They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 26. august 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 26. august 2016.


Mike Quinsey, 26. august 2016.

Det burde være åpenbart for dere at ting begynner å nærme seg fullførelse når det gjelder «Revalueringen». Det harde arbeider er allerede gjennomført og nå gjenstår å komme med de formelle kunngjøringene, hvilket vil bety begynnelsen på en ny æra for Menneskerasen. Et svært nylig forsøk på å gjøre dette ble forsinket av enda en sabotasjehandling fra de mørkes side, men det ble snart rettet opp og dere er påny klare til å sette i gang. De mørke får langsomt, men sikkert mindre spillerom, men de prøver fortsatt å forhindre at de ønskede resultatene skal bli til virkelighet. Uansett hva som skjer, så blir det imidlertid mindre og mindre mulig for dem å blande seg inn i prosessen og forsinke Oppstigningen. Til tider grenser handlingene deres til ren desperasjon når nettet snører seg rundt dem og de kjemper til det siste for å unnslippe å måtte stå til rette for det de har gjort. Det finnes imidlertid overhodet ingen mulighet for dem til å unnslippe sin skjebne og måtte stå til ansvar for sine talløse forbrytelser mot menneskeheten.

Generelt stiger bevissthetsnivået på planeten Jorden jevnt og trutt og det vil det fortsette med helt til full bevissthet er oppnådd.  Hver eneste sjel blir påvirket når vibrasjonene øker i frekvens og det eneste spørsmålet er om de evner å fortsette å stige opp sammen med dem.  En del sjeler vil finne det vanskelig og ubehagelig og motsette seg det, med påfølgende forvirring og fordi de ikke greier å forstå hva som skjer. Deres frigjøring fra denne tilstanden vil ikke komme før de blir flyttet vekk fra sin nåværende plass på Jorden, til et vibrasjonsnivå som de føler seg bekvemme med. Men alt vil utspille seg i samsvar med den enkeltes behov og hver sjel vil befinne seg eksakt der de har behov for være for å fortsette sin evolusjon.

Budskapet til alle er å holde fokus på reisen foran dere og ikke la dere vippe av pinnen eller la dere distrahere av hva som foregår omkring dere. Inntil Illuminatienes lakeier blir plassert der de ikke lenger kan stikke kjepper hjulene for fremskrittet som Lysets Styrker gjør, så vil det fortsatt finnes flust av desinformasjon. De som har fulgt med på utviklingen vil imidlertid være i stand til å avgjøre hva som er sant og hva ikke. Det store flertall av folket vil bli forvirret over det som skjer, men slike begivenheter som at den formelle proklameringen av den Nye Amerikanske Republikken blir gjort, vil gjøre det klarere for mange hvilken retning Menneskeheten går. Det er helt nødvendig at det gjøres forandringer som gir landene tilbake i folkets hender, og dette vil være svært velkommen når de får en mye større innflytelse på hvordan landet drives.

Ingen ting som finnes på Jorden kan forhindre forandringene å finne sted.  Det er alt en del av Planen for Menneskehetens oppløftelse inn i de høyere dimensjoner. Dere kommer dit dersom dere har gjort dere fortjent til det og alle sjeler på alle utviklingstrinn har blitt gitt anledning til å utvikle seg tilstrekkelig til å nå frem til Oppstigningen. Det er helt klart at mange ikke er rede til å ta et slikt steg, men deres evolusjon vil likevel fortsette på en måte som passer med deres behov. I virkeligheten finnes det ikke noe slikt som tid, så hver eneste sjel kan følge sin egen vei uten å føle at de har mislykkes på noe vis. Alle vil bli gitt enhver hjelp og bli veiledet for å sørge for at de fortsetter på en måte som sikrer deres ultimate evolusjon.

I Menneskets tankeverden finnes det ingen begrensninger og dersom dere setter fast fokus på noe, så vil det med tiden manifestere. Imidlertid kan det i den inneværende perioden finnes «hindringer», som for eksempel karma, som kan forsinke det, men så snart karma er ryddet opp i, ligger veien åpen for at dere kan fortsette. Veilederne deres vil selvfølgelig vite hva som er best for dere, men når det kommer til den endelige beslutning, så er det dere selv som har siste ord i saken. Bruk til enhver tid intuisjonen deres for å vurdere hvor opplevelsene og erfaringene deres burde lede dere. Noen sjeler vil foretrekke å fortsette på en religiøs vei, og det vil være det rette for dem.  Det vil vise seg å være en krevende vei som til tider vil kreve enorm tillit av dere. Uansett hvilken vei dere måtte velge å følge, så er det sant å si at alle til slutt vil finne veien hjem.

Alt det dere har blitt vant med kommer til å bli gjenstand for forandringer eller skiftet ut dersom de ikke har noen plass i den Nye Tidsalderen. Dere kan ikke ha unngått å legge merke til at nye oppfinnelser som venter på å bli introdusert, vil forandre verden totalt og det er bare de ustabile forholdene for øyeblikket som holder dem tilbake. De mørke Sjelene har overhodet ikke noe ønske om å gi fra seg makten og er så arrogante at de fortsatt tror de kan diktere massene. Det vil være dem til ingen nytte, for ikke bare makten vil bli tatt fra dem, men også deres rikdommer vil bli redusert temmelig dramatisk. Så det er bare et spørsmål om tid før de kan fjernes og plasseres på et sted hvor de ikke lenger kan blande seg inn i eller stikke kjepper i hjulene for deres evolusjon. Det som er helt sikkert er at store fremskritt vil bli gjort i mellomtiden og det vil ikke være lenge før det er mulig å introdusere dem.

De militære styrkene vil bli oppløst, men en politistyrke vil fortsatt være nødvendig og vil erstatte dem, men det er forventet at det vil bli svært lite problemer. Menneskeheten vil ta sin plass blant fredfulle nasjoner og kunne glede seg over den frihet til å reise som følger med dette. Selvsagt vil det ta tid å gjennomføre alle forandringene, men dere vil få mye hjelp. Fremtiden er gylden og det er en velfortjent belønning for deres seier over de mørke Sjelene. Ha imidlertid medfølelse med dem og vær villig til å tilgi, for de, akkurat som dere, har spilt sine avtalte roller for å hjelpe dere å utvikle dere videre.  Dere har blitt testet til det ytterste i dualitetens flammer og har for det meste fullført behovet for opplevelser og erfaringer av denne typen.

Varig fred er noe dere lenge har lengtet etter og den vil gjøre det mulig for dere å leve deres liv i harmoni og kjærlighet sammen med alle andre. Dere vil også kunne gjøre dette uten frykt for at noen skal gripe inn og således kan dere nyte friheten til fulle. Spennende og gledelige tider ligger foran dere og når dere får møte deres Galaktiske brødre og søstre vil dere reetablere de bånd dere hadde før dere slapp dere ned i dualiteten for å oppleve separasjonen. Dere har vokst gjennom alle deres opplevelser og erfaringer i dualiteten og er derfor i stand til å hjelpe andre som står overfor tilsvarende perioder i sin evolusjon. Det er på sin plass å gratulere dere med en så vellykket fullførelse, for det har vært andre ganger hvor Menneskeheten ikke greide å løfte seg opp og har måttet starte nesten helt fra begynnelsen igjen.

Hektiske dager ligger foran dere, men dere kan være helt sikre på at ut av dem vil den freden komme, som dere alle så lenge har søkt.  Det er kjent at mange av dere har blitt lei av den lange ventingen på det «lovete landet», men de siste stegene til suksess kan først tas når det er fullstendig trygt å gjøre det. I mellomtiden lærer dere mere om hva som ligger foran dere og det spiller ingen rolle om dere er inkarnert eller befinner dere i de høyere dimensjoner, for dere vil alle ta del i forandringene. Det er til god hjelp hvis dere visualiserer hva en Nye Tidsalderen betyr for dere, for på den måten vil dere trekke de nye energiene til dere.  La det gamle fare, for det har uttjent sin hensikt og det vil uansett langsomt forsvinne og bli historie. Til og med deres kjente historie, slik den er skrevet ned, har blitt forandret på for å styrke det grepet Illuminati hadde over dere.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

fredag 19. august 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 19. august, 2016.Mike Quinsey, 19. august, 2016.

Dere som «har øret mot bakken» vil vite at «Revalueringen» er så nær, så nær og sammen med andre forandringer vil de snart signalisere at de er begynt. En gigantisk oppgave er nå snart fullført og vil gi dere ubestridelig bevis på at Illuminati har mistet sin makt til å diktere alt som skjer akkurat som de ønsker. De vil fortsatt eksistere og kunne være en plage inntil de blir arrestert og sperret inne, for det er det som til slutt vil skje.  Som bevis på dette kan ting som lenge har ventet på det rette øyeblikket, nå iverksettes. De negative kreftene fryder seg over all den mediapublisitet aksjonene deres skaper, men det betyr på ingen måte at de har fått det som de ville. Lysets Styrker arbeider kontinuerlig i kulissene, men foretrekker å holde sine intensjoner så hemmelige som mulig. Sannheten er at de er de negative kreftene totalt overlegne på alle områder og er i stand til å sørge for at ting ikke kommer ut av kontroll. De tillater dem å utvikle seg som planlagt, men blander seg ikke inn i karma eller diktater fra høyere nivåer av Lysets Styrker. Vær helt trygge på at uansett hva som skjer, så er alt det som skjer omkring dere under full kontroll for å sikre at endetiden spiller seg ut som planlagt.

For dem som ikke kjenner til det store bildet fortoner det seg som at alt er det rene kaos, men like fullt er alt under full kontroll av dem som sørger for at Planen for Menneskeheten følges. Dere må huske at dere alle meldte dere frivillig til å oppleve og erfare separasjon og påtok dere utfordringen med å finne veien tilbake til Lyset. Både individuelt og som Menneskerasen har dere fått veiledning helt siden syklusen begynte og selv når dere stiger opp vil det alltid være Høyere Vesener som veileder dere gjennom opplevelsene deres. På denne måten blir dere stadig sterkere og kan stå klippefast når dere blir konfrontert med de mørke Sjelene. Så lenge dere er viljesterke er det ingen grunn til at dere ikke skulle kunne greie å beholde roen, uansett hva som skjer omkring dere. Alt det dere lærer blir husket og tatt med videre fra det ene livet til det neste.

Etter hvert som høyere energier blir «ankret» på Jorden, så blir også virkningene av negative energier stadig mindre, helt til de ikke lenger kan eksistere i slike høye vibrasjoner. Når den tiden kommer, vil Oppstigningen ha skjedd og fullkommen fred og kjærlighet senker seg over Jorden. Selv på den måten dere tolker det som skjer, vil svært lite tid ha gått før dette vil skje. Så fremtiden venter med åpne armer og vil bringe dere frigjøring fra de mørke Sjelenes innflytelse og handlinger. De vil måtte stå til rette for det de har gjort og oppleve konsekvensene av det, enten her på Jorden, eller så vil de bli flyttet til et annet sted. Vær helt trygge på at ingen kan unnslippe å stå til rette eller slippe unna med handlinger de har gjort med skjulte motiver og baktanker. Jeg gjentar nok en gang at ingen sjel blir straffet, men det kan tenkes at de trenger å gjøre seg flere erfaringer før de klarer å overvinne sine svakheter. Disse blir omhyggelig planlagt slik at den involverte sjelen kan lære av dem og raskt nå det punktet hvor leksjonen er lært.

Mange av dere er klar over at etter hvert som tiden har gått har det inkarnert stadig nye sjeler som er tilstrekkelig høyt utviklet at de kan hjelpe dere å gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet. Det eneste som trengs er trygge situasjoner, fri for innblanding fra de mørke, før de kan tilby sine kunnskaper og være sikre på at innblanding fra de som helst ville holde dere tilbake ikke vil tillates. Sannheten vil i midlertid komme ut og mange av dere vil bli sjokkert over hvordan dere rett og slett har vært fanger på deres egen planet i tusener av år. Dere har mye å ta igjen og dette vil gi dere fremskritt dere for lengst skulle ha kunnet nyte godt av, deriblant en mye høyere livskvalitet. Dere vil glede dere over å ha så mye tid dere ønsker til å gjøre det dere har lyst til og ikke lenger være neddynget i tidkrevende arbeidsoppgaver.  Etter hvert som tiden går vil en av de herligste forandringene være når dere har alt dere trenger uten å ha behov for penger.

Når dere vet hvor enormt store fordeler forandringene vil gi dere, er det å håpe at dere vil komme dere greit gjennom den tiden som kommer når dere bare holder fokus på de lovte forandringene. Naturligvis kan ikke et slikt omfang av forandringer gjennomføres uten at oppstår en del forstyrrelser og vanskeligheter i deres daglige liv, men de Galaktiske Styrkene vil legge skulderen til i den kommende tiden for å sikre at alt fullføres på et minimum av tid. Lysbyene nærmer seg stadig mer manifestasjon for hver dag som går og dette i seg selv vil være en begivenhet som forandrer verden totalt. Det sies at etter at de første av dem har materialisert vil det komme stadig flere inntil de danner et nettverk gjennom alle land på Jorden. Dette er likevel bare en av de mange spennende forandringer som ivrig ventes på. Sakte, men sikkert har dere blitt gitt innsyn i fremtiden og den er raskt på vei mot dere.

Det er ingen ting dere ikke kan greie eller oppnå og det er bare deres egne tanker som begrenser dere. Dere kan derfor sette deres mål så høyt dere vil, og forutsatt at dere holder dere på veien mot suksess, så vil dere til slutt lykkes. Deres vei leder tilbake til Gudskilden hvor dere kom fra, men på det nåværende tidspunkt er dette langt utenfor rekkevidde for dere. Dere har mange, mange opplevelser foran dere og så snart dere har nådd det nivået at dere blir et Galaktisk Vesen, er det dere selv som bestemmer hvilken vei dere vil gå videre. På alle trinn vil dere møte andre som er på samme vei og dere vil gå videre sammen og dele opplevelser og erfaringer.
For øyeblikket, på deres lave posisjon, har dere vært gjennom en serie med liv som har vært nøye designet for å øke deres bevissthetsnivå. På hvert trinn har livsplanen deres vært nøye organisert for å sikre at dere møter de anledningene dere trenger for å løfte dere opp. Om dere av en eller annen grunn skulle mislykkes i å overvinne utfordringen, så vil den komme igjen og igjen helt til dere lykkes, slik at dere kan gå videre i deres utvikling. Ingen ting står stille særlig lenge og dere vil alltid være på jakt etter muligheter til å utvikle dere enda høyere.

Forutsatt at dere forblir i dette Universet, vil dere anta en menneskekropp, men til slutt vil dere nå et slikt nivå at dere ikke trenger noen kropp som sådan, og bli et Lys-Vesen. Om nødvendig vil dere kunne slippe dere selv ned igjen til et nivå hvor dere kan «tenke» dere inn i kroppslig form igjen. Derfra vil dere på grunn tankens kraft bli så sterke at dere må være våkne og på vakt slik at ikke tilfeldige tanker manifesterer.

På det nåværende nivået ville det være altfor mye å kreve at dere skal forstå utviklingens vei fullt ut, men når dere blir Galaktiske Vesener med full bevissthet, vil dere ha fullkommen innsikt i dette. Da vil dere har mestret tilstrekkelig kunnskap til at dere kan være deres egen veileder og velge eksakt hvilken vei dere vil gå.  Imidlertid vil det alltid finnes Høyere Vesener som følger deres evolusjonsvei og er klare til å hjelpe dere om dere skulle ønske det. Faktum er at jo høyere dere løfter dere, jo mer vil dere bli ett med andre sjeler som deler det samme vibrasjonsnivå. Livet vil være fullkomment vidunderlig og fullt av muligheter til å oppleve og erfare eksakt som dere selv ønsker. Dere vil ikke være begrenset til dette Universet, men dere har ubegrensete muligheter til å oppfylle alle deres ønsker.  Men like fullt, gjennom alle slike opplevelser, kan dere fortsatt «ringe til» deres medreisende, for kontakten vil aldri bli permanent tapt. Det kan selvfølgelig være tider hvor de er bundet opp på annet vis, men de vil være klar over at dere har forsøkt å få kontakt med dem.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Oversetter: Leif


fredag 12. august 2016

Norsk -- Mike Quinsey 12. august, 2016.Mike Quinsey 12. august, 2016.

Dere nærmer dere raskt tiden hvor de ulike forandringene som er underveis, vil bli fullført. Dere har tålmodig ventet på ytre tegn som indikerer at alt er i ferd med å begynne å manifestere og ta dere hurtig videre til Oppstigningen. Vi er for øyeblikket inne i en fase hvor revalueringen av hvert enkelt lands pengeenheter finner sted.  Hensikten med dette er at hver forandring skal gi en rettferdig gjenspeiling av hvert lands ressurser og potensial slik at dere kan operere i et marked som representerer rettferdig utveksling av valutaer. Forandringene vil sørge for at det er likhet med hensyn til handelsvirksomhet. Gamle handelsbarrierer må også fjernes slik at alle kan operere i et fritt marked. Tiden vil vise hvilke andre områder i valutahandelen hvor det er behov for ytterligere justeringer.

Europa er i opprør etter at effekten av BREXIT begynner å føles.  Dette var det ønskede resultat og det vil åpne for at andre land kan følge etter, hvilket vil sette en endelig stopper for Illuminatis plan om Verdensherredømme. For øyeblikket kan ikke folk se hvordan dette skal føre til forbedringer og de fleste forstår heller ikke at dere har tatt et viktig skritt i retning av frihet.  Forandringene kommer ikke lett, men dere kan være sikre på at hvert enkelt land får veiledning i samsvar med sitt karma. Etter hvert som hindringene blir ryddet unna, vil folk komme sammen mer enn før og anerkjenne at alle er Ett på veien mot en ny Verden.  Alt vil falle på plass på perfekt vis og oppfylle hver sjels behov i henhold til deres livsplan.

Det er mange ekstraterrestrielle som venter ivrig på muligheten til å få møte dere igjen og reintrodusere dere til Familien deres fra Stjernene. Dere har alle kommet hit fra deres egen planet og deres egne har nøye fulgt med på deres liv og utvikling. Dere er de som tok utfordringen med å løfte dere opp i Lyset igjen ved å overvinne separasjonen som er uløselig knyttet til dualiteten. Dere benyttet også anledningen til å hjelpe andre som var fanget i de lavere vibrasjonene og som evnet å la seg inspirere til å løfte seg selv opp og ut av dem. For noen går fremskrittene langsomt, men med all den hjelpen som blir gitt, skulle det ikke være noen grunn til at de ikke skulle respondere. Noen, som for eksempel Illuminatiene, nekter fortsatt hårdnakket og vende tilbake til Lyset og Kjærligheten og foretrekker å fryde seg over makten de har over andre sjeler.

Det er mange av dere som undrer dere over hva vitsen er med å være på Jorden ettersom livet synes å mangle retning og mening.  Vær trygg på at enhver erfaring har verdi og det er ikke alle sjeler som ender sin lange reise med en dramatisk avslutning. Til en viss grad avhenger dette av deres karma ettersom dette må være ferdig avviklet når syklusen slutter. Det er således forståelig at noen sjeler har en mer travel tid med å rydde opp i sitt karma, mens andre har svært lite karma å ordne opp i. Bekymre dere ikke om detaljene i dette, men når dere blir konfrontert med deres egne utfordringer, så takle dem så passivt dere kan. Dette skulle være aller siste gang dere har behov for å gå gjennom en slik renselse.

Noen sjeler har blitt svært knyttet til Moder Jord og vil fortsette sin utvikling, sammen med henne, frem mot den nye Jorden. Andre vil foretrekke å «reise hjem» til sin egen planet hvor de vil fortsette å utvikle seg videre. Livet står aldri stille før dere når en fullkommen tilstand av perfeksjon ved å vende tilbake til Kjærlighetsenergien, skjønnheten og stillheten hos Gudskilden. Gud puster Inn og Gud puster Ut og sjeler blir sendt ut påny for å samle flere erfaringer. Dere har kan hende allerede fullført en slik reise, men essensielt sett er dere den samme sjelen hver gang.

Husk på at dere gjennom alle deres erfaringer skaper deres egen fremtid. Den er kun organisert for dere når dere har karma å rydde opp i og trenger visse erfaringer for å komme videre i deres utvikling. Det dere fokuserer på er det dere får, så tenk nøye gjennom hva dere ønsker for dere selv og involver dere ikke i negative ting, selv om dere trygt kan være en observatør. Ved å holde deres plass i Lyset er dere et eksempel for andre på hva som er mulig å oppnå.

Folk over hele verden er i ferd med å våkne opp til sannheten om sitt sanne vesen og med tiden vil hele sannheten komme ut. Det er svært lite som er slik dere tror at det er vurdert ut fra hvordan det ser ut i det ytre og dere har vært gjennom mange liv hvor dere har levd i en drøm som er temmelig fjernt fra deres sanne virkelighet. Faktum er at dere har vært undertrykt og med vitende og vilje holdt nede for å hindre dere i å lære sannheten. Og som om ikke det skulle være nok, så har dere sjelden fått lov til å leve i fredelige tider, for det har alltid vært konfrontasjoner som har holdt dere i konstant frykt med lite håp om fred. Den situasjonen vil imidlertid endre seg svært snart ettersom folk kommer sammen og skaper sin egen fremtid av lykke og glede.

Dere er alle frie, uavhengige Vesener som er skjebnebestemt til å vende tilbake til de høyere nivåer hvor dere vil få deres fulle bevissthet tilbake. Dette har vært deres skjebne siden denne galaktiske syklusen begynte for omtrent 25.600 år siden da dere forlot de høyere vibrasjonene for å oppleve og erfare separasjon. Det har vært en lang og tøff opplevelse, selv om den har også hatt sine sødmefylte øyeblikk, og dere har lært mye av dem. Dere har gjort dere fortjent til å opptre som de Mestere dere er ment å bli og vil dra uendelig mye nytte av erfaringene deres i de lavere dimensjonene. De vil sette dere i stand til å hjelpe andre gjennom dem takket være deres førstehånds kunnskaper og erfaringer.

Uansett hvor mye de mørke har holdt dere tilbake, så har evolusjonen gått sin gang til tross for alle deres anstrengelser for å stikke kjepper i hjulene for dere, og dere har nå kommet tilstrekkelig langt i deres utvikling og bevissthet at dere kan begynne å forstå sannheten om deres eksistens. Ved å begynne å innse hvilket potensial dere har, har dere løftet dere selv opp og ut av de lavere vibrasjonene og inn i Lyset. Bevis på slike forandringer kan tydelig dokumenteres gjennom fremveksten av nye teknologier som løfte dere inn i en æra av store fremskritt. Når det rette øyeblikk kommer, vil de bli gjort kjent for alle og gjøre det mulig for dere å gjøre kjempesprang fremover i deres utvikling. Det er fortsatt nødvendig å vente på det rette øyeblikket for å sikre at når tiden er moden for å slippe alt dette løs, så er det fullstendig trygt og ingen mørke krefter kan blande seg inn.

Deres lange reise gjennom dualiteten er på det nærmeste over og dere befinner dere nå på den siste etappen hjem. Det er helt klart mye arbeid som må gjøres for å løfte dere inn i den Nye Tidsalderen, men dere vil snart være frigjort fra kontrollen Illuminati har over dere. Frihetens øyeblikk nærmer seg og feiringene kan snart begynne. Ulikhet og nød vil raskt bli tatt tak i og de første stegene er nær å manifestere. Mist derfor ikke motet nå, for problemene kommer opp til overflaten for å bli rensket vekk.  Denne perioden vil passere mye raskere enn dere kanskje kunne tro, for dere vil motta all den hjelp og veiledning dere trenge for å takle det som kommer. Den Galaktiske Føderasjonen har vært med dere hele tiden, men det er først i den senere tid at de har begynt å ta åpent kontakt med dere og snart vil de vise seg mye oftere.
Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 5. august 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 5 august, 2016.Mike Quinsey, 5 august, 2016.

Nok en gang øker tiden farten og mange av dere er forbløffet over hvor raskt dette året går. Dette vil fortsette etter hvert som vibrasjonene blir høyere og høyere. Oppstigningen nærmer seg og når den kommer vil dere stige opp på et øyeblikk. Fordi Menneskerasen har fortsatt å høyne sine vibrasjoner, er det mulig for dere å nå det optimale nivået ganske snart, men husk også på at i den inneværende tiden er ting i konstant forandring og av den grunn er det vanskelig å anslå når det vil skje. Imidlertid ligger den endelige beslutningen hos dette universets Gud.

Det som er sikkert, er dere er godt i gang på veien mot Oppstigningen og ingen ting kan hindre denne lenge spådde «slutten» å finne sted. Det beste dere kan gjøre er å ignorere kabalens handlinger. De tror fortsatt at de har makt nok til å knuse ethvert forsøk på å stanse deres krig mot Jordens folk. Makten deres er allerede alvorlig vingestekket og vil aldri nå sitt tidligere nivå. Deres dager er talte og til slutt vil de ikke ha annet valg enn å overgi seg. Det er ikke mulig for dem å unnslippe å stå til rette for det de har gjort, uansett hva de måtte forsøke, og til slutt vil de bli fjernet fra denne planeten. Lakeiene deres kan imidlertid fortsatt skape en del trøbbel, men de også vil bli tvunget til å gi opp planene sine om å ta over hele Jorden og dens befolkning. BREXIT har spredt seg raskt og slik vil det fortsette etter hvert som andre kommer med, og dette har gjort det mulig for nasjoner å unnslippe fra Illuminatis klør.

Uroen vil fortsette alt mens de gamle energiene svinner hen og de nye tar deres plass. Det er full forvirring blant negative kreftene ettersom deres utenomjordiske herskere deres ikke lenger i stand til å hjelpe dem. Kollapsen har allerede ført til at noen av dem har gått med på forhandlinger for å redde sine liv og forutsatt at de aksepterer betingelsene de blir tilbudt, vil de bli plassert på steder hvor de ikke lenger kan blande seg inn i fremtidsplanene for Jorden og hennes sivilisasjon. Uansett hva som måtte skje, så tillat ikke frykten å snike seg inn i dere, men forhold dere positive og optimistiske til enhver tid. Realistisk sett finnes det ingen ting å bekymre seg for, ettersom alt skrider frem nøyaktig som planlagt og vil bringe de ønskede resultater.  De av dere som allerede er klare vil løfte dere opp med økningen i vibrasjonene som leder til Oppstigningen. Vit at det er mye som vil skje som vil løfte dere effektivt inn i den Nye Tidsalderen og gi dere del i en hel rekke teknologiske fremskritt som dere med fullt overlegg har blitt snytt for å få del i.

Den Nye Tidsalderen vil manifestere meget raskt ved å introdusere mange forandringer i deres livskvalitet. Oppfinnelser og nyvinninger som har blitt holdt hemmelige for dere vil raskt bli gitt dere og alle sjeler vil ta del i fordelene de bringer med seg. Dere befinner dere helt på terskelen til de etterlengtede forandringene som vil gjøre at dere ikke lenger må bruke så mye av deres tid til simpelthen å overleve. Dere vil ha mye mere tid til lystbetonte aktiviteter og kreative sysler som vil være til glede for mange mennesker. Forandringer vil naturlig innebære en viss grad av uroligheter, men dere kan være helt sikre på at de som har ansvaret for dem har den nødvendige makt og evner til å holde dem på et absolutt minimum. Ingen vil komme tapende ut av forandringene ettersom dere alle til slutt vil få det bedre på en hel rekke måter som vil sørge for at dere har et komfortabelt og fredfullt liv. Fattigdom og nød vil høre fortiden til og alle vil ha det de trenger.

Generelt vil forandringene eliminere alle former for forurensning og der oppgaven å «rense opp» kan synes uoverstigelig, slik som vann og hav, finnes det teknologier som langt overstiger deres nåværende kunnskaper, som vil produsere mirakuløse resultater på svært kort tid. Sammenliknet med den Nye Tidsalderen som venter dere, er deres nåværende livsforhold nærmest som å leve i den mørke middelalderen. Intuitivt skulle dere kunne være kjent med slike forandringer ettersom dere, før dere inkarnerte, vil ha vært kjent med potensialet for Jorden og hennes sivilisasjon. Det er på sin plass med gratulasjoner ettersom de oppgavene dere alle har påtatt dere, så langt fra har vært enkle, men i all hovedsak har dere holdt dere til dem. Sammen har dere overvunnet alle de utfordringene som har blitt kastet etter dere og nå står dere med hodet høyt hevet ettersom den endelige seieren over de mørke Sjelene er sikret. De vil bli gitt muligheten til å gjøre godt igjen for alt det gale de har gjort fordi Gud elsker alle sjeler uansett deres fall ned i mørket. Gud er ikke hevngjerrig og straffer ikke dem som synder. I stedet blir de gitt enhver mulighet til å vende tilbake til Lyset ettersom Gud-Gnisten er hellig og ukrenkelig.

Fremtiden er virkelig verdt å glede seg til og vil på mange måter kompensere for de mange livene dere har hatt i de lavere vibrasjonene. Husk på at dere aldri har blitt tvunget inn i det dere har opplevd og at dere til å begynne med meldte dere frivillig til muligheten til å få oppleve en del liv i tilsynelatende separasjon fra Gud. Utfordringen var å gå Lysets Vei igjen, frem til Oppstigningen, når dere hadde gjennomført det dere ønsket å erfare. Disse erfaringene har lært dere mye som vil bli brukt til å hjelpe andre som går den samme veien. Alle erfaringer har verdi selv om de, slik dere forstår det, ikke synes å følge noe slags mønster. Hver eneste sjel har vokst og utviklet seg i dualiteten selv om dere i mange tilfeller går ett skritt bakover hver gang dere har kommet to skritt fremover.

Noen mennesker sliter med tanken på at de skal kunne ha hatt inkarnasjoner både som Mann og som Kvinne, fordi de i sin nåværende kropp ikke kan forestille seg at den skulle være noe annerledes. Dere kan være helt sikre på at dere alle har opplevd å være inkarnert i begge kroppsformene, for var dere ikke det, ville dere komme helt ut av balanse. I de høyere vibrasjonene vil dere til slutt bli androgyne vesener, hvilket er en tilstand av balanse som dere alle etter hvert vil oppnå. Som dere kan forestille dere eller kanskje har opplevd, så vil dere i ethvert tilfelle, enten dere er Mann og Kvinne, fortsatt være en blanding av begge, men som regel med predominans av det kjønnet dere har blitt født som. Dere kan imidlertid ha hørt om mennesker som føler meget sterkt at de er i feil kropp og gjennomgår et kjønnsbytte for å tilpasse seg dette. Det er viktig at dere innser at slike erfaringer er kjent for sjelen før den inkarnerer og er akseptert som et ledd i deres læring og evolusjon.

Dere er på vei inn i en tid hvor sannheten må komme ut og med tiden, etter hvert som vibrasjonene stiger, vil utelukkende sannhet kunne eksistere. Dette vil gjøre det mulig for mennesker å leve i sannhet og noe annet ville ikke en gang falle dem inn. Dere kan jo spørre dere selv hvorfor man eventuelt skulle ønske at det var på noe annet vis. Kan dere se hvor vidunderlig og betryggende det vil være at alt er basert på sannhet og at dere derfor kan stole fullt og fast på alle. Dere vet at dere kan stole på det dere blir fortalt og ingen førsøker å føre dere bak lyset eller oppnå fordeler for seg selv. Dette er universelle kvaliteter ved sann kjærlighet og ingen ting mindre enn det kan eksistere i de høyere vibrasjonene. Dere kan ha et stykke vei å gå før dere når et slikt nivå, men vit at dette er målet dere arbeider frem mot og vær forberedt.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 17. juni 2016

Norsk -- Mike Quinsey 17. juni, 2016Mike Quinsey -- 17. juni, 2016

Jorden nærmest syder av aktivitet som forgår i all hemmelighet, men det er lite av dette dere får høre om, fordi de mørke Sjelene fortsatt har kontroll over massemediene, til tross for det faktum at deres makt svinner raskt. Likefullt finner det sted svært ønskelige forandringer og den neste store som vil skje vil være når den Nye Amerikanske Republikkene formelt kan proklameres. En ny president har allerede blitt utpekt, hvilket sammen med dramatiske forandringer vil gi makten tilbake til folket. Det har vært en lang og krevende vei for de som har vært involvert, men det vil være mer enn verdt innsatsen. Det vil sette dere fri fra dem som har holdt dere alle i en slavetilværelse. Den "usynlige krigen" om hvem som har kontrollen over Jorden og dens folk, vil nå ganske snart være over og dere vil bli uhyre lettet over å vite at den trusselen som har hengt over dere har blitt fjernet. Å være fanger på sin egen planet ville være ille nok, men planene lå klare til å redusere jordens befolkning til håndterbar størrelse.  Noen av dere har funnet ut hvem som står bak alt dette, men med tiden vil det bli avslørt for alle slik at dere forstår hva som var planlagt for fremtiden deres.

Uten tvil er det mange av dere som undrer dere over hvordan en slik situasjon kunne få utvikle seg, men vær sikker på at dere med tiden vil bli fullt informert om deres sanne historie. Ikke glem at gjennom sine mange inkarnasjoner har alle sjeler vært medansvarlige for de livsomstendigheter dere faktisk har opplevd. Fordi dere er gitt fri vilje til å bestemme over deres eget liv har dere som sivilisasjon selv projisert deres egen fremtid på tidens lerret og har selv skapt det dere har opplevd og erfart.  Selvsagt har de mørke Sjelene benyttet seg av Menneskerasens krigerske tendenser til å forme situasjonen slik de selv ønsket og de har sørget for at så mange lever i nød og kaos.

Gjennom lang, lang tid har hver eneste sjel hatt mange inkarnasjoner, men nå som den gamle syklusen har uttjent sin rolle, ser dere nå en forandringsprosess som vil resultere at en ny syklus blir til virkelighet. Det har vært en syklus hvor deres frie vilje har blitt fullt ut respektert og holdt hellig. De mørke Sjelene har imidlertid benyttet anledningen til å gjøre dere til fanger på deres egen planet. Deres endelige mål har vært å ha full kontroll over Menneskerasen, ta fra dem deres frihet og redusere populasjonen til håndterbar størrelse. De har på det mest slue vis arbeidet i mangfoldige år for at dere alltid skulle oppleve at det er "for lite av alt" og leve på eksistensminimum, samtidig som de har skjult sannheten for dere og således hold dere fanget i en bakevje i tiden. Imidlertid har Lysets hierarki hele tiden holdt et våkent øye med dere og sørget for at ting ikke kom helt ut av kontroll. Fremtiden deres var allerede bestemt og gjennom disses innsats og lojaliteten til Lys-Vesener på Jorden, som har overvunnet alle utfordringene de har møtt, så har de løftet seg over negativiteten og lagt ut en vei frem mot Oppstigningen som alle sjeler som har løftet sine vibrasjoner, kan slå inn på.

Å være på Jorden en mektig utfordring, men like fullt har mange, mange sjeler tryglet om å få oppleve livet her. De har forstått at dersom man greier å overvinne de utfordringene man vil møte, så er dette den raskeste vei til å utvikle seg ut over tredje dimensjon, slik at de kan legge den syklusen bak seg. Uansett hva dere måtte gjøre, så står det alltid Lys-Vesener rede til å hjelpe dere når dere trenger det. Imidlertid blander de seg ikke vanligvis inn i deres liv, men tillater at dere får oppleve det dere ønsker.  Imidlertid er dere selv ansvarlige dersom dere gjør gale beslutninger. Gjennom handlingsvalgene deres vokser dere åndelig og begynner å tilpasse tankesettet deres til at dere Alle Er Ett.

For øyeblikket befinner Jorden seg i en meget urolig tilstand og Moder Jord ønsker å skape forandringer slik at hun kan begynne å rense den og litt etter litt bringe den tilbake til sin opprinnelige jomfruelig rene tilstand. Hun har gitt svært mye av seg selv og tillatt Mennesket absolutt frihet til å finne sitt eget uttrykk og således har hun også lidd mye under kjærlighetsløse sjeler som har misbrukt henne. Slik kan det ikke fortsette og dersom Mennesket ikke forandrer seg, så vil hun hun bli nødt til å ta ting i sine egne hender. Om så skulle være, så vil hun gjøre alt som er mulig for å ikke skade levende vesener, men i enkelte tilfeller er det uunngåelig. Det er også karmiske anliggender som må tas i betraktning, og de kan være en naturlig del av forandringene ettersom ingen ting som er av betydning skjer tilfeldig.

Hver eneste sjel er med på å skape fremtiden fordi det er deres kollektive energier som viser veien. Men selvfølgelig kan enkeltindividers handlinger ha en betydelig effekt på den ene eller den andre måten. Sansene deres blir kontinuerlig bombardert med tankeformer som dere tiltrekker til dere selv ettersom "like tiltrekker like". De færreste mennesker forstår at det man fokuserer på, hva enten det etter deres oppfatning er "godt eller dårlig", bringer dere mer av det samme. Det beste er derfor å unngå å bli involvert i ting som er av negative natur. Dere kan kanskje ønske å lese om negative ting som skjer for å være orientert, men unngå å gi dem deres energi, for det vil bare tiltrekke mer av det samme. Livet kan synes å være temmelig komplisert, men de fleste sjeler følger simpelthen sine egne ønsker med lite tanke for konsekvensene.

Dere må huske på at dere ble født på Jorden med en livsplan som skulle legge til rette for at muligheter skulle finne veien til dere, slik at planen kunne spille seg ut. Alle sjeler har i større eller mindre grad mål som skal nås og dersom deres lykkes med dem vil dere gjøre raske fremskritt i deres evolusjon. Det meste av det dere opplever involverer også andre sjeler, som også drar nytte av dem. Karma kan til tider arte seg som en meget komplisert vevnad, men når alt kommer til alt er det meningen at alle skal ha nytte av det. Men selvfølgelig vet dere ikke hvilken læring den enkelte deltaker får av hver hendelse. Dere har et uttrykk “en god ting leder ofte til den neste” og dette er i bunn og grunn sant og jo mere dere gir av dere selv, jo mere kommer tilbake til dere i tråd med Loven om Tiltrekning.

På mange måter er det like greit at dere ikke vet hva som foregår i den virkelige verden. Dere har mer enn nok å ordne opp i som det er, mens maktkreftene kjemper om kontrollen over verden og Lysets Styrker bruker sin makt for å sikre at ingen ting får anledning til å komme ut av kontroll og stikke kjepper i hjulene for den høyere planen for Oppstigningen deres. Mange mennesker kan ikke begripe hvordan de mørke Sjelene har greid å skaffe seg så total kontroll over livene deres. Det har skjedd langsomt, langsomt over mange, mange år og derfor har dere ikke forstått hvordan friheten deres stadig har blitt mer og mer erodert ned. I virkeligheten har dere blitt holdt alvorlig tilbake i deres utvikling og vært underkastet livsforhold som er skapt med vitende og vilje for at de mørke Sjelene skulle kunne ha kontroll over dere.

Bekymre dere imidlertid ikke for mye om dette, for i realiteten har Lysets Styrker stort sett kontrollen og legger begrensninger som hindrer de mørke i å ta full kontroll. Planen for deres frigjøring fra de mørkes grep ligger klar og alt skrider frem som det skal, til tross for de tilstandene som fortsatt eksisterer på Jorden. Når det rette øyeblikket kommer, ligger en hel rekke goder klare til å bli gitt dere, hvilket umiddelbart vil løfte dere opp. Dere har allerede hørt om de mange oppfinnelser og innretninger som venter dere og som totalt vil forandre livene deres for alltid - fremtiden er Gylden.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Oversetter: Leif

fredag 10. juni 2016

Norsk -- Mike Quinsey, 10. juni, 2016


Mike Quinsey, 10. juni, 2016.

Verden er raskt på vei mot en storslagen finale som vil være uhyre tilfredsstillende for Lysarbeiderne. Etter en lang periode med mange forsinkelser, er det nå tydelig at slutten på denne tiden nærmer seg og at de mørke Sjelene ikke lenger har makten til å diktere Menneskerasens fremtid. Lysets styrker har stort sett kontrollen nå og sørger for å forhindre omfattende katastrofer som har vært planlagt for å kaste verden ut i en ny verdenskrig. Freden er på vei og svært snart vil det bli gjort tiltak for å heve vibrasjonene på Jorden, hvilket etter hvert vil føre til en slutt på alle former for krigshandlinger. Da vil dere vite med sikkerhet at fiendtlighetene har opphørt for godt og at dette har resultert i verdensfred. Omsider vil det da være trygt for deres venner fra andre planeter å lande på Jorden og møtes åpent med dere. Dette vil også være et signal om begynnelsen på forandringer som virkelig vil bringe permanent fred.

Veien fremover er rett og slett en vei som vil gi dere enorm tilfredshet og som vil mer enn kompensere for alle de utfordringene dere har stått overfor i livene deres på Jorden.  Når dere påny blir fullt bevisste Vesener, vil det løfte dere himmelvidt over deres nåværende nivå. Livet vil bli en aldeles strålende opplevelse og minnene deres om tiden i de lavere vibrasjoner vil raskt bli skjøvet i bakgrunnen. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig for dere å forstå de velkomne forandringene som er på vei, men vit at dere vil bli enormt glade og lykkelige for dem. Mange av dere har allerede en idé om hva som ligger foran dere, men det vil likevel garantert overgå alle deres forventninger. Så gi ikke slipp på deres visjoner om fremtiden, for hver eneste en av dere er med på å kollektivt å ha innflytelse på den og er således med på å avgjøre hvordan den vil bli.

Det er mange spørsmål dere gjerne vil ha svar på og alt vil med tiden bli avslørt og komme for en dag. Det er viktig at dere får vite hele sannheten om deres tid i 3dje dimensjon og hvordan dere som Lysarbeidere har bidratt enormt til spredningen av Lyset. Deres blotte tilstedeværelse på Jorden har hjulpet andre sjeler å våkne opp til sitt sanne selv. Det er fortsatt mye som må gjøres i denne sammenheng, men selv nå sprer dere Lyset på en måte som gjør at sjeler kan ta ansvar for sin egen evolusjon. Det er overhodet intet hastverk med dette, men på samme tid er den gamle syklusen nå forbi og nye vibrasjoner er i ferd med å feste seg. Det er viktig at dere lar dere flyte med strømmen og når dere så gjør, vil dere tiltrekke dere andre slik at de også kan gjøre den samme reisen som dere.

Til tider er det utrolig at dere i det hele tatt greier å gjøre fremskritt ettersom dere blir angrepet fra alle kanter av en kontinuerlig skur av forskjellige energier. Dere kan tiltrekke dere de som harmonerer med dere og forutsatt at auraen deres er intakt, kan dere motstå de lavere energiene dere blir utsatt for. Dere kan mentalt visualisere at auraen deres totalt omslutter den fysiske kroppen deres og ved å hold den på plass, har dere beskyttelse mot alle forsøk på å trenge gjennom den. St. Germain har ofte anbefalt at dere benytter hans Fiolette Flamme dersom dere har behov for beskyttelse. Åpne auraer kan virke som en invitasjon på sjeler som søker å feste seg til en annen sjel og hvis disse er av særlig lav vibrasjon kan de skape problemer for dere.

Dersom dere av en eller annen grunn skulle trenge hjelp, så ikke glem at dere har deres egne Veiledere som vil være mer enn glade for å hjelpe dere. De er med dere på hele deres reise og er de usynlige hjelperne som sikrer at dere så langt som råd følger livsplanen deres, selv om det alltid er deres eget valg i siste instans. Deres frie vilje er selvfølgelig svært viktig, men Veilederne deres vil gjøre sitt beste for å gripe inn dersom det synes som om dere er på vei til å komme på villstrå. Husk på at dere har en livsplan som dere selv har gjort avtale om og det er svært viktig at dere lever deres liv i samsvar med den. Dere kan avvike lite grann fra den uten at det gjør noen skade, men det er visse nøkkeløyeblikk der dere må følge den planen dere har vedtatt.

Når dere ser dere omkring kan det synes som om livet er en samling av tilfeldige hendelser som ikke har noen reell betydning for dere. Men likevel er det slik at livets forløp for Menneskerasen er omhyggelig planlagt slik at dere kan lære det dere trenger for å utvikle dere, samtidig som dere får kjenne konsekvensene av de valg dere gjør. Og så må dere på samme tid også danse med i det nivået majoriteten utgjør. Allikevel er det ingen grunn til at dere som individ skulle sette dere høyere mål og ved så å gjøre vil dere trekke andre med dere. Det finnes aldri det dere kunne kalle "kjedelig øyeblikk", for livet vil alltid sørge for at dere får de opplevelser og erfaringer dere virkelig trenger heller enn det dere tror dere trenger. Så aksepter det som kommer som en utfordring som skal overvinnes. Det er ikke alt som setter dere på prøve og det er alltid tider hvor dere vil ha lykkelige opplevelser som løfter dere opp.

Når det gjelder deres utvikling på Jorden, så er det en del ting som er så komplisert at dere kan lure på hvordan det i det hele tatt er mulig å få til.  Det er ikke bare den nøye planleggingen, men også den helhjertede innsatsen fra dem som er deres Veiledere som sørger for at dere får fullt utbytte av de mulighetene dere møter for å komme videre i deres evolusjon. Om dere går glipp av en mulighet, så betyr det bare at det kommer en ny sjanse dere kan gripe, selv om det i enkelte tilfeller må vente til deres neste liv. Hvor mye dere til enhver tid påtar dere er deres eget valg, selv om dere vil få hjelp med beslutningene slik at dere ikke overbelaster dere selv. Karma blir ikke nødvendigvis tatt med fra det ene livet til det neste med mindre det er nødvendig, og i de fleste tilfeller så vil dere få erfare konsekvensene ganske umiddelbart.

Liv etter liv har dere hatt opplevelser og erfaringer på alle slags måter som har vært nødvendige for deres utvikling mot de høyere dimensjoner av Lyset. Nå befinner mange av dere dere på terskelen til å avslutte deres tid i de lavere dimensjoner fordi dere har lært tilstrekkelig mye til at dere kan stige opp. Når dere har nådd dette punktet vil noen av dere likevel foretrekke å bli værende for å tjene dem som trenger en hjelpende hånd for å komme videre i sin utvikling. Dere kan spørre hva som er det endelige målet for alle sjeler og for å si det helt enkelt, så er det å vende tilbake til Gudskildens fullkommenhet – inntil dere blir sendt ut påny for å gjøre helt nye erfaringer.

Store ting skjer hurtig i kulissene og i den forbindelse vil det snart bli gjort viktige kunngjøringer.  Årsaken til at dette ikke blir tatt opp i massemediene deres er at de fortsatt ikke har frihet til å rapportere de virkelige nyhetene som er viktige.  Dette er imidlertid sakte, men sikkert i ferd med å forandre seg og det er tiltak på trappene for å avstedkomme de nødvendige forandringer slik at de kan gjøre det. Som dere begynner å forstå, så har dere blitt foret utelukkende med den informasjonen de Mørke har "tillatt" og den har ofte vært temmelig fjernt fra sannheten. Sannheten vil likevel til tider sive gjennom, men det er nødvendig at dere finner pålitelige informasjonskilder, for mange er satt opp for å gi ut falsk informasjon. Internett er fortsatt deres beste informasjonskilde og der finner dere oppdaterte nyheter om ting som skjer. Dersom noen av nyhetene synes å være tvilsomme, så er de sannsynligvis det og da er det best å ignorere dem.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

De linkene jeg tidligere har henvist til fungerte visst dårlig. Her er friske linker:

Oversetter: Leif

fredag 3. juni 2016

Norsk -- Mike Quinsey 3. Juni, 2016.Mike Quinsey 3. Juni, 2016.

Alt går fremover som det skal uansett hvordan det måtte fortone seg på overflaten og de ulike aspekter ved Oppstigningen fortsetter å skride fremover og blir stadig mer klare. De mørke Sjelene fortsetter stadig å miste makt og de har temmelig begrensede valgmuligheter igjen. De har mange ganger blitt oppfordret til å overgi seg, men det virker som om de er rede til å kjempe til den bitre slutt. De har overhodet ingen mulighet til å unnslippe å måtte stå til rette for det de har gjort, slik de hadde håpet, men de vil garantert forsøke å forhandle når det gjelder å overgi seg. De må se i øynene det faktum at deres dager er talte og at det ikke lenger finnes noe som helst håp om at de kan greie gjennomføre sin opprinnelige plan om verdensherredømme.

Mange grupper har stilt seg bak dem som er av Lyset og til sammen representerer de en formidabel utfordring for de mørke. Sammen med mange mektige enkeltmennesker representerer de en mektig styrke for det gode. Ting er utvilsomt i ferd med å toppe seg og de gode nyhetene kan snart ikke holdes tilbake lenger, ettersom alt er kommet til et punkt hvor det er umulig å forhindre sluttresultatet. Alt skrider frem temmelig raskt og det er mulig at den første kunngjøringen vil komme så tidlig som i juli og denne vil bli den første av mange. De av dere som følger med på det som skjer og hvordan det går, på Internett, vil vite hvor stor suksess Lysarbeiderne har hatt.

Forbered dere på forandringene og hjelp dem som blir urolige og ikke vet hva de skal tro. Forandringene vil bli gjennomført temmelig raskt for å unngå ytterligere vanskeligheter. Noe av det første som vil bli gjort er å etablere kontakter som folk kan henvende seg til for å finne ut mer om de kommende forandringene. Og så finnes naturligvis de vanlige kildene som jo allerede er kjent for dere. Det er mye som ligger klart til å introduseres så raskt som mulig slik at livskvaliteten deres kan økes. De neste 18 månedene vil komme til å bli oppløftende og spennende ettersom dette er perioden hvor mye av det som er planlagt vil bli gjennomført. Så etter mange skuffelser vil det komme en periode hvor dere helt sikkert vil glede dere over å høre om alle de fremskrittene som blir gjort.

Med tiden vil dere få oppleve mange forandringer dere vil bli begeistret over og som til slutt vil løfte dere frem til et punkt langt bortenfor noe dere noensinne har visualisert. Det vil med sikkerhet oppveie den tiden dere har mistet og sette dere på full fart inn i en lykkelig og begeistrende tid.  Det er mange teknologiske fremskritt dere ikke har fått del i gjennom de siste femti årene og mer, og dere vil bli begeistret for hvordan de vil forandre livet deres. Dette vil være til gode for Moder Jord på mange måter også og hun vil også spille sin rolle med hensyn til å bringe inn forandringer i miljøet som dere vil fryde dere over. Livet vil raskt bli en glede og folk vil gjenvinne sin fulle helse og ungdommelighet. Dere har så mye å glede dere til og det vil bli til virkelighet temmelig raskt.

Det er fortsatt kaos i enkelte områder på Jorden og Lysvesener arbeider intenst for å overvinne hindringer som står i veien for freden. Krig og alt som har med det å gjøre vil bli stanset og deres sanne historie vil bli skrevet inn i historiens annaler. Dere vil lære hvorfor dere har opplevd de lavere dimensjonene og hvordan dere har blitt manipulert av dem som hadde sin helt egne agenda for Menneskeheten. Sannheten må gjøres kjent for alle og historien tilsvarende skrevet om. Dere har i realiteten vandret rundt i en drøm som har lite til felles med den virkeligheten dere egentlig hører hjemme i. Dette vil forandre seg etter hvert som sannheten kommer for en dag og påvirkningen fra de negative energier blir eliminert.

Dere kan være helt sikre på at alle sjeler blir gitt like store muligheter til å vende seg mot Lyset. Noen sjeler er imidlertid ikke rede til å gjøre de nødvendige forandringene i sine liv slik at de kan løfte seg opp i de høyere vibrasjonene. Dette vil være deres eget valg og bli respektert fullt ut og de vil likevel bli gitt all mulig hjelp slik at de påny vil komme til et punkt hvor Oppstigning er mulig. Noen av dere vil velge å forbli i de lavere dimensjoner simpelthen for å hjelpe disse sjelene som først nå begynner å våkne og utvikle seg. Ingen sjel blir etterlatt uten hjelp og den er alltid tilgjengelig når man ber om den. Det blir også gitt veiledning til grupper og til dem som tjener menneskemassene, men som likevel fullt ut respekterer den fri viljen til dem det gjelder.

Når dere nå går gjennom den nåværende perioden, vil det være klokt å søke råd fra Veilederne deres for å sikre at dere følger livsplanen deres, som dere avtalte før dere inkarnerte. Det har aldri vært noen viktigere tid i deres liv ettersom muligheten til å stige opp ligger rett foran dere nå og dersom dere kan holde frem som dere gjør, ved å fortsette å løfte dere opp, vil dere temmelig sikkert lykkes. Dersom dere skulle komme på vidvanke, så er det fullt mulig å rette på det igjen og komme tilbake på den rette veien, så la dere ikke bekymre om det. Det er menneskelig å gjøre feil, men vær forberedt på å rette dem opp igjen og så vil dere være tilbake på rett vei.

Mennesket har alltid vært en kriger, hvilket har vært nødvendig for å overleve for mange hundre år siden. Nå er situasjonene helt annerledes fordi krig nå har blitt en kamp mellom ulike teknologier. Deres evne til å drepe og ødelegge har blitt så stor at selve grunnvollene i deres verden er truet. Imidlertid er vi fullt klar over denne situasjonen og har kontroll over den. Vi har satt grenser som ikke vil bli tillatt overskredet og har for eksempel mange ganger forhindret at kjernevåpen er blitt brukt. I den svært nære fremtid vil ikke lenger noe som har med krig å gjøre bli tolerert og det vil bli gjort tiltak som sikrer at når de har blitt bannlyst, så vil de aldri kunne tas i bruk igjen.

Da kan mennesker leve sammen i harmoni forutsatt at de ikke prøver å påtvinge andre sine egne oppfatninger og tro. Et godt sted å starte er med "Gud", som omtales med mange forskjellige navn og som blir dyrket på ulike vis avhengig av hvilken religion det dreier seg om. I virkeligheten finnes det bare En Gud som er involvert med sivilisasjonen på Jorden, selv om det finnes mange slike opphøyde Vesener i Universet. Når man fokuserer på det som er felles for alle mennesker, så skulle det være mulig å komme sammen å fortsette å utvikle seg som én sivilisasjon.  De sjelene som er rede til å stige opp, ser mye lenger enn de forskjellige religioner, anerkjenner at det finnes Èn Gud og er i stand til å leve i fred som ett stort samfunn. Gud er Kjærlighet og blir feilaktig betraktet som å være lik menneskene, når faktum er at det er stikk motsatt; at menneskene fra sin lave posisjon har løftet seg opp i retning av å bli et Høyere Vesen og dette er hver eneste Sjels skjebnemål uansett hvor lang tid det måtte ta.  Det er mulig for alle å bli en Gud i sin egen rett og dette er Menneskerasens skjebne.

Det som bør oppta dere i tiden umiddelbart foran dere er deres evolusjon og det vil bli en rekke mektige forandringer som vil gjøre det mulig for dere å leve i fullstendig fred. Dere er i ferd med å våkne opp til deres sanne selv og vil komme sammen med dem som allerede har steget opp. Dualiteten slik dere kjenner den, vil bli etterlatt i de lavere vibrasjonene, men den vil fortsatt eksistere på de høyere nivåene, men langt mer harmonisk i sin natur.
Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
      
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

De linkene jeg tidligere har henvist til fungerte visst dårlig. Her er friske linker:
Kilde: http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


Oversetter: Leif