien på reisen ville få hjelp til å løfte dere opp igjen, men også at dere med deres frie vilje kunne oppleve og erfare ethvert aspekt av dualiteten. Således gjennomfører dere reisen i det tempo som passer for deres spesielle behov, hvilket er grunnen til at noen sjeler "blir hengende etter". De av dere som føler sterke bånd til Menneskerasen, vil vende tilbake etter sin Oppstigning med et ønske om å hjelpe tapte sjeler å finne veien ut av mørket og tilbake til lyset.  På de høyere vibrasjoners nivå er det fullkomment forstått at Alle Sjeler sannelig er Ett, og i sin Søsterlige/Broderlige kjærlighet vil mange fortsette å være i Menneskehetens tjeneste. Som dere uten tvil begynner å fatte, så er Kjærlighetens energi den mektigste kraften i Universet.

I en slik forandringens tid, er vårt råd at dere simpelthen holder tankene deres og fokus på målet, og så langt som mulig ignorerer det som foregår omkring dere. Ingen på deres nivå vil fullt ut kunne forstå hva det som virkelig foregår bak scenen, men uansett hvordan det måtte se ut, så husk at alle tiltak Lyset enn gjør, så er det alltid for deres beste til slutt. Dere ville betrakte de oppgavene vi står overfor som komplett umulige å gjennomføre på så kort tid. Vi må imidlertid understreke nok en gang at Lysets styrker er enorme og klare til å gå til aksjon. I tillegg er metodene våre langt mer avanserte enn noen dere kjenner til og uansett hvilke oppgaver vi møter, kan vi løse dem på kort tid, ettersom vi har ubegrensete ressurser til disposisjon. Det vi er mest opptatt av er sikkerheten deres og vi vil flytte dere til et annet område om det skulle bli nødvendig, men bekymre dere ikke, for vi ser ikke for oss at det skulle bli noe stort behov for slike aksjoner.


 
Dere får fortsatt besøkende fra andre sivilisasjoner, men disse er oftest ikke mer enn korte besøk hvor det samles inn informasjon om forandringene som skjer på planeten deres.  Dere befinner dere i en helt unik situasjon ettersom Oppstigningen deres vekker stor interesse, og det er fordi det er første gang dette vil bli oppnådd mens dere eksisterer i fysisk kropp, og at dere allerede nå blir påvirket av de høyere energiene. Det er ikke sikkert at dere "føler" at det skjer, men dere vil sannsynligvis sanse forandringene inni dere, siden dere etter hvert vil bli mer avslappet og i harmoni med alt omkring dere. Dere kan selvfølgelig også hjelpe dere selv ved å beholde roen og være fokusert på Lyset.  Det kan være at dere leser om mange skremmende hendelser omkring på Jorden, men dette er uunngåelig når renselse finner sted. I tillegg kommer det faktum at presse og media elsker å overdrive forholdene ved å bruke ord som vekker sterke følelser. Også de mørke elsker å skape frykt siden denne frykt-energien ernærer deres lavere energier og trekker flere mennesker til dem.

Hver eneste sjel, om de ikke allerede er der, beveger seg gradvis inn i posisjon for å oppleve endetiden, mens de på samme tid fullfører den karmiske læring som de har behov for. Noen av dere har allerede lagt dette langt bak dere og forbereder dere på Oppstigningen. Bare glem det som foregår rundt dere, for det er en særdeles oppløftende tid, selv om kanskje ikke er alle som er involvert i de aksjoner som foregår rundt om på Jorden, ser det slik. En dag i fremtiden vil dere se tilbake på denne perioden og være glade for at dere var en del av den historien. Dere som er av Lyset har tjent folket ved mange anledninger og er høyt anerkjent for hva dere har oppnådd. Vi er ikke forbauset over deres suksess ettersom dere i utgangspunktet ble valgt til oppgaven på grunn av deres enorme erfaring.
Den Galaktiske Føderasjonen er klar og venter på instruksjoner om å "hente inn" de mørke Sjelene, som ikke lenger er den makt de engang var. Det er nå sterke restriksjoner på hva de kan gjøre og de er overhodet ikke i stand til å gå videre sine planer om å ta over hele verden.  Faktum er at vi overvåker og har kontroll på hva som skjer, for på den måten å kunne forhindre aksjoner som kunne medføre omfattende ødeleggelser eller tap av liv. Det kan være svært forvirrende ettersom det, slik dere oppfatter det, fortsatt vil forkomme angrep på sivile, men ting er ikke alltid slik de ser ut. Husk på at Illuminati har infiltrert mange institusjoner og at lakeiene deres fortsatt utfører deres hemmelige operasjoner, og at vi allerede kjenner til planene deres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært fornøyd med at flere og flere sjeler er i ferd med å våkne opp og begynner å forstå at det er noe stort som skjer på Jorden. Snart vil det skje begivenheter som tydelig indikerer hva som skal komme. Vit at hver eneste en av dere har mange Kjære Sjeler med dere på veien, som gir dere veiledning, og så sier jeg farvel til dere med disse tankene og min kjærlighet.


Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 21. august 2015

Norsk -- SaLuSa 21. August, 2015SaLuSa 21. August, 2015

Mange av dere har lest om betydelige forandringer som sies å ville manifestere i slutten av September og går denne tiden i møte med en viss skepsis og forsiktighet. Vi vet at mange av dere venter ivrig på å se hva som vil skje når dere beveger dere gjennom et energifelt med høyere og renere energier. En viss varsomhet er klokt uansett, for selv om de beste intensjoner ligger bak informasjon gitt dere i god tro, så kan omstendighetene noen ganger endre seg. Mange vil føle disse endringene, og det er garantert at enda mer vil komme mot slutten av året, inkludert portaler som åpnes og løfter Menneskehetens bevissthet. Vi kommer ikke til å bli nevneverdig overrasket med hensyn til hva som skjer ettersom forandringene er skjebnebestemt til å skje temmelig snart. Og flere vil følge etter hvert som den Nye Tidsalderen begynner å etablere seg. Forvent imidlertid ikke altfor mye altfor snart, for det er mye arbeid som må gjøres, i særdeleshet når det gjelder distribusjonen av økonomiske midler. Selv etter våre standarder vil det ta en viss tid å nå dere alle, men dere vil likevel komme til å betrakte det som en utrolig bragd. Vi har planlagt alt svært nøye for denne tiden og er godt forberedt på det som ligger foran oss.

Sammenliknet med deres standarder har vi ubegrensete ressurser å øse av for å utføre oppgavene våre, så dere kan være trygge på at store fremskritt vil bli gjort så snart ting kommer i gang for alvor. Dette er hva dere gjennom mange år har blitt lovet og vi berømmer dere for deres tålmodighet. I mellomtiden sørger vi for å holde de mørke Sjelene i sjakk, slik vi har gjort i mange, mange år. Vi kunne forklare dette blant annet med vår evne til å forhindre en ny verdenskrig, som ellers mest sannsynlig ville begynt en eller annen gang i slutten av forrige århundre. Men som vi tidligere har nevnt, så må vi tillate at enkelte situasjoner spiller seg ut på naturlig vis. Vi kan ikke blande oss opp i konsekvensene av handlingene deres med mindre Høyere Autoriteter gir tillatelse til det.

En del av dere er bekymret for familie og venner som synes å være totalt uvitende om betydningen av endetiden. Vi vil be dere så vennlig vi kan om ikke å bekymre dere ettersom alle sjeler vil befinne seg eksakt der hvor de er ment å være ved begynnelsen av Oppstigningen. Dere kan ikke forandre fremtiden for dem ettersom de allerede har tatt sin beslutning, selv om de ikke kan erindre det. På basis av vibrasjonene deres vil dere befinne dere på en vei som er riktig for deres fortsatte evolusjon, etter hvert som dere finner deres egen vei tilbake til Lyset. Dere kan være helt trygge på at alle sjeler som har vanskeligheter med å løfte seg selv opp, blir gitt all mulig hjelp til å våkne opp til sannheten. De blir behandlet med kjærlighet og vennlighet slik alle sjeler blir. For de av dere som vet at dere er rede til å stige opp, så ber vi dere gi hjelp der det er behov for det, ettersom dere vil være i stand til å vurdere på hvilket nivå dere skal gå inn.

Hvis dere ikke allerede gjør det, så antar vi at før lang tid er gått, så vil dere “føle” forandringene i vibrasjonene, men dersom dere ikke gjør det, så betyr ikke det at de ikke er til fordel for dere. Dere må huske på det at som kollektiv består dere av sjeler som befinner på mange ulike stadier i sin evolusjon. Dette er årsaken til at evolusjon på Jorden tilbyr en raskere vei til å utvikle seg. Likevel er det alltid et tveegget sverd, ettersom dere da også lettere kan komme på vidvanke. Dersom dere føler at dere ikke er rede til å stige opp, så bebreid ikke dere selv, ettersom dere har all den tid dere måte ønske til å utvikle dere, for i virkeligheten eksisterer det ikke noe slikt som tid. Alt er i Nået, hvilket betyr at dere til slutt kan bevege dere både forover og bakover i tid. Dette vil bli lettere for dere å forstå når dere har beveget dere inn i de høyere dimensjoner. Faktum er at dere da vil finne svar på mange av de spørsmålene dere nå har.

Den “Store Oppvåkningen” er nå i gang og etterhvert som tiden går, så vil flere og flere sjeler respondere på de stadig høyere vibrasjonene som kommer inn. Det er helt klart at dere litt etter litt vil bli klar over forandringene og glade for at dere blir løftet opp og ut av de lavere vibrasjonene. Den samlede effekten vil bli at dere vil dele mektige energier, hvilket igjen vil gjøre at mere Lys blir brakt inn til Jorden, og slik vil det fortsette til Lyset er enerådende.  Imidlertid må vi oppfordre dere til å støtte Lyset fullt ut og gjøre deres del til å spre det vidt og bredt.  Hold alltid fokus på målet deres og la ikke frykten slippe inn i dere uansett hva som skjer omkring dere.

Husk på at dere har arbeidet gjennom tusener av år med å oppleve og erfare livet i de lavere dimensjoner, vel vitende om at dere til slutt ville ha muligheten til å løfte dere opp igjen. Den tiden er nå kommet og vi er avhengige av at Lysarbeidere hjelper til med å gjøre de nye energiene til virkelighet. Det som er sikkert er at dere vil være i stand til å gjøre mye raskere fremskritt nå som Illuminatienes makt har blitt så vesentlig svekket. Så mye så at det ikke lenger er mulig for dem å lykkes med sin plan om å få kontroll over hele befolkningen på Jorden og redusere dem til slavestatus. Så dere kan trygt gå videre med deres livsplan for dette livet, vel vitende om at dere har en vidunderlig mulighet til å lykkes.

Snart vil dere bli i stand til å identifisere Galaktiske Vesener som har inkarnert på Jorden, gjennom deres gjerninger og ord. De vil bli mere utadvendte i sitt arbeide fordi de vet at det nå, sammenliknet med tidligere, er relativt mye tryggere å gi seg til kjenne for hvem de faktisk er. Når Lysarbeidere kommer sammen, øker energien deres til det dobbelte eller mer, og de utgjør en formidable gruppe, som hele tiden øker. Dere vil finne deres ledere blant dem og disse vil dele sin innsikt og kunnskap med dere. De vil i sin tur være støttet av Høyere Vesener som også vil gi sine avanserte kunnskaper til beste. Så da kan dere forstå at så snart ting begynner å skyte fart, så vil fremskrittene skje i rask rekkefølge.

Galaksen har ventet på tegn på at Jorden er i ferd med å stige opp, og takket være deres dedikasjon er det enighet om at slike fremskritt er oppnådd og at den fortsatte suksess er garantert. I den Større Planen går alt som det skal, så la ikke negative rapporter eller handlinger få svekke deres besluttsomhet om å lykkes i innsatsen deres.  I tilfeller hvor ting synes å være influert av negative handlinger, så husk på at ikke alt er slik det ser ut til på overflaten. I mange tilfeller er karmiske situasjoner et resultat av handlinger begått for lenge, lenge siden. Betrakt det rett og slett slik at nødvendige ting blir lært og at det som er nødvendig å rense ut, blir renset ut, ettersom det ikke kan være med videre. Den Nye Tidsalderen er en tid av renselse som vil sikre at alt som skulle læres har blitt gjennomført og fullført.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

fredag 14. august 2015

Norsk -- SaLuSa 14 august, 2015SaLuSa  14 august, 2015

Som mange av dere allerede er klar over, vil september i år være et vendepunkt ettersom det vil skje en vesentlig økning av vibrasjonene. Hvordan dette vil påvirke dere avhenger av hvilket nivå dere befinner dere på, men nettoresultatet vil være av en slik art at mange vil oppleve det svært oppløftende. Totaleffekten vil bety en merkbar forandring som vil gjøre at mange flere vil søke fredelige løsninger samt at et stadig sterkere krav om og inderlig ønske om at alle krigslignende handlinger opphører vil vokse frem. Faktum er at det inderlige ønske om fred vil vokse enormt og myndighetene vil bli tvunget til å implementere de forandringer som er nødvendige for å bringe fred. Det vil ikke være mulig å gå tilbake til "det gamle" og ettersom Illuminatis innflytelse har blitt enormt redusert, vil verdens folk bli frigjort fra deres maktgrep. Ønsket om forandring har økt gjennom lang tid og det punktet er nådd hvor ingen makt lenger kan hindre forandringene. Mange sjeler er klare til å gå til aksjon så snart det er trygt å gjøre det, og den øyeblikket er nesten her. De vil bli støttet av grupper som er av Lyset som vil sikre at arbeidet deres får skje uhindret uten at noen kan stikke kjepper i hjulene. Som dere vel kan forestille dere, så er det mange som er dypt engasjert i å beholde ting slik de er og som hater tanken på å måtte gi opp sin rikmannstilværelse og luksusliv for en mer rettferdig fordeling av verdens rikdommer. Det er imidlertid ikke noe som kan hindre forandringene i å manifestere, så gå forandringene i møte med tillit til fremtiden, for gitt litt tid vil alt dere har blitt lovet manifestere. Aksepter at det trengs adekvat tid for forandringene å implementeres, men så snart ballen begynner å rulle vil de komme i raskt tempo.

Det er så utrolig mye som foregår i kulissene og dere har blitt holdt i uvitenhet om mange teknologiske fremskritt, og dere har blitt nektet retten til å få del i dem og få glede av de fremskrittene som kunne ha vært til gode for all verdens folk i stedet for noen privilegerte få. Imidlertid er denne situasjonen i ferd med å forandre seg og når de som har holdt dere nede ikke lenger er i stand til å diktere livene deres, så vil forandringene begynne å bli introdusert.  Gjennom lang tid har dere blitt gitt idéer om hva dette vil bety for dere og ut fra dette vet dere at en enorm oppløftelse venter dere. For eksempel har mange teknologiske nyvinninger blitt blokkert og lagt på hylla av Illuminatiene, men snart vil det ikke lenger være noe som kan hindre at de blir introdusert. De er av en slik art at de vil gjøre dere svært uavhengige slik at dere ikke lenger blir holdt som gisler for å få det dere trenger til livets opphold. Allerede nå finnes det oppfinnelser som bare venter på å bli introdusert, som vil gjøre livene deres vesentlig lettere, men de som lever i størst nød må hjelpes først.

De av dere som forstår hva som skjer på Jorden i denne tiden, er i en fremragende posisjon til å hjelpe deres medmennesker å beholde roen og så å si "ri stormen av". For det vil bli vanskelige tider for noen av dere, avhengig av hvor dere lever og hvem som for øyeblikket regjerer i landet deres. De rette menneskene er alle kjent av oss og de vil bli satt i posisjon så snart som mulig, men det er nødvendig at dette skjer gjennom en diplomatisk og juridisk korrekt prosess. Som dere begynner å begripe, så er det mye som må gjøres for å forandre det etablerte systemet som så lenge har holdt dere i de mørkes jerngrep. Vi understreker imidlertid nok en gang at deres tid er over og i løpet av de neste få årene vil de bli mindre og mindre i stand til å bruke sin innflytelse. Så dere kan trygt legge planer for fremtiden, vel vitende om at dere vil få tilbake deres rettmessige plass som frie sjeler.

I mellomtiden driver vi en form for "politivirksomhet" i solsystemet deres for å sikre at ingen uvelkomne besøkende får muligheten til å blande seg inn i deres endelige tilbakevenden til Lyset. Det er mange andre sivilisasjoner som ønsker å kontakte dere, men inntil det rette øyeblikket kommer, må de holde seg på avstand. De aller fleste av de som søker kontakt med dere kommer i fredelige hensikter og er ivrige etter å dele sine kunnskaper med dere, men noen har skjulte motiver. Vær trygge på at vi er her for å sikre at dere fullfører deres livsreise slik dere ønsker og etter hvert vil få tilbake deres fulle frihet ved nok en gang å bli Galaktiske Vesener. I virkeligheten er det ikke mulig for dere å stå på stedt hvil, for overalt omkring går evolusjonen sin gang og når Gud "Puster Inn" går dere inn i høyere og høyere vibrasjoner. Den tredje dimensjon slik dere kjenner den, har utspilt sin rolle og dette er grunnen til at forandringer skjer overalt omkring dere.

For de av dere som er klare til å ta skrittet inn i de høyere dimensjoner, er det mer nødvendig enn noen gang å holde fokus på deres vei videre. Noen av dere kan lett bli distrahert av ting som skjer rundt dere, så forsøk til enhver tid å bare la negative situasjoner gli forbi uten å la dere involvere dere i dem. På det nåværende trinnet må dere la andre følge sin egen vei, men tilby selvfølgelig hjelp til dem som henvender seg til dere. Når tiden kommer vil det bli behov for kunnskapen deres, men det er klokt å bare dele av den i tilfeller der det kan komme andre til gode. Husk også på at Veilederne deres hele tiden "planter" fornuftige tanker i hodet på dere, hvilket vil sikre at dere gjennomfører dette livet slik dere har planlagt. Dette kan involvere å finne en pålitelig og nyttig informasjonskilde, eller å møte en person som kan gi dere råd om hvilken vei som er best å ta. Ethvert avvik fra livsplanen vil bety at noen læringssituasjoner må "tas om igjen", men i slike tilfeller er det nesten alltid lettere andre gangen.

Etter hvert som tiden går vil dere lære mye om deres livsreise gjennom alle ting og hvorfor det har involvert de opplevelser og erfaringer dere har hatt. Resultatet av dette er at dere har kommet lenger i deres utvikling, og mye raskere, enn dere ellers ville ha gjort, og denne kunnskapen vil også andre få glede av. Når det rette øyeblikket kommer for å gå ett steg videre, vil dere alltid få hjelp til å greie det, selv om dere kanskje vil foretrekke en annen vei, som dere også vil få hjelp til å finne. Dere vil imidlertid alltid bli oppmuntret til å velge den som vil tjene dere best, slik at dere unngår å kaste bort tid. Imidlertid er det slik at uansett hvilken vei dere måtte velge, så vil alle sjeler til slutt finne veien til Lyset. Den frie viljen som dere har fått i gave blir alltid respektert og resultatet av dette er at dere alltid lærer på en måte som hjelper deres personlige utvikling.

Sakte men sikker blir dere gitt informasjon om andre livsformer og dere vil snart møte andre typer Vesener, noen av dem svært forskjellige fra deres menneskelige form. De vil uansett ha mange likheter med dere, men det viktigste er at de er intelligente Vesener som i mange tilfeller er langt høyere utviklet enn dere selv. Imidlertid er det ikke nødvendigvis slik at alle eldre arter er høyere utviklet enn dere selv, ettersom det er noen som har viet mere av sin tid til sin personlige utvikling i motsetning til sin åndelige utvikling. Etterhvert som dere beveger dere stadig lenger inn i de høyere dimensjoner vil dere med tiden finne at dere har mindre behov for en permanent kropp. Men dersom dere skulle ha bruk for den, så skaper dere den med tankens kraft. Etterhvert som dere utvikler dere åndelig vil dere finne mye som er ulikt deres jordiske erfaringer ettersom de lavere vibrasjonene har en tendens til å hold dere tilbake.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over at så mange sjeler på Jorden nå er i ferd med å våkne opp til sannheten. Mange ganger er det vanskelig å kaste av seg ting man har trodd fullt og fast på når de viser seg å ikke være riktige, men dersom dere vil utvikle dere videre, har dere ikke råd til å være stivsinnete. Vær alltid rede til å akseptere en større sannhet dersom dere ønsker å vokse gjennom deres erfaringer. Ingen kan stå stille for lenge, særlig ikke under de nåværende omstendigheter hvor forandring skjer overalt omkring dere. Det er imidlertid på sin plass å være varsom ettersom det fortsatt blir spredt mye misinformasjon for å gjøre dere forvirret, så stol så mye som mulig på intuisjonen deres. Jeg ønsker dere suksess på alle måter når dere kaster dere ut i det ukjente og min kjærlighet er med dere hele veien.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif


fredag 7. august 2015

Norsk - SaLuSa 7 august, 2015

 


SaLuSa  7 august, 2015

Kjære dere! Ting begynner å ta form på Jorden på en måte som gjør at dere om ikke lenge vil begynne å forstå hvilken retning Menneskeheten går i. Ut av forvirringen og usikkerheten vil det komme positive tegn som bekrefter at forandringene tar en form som vil gjøre livet mye bedre for dere. Dere vil forstå at det er en "renselse" som finner sted og at mye av det dere allerede kan se av det gamle regimet, er i ferd med å bli forandret eller fjernet. Denne er godt hjulpet av de mange sjeler som har våknet opp til sannheten og krever frihet og å bli løst fra de mørke sjelenes slavelenker. Livet deres har blitt redusert til en ren slavetilværelse ettersom nesten alle deres medfødte rettigheter er blitt nektet dere. Fra Guds hånd var dere gitt frihet, og denne vil dere få tilbake slik at den Nye Tidsalderen kan oppfylle de løftene dere er blitt gitt. På samme tid er det tydelige tegn på at så mange av dere begynner å begripe sannheten om deres eksistens og at en vidunderlig tid ligger foran dere. Det vil ta tid for den å manifestere fullstendig, men vi gir dere klare indikasjoner på hvor dere er på vei, slik at dere har positive mål i tankene. I kulissene vil det finnes mange grupper som støtter innsatsen deres og hjelper dere å oppnå suksess.

Det er så mye som skjer for tiden og vi ser hvor forvirrende det kan være, men ved å holde fokus på de positive aspektene av fremtiden, burde dere ikke bli altfor distrahert av det. Bare størrelsesordenen på alt det som må gjøres kan være fullstendig overveldende, men vi har gjennom mange år finpusset våre planer for denne tiden og så snart det begynner, vil ting skje med forbausende fart.  Å fjerne alt "søppel og tøv" vil innebære perioder som kan være ubehagelige for dere, men vi håper at når den tid kommer, så vil dere ha våknet opp slik at dere ser hvor nødvendig en slik aksjon er. Slik situasjonen er for øyeblikket, er det allerede helt tydelig at Menneskerasen må komme seg videre og forberede seg på de kommende forandringene som til slutt vil være enormt fordelaktige for dere. Vi betrakter dette som en svært oppløftende og spennende tid ettersom vi allerede kan se sluttresultatet, og det vil også dere gjøre så snart dere ser situasjonen tydelig. Vårt ønske er å holde dere informert om hva som foregår, men vi må fortsatt fremvise forsiktighet inntil de mørke virkelig er plassert i en posisjon hvor de ikke lenger kan blande seg inn i evolusjonen deres.

Vi har overoppsyn med alt som skjer både på og utenfor Jorden, og vi fortsetter å sikre at ingen stikker kjepper i hjulene for fremskrittene deres ved å overvåke alle besøkende som enten ønsker å observere det som skjer eller å ta kontakt. Eksakt hva dette innebærer har sammenheng med karma som herstammer fra deres tidligere handlinger, og "like tiltrekker like", hvilket vi er nødt til å akseptere. Vi kan ikke tilsidesette Universets lov eller unngå konsekvensene dersom vi skulle gjøre det. Ja, vi kan gi råd og veiledning, men de endelige beslutningene er det dere som må ta. I lange perioder har dere vært gitt fri vilje av Skaperen, og det er denne faktoren som har gjort at Rasen deres er særdeles interessant for andre. Vi har nevnt tidligere at de erfaringene dere alle vil ha fått, vil være dere til enorm nytte i deres fremtidige arbeid og når dere kan dele av den med andre, vil det gjøre at slike sjeler ikke behøver å gå gjennom alt dette selv. Dere vil finne at "deling" er et kjennetegn på alle høyt utviklete Raser og at dette går hånd i hånd med den assistanse dere får på deres egen evolusjonsvei.

For øyeblikket er mye av den informasjonen vi har gitt dere langt mer enn det mange sjeler evner å forstå, men det er nødvendig at dere bærer frøene til denne kunnskapen i dere, slik at de er klare når der opplever evolusjonsmessig ekspansjon. Mange av dere begynner allerede å fatte sannheten og dette har åpnet øynene deres til deres sanne potensial. Hittil har dere med overlegg blitt holdt tilbake, men nå er det så mye informasjon som kommer ut, at det ikke lenger er mulig å holde den tilbake. Dere er mye mektigere enn dere kan forestille dere, men dette vil forandre seg i den nære fremtid etterhvert som bevisstheten dere ekspanderer. De mørke hadde håpet å kunne holde dere tilbake helt til de kunne gjøre dere alle fullstendig til slaver, men nå er det for sent og det finnes ingen mulighet for dem å gjenerverve sin tidligere makt. De kan fortsatt være en torn i siden på dere, men deres innflytelse blir stadig mindre og er skjebnebestemt til å opphøre.

Det skjer fortsatt terrorangrep under falsk flagg på Jorden, men de vil ikke få anledning til å hindre deres utvikling og er av mer karmisk natur. Den største trusselen for dere er det enorme presset økonomien deres er utsatt for og muligheten for kaos er hele tiden snublende nær. Vi kan prøve å bistå i beslutningstakingen, men nå det kommer til stykket, er det deres beslutninger som teller. Det er klinkende klart at forandringer er uunngåelige ettersom det er åpenbart at deres gamle penge- og finanssystem er helt skakkjørt og i virkeligheten utelukkende er til fordel for dem som sitter på toppen i bank- og finansverdenen. Et system for rettferdig fordeling av godene vil bli introdusert og bankene vil bli reorganisert til en mer håndterbar størrelse, slik folket hele tiden kan forstå og følge med på deres arbeid. Mange sårt tiltrengte forandringer "ligger i løypa" som man sier, ettersom vi allerede for lenge siden har identifisert årsaken til de problemene dere har. Dere kan være helt trygge på at når det endelige regnskapet skal gjøres opp, så er det ingen som vil bli oversett eller glemt når det kommer til ny omfordeling av verdens pengemidler. Imidlertid vil alt dette bevege dere gradvis i retning av en ny levemåte hvor det ikke lenger vil være behov for pengesystemer i det hele tatt, men uroe dere ikke, for dette ligger ennå et stykke inn i fremtiden.

Vi vet at mange av dere forstår at allting skjer i Nået og at dere når et visst bevissthetsnivå, så vil dere, med tankens kraft, kunne bevege dere fremover og bakover i tiden. De mørke sjelene har individer som kan operere på et slikt nivå og når dere tenker etter, er det ikke altfor vanskelig å forestille seg hvorfor dette er av stor interesse for dem. Men ikke desto mindre, så har de ikke tillatelse til å reise hvor hen de måtte ønske og aktivitetene deres blir kontinuerlig overvåket, så de har ikke den friheten de innbiller seg at de har, til å gjøre akkurat som de vil. Når dere vet at vi har teknologier som kan se tvers gjennom solid materie, så vil dere forstå hvorfor vi er så trygge på at det ikke finnes noe sted for dem å gjemme seg.

Dere må være forsiktige med hvilke konklusjoner dere trekker etter å ha sett skip på himmelen, ettersom de mørke har mange egne skip som i liten grad bære synlige identitetsmerker. Dette betyr at hendelser kan bli attribuert til oss og dette vil være fullstendig feilaktig. Dere vet selvfølgelig at gjennom de mange årene vi har befunnet oss på himmelen over dere, så har det aldri forekommet noe som kan beskrives som truende eller skadelig for dere. Vi har aldri gitt dere grunn til å frykte oss og er meget nøye med å ikke gjøre noes om kan skremme dere. Faktum er at vi gjennom en lang tidsperiode enkelte ganger har utført handlinger som har hjulpet dere ut av et problem som ikke har vært en del av deres karma. En dag i ikke altfor fjern fremtid vil dere se oss og møte oss som de venner vi er, og sammen skal vi gå inn i den fremtid som glimter i det fjerne, som er så løfterik.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er alltid glad for å være i kontakt med dere og jeg ser frem til den spennende tiden som ligger foran oss hvor så mye vil bli avslørt, og til å bistå med forberedelsene til deres fremtid som vil komme mens de fleste av dere fortsatt lever. En dag ikke altfor langt unna skal vi møtes i mye større åpenhet og da kan vi arbeide skulder ved skulder og dere skal vende tilbake til de evnenivåene dere tidligere hadde. Så uendelig lenge har dere strevet og arbeidet hardt for å finne veien tilbake til Lyset. Nå er dere godt i gang på denne veien og ingen ting kan forhindre deres fullendelse og vi i den Galaktisk Føderasjonen vil være ved deres side.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif


fredag 24. juli 2015

Norsk -- SaLuSa 24 Juli, 2015SaLuSa  24 Juli, 2015

Som alltid foregår det mye på Jorden som dere ikke er direkte klar over. De ytre tegnene på dette finnes omkring dere og generelt sanser folk de forandringene som finner sted. De vet på det nåværende tidspunkt kanskje ikke hva de er, men de føler likevel de subtile endringene i energiene omkring dere. Og i forbindelse med disse kommer en følelse av at noe er i ferd med å forandres, og det føles som noe positivt. Ting vil fortsette på denne måten, og fortsette å øke, til det til slutt vil bli en oppløftelse som er følbar. Like fullt vil det være noen som vil være helt uvitende om dette, men de av dere som har arbeidet for å høyne vibrasjonene deres vil utvilsomt kjenne det. Det kan godt bli deres første positive følelse av forandringene og vi vet at mange av dere vil føle dere oppløftet av forandringene som skjer. Disse vil fortsette og det vil ikke være noen vei tilbake til den gamle måten å gjøre ting på.

Dere kan vel knapt ha unngått å legge merke til at mange regimer har vanskeligheter med å holdet grepet på befolkningen sin. Dette vil fortsette helt til de gamle måtene å styre landene på har falt fra hverandre og de nye kan introduseres.  Mange sjeler har inkarnert i denne tiden nettopp av den grunn og venter rett og slett bare på at anledningen skal komme for at de kan lede folket inn i den Nye Tidsalderen. Mye er allerede ferdig planlagt og venter kun på det rette øyeblikket for å at det kan bli introdusert. Dere kan være helt sikre på at så snart forandringene begynner for alvor, så vil de skje meget raskt. Når dere kikker dere omkring, ser dere stadig flere tegn som viser hvor inadekvate de gamle systemene er og at den gamle økonomiene er i ferd med å bryte sammen og ikke lenger kan fortsette i sin nåværende form. Løsningene er allerede funnet og når den rette anledningen kommer for å introdusere dem, vil dere finne at utviklingen vil gjøre kvantesprang fremover.

De som har egeninteresse av å holde på de gamle systemene vil kjempe mot forandringene, men det vil være til ingen nytte, for i planene ligger forandringer på rekke og rad, som vil lede dere stadig videre fremover. Noen vil se det slik at det nye kun kan bli til virkelighet først når det gamle er fjernet, og vil forsøke å forsinke prosessen. De vil kun kunne ha en begrenset effekt med hensyn til det som skal skje, for planene er allerede i støpeformen. Det er så mye som bare ligger og venter på at det rette øyeblikket skal komme for at de kan introduseres. Fordi de ikke har noen forståelse for hva som foregår, er det mange som er meget bekymret for hva som skjer nå som det gamle holder på å falle fra hverandre. Dersom de bare hadde kunnet se litt lengre fremover, ville de være i stand til å begripe betydningen av det som skjer. Forandringene vil være mye mer dyptgripende enn dere har kunnet forestille dere, men de er nødvendige for å sette fart i deres oppløftelse inn i de høyere vibrasjonene.

Mange spør hva de er ment å gjøre i forandringsperioden og vi antyder at dere bør leve så normalt som mulig, men ta høyde for at det kan bli noen tøffe perioder. Disse vil imidlertid være kortlivete ettersom den bakenforliggende årsaken til dem så og si er å "rydde dekket" og gjøre det mulig for det nye å manifestere. Det vil bli litt av en begivenhet når vi endelig kan lande trygt og i full åpenhet på Jorden, men den tiden er ennå et stykke unna, ettersom enhver mulighet for fiendtlig innblanding fra det gamle hierarkiet først må være ryddet av veien. Mens vi venter på dette, fortsetter vi å støtte våre representanter som befinner seg på Jorden som står parat til å spille sine roller med hensyn til å gjøre forandringene til virkelighet. Alle vil etterhvert bli involvert i større eller mindre grad, ettersom det vil være mye som skal gjøres. Men likevel ikke så mye som dere kanskje har forestilt dere ettersom dere vil ha fordelen av kunnskap og utstyr som vil løfte dere mangfoldige år fremover i forhold til hvor dere befinner dere i dag. Vi kan hjelpe dere med å gjøre mange av de oppgavene dere har sett for dere som umulige, så mye enklere.

Vi håper at dere begynner å få en klar følelse av de nye energiene og evner å sette forventningene deres mye høyere enn dere tidligere har gjort. Det er mye som med fullt overlegg har blitt holdt skjult for dere som ville ha hevet den levestandarden dere i dag har, enormt. Dere vil med letthet tilpasse dere de nye levevis som vil bli presentert for dere. Takket være idéer som har blitt lagt frem for dere, kjenner dere allerede hvilket potensial for forandring som ligger foran dere. Faktum er at de utvilsomt vil overgå forventningene deres og dere vil føle at den største forandringen kanskje er å bli frigjort fra det som bokstavelig talt er en slavetilværelse, med lite tid til å gjøre det dere liker aller best. Gitt litt tid vil alt forandre seg, men først vil dere få oppleve et liv uten behov for penger slik dere er vant til. Det er kanskje å kreve for mye at dere skal begripe hvordan dere kan leve uten pengene, for det krever en helt annen forståelse og tilnærmingsmåte en dere er vant til slik dere lever nå. Hovedforskjellen vil være at alle har alt det de trenger og at ingen vil være foruten det de har behov for.

Nå begynner dere etter hvert å forstå hensikten ved livet på Jorden og med de løfter fremtiden holder for dere, vil dere kunne ha en mye mer avslappet innstilling til livet og være i stand til å takle hva dere enn måtte stå overfor. For mange er nåtiden fortsatt en utfordring. Det er karma som må ryddes opp i og mange ganger er det uavklarte ting som kan gå mye lengre tilbake enn deres forrige liv. Dette er tiden for å finne en endelig løsning på gamle problemer, men på samme måte som med alle deres tidligere liv, har dere inngått avtale om en plan som vil dekke alle deres behov. I virkeligheten er det ingen viktige ting som skjer tilfeldig, selv om det noen ganger kan synes slik. Dere har alle livsplaner som har til hensikt å fremme dere evolusjon, og oftest gjør de det, ettersom dere har Veiledere som sørger for at dere følger dem. Fri vilje er noe dere som regel benytter før dere inkarnerer inn i et nytt liv, selv om det også er sant at dere har det siste ordet i alle situasjoner når dere er inkarnert.

Dere kan se tilbake gjennom Jordens historie og vite at dere har påvirket den gjennom mange av livene deres. Sannheten er at Menneskeheten har blitt gitt frie hender til å skape sin egen fremtid og det er dette dere for øyeblikket opplever er resultatet av. Til å begynne med var dette hele hensikten med at dere lot dere falle ned gjennom de ulike dimensjonene, og når dere mistet kontakten med deres sanne selv, gikk dere i gang med å skape deres egne lover og regler for hvordan man skal leve. Utfordringen var å se om dere likevel greide å finne tilbake til Lyset og veien tilbake til Gud. Vi føler at dere har vist dere oppgaven voksen og at dere virkelig har lykkes, og i dag hjelper dere andre å finne sin vei hjem. Dere har blitt herdet gjennom livets ild, som er alle deres menneskelige erfaringer, og nå er dere vel utrustet til å hjelpe andre som er på samme reise.

Kjære dere; det blir presentert så mange forskjellige forklaringer om livets mening og hensikt. Dette kan være forvirrende, men når dere til enhver tid følger intuisjonen deres, så kan dere ikke gå mye feil. Og så må dere huske på at Veilederne deres hele tiden prøver å hjelpe dere, men det er jo selvfølgelig ikke så enkelt dersom en sjel ennå ikke har erkjent at de finns! Til slutt vil dere finne sannheten, fordi når det kommer til stykket, så er den det eneste som eksisterer.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg gleder meg over denne tiden sammen med dere, vel vitende om at mange av dere har våknet opp til sannheten og er sikret at dere kan legge de lavere dimensjonene deres bak dere. Dere har lært det de hadde å lære dere og nå er dere klare, dersom dette er deres ønske, å hjelpe andre som strever å finne sannheten. Den Galaktiske Føderasjonen ser med glede frem til den dagen, som nærmer seg raskt, når vi kan møtes som Ett, og arbeide skulder ved skulder i Lyset.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

fredag 17. juli 2015

Norsk -- SaLuSa 17. juli, 2015


SaLuSa 17. juli, 2015


Tiden flyr fortere enn noensinne og ting skjer i stadig økende tempo på Jorden og fordi dere har blitt gitt fri vilje til å selv bestemme hvordan dere vil leve sammen, så opplever dere nå konsekvensene av valgene deres. Det er helt åpenbart at dere kan ikke opprettholde de systemene dere har skapt, for de er i ferd med å bryte sammen og viser seg helt inadekvate for deres behov. Faktisk må det sies at dere har levd på lånt tid og det er allerede klinkende klart at dere ikke kan forhindre et sammenbrudd for den Menneskelige Rasen. Tideverv etter tideverv har dere forsøkt å etablere en populasjon som trives, men på samme tid har dere ikke lykkes i å få med dere de fattigste nasjonene. Problemene er nå så enorme at det er for sent å forhindre konsekvensene, som er at de gamle systemene faller fra hverandre og kollapser. Med andre ord vil dere bli tvunget til å endre måten dere lever og gjør ting på, dersom dere ønsker å løse de problemene dere har skapt. Det vil være en smertefull prosess, men det vil føre til at dere begynner å leve sammen på nye måter, hvor vibrasjonene har blitt løftet til et punkt hvor negativitet er praktisk talt ikke-eksisterende. Da vil dere forstå for alvor hvordan harmoni og fred kan opprettholdes og folk kan leve uten frykt. Vi kan forsikre dere om at det er mulig, og ettersom vibrasjonenes frekvens stadig blir raskere, vil dere ikke trenge å vente altfor lenge før dere vil oppleve positive forandringer. De mørke Sjelene får ikke lenger lov til å diktere fremtiden deres og planen deres for total dominans er nå ikke lenger gjennomførbar.

Vi oppfordrer dere til å fortsette å ha tillit til dem blant dere som arbeider for positive forandringer, vel vitende om at det er vanskelig å introdusere dem så lenge kaotisk tilstander fortsatt eksisterer mange steder. Gjennom lang tid har innovasjoner som kunne ha gjort livet deres mye lettere, blitt hindret i å komme menneskeheten til gode, men de kan ikke holdes tilbake stort lenger. Så snart tiden er kommet for å slippe løs disse nye idéene, vil dere gjøre raske fremskritt, og når det er trygt for oss å komme åpent blant dere, vil vi kunne gjøre mye mere for dere og sammen med dere. Det er mye som venter på å bli sluppet løs, som vil løfte dere raskt opp slik at dere vil skjønne at den Nye Tidsalderen er godt i gang.  Da vil dere gjøre et kvantesprang fremover med hensyn til teknologi som vil eliminere mange av de problemene som for øyeblikket gjør at dere står på stedet hvil. Var det ikke for de mørke Sjelenes aksjoner, ville dere allerede ha kunnet nyte en mye høyere levestandard. Men dette vil endre seg i nær fremtid.

Som dere har lagt merke til fortsetter forandringene å skride frem og gjør til virkelighet alt det som trengs for å ta dere inn i den Nye Tidsalderen. Moder Jord har en stor rolle i disse endringene og det finnes allerede tegn på hva det er som er i ferd med å skje. Resultatene vil være ganske dramatiske, men dere vil komme til å sette stor pris på dem når dere innser at de er til deres beste. De forandringene dere kanskje vil glede dere mest over er opprensningen av land og hav som har blitt forferdelig forurenset på grunn av Menneskets manglende omtanke for planeten og alle dens livsformer. Det er å beklage at det vil føre til dødsfall i dyreriket, men dere vil innse at de også er påvirket av de høyere vibrasjonene. I bibelhistoriene deres fortelles det at “Løven vil legge seg ned sammen med lammene”, og nå kan dere kanskje begynne å forstå hvordan det kan bli slik.

Deres skjebne har alltid vært en del av en større plan og kan ikke endres, men dere har fri vilje til å velge deres egen vei dit. Dere har lært enormt mye av det dere har opplevd og erfart og dette gjør Menneskerasen bare enda bedre. Husk at dere alle trådte villig frem for å gå gjennom de ulike tidsaldrene og øke deres visdom gjennom erfaring, og når dere ser dere tilbake, vil dere være glad for at dere gjorde det. Dere visste at uansett hva som skjedde vill dere ikke bli overlatt til dere selv og måtte finne veien hjem på egen hånd. Nå har dere føttene trygt plante på denne   fra nå av er det bare én vei og det er fremover. Det har vært mange tøffe prøvelser og mange utfordringer har blitt kastet i veien for dere, men dere har overvunnet dem alle. Dette betyr at dere ikke trenger å gjennomleve den samme tiden pånytt i de lavere vibrasjonene.

Fordi denne tiden er så enormt viktig for Menneskerasen, så er dere gjenstand for mye oppmerksomhet og mange “gamle venner” venter ivrig på deres tilbakevenden til de høyere vibrasjonene.  Disse nivåene er et mere naturlig hjem for dere og deler av deres evolusjon vil fortsette helt til dere vender tilbake til Kilden og blir Ett med Alt Som Er. Så gled dere over alt dere opplever og erfarer, fordi det er alt valgt for å passe med det dere trenger å lære, mens dere kontinuerlig utvikler dere i retning av det perfekte. For de av dere for hvem dette er nye tanker, vil vi fortelle dere at dere er udødelige, så på en måte spiller det ingen rolle hva dere velger å oppleve og erfare. Etter hvert som dere beveger dere gjennom de ulike dimensjonene, blir energien deres forfinet og vokser helt til dere omfatter et stort område av Rommet, og til slutt blir dere helt og holdent et Lysvesen. Dere har kanskje lest at dere er Guder som er i ferd med å bli formet, og dette er årsaken til at deres vei tar dere tilbake til Kilden til Alt Som Er.

Dere er for øyeblikket kun en representativ del av deres Vesen, men som nå vokser hele tiden etter hvert som dere løfter dere selv mer og mer inn i Lysets vibrasjoner. Livsreisene deres plasserer dere for øyeblikket blant sjeler på mange forskjellige utviklingstrinn, og dette er grunnen til at dere møter så mange utfordringer.  Det er helt naturlig for dere å bli trukket mot dem som er av liknende vibrasjon som dere selv, men av hensyn til hva som best tjener deres evolusjon, kan dere bli plassert i omstendigheter som best dekker deres utviklingsbehov. Ofte tilbringer dere mange liv sammen med den samme sjelegruppen, slik at dere kan hjelpe hverandre å få de nødvendige erfaringer slik at dere kan komme videre i deres utvikling. Dere vil nesten med sikkerhet innta ulike roller hver gang dere inkarnerer, og den store fordelen er at dere går gjennom livet og gjør deres fremskritt sammen med sjeler dere er sterkt knyttet til. Dette forklarer hvordan enkelte grupper kommer så godt overens, mens andre stadig møter vanskeligheter. Det handler alltid om hvilken type erfaringer som best vil tjene deres utvikling og læring.
Dersom dere befinner dere i en situasjon med vanskelige relasjoner innen familien, så husk på at dere har blitt plassert der for å lære visse ting av hverandre. Omstendighetene dere befinner dere i har alltid blitt lagt til rette slik at dere kan vokse åndelig og det er i de mer vanskelige forhold at dere lærer mest og lærer raskere. Så hvis dere føler at dere har en tøff tid på Jorden, så mist aldri av syne det faktum at ingen ting i livet deres skjer uten en god grunn. Sannelig, dersom deres bevissthet er økende, så føler dere kanskje allerede at det dere opplever og erfarer er en læringsperiode. Dere kan være helt trygge på at så snart dere har lært det dere skulle av erfaringene, så trenger dere aldri å gå gjennom dem igjen. Så gå utfordringene i møte med besluttsomhet om å overvinne dem på den rette måten med tanke på andre sjelers behov så vel som deres egne.

Når livet deres er fullført og dere ser tilbake og evaluerer det, hvilket alle sjeler gjør etter at de har “gått over”, så vil dere selv kunne se hvor godt dere har lykkes. Det finnes overhodet ikke noen bebreidelser dersom det er noen prøver dere ikke har bestått, for det vil alltid bli lagt nye muligheter frem for dere. Siden tiden slik dere erfarer den, ikke eksisterer, så har dere all den tid dere måtte trenge til å komme dere videre på deres åndelige reise. Når dere går gjennom livet, så vil dere ganske sikkert få en intuitive følelse av hva det handler om og vite hva som kreves av dere. Dere har tross alt mange venner både på og utenfor Jorden, som gir dere hjelp og følger dere på reisen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er som alltid rede til å tilby hjelp og kjærlig veiledning.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Webpage: Treeof the Golden Light
Translator: Leif

fredag 10. juli 2015

Norsk -- SaLuSa 10. Juli, 2015

 


SaLuSa  10. Juli, 2015

Ting fortsetter å gjære og det er kaos mange land, etter hvert som de gamle måtene å gjøre ting på viser tydelig at de ikke lenger kan gi dere det dere trenger. Problemet har blitt så enormt at det kreves massive forandringer for å bringe samfunnet deres tilbake på et nytt spor som kan føre dere frem til den Nye Tidsalderen. Forandringene er allerede i gang og er irreversible, ettersom det nye må erstatte det gamle for å ta dere ut av et system som ikke lenger dekker deres behov. Det er en prosess som kan virke foruroligende og skremmende for mange som har liten eller ingen forståelse av hva som skjer. Men etter hvert som flere og flere innser at løsningene må komme med en ny tilnærming til behovene deres, så vil også de menneskene som kan lede an tre frem i lyset. Som alltid veileder vi dem som har viktige roller å spille med å gjøre forandringene til virkelighet. Det er ikke mulig å gjennomføre dem uten noen grad vanskeligheter og krevende perioder for dere, men vi vil sørge for at de blir holdt på et minimum. Fortsett å ha en positive innstilling ettersom planen for fremtiden deres er omhyggelig etablert. Dere vil bli mer enn fornøyd med det endelige resultatet.

Altfor lenge har dere latt dere lede ved hånden av mennesker som har løyet og ført dere bak lyset, og dere har med overlegg blitt holdt i total uvitenhet med hensyn til deres sanne potensial og årsaken til at dere opplever dualiteten. Det har vært en formidable læringskurve som har gjort det mulig for dere å løfte dere opp fra liv med begrenset bevissthet, til et liv som vil vekke dere opp til deres sanne potensial. Som vi har fortalt dere mange ganger, er dere mye mektigere enn dere forestiller dere, men dere har med overlegg blitt ledet på villspor av usanne læresetninger, i tillegg til deres begrensete bevissthet. Alt dette er i ferd med å forandre seg i raskt tempo og stadig flere sjeler våkner opp til sitt sanne selv. Dere er i ferd med å komme ut av en lang periode av mørke og inn i Lyset, og det er ingen ting som nå kan hindre dere å gå hele veien frem til full bevissthet. Dette er allerede åpenbart tatt i betraktning det antallet sjeler som har våknet opp og som er i ferd med å lede dere videre på veien frem mot full opplysthet.Det finnes noen sjeler som ikke greier å løfte vibrasjonene sine opp, men dere kan være trygge på at de vil bli gitt all mulig assistanse for å lede dem i retning av Lyset. Det er ingen grunn til å "prøve å løpe før man har lært å gå" og Veilederne deres vil hjelpe slike sjeler til å våkne opp til sannheten. Så snart det begynner å gå opp for dere at dere at dere bevisst har blitt holdt i uvitenhet, så blir det mye lettere å begynne å forstå sannheten om dere selv. Dere er essensielt mektige sjeler som har gjort det modige valg å oppleve og erfare dualiteten og å takle de utfordringene som den konfronterer dere med. I løpet av deres mange liv har dere vært helt nede i den mørkeste avgrunn, men likevel har dere aldri mistet kontakten med deres høyere selv. Resultatet av dette er at mange av dere omsider har funnet den sanne vei som leder dere tilbake til full bevissthet. Når dere først begynner å våkne, så er det ingen vei tilbake til det gamle, og disse sjelene av Lyset vil frembringe en fullstendig forandring i måten dere lever deres liv på.Vi har fulgt med på utviklingen deres og de fremskritt dere har gjort, gjennom tusener av år og sett med våre øyne er det at dere har greid å gjenvinne så mye av deres bevissthet intet mindre enn en bragd på så kort tid. Historien deres viser hva som skjer når en sjel mister kontakten med Lyset og som følge av det, hvor vanskelig det har vært å løfte seg opp igjen. Dere har imidlertid bevist at det er mulig og i dag er det mange av dere som leder an på veien videre. Ved så å gjøre, bringer dere også andre med dere, og på den måter skyter oppvåkningen stadig større fart. Det er på sin plass å gratulere dere med at dere har vært situasjonen voksen og mestret utfordringene og ingen ting vil kunne stanse deres videre fremskritt. Gjennom lang tid har disse oppvåknede sjelene blitt skydd av andre som ikke evnet å forstå sannheten, men dette er i ferd med å forandre seg etter hvert som vibrasjonene øker. Meget snart vil det komme en ytterligere oppløftelse av deres bevissthet og sannheten vil finne veien til mange flere sjeler.Vi er så nær dere nå og besøker Jorden helt åpnet, i et slikt omfang at folk begynner å akseptere vårt nærvær på himmelen.  På grunn av våre høyt utviklete teknologier representerer ikke våpnene deres noen særlig fare for oss og mange av dere er kjent med at vi ved mange anledninger har satt dem ut av spill når de har utgjort en trussel. Dere kjenner til mange dokumenterte tilfeller hvor skipene våre har blitt sett over atomvåpeninstallasjoner, hvor vi har tatt grep for å forhindre dere i å starte en ny krig. Vi har lykkes med å opprettholde fred på Jorden, men vi er nødt til å godta det vi kaller mindre konfrontasjoner, av karmiske årsaker. Vi vil imidlertid nøye overvåke slike situasjoner og sikre at de ikke kommer ut av kontroll. Til slutt vil det bli en fullstendig slutt på all krig og varig fred på Jorden vil bli oppnådd. Fremtiden deres er sikret og de forandringene dere nå opplever er en del av den renselsen som finner sted.Gjennom lang tid har vi brukt vår innflytelse til å veilede deres forskere og vitenskapsmenn i en retning som vil resultere i fred i verden. Vi kan imidlertid ikke intervenere så lenge andre fortsatt støtter krigens våpen, men vi vil sørge for at de ikke blir brukt på en slik måte at der er risiko for en verdensomspennende krig. Jorden har blitt utsatt for kjernefysiske innretninger ved mange anledninger, men de vil ikke bli tillatt brukt flere ganger og vi er her for å sikre at dere er beskyttet. Dere har fri vilje, men etter hvert som dere beveger dere inn i den Nye Tidsalderen, venter en ny fremtid på dere, som ikke lenger tillater kriger som medfører omfattende død og ødeleggelse slik som tidligere har skjedd. Fred for alle mennesker vil bli mulig så snart de mørke sjelene er blitt fjernet. Dere vil ikke behøve å vente lenge for at verdensfred vil bli proklamert, men det er mye i form av nødvendige forandringer som vil kreves.I mellomtiden vil vi fortsette å overvåke aktiviteten Jordens aktiviteter, inkludert Morder Jords, ettersom hun også er involvert i de forandringene som foregår. De rystelser og vulkanaktiviteter som forekommer er for å gjøre større forandringer mulige, forandringer som vil resultere i en ny Jord, renset for alle rester av århundrer av vanskjøtsel og forgiftning av land og hav.  Dette kan se ut som en nærmest umulig oppgave, men med vår avanserte kunnskaper og ubegrensete ressurser, vil det ikke ta lang tid å gjennomføre. Faktum er at vi allerede er klare til å sette i gang sammen med Moder Jord og bringe henne tilbake til den jomfruelige tilstand hun var for mange tideverv siden. Disse oppgavene ville dere ikke være i stand til å klare med deres begrensete bevissthet, men vi vil være der for å hjelpe dere så snart renselsen kan begynne.Vi vet at mange av dere har økt bevissthetsnivået deres tilstrekkelig til å forstå hvordan sannheten har blitt feilaktig fremstilt for dere for å holde dere i mørke og uvitenhet. Dere kan være fullstendig trygge på at når det rette øyeblikk kommer, så vil det ikke bli kastet bort et øyeblikk med hensyn til å gjøre dere kjent med deres sanne historie og den vidunderlige fremtid som venter dere. Dere har muligens hatt visjoner om den nye Jorden, men i virkeligheten vil den overgå alle deres forestillinger om hva som er i vente for dere. Alle tårer og skuffelser dere har opplevd vil synes å være for ingen ting å regne når dere ser de fantastiske forandringene finne sted. Den skjønnhet og de undere dere vil få fryde dere over går langt ut over det dere for øyeblikket kan forestille dere.Jeg er SaLuSa fra Sirius, nok en gang kommet for å opplyse dere om hva som ligger foran dere. Borte vil all trussel om krig og ødeleggelse være og evig fred vil herske. Vi vil være ved deres side og hjelpe til med å gjøre den nye Jorden til virkelighet, og det vil være en frydefull tid for dere alle.


Tusen takk,  SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif