They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

torsdag 28. september 2017

PROFIL LIEF KLYVE -- 1952 -- 2017


PROFIL LIEF KLYVE -- 1952 -- 2017


Dear Readers,

With a heavy heart we inform you that Leif has transitioned. The ones that can take his assignment with these translations, kindly contact In Spain, just arriving at Tito's home, after a long motorcycle trip from Norway

Mitt navn er Leif Klyve. Jeg er født i Norge i 1952.

Livet mitt har vært preget av akademiske studier i biologi og naturvitenskap så vel som pedagogikk og jeg har hatt en bro karriære på disse feltene. Jeg nesten gav livet mitt for karrieren og måtte kaste inn håndkledet for å redde helsa.

I denne tiden med stillhet og ro, fikk mi indre stemme anledning til å bli hørt og jeg ble oppmerksom på mitt åndelige aspekt. En fantastisk gave som har gitt meg mye glede og lært meg å leve fra hjertet. Det var det som fikk meg til å ville gjøre en innsats for å gjøre SaLuSa’s budskaper tilgjengelige for de i Norge som ikke leser Engelsk med letthet.
My name is Leif Klyve. I was born on 1952 in Norway.

My life has been characterized by academic studies in biology and natural sciences as well as pedagogics and I have had a career in these fields. I nearly gave my life to career and had to stop working to save my health.

During those times in peace and quiet, my inner voice let itself be heard and I was awoken to the Spiritual aspect of myself. A wonderful gift that has filled my life with so much joy and taught me to live from the heart. That’s what spurred me to do an effort to make SaLuSa’s messages accessible to the Norwegian people who do not easily read English

fredag 16. juni 2017

Norsk -- Mike Quinsey 16. juni, 2017.Mike Quinsey 16. juni, 2017.

Oppstigning er garantert og tidslinjen er sterk nok til å bære den frem til fullførelse. Året 2024 er fortsatt det året den er planlagt å skje, men skulle det dukke opp ting som krever endringer, så kan det bli først i 2025. Jeg nevner dette bare slik at dere skal kunne forberede dere på en slik eventualitet. Det er fortsatt meget sannsynlig at en skjellsettende begivenhet vil skje før dette året er omme og den vil ha helt klar sammenheng med de kommende forandringene. Etter hvert som tiden går mister de mørke Sjelene stadig mere av sin evne til å bestemme hvordan ting vil utspille seg i avslutningssyklusen og de vil være ute av veien lenge før de virkelig store forandringene kommer. For øyeblikket vil mesteparten av det som skjer foregå ute av syne for dere, men når det er trygt, vil hendelsene begynne å bli synlige for dere. Dere vil da fryde dere over feiringene og lykken som vil senke seg over Jorden når den tiden kommer.

Vibrasjonene på deres Jord er de laveste i Solsystemet og dette er grunnen til at de føles tunge og ukomfortable for de av dere som løfter vibrasjonene deres til et høyere nivå.  Ting fortsetter imidlertid å forandre seg, for vibrasjonene øker stadig og dere vil finne at når dere bruker energien deres til å løfte dere selv opp, så vil det gradvis bringe subtile endringer inni dere. Noen er likevel et direkte resultat av naturlig progresjon, men et reelt kvantesprang vil komme når dere kan ta i bruk fri energi teknologi. Av nødvendige årsaker vil disse først bli gitt til dem som har det største behovet før det blir gjort tilgjengelig mer generelt. Dette vil være det største fremskrittet dere noensinne har blitt gitt og vil forandre hele måten deres liv fungerer på. I stor utstrekning vil det eliminere all fattigdom og redde Jorden fra ytterligere ødeleggelser ved ekstraksjon av hennes dyrebare ressurser.

Mye av aktiviteten på Jorden foregår i hemmelighet og ute av syne for dere, men når dere ser inn i fremtiden vil det, etter hvert som dere utvikler dere, bli en større tendens til å gå under Jorden hvor det generelt sett anses å være tryggere.  Jordskorpa strekker seg mange hundre kilometer nedover og er på de dypeste nivåene bebodd av Vesener som ikke er av Menneskerasen. Noen av dem har vært på Jorden i hundrevis av år, men husk på at de høyere utviklete av dem mest sannsynlig lever i mange hundre år.  Menneskets livslengde fortsetter å øke gradvis slik det har gjort for en tid, og når vibrasjonen stiger enda høyere vil aldringsprosessen komme til et punkt hvor den vil gå dramatisk langsommere og tilslutt stanse, og dere vil holde dere i moden, men ung alder.  Tankens kraft vil da være det virkemiddel dere bruker til å fremstå akkurat slik dere selv ønsker.

Dette er en tid hvor det er nødvendig at dere har et åpent sinn ettersom så mye av det som vil bli avdekket vil vise at dere har blitt foret med usann informasjon og ført bak lyset i mange, mange år. Det er vel ikke langt fra sannheten at ingen ting i virkeligheten er slik dere har blitt forledet til å tro. Dette avhenger imidlertid av hvilke kilder deres oppfatninger og tro bygger på. Noen er nærmere sannheten enn andre og alt tatt i betraktning frembærer Buddhismen mere sannhet enn de fleste andre kilder.  Imidlertid vil de av dere som har utviklet deres intuisjon kunne ha kommet nærmere sannheten enn andre. Dersom noe føles riktig, så er det sannsynligvis det, men søk om mulig alltid informasjon fra pålitelige kilder.

Selvfølgelig er det noen oppfatninger som er mere misledende enn andre og det må sies at det innen Kristendommen er to som absolutt holder deres evolusjon tilbake.  Først er det den hvor dere har blitt fortalt at dere «sovner» når dere dør og «sover» inntil noe forårsaker at dere våkner opp.  Det er så uendelig lang fra sannheten ettersom dere når dere dør, forlater dere den fysiske kroppen og går inn i eterlegemet deres, som er en eksakt kopi av deres fysiske kropp.  Den er perfekt og fri for de skader og defekter deres gamle fysiske kropp eventuelt har hatt, og den responderer på deres tankers kraft. Dersom dere var gamle av alder da dere døde, kan dere «tenke» dere selv inn i en mye yngre versjon av dere selv om dere skulle ønske det. Karma har dere selvfølgelig med dere og med tiden må dere rydde opp i det.

Den andre misledende oppfatninger er at dere er født i synd og bærer den med dere hele livet. Dere kan imidlertid rydde opp i deres karma når som helst dere måtte ønske og gå inn i en periode av harmoni og balanse.  Dere er så visst ikke skyldig i dere Fedres synder og enhver ubalanse dere får med dere har genetiske årsaker eller representerer gammelt karma.  Det er mulig at dere har valgt å leve med «problemer» dere er født med, rett og slett for at det dere erfarer vil fremme evolusjonen deres.

Husk at enhver opplevelse og erfaring har verdi og pass på å benytte de læringsmulighetene som kommer deres vei, for de vil alle være til beste for deres utvikling. Dersom dere til å begynne med ikke lykkes med å gjøre noe godt ut av deres karmiske læresituasjoner, vil dere alltid få nye anledninger til å greie det. Det viktigste for enhver sjel å forstå, er at ingen ting skjer uten god grunn, selv om deres egen rolle i enkelte tilfeller er å ta del i situasjoner og erfaringer som hjelper en annen sjel i sin utvikling. Alle sjeler befinner seg på en læringskurve og i disse tider er det av avgjørende viktighet at dere er våkne for hva som kommer deres vei og handler ut fra dette. Dette kan synes temmelig komplisert, men dere er ikke overlatt til dere selv når dere møter utfordringer, for Veilederne dere vil alltid «stå til tjeneste». De kjenner dere bedre enn dere selv gjør og er de som best kan gi dere råd.

Året 2024 er fortsatt det året hvor Oppstigningen forventes å skje, men selv om dette kan synes å være langt i det fjerne, så går tiden så raskt at det ikke vil virke lenge i det hele tatt. Så det beste er å rette blikket fremover mot det dere anser som deres mest sannsynlige vei mot Oppstigning og planlegge hvordan dere vil forberede dere til forandringene som kommer.  Når vibrasjonene øker og løfter vibrasjonsnivået på Jorden, vil det bli mye lettere å løse den type problemer dere står overfor i dag.  Det vil bli åpenbart at freden nærmer seg ettersom flere og flere land snur ryggen til krigslignende handlinger og aksjoner fordi de langt foretrekker å gå i retning av total fred.  Den vil komme, og må komme, for om kort tid vil det ikke lenger finnes noen plass for de negative energiene som fører til krigslignende handlinger. Det er allerede gjort en hel del ting for å gjøre verdensfred til virkelighet og mange land har tilsluttet seg en bevegelse som har gjort dette mulig. Hvilken lettelse det vil bli for verdens folk når de vet at de kan bevege seg fritt og i trygg forvissning at freden er kommet for å bli.

Som dere allerede har blitt fortalt, så må dere huske at når ting er i opprør og kaos, så er dette virkemidler for å nå et mål, ettersom den «gamle måten» å eksistere på ikke lenger er akseptabel og må legges vekk. Faktisk ligger en hel rekke ting klare på rekke og rad for å gjøre deres daglige liv lettere og disse kan ikke holdes tilbake stort lenger. Det blir gjennomført en hel rekke tiltak for at ting skal skje så raskt som overhodet mulig, men det er fortsatt en del hindringer som først må ryddes av veien. Mye avhenger også av å få de riktige mennesker ved makten og de nødvendige forandringene foregår for tiden og slik vil det fortsette. De vil bli lagt frem ved proklameringen og introduksjonen av den nye Kongressen, som venter i kulissene på at det riktige øyeblikket skal komme. Det som er helt sikkert er at en hel rekke høyt utviklete sjeler allerede arbeider hardt for å gjennomføre alt som er nødvendig, men som det er med mye slikt arbeid, så vil dere ikke høre noe særlig om det før omstendighetene er gunstigere.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg energier av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 9. juni 2017

Norsk -- Mike Quinsey, 9. juni, 2017.Mike Quinsey, 9. juni, 2017.
Tiden flyr og venter ikke på noen på sin vei mot Oppstigningen. Men samtidig nærmer vi oss også den tiden da det vil være trygt å frigi en gullgruve av informasjon som har vært holdt skjult for dere i svært lang tid. Et meget stort antall forandringer, som vil forvandle dere og samfunnet deres på meget kort tid, venter på å kunne settes i gang. Den overgangsperioden dere nå er inne i, vil ikke fortsette stort lenger, men vil ende snart ettersom dere har forberedt dere til deres Oppstigning.

Ting har nådd et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake til slik det var før, til det gamle systemet som dere var blitt påtvunget av de mørke Sjelene. Deres kontroll over dere svekkes stadig og de har overhodet ikke noe som en gang likner den makten de pleide å ha. Grupper som leder de mørke operasjonene har fortsatt kommandoen i det nære verdensrommet omkring Jorden, men de har strenge restriksjoner som gjør at de ikke kan ta med sine våpen utenfor Solsystemet. Det blir gjort tiltak på mange områder slik at de ikke vil kunne fortsette sine planer om å dominere det Ytre Rommet, og de Blå Avianerne har fullt overoppsyn med deres fremskritt for å sikre at dere lykkes. De kan vanligvis ikke blande seg inn på noen måte, men har blitt gitt en del dispensasjoner på grunn av sitt nære forhold til dere gjennom historien, samt andre grunner som går mye lengre tilbake enn deres kjente historie.

I deres tid vil sannheten om deres historie som Menneskerasen komme ut og således kunne rette opp alle ukorrektheter i historiebøkene når det gjelder deres evolusjon. Et av de viktigste aspektene gjelder utvilsomt opprinnelsen til de ulike Rasene og deres evolusjon, men også hensikten med livet, som ikke er noen tilfeldig hendelse, men en del av de nødvendige erfaringer dere må gjennom for å sikre deres fortsatte evolusjon. Det er nødvendig at dere innser at dere ikke er kroppen deres, men en sjel som erfarer alle aspekter av livet, i de ulike Rasene, alt etter hva dere har behov for. Målet er alltid å komme videre i sin evolusjon, til et punkt hvor dere ikke lenger trenger å forbli i de lavere vibrasjonene, men kan bevege dere inn i Lysets riker hvor ingen ondskap finnes.

Gi aldri etter for den negativitet som foregår omkring dere, men vær simpelthen en betrakter. Og dersom deres hensikt med livet er å være et godt eksempel for andre, så hold dere godt innenfor deres egne auriske vibrasjoner hele tiden. Auraen deres er deres beskyttelse mot negative energier, så unngå alle handlinger som kunne bringe dere ut av følelsesmessig balanse, som for eksempel sinne. Det er kjent at negative entiteter i ekstreme tilfeller kan gå inn i auraen deres hvis den er skadet og kan skape problemer ved å påvirke deres tanker og handlinger.  Dette kan for eksempel resultere i at dere utfører negative handlinger som normalt ville være stikk i strid med deres vilje. Besettelse forekommer sjelden, men det er like fullt fornuftig å være klar over risikoen.

Det er aldri for sent å løfte seg opp over de aksepterte nivåene som folk generelt forholder seg til. Når dere først fatter kraften i den Uforbeholdne Kjærligheten og kan se andre som Ett med dere selv, vil dere ikke finne det vanskelig å leve deres liv i samsvar med dette. I stedet for «dem og oss» vil dere forstå at den fysiske kroppen bare er et hjelpemiddel dere anvender for å kunne oppleve og erfare i det «stofflige Univers». Således er det at alle sjeler opplever og erfarer sammen og handler unisont for å oppnå dette. Dere har tross alt levd mange liv og gitt dere selv uttrykk både som Mann og Kvinne alt ettersom hva dere hadde behov for å lære.  Dere har levet som en som praktiserte en spesiell religion, eller dere kan i stedet ha valgt å være ateist. Det spiller ingen rolle hvordan dere gjør fremskritt i deres utvikling så lenge det er på en vei som øker deres forståelse av sannheten, og dette er alt dere tar med dere fra det ene livet til det neste.

Å lykkes i sin utvikling betyr ikke at man må holde seg på en forutbestemt vei, men at hver eneste ting dere opplever og erfarer fører dere videre mot den hele sannheten. Til sist vil dere etter all sannsynlighet velge deres egen vei for å fremme deres evolusjon. Dere vil nå et punkt hvor dere ikke lenger behøver å være del av en gruppe og således helt kunne bestemme deres egen fremtid. Dersom dere har behov for hjelp, vil dere alltid bli ledet mot noen som har den kunnskapen dere trenger. På Joden finnes det så uendelig mye ukorrekt informasjon som blir presentert som sannhet, men etter hvert som dere utvikler dere, vil dere bli i stand til å skille dette fra det som er sant.

Å leve i henhold til deres overbevisning mens dere fortsatt er på Jorden, kan være vanskelig ettersom få mennesker vil forstå deres ståsted og mange ikke vil være i stand til å akseptere det. Det beste er derfor bare å snakke om det når temaet kommer opp i normal konversasjon og gi bare så mye at det tilfredsstiller den involverte personen. For mye informasjon kan få folk til å «stenge av» og det kan hende det er langt utenfor det de greier å forstå. Men dere kan være helt sikre på at når en person er rede til det, så vil de «finne» noen som kan hjelpe dem videre på sin vei. Det er naturligvis også mulig at «feil» person krysser deres vei, men det kan være en test for å sikre at dere har ervervet evnen til å skille sant fra usant.

Naturligvis spiller Veilederne deres en viktig rolle i deres evolusjon, men de tvinger seg ikke på dere med mindre dere har bedt om hjelp, eller at det er livsviktig. De er fullt klar over livsplanen deres og gjør sitt ytterste for at dere skal holde dere til den. Dersom dere gjør ukorrekte beslutninger vil de ikke gripe inn, men kan hjelpe dere gjennom å begrense resultatet av dem. De setter seg ikke moralsk til doms over det dere gjør, fordi det er ikke hensikten med deres nærvær, men de vil prøve å påvirke dere til det bedre spesielt fordi de kjenner deres livsplan. Etter hvert som dere kommer videre i deres utvikling, kan det tenkes at dere trenger en ny veileder med større erfaring som passer for deres behov, og da vil det skje en utskiftning.

Som dere forstår, betraktes evolusjonen deres som ekstremt viktig og det nedlegges mye arbeid for å sikre at hver liv blir så produktivt som overhodet mulig. Tross alt har dere blitt gitt en livsplan som passer akkurat til deres behov og før dere inkarnerte hadde dere vært god orientert om den og gått med på å gjennomgå disse opplevelsene og erfaringene. Av dette følger at også deres venner har sine egne livsplaner, som inkluderer dere, og dere kan spille en viktig rolle i hverandres livsplaner. Sannsynligheten er at dere har vært sammen i mange tidligere liv, sågar i mange forskjellige forhold og relasjoner. Naturligvis kan dere også ha mer forbigående forhold som kommer og går uten at de har noen særskilt betydning.

Ekteskap og liknende relasjoner er de viktigste periodene i livene deres, og dette gjelder også for de som ikke fungerer, for de impliserer ganske enkelt at dere hadde behov for den typen erfaring. Positivt karma er noe dere kan vinne når som helst og i særdeleshet når det har involvert noen dere ikke kjenner. «Den ene tjenesten er den andre verdt» og dette er sant fordi det er slik at hva dere gjør mot andre – eller for andre, alltid kommer tilbake til dere før eller senere og dere kan faktisk ta med dere karma fra ett liv til et annet. Dere kan være helt trygge på at ingen livsopplevelser eller erfaringer er bortkastet selv om det utvendig sett kan se slik ut. Når dere forstår hvordan det hele fungerer, kan dere gjøre mye mere ut av livet deres og arbeide for å oppnå et tilfredsstillende sluttresultat.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys
Mike Quinsey.


tirsdag 6. juni 2017

Norsk -- Mike Quinsey 2. Juni, 2017.

Mike Quinsey 2. Juni, 2017.
Ting utvikler seg på en bra måte og Illuminati kan ikke lenger diktere Menneskehetens utvikling på vei mot Oppstigning eller forhindre at den skjer. På samme tid har mange aspekter av forberedelsene til den blitt fullført, inkludert det presserende behovet for en ny Kongress i USA, som er klare til å ta over det øyeblikk den nåværende oppløses.  Som dere vel kan forestille dere, så er det fortsatt mye arbeid som gjenstår med å tøyle og stanse aktivitetene til disse hemmelige gruppene som arbeider for å skape en En-stats Union. Dette vil ikke bli til virkelighet ettersom Illuminatis makt ikke lenger kan diktere deres fremtid.  Kanhende er Menneskehetens fremtid det dere er mest bekymret for, men dere kan være forsikret om at den er i trygge hender.  Straks de virkelige forandringene begynner å skje, vil dere innse at Lysets Styrker har lagt ned hele fundamentet for at NESARA kan proklameres.  I det rette øyeblikk, og da handler det først og fremst om deres sikkerhet, vil dette skje, og derfra og videre vil fordelaktige forandringer komme i rask rekkefølge.

Så dere kan trygt fortsette med deres daglige aktiviteter i trygg viten om at mektige krefter har overoppsyn med deres liv, inkludert de blå Avianerne.  Deres tallrike skip er plassert rundt om i Solsystemet for å sikre at ingen andre entiteter får mulighet til å blande seg inn i deres evolusjon. De er meget høyt utviklete Vesener og overvåker nøye det som skjer på Jorden for å sikre at dere blir gitt enhver mulighet til å fullføre livsplanene deres og hjelpe Moder Jord med hennes egne forandringer. Resultatet vil bli en vellykket periode av forandringer som vil sikre at både dere og Jorden er klare til å stige opp. Følgelig er det mange av dere som lever et hektisk liv og møter mange av deres siste utfordringer, for å få ryddet opp i gammelt karma som dere har med dere. Naturligvis er dere ikke alene når dere forbereder dere til Oppstigningen og dere vil bli veiledet på en slik måte at dere vil bli gitt enhver mulighet til å lykkes.

Når dere først har kommet så langt, se dere dere ikke tilbake, men hold fokus på fremtiden, for dette er den viktigste tiden dere noensinne vil stå overfor. Dersom dere rett og slett kan greie leve i nuet og ta ting etter hvert som de kommer, uten å forvente noe forutbestemt resultat, vil dere finne veien inn i deres «nye» Høyere Selv. Bekymre dere imidlertid ikke dersom dere ikke er i stand til å gjøre spranget inn i de høyere vibrasjonene nå, for når det rette øyeblikket kommer, så vil de skje for dere.  Hver enste sjel har tallrike hjelpere og dette illustrerer hvor viktig deres evolusjon blir ansett å være. Dere er svært spesielle sjeler selv om dere selv ikke kan begripe hvordan det kan være slik, så bare hold fokus rettet fremover og ta ting etter hvert som de kommer. Alt skrider frem i god orden, til tross for det tilsynelatende kaos på Jorden. Alt liv har muligheter til å gjøre fremskritt og er i sannhet involvert i forberedelsene til forandringene som er uunngåelige og som det ikke finnes noen vei utenom. 

Med tiden vil dere komme til å forstå hvor mektige dere i virkeligheten er og allerede nå er det noen som begynner å sanse at de har makten til å bestemme sin egen fremtid. Dere blir det dere tenker og dere har uten tvil opplevd ting gjennom livene deres som vil gjøre dette helt klart. Så allerede nå bør dere utvise forsiktighet med hensyn til hvilke tanker dere gir energi til. De er virkelige og vil slå tilbake på dere på et tidspunkt for å gjennomføres eller forandres. Heldigvis er det slik at etter hvert som dere utvikler dere, så vokser også evnen til å ha kontroll over tankene deres, men jo snarere dere tar ansvar for dem, jo lettere vil det bli. Det målet dere bør sette dere nå, er å eliminere alle negative tanker fra deres sinn eller i det minste unngå å investere energi i dem og således gi dem kraft slik at de materialiserer.  Dette kan utvilsomt høres vanskelig ut når dere er midt oppi alle deres daglige utfordringer, men disse er til for at dere skal lære og erfare og er i realiteten en snarvei til suksess. Gjør deres beste og vit at dere aldri vil bli kritisert eller straffet for at dere prøver å gjøre det bedre.  Alle erfaringer har verdi og ingen ting er bortkastet, så uansett hva dere går gjennom, så forsøk å se de positive aspekter av det.

«Hvor kommer vi fra» er en tanke som dukker opp i de fleste mennesker og svaret er meget enkelt: dere kommer fra Gudskilden som Gnister av Lys og dit vil dere vende tilbake når deres lange reiser er over. Dere spør kanskje hvorfor det er slik og det er fordi Gud sendte dere alle ut for å lære og erfare slik at Gudskilden kunne utvikle videre seg som et resultat av dette. Dere spør om dette er slutten på reisen deres og svaret er at dere etter all sannsynlighet vil bli sendt ut igjen for å lære og erfare enda mere.  Dere er udødelige, så dere vil for alltid være bevisst deres Selv som en del av Gud.  Utvilsom kunne det sies mye mer om dette, men for øyeblikket trenger dere bare å vite at fremtiden deres er sikret. Det som er aller viktigst akkurat nå er å utvikle dere videre slik at dere aldri mer trenger å oppleve de lavere riker. La dere løfte opp i Lyset og fryd dere over harmonien og skjønnheten i det perfekte. Det er der dere en gang kom fra da dere meldte dere frivillig til å hjelpe de sjelene som var fanget i de lavere vibrasjonene.

Mennesker finner det vanskelig å ikke «blande seg inn i» andre folks liv fordi egoet tror det vet best. En må huske på at også den andre sjelen har sin egen livsplan, men likevel vil folk prøve å fortelle andre hvordan de burde leve sine liv. Hjelp og assistanse er velkommen og behov for, men ofte vil en sjel foretrekke å takle sine utfordringer på sin egen måte.  Dette er et følsomt tema å ta opp fordi hver enkelt sjel ser ting på sin måte og den kan være ganske forskjellig fra deres. Tilby deres hjelp, for all del, men trekk dere tilbake dersom den ikke blir tatt imot, ellers kan dere uforvarende bli involvert på måter som ikke er til deres eget beste. Imidlertid er det slik dere, at i samsvar med deres egen grad av forståelse, kan dere bli veiledet inn i situasjoner hvor nettopp deres hjelp vil være ideell og akkurat det som trengs.

Maksimet om at dere burde behandle andre slik dere selv ønsker å bli behandlet, treffer spikeren på hodet. Det betyr at du ikke ber om noen belønning når du lever slik, men likevel bringer dette sin egne belønning.  Hver eneste vennlige handling dere gjør løfter vibrasjonene deres opp, og dette er nettopp hva dere ønsker når dere lever livet med tanke på Oppstigningen. Det er en fantastisk følelse å kunne leve hver eneste dag i harmoni med alt annet og ikke bli foruroliget eller stresset av hendelser som skjer omkring dere. Faktum er at deres blotte nærvær hjelper til å skape ro og folk vil føle seg bedre når de er sammen med dere. I dagliglivets ståk og støy kan ofte nervene bli frynsete, men deres energi kan gjøre en positiv forskjell. Undervurder aldri tankens kraft, for i slike situasjoner kan den skape fordelaktige forandringer.

Historien deres fra urgamle tider blir omskrevet som resultat av funn som er gjort i Antarktis, og i den senere tid handler de viktigste om Menneskerasen. Det er blitt åpenbart at Mennesket har utviklet seg i mange ulike former som opprinnelig ble bragt til Jorden for mange tusener av år siden og bevis for dette har man funnet under kilometertykk is.  Det har også blitt klart at Mennesket har levd og erfart i mange ulike former, men helt klart menneskeliknende av utseende. I nyere tid ble deres nåværende sivilisasjon bragt hit til Jorden fra ulike planeter for å fortsette sin evolusjon og dette forklarer hvorfor dere har distinkte Raser som er forskjellige fra hverandre. Å lære å omgås hverandre og respektere hverandres tro og oppfatninger har skapt mye friksjon, sågar kriger, men selv etter mange år har freden ennå ikke kommet til Jorden.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer Kjærlighetens og Lysets energier i seg.

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 12. mai 2017

Norsk -- Mike Quinsey 12. mai, 2017.Kjære venner, jeg kommer til å ta to uker fri for å besøke mine sønner i vakre Devon. Mitt neste budskap kommer derfor 2. juni.  Jeg ser frem til en hyggelig pause hvor jeg kan slappe ordentlig av.

Resten av året tegner til å bli meget interessant og på slutten av året burde de første store kunngjøringene komme.

Jeg ønsker dere en aldeles strålende sommer – i Lys og Kjærlighet.

Mike

Mike Quinsey 12. mai, 2017.

Ting virker som om de negative kreftene er i ferd med å bli drevet ut av sine underjordiske gjemmesteder og ikke lenger er i stand til å opprettholde global kontroll. Utrenskningen vil fortsette helt til de ikke lenger representerer noen trussel mot Menneskeheten og dette gjør at Lysets Styrker får stadig større kontroll. Det kan bare være et spørsmål om tid før de mister sin kontroll over nyhetskildene og det vil føre til at det mulig for sanne nyheter å komme ut.  Frem til nå har dere vært nødt til å saumfare Internett for å finne sanne nyheter, samtidig som mange nettsider forer dere med usann informasjon. Dersom dere imidlertid har funnet de nettstedene som er pålitelige, så vil dere i det minste ha en rimelig idé og hva som i virkeligheten foregår.

Så mye nyheter venter på å kunne publiseres og dette vil dekke viktige ting som har skjedd i de siste sytti årene omtrent, men som har blitt holdt skjult for dere. Generelt vil de fleste mennesker bli ikke bare forbauset, men sjokkert over å få vite at sannheten har vært holdt skjult for dere så lenge. Illuminati har hindret dere i å komme videre i deres evolusjon samtidig som de har “stjålet” pengene deres for å finansiere sine egne enorme hemmelige prosjekter.  Det er ikke bare fri energi som umiddelbart ville ha løftet livskvaliteten deres enormt, men også avanserte teknologier som mat-replikatoren. Med ett slag ville disse to teknologiske fremskrittene ha løftet alle mennesker ut av fattigdom og sult. Fortvil imidlertid ikke, for det vil ikke være lenge før forandringer som vil gagne alle vil bli introdusert og dere vil forstå at Lyset har full kontroll.

Illuminati er fullstendig hensynsløse og skyr ingen midler for å holde på makten, men nå står de overfor en motpart som de overhodet ikke kan måle seg med. Samtidig som ting utvikler seg stadig raskere og mange prosjekter som vil være til enorm glede for alle mennesker er i full gang, blir det gjort forberedelser til den den tiden kommer at de kan kunngjøres. Deres hoved-tidslinje er sterk og fører til Oppstigning og det kan bekreftes at ingen ting nå kan hindre den å manifestere fullt ut. Det ser fortsatt ut til at store og viktige begivenheter vil bli kunngjort og iverksatt før året er omme. Det er helt sikkert at det blir gjort fremskritt som vil gjøre det mulig for Lysets Styrker å nå sine mål og sette ting i gang temmelig snart.

Men på samme tid hersker tilsynelatende kaos i mange deler av verden når de nye energiene hvirvler opp ting til de kan finne fredfulle løsninger.   Det foregår en utsortering og alt som er av lavere vibrasjoner vil måtte løfte seg, ellers finnes det ingen plass for dem på de nye vibrasjonsnivåene, hvor de simpelthen ikke kan eksistere. Dere nærmer dere imidlertid raskt dette vendepunktet og fra da av lyser en fredfull fremtid fremfor dere. De sjelene som ikke er i stand til å høyne sine vibrasjoner vil føle seg stadig mer utilpass og urolige og til tider være ute av stand til å finne seg til rette med det som skjer, fordi de ikke har noen forståelse for at ting kan være annerledes. Deres virkelighetsoppfatning kan ikke fatte hva som ligger bakom forandringene og i mange tilfeller har de liten eller ingen interesse for det. Deres behov vil imidlertid også bli tatt hensyn til og når den tid kommer vil de velge en annen vei som er passende for deres videre evolusjon.

Dere trenger aldri frykte for dem som ikke har nådd deres forståelsesnivå.  Alle vil befinne seg på eksakt riktig sted og annerledes kan det ikke være ettersom dette avgjøres helt presist av deres individuelle vibrasjoner. Så alle sjeler vil befinne seg nøyaktig der hvor de kan fortsette sin læring og utvikling i et tempo som passer dem.  Det ville ikke være noen gevinst eller nytte av å gå til et høyere vibrasjonsnivå før dere er klare til det og har kommet dit gjennom deres egen utvikling. Jordelivet kaster en del tøffe utfordringer foran dere og disse er de som kan hjelpe dere til å erfare og lære det dere trenger på deres vei mot Oppstigningen. Det er verdt å gjenta at dere aldri vil bli stilt overfor oppgaver som er mer enn dere kan klare.

Praktisk talt hver eneste dag vil det dukke opp anledninger, unnsatt hvor små de måtte være, til å løfte vibrasjonene deres opp. Utfordringen er å holde dem der slik at dere kan fortsette å høyne dem hele tiden. Noen ganger kan det være små ting som kan bety så mye for en annen person, så som et vennlig ord eller en hjelpende hånd som får dem til å føle seg verdsatt og ønsket. Gode gjerninger koster dere som oftest ingen ting, men til tider kan dere kanskje gi et pengebeløp for å hjelpe dem som er i nød, og dersom alle hjalp hverandre på denne måten ville fattigdom snart være slutt. At rikdommene i verden ikke har blitt fordelt til alle, sammen med Illuminatis handlinger, har ført til at verdens rikdommer er i hendene på en liten minoritet mens millioner mennesker knapt har det de trenger for å overleve. Disse tilstandene vil endres ganske snart og re-valueringen av landenes myntenheter vil være et langt skritt på veien til å bringe en rettferdig fordeling av verdens rikdommer.

Menneskerasen er sterke folk som resultat av at de var vokst opp i den tøffeste sivilisasjonen. Mange har viet seg fullstendig til sine oppgaver og skaper suksess på grunn deres ubøyelige vilje til å overvinne hindringer. Fremskrittene har skjedd raskt og alle erfaringene har kommet alle til gode. Mange finner det fortsatt vanskelig å forstå den faktiske virkeligheten de lever i og tilbringer liv etter liv med å lære det de trenger å lære. Hjelp blir alltid gitt, men aldri pådyttet noen. Husk at fri vilje er hellig og må respekteres av alle sjeler og det er grunn til bekymring nå dette blir ignorert. Men de som ignorerer den vil måtte gjennomgå de karmiske læringsutfordringer som følger som konsekvens av deres handlinger.

Der hvor det finnes nære relasjoner og familiebånd, kan det generelt antas at disse vil fortsette, uansett forandringer som endetiden fører med seg.  Tidligere liv viser at de bytter roller fra den ene inkarnasjonen til den neste, slik at de kan utvikle seg sammen. Dere inkarnerer som begge kjønn skiftevis, slik at balansen opprettholdes gjennom en rekke liv, men naturligvis kan det være situasjoner som involverer karma. Dere kan være trygge på at de Høyere Vesener som har det overordnete oppsynet med utviklingen deres, kan se det store bildet og har absolutt kontroll på det hele. Så da kan dere forstå at ting skjer på et kontrollert vis, uansett hvordan det yre sett kan fortone seg. Fri vilje blir fortsatt holdt hellig og dette er tilfredsstilt ved at den er inkorporert i folks livsplan, og således ikke har noen innvirkning på den overordnete planen for deres evolusjon.

Hold øynene festet på deres egne umiddelbare mål slik at dere fortsetter å lykkes, uten å bli distrahert av ytre hendelser.  Når dere vet at dere snart er hjemme nå som syklusen nærmer seg sin ende, skulle dette gi dere den styrke dere trenger til å fullføre på en vellykket måte. Og tenk på de feiringene som vil komme og hvor deilig det er å vite at alt er vel og at de negative kreftene ikke lenger kan blande seg inn.

Dersom der har mulighet til det, hjelp dem som føler seg totalt forvirret eller føler at mektige forandringer er i ferd med å skje, men prøv å ikke overvelde dem med detaljer og gi bare så mye som dere tror de er i stand til å ta imot. De fleste sjeler er sensitive for forandringer og skjønner at noe er i ferd med å skje, men er ute av stand til å forstå hva som foregår. Det viktigste poenget å formidle er at det er i ferd med å skje forandringer som er til beste for alle og at det er ingen ting å frykte.  Menneskerasens fremtid er i trygge hender og etter at Jorden har blitt renset og fornyet, vil en ny og vidunderlig æra begynne.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.
Mike Quinsey.Oversetter: Leif

fredag 5. mai 2017

Norsk -- Mike Quinsey 5. mai, 2017.


Mike Quinsey 5. mai, 2017.

For hver dag som går kommer dere nærmere det punkt hvor de mørke Sjelene har mistet tilstrekkelig makt til at en total omlegging av pengesystemet deres blir mulig. For øyeblikket foregår det mye aktivitet for å fjerne dem som gjemmer seg inne i Jorden, som nå får klar beskjed om å overgi seg eller bli utslettet. Deretter kan forandringenes fokus rettes mot å fjerne våpnene deres som er utplassert i Rommet, slik at det blir trygt for besøkende skip å lande på Jorden. Alle dette er nødvendig for at den Nye Tidsalderen kan introduseres trygt og uten forsinkelser. Vær trygg på at forberedelsene til denne tiden har pågått i meget lang tid og så snart “hindringene” er fjernet vil det bli virkelig fart i begivenhetene og forandringene. Forandringene skulle ha kommet for lengst, og de er unngåelige, og om noen få år vil dere allerede være i full gang med å forvandle samfunnet deres.

Dere er nå inne i en tid hvor dere må mestre å ha kontroll over følelsene deres og ikke tillate at negative tanker å slippe inn. Det kan ikke understrekes sterkt nok hvor viktig det er å forholde seg rolig med hensyn til det som skjer på Jorden, som til tider kan være foruroligende. Dette vil være de siste ytre tegn av betydning på reaksjonene til dem som ikke forstår at en opprenskning må skje før det nye kan introduseres.  Forandringene i vibrasjonene vil gjøre dem urolige de som ikke kan akseptere dem eller er ute av stand til å forstå hva det er som skjer. Inntil Pressen blir fri er det vanskelig å formidle sannheten til alle mennesker og de som fortsatt er under Illuminatis kontroll vil fortsette å være forvirret. 

I tider hvor det er vanskelig å skjønne hva som skjer, la intuisjonen lede dere og når ting synes uklare eller dere ikke finner noen mening i det som skjer, forsøk å se de underliggende grunnene og se etter hvilke positive resultater de kan skape. Forstå at dere selv, på samme måte som alle andre, kan bidra til å skape hvordan fremtiden arter seg og dette er fri vilje i virksomhet. Faktum er at dere er mye mektigere enn dere evner å begripe og etter hvert som vibrasjonene deres øker, vil dere forstå at tankene deres faktisk er skapende. Sannheten er at dere må lære dere å ha kontroll over dem. Dette vil komme naturlig, så bekymre dere ikke dersom dere, på deres nåværende nivå, ikke greier å hindre strøtanker å dukke opp hos dere. Dere vil imidlertid bli positivt overrasket over hvor fort dere vil tilpasse dere de høyere vibrasjonene.

Noen av dere vil kanskje spørre om hvorfor en sjel trenger å oppleve de lavere vibrasjonene og det enkle svaret er for å utvikle seg under forhold hvor erfaringer kan gjøres raskere enn noe annet sted. Det kan være en meget tøff og krevende reise, men dere blir gitt all mulig hjelp for å lykkes. Dere kan selvfølgelig reise langs den veien dere selv har valgt, i akkurat i det tempoet som passer dere, og Veilederne deres vil se til at dere ikke blir overbelastet. Tross alt skjer allting i “nået”, så dere kan utvikle dere i deres eget tempo. De fleste sjeler ønsker muligheten til å øke farten i evolusjonen sin velkommen, men noen har prøvd å oppnå aldeles for mye i løpet av et liv.

Med vitende og vilje har dere blitt holdt på et nivå hvor dere ikke har vært klar over hvordan dere kunne greie å stige opp. De mørke Sjelene hadde planlagt å holde dere som i et fengsel slik at de kunne gjøre dere til sine slaver, og så langt har de lykkes med det. Imidlertid har mange greid å løfte vibrasjonene sine tilstrekkelig til at de har maktet å bryte ut av de begrensningene de hadde blitt innpodet og påtvunget, og de kan nå se frem til Oppstigningen. De høyere riker av Lyset kaller på dere i det fjerne og det vil ikke være lenge før dere vil begynne å ta steg som vil ende med at dere blir Galaktiske Vesener. Imidlertid må det understrekes at dere fortsatt har en lang vei å gå før dere kan nå et så høyt nivå, men dette er den vei dere har valgt for deres evolusjon.

Sannheten vil til slutt bli avdekket for dere, men i et tempo som ikke vil overvelde dere fullstendig. Veldig lite er slik dere har blitt forledet til å tro, men vær sikker på at det finnes en Gud, den vidunderlig strålende Kilden til Alt Som Er. Dere er udødelige og skapt i Guds bilde i den forstand at dere har det fulle potensial til å kunne bli Ett med Gud. Mennesket har blitt gitt fri vilje for å kunne gjøre erfaringer etter eget ønske, men med dette følger også ansvaret for alle handlinger dere gjør.  Å vite dette hjelper dere å forstå hvorfor dere har reist gjennom dualiteten. Imidlertid kan dere være helt sikre på at dere, før dere bestemte dere til å våge et liv på Jorden, var fullt informert om de utfordringene dere ville møte med hensyn til “å finne veien tilbake til Gudskilden.” Gud sendte alle Sjeler ut for å oppleve og erfare slik at Gud kunne lære mer om det Han hadde skapt. Det sies at “Gud puster Inn og Gud puster Ut” og dere kan ta dette i betraktning på reisen utenfor Gudskilden.

Religion er den veien mange som har behov for en lærer til å vise dem veien velger, men det er ofte en vanskelig vei å følge ettersom det er Menneskenes versjon av Sannheten. I virkeligheten er det hele meget enkelt og dekkes utmerket av begrepet “gjør mot andre som du ville ha gjort mot deg selv”. Det betyr å behandle alle som dine likeverdige – dine Brødre og Søstre. I den verden dere nå opplever er det kanskje vanskelig å leve opp til et slikt løfte, men ved å gjøre deres beste skaper dere en vei i Lyset som til slutt vil lede dere frem til suksess.  Universell Kjærlighet gjør ingen forskjell mellom den ene og den annen sjel, fordi alle gjør erfaringer på sitt eget vis og etter sitt eget valg. Imidlertid havner Mennesket noen ganger i vanskeligheter og mister kontakten med sitt Høyere Selv, men blir hjulpet til å løfte seg opp igjen og blir aldri overlatt til seg selv på veien de går, og Gud er aldri mer enn en bønn unna. 

Når dere først blir et Høyere Vesen, vil vibrasjonene deres ha blitt så høye at dere ville kunne ha en fullkommen kropp som vil vare i mange hundre år. Dette kan forklare dere hvordan St. Germain har dukket opp mange steder på Jorden i løpet av de siste tre hundre årene eller så. Han har blitt sett ved mange forskjellige anledninger og viser aldri antydning til aldring. Forestill dere å kunne utføre deres åndelige arbeid over så lang tid og være en mentor for sjeler for å hjelpe dem å utvikle seg gjennom en serie av liv på Jorden. St. Germain dukket sågar opp i forsamlingen hvor den Amerikanske Frihetserklæringen ble underskrevet og gjorde en helt avgjørende innsats i utformingen av teksten. Han har alltid vært uhyre interessert i Menneskehetens evolusjon og fremskritt og har brukt sin innflytelse til å holde dem på rett vei.

Med tiden vil dere lære meget raskt om deres sanne fortid og hvor fremtiden vil ta dere. Det er en spennende tid og for mange av dere er deres lange reise snart over og en vidunderlig fremtid skimrer i det fjerne. Det er så mye dere skal lære om for å rette opp alt som har med historien deres å gjøre. I virkeligheten vet dere svært lite om Jordens historie og deres rolle i den, selv om dere har fått enkelte glimt av tiden før Atlantis. Hver periode viser at utviklingen er syklisk og at hver Solare Syklus har endt opp med en renselse av Jorden. Denne tiden er ikke noe annerledes og en ny syklus vil begynne om kort tid for de sjelene som har behov for å fortsette sin evolusjon i de lavere vibrasjonene. De som skal stige opp beveger seg inn i høyere vibrasjoner hvor ingen ondskap kan eksistere og de kan nyte en fredfull og kjærlighetsfull tilværelse.

Hold fokus på alt som er i harmoni og av de høyere vibrasjoner, så vil dette sikre at dere er klare til Oppstigning.   

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg energien av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.


Oversetter: Leif


fredag 28. april 2017

Norsk Mike Quinsey 28. april, 2017.Mike Quinsey 28. april, 2017.

Det foregår mye aktivitet i Antarktis og det blir gjort oppdagelser som vil endre deres historie som knapt kan sies å dekke Menneskets sanne utvikling. Det er gjort interessante funn av kroppene til ekstremt høye Vesener, som har blitt dypfryst der de var da frosten overrasket dem. De kom fra en periode for mange, mange tusen år siden og det var ikke meningen at dere skulle få se dem. De som har kontrollen i verden, kontrollerer også hva som skjer i Antarktis og ønsker å holde dere i mørke og holde hele sannheten for seg selv.  Det finnes imidlertid også dem som kjemper for at hele sannheten skal avdekkes så alle får vite om det og dette vil antakelig skje dersom disse får det slik de ønsker. Når det kun er et lite antall år før Oppstigningen finner sted, så er det en viss hast med å få sannheten ut slik at alle kan se den. Hele historien deres må skrives om og dere har krav på å få vite fakta, og de kan ikke holdes tilbake stort lenger.

Denne tiden er en prøvelse for de fleste mennesker, spesielt for dem som i liten grad kjenner til sannheten. De roper til Gud og ber om å bli tatt bort fra de prøvelser de opplever, uten å vite at disse er nødvendige for evolusjonen deres. Dette gjelder for alle, over alt, og for mange er dette deres siste liv i de lavere dimensjonene og dette er grunnen til at det kan være så krevende. Imidlertid er det slik at de vanskeligste periodene på Jorden er de som gir de beste mulighetene til å gjøre seg ferdig med mye karma slik at man kan komme seg videre til en høyere dimensjon.  Uansett hvilket nivå man måtte befinne seg på, så er dette tider med enorme muligheter som kan løfte dere stadig videre opp. Som alltid følger Veilederne deres nøye med på hvordan det går med dere og gjør så mye de har lov til for å hjelpe dere å lykkes. Kall på dem når dere føler behov for deres hjelp og det er oftere de kan hjelpe dere enn at de ikke kan.

Mange vise og høyt utviklete sjeler har inkarnert i denne tiden for å være mentorer for dem som er i ferd med å stige opp. Deres erfaring vil hjelpe dere å lykkes med å kunne stige opp eller fremme deres forståelse slik at dere i det minste gjør store fremskritt.  Dere vil finne at mange unge sjeler i realiteten er vise, gamle sjeler, som kommer inn i livet deres for å gi dere kunnskap som kan sette dere på veien mot sannhet. De fremviser som regel stor kunnskap og forståelse allerede i ung alder og av den grunn bør dere ha ørene åpne og lytte til dem.

De mørke er selv i ferd med å skape de omstendighetene som vil føre til deres fall, på grunn av at alt de gjør er for selv å bli rikere og få mere makt.   Det disse gjør kan imidlertid ikke måle seg med sjelene som er av Lyset, som er immune mot deres negative energier. Like tiltrekker like, så såfremt dere er tro mot Lyset, så kan ikke de lavere energiene røre dere.  Selvfølgelig vil dere bli bekymret at de mørkes handlinger, som inkluderer drap og mange andre fordervete handlinger, men dere må være våkne så dere ikke lar dere dra ned av dem.  Husk på at dere tiltrekker dere nøyaktig det dere gir energien deres til, så vær bevisste på hva dere tenker eller hvordan dere reagerer med hensyn til negative situasjoner som dere får vite om. Menneskene har en tendens til å la seg bli involvert i andre folks liv, hvilket er helt fint, forutsatt at de vet hvordan de skal unngå å bli emosjonelt involvert. Livet kan til tider høres vanskelig ut, men ved å holde fast ved deres sterke ønske om å handle ut fra kjærlighet for deres medreisende på Jorden, så burde det være tilfredsstillende og en enkel seilas.

Generelt søker mennesker å være “velstående” og mange gjør seg fortjent til dette gjennom hardt arbeid. Det blir derimot mer ekstremt når penger blir en gud for dere og dere søker rikdommer som slett ikke er nødvendige for at dere skal ha et godt liv. Stor rikdom er en utfordring fordi den må brukes til beste for alle mennesker og ikke på egoistisk vis til selvforherligelse. Likevel er det slik at et lite antall mennesker eier 95% av verdens rikdommer, mens millioner lever fra hånd til munn uten noe sted å bo eller anstendige sanitærforhold. Noe har gått skikkelig galt og denne akkumuleringen av rikdom har gått på bekostning av en rimelig levestandard for alle mennesker. Disse problemene vil imidlertid bli tatt tak i meget snart og vil ha blitt rettet opp før vi kommer til endetiden.

I og med at dere har blitt gitt fri vilje, er dere selv arkitektene for deres egen virkelighet. Imidlertid utøver de som hersker en mye større grad av makt, men siden dere lever i et demokrati, så er det mulig for dere å la deres mening bli hørt. Når dere har gått til valg og avgitt deres stemme, gir det dem som har det administrative ansvar for livene deres autorisasjon til å påvirke slik at fremtiden blir fordelaktig for dere alle. For eksempel har dere fått fordelene av nye måter å gjøre ting på og oppfinnelser som har høynet levestandarden deres. Imidlertid har dere ikke blitt gitt slike ting som fri energi som ville ha løftet dere inn i den Nye Tidsalderen og gjort livet dere mye mere komfortabelt. I stedet har dere blitt holdt i en teknologisk “bakevje” hvor livet kan være et slit og et slep og mange mennesker ikke har nok til å overleve. Dette kan ikke fortsette stort lenger og det blir allerede gjort tiltak for å fjerne de hindringene som står i veien for total forandring til det bedre.

Dere, folket, sender ut kraftfulle tanker som skaper en ny tidslinje som løfter dere ut av den gamle. Om ikke lenge vil det komme en tid hvor disse mektige energiene som blir skapt på denne måten, plutselig vil gjøre at fordelaktige forandringer skjer. Etter hvert som flere og flere mennesker visualiserer de forandringene som er mulige, så fører dette til at de manifesteres, når et punkt er nådd hvor de ikke lenger kan holdes tilbake. Så viktigheten av at dere holder dere fokusert på målet deres kan ikke understrekes sterkt nok. Dette er en tid hvor dere må konsentrere dere om deres egne behov dersom dere vil benytte muligheten til å stige opp.

Dere har mange familie og venner som venter på å møte dere igjen og noen vil besøke Jorden, mens andre ikke vil gjøre dette før det er trygt.  Mange, som ikke er direkte involvert i livsplanen deres, venter på å møte dere etter at Oppstigningen har funnet sted. De er familie og venner fra mange tidligere liv hvor dere har møttes og arbeidet sammen.  Slike bånd blir sjelden brutt, særlig dersom kjærlighetsbånd er blitt dannet. Når dere er i de høyere dimensjonene er venner bare en tanke unna, så uansett hvor dere befinner dere, så er kontakt mulig. Imidlertid må det poengteres at dersom en sjel er opptatt på annet vis med en eller annen aktivitet som ikke kan avbrytes, så vil dere kan hende ikke oppnå kontakt.

Det er ingen grunn for dere til å bekymre dere om dem som ikke stiger opp sammen med dere, for de vil bli vel tatt vare og gitt enhver mulighet til å lykkes i neste runde. Dere må forstå at enhver sjel blir gitt de samme mulighetene til å erverve kunnskap og gjøre fremskritt, men noen trenger mere tid for å inkorporere sin nye forståelse til sin egen fordel.

Lyset har vunnet kampen og svært snart vil dere se at freden senker seg over Jorden. Dette vil gjøre det mulig for forandringene å komme i gang for full fart og legge de mørke tidene bak dere, slik at dere til fulle kan nyte deres nyvunne frihet. Dere vil elske å være del av den nye Jorden og gi av deres tid ved å engasjere dere i forandringene som er til beste for alle. 

Dette budskapet kommer via mitt Høyere Jeg og bærer i seg energier av Lys og Kjærlighet.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif                                                                          


putin

putin