They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

PRGInstructions HERE
Google+ Followers

fredag 22. mai 2015

Norsk -- SaLuSa 22 mai, 2015

 SaLuSa  22 mai, 2015
Tiden fortsetter å fly raskere enn noensinne og vil fortsette med det, hvilket for mange av dere er en lettelse ettersom dere opplever mange utfordrende omstendigheter. Dette er å vente ettersom dere står overfor utrensing og utbalansering av karma som er akkumulert over lang, lang tid. Det vil komme en tid da dere har fullført det aller, aller meste og det vil bli betraktet som fullgått løp og resten vil bli slettet så dere kan begynne med blanke ark igjen. Det at dere fokuserer på alt som er positivt vil sikre at dere holder dere på Lysets vei og endetiden vil for de fleste av dere være en tid hvor dere blir bevisst inni dere at dere har fullført løpet. Dette vil komme som en følelse av fred og en indre viten av at alt er som det skal. Dere vil finne det lettere å leve i nået og livet vil være mye lettere å nyte når dere fortsetter å fokuser på Lyset. De lavere vibrasjonene vil ha liten eller ingen tiltrekning på dere lenger og dere vil vite uten skygge av tvil at dere er i ferd med å stige opp.

fredag 15. mai 2015

Norsk -- SaLuSa 15 Mai, 2015

 

 
SaLuSa  15 Mai, 2015

Veien videre begynner å bli mye klarere for mange mennesker, men det finnes så mange villedende situasjoner at dere aldri er sikre på om dere er på riktig vei.  Den beste måten å avgjøre dette på er å spørre dere selv hvilke forventninger og mål dere personlig sikter mot, og så stole på at intuisjonen deres vil fortelle om dere er på vei i riktig retning. Det er ønskelig å ha et mål i livet heller enn å eksistere uten noe mål, men likevel vil enhver situasjon dere møter kunne bidra til at dere kan lære visse ting dere trenger å lære for å utvikle dere videre. Husk på at ingen ting som innvirker på livet deres har dukket opp tilfeldig, selv om dere ikke umiddelbart kan se hva resultatet av det vil bli. Kjære Dere, dere er selv ansvarlige for hvilken vei deres liv velger, uansett hvilken retning det måtte være, fordi dere har blitt gitt fri vilje. Imidlertid er det slik at dere har en livsplan, som dere har gått inn for før dere inkarnerte, og dette må tas i betraktning. 

fredag 8. mai 2015

Norsk -- SaLuSa 8. Mai, 2015SaLuSa  8. Mai, 2015           

Det gleder oss å se at det nå begynner å gå opp for mange mennesker at forandringene virkelig er i ferd med å starte. Fortsatt kreves det tålmodighet ettersom den første begivenheten ikke vil skje før det rette øyeblikket kommer, og først etter at alt er lagt ordentlig til rette og alle de involverte er fullkomment forberedt. Det har tatt tid å komme til dette punktet ettersom disse arrangementene krever samarbeid og koordinering mellom mange land. Alt dette skrider frem som det skal og når vi forteller dere at forandringer snart vil komme, så forteller det hvor langt planen er kommet i sin utvikling. Naturligvis vil renselse fortsatt finne sted, men så snart de viktigste sakene er ryddet opp i, vil dette raskt komme i bakgrunnen. Andre forandringer er også under utvikling og når først det hele starter, vil det bli en serie av forandringer dere vil ønske velkommen. Så snart dere får vite hva dere har i vente, føler vi at dere vil være enige i at det var verdt den lange ventetiden. Vær trygge på at ingen ting kan hinder fremtiden i å materialisere slik dere har blitt fortalt at den vil.

fredag 1. mai 2015

Norsk -- SaLuSa 1. Mai, 2015SaLuSa  1. Mai, 2015
Vi følger oppmerksomt med på fremskrittene deres etter hvert som dere kommer nærmere og nærmere de første positive tegnene som vil indikere at en Ny Tidsalder har begynt. På dette tidspunkt burde dere ha en ganske god idé om hva dere kan forvente, og dere vil ikke bli skuffet. De fleste av dere har hatt mange liv i denne syklusen, både som Mann og som Kvinne, og forhåpentligvis vil dere finne balansen mellom de to.  Det vil komme en tid hvor dere ikke vil være opptatt av kjønn slik dere nå er. I deres dimensjon er det en tendens til at deres kjønn har stor betydning for hvilken plass dere får i samfunnet, avhengig av om dere er mann eller kvinne. Likevel, etter hvert som dere løfter dere opp, så vil forskjellen mellom dere forsvinne, men de feminine og maskuline energiene vil fortsatt være der.

fredag 24. april 2015

Norsk -- SaLuSa 24 april, 2015

 
 
SaLuSa 24 april, 2015
Veien deres videre fremover kommer til å være spekket med hyggelige overraskelser, som vil overgå det meste av det dere har forventet. Likevel vil mange få oppfylt sine nåværende forventninger basert på hva de har projisert inn i fremtiden. Ingen ting er hugget i sten, men vil uansett ta dere inn i den Nye Tidsalderen som dere så lenge har forberedt dere til. Høyere makter har gitt dekret om deres fremtidige skjebne, men dere har hatt fri vilje til å bestemme på hvilken måte dere ville gå deres egen vei. Dere er, for å si det slik, ferdige med den mest krevende delen, og nå vil ikke lenger de mørke kreftene kunne stikke kjepper i hjulene for fremskrittene deres slik de har kunnet i fortiden. Deres makt er allerede sterkt tøylet og de har ikke lenger muligheten til å gjøre akkurat som de ønsker.

fredag 17. april 2015

Norsk -- SaLuSa 17 april, 2015SaLuSa 17 april, 2015
Kjære Dere; Lyset øker stadig raskere og æren for det tilfaller alle de av dere som urokkelig og lojalt følger deres livsplan. Det er ikke nødvendigvis slik at dere vet med sikkerhet at dere følger den, men når dere gjør det, vil dere “føle” en dyp tilfredshet i alt dere gjør. Sammen med Veilederne dere hjelper også vi til med å holde dere på deres sanne vei og gir dere hjelp når vi kan. Nettoresultatet av deres trofasthet mot livsplanen deres er at dere er i stand til å bevege dere stadig videre uten å bli distrahert vekk fra den rette veien. Belønningene for å gjøre dette er mange og en dag i ikke altfor fjern fremtid vil det gå opp for dere for alvor hvor mye deres bidrag har betydd for det som er oppnådd. Det er ikke mengden det kommer an på, men kvaliteten, og hver eneste en av dere bidrar til å opprettholde Lyset på Jorden, hver på sin måte.  Dere er faktisk privilegerte som har blitt utvalgt til slike oppgaver, for det var mange sjeler som meldte seg frivillig til å gjøre et slikt arbeid i denne tiden. Likevel ble ikke nødvendigvis alle valgt ut for å være med i denne spesielle handlingens tid. Dette er den tid dere har arbeidet frem imot gjennom mange liv og noen av dere kan allerede “føle” forandringene som har funnet sted, ettersom de negative energiene påvirker dere i mye mindre grad.

fredag 10. april 2015

Norsk -- SaLuSa 10 april, 2015

SaLuSa 10 april, 2015

Sett fra vårt perspektiv går tiden så mye fortere enn dere opplever at den gjør. Så mens dere føler at dere har vært foruten våre budskap ganske lenge, så oppleves dette for oss som kun et lite øyeblikk. Gjennom en periode har dere lest eller hørt om mange opplevelser folk har hatt, hvor de har vært ute av kroppen sin og “borte” i dagevis, bare for å finne ut når de kommer tilbake, at bare en kort stund har forløpt. Noen ganger dreier det seg om timer eller minutter, og ikke dager. Under slike omstendigheter begynner dere å forstå at alt er i Nået. Dere er i ferd med å lære at tiden ikke er noen konstant, og dette vil bli stadig tydeligere når dere reiser bort fra Jorden og inn i de høyere vibrasjonene.

Dette er en tid hvor det er nødvendig å ha et åpent sinn, ettersom det er flere overraskelser som venter på å bli oppdaget. Ting er ikke nødvendigvis slik dere er blitt opplært til å tro og noe av det som kanskje er vanskeligst for dere å akseptere, er at dere kan reise fortere enn lysets hastighet. Det er mye å lære som vil komme til dere etter hvert som dere blir fullverdige Galaktiske Vesener. I denne tiden er deres bevissthet i ferd med å åpne seg og vibrasjonene deres øker stadig, og dere er på vei tilbake til vibrasjonsnivåer som dere i virkeligheten allerede er familiære med. Fra nå av og utover er det et spørsmål om å igjen-lære det dere har glemt og det vil ikke bli vanskelig ettersom dere vil få mye  hjelp. Som vi tidligere har fortalt dere, så er dere mye mektigere Vesener enn dere kan forestille dere og i virkeligheten er dere i ferd med å utvikle dere til Guder. Det er imidlertid en lang vei å gå før dere når et slikt toppnivå i utviklingen.