They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 21. november 2014

Norsk -- SaLuSa 21. November, 2014SaLuSa  21. November, 2014
Tiden stormer videre og nå er dere i stand til å tilpasse dere det høyere tempoet den har og fortsatt gjennomføre de oppgavene dere har satt dere fore. I fremtiden vil dere finne at den løper enda raskere, men at dere vil tilpasse dere underveis. Alt som skjer for tiden er del av en prosess som kommer til å løfte dere inn i den Nye Tidsalder. Imidlertid reagerer dere i mange tilfeller med å bli forvirret fordi det skjer så mye hele tiden. Forutsatt at dere holder fokus på det dere vet er hensikten med alt som skjer, så vil dere se at et mønster langsomt tegner seg i det. Dette vil gi en pekepinn om hvor dere er på vei og lede dere videre på veien til den Nye Tidsalderen. Ingen ting kan stanse fremskrittene som nå blir gjort og de vil gjøre at dere lykkes i å løfte dere opp og ut av de lavere vibrasjonene.
Etter hvert som endringene i årstidene blir tydeligere vil det bli tydelig at de ekstremene dere opplever i dag avtar. I stedet blir det nå mer akseptable forhold og dere vil begynne å gå med større letthet fra den ene årstiden til den andre. Dette vil føre til forandringer i plante- og dyrerikene etter hvert som de også tilpasser seg. Faktum er at det allerede rapporteres om dette og det vil fortsette inntil forskjellen mellom årstidene med tiden blir mye mindre uttalt. Verdenshavene blir også påvirket av dette og etter hvert som de blir varmere, vil visse arter migrere til nye områder som passer dem bedre. For eksempel opplever dere noen ganger dramatiske forandringer i de kaldere områdene. Ismassene smelter i mye raskere tempo og det er kjent at havnivået vil stige med tiden, med de forandringer dette vil medføre. Dere er imidlertid blitt advart lang tid i forveien om hva disse forandringene kan innebære og har all verdens mulighet til å takle dette på passende vis.

søndag 16. november 2014

Norsk -- SaLuSa 14 November 2014


SaLuSa 14 November 2014


Det er mange ting som skjer på Jorden som er "oppmuntret til" av dem som har satt seg fore å villede folk. Falske rykter blir satt i omløp og det resulterer i forvirring, men nå skulle dere være i stand til å gjennomskue slike hendelser for hva de er. Alt som er av Lyset vil stå støtt og tåle tidens granskende blikk, men stol på intuisjonen deres når det gjelder alt annet. Dere vil til tider kunne ta feil, men lærer av det og går videre. Testen på hvor langt dere er kommet er i hvilken grad dere klarer å holde dere uberørt av hva enn det måtte være som skjer omkring dere. Stå fullt sentrert og støtt på den veien dere har valgt å gå, så vil dere ikke bli påvirket av noen forsøk de mørke gjør for velte dere av veien. Etter hvert som tiden går vil dere finne at ting blir mye lettere å takle, og at sannsynligheten synker for at de kan gi dere noen problemer.

fredag 7. november 2014

Norsk -- SaLuSa 7 november, 2014
 SaLuSa  7 november, 2014


Det er mange ting som skjer på alle nivåer hos de myndighetene som styrer livet deres fra dag til dag, og disse forandringene er i stor grad forårsaket av at vibrasjonene er i stadig forandring. Til slutt vil de løfte dere ut av de lavere vibrasjonene som ikke lenger er passende i den Nye Tidsalderen som nå har begynt. De må forandre seg eller forsvinne fra deres eksistensnivå som i denne tiden opplever en utrenselse av alt som er av de gamle energiene. Dette fører til mange forandringer, men også forvirring blant dem som ikke har noen anelse om hva fremtiden rommer. På den ene siden kan det virke som om alt er i ferd med å kollapse, men på den annen side er det tydelig at det foregår en renselse. Dere har gått inn i en ny periode i evolusjonen deres og den gamle måten å gjøre ting på må vike for det nye. Om ikke lenge vil det bli helt tydelig at det er en plan som er i virksomhet, en plan som vil lede dere inn i den Nye Tidsalderen på en slik måte at det ikke vil være noen tvil om hva som foregår.

fredag 31. oktober 2014

Norwegian --SaLuSa 31 oktober 2014SaLuSa  31 oktober 2014
Vi vil gjenta nok en gang at ingen ting kan endre deres skjebne med å legge de lavere dimensjonene bak dere, unntatt hvis dere kommer bort fra veien og ikke greier å løfte dere opp og ut av dem. Anledningene til å løfte seg opp er ubegrenset og dersom dere har valgt denne veien, skulle dere allerede ha gjort såpass fremskritt at dere har etablert dere på et vibrasjonsnivå som gjør at dere vil komme dere trygt gjennom det hele. Dere vil få all den oppmuntring dere trenger og etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, så vil dere få en stadig større forståelse av hva dere trenger å gjøre. Hold dere hele tiden i Lyset som dere omgir dere med og vit at dere er trygge i det og beskyttet mot ethvert forsøk på å forstyrre planen deres for Oppstigningen.La ganske enkelt de lavere vibrasjonene passere forbi dere uten at dere lar dere involvere i dem.
All den uro og opprør som mange land nå går gjennom, er et tegn på at de har forsøkt å løse problemer eller meningsforskjeller med makt, hvilket aldri vil være løsningen på slike situasjoner. De vil dukke opp igjen gang etter gang inntil det går opp for partene at det ene og alene er samarbeid som kan gi en løsning som bringer varig fred. Historien deres er et overveldende testamente om gjentagne forsøk på å herske med makt og viser tydelig at fred som oppnås på denne måten aldri varer. Svaret på alle slike problemer er å anvende “kjærlighet” og forståelsen av at dere alle er Ett. Ja, vi vet at dere ikke vil komme særlig langt før folk er rede til å respondere på denne måten, men alle løsninger begynner med at man sår et frø. Kjærligheten er den mektigste av alle energier og kan gjøre mirakler selv når alt håp synes å være ute. Derfor er det viktig at de som kan bringe inn og dele de høyere energier virkelig går inn for sin rolle.

fredag 24. oktober 2014

SaLuSa 24 oktober, 2014


SaLuSa  24 oktober, 2014

Kjære Sjeler, vi hører ropene fra dem som føler at de har blitt de har blitt sviktet og overlatt til seg selv, og sliter med å finne en mening med livet. I alt kaoset og urolighetene som foregår er de forvirret og ute av stand til å se noen fremtid for seg selv. Hvis de bare kunne fatte det enorme omfanget av det som foregår, så ville de kunne se at omfattende forandringer er underveis. Den Nye Tidsalderen begynte tidligere i dette året da de gamle energiene begynte å trekke seg tilbake for å bli erstattet av de nye som kommer inn, hvilket betyr at begge har hatt innflytelse på deres tenkning i denne tiden. De nye energiene vil imidlertid erstatte de gamle helt og holdent og føre til fremskritt og forandringer som tydelig vil vise hvilken vei Menneskeheten nå har valgt. Det er forståelig at dere blir forvirret av de begivenhetene som finner sted, men hvis dere tar ett skritt tilbake og ser nøye på dem, så vil dere øyne at ting er i ferd med å forandre seg til det bedre. Ja, det finner fortsatt sted konflikter og freden synes å være milevis unna, men likevel er det stadig fler som innser at krig aldri kan løse noen konflikter. Vesener som har en forståelse av hvordan man kan komme frem til fredelige løsninger er på fremmarsj og deres stemmer vil bli hørt og lyttet til.

fredag 17. oktober 2014

SaLuSa 17 oktober 2014

SaLuSa  17 oktober 2014
Hvis dere noen gang skulle trenge bevis for de forandringene som skjer med været, så er det bare å se seg femti år tilbake og se hvor forskjellig det var da sammenliknet med nå. Forandringene er dramatiske og synes ikke å følge noe spesielt mønster og til tider synes det hele temmelig kaotisk. Forandringene er likevel ikke tilfeldige, men fører etter hvert til et mer akseptabelt værmønster, et som sikrer at de ekstremene dere vanligvis opplever, ikke lenger vil skje. Omkring dere er kaoset et annet tegn på hva som foregår, selv om mye av det er av karmisk art ettersom problemer mellom folk, til og med mellom nasjoner,nå blir ryddet opp i. Ja, det er en foruroligende tid, men helt nødvendig for å "kvitte seg med alt søppelet”, som dere ville si, alt det som ikke har noen plass i de høyere vibrasjonene. Deres individuelle rolle er å rydde opp i deres eget “søppel” slik at dere kan ta deres plass i den Nye Tidsalderen og nyte godt av alle de forandringene som vil løfte menneskeheten til et høyere nivå. Dersom dere ønsker å være del av forandringene, vil intensjonen deres om dette bære dere frem og tiltrekke seg Veiledere som vil assistere dere.

fredag 10. oktober 2014

Norwegian -- SaLuSa 10 oktober, 2014SaLuSa  10 oktober, 2014            
Som alltid følger vi nøye med på fremskrittene dere gjør og det gleder oss å se at så mange er fullt engasjert med å forberede seg på de stadig økende vibrasjonene som løfter dere inn i de høyere nivåer. Som vi tidligere har fortalt dere; fordi dere hele tiden øker vibrasjonene deres i et tempo som bærer dere fremover mot selve Oppstigningen inn i de neste nivået, så trenger den ikke betraktes som en separat hendelse. Dere lar dere flyte med økningene i vibrasjonene og sakte men, sikkert skaper dere dere en krystallinsk basert kropp med alle de fordelene som kommer med det. Dere vil stige opp gjennom deres egen innsats og faste besluttsomhet om å bringe harmoni og balanse til dere selv. Det er klart at ikke alle sjeler er i stand til å oppnå et slikt nivå, men alle vil etter hvert finne sitt ideelle og perfekte nivå. Mange av dere har allerede full kontroll over hva som skjer med hensyn til dere selv. Vi oppfordrer dere til å holde dere fullt og helt fokusert på målet deres i denne så viktige tiden og at dere ikke "kopler" energien deres til noe som er av en lavere vibrasjon.
Det finnes alltid en risiko for at dere kan bli trukket inn i andre menneskers affærer, hvilket er all right så lenge dere hele tiden holder dere sentrert. Dere kan være med å skape fred uten at dere personlig blir involvert i andre menneskers saker. Dere kan fortsatt være healere, dersom dere ønsker det, men husk på å lukke igjen auraen deres på slutten av behandlingen. Jeg er sikker på at dere har lite behov for slike påminnelser, men det er det er nødvendig at dere våkne for eventuell risiko for dere selv. Selv-healing vil fortsette, men etter hvert som tiden går vil det bli mindre og mindre behov for det. Dere vil finne at kroppen deres “forynger seg” etter hvert som tiden går, og vi vet sannelig at noen av dere allerede føler at kroppen deres er i ferd med å komme i bedre balanse, helt uavhengig av deres alder. Så som dere skjønner er dere på vei inn i en periode med tydelige forandringer som også vil påvirke sjeler som ellers ikke er bevisst dem. Til slutt vil alle sjeler finne det riktige nivået som er nødvendig for at de kan fortsette å gjøre fremskritt og utvikle seg.