They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 17. oktober 2014

SaLuSa 17 oktober 2014

SaLuSa  17 oktober 2014
Hvis dere noen gang skulle trenge bevis for de forandringene som skjer med været, så er det bare å se seg femti år tilbake og se hvor forskjellig det var da sammenliknet med nå. Forandringene er dramatiske og synes ikke å følge noe spesielt mønster og til tider synes det hele temmelig kaotisk. Forandringene er likevel ikke tilfeldige, men fører etter hvert til et mer akseptabelt værmønster, et som sikrer at de ekstremene dere vanligvis opplever, ikke lenger vil skje. Omkring dere er kaoset et annet tegn på hva som foregår, selv om mye av det er av karmisk art ettersom problemer mellom folk, til og med mellom nasjoner,nå blir ryddet opp i. Ja, det er en foruroligende tid, men helt nødvendig for å "kvitte seg med alt søppelet”, som dere ville si, alt det som ikke har noen plass i de høyere vibrasjonene. Deres individuelle rolle er å rydde opp i deres eget “søppel” slik at dere kan ta deres plass i den Nye Tidsalderen og nyte godt av alle de forandringene som vil løfte menneskeheten til et høyere nivå. Dersom dere ønsker å være del av forandringene, vil intensjonen deres om dette bære dere frem og tiltrekke seg Veiledere som vil assistere dere.

fredag 10. oktober 2014

Norwegian -- SaLuSa 10 oktober, 2014SaLuSa  10 oktober, 2014            
Som alltid følger vi nøye med på fremskrittene dere gjør og det gleder oss å se at så mange er fullt engasjert med å forberede seg på de stadig økende vibrasjonene som løfter dere inn i de høyere nivåer. Som vi tidligere har fortalt dere; fordi dere hele tiden øker vibrasjonene deres i et tempo som bærer dere fremover mot selve Oppstigningen inn i de neste nivået, så trenger den ikke betraktes som en separat hendelse. Dere lar dere flyte med økningene i vibrasjonene og sakte men, sikkert skaper dere dere en krystallinsk basert kropp med alle de fordelene som kommer med det. Dere vil stige opp gjennom deres egen innsats og faste besluttsomhet om å bringe harmoni og balanse til dere selv. Det er klart at ikke alle sjeler er i stand til å oppnå et slikt nivå, men alle vil etter hvert finne sitt ideelle og perfekte nivå. Mange av dere har allerede full kontroll over hva som skjer med hensyn til dere selv. Vi oppfordrer dere til å holde dere fullt og helt fokusert på målet deres i denne så viktige tiden og at dere ikke "kopler" energien deres til noe som er av en lavere vibrasjon.
Det finnes alltid en risiko for at dere kan bli trukket inn i andre menneskers affærer, hvilket er all right så lenge dere hele tiden holder dere sentrert. Dere kan være med å skape fred uten at dere personlig blir involvert i andre menneskers saker. Dere kan fortsatt være healere, dersom dere ønsker det, men husk på å lukke igjen auraen deres på slutten av behandlingen. Jeg er sikker på at dere har lite behov for slike påminnelser, men det er det er nødvendig at dere våkne for eventuell risiko for dere selv. Selv-healing vil fortsette, men etter hvert som tiden går vil det bli mindre og mindre behov for det. Dere vil finne at kroppen deres “forynger seg” etter hvert som tiden går, og vi vet sannelig at noen av dere allerede føler at kroppen deres er i ferd med å komme i bedre balanse, helt uavhengig av deres alder. Så som dere skjønner er dere på vei inn i en periode med tydelige forandringer som også vil påvirke sjeler som ellers ikke er bevisst dem. Til slutt vil alle sjeler finne det riktige nivået som er nødvendig for at de kan fortsette å gjøre fremskritt og utvikle seg.

fredag 3. oktober 2014

Norwegian -- 03:10:2014
SaLuSa  3 oktober 2014

Undervurder aldri de evner og teknologi vi er i besittelse av som kan transformere Jorden deres i løpet av svært kort tid, slik at den passer mye bedre med deres forventninger om fremtiden. Dere er for eksempel nærmest kondisjonert til å forvente at en eller annen del av Jorden alltid vil være involvert i krig. Overalt rundt dere kan dere se bevis på krigene som har herjet planeten i århundrer, uten at det synes å være noen ende på denne dødens og ødeleggelsenes runddans. Freden synes å være like langt unna som alltid og Menneskeheten fortsetter å ødsle med Jordens ressurser samtidig som millioner av mennesker i sivilisasjonen deres lever i sult og elendige kår. Og likevel, til tross for alt dette, kan vi få en øyeblikkelig slutt på all krig, men det kreves at det finnes en aksept for meningsfylt fred og en kollektiv intensjon om å bli som Ett i fremtiden. Noen ganger er det slik at den eneste måten å gjøre fremskritt på, og oppnå fred for alle, først kan komme når dere som sivilisasjon anerkjenner at dere alle i Menneskerasen er Ett. Når man ser på historien deres er dere trege til å lære, men som dere sier “vi nærmer oss nå!”.

På et eller annet tidspunkt i nær fremtid vil det skje, fordi dere har gjort tilstrekkelig åndelige fremskritt, at tiden kommer til å tillate slike sjeler å gjøre raske fremskritt uten å bli hindret av dem som fortsatt henger etter. Dette er overhodet ikke ment som kritikk mot dem, men et spørsmål om å gjøre det mulig for dem som er rede til det å ta steget inn i de høyere vibrasjonene, uten å bli forsinket av dem som ikke er det. Tross alt er det helt uunngåelig at de som ikke er rede til å gå inn i de høyere vibrasjonene vil finne sin egen vei å gå for å fortsette sin evolusjon. Den nye syklusen har begynt og sakte, men sikkert vil alle etterlevninger av den gamle forsvinne, for å bli erstattet av en mer oppdatert versjon som er født av Lyset. Det vil lenger ikke finnes noen plass for de lavere vibrasjoner, som i alle tilfelle ikke hadde kunnet eksistere i de høyere, og  alle tanker vil være på et nivå basert på Lys og Kjærlighet.

søndag 28. september 2014

Norwegian -- SaLuSa 26 september, 2014
SaLuSa  26 september, 2014


For øyeblikket finnes det to distinkte grupper av sjeler på Jorden og disse utgjøres av dem som har åpnet sin bevissthet for sannheten om sitt vesen og dem som sitter fast i de lavere vibrasjonene og gjør lite eller ingen forsøk på å forstå sin posisjon. Inntil slike sjeler begynner å våkne til sitt sanne selv vil de fortsette å tro bare det de kan se med egne øyne. Vi fordømmer imidlertid ikke slike sjeler og tar naturligvis høyde for de sjeler som er styrt av sitt ego. Det er kun erfaringer som kan frembringe et bevissthetsskifte, og det skjer når man begynner å stille spørsmål med meningen med livet. Sannheten vil komme til alle når de bare får den tiden de trenger og denne perioden på Jorden er den ideelle tid for å ta opp spørsmål om meningen med livet. For dem som ikke har noen form for tro er dette en vanskelig tid, for de spør hvordan en Kjærlighetens Gud kan tillate at slike avskyeligheter kan finne sted.

fredag 19. september 2014

19:09:2014SaLuSa  19 september, 2014
Vibrasjonene og påvirkningene fra den foregående syklusen er skjebnebestemt til å dø ut etterhvert som de blir erstattet av de mer forfinede vibrasjonene i den Nye Tidsalderen. Det foregår litt av en kamp om overherredømme mellom mørket og Lyset, men det er egentlig ingen konkurranse ettersom Lyset er skjebnebestemt til å vinne fullstendig. De mørke mister stadig mere av sin makt og uansett hvor mye de prøver, så er det ingen ting de kan gjøre som kan stanse deres fall. De er imidlertid en faktor  regne med inntil deres makt er tatt fra dem. De kan ikke greie å holde det gående stort lenger og er allerede i ferd med å miste sin innflytelse i verdenssammenheng. Det er deres karma å oppleve å bli overvunnet og mislykkes i sin plan om global dominans. Innbilte de seg virkelig i sin grenseløse arroganse at Gud ville tillate dem å ta livet av en stor del av befolkningen? De planla å redusere den dramatisk til et «håndterbart» antall som de lett kunne ha kontroll over. Men vær ikke redde, for den planen ville aldri tillates å forstyrre evolusjonen til dem som er av Lyset.

fredag 12. september 2014

12:09:2014SaLuSa 12 september, 2014.


Kjære Sjeler, dere har et slikt enormt potensial som dere ennå ikke har avdekket og med god planlegging vil dere finne at deres bevissthet stadig utvider seg. Dette er en del av deres evolusjonsmessige plan og forbereder dere til full bevissthet. Dette ligger imidlertid litt inn i fremtiden og når det rette øyeblikket kommer vil dere bli hjulpet til å oppnå en slik oppløftelse. Allerede er mange klar over at deres bevissthet øker og dere kan selv ta æren for denne fremgangen, for det er dere selv som har gått inn for oppgavene deres. For øyeblikket finnes det sjeler på Jorden på mange ulike bevissthetsnivåer og dette medfører mye friksjon mellom ulike grupper. Dere bør ikke tillate dere å la dere distrahere av det som foregår omkring dere og er best tjent med å konsentrere dere om deres egen utvikling. Tiden for å ofre deres egen utvikling for å hjelpe andre er ikke lenger nødvendig ettersom alle sjeler vet hvor de er på vei og hva som forventes av dem. Tiden er kommet for at hver sjel må vie seg til sin livsplan og gjøre sitt beste for å nå dens mål. Dere kan være trygge på at de som ennå ikke er blitt bevisste vil få hjelp til å gjøre så store fremskritt som mulig.

Menneskerasen har utviklet seg så raskt at det er vanskelig å tro de fremskritt som er oppnådd. Det synes som om jo vanskeligere oppgaven som ligger foran dere er, jo større anstrengelser legger dere ned for å lykkes. Som vi ofte har påpekt er det ingen sjel som blir bedt om å gjøre mer er de anses i stand til å greie, hvilket er grunnen til at noen allerede kjenner sine begrensninger og har akseptert at Oppstigningen ligger utenfor deres rekkevidde i denne syklusen. All erfaring danner imidlertid et godt fundament for dem som aspirerer til å avslutte denne syklusen med å gjøre stor store sprang fremover i sin evolusjon. Hvordan andre sjeler utvikler seg er deres eget valg selv om vi oppmuntrer dem til å benytte enhver anledning til å løfte sine vibrasjoner.
Det er mulig dere har lagt merke til at vi stadig kommer nærmere dere og dette er fordi tiden for å møte oss nærmer seg. Skipene våre ses stadig oftere på himmelen og vi har vist gjennom lang tid at vi kan vise vår nærvær og at dette skaper lite frykt hos folk på Jorden. Vi har aldri satt dere i fare selv om enkelte piloter har opplevd å bli stresset når de møter skipene våre. Dere kan være fullkomment trygge på at vi har full kontroll over skipene våre og med vår teknologi kan vi håndtere enhver situsajon som måtte oppstå som kunne utgjøre en trussel mot deres sikkerhet eller vår egen sikkerhet for den saks skyld. Vi har ofte hjulpet dere når dere har vært truet av farer, men på en slik måte at dere meget sjelden forstår at vi har intervenert. Noen ganger henger det dere kaller mirakler sammen med vår tilstedeværelse, men vi må først være sikre på at vi ikke blander oss inn i deres karma.

fredag 29. august 2014

29:08:2014
SaLuSa  29 august, 2014.


Jo mer dere lærer om Illuminati, jo mer fryktinngytende virker de etter hvert som de gjør “rykker frem” i rykk og napp mens de stadig holder deres sivilisajon i den Mørke Tidsalder. Den utvikling og fremskritt dere skulle ha hatt har blitt nektet dere, men dere vil gjøre store sprang fremover når Illuminat har mistet sin makt. Det beste er imidlertid å ikke overreagere på slik nyheter ettersom de følger en vei som leder til deres fall. Før dette skjer vil dere som har bestemt dere til å følge Lysets vei, bevege dere bort fra dem. Dere er skjebnebestemt til å stige opp og faktum er at dere vil reise fra dem og la dem bli tilbake, når dere selv beveger dere inn i de høyere vibrasjonene. Da vil dere gjøre enormt raske fremskritt og når den tiden kommer vil vi ha blitt gjenforent med dere. Sammen med oss vil dere bli Galaktiske Vesener og motta enormt med hjelp og assistanse. Vi har en fremtid sammen selv om dere ikke er bundet til å gå noen spesiell vei, og dere vil selv velge hvor og når ettersom hva som tjener dere best.