They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

PRGInstructions HERE
Google+ Followers

fredag 23. januar 2015

Norsk -- SaLuSa 23. Januar, 2015


SaLuSa 23. Januar, 2015

I denne tiden hvor det som skjer på Jorden blir mer og mer foruroligende, så gjør også Lyset stadig raskere fremskritt mot sitt mål om å bringe en slutt på de mørke Sjelenes anstrengelser for å forhindre Oppstigningen. De har hatt makten i mange århundrer og godt i gang med sin plan om å redusere Jordens befolkning til en håndterbar størrelse. Dette har de til dels oppnådd gjennom å holde Menneskeheten praktisk talt i en kontinuerlig tilstand av krig. Selv om de selv tror at de er i ferd med å oppnå sitt mål, begynner det å demre for dem at de ikke lenger har kontrollen over hva som skjer på Jorden. På dette tidspunkt ville de ha dratt de fleste av verdens land inn i enda en global krig, men på grunn av aksjoner vi har gjennomført, har de ikke greid å få dette til. Ambisjonene deres om å sette i gang en Tredje Verdenskrig har blitt forhindret og vi gjør en rekke tiltak for å begrense mulighetene deres til å forsinke de kommende forandringene som vil signalisere den sanne starten på den Nye Tidsalderen. Fra vårt ståsted ser vi at ting utvikler seg meget positivt og at de lenge etterlengtede fremskrittenes tid er kommet, fremskritt som tydelig vil vise at den Nye Tidsalderen har kommet.

fredag 16. januar 2015

Norsk -- SaLuSa 16. januar, 2015 
SaLuSa 16. januar, 2015
Det har tatt lang tid til å nå frem til dette punktet i deres evolusjon, men vi kan se en ny energi på fremmarsj, som er i ferd med å få fotfeste på Jorden, som bringer samarbeid og fred. Etter år med krig og konfrontasjon er nå disse nye energiene i ferd med å vekke opp mennesker til å arbeide med fredelige midler for å skape harmonisk sameksistens mellom alle mennesker. Nå som krig truer, er det fortsatt noen mennesker som responderer på samme måte som tidligere, men samtidig er det mange, mange flere som arbeider for fredelige løsninger. Vi vil så visst gjøre det vi kan for å øve innflytelse på og hjelpe dem som søker freden og en fullstendig slutt på all krig og for finne fredelige løsninger. Stemmene til den som er lei av død og aggressivt misbruk av Jordens ressurser, øker stadig i styrke og påvirkningskraft, hvilket etter hvert vil føre til fredelig samarbeid og statsmanns-utøvelse. Det vil ta tid å få en del mennesker til å innse at kriger utelukkende er til fordel de få som har investert tungt i den. Med tiden vil imidlertid mange sannheter komme frem og avdekke dem som tjener på dem.

fredag 9. januar 2015

Norsk -- SaLuSa 9. januar, 2015


 SaLuSa  9. januar, 2015

Over alt omkring dere kan dere se tegn på at dere er på vei gjennom en periode av enorme og omfattende forandringer, og gamle problemer som har ridd dere gjennom tusener av år er i ferd med å nå et punkt hvor forandringer vil presse seg frem. Menneskeheten bli konfrontert med tilstander som ikke lenger kan tolereres og disse vil fortsette inntil dere blir tvunget til å ordne opp i dem. Fredelige løsninger er mulige å finne, men dette krever at de som leder dere søker mer akseptable og varige løsninger. Dere kan ikke lenger fortsette slik dere har gjort og i noen land vil dette kreve at et nytt Lederskap trer frem som kan lede Menneskeheten mot fredelige og akseptable løsninger. En del av denne forandringen kommer fra dere, folket, som har mye større makt enn dere kan forestille dere. Når en tankeform for forandring vokser og sprer seg, blir den til et mektig kraft som påvirker hele klodens Menneske-befolkning. Forutsetningene for dette har vokst gradvis gjennom mange år, etterhvert som dere har beveget dere i en annen retning enn den gamle konfrontasjons-metoden. De aller fleste mennesker ønsker seg fred og de er mektig lei av å ikke ha et lederskap som vil forandre retning og søke fredelige forhandlinger. Der kommer, men som dere selv ofte sier “gamle vaner er vonde å vende.”
Dette er en tid hvor det er nødvendig at dere holder fokus på deres personlige mål og dere burde nå vite eksakt hva det er. Når dere står med føttene fast plantet på deres valgte vei vil dere føle dere tilfreds og upåvirket av alt det som skjer omkring dere. Livet deres vil flyte enkelt og uproblematisk og dere vil innse at selv om dere er en del av helheten, så er dere fortsatt like mye en individuell sjel som søker sin egen vei. Like fullt finnes det andre som følger samme vei og til tider vil dere bli trukket mot hverandre. Det er et faktum at dere i denne tiden befinner dere ved et vannskille hvor de som er klare til å stige opp og de som ikke er i stand til å løfte opp sine vibrasjoner, trekkes i hver sin retning. Sistnevnte gruppe vil lære mye av det de vil oppleve og erfare, hvilket vil hjelpe dem å vokse og utvikle seg raskere enn tidligere. Sjeler som er på samme vibrasjonsnivå har en tendens til å finne sammen i grupper som gjør at de føler seg vel blant sine like.
Foran dere venter en uendelig rekke av avsløringer omkring historien deres i den syklusen som nå er i ferd med å avsluttes. Dere vil lære hvordan de mørke Sjelene har holdt dere tilbake og hvordan så mange oppfinnelser og fremskritt har vært holdt skjult for dere, som ellers ville ha gitt dere en langt høyere livskvalitet. Det er som om livskvaliteten dere har vært holdt “fastfrosset i tid”. Fri energi kunne ha løst mange av problemene deres og umiddelbart løftet dere opp. Imidlertid vil det ikke ta lang tid å bringe dere de fremskrittene dere har blitt nektet å få del i og at kroppen vil bli helbredet for alle sykdommer og plager vil til slutt bety at dere vil leve deres liv i perfekt helse. Dette er fordi dere vil befinne dere på et høyere vibrasjonsnivå, hvor de lavere vibrasjonene ikke kan eksistere.
Alle vi er godt forberedt til den tiden hvor vi kan komme og arbeide blant dere, og en rekke avanserte teknologier er gjort klare slik at dere kan ta dem i bruk. De vil sette fart i utviklingen deres inn i den Nye Tidsalder samtidig som de vil hjelpe til med å rense Jorden og havene hennes etter årevis med vanstell og misbruk. Det er mye som skal gjøres, men moderne teknologier vil enormt redusere tiden man trenger å bruke på slike prosjekter. Renselse av Jorden er vår hovedprioritet og så snart dette er gjort, vil alt annet falle mye lettere på plass. Dere kan være hundre present sikre på at uansett hvilke tilbakeslag dere vil kunne oppleve i den innledende fasen, så vil dere ikke tape kampen, og i virkeligheten har dere alt å vinne. Vi ber dere derfor inderlig om at dere ikke lar dere fortvile over hva dere kan erfare i de tidlige fasene, alt vil etter hvert løses til deres tilfredshet.
Som mange av forskere deres begynner å finne ut, så har vi en del av basene våre på havets bunn, men langt utenfor rekkevidde for dere, på et dyp hvor dere ikke kunne overleve. Som dere har sett kan skipene våre med letthet fly ut og inn, uten noen skadelige virkninger, ettersom kraftfeltet som omgir dem er deres beskyttelse. Som dere også har sett, kan vi opprette et kraftfelt rundt dem som gjør dem usynlige, og dette forklarer hvordan vi til tider kan forsvinne fra radaren deres eller plutselig forsvinne av syne. Som individer kan vi også høyne vibrasjonene våre slik at vi kan spasere gjennom fast stoff, og vi kan gjøre oss usynlige når vi finner det nødvendig. Det er på denne måten vi kan være tilstede på de "hemmelige" møtene til de mørke Sjelene. Teknologiene våre er mye mer avanserte enn deres og de mørke Sjelene gjør best i å holde seg unna dem.
Vi har til hensikt å introdusere dere til nye idéer og teknologier så snart tiden er moden for det, men vår første prioritet er å rense Jorden deres. Vårt ønske er å etablere et nivå av livskvalitet som innebærer at alle på Jorden har dekket sine grunnleggende behov for et tilfredsstillende liv. Kontrastene mellom de ulike regioner av Jorden er intet mindre enn forbløffende, etter som noen fortsatt lever et liv som bare kan beskrives som primitivt. Det har sannelig gitt dem de mest ekstreme livsforhold som er mulig for mennesker å overleve under. Dette har imidlertid gitt Menneskeheten mange utfordringer og menneskenes fleksibilitet, pågangsmot og evne til å overvinne vanskelighetene har blitt bevist gang på gang. Denne tiden er nå i ferd med å avsluttes etter hvert som en Ny Tidsalder etablerer seg og dere vil gradvis legge alt dette bak dere.
Dette året skulle gi dere håndfaste indikasjoner på hvilken retning det går i og fremskrittene vil skyte fart ettersom noen innblanding i deres skjebne ikke lenger vil tillates. Vi forventer at store begivenheter vil skje, som hittil har blitt holdt tilbake og forsinket, og dere vil ikke ha noen som helst tvil om at utviklingen på veien inn i den Nye Tidsalder har skutt fart. Dette er en historisk enestående periode å leve i og dere er sannelig privilegerte som har blitt gitt denne sjansen. Og likevel, etter hvert som dere går inn i den Nye Tidsalderen, vil dere være så beskjeftiget med alt det som skjer, at dere snart vil legge alt det dere tidligere har opplevd bak dere. Ha alltid i tankene at det som skjer på Jorden er de mørke Sjelenes siste desperate forsøk på å påtvinge dere sin vilje. Det vil de ikke lykkes med, men i prosessen med å prøve vil de lære mange nye lekser gjennom det de vil erfare.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg håper dere deler vår oppgløddhet over forandringene som er i ferd med å skje. Noen er enda ikke åpenbare, men fortsetter likevel sin gang mens grunnlaget for dem legges på plass bit for bit. Dere kan være trygge på at det begynner å bli tryggere for oss å ta mer åpen kontakt med dere, og dette vil finne sted ettersom vi selvfølgelig trenger mange kontakter på Jorden for å kunne utføre arbeidet vårt. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og de beste ønsker fra personellet på skipene våre, som følger ivrig med på utviklingen deres.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light   
Oversetter: Leif 

fredag 2. januar 2015

Norsk -- SaLuSa 2. januar, 2015


 SaLuSa  2. januar, 2015

Vi hører mange av dere spørre hvorfor tiden synes å gå så mye fortere. Det er simpelthen fordi vibrasjonshastigheten stadig øker, samtidig som vibrasjonene er i ferd med å løfte dere ut av de lavere vibrasjonene. Dette vil fortsette helt til dere er fullstendig løftet opp i 4de dimensjon, hvor dere ikke lenger vil kunne "angripes" av de lavere vibrasjonene. Den kommende Lys-Byen, som også er en del av den nye dimensjonen, er kun én av mange manifestasjoner som står på rekke og rad for å komme til syne i løpet av dette året. At den allerede synes å ha blitt forsinket burde ikke bekymre dere, ettersom den vil dukke opp ganske snart. Vi vet at mennesker er utålmodige, men dere er så nær å få se Lys-Byen at vi ber dere ha tålmodighet.

fredag 19. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 19. desember, 2014


 SaLuSa  19. desember, 2014
Vi kommer til dere for siste gang i dette året, et år som andre før det, har føket forbi som et hurtigtog, ettersom tiden fortsetter å gå fortere enn noensinne. En del av dere som har opplevd livets oppturer og nedturer gjennom lang tid, er uten tvil fornøyd, særlig nå som slutten på denne syklusen er her. Naturligvis er endetiden kaotisk mens forandringene finner sted, men det er ingen enkel sak å bringe forandringene inn når så mye negativitet er i ferd med å bli renset vekk. De høyere energiene bringer imidlertid positive forandringer inn og de er allerede følbare. Som vi ofte har antydet for dere, så vil det kommende året kjennetegnes av implementeringen av mange av dem, selv om vi har restriksjoner på hva vi kan gjøre, inntil Illuminati er plassert på et sted hvor de ikke lenger kan blande seg inn i deres fremskritt og utvikling. Det er mye som foregår for tiden som vil føre til full seier over de mørke Sjelene, som ikke vil være i stand til å fortsette sine planer om å gjøre Menneskeheten til sine slaver.

fredag 12. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 12:12.2014


SaLuSa  12. desember, 2014

Hvilke spennende fremtidsutsikter som ligger foran dere! For dere kan med rette se frem til en tid full av avsløringer, og positive indikasjoner på at de forandringene dere har ventet så lenge på, nå er i ferd med å bli til virkelighet. Vi kan godt forstå grunnen til at dere føler en viss skepsis, men vi føler oss sikre på at gitt litt tid, så vil dere ikke ha noen som helst tvil om at dere er i ferd med å legge den gamle Tidsalderens syklus bak dere. Den har fått løpe linen ut og det finnes ingen vei tilbake for disse mørke maktene som har opprettholdt den. Naturligvis vil det fortsatt være hindringer å overvinne, men de mørkes evne til å opprettholde den er smertelig minsket. Dere kan forvente at de vil prøve å hindre at nyhetene kommer ut, men disse er av så stor viktighet at vi vil ikke tillate at de blir stoppet eller manipulert. Det kan oppstå enkelte mindre problemer, men dere kan være sikre på at en vidunderlig fremtid er sikret for dere.

fredag 5. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 5. Desember, 2014SaLuSa  5. Desember, 2014
Vi trekker oss med glede tilbake slik at Michael kan sende ut et nytt budskap i stedet for vårt vanlige. Informasjonene som blir sendt ut burde løfte humøret deres betraktelig ettersom dere har ventet veldig lenge på et oppløftende budskap som klart indikerer begynnelsen på mange velkomne forandringer på Jorden. Det er mange forandringer som skal komme hvor alle forberedelsene allerede er gjort. Dette betyr at svært lite tid vil gå til spille i overgangen fra deres nåværende situasjon preget av krig og disharmoni, til en helt annerledes situasjon som innvarsler kjærlighetens og fredens komme til Jorden. Vi har ofte fortalt dere at forandringer er på vei, men omsider vil dere få et tydelig tegn som bekrefter det. Mange vil fortsatt nekte å tro det de ser skje rett foran sine egne øyne, men fornektelse kan ikke skjule det faktum at en ny Æra har begynt.
Dersom dere ser dere tilbake vil dere finne at vi har holdt våre løfter, hvilket betyr at den Galaktiske Føderasjonen har vært travel beskjeftiget med å sikre at verdensfreden er blitt opprettholdt. Mindre kriger og andre opprør vil etter hvert opphøre og det vil komme en tid hvor slik negative handlinger vil bli umulige å utføre. Vibrasjonene øker kontinuerlig og i fremtiden vil de være altfor høye til at noen slike negative handlinger kan manifestere. Kjære Dere, kampen mellom mørket og Lyset er på det nærmeste over og i deres levetid vil dere få se dem som er ansvarlige for deres fall ned i elendighet bli fjernet, slik at de ikke lenger kan forsinke forandringene. Slike aksjoner vil oppfylle de løftene som ble gitt for lenge siden, og vi takker dem som har stått ved vår side og nektet å la seg rikke av veien.