They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

putin

fredag 21. oktober 2016

Norsk -- Mike Quinsey 21. oktober, 2016.Mike Quinsey 21. oktober, 2016.

De færreste mennesker vet at det gjennom lang tid har foregått en krig i verdensrommet mellom Illuminati og Romvesener. Illuminati har gjort dette mulig ved å styre trillioner av dollar inn i sitt hemmelige Rom Program. Kampene har skjedd for å forhindre at Jorden ble fullstendig tatt over av dem.  Hadde de lykkes ville Jorden virkelig ha blitt en fengselsplanet. Da ville Jordens befolkning vært fullstendig i deres nåde mens de gjennomførte sin plan om å redusere folketallet omfattende, til en håndterbar størrelse.

Selv om kampene ennå ikke er over, har Lysets Styrker etablert seg som den sterkeste makt. Det er bare et spørsmål om tid før de kan erklære full seier og fjerne Illuminatis øverste ledelse. De vil bli plassert på et sted der de ikke lenger kan blande seg inn i deres fremskritt på veien mot å etablere den Nye Tidsalderen. Gjennom tusener av år har dere ikke kunnet gjøre de fremskrittene dere ønsket, men snart vil dere kunne være fullstendig frie til å følge deres egen vei og løfte dere opp i de høyere dimensjoner. Det er imidlertid mye som først må gjøres for å bringe den Nye Tidsalderen i full flyt. Med hjelp av deres venner fra verdensrommet, vil teknologiske nyvinninger som har vært holdt skjult for dere, komme frem i lyset slik at dere kan ta dem i bruk. Dere vil hurtig bli løftet inn i moderne tider med fri energi og hvor dere er fullt ut i stand til å forsørge dere selv. Og selvfølgelig er det mange hjelpere som vil bistå dere med å etablere den Nye Tidsalderen.

De forandringene som er påkrevet for at dere skal kunne gjøre slike kvantesprang fremover er planlagt og venter bare på det rette øyeblikk for å settes ut i livet med revalueringen av alle lands valutaer. Straks dette har skjedd, kan mange prosjekter begynne og disse innbefatter blant annet nødvendig distribusjon av utstyr som gjør dere i stand til å være selvforsynt med energi. Selvsagt vil ikke alle disse forandringene skje over natten, men dere vil helt opplagt bli oppløftet ved å vite at de virkelig har begynt. I alle trinn av deres vekst og utvikling vil dere være under overoppsyn av Høyere Vesener og disses nærvær vil være deres garanti for at alt vil forløpe som planlagt for å gi dere rask fremdrift inn i den Nye Tidsalderen. Med en slik utvikling vil vennene deres som kommer utenfra planeten, kunne besøke dere mye oftere og være til hjelp der det trengs.

Inntil pressefrihet igjen kan etableres, er dere nødt til selv å søke pålitelige kilder til informasjon. For øyeblikket blir det med overlegg lagt ut usann informasjon for å forvirre dere. Imidlertid er det sant å si at mange flere mennesker har våknet opp til sannheten og er ikke lenger så lette å føre bak lyset. Illuminatiene vil bli fanget inn, men lakeiene deres vil fortsette med sine forsøk på å holde sannheten skjult. Men den vil komme ut og ingen dekkoperasjoner i verden kan forhindre det. Allerede nå er det flere og flere mennesker som finner mot til å stå frem og «fortelle det de vet» og som tiden går, vil stadig flere følge i deres fotspor.

Vit at de mørke Sjelene aldri har fått det helt som de ville. Det er bare det at alle deres handlinger i større grad blir rapportert i mediene av en presse som trives best med sensasjonelle historier og «dårlige» nyheter. De virkelige nyhetene blir sensurert og inntil det blir frihet til å rapportere ting slik de virkelig er, vil dere aldri få vite sannheten om hendelser som skjer utenfor Jorden. Når omstendighetene tillater det, vil dere raskt bli gitt alle fakta om deres tid på Jorden og alle usannhetene i deres historie vil bli rettet opp. Fordi det er mulig å reise tilbake i tid, vil dere få de nødvendige fakta som beviser dette.

Når ting dere er glade i forandrer seg, kan det gjøre dere urolige, men dere må innse at alle ting er i kontinuerlig forandring fordi det gamle har ingen plass i fremtiden. Dere vokser med dette etter hvert som bevissthetsnivået deres øker som et naturlig resultat av de høyere vibrasjonene dere nå lever i. Som vi imidlertid tidligere har påpekt, så vil det komme til et punkt hvor visse sjeler ikke vil greie å oppnå det nivå som kreves for at de skal kunne stige opp. Dette er de sjelene som vil fortsette sin evolusjon ved å ta en annen vei enn dem som stiger opp etter hvert som vibrasjonene stiger. Igjen blir det understreket at alle sjeler vil befinne seg nøyaktig der de trenger å være for å fortsette sin evolusjon. Dette er ikke noe man kan velge ettersom man ikke kan være på et høyere nivå enn ens egne vibrasjoner.

På dette tidspunkt skulle vel de fleste av dere ha funnet deres rette plass for de siste dagene av den gamle Tidsalderen som raskt er i ferd med å bli erstattet av høyere vibrasjoner. For Lysarbeidere innebærer dette å være tilstede der det er behov for deres kunnskap og evner for å hjelpe andre gjennom den siste etappen og hjelpe dem å stige opp. Mange sjeler har overhodet ingen begrep om eller forståelse av den perioden de nå går gjennom, men såfremt de generelt sett lever mesteparten av livet med å gjøre godt for eller hjelpe andre, så vil de stige opp. Gjør simpelthen deres beste under alle omstendigheter og forsøk å behandle alle sjeler med Universell Kjærlighet. Dersom dere noen ganger ikke greier det, så bekymre dere ikke, for så lenge dere lærer av slike erfaringer, så vil dere fortsette å stige opp.

Så gi under ingen omstendigheter opp, men prøv å holde dere på deres åndelige vei. Veilederne deres vil med sikkerhet være ved deres side og dersom dere «lytter» til dem, vil de gjøre alt de kan for at dere skal holde dere på den veien dere har valgt. Dersom dere er av dem som foretrekker å be når dere trenger hjelp, så er det bare fint, for i disse stille stundene kan Veilederne deres komme dere nærmere. De vil la budskapet sitt bli tydelig for dere og dere vil være vel tjent med å følge det, selv om dere ikke kan se hva det til slutt vil føre til. Hvis dere gjør en feil beslutning og er i ferd med å gå i gal retning, vil de gjøre sitt beste for å få dere til å endre kurs. Husk på at de er oppstegne Vesener som vet hva dere går gjennom og har lang erfaring med hensyn til å veilede dere slik at dere holder dere til livsplanen deres.

Det er grunn til å tro måneden vil være av signifikant betydning ettersom aksjoner som har funnet sted, med all sannsynlighet vil resultere i positive resultater dere vil ønske velkommen. Deres tålmodighet har vært ekstraordinær ettersom forventede begivenheter mange ganger ikke har materialisert som forutsagt. En som dere lett husker er slutten av 2012 da den Nye Tidsalderen offisielt begynte, men som syntes å komme, og gå, uten at noe stort skjedde. Men på ett nivå skjedde det likevel ettersom dere ble bedre informert og siden den tiden har mange begivenheter funnet sted som har hjulpet den Nye Tidsalderen å manifestere. Dere så etter reelle forandringer, men kunne ikke se noen, men de hadde like fullt funnet sted. Siden den tiden har bevissthetsnivået deres økt og når dere ser dere tilbake, vil dere etter all sannsynlighet være enige i at dere nå er mer våkne og bevisste.

Dere har ventet så lenge på å bli befridd fra livets daglige prøvelser og utfordringer som kjennetegner livet i de lavere vibrasjoner. Alt skrider imidlertid frem på en måte som vil sikre at det endelige resultatet er til deres beste. Bortsett fra enkelte vanskeligheter, ligger veien deres til fremtiden klar, og dere vil nå det nivået som sikrer deres velferd og lykke.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 14. oktober 2016

NORSK -- Mike Quinsey 14. oktober, 2016.
Mike Quinsey 14. oktober, 2016.

Presidentvalget er det temaet millioner av mennesker i USA er mest opptatt av for øyeblikket, men det er en stor sannsynlighet for at det kanskje ikke vil gjennomføres likevel. Det synes som om grunnen er at en av kandidatene ser ut til å trekke seg.  Dersom dette skjer kan det være til uvurderlig hjelp sett i lys av den nær forestående starten på den globale revalueringen av verdens valutaer, som man da kan fokusere helt og holdent på, uten distraksjoner. Faktum er at den allerede kan ha begynt, men i alle fall er den svært nær å finne sted ved første anledning. Det ryktes at den allerede har begynt og det er ventet at det vil gå langsomt i begynnelsen på grunn av oppgavens enorme omfang. Det eksisterer for øyeblikket en viss følelse av at det haster med å få hele programmet i gang, hvilket vil glede så mange mennesker som ivrig har ventet på det.

Verden fortsetter å være preget av uroligheter og kaos, og det kan synes som om krig er uunngåelig, men dette er alt sammen i respons på de mørke Sjelenes forsøk på å tvinge seg til kontroll over verden. De vil imidlertid ikke bli tillatt å lykkes med dette ettersom Høyere Vesener vil sørge for at utfallet er i Lysets favør. Det er en plan på plass som vil forhindre at den blir forsinket, for ting har nå nådd et punkt hvor tiden er inne til å fullføre det hele. Ha tillit til dem som har fremtiden deres i sine hender, for de har full kontroll på det hele og har fullstendig oversikt over alt som skjer.

Når det gjelder Lyset, så gjør det ikke feil og planen for deres frihet skrider frem som planlagt og påkrevet, for å sikre at Oppstigningen finner sted. Ansvaret hviler nå på hvert enkelt menneske til å bestemme seg for hvilken fremtid de ønsker og om de ønsker å stige opp og leve ut sitt liv i samsvar med det. Selvfølgelig vil all mulig hjelp og veiledning bli gitt, men når alt kommer til alt, så er det opp til dere selv å løfte vibrasjonene deres tilstrekkelig til at dere kan greie det. Dere burde vite nå at en anledning som denne kommer på slutten av en syklus. Så legg dere i selen, så kan dere være viss på å lykkes, for dypt inne i dere vet dere at dette er sant.  Da dere vedtok livsplanen deres, hadde dere full tillit til at dere ville være i stand til å stige opp.

Dere har virkelig fått prøvd tålmodigheten deres, men hvis dere har greid å stå støtt i dere selv, kan dere betrakte dere selv å være godt på vei mot de høyere dimensjoner. Utfordringene med å overvinne de lavere vibrasjonene er tøff, og dere blir angrepet fra alle kanter, men ved å hold dere sentrert og ha full kontroll over dere selv, er dere godt på vei mot Oppstigningen. Å gå Lysets vei kan til tider være et ensomt liv ettersom få mennesker forstår hvorfor de er på Jorden og det er vanskelig å finne likesinnede mennesker. Ofte blir dere en ensom figur, men deres blotte nærvær på Jorden bidra til å spre Lyset. Etter hvert som dere løfter dere opp blir det lettere å unngå å bli påvirket av de lavere energiene ettersom de ikke lenger har noen tiltrekning på dere.

Tiden nærmer seg for at det blir mulig å fortelle folk den sanne grunnen til å oppleve og erfare de lavere vibrasjonene og også hvorfor det har vært nødvendig å inkarnere mange ganger på Jorden. Uansett hvilket nivå dere befinner dere på når syklusen ender, så vil dere i samsvar med dette være på det nøyaktig riktige nivå. Familier kan finne dette foruroligende med tanke på at de kanskje vil splittes opp, men husk på at hver eneste sjel har sin egen vei å gå. Noen ganger er imidlertid felleskapet så sterkt at sjeler likevel går videre sammen. Faktum er at noen familier kommer sammen for å dele en livsplan og det skjer ofte når de arbeider for Lyset.

Kjære Sjeler, dere er beundret og elsket for deres dedikasjon til deres ansvar og til enhver tid får dere hjelp til å fullføre deres livsplan.  Veilederne som ledsager dere er mektige Vesener som kan øve innflytelse på dere på måter som sikrer at dere er trygge og ofte kan de avverge ting som ellers kunne blitt en uønsket livsforandring. Hvis dere anerkjenner dem og «snakker med dem», kan de konversere mye lettere med dere og de vil plassere sine tanker i bevisstheten deres. De er etter all sannsynlighet mer bevisst livsplanen deres enn dere selv er og kan sikre at dere holder dere på den rette vei. Dette tar på ingen måte fra dere friheten til å gjøre deres egne valg, for de vil allerede vite om dette.

I en tid har Galaktiske skip kommet stadig nærmere Jorden, men før de deaktiverer usynlighetssystemene sine, vil dere ikke være i stand til å se dem. Avianerne holder seg imidlertid på avstand ettersom deres oppgave er å holde øye med hvordan Jorden og populasjonen hennes takler Oppstigningen. Det er i virkeligheten flere grupper som venter på å gjøre dere kjent med dem så snart det er trygt å gjøre det. Fremtiden deres er full av hyggelige overraskelser, ikke minst at dere vil få møte deres Agarthanske venner fra Inner-Jorden. Ting vil forandre seg så mye på så kort tid at dere vil ha stor nytte av å få hjelp til å finne deres rette plass i den Nye Tidsalderen. Den gamle er i ferd med å forsvinne raskt ettersom forandringer allerede finner sted, som til slutt vil løfte livskvaliteten deres.

Med alt det som foregår på Jorden er det vanskelig å ikke bli involvert. Det beste dere kan gjøre er å prøve å holde dere sentrert til enhver tid og bli observatøren heller enn å bli involvert. Selvfølgelig vil det være ting dere ikke kan hjelpe for å bli involvert i, men når dere står som et fyrtårn av Lys, kan dere bringe fred inn i en situasjon som ellers ville skape utblåsninger og konfrontasjoner. Dere har mye større evner enn dere kan forestille dere, men det er nødvendig at dere tror på dere selv for at de skal aktiveres. Det aller beste arbeidet deres kan noen ganger skje når dere er i den dypeste stillhet og bruker deres egen tankes kraft. Dere kan imidlertid ikke påtvinge noen deres tanker for de kan bli avvist dersom de ikke blir godtatt, og dette skjer ofte av grunner som har å gjøre med karmisk ansvar som må få spille seg ut. Dette gjelder også med hensyn til å sende ut healing-energier, for i noen tilfelle er det nødvendig at en sjel må gjennomleve hele forløpet til sin «sykdom» til beste for alle det angår.

Når dere har steget opp, vil dere bli en helt annen person enn dere tidligere var. Lyset deres vil bli så sterkt at dere vil ikke leke med eller la dere friste av lavere energier. Lyset vil være med dere i alt dere gjør og siden dere vil være sammen med likesinnete sjeler, vil dere leve et lykkelig liv fylt av glede og kjærlighet. Negative tanker vil ikke ha noen plass i livet deres ettersom vibrasjonene er altfor høye til at de kan eksistere der. Så budskapet er å begynne så snart som mulig og føle hvordan det er å leve med høynete vibrasjoner. Jo mere dere er i stand til å motstå de lavere energiene, jo mer vil de bli ute av stand til å påvirke dere, så husk at like tiltrekker like og unngå å tiltrekke dere dem.

Etter hvert som lyset fortsetter å øke på Jorden, vil «mørket» gradvis forsvinne. Dette er allerede i ferd med å skje og det forårsaker forvirring blant dem som er de mørke Sjeler, for de greier ikke lenger å holde energiene på plass. De er offer for det de selv har stelt i stand, men det er likevel aldri for sent for dem å vende seg mot Lyset.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 7. oktober 2016

NORSK -- Mike Quinsey -- 07:10:2016Mike Quinsey 7. oktober, 2016.

Tiden nærmer seg raskt for at begivenhetene vil sette i gang slik som forventet.  Alle de nødvendige arrangementene synes å være på plass og venter bare på den siste sjekk før ordren blir gitt til å la startskuddet gå for Revalueringen av verdens valutaer. Det har krevd enormt med planlegging for å nå dette punktet, i tillegg til koordinasjon og samarbeid med de mange, mange folk som er involvert. Det er helt klart at det har vært verdt ventetiden og det vil bli sett på som vendepunktet hvor det som skjer nå går i favør av dem som arbeider for Lyset. Det er fortsatt forvirring med hensyn til hva det er som skjer og dette er til dels forårsaket av dem som er imot forandringene som blir introdusert. Uansett vil det bli vinnere og tapere, men forandringene vil fullt og helt være til beste for hele Jordens befolkning. Alle vil bli gitt muligheten til å nå opp til en akseptabel levestandard og dagens urettferdige fordeling av rikdom vil bli eliminert.

Når det gjelder Guds vilje, er det ingen ting som kan forandre det endelige utkommet, uansett hva Illuminati måtte finne på å gjøre. Deres rolle i opposisjon til dem som er av Lyset, har gjort at så mange sjeler har løftet seg opp og kunnet utvikle seg mye raskere enn de ellers ville gjort. Dette betyr at så mange flere sjeler har nådd de vibrasjonsnivåer som gjør at de kvalifiserer til å stige opp. Det er ingen som velger ut sjeler til dette, for deres suksess er ene og alene takket være deres egen innsats for å utvikle seg ut av de lavere vibrasjonene og inn i Lyset. Det er ikke et spørsmål om totalt å bli et Lysvesen, men om å bli en som arbeider til beste for andre gjennom mesteparten av livet. Dere kan oppnå dette på så mange måter og det er ikke nødvendigvis avgrenset til dem som har en religiøs bakgrunn. Tilsvarende kan dere tjene andre på så mange vis, avhengig av hvilke behov de har, og det dreier seg ikke nødvendigvis om penger, selv om de som er rike kan gjøre fabelaktige ting fordi de har penger.

Når man vurderer ut fra hvordan situasjonen er i verden i dag, er det en del mennesker som anser forandringer som umulig, men det må understrekes at de som er av Lyset og som veileder Menneskeheten, er enormt mektige Vesener. De kan forandre vibrasjonene på Jorden slik at alle krigsvåpen slutter å fungere.  Så de kan tvinge gjennom fred og fra et karmisk synspunkt vil dette bli betraktet som en rettferdig belønning til dem som har båret sitt Lys høyt uansett hvilke vanskeligheter de har stått overfor. Når krig og krigsutstyr blir helt avleggs, kan fred og lykke raskt vende tilbake til Jorden. Og så mye mer godt arbeid kan bli gjort når folk føler seg trygge og ikke er redd for å bli straffet eller drept.

Noe av det aller viktigste dere kan lære på Jorden er «tilgivelse», hvilket kan være ekstremt vanskelig når man kan hende har blitt påført fysiske skader. Gjengjeldelse er en naturlig respons, men dersom dere ønsker å unngå mere karma, så er det beste å snu ryggen til og gå bort fra slike fristelser. Husk også på at om man ikke umiddelbart må betale for synder man har begått mens man er på Jorden, så vil man uansett måtte stå ansikt til ansikt med konsekvensene. Det krever en sterk vilje å beholde roen i slike situasjoner, men dere kan rett og slett minne dere selv på at enhver negativ handling vil måtte gjøres godt igjen, på et eller annet tidspunkt. Bibelens historie om Jesus fortalte dere om «å vende det andre kinnet til» og det er et symbol på hva dere vil være tjent med å strebe mot.  Behold roen og gå vekk fra fristelsen om å søke hevn.

Når dere betrakter ting fra en høyere posisjon av «kjærlighet», så oppsummerer dette hva dere alle burde konsentrere dere om. De nivåene dere da står overfor er av mere Lys og det er slik at dere kan bruke denne energien til å utføre mirakler. Den universelle energien er universalmedisinen for alle plager og sykdommer og etter hvert som dere løfter dere opp, vil dette bli den fremste egenskap i deres liv. Den er den ultimate energien med hvilken dere kan utføre mirakler. Selv på Jorden har den resultert i en del mirakuløs healing, og dette inkluderer også selv-healing. Det kan synes så enkelt å ta i bruk slik tenkning, men spesielt på Jorden blir dere bombardert av så mange forskjellige energier at det til tider er vanskelig å holde seg fokusert på «kjærlighet».

Lyset på Jorden leter opp mørket der det finnes og fyller det med høyere energi. Langsomt, men sikkert blir forandringene signifikante og gjør at Lyset forankres til glede for alle. Til slutt vil det ikke lenger finnes noen lavere energier på Jorden i det hele tatt og da har den Gyldne Tidsalderen begynt for alvor. Det vil bli deres første opplevelse av total fred på Jorden og den vil vare inntil 1000 år har gått, hvor igjen lavere energier vil bli tillatt å blande seg med de høyere energiene. Men når den tiden kommer, vil dere ha utviklet dere mye lenger enn til å bli anerkjent som Lys-Vesener. Så all den tid og innsats dere investerer i å løfte vibrasjonene deres vil bli rikelig belønnet og dere vil så visst aldri angre på det.

Dere vil kanskje legge merke til at regjeringene og deres politikk er under sterkt press for forandringer og at det er en generell bevegelse bort fra dem som er krigshissere. Folk har hatt mer enn nok opplevelser og erfaringer med ting som har med krig å gjøre og et sterkt ønske om verdensfred er i ferd med å slå rot. Dere har fortsatt en del såkalte «hete konfliktområder» hvor det ikke synes å være noe håp i sikte om å bringe fredelige løsninger. Disse er for avvirkning av karma som trenger å avvirkes før sann fred kan etableres. På samme tid spiller maktkampen seg fortsatt ut, men dere vil til slutt se at ting vil utvikle seg på akseptabelt vis ved at kampen for å få makt over folk blir holdt i sjakk.

Deres viten om at enorme forandringer er rett rundt hjørnet, synes å holde en del mennesker tilbake, men det beste rådet er å fortsette som før og forholde dere til forandringene etter hvert som de skjer. Det er ingen reell gevinst ved å først vente og se hva som skjer, for i det lange løp vil alle få fordeler av forandringene i forhold til de behov de har. Det kan ta litt tid før endringene når frem til alle, men dere trenger ikke bekymre dere for ingen vil bli glemt eller oversett. Husk også på at hjelpen dere blir gitt gjennom deres Galaktiske venner, også vil fortsette og således sikre at alt skrider frem så raskt og smidig som mulig. Etter hvert som nye oppfinnelser blir formidlet til dere, så vil livet raskt se helt annerledes ut og gjøre at dere får mye mere tid til deres egne behov. Dere kan være helt sikre på at alle detaljer er vel ivaretatt i planene som allerede er lagt, for å sikre at dere vil gjøre raske fremskritt inn i den Nye Tidsalderen.

Hold dere til deres egen Lysets vei og ikke la noen ting distrahere dere vekk fra deres intensjoner. Det finnes fortsatt grupper som kun er opptatt av sine «egne interesser» og som ikke skyr noe middel for å skaffe seg fordeler, selv om det er på bekostning av andre. Imidlertid vil deres suksess bli kortvarig og anstrengelsene deres vil til slutt føre til skuffelse.  De sliter allerede for å beholde maktposisjonene sine og før eller senere vil de bli stanset helt og holdent. De høyere makter vet eksakt hva som foregår og det finnes ikke noe sted for dem å gjemme seg.  De har mye å stå til rette for og de vil få sine lærepenger slik alle sjeler må når de har kommet på ville veier og bort fra Lysets vei. Ved å være tilstede i dualiteten lærer alle sjeler av sine erfaringer og får førstehånds erfaringer med hva som skjer når vibrasjonene deres blir lavere og de får mindre kontakt med Lyset

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiffredag 30. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey 30. september, 2016Mike Quinsey 30. september, 2016.

For hver dag som går kommer vi ett skritt nærmere at store begivenheter blir kunngjort og når situasjonen er positiv og de høyere Makter er sikre på at det er trygt, vil de sette i gang uten å kaste bort mere tid. Den opprømte forventningen stiger i de høyere dimensjonene når dere nå nærmer dere denne skjellsettende tiden som har vært ventet så lenge på og det er helt sikkert at et mektig steg forover snart vil bli tatt, med et potensial til å skje i løpet av bare noen dager. Bli imidlertid ikke skuffet hvis ingen ting skjer slik det har vært antydet, for det vil ligge svært gode grunner bak en eventuell utsettelse. Uansett forsinkelser, så er faktum fortsatt at ingen ting er forandret og de forandringene dere har ventet på, vil like fullt manifestere. Det er en tid og et sted for alt og det er til deres store fordel at de essensielle beslutningene blir fattet av dem som har en totaloversikt og forstår hva som finner sted på Jorden.

Størrelsesordenen og omfanget av det som skjer er mer enn dere helt kan fatte, men vit at dere er de privilegerte Sjelene som direkte får oppleve en slik vidunderlig tid. Sannheten er at dere er de som ble valgt ut til å stige opp i deres fysiske kropp og det vil bli en helt unik begivenhet. Det er viktig at dere forstår at på et visst nivå vil den «gamle» kroppen dere har hatt her på Jorden, forandre seg til en som er av mye høyere vibrasjoner. En behagelig overraskelse vil være at dere kan ikke ta med dere videre noe mindre enn den perfeksjonerte versjon av kroppen deres, fri for alle de lyter og defekter assosiert med de gamle vibrasjonene på Jorden. Forvent dere imidlertid ikke altfor mye altfor raskt, for alt vil komme etter hvert som tiden er moden på deres vei mot Oppstigningen. Gled dere over visjonene deres av en ny Jord, fri for alle restriksjoner og opposisjon fra dem som kun ønsker å tjene seg selv. Hold dere sentrerte og positive og la dere ikke villede av det som skjer omkring dere. Dere kan stå støtt midt oppi alle problemene som et strålende Lys som vil løfte andre opp.

Gjennom sine handlinger skaper Illuminatiene sitt eget fall, men de vil aldri slutte å prøve å oppnå sin ambisjon om å herske over hele verden. Det finnes ingen grenser for hva de er villige til å gjøre for å lykkes og som et såret dyr er de på sitt aller farligste når deres posisjon blir truet. Men dere kan være fullstendig trygge på at uansett hva de måtte finne på, så er det til ingen nytte, for deres dager er talte og nederlaget stirrer dem i ansiktet.  Det er ikke til å undres over at så mye skjer på samme tid, men ut av kaoset vil de mest oppmuntrende tegn komme, som helt tydelig vil signalisere manifesteringen av den Nye Tidsalderen. Dere som er av Lyset er på vei opp og vil snart nå et endringspunkt hvor dere legger de gamle energiene bak dere for godt og kan nyte fruktene av deres fremskritt.

Når dere stiger opp vil dere ikke trenge noen av «eiendelene» deres ettersom alt dere eventuelt måtte ha behov for allerede eksister i de høyere dimensjonene.  I tillegg vil dere ha evnen til å skape det dere måtte trenge ettersom tankens kraft vil sette dere i stand til å ha akkurat det dere ønsker dere. Gamle tankemønstre vil endre seg og siden dere med tankens kraft kan gjøre til virkelighet det dere har behov for, så vil det ikke finnes noen grunn til å samle seg rikdom. Penger vil da allerede høre fortiden til ettersom det ikke lenger er noe behov for dem. Mange andre høyst velkomne forandringer vil også finne sted etter hvert som den Nye Tidsalderen blir fullt implementert.

Hver eneste en av dere ble utvalgt til å være her i denne utrolig viktige tiden, for dere har alle noe å bidra med som vil hjelpe til å manifestere de nye energiene. Dere er gamle sjeler som har hatt så mange inkarnasjoner og har utviklet dere så godt at dere er potensielt klare til å stige opp. Dere har lært alt det de lavere vibrasjonene har å tilby, for dere har vært testet til det ytterste i dualitetens flammer og vist dere i stand til å overvinne de mange utfordringene dere har stått overfor. Nå er tiden kommet for at dere får deres vel fortjente belønning ved å legge de lavere vibrasjonene bak dere og ta steget inn i fryden og gleden i de høyere vibrasjonene.

Bare forestill dere hvor spennende og gledelig det vil bli å møte andre Raser som har ventet lenge på en slik anledning til å møte dere, men som tidligere har blitt instruert til ikke å blande seg inn i deres evolusjon. Det er mange andre som simpelthen er interessert i å bli venner med dere og dele sine avanserte teknologi med dere. Det er også dem som har fulgt deres utvikling og er full klar over at dere snart vil stige opp sammen med Moder Jord. De som er av de lavere vibrasjonene vil også gå videre og fortsette sin evolusjon som før. Fremtiden vil være full av overraskelser hvor dere blant annet vil møte gamle venner som står dere nær, og som nesten ikke kan vente med å få treffe dere igjen. Livet kan være vanskelig for dere akkurat nå, men mist ikke motet, ettersom det for dere som leser disse budskapene er nesten helt sikkert at dere er langt kommet på veien mot Oppstigningen.

Sannheten om så mange ting venter dere og vil bli lagt frem for dere på egnede tidspunkter. Mye av deres historie, slik dere forstår den, er temmelig fjernt fra sannheten og den er med vitende og vilje blitt «grumset til» av dem som ønsket å ha kontroll over dere. Imidlertid vil det bli vanskeligere og vanskeligere for dem å skjule sine motiver etter hvert som vibrasjonene stiger og sannheten bak det deres handlinger blir mer og mer åpenbar for alle.  Dere er mektige Vesener som på så mange områder har blitt holdt nede og dette betyr at dere i livet deres ikke har fått del i fremskritt som ville ha hevet livskvaliteten deres enormt. Fortvil imidlertid ikke, for alle disse tingene vil komme til dere i meget nær fremtid.  Bak mye av det dere har opplevd, står Vesener som dirigerer alt som skjer på Jorden. Selv om de negative Sjelene også utfører sin livsplan, så er resultatet at hele veien langs deres utviklingsvei, så stiller de dere overfor utfordringer som hjelper dere i deres evolusjon. Til tider er den rask og voldsom, men om dere kan greie å komme dere gjennom utfordringene, så vil dere utvikle dere mye fortere. Uansett hva som skjer, så er det en del av Guds plan for å hjelpe dere å finne veien tilbake til Gudskilden.

Det er så mye penger som venter på å bli distribuert at det vil komme en tid hvor ingen trenger å leve i fattigdom. Disse pengene vil være understøttet av edle metaller og derfor beholde sin verdi. Imidlertid er det slik at etter hvert som dere fortsetter å løfte dere opp, så vil de til slutt bli helt unødvendige og på ingen måte påvirke livskvaliteten deres negativt på noe som helst vis. Lev Kjærligheten og Elsk Livet, så vil det bli en aldeles strålende opplevelse ulik alt annet dere har opplevd tidligere.  Første prioritet er å dekke behovene til dem som lever under umenneskelige forhold på grunn av langvarige kriger og konflikter, og naturligvis vil kilden til problemene deres først bli tatt tak i.

Når dere ser dere tilbake og omkring dere, så vil det være åpenbart at forandringene har skutt fart og ut av dem vil komme en langt mer tilfredsstillende måte å leve på. Det vil skape splittelse mellom dem som ønsker forandringene velkommen og de som sitter fast i fortiden og ikke klarer å gi slipp. Men forandringene kan ikke holdes tilbake ettersom den Nye Tidsalderen allerede er godt i gang, og dere vil snart få se beviser på det. Det dere har ventet på er innen synsvidde og kunngjøringer som bekrefter dette vil bli gjort om kort tid. Fantastiske tider ligger foran dere og dere vil finne at det har vært vel verdt ventetiden.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiffredag 23. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 23. september, 2016.Mike Quinsey, 23. september, 2016.

Over hele verden skjer det konfrontasjoner og kamper etter hvert som de mørke Styrkene forsøker å demme opp for sine stadige tap. Dette er til ingen nytte fordi makten deres nå er temmelig fragmentert og de er i ferd med å miste kontrollen over utfallet av hendelsene. Deres dager er talte ettersom lederne deres ikke lenger er i stand til å kommandere sine tilhengere til å oppnå de resultatene de planla. Slutten på deres makt og innflytelse er i sikte og det er ingen ting de kan gjøre for å hindre at dette blir det endelige resultatet. Om dere så det hele fra utsiden, så ville dere likevel ikke vite alle sanne fakta ettersom så mye skjer på samme tid. De som arbeider for å få slutt på fiendtlighetene og bringe fred i verden, er imidlertid plassert der hvor de kan ha innflytelse på det som skjer, og enda viktigere, på utfallet.

Det er enda et godt stykke å gå før det blir helt åpenbart at enorme forandringer er på vei, men så fort det starter, så vil ting forandre seg raskt.   Alt dere har blitt lovet vil bli manifest på relativ kort tid, for alle forberedelsene er allerede gjort. En trøst når dere har måttet vente så lenge for at ting skal begynne å skje, er at mange flere sjeler har våknet opp til sannheten. Lyskvotienten har økt og en betraktelig økning i vibrasjonene har funnet sted. Dere er uovervinnelige og ingen ting kan forandre resultatet som vil se de som er av Lyset stige opp. Til slutt vil dere ta fatt på reisen som vil bringe dere tilbake dit dere kom fra, og dette har dere alltid visst i underbevisstheten ettersom dere visste hva det endelige utfallet ville bli, da dere valgte å slippe dere ned i de lavere vibrasjonene for å oppleve og erfare separasjon.

Så snart dere har vendt tilbake til de høyere nivåene, vil dere ha et aldeles vidunderlig liv foran dere. Som et Galaktisk Vesen vil dere ha friheten til selv å velge hva dere vil oppleve og erfare videre, men hele tiden med et blikk på deres pågående evolusjon. På alle stadiene finnes det alltid hjelp som vil gjøre at dere kan avgjøre hva som er de beste alternativene, men det endelige valget er alltid opp til dere. Ved å skaffe dere så mye erfaring i de lavere dimensjonene, har dere vokst som sjel, og er desto mektigere av den grunn. Faktum er at utviklingsraten deres har vært raskere enn om dere hadde forblitt i de hyere vibrasjonene.

Hold dere fokusert i deres egen energi, så vil dere være i stand til å nyte de forandringene som ligger umiddelbart foran dere. Forvandlingen av samfunnet deres og livene deres vil være mirakuløs, først og fremst fordi det vil forandre seg på alle mulige måter som vil løfte dere opp. Under normale omstendigheter ville slike forandringer kreve lang tid for å manifestere, men mesteparten av det harde arbeidet har allerede funnet sted. Det er mye som venter dere, som ligger akkurat utenfor synsfeltet deres, så som Lys-Byene som vil forbløffe dere med sin vidunderlige stråleglans. Som dere har blitt fortalt, så er den første så nær, så nær manifestasjon og vil bli etterfulgt av mange flere.

Ingen ting skjer uten at det har en spesifikk hensikt, så når ting skjer med et individ eller en gruppe sjeler, burde det være mulig å forstå grunnen. På den måten vil alle erfaringer være av verdi, og dersom det er for å avklare karma, så skulle dere være i stand til å forstå hensikten. Alt som skjer er av betydning på et eller annet vis, selv om det ikke er synlig for dere. En læring som har skjedd gjennom en reell, fysisk erfaring er nødt til å gjøre inntrykk på dere og vil nesten helt sikkert ikke bli glemt. Så nå du gjennomgår en nødvendig opplevelse eller erfaring, forsøk å forstå hensikten bak den. På den måten trenger dere kun å gå gjennom læringssituasjonen én gang. Når det gjelder evolusjonen, så ville jo livet vært meningsløst dersom det ikke gav dere anledning til å komme videre i deres utvikling.

Nå som dere står på terskelen til å lære så mye om deres egen evolusjon, er det viktig at dere legger merke til det dere opplever og erfarer. En læringsmulighet vil ikke nødvendigvis bli presentert for dere på nytt, så pass på, når dere blir satt på prøve, at dere tar utfordringen på alvor.  Dersom dere ikke gjør det, så vil den temmelig sikkert komme tilbake igjen.  Dere blir ikke satt på større prøver enn dere har evner til å mestre, så dere skulle forvente å komme ut av dem som vinner. Det kan tenkes dere har venner og slektninger som ikke synes å ha noen særlige utfordringer i sine liv, men da er det viktig at dere forstår at dere til dels selv valgte hvor raskt dere ville utvikle dere. Siden vi befinner oss i endetiden er det bare naturlig at de som var nær fullførelse ville ønske å prøve å avvikle resten av det karma de fortsatt har igjen, slik at de blir i stand til å stige opp.

Universet er fullt av liv, men det som eksiterer i de høyere dimensjonene kan ikke sees av dere. Dersom slike livsformer imidlertid ønsker å bli sett, vil de senke vibrasjonene sine og har gjort dette mange ganger når de har besøkt Jorden. Mer høyt utviklete sjeler vil også anta en fysisk kropp dersom det er behov for det, når de skal utføre et eller annet arbeid på Jorden. Dimensjonene flyter sammen på enkelte steder og når dette skjer kan det hende at dere får se «visjoner» av de høyere Sjelene. Det er slikt man vanligvis kaller at vedkommende hadde et «syn». De «usynlige» deler også det samme rom hvor dere befinner dere, og noen ganger vil folk få se et kort glimt av dem før de forsvinner igjen.

Mange mennesker går gjennom en utfordrende tid, de forsøker å leve sine liv som best de kan og unngå å bli dratt inn i negative problemer. De som greier dette, greier det ved å konsentrere seg om alt som er positivt og ved å leve i en energi av kjærlighet til alle mennesker. Dette kan være vanskelig når man blir konfrontert med fiendtlige mennesker eller situasjoner, men så lenge man klarer å være sentrert i sin egen energi vil man komme deg gjennom det. Hver gang man greier det, styrker man sin posisjon, og vil vokse mot et punkt der man har løftet seg over å re-agere på det negative rundt dere. Det kan synes vanskelig, men vær sikker på at det er en sinnstilstand dere kan oppnå og dere blir upåvirket ved å være Kjærlighet i Aksjon.

Dere vil finne at mennesker føler seg mer avslappet og oppløftet av deres høyere energier og vil undre seg hvordan dere har greid det. Hele deres fremtoning og måten å leve livet deres på, vil tiltrekke seg andre som kanskje kommer for å få råd og ønsker å lære deres hemmelighet. Det er ingen grunn til at dere ikke skulle fortelle dem det og gi dem oppmuntring til å følge deres eksempel. Å fremvise Universell Kjærlighet i alle situasjoner er hva de vil prøve å oppnå, og det er lettere sagt enn gjort, men man må begynne på et eller annet vis en eller annen gang. Hver eneste sjel vil før eller senere stå overfor en slik utfordring, og dersom de virkelig ønsker å lykkes, finnes det ingen grunn til at de ikke skulle greie det.

Gjør deres beste selv om dere mislykkes fra tid til annen, for det er bedre å ha prøvd enn ikke å ha det. Alle erfaringer bidrar til deres utvikling uansett om dere føler dere gjør fremskritt eller ikke. Dere har også de trofaste Veilederne dere ved deres side, som alltid er tilgjengelige for dere og oppmuntrer dere til å gå videre. De vet at innsatsen deres vil bli belønnet når tiden kommer og at dere vil lykkes, så fortsett å være positive og ha tillit til evnene deres.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.                                            

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 16. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey. 16. September, 2016.Mike Quinsey. 16. September, 2016.

Det synes klart at alle ting som har med «Revalueringen» å gjøre, nå har nådd et punkt hvor alle G20 landene som er involvert, nå er klare til å sette den ut i livet. Det er simpelthen et spørsmål for dem som har ansvaret, om å arrangere overgangen på en slik måte at alt skjer på velkoordinert vis. Dette vil bli det første historiske steget mot å skape fred på Jorden. Det er fortsatt et godt stykke å gå før total fred kan proklameres, men hvert eneste land vet at når de nå først har signert avtalene om fredelig koeksistens, så vil de bli forvist fra Jorden dersom de bryter dem. Så fryd dere over at den lange ventetiden på det nærmeste er over og at en fredfull fremtid er sikret for dere og for dem som kommer etter dere.

Det er naturlig at dere lurer på hvordan man kan få stanset de siste gjenværende mørke Sjelene, men dere kan være trygge på at de som lager problemer vil bli fjernet fra planeten og plassert der hvor de ikke lenger kan blande seg inn i de planlagte forandringene på Jorden. Det er mulig at mange av de mørkes Sjelenes lakeier vil overgi seg og ikke lenger utgjøre noen fare for vanlige mennesker. Etter hvert som Jorden stiger opp, vil det ikke lenger finnes plass for noen mørke sjeler og deres negative handlinger. Meget snart vil de mange forsinkete prosjektene, som vil løfte Jorden opp, kunne begynne og gjøre de mange velkomne forandringene til virkelighet og ta dere med stor fart inn i den Nye Tidsalderen.

Mange lurer på hva som vil komme til skje i kappløpet mot det Hvite Hus nå som mange uttrykker tvil om Hillary Clintons helse. Donald Trump synes ikke å være genuint interessert i å bli president og Bernie Sanders venter i kulissene. Med ett synes situasjonen svært usikker ettersom Trump akkurat har tatt sterkt innpå Clinton etter å opplevd en oppsving i sin støtte. Det som er helt sikkert er at Illuminatiene er ekstremt bekymret over hvordan alt nå har snudd seg mot dem. Vær trygge på at uansett hva som hender, så vil Lyset vinne og ingen kan hindre Lysets fortsatte fremmarsj mot seier.

Det er ingen tvil om at etter hvert som vibrasjonene stiger, så våkner stadig flere mennesker opp med hensyn til hva som foregår, med det resultat at de begynner å stille spørsmål der hvor de tidligere bare godtok det de ble fortalt. For eksempel har 11. september aldri «blitt borte» og stadig nye bevis blir lagt fremfor at det var en nøye planlagt «rivning» i regi av Bush-familien. Det har alltid vært forventet at mye vil komme for en dag på slutten av den gamle syklusen, som vil bringe sannheten til overflaten. Det har gjennom lang tid vært spekulert mye på hvem som sto bak 11/9, men nå foreligger det uomtvistelige beviser og de som er ansvarlige vil måtte stå til ansvar. Det er ingen som kan komme unna å bli konfrontert med sannheten.

Når dere etter døden analyserer og evaluerer livet deres, er det ingen som peker på dere med noen klandrende pekefinger, men dersom dere har begått feil må dere se dem i øynene og erkjenne dem. Så kan dere drøfte fremtidige handlinger med Veilederne deres med tanke på å få ytterligere opplevelser og erfaringer som kan hjelpe dere å overvinne deres svakheter. Imidlertid er det slik at på slutten av en syklus, så er det ikke nødvendigvis slik at dere pådrar dere mere karma, men avhengig av feilenes natur, så vil Nådens Lov komme til anvendelse. Som vi tidligere har slått fast, så er ikke hensikten med livsrevyen å straffe dere for de feil dere har gjort, men å bli enige om en vei videre, med nye opplevelser og erfaringer, som kan hjelpe dere å ikke gjøre dem påny.

Husk på at hver eneste erfaring har verdi og hvis den veien dere velger gjør at dere bruker lengre tid frem til Oppstigningen, så spiller det liten eller ingen rolle. Dere har hele evigheten på dere til å lykkes og ingen vil legge press på dere for at dere skal «sette opp farten», men dere vil så visst få all mulig hjelp. Veilederne deres har vært gjennom slike utfordringer tidligere og har all den erfaring som trengs for å kunne hjelpe dere. Ta kontakt med dem når som helst dere har behov for hjelp og de vil være lykkelige over å stå til tjeneste.

Det er to hovedveier som fører folk fremover i sin utvikling. Den ene er begrenset til de lavere vibrasjonene mens den forsøker å finne en vei gjennom tredje dimensjons turbulens og problemer. Den andre hjelper dere å finne veien mot høyere vibrasjoner ved hjelp av Lysets kraft, og den blir sterkere og sterkere. Disse to kan ikke fortsette å stå i opposisjon til hverandre og til slutt er det bare Lyset som vil være igjen, og gå av med seieren. Allerede nå er det inne i et stormløp fremover ettersom som stadig flere sjeler våkner opp og gjennomskuer det narrespillet som foregår. Sannheten ligger inni dere og de som greier å skjelne de positive energiene fra «all støyen», vil helt klart gjøre raske fremskritt. Dere vil bli i stand til å identifisere de sjelene dere kan stole på og følge deres veiledninger og anbefalinger for å skape deres egen vei fremover.

Dere vil få all mulig oppmuntring til å finne deres egen rette vei. Når dere først finner den, kommer dere til å gjøre raske fremskritt på veien mot Oppstigningen. Som alltid vil dere bli hjulpet til å overvinne de problemene dere måtte møte på veien. Dersom noe føles riktig for dere, så kan dere være sikre på at det er det. Identifiser dere med dem hvis arbeid helt tydelig er av Lyset, og følg deres råd og veiledning når dere har behov for hjelp. I denne tiden vi nå befinner oss i, er det mange sjeler som blir brukt til å spre Lys og Kjærlighet. Med den erfaring dere nå har, skulle dere være i stand til å identifisere dem som er lærere for den Nye Tidsalderen.

De mange forandringene som bare venter på å bli kunngjort, vil snart være over dere og ingen vil bli tillatt å gripe forstyrrende inn i dem. Alt ligger klart i støpeformen og alt er klart til å sette i gang når startskuddet går. Imidlertid kan det fortsatt gjøres små justeringer i planene hvis det er behov for det.  Det som er i ferd med å skje nå som dere befinner dere i den tiden som har blitt kalt «Sjelens Innhøstingstid», er deres oppstigning inn i de høyere vibrasjoner. Dere har reist langt og opplevd mange liv på veien mot å våkne opp fra deres langvarige søvn i Sjelens Mørke Natt. Der dere i dag står, er dere en sjel som har løftet dere selv opp og blitt i stand til å skjelne hva som er av Lyset og hva som fortsatt er av det mørke.

De som støtter de mørke Sjelene har fortsatt kontroll over det meste av massemediene. Men igjen er det forandringer planlagt slik at sannferdig og pålitelig informasjon skal bli tilgjengelig for alle. Forutsatt at dere bruker intuisjonen deres til å skjelne mellom sant og usant, så er fortsatt Internett deres beste kilde til nyheter ettersom det kan gi dere pålitelige oppdateringer med hensyn til hva som faktisk skjer i verden. Dere har en tendens til å se mot Vesten for å finne informasjon og for øyeblikket er dette deres beste kilde. Men etter hvert som mer og mer sannhet avdekkes, vil informasjonen spre seg over hele kloden og til slutt vil alle sjeler bli klar over sannheten.

Det er så viktig at alle dere som har funnet veien fremover konsentrerer dere om alt som er positivt. Når dere så gjør, gir dere kraften deres til de energiene som gjør at forandringene blir til virkelighet og det kan ikke understrekes ofte nok at det dere fokuserer på, og gir deres energi til, er det som blir til virkelighet, selv om det kanskje ikke var deres hensikt.  Lyset har allerede seiret, men det er ingen grunn til å ikke fortsette å ha en positiv innstilling. Det er mye som skal gjøres og om ikke lenge vil dere bli kallet på til å innta fremtredende posisjoner i forbindelse med forandringene.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.                                            

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 9. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 9. september, 2016.Mike Quinsey, 9. september, 2016.

Tiden går uopphørlig, men det gjøres store fremskritt med hensyn til iverksettelsen av de forandringene dere har ventet så lenge på.  Fra deres perspektiv kan det oppleves som om det skjer den ene forsinkelsen etter den andre, men faktum er at de er nødvendige steg for å sikre at når det første skrittet først blir tatt, så er det ingen ting som kan hindre det ønskede resultatet. Dere kan være forsikret om at det foregår mye i kulissene og at «sett i gang» signalet vil bli gitt når alt det nødvendige er på plass. Det er Høyere makter enn dem på Jorden som har overoppsynet med alt det som skjer, så dere kan være fullkomment trygge på at det endelige målet er full seier for Lyset. Det er derfor svært viktig at dere til enhver tid holder fokus på de ønskede forandringene som snart vil begynne. Planleggingen for denne tiden har pågått i lang, lang tid og ingen ting vil bli tillatt å forsinke det endelige resultatet mer. Lysarbeidere fortjener ros for sin usvikelige støtte og positive tro på fremtiden.

Etter hvert som vibrasjonene øker, så gjør også den oppløftelse de avstedkommer for dem som evner å respondere. Resultatet av dette er at det etter hvert blir lettere å sette ytterligere fart i de forandringene som er klare til å implementeres. De vil til slutt forandre deres syn på livet og gi dere mye mer individuell tid til å følge deres egen livsplan. Sannheten vil være deres styrke og etter hvert som tiden går, vil dere lære deres sanne historie og vite med sikkerhet i hvilken retning dere er på vei. Mye tid er mistet på å forfølge falske mål, men like vil de erfaringene dette har gitt dere styrke deres besluttsomhet om å holde dere på rett vei. Mange lurer på hvordan de nær forestående forandringene skal kunne iverksettes uten at de skaper full forvirring. Svaret er at planleggingen for denne tiden har vært særdeles omhyggelig og blitt endret og tilpasset når nye omstendigheter har dukket opp. Det er et enormt antall avanserte Vesener som står bak og bidrar til planens gjennomførelse og som vil tre åpent frem for dere når omstendighetene tillater det. De har fulgt utviklingen deres gjennom tusener av år og står nå klare til å hjelpe dere over de siste hindringene. Seieren er deres og vil ikke bli fornektet dere.

Hadde det ikke vært for de Galaktiske Vesenenes nærvær, ville dere nå ha levd under svært restriktive forhold, som i et fengsel, og totalt under de mørkes Sjelenes kontroll. Imidlertid var det aldri meningen at de skulle bli tillatt å utøve en slik kontroll over dere, for fremtiden deres var allerede planlagt å ende med full suksess og muligheten til å stige opp. Dette er normalt på slutten av hver syklus, forutsatt at Lyset har nådd det nødvendige nivå. Dette betyr at Oppstigningen er sikret for dem som virkelig ønsker å stige opp og har vært i stand til å løfte seg over de utfordringene som har blitt lagt foran dem. Dette innebærer å uttrykke dere selv med Universell Kjærlighet og på denne måten ta inn over dere at dere Alle Er Ett. Det er ikke enkelt å akseptere alle andre når dere er midt oppi dualitetens kontraster, fordi den fokuserer på separasjon og vektlegger ulikheter mellom mennesker. Mesteparten av tiden betrakter folk seg som forskjellig fra hverandre, og dette gjør det vanskelig å komme sammen i sann kjærlighet og forståelse.

Lysarbeidere hjelper andre gjennom sitt eksempel og med dette menes alle sjeler som anerkjenner at Alle Er Ett. Ved å behandle andre som deres likeverdige viser dere medfølelse og forståelse og dette vil hjelpe til å løfte opp dem omkring dere. Selv den miste handling som er gjort av kjærlighet påvirker andre og de vil følge eksemplet. Det er ikke nødvendigvis slik at dere må tilhøre en praktiserende gruppe for å vise deres kjærlighet til andre vesener, og det er ikke forbeholdt noen gruppe heller. Gud er Kjærlighet og Alt Som Er. Det er deres naturlige legning å være et kjærlighetsfullt Vesen, men erfaringene deres i dualiteten har lært dere at alle er ikke likeverdige og at noen er det best å holde seg unna og se ned på. Etter hvert som dere vokser åndelig gjennom deres erfaringer, vil dere imidlertid begynne å forstå sannheten og bli i stand til å akseptere alle sjeler uansett hvordan de måtte se ut eller hva de tror på.

Midt iblant dere finnes barn som er kommet for å vise dere veien ut av den forvirringen som utdannelses-systemet deres har skapt. Det gir ikke rom til disse barnas stil eller utvikling og hindrer således dem som ellers kunne hjelpe til å vise veien til full forståelse av deres sanne selv. På et eller annet tidspunkt må sannheten komme frem slik at man kan kaste all upresis informasjon på historiens søppeldynge. Reell vekst vil ikke finne sted så lenge dere hele tiden prøver å utvikle dere basert på informasjon som i bunn og grunn har hatt til hensikt å holde dere tilbake. Sannheten vil med tiden være det eneste som står igjen etter hvert som all usann informasjon blir forkastet, og tiden nærmer seg for at til og med deres historie må skrives om, slik at den gjenspeiler sannheten om deres lange reise gjennom dualiteten. Gjennom hele denne syklusen har dere strevd for å finne deres sanne Selv og det er nødvendig at dere forstår hvordan det ble til. Dere vil da bli i stand til å utvikle dere atskillig raskere og sannheten vil bli etablert en gang for alle.

Krig og alle andre ting som er assosiert med den, vil ikke kunne bli med inn i den Nye Tidsalderen, og på den måten blir det mulig å etablere permanent fred. Dere nærmer dere allerede et slikt punkt og dere vil finne en generell bevegelse i retning av å etablere et nytt samfunn. Et samfunn fritt for fordommer og opplæring i usannheter, og som er tuftet på Kjærlighet og Lys. Den logiske følgen av dette er at de Vesenene som nekter å gi opp sine gamle måter å gjøre tingene på, vil fortsette som tidligere, men bli flyttet til en annen lokalitet hvor de kan fortsette sine erfaringer. Med tiden vil også de bli gitt en ny anledning til å endre sin atferd og vende tilbake til Lyset.

Det er naturlig at folk er bekymret om hva som vil skje med andre familiemedlemmer og venner, men så lenge man er klar over at alle sjeler blir gitt like store muligheter til å utvikle seg, og hjelp til å holde seg på sin egen Vei mot Lyset, så finnes det ingen grunn til å bekymre seg. I den tiden vi er inne i nå, er det aller viktigste at hver og en fokuserer på sine egne behov. Intuitivt vil dere vite at dere har kommet lengre i deres utvikling når dere finner det lettere å holde seg i Lyset og beholde roen når andre blir urolige eller redde. I slike situasjoner kan deres nærvær påvirke andre til også å forholde seg rolig, og dersom dere er en gruppe likesinnede mennesker, vil denne evnen øke enormt.

Faktum er at evnene og kraften deres øker hele tiden og vil bli mer og mer merkbare når det gjelder deres tanker. For eksempel vil det etter hvert bli helt åpenbart når det gjelder selv-healing eller sågar fjernhealing. Husk på at når dere sender ut tanker med intensjon om å skape healing, så vil de alltid nå frem til målet, men noen sjeler setter opp en sperring mot dem. Generelt sett er Uforbeholden Kjærlighet kraften bak healing og uten denne blir effekten minimalisert.
Det er mye som skjer på Jorden i disse dager som vil føre til de kunngjøringene dere så lenge har ventet på. Når det gjelder «re-valueringen» befinner alt seg på et trinn hvor en endelig sjekk kan gjøres for å sikre at all nødvendig dokumentasjon er på plass.  Så man ser ikke for seg at dere skal behøve å vente mye lenger.  Dere kan være forsikret om at så snart forandringene er i gang, så er det intet som kan forhindre det endelige resultatet. Scenen er rigget, alt ligger klart, og de som skal delta aktivt er klare til å sette i gang på kort varsel.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. 

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

putin