They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 11. april 2014

11:04:2014


SaLuSa  11. april, 2014 


Vi kommer tilbake for å fortelle dere at mange ting snart kommer til å nå et kritisk punkt etter hvert som Lyset fortsetter å etablere seg med stor kraft på Jorden. Hver eneste en av dere kan ta en del av æren for dette og vi hilser deres besluttsomhet om å oppnå total suksess velkommen. Vi overvåker kontinuerlig alt som skjer på Jorden og vil forsikre dere om at alt skrider frem meget bra. Vi lar så å si alt være “under presenning” foreløpig, men likevel har vi stor fremgang. For dem som følger med på våre rapporter som kommer gjennom ulike kilder, danner det seg et bilde som kan gi en indikasjon på hvor langt vi er kommet.

Skipene våre har nå i mange år kommet svært nær Jorden og dette er en måte å forsikre dere om at vi holder øye med dere og passer på dere. I en del tilfeller må vi tillate at karmiske situasjoner får spille seg helt ut og således gjøre at mye karma kan bli ryddet opp i. Noen ser på ødeleggelsene i Syria og det ufattelige tapet av menneskeliv og undrer om det alt sammen har vært nødvendig. Vi ville svare “ja” til det, fordi situasjonen har forløst så mye karma og gjort at mange sjeler har kunnet komme videre i sin utvikling. Ødeleggelsene kan synes å være massive, men husk på at det er de negative energiene som blir renset ut. Når vi kommer til Jorden, hvilket er en begivenhet som vil bli kunngjort i nær fremtid, skal vi arbeide sammen med dere for å rydde opp i ethvert område som er ødelagt av krig, og vi kan forsikre dere om at ethvert spor vil bli fjernet og allting brakt tilbake til sin opprinnelige skjønnhet.

fredag 4. april 2014

04:04:2014


SaLuSa  4 april, 2014

På samme måte som Michael, er jeg også veldig glad for at vi påny er i stand til å sende ut våre budskaper. Selv i perioder med motgang og vanskeligheter er det noe å lære, og de er en sann test på deres evne til å holde dere fokusert, uansett hva dere står overfor. Problemene, som for Michael føltes som om de varte i en evighet, er endelig overvunnet og dere kan se frem til en periode med spennende utviklinger. Forsinkelsen har i virkeligheten ingen som helst konsekvenser. Det er til en hver tid så mye som foregår uten at dere nødvendigvis er kjent med det, og dette er for å beskytte dem som er involvert i forandringene. Lyset ekspanderer hele tiden og oppvåkningen av så mange sjeler er en enorm hjelp for å gi det virkelige fotfeste på Jorden. Prosessen med opp-Lys-ning skrider frem med stormskritt og de mørke kan ikke lenger greie å forsinke den. Reisen har for mange av dere vært lang og krevende, men all energien og innsatsen dere har lagt ned vil dere finne er vel verdt det. Dere har brakt dere selv så langt som dere nå er kommet takket være deres sanne innsats og besluttsomhet, og dere er allerede godt på vei i sisterunden med hensyn til deres Oppstigning.

fredag 14. mars 2014

14:03:2014 + Mike Quinsey

MIKE'S BIO


Kjære venner,

Jeg har kommet i gang igjen med å kanalisere SaLuSa etter å ha kommet ut av en svært frustrerende periode hvor datamaskinen min tilslutt brøt helt sammen. Selv om jeg kunne ta i mot e-poster fra dere, var det ingen måte jeg kunne la dere få vite at det var umulig for meg å sende svar på dem eller å legge ut/sende ut SaLuSa’s budskap. Til tross for at jeg har mistet nesten alle filene mine er jeg nå tilbake, men har fortsatt igjen å reinstallere SKYPE og jeg føler at jeg trenger den både Front Page og FTP.

Jeg tror at etter alt det som er skjedd kan en del detaljer om abonnenter ha gått tapt, så jeg minner dere på at dere kan gå til nettsiden min og finne budskapene der. Skriv inn i Internettvinduet deres: http://www.treeofthegoldenlight.com/first_contact/channeled_messages by mike quinsey.htm

Jeg vil gjerne å takke alle dem som har skrevet til meg mens datamaskinen var “nede”. Det var så mange at jeg er sikker på at dere alle vil ta imot min takk for all deres vennlige omtanke for min helse. Alt er bra med meg og jeg ser frem til et år hvor mange løfter vil bli til virkelighet. Dersom noen detaljer om dere synes å ha gått tapt, vil jeg minne dere på hvordan dere kan sette dere på Medlemslisten for å motta mine budskaper direkte. For å abonnere på budskapene, gå inn på følgende Internettvindu: etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com – klikk så på: Subscribe to Tree of the Golden Light Weekly Message (Abonner på  The Tree of The Golden Light ukentlige budskaper).

Dette vil åpne opp Medlemslisten ( Membership List) – gå så ned til nederste applikasjonen ”Membership to the Mailing Listetfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com og skriv inn din e-postadresse to ganger som det bes om. Klikk på “Send” og dersom du har gjort det riktig vil du få tilsendt en bekreftelse på e-post. 

Steve Beckow har i sin omtanke sendt ut en oppfordring til donasjoner for å dekke kostnadene for reparasjon/utskifting av pc’en min. Heldigvis viste det seg at den kunne repareres for relativt liten kostnad, så jeg vil ikke ta ut donasjonene, men jeg er samtidig enormt takknemlig for den sjenerøsitet og alle vennlige tanker dere har uttrykt. Jeg sender min takk til følgende mennesker som har gitt donasjoner og foreslår at de tilbakefører dem til seg selv eller venter til måneden er slutt så de blir returnert uansett. Disse menneskene er:

Eileen Storey – Lucinda Randolph – James Doolittle – Fern Rancourt – Charles Osborn – Frank Bienert – Steve Reusing – Matt Muckelroy – Gillian Hopkinson – Harrigan Logan og jeg fikk også en donasjon fra the Hope Trust.

             I Kjærlighet og Lys – Mike QuinseySaLuSa  14 mars, 2014 

Kjære Sjeler, dere blir alle dratt snart den ene veien og så den annen, til dere blir ganske frustrerte og forvirret. Årsaken er at det er så mye som hender på en gang, og fra deres ståsted er det vanskelig å se hvor det leder. Hold dere fokusert på deres egen posisjon og deres egen vei, og fortsett å spre Lyset, for det trengs mer enn noen gang. Så mange mennesker er forvirret og bekymret om fremtiden, og det er ikke overraskende når så mye forandrer seg. Disse tider gir også de mørke og deres grupper muligheter til å øke forvirringen, selv om de snart må innrømme for seg selv at deres tid er ute. Sannheten er at de ser at de er i ferd med å miste sin makt og innflytelse. Dette er alt sammen del av de forandringene som foregår over hele planeten deres, hvilket vil fortsette helt til den Nye Tidsalderen får virkelig fotfeste.

fredag 28. februar 2014

28:02:2014


SaLuSa  28 februar, 2014 

Kjære Sjeler, vi kommer med gode nyheter for å informere dere om at det arbeidet dere har lagt ned med stor hengivenhet, nå er i ferd med å bringe de belønninger dere så vel har fortjent. Våre felles anstrengelser har ført til en akselerering av det arbeidet som er nødvendig for å skape betydelige fremsteg i prosessen med gjøre forandringene til virkelighet. Deres innsats har medført at man har evaluert fremskrittene som er oppnådd, og det er gjort beslutning om å fortsette i høyt tempo. Det betyr at dere vil bli oppmerksom på spesifikke hendelser som tydelig vil avsløre for dere at et nytt steg på veien mot ”Begivenheten” er begynt.  I løpet av en relativt kort periode vil dere finne ubestridelige bevis på fremskrittene som er gjort, men forvent ikke at dette vil bli kringkastet av de store mediene. De mørke Sjelene vil undertrykke sannheten og vil gjøre hva som helst for å stanse utviklingen, og det betyr at dere vil måtte lete rundt omkring for å finne beviser for det som skjer.

fredag 21. februar 2014

21:02:2014


*      SaLuSa  21 februar, 2014
*       
*       
*      Dere er til stede på Jorden i en uhyre viktig tid og som Lysarbeidere er det mange av dere som har spesifikke roller å spille for å hjelpe til å manifestere forandringene. Hver eneste en av dere meldte dere frivillig til å tjene Lyset i denne viktige tiden og dere kan være helt sikre på at hvert eneste bidrag er like viktig for helheten. Forutsatt at dere holder dere fokusert på oppgaven, vil dere gjøre deres del for å hjelpe til med å gjøre virkelighet av forandringene som er avgjørende viktige for å manifestere Lyset. Det er et faktum at fordi så mange mennesker hjelper til på denne måten, så er de mørke i ferd med å tape kampen for å beholde sin herskermakt. Selv om de konsentrerer seg om det store bildet, så observerer vi alt de gjør, til enhver tid, og er fullt klar over planene deres. Vår samlede innsats vil etter hvert resultere i kupp uten noen blodsutgytelse, som vil tvinge de mørke Sjelene til å akseptere at de har tapt. De vil bli fullstendig overveldet over de fremskritt vi har gjort, og vi vet nøyaktig når vi skal spille ut trumfkortene våre.
*       

fredag 14. februar 2014

14:02:2014


SaLuSa  14. februar, 2014

Vi forstår deres bekymring for at fremskrittene tilsynelatende skjer så langsomt når det gjelder å få satt en stopper for de mørkes aktiviteter. Vi har i virkeligheten forhindret dem fra å skape en del store ”katastrofer”, inkludert en ny krig, og vi kommer til å fortsette å begrense deres muligheter til å forårsake alvorlige problemer. Vi kan forsikre dere om vi har alt under kontroll, men ikke desto mindre må vi respektere ikke-innblandingsprinsippet når det er nødvendig. Her snakker vi selvfølgelig om karmiske situasjoner hvor det fortsatt gjenstår en del ting å lære. Den perioden dere nylig har gått inn i er imidlertid en som vil bringe omfattende forandringer, som til slutt vil føre til fred. Vi ber dere derfor å tenke positivt og visualisere den kjærlighet og fred som er i ferd med å senke seg over Jorden.

fredag 7. februar 2014

07:02:2014


SaLuSa  7. Februar, 2014

Det gjøres fortsatt stadige fremskritt med hensyn til å frigjøre dere fra de mange betingelser og restriksjoner som kabalen har lagt på dere. For øyeblikket passer det best for våre hensikter å la visse restriksjoner forbli på plass, for dette gjør det mulig for oss å arbeide frem mot å frigjøre dere helt og fullstendig fra deres kontroll. Med våre evner til å se hva som foregår kan vi holde oss ett skritt foran kabalen og begrense i hvilken grad de kan påtvinge dere sine ”agendaer”. For eksempel har det i den senere tid vært gjort en rekke forsøk på å starte en ny verdenskrig. Hver gang har vi blokkert slike forsøk og det vil vi fortsette å gjøre. Vi grep nylig inn for å stoppe et forsøk på å skape fiendtligheter i den hensikt å få i gang en ny verdenskrig. Dere kan være trygge på at det overhodet ikke finnes noen mulighet for at de får lov til det, og vår dedikerte innsats er en garanti for at det til slutt blir fred i verden.