They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 23. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 23. september, 2016.Mike Quinsey, 23. september, 2016.

Over hele verden skjer det konfrontasjoner og kamper etter hvert som de mørke Styrkene forsøker å demme opp for sine stadige tap. Dette er til ingen nytte fordi makten deres nå er temmelig fragmentert og de er i ferd med å miste kontrollen over utfallet av hendelsene. Deres dager er talte ettersom lederne deres ikke lenger er i stand til å kommandere sine tilhengere til å oppnå de resultatene de planla. Slutten på deres makt og innflytelse er i sikte og det er ingen ting de kan gjøre for å hindre at dette blir det endelige resultatet. Om dere så det hele fra utsiden, så ville dere likevel ikke vite alle sanne fakta ettersom så mye skjer på samme tid. De som arbeider for å få slutt på fiendtlighetene og bringe fred i verden, er imidlertid plassert der hvor de kan ha innflytelse på det som skjer, og enda viktigere, på utfallet.

Det er enda et godt stykke å gå før det blir helt åpenbart at enorme forandringer er på vei, men så fort det starter, så vil ting forandre seg raskt.   Alt dere har blitt lovet vil bli manifest på relativ kort tid, for alle forberedelsene er allerede gjort. En trøst når dere har måttet vente så lenge for at ting skal begynne å skje, er at mange flere sjeler har våknet opp til sannheten. Lyskvotienten har økt og en betraktelig økning i vibrasjonene har funnet sted. Dere er uovervinnelige og ingen ting kan forandre resultatet som vil se de som er av Lyset stige opp. Til slutt vil dere ta fatt på reisen som vil bringe dere tilbake dit dere kom fra, og dette har dere alltid visst i underbevisstheten ettersom dere visste hva det endelige utfallet ville bli, da dere valgte å slippe dere ned i de lavere vibrasjonene for å oppleve og erfare separasjon.

Så snart dere har vendt tilbake til de høyere nivåene, vil dere ha et aldeles vidunderlig liv foran dere. Som et Galaktisk Vesen vil dere ha friheten til selv å velge hva dere vil oppleve og erfare videre, men hele tiden med et blikk på deres pågående evolusjon. På alle stadiene finnes det alltid hjelp som vil gjøre at dere kan avgjøre hva som er de beste alternativene, men det endelige valget er alltid opp til dere. Ved å skaffe dere så mye erfaring i de lavere dimensjonene, har dere vokst som sjel, og er desto mektigere av den grunn. Faktum er at utviklingsraten deres har vært raskere enn om dere hadde forblitt i de hyere vibrasjonene.

Hold dere fokusert i deres egen energi, så vil dere være i stand til å nyte de forandringene som ligger umiddelbart foran dere. Forvandlingen av samfunnet deres og livene deres vil være mirakuløs, først og fremst fordi det vil forandre seg på alle mulige måter som vil løfte dere opp. Under normale omstendigheter ville slike forandringer kreve lang tid for å manifestere, men mesteparten av det harde arbeidet har allerede funnet sted. Det er mye som venter dere, som ligger akkurat utenfor synsfeltet deres, så som Lys-Byene som vil forbløffe dere med sin vidunderlige stråleglans. Som dere har blitt fortalt, så er den første så nær, så nær manifestasjon og vil bli etterfulgt av mange flere.

Ingen ting skjer uten at det har en spesifikk hensikt, så når ting skjer med et individ eller en gruppe sjeler, burde det være mulig å forstå grunnen. På den måten vil alle erfaringer være av verdi, og dersom det er for å avklare karma, så skulle dere være i stand til å forstå hensikten. Alt som skjer er av betydning på et eller annet vis, selv om det ikke er synlig for dere. En læring som har skjedd gjennom en reell, fysisk erfaring er nødt til å gjøre inntrykk på dere og vil nesten helt sikkert ikke bli glemt. Så nå du gjennomgår en nødvendig opplevelse eller erfaring, forsøk å forstå hensikten bak den. På den måten trenger dere kun å gå gjennom læringssituasjonen én gang. Når det gjelder evolusjonen, så ville jo livet vært meningsløst dersom det ikke gav dere anledning til å komme videre i deres utvikling.

Nå som dere står på terskelen til å lære så mye om deres egen evolusjon, er det viktig at dere legger merke til det dere opplever og erfarer. En læringsmulighet vil ikke nødvendigvis bli presentert for dere på nytt, så pass på, når dere blir satt på prøve, at dere tar utfordringen på alvor.  Dersom dere ikke gjør det, så vil den temmelig sikkert komme tilbake igjen.  Dere blir ikke satt på større prøver enn dere har evner til å mestre, så dere skulle forvente å komme ut av dem som vinner. Det kan tenkes dere har venner og slektninger som ikke synes å ha noen særlige utfordringer i sine liv, men da er det viktig at dere forstår at dere til dels selv valgte hvor raskt dere ville utvikle dere. Siden vi befinner oss i endetiden er det bare naturlig at de som var nær fullførelse ville ønske å prøve å avvikle resten av det karma de fortsatt har igjen, slik at de blir i stand til å stige opp.

Universet er fullt av liv, men det som eksiterer i de høyere dimensjonene kan ikke sees av dere. Dersom slike livsformer imidlertid ønsker å bli sett, vil de senke vibrasjonene sine og har gjort dette mange ganger når de har besøkt Jorden. Mer høyt utviklete sjeler vil også anta en fysisk kropp dersom det er behov for det, når de skal utføre et eller annet arbeid på Jorden. Dimensjonene flyter sammen på enkelte steder og når dette skjer kan det hende at dere får se «visjoner» av de høyere Sjelene. Det er slikt man vanligvis kaller at vedkommende hadde et «syn». De «usynlige» deler også det samme rom hvor dere befinner dere, og noen ganger vil folk få se et kort glimt av dem før de forsvinner igjen.

Mange mennesker går gjennom en utfordrende tid, de forsøker å leve sine liv som best de kan og unngå å bli dratt inn i negative problemer. De som greier dette, greier det ved å konsentrere seg om alt som er positivt og ved å leve i en energi av kjærlighet til alle mennesker. Dette kan være vanskelig når man blir konfrontert med fiendtlige mennesker eller situasjoner, men så lenge man klarer å være sentrert i sin egen energi vil man komme deg gjennom det. Hver gang man greier det, styrker man sin posisjon, og vil vokse mot et punkt der man har løftet seg over å re-agere på det negative rundt dere. Det kan synes vanskelig, men vær sikker på at det er en sinnstilstand dere kan oppnå og dere blir upåvirket ved å være Kjærlighet i Aksjon.

Dere vil finne at mennesker føler seg mer avslappet og oppløftet av deres høyere energier og vil undre seg hvordan dere har greid det. Hele deres fremtoning og måten å leve livet deres på, vil tiltrekke seg andre som kanskje kommer for å få råd og ønsker å lære deres hemmelighet. Det er ingen grunn til at dere ikke skulle fortelle dem det og gi dem oppmuntring til å følge deres eksempel. Å fremvise Universell Kjærlighet i alle situasjoner er hva de vil prøve å oppnå, og det er lettere sagt enn gjort, men man må begynne på et eller annet vis en eller annen gang. Hver eneste sjel vil før eller senere stå overfor en slik utfordring, og dersom de virkelig ønsker å lykkes, finnes det ingen grunn til at de ikke skulle greie det.

Gjør deres beste selv om dere mislykkes fra tid til annen, for det er bedre å ha prøvd enn ikke å ha det. Alle erfaringer bidrar til deres utvikling uansett om dere føler dere gjør fremskritt eller ikke. Dere har også de trofaste Veilederne dere ved deres side, som alltid er tilgjengelige for dere og oppmuntrer dere til å gå videre. De vet at innsatsen deres vil bli belønnet når tiden kommer og at dere vil lykkes, så fortsett å være positive og ha tillit til evnene deres.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.                                            

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 16. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey. 16. September, 2016.Mike Quinsey. 16. September, 2016.

Det synes klart at alle ting som har med «Revalueringen» å gjøre, nå har nådd et punkt hvor alle G20 landene som er involvert, nå er klare til å sette den ut i livet. Det er simpelthen et spørsmål for dem som har ansvaret, om å arrangere overgangen på en slik måte at alt skjer på velkoordinert vis. Dette vil bli det første historiske steget mot å skape fred på Jorden. Det er fortsatt et godt stykke å gå før total fred kan proklameres, men hvert eneste land vet at når de nå først har signert avtalene om fredelig koeksistens, så vil de bli forvist fra Jorden dersom de bryter dem. Så fryd dere over at den lange ventetiden på det nærmeste er over og at en fredfull fremtid er sikret for dere og for dem som kommer etter dere.

Det er naturlig at dere lurer på hvordan man kan få stanset de siste gjenværende mørke Sjelene, men dere kan være trygge på at de som lager problemer vil bli fjernet fra planeten og plassert der hvor de ikke lenger kan blande seg inn i de planlagte forandringene på Jorden. Det er mulig at mange av de mørkes Sjelenes lakeier vil overgi seg og ikke lenger utgjøre noen fare for vanlige mennesker. Etter hvert som Jorden stiger opp, vil det ikke lenger finnes plass for noen mørke sjeler og deres negative handlinger. Meget snart vil de mange forsinkete prosjektene, som vil løfte Jorden opp, kunne begynne og gjøre de mange velkomne forandringene til virkelighet og ta dere med stor fart inn i den Nye Tidsalderen.

Mange lurer på hva som vil komme til skje i kappløpet mot det Hvite Hus nå som mange uttrykker tvil om Hillary Clintons helse. Donald Trump synes ikke å være genuint interessert i å bli president og Bernie Sanders venter i kulissene. Med ett synes situasjonen svært usikker ettersom Trump akkurat har tatt sterkt innpå Clinton etter å opplevd en oppsving i sin støtte. Det som er helt sikkert er at Illuminatiene er ekstremt bekymret over hvordan alt nå har snudd seg mot dem. Vær trygge på at uansett hva som hender, så vil Lyset vinne og ingen kan hindre Lysets fortsatte fremmarsj mot seier.

Det er ingen tvil om at etter hvert som vibrasjonene stiger, så våkner stadig flere mennesker opp med hensyn til hva som foregår, med det resultat at de begynner å stille spørsmål der hvor de tidligere bare godtok det de ble fortalt. For eksempel har 11. september aldri «blitt borte» og stadig nye bevis blir lagt fremfor at det var en nøye planlagt «rivning» i regi av Bush-familien. Det har alltid vært forventet at mye vil komme for en dag på slutten av den gamle syklusen, som vil bringe sannheten til overflaten. Det har gjennom lang tid vært spekulert mye på hvem som sto bak 11/9, men nå foreligger det uomtvistelige beviser og de som er ansvarlige vil måtte stå til ansvar. Det er ingen som kan komme unna å bli konfrontert med sannheten.

Når dere etter døden analyserer og evaluerer livet deres, er det ingen som peker på dere med noen klandrende pekefinger, men dersom dere har begått feil må dere se dem i øynene og erkjenne dem. Så kan dere drøfte fremtidige handlinger med Veilederne deres med tanke på å få ytterligere opplevelser og erfaringer som kan hjelpe dere å overvinne deres svakheter. Imidlertid er det slik at på slutten av en syklus, så er det ikke nødvendigvis slik at dere pådrar dere mere karma, men avhengig av feilenes natur, så vil Nådens Lov komme til anvendelse. Som vi tidligere har slått fast, så er ikke hensikten med livsrevyen å straffe dere for de feil dere har gjort, men å bli enige om en vei videre, med nye opplevelser og erfaringer, som kan hjelpe dere å ikke gjøre dem påny.

Husk på at hver eneste erfaring har verdi og hvis den veien dere velger gjør at dere bruker lengre tid frem til Oppstigningen, så spiller det liten eller ingen rolle. Dere har hele evigheten på dere til å lykkes og ingen vil legge press på dere for at dere skal «sette opp farten», men dere vil så visst få all mulig hjelp. Veilederne deres har vært gjennom slike utfordringer tidligere og har all den erfaring som trengs for å kunne hjelpe dere. Ta kontakt med dem når som helst dere har behov for hjelp og de vil være lykkelige over å stå til tjeneste.

Det er to hovedveier som fører folk fremover i sin utvikling. Den ene er begrenset til de lavere vibrasjonene mens den forsøker å finne en vei gjennom tredje dimensjons turbulens og problemer. Den andre hjelper dere å finne veien mot høyere vibrasjoner ved hjelp av Lysets kraft, og den blir sterkere og sterkere. Disse to kan ikke fortsette å stå i opposisjon til hverandre og til slutt er det bare Lyset som vil være igjen, og gå av med seieren. Allerede nå er det inne i et stormløp fremover ettersom som stadig flere sjeler våkner opp og gjennomskuer det narrespillet som foregår. Sannheten ligger inni dere og de som greier å skjelne de positive energiene fra «all støyen», vil helt klart gjøre raske fremskritt. Dere vil bli i stand til å identifisere de sjelene dere kan stole på og følge deres veiledninger og anbefalinger for å skape deres egen vei fremover.

Dere vil få all mulig oppmuntring til å finne deres egen rette vei. Når dere først finner den, kommer dere til å gjøre raske fremskritt på veien mot Oppstigningen. Som alltid vil dere bli hjulpet til å overvinne de problemene dere måtte møte på veien. Dersom noe føles riktig for dere, så kan dere være sikre på at det er det. Identifiser dere med dem hvis arbeid helt tydelig er av Lyset, og følg deres råd og veiledning når dere har behov for hjelp. I denne tiden vi nå befinner oss i, er det mange sjeler som blir brukt til å spre Lys og Kjærlighet. Med den erfaring dere nå har, skulle dere være i stand til å identifisere dem som er lærere for den Nye Tidsalderen.

De mange forandringene som bare venter på å bli kunngjort, vil snart være over dere og ingen vil bli tillatt å gripe forstyrrende inn i dem. Alt ligger klart i støpeformen og alt er klart til å sette i gang når startskuddet går. Imidlertid kan det fortsatt gjøres små justeringer i planene hvis det er behov for det.  Det som er i ferd med å skje nå som dere befinner dere i den tiden som har blitt kalt «Sjelens Innhøstingstid», er deres oppstigning inn i de høyere vibrasjoner. Dere har reist langt og opplevd mange liv på veien mot å våkne opp fra deres langvarige søvn i Sjelens Mørke Natt. Der dere i dag står, er dere en sjel som har løftet dere selv opp og blitt i stand til å skjelne hva som er av Lyset og hva som fortsatt er av det mørke.

De som støtter de mørke Sjelene har fortsatt kontroll over det meste av massemediene. Men igjen er det forandringer planlagt slik at sannferdig og pålitelig informasjon skal bli tilgjengelig for alle. Forutsatt at dere bruker intuisjonen deres til å skjelne mellom sant og usant, så er fortsatt Internett deres beste kilde til nyheter ettersom det kan gi dere pålitelige oppdateringer med hensyn til hva som faktisk skjer i verden. Dere har en tendens til å se mot Vesten for å finne informasjon og for øyeblikket er dette deres beste kilde. Men etter hvert som mer og mer sannhet avdekkes, vil informasjonen spre seg over hele kloden og til slutt vil alle sjeler bli klar over sannheten.

Det er så viktig at alle dere som har funnet veien fremover konsentrerer dere om alt som er positivt. Når dere så gjør, gir dere kraften deres til de energiene som gjør at forandringene blir til virkelighet og det kan ikke understrekes ofte nok at det dere fokuserer på, og gir deres energi til, er det som blir til virkelighet, selv om det kanskje ikke var deres hensikt.  Lyset har allerede seiret, men det er ingen grunn til å ikke fortsette å ha en positiv innstilling. Det er mye som skal gjøres og om ikke lenge vil dere bli kallet på til å innta fremtredende posisjoner i forbindelse med forandringene.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.                                            

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 9. september 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 9. september, 2016.Mike Quinsey, 9. september, 2016.

Tiden går uopphørlig, men det gjøres store fremskritt med hensyn til iverksettelsen av de forandringene dere har ventet så lenge på.  Fra deres perspektiv kan det oppleves som om det skjer den ene forsinkelsen etter den andre, men faktum er at de er nødvendige steg for å sikre at når det første skrittet først blir tatt, så er det ingen ting som kan hindre det ønskede resultatet. Dere kan være forsikret om at det foregår mye i kulissene og at «sett i gang» signalet vil bli gitt når alt det nødvendige er på plass. Det er Høyere makter enn dem på Jorden som har overoppsynet med alt det som skjer, så dere kan være fullkomment trygge på at det endelige målet er full seier for Lyset. Det er derfor svært viktig at dere til enhver tid holder fokus på de ønskede forandringene som snart vil begynne. Planleggingen for denne tiden har pågått i lang, lang tid og ingen ting vil bli tillatt å forsinke det endelige resultatet mer. Lysarbeidere fortjener ros for sin usvikelige støtte og positive tro på fremtiden.

Etter hvert som vibrasjonene øker, så gjør også den oppløftelse de avstedkommer for dem som evner å respondere. Resultatet av dette er at det etter hvert blir lettere å sette ytterligere fart i de forandringene som er klare til å implementeres. De vil til slutt forandre deres syn på livet og gi dere mye mer individuell tid til å følge deres egen livsplan. Sannheten vil være deres styrke og etter hvert som tiden går, vil dere lære deres sanne historie og vite med sikkerhet i hvilken retning dere er på vei. Mye tid er mistet på å forfølge falske mål, men like vil de erfaringene dette har gitt dere styrke deres besluttsomhet om å holde dere på rett vei. Mange lurer på hvordan de nær forestående forandringene skal kunne iverksettes uten at de skaper full forvirring. Svaret er at planleggingen for denne tiden har vært særdeles omhyggelig og blitt endret og tilpasset når nye omstendigheter har dukket opp. Det er et enormt antall avanserte Vesener som står bak og bidrar til planens gjennomførelse og som vil tre åpent frem for dere når omstendighetene tillater det. De har fulgt utviklingen deres gjennom tusener av år og står nå klare til å hjelpe dere over de siste hindringene. Seieren er deres og vil ikke bli fornektet dere.

Hadde det ikke vært for de Galaktiske Vesenenes nærvær, ville dere nå ha levd under svært restriktive forhold, som i et fengsel, og totalt under de mørkes Sjelenes kontroll. Imidlertid var det aldri meningen at de skulle bli tillatt å utøve en slik kontroll over dere, for fremtiden deres var allerede planlagt å ende med full suksess og muligheten til å stige opp. Dette er normalt på slutten av hver syklus, forutsatt at Lyset har nådd det nødvendige nivå. Dette betyr at Oppstigningen er sikret for dem som virkelig ønsker å stige opp og har vært i stand til å løfte seg over de utfordringene som har blitt lagt foran dem. Dette innebærer å uttrykke dere selv med Universell Kjærlighet og på denne måten ta inn over dere at dere Alle Er Ett. Det er ikke enkelt å akseptere alle andre når dere er midt oppi dualitetens kontraster, fordi den fokuserer på separasjon og vektlegger ulikheter mellom mennesker. Mesteparten av tiden betrakter folk seg som forskjellig fra hverandre, og dette gjør det vanskelig å komme sammen i sann kjærlighet og forståelse.

Lysarbeidere hjelper andre gjennom sitt eksempel og med dette menes alle sjeler som anerkjenner at Alle Er Ett. Ved å behandle andre som deres likeverdige viser dere medfølelse og forståelse og dette vil hjelpe til å løfte opp dem omkring dere. Selv den miste handling som er gjort av kjærlighet påvirker andre og de vil følge eksemplet. Det er ikke nødvendigvis slik at dere må tilhøre en praktiserende gruppe for å vise deres kjærlighet til andre vesener, og det er ikke forbeholdt noen gruppe heller. Gud er Kjærlighet og Alt Som Er. Det er deres naturlige legning å være et kjærlighetsfullt Vesen, men erfaringene deres i dualiteten har lært dere at alle er ikke likeverdige og at noen er det best å holde seg unna og se ned på. Etter hvert som dere vokser åndelig gjennom deres erfaringer, vil dere imidlertid begynne å forstå sannheten og bli i stand til å akseptere alle sjeler uansett hvordan de måtte se ut eller hva de tror på.

Midt iblant dere finnes barn som er kommet for å vise dere veien ut av den forvirringen som utdannelses-systemet deres har skapt. Det gir ikke rom til disse barnas stil eller utvikling og hindrer således dem som ellers kunne hjelpe til å vise veien til full forståelse av deres sanne selv. På et eller annet tidspunkt må sannheten komme frem slik at man kan kaste all upresis informasjon på historiens søppeldynge. Reell vekst vil ikke finne sted så lenge dere hele tiden prøver å utvikle dere basert på informasjon som i bunn og grunn har hatt til hensikt å holde dere tilbake. Sannheten vil med tiden være det eneste som står igjen etter hvert som all usann informasjon blir forkastet, og tiden nærmer seg for at til og med deres historie må skrives om, slik at den gjenspeiler sannheten om deres lange reise gjennom dualiteten. Gjennom hele denne syklusen har dere strevd for å finne deres sanne Selv og det er nødvendig at dere forstår hvordan det ble til. Dere vil da bli i stand til å utvikle dere atskillig raskere og sannheten vil bli etablert en gang for alle.

Krig og alle andre ting som er assosiert med den, vil ikke kunne bli med inn i den Nye Tidsalderen, og på den måten blir det mulig å etablere permanent fred. Dere nærmer dere allerede et slikt punkt og dere vil finne en generell bevegelse i retning av å etablere et nytt samfunn. Et samfunn fritt for fordommer og opplæring i usannheter, og som er tuftet på Kjærlighet og Lys. Den logiske følgen av dette er at de Vesenene som nekter å gi opp sine gamle måter å gjøre tingene på, vil fortsette som tidligere, men bli flyttet til en annen lokalitet hvor de kan fortsette sine erfaringer. Med tiden vil også de bli gitt en ny anledning til å endre sin atferd og vende tilbake til Lyset.

Det er naturlig at folk er bekymret om hva som vil skje med andre familiemedlemmer og venner, men så lenge man er klar over at alle sjeler blir gitt like store muligheter til å utvikle seg, og hjelp til å holde seg på sin egen Vei mot Lyset, så finnes det ingen grunn til å bekymre seg. I den tiden vi er inne i nå, er det aller viktigste at hver og en fokuserer på sine egne behov. Intuitivt vil dere vite at dere har kommet lengre i deres utvikling når dere finner det lettere å holde seg i Lyset og beholde roen når andre blir urolige eller redde. I slike situasjoner kan deres nærvær påvirke andre til også å forholde seg rolig, og dersom dere er en gruppe likesinnede mennesker, vil denne evnen øke enormt.

Faktum er at evnene og kraften deres øker hele tiden og vil bli mer og mer merkbare når det gjelder deres tanker. For eksempel vil det etter hvert bli helt åpenbart når det gjelder selv-healing eller sågar fjernhealing. Husk på at når dere sender ut tanker med intensjon om å skape healing, så vil de alltid nå frem til målet, men noen sjeler setter opp en sperring mot dem. Generelt sett er Uforbeholden Kjærlighet kraften bak healing og uten denne blir effekten minimalisert.
Det er mye som skjer på Jorden i disse dager som vil føre til de kunngjøringene dere så lenge har ventet på. Når det gjelder «re-valueringen» befinner alt seg på et trinn hvor en endelig sjekk kan gjøres for å sikre at all nødvendig dokumentasjon er på plass.  Så man ser ikke for seg at dere skal behøve å vente mye lenger.  Dere kan være forsikret om at så snart forandringene er i gang, så er det intet som kan forhindre det endelige resultatet. Scenen er rigget, alt ligger klart, og de som skal delta aktivt er klare til å sette i gang på kort varsel.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. 

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

fredag 26. august 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 26. august 2016.


Mike Quinsey, 26. august 2016.

Det burde være åpenbart for dere at ting begynner å nærme seg fullførelse når det gjelder «Revalueringen». Det harde arbeider er allerede gjennomført og nå gjenstår å komme med de formelle kunngjøringene, hvilket vil bety begynnelsen på en ny æra for Menneskerasen. Et svært nylig forsøk på å gjøre dette ble forsinket av enda en sabotasjehandling fra de mørkes side, men det ble snart rettet opp og dere er påny klare til å sette i gang. De mørke får langsomt, men sikkert mindre spillerom, men de prøver fortsatt å forhindre at de ønskede resultatene skal bli til virkelighet. Uansett hva som skjer, så blir det imidlertid mindre og mindre mulig for dem å blande seg inn i prosessen og forsinke Oppstigningen. Til tider grenser handlingene deres til ren desperasjon når nettet snører seg rundt dem og de kjemper til det siste for å unnslippe å måtte stå til rette for det de har gjort. Det finnes imidlertid overhodet ingen mulighet for dem til å unnslippe sin skjebne og måtte stå til ansvar for sine talløse forbrytelser mot menneskeheten.

Generelt stiger bevissthetsnivået på planeten Jorden jevnt og trutt og det vil det fortsette med helt til full bevissthet er oppnådd.  Hver eneste sjel blir påvirket når vibrasjonene øker i frekvens og det eneste spørsmålet er om de evner å fortsette å stige opp sammen med dem.  En del sjeler vil finne det vanskelig og ubehagelig og motsette seg det, med påfølgende forvirring og fordi de ikke greier å forstå hva som skjer. Deres frigjøring fra denne tilstanden vil ikke komme før de blir flyttet vekk fra sin nåværende plass på Jorden, til et vibrasjonsnivå som de føler seg bekvemme med. Men alt vil utspille seg i samsvar med den enkeltes behov og hver sjel vil befinne seg eksakt der de har behov for være for å fortsette sin evolusjon.

Budskapet til alle er å holde fokus på reisen foran dere og ikke la dere vippe av pinnen eller la dere distrahere av hva som foregår omkring dere. Inntil Illuminatienes lakeier blir plassert der de ikke lenger kan stikke kjepper hjulene for fremskrittet som Lysets Styrker gjør, så vil det fortsatt finnes flust av desinformasjon. De som har fulgt med på utviklingen vil imidlertid være i stand til å avgjøre hva som er sant og hva ikke. Det store flertall av folket vil bli forvirret over det som skjer, men slike begivenheter som at den formelle proklameringen av den Nye Amerikanske Republikken blir gjort, vil gjøre det klarere for mange hvilken retning Menneskeheten går. Det er helt nødvendig at det gjøres forandringer som gir landene tilbake i folkets hender, og dette vil være svært velkommen når de får en mye større innflytelse på hvordan landet drives.

Ingen ting som finnes på Jorden kan forhindre forandringene å finne sted.  Det er alt en del av Planen for Menneskehetens oppløftelse inn i de høyere dimensjoner. Dere kommer dit dersom dere har gjort dere fortjent til det og alle sjeler på alle utviklingstrinn har blitt gitt anledning til å utvikle seg tilstrekkelig til å nå frem til Oppstigningen. Det er helt klart at mange ikke er rede til å ta et slikt steg, men deres evolusjon vil likevel fortsette på en måte som passer med deres behov. I virkeligheten finnes det ikke noe slikt som tid, så hver eneste sjel kan følge sin egen vei uten å føle at de har mislykkes på noe vis. Alle vil bli gitt enhver hjelp og bli veiledet for å sørge for at de fortsetter på en måte som sikrer deres ultimate evolusjon.

I Menneskets tankeverden finnes det ingen begrensninger og dersom dere setter fast fokus på noe, så vil det med tiden manifestere. Imidlertid kan det i den inneværende perioden finnes «hindringer», som for eksempel karma, som kan forsinke det, men så snart karma er ryddet opp i, ligger veien åpen for at dere kan fortsette. Veilederne deres vil selvfølgelig vite hva som er best for dere, men når det kommer til den endelige beslutning, så er det dere selv som har siste ord i saken. Bruk til enhver tid intuisjonen deres for å vurdere hvor opplevelsene og erfaringene deres burde lede dere. Noen sjeler vil foretrekke å fortsette på en religiøs vei, og det vil være det rette for dem.  Det vil vise seg å være en krevende vei som til tider vil kreve enorm tillit av dere. Uansett hvilken vei dere måtte velge å følge, så er det sant å si at alle til slutt vil finne veien hjem.

Alt det dere har blitt vant med kommer til å bli gjenstand for forandringer eller skiftet ut dersom de ikke har noen plass i den Nye Tidsalderen. Dere kan ikke ha unngått å legge merke til at nye oppfinnelser som venter på å bli introdusert, vil forandre verden totalt og det er bare de ustabile forholdene for øyeblikket som holder dem tilbake. De mørke Sjelene har overhodet ikke noe ønske om å gi fra seg makten og er så arrogante at de fortsatt tror de kan diktere massene. Det vil være dem til ingen nytte, for ikke bare makten vil bli tatt fra dem, men også deres rikdommer vil bli redusert temmelig dramatisk. Så det er bare et spørsmål om tid før de kan fjernes og plasseres på et sted hvor de ikke lenger kan blande seg inn i eller stikke kjepper i hjulene for deres evolusjon. Det som er helt sikkert er at store fremskritt vil bli gjort i mellomtiden og det vil ikke være lenge før det er mulig å introdusere dem.

De militære styrkene vil bli oppløst, men en politistyrke vil fortsatt være nødvendig og vil erstatte dem, men det er forventet at det vil bli svært lite problemer. Menneskeheten vil ta sin plass blant fredfulle nasjoner og kunne glede seg over den frihet til å reise som følger med dette. Selvsagt vil det ta tid å gjennomføre alle forandringene, men dere vil få mye hjelp. Fremtiden er gylden og det er en velfortjent belønning for deres seier over de mørke Sjelene. Ha imidlertid medfølelse med dem og vær villig til å tilgi, for de, akkurat som dere, har spilt sine avtalte roller for å hjelpe dere å utvikle dere videre.  Dere har blitt testet til det ytterste i dualitetens flammer og har for det meste fullført behovet for opplevelser og erfaringer av denne typen.

Varig fred er noe dere lenge har lengtet etter og den vil gjøre det mulig for dere å leve deres liv i harmoni og kjærlighet sammen med alle andre. Dere vil også kunne gjøre dette uten frykt for at noen skal gripe inn og således kan dere nyte friheten til fulle. Spennende og gledelige tider ligger foran dere og når dere får møte deres Galaktiske brødre og søstre vil dere reetablere de bånd dere hadde før dere slapp dere ned i dualiteten for å oppleve separasjonen. Dere har vokst gjennom alle deres opplevelser og erfaringer i dualiteten og er derfor i stand til å hjelpe andre som står overfor tilsvarende perioder i sin evolusjon. Det er på sin plass å gratulere dere med en så vellykket fullførelse, for det har vært andre ganger hvor Menneskeheten ikke greide å løfte seg opp og har måttet starte nesten helt fra begynnelsen igjen.

Hektiske dager ligger foran dere, men dere kan være helt sikre på at ut av dem vil den freden komme, som dere alle så lenge har søkt.  Det er kjent at mange av dere har blitt lei av den lange ventingen på det «lovete landet», men de siste stegene til suksess kan først tas når det er fullstendig trygt å gjøre det. I mellomtiden lærer dere mere om hva som ligger foran dere og det spiller ingen rolle om dere er inkarnert eller befinner dere i de høyere dimensjoner, for dere vil alle ta del i forandringene. Det er til god hjelp hvis dere visualiserer hva en Nye Tidsalderen betyr for dere, for på den måten vil dere trekke de nye energiene til dere.  La det gamle fare, for det har uttjent sin hensikt og det vil uansett langsomt forsvinne og bli historie. Til og med deres kjente historie, slik den er skrevet ned, har blitt forandret på for å styrke det grepet Illuminati hadde over dere.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

fredag 19. august 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 19. august, 2016.Mike Quinsey, 19. august, 2016.

Dere som «har øret mot bakken» vil vite at «Revalueringen» er så nær, så nær og sammen med andre forandringer vil de snart signalisere at de er begynt. En gigantisk oppgave er nå snart fullført og vil gi dere ubestridelig bevis på at Illuminati har mistet sin makt til å diktere alt som skjer akkurat som de ønsker. De vil fortsatt eksistere og kunne være en plage inntil de blir arrestert og sperret inne, for det er det som til slutt vil skje.  Som bevis på dette kan ting som lenge har ventet på det rette øyeblikket, nå iverksettes. De negative kreftene fryder seg over all den mediapublisitet aksjonene deres skaper, men det betyr på ingen måte at de har fått det som de ville. Lysets Styrker arbeider kontinuerlig i kulissene, men foretrekker å holde sine intensjoner så hemmelige som mulig. Sannheten er at de er de negative kreftene totalt overlegne på alle områder og er i stand til å sørge for at ting ikke kommer ut av kontroll. De tillater dem å utvikle seg som planlagt, men blander seg ikke inn i karma eller diktater fra høyere nivåer av Lysets Styrker. Vær helt trygge på at uansett hva som skjer, så er alt det som skjer omkring dere under full kontroll for å sikre at endetiden spiller seg ut som planlagt.

For dem som ikke kjenner til det store bildet fortoner det seg som at alt er det rene kaos, men like fullt er alt under full kontroll av dem som sørger for at Planen for Menneskeheten følges. Dere må huske at dere alle meldte dere frivillig til å oppleve og erfare separasjon og påtok dere utfordringen med å finne veien tilbake til Lyset. Både individuelt og som Menneskerasen har dere fått veiledning helt siden syklusen begynte og selv når dere stiger opp vil det alltid være Høyere Vesener som veileder dere gjennom opplevelsene deres. På denne måten blir dere stadig sterkere og kan stå klippefast når dere blir konfrontert med de mørke Sjelene. Så lenge dere er viljesterke er det ingen grunn til at dere ikke skulle kunne greie å beholde roen, uansett hva som skjer omkring dere. Alt det dere lærer blir husket og tatt med videre fra det ene livet til det neste.

Etter hvert som høyere energier blir «ankret» på Jorden, så blir også virkningene av negative energier stadig mindre, helt til de ikke lenger kan eksistere i slike høye vibrasjoner. Når den tiden kommer, vil Oppstigningen ha skjedd og fullkommen fred og kjærlighet senker seg over Jorden. Selv på den måten dere tolker det som skjer, vil svært lite tid ha gått før dette vil skje. Så fremtiden venter med åpne armer og vil bringe dere frigjøring fra de mørke Sjelenes innflytelse og handlinger. De vil måtte stå til rette for det de har gjort og oppleve konsekvensene av det, enten her på Jorden, eller så vil de bli flyttet til et annet sted. Vær helt trygge på at ingen kan unnslippe å stå til rette eller slippe unna med handlinger de har gjort med skjulte motiver og baktanker. Jeg gjentar nok en gang at ingen sjel blir straffet, men det kan tenkes at de trenger å gjøre seg flere erfaringer før de klarer å overvinne sine svakheter. Disse blir omhyggelig planlagt slik at den involverte sjelen kan lære av dem og raskt nå det punktet hvor leksjonen er lært.

Mange av dere er klar over at etter hvert som tiden har gått har det inkarnert stadig nye sjeler som er tilstrekkelig høyt utviklet at de kan hjelpe dere å gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet. Det eneste som trengs er trygge situasjoner, fri for innblanding fra de mørke, før de kan tilby sine kunnskaper og være sikre på at innblanding fra de som helst ville holde dere tilbake ikke vil tillates. Sannheten vil i midlertid komme ut og mange av dere vil bli sjokkert over hvordan dere rett og slett har vært fanger på deres egen planet i tusener av år. Dere har mye å ta igjen og dette vil gi dere fremskritt dere for lengst skulle ha kunnet nyte godt av, deriblant en mye høyere livskvalitet. Dere vil glede dere over å ha så mye tid dere ønsker til å gjøre det dere har lyst til og ikke lenger være neddynget i tidkrevende arbeidsoppgaver.  Etter hvert som tiden går vil en av de herligste forandringene være når dere har alt dere trenger uten å ha behov for penger.

Når dere vet hvor enormt store fordeler forandringene vil gi dere, er det å håpe at dere vil komme dere greit gjennom den tiden som kommer når dere bare holder fokus på de lovte forandringene. Naturligvis kan ikke et slikt omfang av forandringer gjennomføres uten at oppstår en del forstyrrelser og vanskeligheter i deres daglige liv, men de Galaktiske Styrkene vil legge skulderen til i den kommende tiden for å sikre at alt fullføres på et minimum av tid. Lysbyene nærmer seg stadig mer manifestasjon for hver dag som går og dette i seg selv vil være en begivenhet som forandrer verden totalt. Det sies at etter at de første av dem har materialisert vil det komme stadig flere inntil de danner et nettverk gjennom alle land på Jorden. Dette er likevel bare en av de mange spennende forandringer som ivrig ventes på. Sakte, men sikkert har dere blitt gitt innsyn i fremtiden og den er raskt på vei mot dere.

Det er ingen ting dere ikke kan greie eller oppnå og det er bare deres egne tanker som begrenser dere. Dere kan derfor sette deres mål så høyt dere vil, og forutsatt at dere holder dere på veien mot suksess, så vil dere til slutt lykkes. Deres vei leder tilbake til Gudskilden hvor dere kom fra, men på det nåværende tidspunkt er dette langt utenfor rekkevidde for dere. Dere har mange, mange opplevelser foran dere og så snart dere har nådd det nivået at dere blir et Galaktisk Vesen, er det dere selv som bestemmer hvilken vei dere vil gå videre. På alle trinn vil dere møte andre som er på samme vei og dere vil gå videre sammen og dele opplevelser og erfaringer.
For øyeblikket, på deres lave posisjon, har dere vært gjennom en serie med liv som har vært nøye designet for å øke deres bevissthetsnivå. På hvert trinn har livsplanen deres vært nøye organisert for å sikre at dere møter de anledningene dere trenger for å løfte dere opp. Om dere av en eller annen grunn skulle mislykkes i å overvinne utfordringen, så vil den komme igjen og igjen helt til dere lykkes, slik at dere kan gå videre i deres utvikling. Ingen ting står stille særlig lenge og dere vil alltid være på jakt etter muligheter til å utvikle dere enda høyere.

Forutsatt at dere forblir i dette Universet, vil dere anta en menneskekropp, men til slutt vil dere nå et slikt nivå at dere ikke trenger noen kropp som sådan, og bli et Lys-Vesen. Om nødvendig vil dere kunne slippe dere selv ned igjen til et nivå hvor dere kan «tenke» dere inn i kroppslig form igjen. Derfra vil dere på grunn tankens kraft bli så sterke at dere må være våkne og på vakt slik at ikke tilfeldige tanker manifesterer.

På det nåværende nivået ville det være altfor mye å kreve at dere skal forstå utviklingens vei fullt ut, men når dere blir Galaktiske Vesener med full bevissthet, vil dere ha fullkommen innsikt i dette. Da vil dere har mestret tilstrekkelig kunnskap til at dere kan være deres egen veileder og velge eksakt hvilken vei dere vil gå.  Imidlertid vil det alltid finnes Høyere Vesener som følger deres evolusjonsvei og er klare til å hjelpe dere om dere skulle ønske det. Faktum er at jo høyere dere løfter dere, jo mer vil dere bli ett med andre sjeler som deler det samme vibrasjonsnivå. Livet vil være fullkomment vidunderlig og fullt av muligheter til å oppleve og erfare eksakt som dere selv ønsker. Dere vil ikke være begrenset til dette Universet, men dere har ubegrensete muligheter til å oppfylle alle deres ønsker.  Men like fullt, gjennom alle slike opplevelser, kan dere fortsatt «ringe til» deres medreisende, for kontakten vil aldri bli permanent tapt. Det kan selvfølgelig være tider hvor de er bundet opp på annet vis, men de vil være klar over at dere har forsøkt å få kontakt med dem.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif


fredag 12. august 2016

Norsk -- Mike Quinsey 12. august, 2016.Mike Quinsey 12. august, 2016.

Dere nærmer dere raskt tiden hvor de ulike forandringene som er underveis, vil bli fullført. Dere har tålmodig ventet på ytre tegn som indikerer at alt er i ferd med å begynne å manifestere og ta dere hurtig videre til Oppstigningen. Vi er for øyeblikket inne i en fase hvor revalueringen av hvert enkelt lands pengeenheter finner sted.  Hensikten med dette er at hver forandring skal gi en rettferdig gjenspeiling av hvert lands ressurser og potensial slik at dere kan operere i et marked som representerer rettferdig utveksling av valutaer. Forandringene vil sørge for at det er likhet med hensyn til handelsvirksomhet. Gamle handelsbarrierer må også fjernes slik at alle kan operere i et fritt marked. Tiden vil vise hvilke andre områder i valutahandelen hvor det er behov for ytterligere justeringer.

Europa er i opprør etter at effekten av BREXIT begynner å føles.  Dette var det ønskede resultat og det vil åpne for at andre land kan følge etter, hvilket vil sette en endelig stopper for Illuminatis plan om Verdensherredømme. For øyeblikket kan ikke folk se hvordan dette skal føre til forbedringer og de fleste forstår heller ikke at dere har tatt et viktig skritt i retning av frihet.  Forandringene kommer ikke lett, men dere kan være sikre på at hvert enkelt land får veiledning i samsvar med sitt karma. Etter hvert som hindringene blir ryddet unna, vil folk komme sammen mer enn før og anerkjenne at alle er Ett på veien mot en ny Verden.  Alt vil falle på plass på perfekt vis og oppfylle hver sjels behov i henhold til deres livsplan.

Det er mange ekstraterrestrielle som venter ivrig på muligheten til å få møte dere igjen og reintrodusere dere til Familien deres fra Stjernene. Dere har alle kommet hit fra deres egen planet og deres egne har nøye fulgt med på deres liv og utvikling. Dere er de som tok utfordringen med å løfte dere opp i Lyset igjen ved å overvinne separasjonen som er uløselig knyttet til dualiteten. Dere benyttet også anledningen til å hjelpe andre som var fanget i de lavere vibrasjonene og som evnet å la seg inspirere til å løfte seg selv opp og ut av dem. For noen går fremskrittene langsomt, men med all den hjelpen som blir gitt, skulle det ikke være noen grunn til at de ikke skulle respondere. Noen, som for eksempel Illuminatiene, nekter fortsatt hårdnakket og vende tilbake til Lyset og Kjærligheten og foretrekker å fryde seg over makten de har over andre sjeler.

Det er mange av dere som undrer dere over hva vitsen er med å være på Jorden ettersom livet synes å mangle retning og mening.  Vær trygg på at enhver erfaring har verdi og det er ikke alle sjeler som ender sin lange reise med en dramatisk avslutning. Til en viss grad avhenger dette av deres karma ettersom dette må være ferdig avviklet når syklusen slutter. Det er således forståelig at noen sjeler har en mer travel tid med å rydde opp i sitt karma, mens andre har svært lite karma å ordne opp i. Bekymre dere ikke om detaljene i dette, men når dere blir konfrontert med deres egne utfordringer, så takle dem så passivt dere kan. Dette skulle være aller siste gang dere har behov for å gå gjennom en slik renselse.

Noen sjeler har blitt svært knyttet til Moder Jord og vil fortsette sin utvikling, sammen med henne, frem mot den nye Jorden. Andre vil foretrekke å «reise hjem» til sin egen planet hvor de vil fortsette å utvikle seg videre. Livet står aldri stille før dere når en fullkommen tilstand av perfeksjon ved å vende tilbake til Kjærlighetsenergien, skjønnheten og stillheten hos Gudskilden. Gud puster Inn og Gud puster Ut og sjeler blir sendt ut påny for å samle flere erfaringer. Dere har kan hende allerede fullført en slik reise, men essensielt sett er dere den samme sjelen hver gang.

Husk på at dere gjennom alle deres erfaringer skaper deres egen fremtid. Den er kun organisert for dere når dere har karma å rydde opp i og trenger visse erfaringer for å komme videre i deres utvikling. Det dere fokuserer på er det dere får, så tenk nøye gjennom hva dere ønsker for dere selv og involver dere ikke i negative ting, selv om dere trygt kan være en observatør. Ved å holde deres plass i Lyset er dere et eksempel for andre på hva som er mulig å oppnå.

Folk over hele verden er i ferd med å våkne opp til sannheten om sitt sanne vesen og med tiden vil hele sannheten komme ut. Det er svært lite som er slik dere tror at det er vurdert ut fra hvordan det ser ut i det ytre og dere har vært gjennom mange liv hvor dere har levd i en drøm som er temmelig fjernt fra deres sanne virkelighet. Faktum er at dere har vært undertrykt og med vitende og vilje holdt nede for å hindre dere i å lære sannheten. Og som om ikke det skulle være nok, så har dere sjelden fått lov til å leve i fredelige tider, for det har alltid vært konfrontasjoner som har holdt dere i konstant frykt med lite håp om fred. Den situasjonen vil imidlertid endre seg svært snart ettersom folk kommer sammen og skaper sin egen fremtid av lykke og glede.

Dere er alle frie, uavhengige Vesener som er skjebnebestemt til å vende tilbake til de høyere nivåer hvor dere vil få deres fulle bevissthet tilbake. Dette har vært deres skjebne siden denne galaktiske syklusen begynte for omtrent 25.600 år siden da dere forlot de høyere vibrasjonene for å oppleve og erfare separasjon. Det har vært en lang og tøff opplevelse, selv om den har også hatt sine sødmefylte øyeblikk, og dere har lært mye av dem. Dere har gjort dere fortjent til å opptre som de Mestere dere er ment å bli og vil dra uendelig mye nytte av erfaringene deres i de lavere dimensjonene. De vil sette dere i stand til å hjelpe andre gjennom dem takket være deres førstehånds kunnskaper og erfaringer.

Uansett hvor mye de mørke har holdt dere tilbake, så har evolusjonen gått sin gang til tross for alle deres anstrengelser for å stikke kjepper i hjulene for dere, og dere har nå kommet tilstrekkelig langt i deres utvikling og bevissthet at dere kan begynne å forstå sannheten om deres eksistens. Ved å begynne å innse hvilket potensial dere har, har dere løftet dere selv opp og ut av de lavere vibrasjonene og inn i Lyset. Bevis på slike forandringer kan tydelig dokumenteres gjennom fremveksten av nye teknologier som løfte dere inn i en æra av store fremskritt. Når det rette øyeblikk kommer, vil de bli gjort kjent for alle og gjøre det mulig for dere å gjøre kjempesprang fremover i deres utvikling. Det er fortsatt nødvendig å vente på det rette øyeblikket for å sikre at når tiden er moden for å slippe alt dette løs, så er det fullstendig trygt og ingen mørke krefter kan blande seg inn.

Deres lange reise gjennom dualiteten er på det nærmeste over og dere befinner dere nå på den siste etappen hjem. Det er helt klart mye arbeid som må gjøres for å løfte dere inn i den Nye Tidsalderen, men dere vil snart være frigjort fra kontrollen Illuminati har over dere. Frihetens øyeblikk nærmer seg og feiringene kan snart begynne. Ulikhet og nød vil raskt bli tatt tak i og de første stegene er nær å manifestere. Mist derfor ikke motet nå, for problemene kommer opp til overflaten for å bli rensket vekk.  Denne perioden vil passere mye raskere enn dere kanskje kunne tro, for dere vil motta all den hjelp og veiledning dere trenge for å takle det som kommer. Den Galaktiske Føderasjonen har vært med dere hele tiden, men det er først i den senere tid at de har begynt å ta åpent kontakt med dere og snart vil de vise seg mye oftere.
Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 5. august 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 5 august, 2016.Mike Quinsey, 5 august, 2016.

Nok en gang øker tiden farten og mange av dere er forbløffet over hvor raskt dette året går. Dette vil fortsette etter hvert som vibrasjonene blir høyere og høyere. Oppstigningen nærmer seg og når den kommer vil dere stige opp på et øyeblikk. Fordi Menneskerasen har fortsatt å høyne sine vibrasjoner, er det mulig for dere å nå det optimale nivået ganske snart, men husk også på at i den inneværende tiden er ting i konstant forandring og av den grunn er det vanskelig å anslå når det vil skje. Imidlertid ligger den endelige beslutningen hos dette universets Gud.

Det som er sikkert, er dere er godt i gang på veien mot Oppstigningen og ingen ting kan hindre denne lenge spådde «slutten» å finne sted. Det beste dere kan gjøre er å ignorere kabalens handlinger. De tror fortsatt at de har makt nok til å knuse ethvert forsøk på å stanse deres krig mot Jordens folk. Makten deres er allerede alvorlig vingestekket og vil aldri nå sitt tidligere nivå. Deres dager er talte og til slutt vil de ikke ha annet valg enn å overgi seg. Det er ikke mulig for dem å unnslippe å stå til rette for det de har gjort, uansett hva de måtte forsøke, og til slutt vil de bli fjernet fra denne planeten. Lakeiene deres kan imidlertid fortsatt skape en del trøbbel, men de også vil bli tvunget til å gi opp planene sine om å ta over hele Jorden og dens befolkning. BREXIT har spredt seg raskt og slik vil det fortsette etter hvert som andre kommer med, og dette har gjort det mulig for nasjoner å unnslippe fra Illuminatis klør.

Uroen vil fortsette alt mens de gamle energiene svinner hen og de nye tar deres plass. Det er full forvirring blant negative kreftene ettersom deres utenomjordiske herskere deres ikke lenger i stand til å hjelpe dem. Kollapsen har allerede ført til at noen av dem har gått med på forhandlinger for å redde sine liv og forutsatt at de aksepterer betingelsene de blir tilbudt, vil de bli plassert på steder hvor de ikke lenger kan blande seg inn i fremtidsplanene for Jorden og hennes sivilisasjon. Uansett hva som måtte skje, så tillat ikke frykten å snike seg inn i dere, men forhold dere positive og optimistiske til enhver tid. Realistisk sett finnes det ingen ting å bekymre seg for, ettersom alt skrider frem nøyaktig som planlagt og vil bringe de ønskede resultater.  De av dere som allerede er klare vil løfte dere opp med økningen i vibrasjonene som leder til Oppstigningen. Vit at det er mye som vil skje som vil løfte dere effektivt inn i den Nye Tidsalderen og gi dere del i en hel rekke teknologiske fremskritt som dere med fullt overlegg har blitt snytt for å få del i.

Den Nye Tidsalderen vil manifestere meget raskt ved å introdusere mange forandringer i deres livskvalitet. Oppfinnelser og nyvinninger som har blitt holdt hemmelige for dere vil raskt bli gitt dere og alle sjeler vil ta del i fordelene de bringer med seg. Dere befinner dere helt på terskelen til de etterlengtede forandringene som vil gjøre at dere ikke lenger må bruke så mye av deres tid til simpelthen å overleve. Dere vil ha mye mere tid til lystbetonte aktiviteter og kreative sysler som vil være til glede for mange mennesker. Forandringer vil naturlig innebære en viss grad av uroligheter, men dere kan være helt sikre på at de som har ansvaret for dem har den nødvendige makt og evner til å holde dem på et absolutt minimum. Ingen vil komme tapende ut av forandringene ettersom dere alle til slutt vil få det bedre på en hel rekke måter som vil sørge for at dere har et komfortabelt og fredfullt liv. Fattigdom og nød vil høre fortiden til og alle vil ha det de trenger.

Generelt vil forandringene eliminere alle former for forurensning og der oppgaven å «rense opp» kan synes uoverstigelig, slik som vann og hav, finnes det teknologier som langt overstiger deres nåværende kunnskaper, som vil produsere mirakuløse resultater på svært kort tid. Sammenliknet med den Nye Tidsalderen som venter dere, er deres nåværende livsforhold nærmest som å leve i den mørke middelalderen. Intuitivt skulle dere kunne være kjent med slike forandringer ettersom dere, før dere inkarnerte, vil ha vært kjent med potensialet for Jorden og hennes sivilisasjon. Det er på sin plass med gratulasjoner ettersom de oppgavene dere alle har påtatt dere, så langt fra har vært enkle, men i all hovedsak har dere holdt dere til dem. Sammen har dere overvunnet alle de utfordringene som har blitt kastet etter dere og nå står dere med hodet høyt hevet ettersom den endelige seieren over de mørke Sjelene er sikret. De vil bli gitt muligheten til å gjøre godt igjen for alt det gale de har gjort fordi Gud elsker alle sjeler uansett deres fall ned i mørket. Gud er ikke hevngjerrig og straffer ikke dem som synder. I stedet blir de gitt enhver mulighet til å vende tilbake til Lyset ettersom Gud-Gnisten er hellig og ukrenkelig.

Fremtiden er virkelig verdt å glede seg til og vil på mange måter kompensere for de mange livene dere har hatt i de lavere vibrasjonene. Husk på at dere aldri har blitt tvunget inn i det dere har opplevd og at dere til å begynne med meldte dere frivillig til muligheten til å få oppleve en del liv i tilsynelatende separasjon fra Gud. Utfordringen var å gå Lysets Vei igjen, frem til Oppstigningen, når dere hadde gjennomført det dere ønsket å erfare. Disse erfaringene har lært dere mye som vil bli brukt til å hjelpe andre som går den samme veien. Alle erfaringer har verdi selv om de, slik dere forstår det, ikke synes å følge noe slags mønster. Hver eneste sjel har vokst og utviklet seg i dualiteten selv om dere i mange tilfeller går ett skritt bakover hver gang dere har kommet to skritt fremover.

Noen mennesker sliter med tanken på at de skal kunne ha hatt inkarnasjoner både som Mann og som Kvinne, fordi de i sin nåværende kropp ikke kan forestille seg at den skulle være noe annerledes. Dere kan være helt sikre på at dere alle har opplevd å være inkarnert i begge kroppsformene, for var dere ikke det, ville dere komme helt ut av balanse. I de høyere vibrasjonene vil dere til slutt bli androgyne vesener, hvilket er en tilstand av balanse som dere alle etter hvert vil oppnå. Som dere kan forestille dere eller kanskje har opplevd, så vil dere i ethvert tilfelle, enten dere er Mann og Kvinne, fortsatt være en blanding av begge, men som regel med predominans av det kjønnet dere har blitt født som. Dere kan imidlertid ha hørt om mennesker som føler meget sterkt at de er i feil kropp og gjennomgår et kjønnsbytte for å tilpasse seg dette. Det er viktig at dere innser at slike erfaringer er kjent for sjelen før den inkarnerer og er akseptert som et ledd i deres læring og evolusjon.

Dere er på vei inn i en tid hvor sannheten må komme ut og med tiden, etter hvert som vibrasjonene stiger, vil utelukkende sannhet kunne eksistere. Dette vil gjøre det mulig for mennesker å leve i sannhet og noe annet ville ikke en gang falle dem inn. Dere kan jo spørre dere selv hvorfor man eventuelt skulle ønske at det var på noe annet vis. Kan dere se hvor vidunderlig og betryggende det vil være at alt er basert på sannhet og at dere derfor kan stole fullt og fast på alle. Dere vet at dere kan stole på det dere blir fortalt og ingen førsøker å føre dere bak lyset eller oppnå fordeler for seg selv. Dette er universelle kvaliteter ved sann kjærlighet og ingen ting mindre enn det kan eksistere i de høyere vibrasjonene. Dere kan ha et stykke vei å gå før dere når et slikt nivå, men vit at dette er målet dere arbeider frem mot og vær forberedt.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Oversetter: Leif