They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

putin

fredag 10. februar 2017

Norsk -- Mike Quinsey, 10. februar, 2017.

Mike Quinsey, 10. februar, 2017.

Det skjer så mye på Jorden akkurat nå og den generelle oppfatningen er at de mørke Sjelene er på retrett. Folket selv kan ta en del av æren for det som har skjedd, for de har reagert sterkt på de intensjoner president Trump har gitt uttrykk for. Over hele verden har det vært demonstrasjoner mot den politikken han står for og det er svært interessant å se hvor mange mennesker som har våknet opp fra sin slumring og dette har ansporet dem til å gå til aksjon og gjøre noe. Dette er veldig positivt ettersom det er nødvendig at det er en kontinuerlig vekst i Lyset for å sikre at det er utenfor rekkevidde for dem som ville lede dere inn på en vei som ville føre til utslettelse.  Det er imidlertid ingen grunn til å frykte, for det er gitt dekret om at Lyset vil seire, uansett hvilke forsøk som måtte bli gjort for å forhindre det. Bekymre dere derfor ikke om sluttresultatet eller la noe få dere til å vakle på deres vei.

Imidlertid blir dere fortsatt i stor grad holdt i fullstendig mørke med hensyn til hva som skjer utenfor deres synsfelt. Dere kan imidlertid være forsikret om at sannheten snart vil komme frem og det er ikke mulig å holde den skjult for dere stort lenger.  Det kan vel sies at svært lite er slik dere forstår det for øyeblikket, men etter hvert som detaljene kommer ut vil det forårsake både sjokk og glede på samme tid. Til å begynne med vil dere finne det vanskelig å tro på at dere har latt dere føre bak lyset i så lang, lang tid. Imidlertid er bevissthetsnivået deres økende og med det kommer evnen til å se hva som har vært holdt skjult for dere i tusener av år. Slik vi ser dere, fra vårt forståelsesnivå, er dere en vidunderlig gruppe sjeler som har gått en lang vei besatt av ild og flammer, som har bevist at de kan overvinne enhver utfordring de blir stilt overfor. Det spiller ingen rolle hvilken sjelegruppe dere tilhører, for alle har måttet stå ansikt til ansikt med de mørke Sjelene, overvinne de utfordringene de har gitt dere, og løfte seg inn i Lyset. Det har vært vanskelig og det har testet dere til det ytterste, men dere har klart å komme dere gjennom det og gå veien mot frihet.

Det finnes fortsatt hindringer på veien foran dere, men for dem som har våknet vil de ikke representere noen vanskeligheter. Dere er mye sterkere i deres tro nå og godt på vei mot de høyere dimensjoner.  Dere har virkelig fortjent deres frihet og har kommet så langt at dere ikke lenger behøver å vende tilbake til de lavere vibrasjonene for å lære mer.  Med deres erfaring kan dere, dersom dere skulle ønske det, være mentorer for andre som fortsatt er i tredje dimensjon og strever for å finne veien videre. Dere har i virkeligheten ingen anelse om hvor høyaktet og elsket av dem som forstår hva dere har gått gjennom for å komme til det nivået dere nå har nådd. Når dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene vil dere være i stand til å «se» hele historien om deres evolusjon og dette vil også påvirke hvilke utfordringer dere vil velge neste gang, utfordringer som alle vil gjøre at dere kontinuerlig kan høyne deres bevissthetsnivå. Men da vil det foregå på veldig fredelig vis hvor lite vil stå i veien for deres suksess.

Dere kan være helt trygge på at når den rette tiden kommer, vil alle de forandringene som har vært forberedt, bli kunngjort og burde resultere i et smidig maktskifte.  De mørke Sjelene har alltid holdt seg i bakgrunnen, men det vil bli kjent hvem de er, de som har kjempet mot Lyset og deres plan for å få fullstendig makt over Menneskeheten. De har gått tomme for initiativ og det finnes ingen vei tilbake for dem, og de må se i øynene at de vil bli avslørt som mesterhjernene bak planen for å ta livet av brorparten av Menneskeheten. Dommens time kan komme når som helst og ingen sjel kan slippe unna å måtte svare for det de har gjort mot andre.  Imidlertid er det Gud som har det siste ord i saken og uansett hvor mye en sjels Lys måtte ha blitt svekket, så har Gud intet annet en absolutt Kjærlighet for hver eneste en av dem.  Det må være betryggende å vite at uansett hvor mye dere måtte ha kommet på vidvanke fra Lysets Vei, så vil det alltid finnes en vei tilbake og hjelp vil bli gitt.

Etter å ha levd så mange liv i fysisk kropp, er det ikke til å undre seg over at det er blitt en vane for dere å inkarnere.  Det er faktisk blitt så naturlig for dere å leve i 3dje dimensjon at dere glemmer at dere fortsatt er en sjel av Lys som leter etter veien hjem. Hver gang dere inkarnerer er livsplanen deres ment å gradvis løfte dere inn i høyere vibrasjoner. Det endelige målet er Oppstigning, hvilket er grunnen til at deres nåværende liv er så viktig, ettersom dere nå befinner dere på slutten av en syklus, vil dette gi dere en gylden anledning til å stige opp.  Dere må imidlertid gjøre deres egen del ved å bruke tankens kraft til å skape de omstendighetene som vil sikre deres suksess. Som med alt annet som har innflytelse på deres oppløftelse, må dere fokusere på målet deres, vel vitende om at Veilederne deres alltid er for hånden for å assistere og beskytte dere.

Etter hvert som de får vite om Planen for Menneskeheten, er det mange som begynner å stille spørsmål om ulike ting og dette er en sunn innstilling å ha dersom dere føler tvil med hensyn til enkelte aspekter ved budskapene. Imidlertid er det ikke alltid mulig å gi dere alle detaljer om kommende begivenheter, bortsatt fra i grove trekk. Noen ganger er dette fordi hemmelighold er den beste måten å forhindre at de mørke Sjelene skal kunne forpurre utviklingen deres eller vårt arbeid med å legge veien til rette mot fullendelse. Endetiden synliggjør allerede en ny vei som gjør at dere kan legge det gamle bak dere, slik at dere kan nyte fullstendig frihet og lykke i de høyere vibrasjonene. Det er absolutt ingen ting som kan forhindre et positivt sluttresultat, så selv om dere fortsatt kan komme til å oppleve kaotiske tider, så vit at alt er et virkemiddel for å nå et mål som vil gi dere enorm glede og tilfredshet.

Det er på tide at dere får lære sannheten om Solsystemet deres. Det yrer av liv i mange forskjellige former, selv om de ville bli gjenkjent som den typiske menneskeform med mange variasjoner. En som dere antakelig allerede vet om er de Blå Avianerne, en avansert rase som også er kjent som Fugle-Vesenene, men som like fullt umiddelbart kan ses å ha en liknende form som dere.  De er kan hende høyere enn dere og har små fugleaktige nebb, men i mange andre aspekter er de svært like menneskene. De herkommer i virkeligheten fra en mye høyere dimensjon og er her for å sikre at Menneskerasen kan fullføre denne syklusen trygt og vellykket. Det er også mange andre som er involvert i dette, så da forstår dere at Oppstigningen er betraktet som en ekstremt viktig begivenhet. Bekymre dere ikke om hvordan ting utvikler seg, for på det rette tidspunkt vil dere bli klar over at alt er i sin perfekte orden.

Folk er bekymret for hvordan forandringene vil innvirke på familielivet deres og da må det slås fast at hver sjel har sin egen livsplan. Dersom den skulle komme til å ta dem i ulike retninger, så vil dere ha visst om dette da livsplanen deres ble vedtatt før dere inkarnerte. La derfor hver sjel følge sin dedikerte livsvei og vit at dere alle har vært privilegerte som har fått være sammen.  Når dere tar i betraktning hvor mange liv dere må ha hatt og hvor mange mellommenneskelige forhold dere har opplevd, så forstår dere at mange, mange sjeler har vært en del av deres liv. Det er imidlertid også sant at noen familier kan inkarnere igjen for å fortsette å oppleve ting sammen, men uansett hva som er planlagt, så kan dere være sikre på at det er av positiv verdi og fordel for alle sjeler som er involvert med hverandre. Og det er åpenbart at alt vil bli tydelig og forklart for dere når dere vender tilbake til de høyere riker.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiffredag 3. februar 2017

Norsk --Mike Quinsey 3. februar, 2017.


Mike Quinsey 3. februar, 2017.
                                                         
Det er vel knapt nødvendig å fortelle dere at ting som skjer på Jorden skjer i stadig hurtigere tempo og de kommende forandringene er allerede i ferd med å skape blandete reaksjoner. Med mindre dere greier å se lenger enn det som foregår akkurat for øyeblikket, så er det svært vanskelig å forstå nødvendigheten av mye av det som skjer. Målet er først og fremst å gjøre dere klare til Oppstigning og oppmuntre dere til å ha en positiv innstilling uansett hva som skjer omkring dere. Renselsen vil til tider skape store omveltninger, men dette er nødvendig for å lede menneskeheten til et høyere nivå, hvilket er ønskelig for at dere skal komme videre i deres utvikling. Folk er i ferd med å våkne opp med hensyn til hva som har foregått og å bli klar over Illuminatis plan. Den virkelige makten ligger hos folket og de begynner å ta i bruk sin påvirkningskraft og dette vil utgjøre en betydelig forandring.

For øyeblikket skjer det et maktskifte blant myndighetene og det er opp til dere å benytte anledningen til å la deres stemmer bli hørt. De er fullstendig klar over at dere kan rive dem ned fra makten hvis dere velger det, og derfor vil de merke seg hva dere krever. Etter hvert som tiden går, så vil ikke lenger beslutninger tas uten folkets samtykke. Dere må imidlertid ikke glemme at hovedmålet er å løfte dere inn i en høyere bevissthet slik at dere er fullt forberedt til oppløftelse. Allerede nå øker energiene i raskere takt og det finnes ingen grunn for at dere ikke samtidig skulle være i stand til å høyne deres bevissthet. Hold fokus og la dere ikke distrahere av det som skjer omkring dere, selv om dere opplever kaos. Det vil ikke ta lang tid for forandringene å materialisere de godene de fører med seg, så hold blikket rettet fremover mot det resultatet dere ønsker dere.

De høyere makter har en stor rolle å spille i deres fremtid og uten å gå på tvers av deres frie vilje, hjelper de dere å finne veien som leder til fullendelse. Ingen ting kan nå stanse deres fremskritt på veien mot målet, fordi dere som kollektiv bevissthet allerede har valgt hvilken vei dere vil gå. Det er kanskje ikke alle sjeler som har valgt denne veien, men ønskene til dem som velger en annen vei vil også bli respektert. Slutten på denne Sol-Syklusen vil bli en feiringens tid ettersom så mange sjeler har lykkes å løfte vibrasjonene sine i forberedelse til Oppstigningen. Muligheten vil komme igjen senere også, men det er likevel ingen ting i veien for at en sjel kan stige opp når som helst dersom de er klare til det.

Mange sjeler vil nok bli temmelig forvirret og sågar bekymret når begivenhetene begynner å finne sted. Når det virker som om det er kaos over alt, når fundamentet for alt det gamle bryter sammen, er det vanskelig å se hva som befinner seg rett bak horisonten. Komme vil det, uansett hva som blir gjort for å forsinke eller forhindre det. Det gamle har uttjent sin hensikt og snart vil dere ta igjen den tiden dere har mistet fordi dere har blitt holdt tilbake og blitt nektet å ta del i de teknologiene som ville gjort at dere ville ha kommet minst femti år lenger enn dere er nå. De nødvendige forandringene kan imidlertid ikke holdes tilbake lenger og mange sjeler venter på den rette anledningen til slippe fri fra sine det de nå opplever på Jorden.

Når tiden kommer at dere får lære om Illuminatis plan for å ha full kontroll over Menneskeheten, så vil dere korrekt nok innse at deres fall ikke kunne ha kommet på noe bedre tidspunkt. Folk vil bli sjokkert over hva som var planlagt for deres fremtid, når Fengselsplaneten Jorden hadde utviklet seg til et punkt hvor dere ville kunne overvåkes individuelt fra Verdensrommet. Ja, enhver person ville kunne bli plukket ut og til og med deres samtaler ville kunne overhøres. Teknologiske fremskritt har skjedd så raskt at det kan trygt sies at dere lever og arbeider i fortiden. Dere kunne allerede ha levd i et sykdomsfritt livsmiljø og totalt uavhengige av de mange tekniske innretningene dere fortsatt bruker. Så snart dere kan løftes inn i den Nye Tidsalderen, vil alle fremskrittene og fordelene ved dem gradvis bli gjort tilgjengelige for dere. For øyeblikket er dere slaver av jobben deres og har lite tid for det dere virkelig er interessert i, men som dere begynner å skjønne, vil dere litt etter litt bli frie og ha rikelig med tid til alle deres interesser.

Deres liv på Jorden har slett ikke vært bortkastet tid, for takket være de tøffe utfordringene dere har opplevd, så er dere nå i stand til å hjelpe andre som følger i deres fotspor. Etter hvert som sjeler samler seg forskjellige erfaringer, spesialiserer de seg noen ganger i spesielle felter og blir selv Mestere. Men ingen opplevelse eller erfaring er noensinne bortkastet og det finnes alltid andre sivilisasjoner som følger i deres fotspor og trenger hjelp.  Dere er blitt herdet i kampen mot de mørke Sjelene og nå står dere seierrike, selv om de enda ikke har mistet all sin makt. Etter hvert som dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene vil det være andre som ønsker å dele av deres erfaringer og dra nytte av dem. Dere må ikke glemme at dere frivillig slapp dere ned i de lavere dimensjonene for å hjelpe dem som var fanget i dem, vel vitende om at deres hjelp ville få dem gjennom.

Noen sjeler er ikke i stand til å tro at de frivillig slapp seg ned i mørket for å hjelpe sjeler som var fanget der. Men det er det helt sikkert at dere gjorde og dere hadde ikke blitt utvalgt med mindre dere ble vurdert å ha det som skulle til for å lykkes med oppgavene som lå foran dere. Det er så mye tilfredsstillelse i å hjelpe deres brødre og søstre å finne Lyset og således begynne på veien tilbake til sitt egentlige hjem. Dere er alle Ett, så hva kunne være mer naturlig enn å ønske å løfte dem opp? Tenk på deres egen situasjon og all den hjelpen dere får fra deres egne Veiledere. Uten den ville dere ha brukt mye lengre tid på å utvikle dere. Alle møter utfordringer sammen og enten dere tror det eller ikke, så er hjelpen alltid nær, selv om det kan finnes grunner til at dere må gå hele veien gjennom deres opplevelser og erfaringer. Livsplanen deres ble gjennomdrøftet med dere før dere inkarnerte og Veilederne vil gjøre sitt beste for å sikre at dere følger den.

Livet på Jorden kan være vidunderlig og fullt av fryd og glede, eller begredelig og smertefullt, men likevel er alt erfaringer som vil tjene dere vel en gang i fremtiden. Det er jo åpenbart at det er deres erfaring som teller når dere hjelper en annen sjel å overvinne sine problemer. Det er absolutt ingen ting som kan måle seg med håndfaste erfaringer og dere fortjener takk og ros for at dere så generøst bruker deres tid på denne måten. Å hjelpe andre i dualiteten gjør at dere utvikler dere veldig raskt, spesielt i denne tiden, under de nåværende omstendigheter, hvor det er en stor grad av uvisshet og få tegn til fremtidige forandringer som vil løfte dere opp.

De fleste av dere er meget erfarne reisende som er åpne for forslag til hvordan dere best kan bruke deres talenter. Faktum er at dere er Mestere i kraft av dere selv, som er vant til å møte de forskjellige utfordringer som sjeler under utvikling står overfor. En annen gang kan det tenkes at dere velger helt andre opplevelser og erfaringer ettersom det i siste instans er dere selv som velger. Det er helt klart at livet er fredeligere og mye mere avslappende i de høyere dimensjonene som dere nå er i ferd med på vende tilbake til.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiflørdag 28. januar 2017

Norsk -- Mike Quinsey - 27. januar, 2017
Mike Quinsey - 27. januar, 2017

 

Dere er involvert i gjennomføringen av gigantiske forandringer som er så omfattende at når dere etter hvert kan se dere tilbake, så vil det bli betraktet som et vendepunkt for Jorden. De er helt nødvendige for å feie vekk alt det som har holdt dere tilbake og legge alt til rette for at den nye Tidsalderen kan begynne. De mørke Sjelene har ikke lenger kontroll nok til å kunne diktere hvordan fremtiden skal utvikle seg. De vil også måtte føle konsekvensene av å miste tilgangen til ubegrensede pengemidler til sine «svarte prosjekter». De er også i ferd med å finne ut at det ikke lenger klarer å holde full kontroll på sine operasjoner på Jorden og folk som har vært redde for å komme ut med det de vet, tør nå i langt større grad å gjøre det. Det hele koker ned til et reelt maktskifte på Jorden og de som arbeider for Lyset føler ikke lenger at de er omgitt av restriksjoner og begrensninger. President Trump har en liste over viktige forandringer han ønsker å gjennomføre og vil ikke kaste bort tiden for å få dem gjennomført.

Fordi folk flest ikke vet hva som har foregått på Jorden, forstår de ikke hva det er som holder på å skje eller beveggrunnene bak forandringene. Imidlertid vil dette med tiden bli helt tydelig, spesielt når det gjelder den formelle kunngjøringen av den Nye Republikken De Forente Stater. Begivenhetene kommer til å skje i rask rekkefølge og dere kan være sikre på at de som utfører de positive handlingene er beskyttet av de høyere Lysets Styrker. Deres skjebne, og Jordens, er å stige opp og forandringen vil fortsette og er en helt nødvendig forberedelse til denne monumentale begivenheten. Så vær snill å forstå at forandringene er helt nødvendige selv om de kan forårsake enkelte vanskeligheter eller ubehag. En dag vil dere se dere tilbake og se at alt som skjedde var rettet mot oppfyllelsen av profetiene om den Nye Tidsalderen.

Nyhetene om hva som skjer er i stor grad kontrollert og de mørke Sjelene har fortsatt tilstrekkelig makt til å begrense hva dere får lese om. Konsekvensen av dette er at dere slett ikke får lese sannheten om det som faktisk foregår, men om dere bruker deres iboende kritiske sans, og evnen til å «føle» forskjellen på sannhet og løgn, så kan dere greie skaffe dere en generell forståelse gjennom Internett. Etter hvert som forandringene skrider frem, vil flere kilder som er rede til å fortelle sannheten, komme frem på scenen. Også det som skjer på verdensrommet over dere blir det heller ikke rapportert om, men det er kommet til et punkt nå hvor mange skip, inkludert de som kommer fra Jorden, er i intens kamp om herredømmet. Imidlertid ligger det et beskyttende energiskjold rundt Jorden som holder uønskede inntrengere vekk.

Kabalen er i ferd med å miste sitt grep over det som skjer på Jorden og dette kan føre til det gamle Hierarkiets endelige fall. Dere kan være trygge på at dere skjebne allerede er fastlagt og dere vil gå seirende ut av det hele på deres vei mot Oppstigningen. Det er gitt klart dekret fra dem som har den overordnete kontrollen over hva som skjer på Jorden, så uansett om ting kan se ut som om det er stikk motsatt, så kan dere ikke tape kampen, hvilket dere etter hvert vil se. Vanligvis skjer ting relativt langsomt, men dere er inne i en periode hvor ting vil skyte anselig fart, for å ta igjen tid dere har mistet. Dere har vært tålmodige og vi anbefaler at dere fortsatt beholder roen, uansett provokasjoner, og det er så viktig at dere fortsetter å holde vibrasjonene deres høye. Ellers vil de mørke Sjelene dra fordeler av det, hvilket er grunnen til at de med fullt overlegg skaper så mye frykt og forvirring som mulig.

For de av dere som ønsker å fortelle om det dere vet, så pass på at de er klare til å ta imot slik informasjon. For mye av gangen kan i enkelte tilfeller ha en skremmende virkning slik at dere oppnår det motsatte av det dere hadde ønsket. Prøv å sørge for at folk forstår at utrenselsen er til beste for alle og er en del av planen for å gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet. Å si noe eksakt om når forandringene vil skje er vanskelig, for situasjonen må ha nådd et visst stadium for at de skal kunne iverksettes. Sikkerheten for alle de de involverte er høyeste prioritet og det vil ikke bli satt i gang aksjoner hvis det vil true deres liv. Det ligger en hel rekke begivenheter klare til å settes i verk, begivenheter som vil løfte dere fremover i stort tempo og det er viktig at de ikke blir forpurret eller stopper opp av noen som helst grunn. Dere kan være trygge på at planen for avsløringen er meget omhyggelig planlagt og at det er gitt rom for eventuelle endringer eller rekkefølge dersom det skulle vise seg nødvendig.

Tiden nærmer seg raskt for at dere skal få se Vesenene fra Inner-Jorden tre frem for dere. De venter naturligvis på at øyeblikket skal komme hvor enhver trussel mot dem er fjernet. Ettersom de har kommet mye lenger i sin utvikling enn Menneskeheten på overflaten, har de mye å tilby som vil hjelpe dere å få fart på forandringene som vil løfte dere inn i den Nye Tidsalderen. Det er også andre sivilisasjoner som vil hjelpe dere med dette, i gjensidig vennskap. Dette vil bli en ny erfaring for mange av dere og svært oppløftende etter all den negativiteten dere har opplevd.

Med de kommende avsløringene om deres liv og erfaringer på Jorden, så vil dere blir satt alvorlig på prøve med hensyn til å avstå fra å søke hevn mot dem som er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten. Imidlertid må dere ikke tillate dere selv å søke hevn, for rettferdigheten vil bli tatt hånd om av dem som er best skikket til å håndtere slike forbrytelser. De kommer fra de høyere riker og har enorm erfaring med å håndtere slike ting. De er helt og holdent av Lyset og vil gjøre alt de kan for å løfte opp de skyldige til høyere vibrasjoner, for å gi dem muligheten til å løfte seg opp igjen. Ingen blir betraktet som en tapt sjel uten at alt som er mulig er gjort for å hjelpe dem å finne veien tilbake til Lyset.

Det er først i den senere tid at det har begynt å gå opp for dere at dere har levd i en drøm som har lite til felles med virkeligheten. Dere har ofte måtte kjempe dere gjennom en jungel av løgn og falskhet. Ikke det at deres erfaringer er bortkastet, langt ifra, for de har gitt dere enorm styrke som gjør at dere kan være mentorer for andre som står overfor de lavere dimensjonenes utfordringer. Dere har greid å kjempe dere gjennom alle de utfordringene dere har blitt konfrontert med. Dere står nå støtt og kan med fulle av tillit stå imot dem som mener at makt over andre er riktig og som ikke har noen som helst kjærlighet eller forståelse for andre raser som for lengst har utviklet seg bort fra en slik tro.

Dere tror kanskje at de mørke Sjelene ville bli overlatt til sin egne skjebne, men de vil så visst få anledning til å oppleve og erfare slik de selv velger. Imidlertid bærer de ansvaret for resultatet av alt det de gjør, og de vil ikke komme videre før de innser at dette er sannheten. Gud ønsker ikke å se en eneste sjel sittende fast i mørket for alltid og oppfordrer alle de som er av Lyset til å hjelpe dem ut av sine feilaktige oppfatninger. Tiden kan helbrede alt, men noen sjeler sitter så dørgende fast i de lavere vibrasjonene at de greier ikke forestille seg noe bedre liv. Hver eneste sjel som vender seg mot Lyset vil bli ønsket velkommen med åpne armer og gitt all mulig hjelp for å løfte seg selv opp igjen.

Jeg vet at det utvendig sett virker som det hersker full forvirring på Jorden, men etter hvert som ting blir klarere, vil flere og flere oppdage at det finnes en positiv hensikt i alt det som skjer. Jeg forlater dere derfor med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og deres vei mot fullendelsen. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif

søndag 22. januar 2017

Norsk -- Mike Quinsey 20 januar, 2017.Mike Quinsey 20 januar, 2017.

Dere burde alle nå ha en rimelig bra idé om hvordan fremtiden vil arte seg. Tidspunktene for begivenhetene som skal komme er ikke hugget i sten, men ganske fleksible og basert på den beste anledningen til å gjøre forandringene til virkelighet. Det er ingen tvil om at de vil komme, så vær ikke bekymret selv om ting ikke skjer akkurat slik dere forventer.  De som har planlagt denne endetiden deres har evner og autoritet til å gjøre det som er nødvendig for å sikre fullførelse i samsvar med slutten på denne syklusen. Dere opplever nå enda en periode hvor tiden akselererer, og slik vil det fortsette. La ikke ytre ting påvirke deres egen reise, for mange grupper går for tiden gjennom sine egne behov for å rense ut lavere energier, hvilket må gjøres hvis de skal ha noen sjanse til å løfte opp sine vibrasjoner. De som ikke kan løfte seg opp i takt med forandringene, vil simpelthen følge en annen vei i samsvar med deres egne behov.

En del av dere venter på forandringer i en del valutaer som kanskje kan bringe dere store gevinster. Mange mennesker er ikke en gang klar over slike muligheter, men dere kan være helt trygge på at om ikke lenge vil flere valutaer stige i verdi. På sikt et det planlagt å eliminere all fattigdom og nød og i virkeligheten er ikke dette langt unna. I mellomtiden er det mange som vil streve mens forandringene pågår, men de vil forhåpentligvis bli oppløftet over å vite at alt skrider frem på utmerket vis. Fremtiden deres er strålende lys og for de fleste vil den overgå alle deres drømmer. Så hold fokus på det fremtiden lover, vel vitende om at den i virkeligheten er garantert og beskyttet for å sikre deres suksess.

De mørke Sjelene kan ikke lenger holde sine aktiviteter skjult og langsomt, men sikkert blir deres aktiviteter avslørt, hvilket hindrer at de kan eskalere. De har alltid trodd at de var uovervinnelige, men hadde ikke regnet med den støtten Menneskeheten blir gitt av dem som kommer fra utenfor deres solsystem. Dere kjemper langt ifra en kamp dere kan tape og når Lysets Styrker viser hvem de virkelige er, så er seieren deres sikret. Dere ville bli forbløffet hvis dere visste hvor mange Lys-Vesener som har overoppsyn med aktivitetene deres, og så sant karma tillater det, så hjelper de dere å oppnå den seieren som er blitt lovet. Mye av aktivitetene og kampene mellom de mørke Sjelene og Lysets Styrker foregår ute av syne for dere, på innsiden og på utsiden av Jorden.

Heldigvis er de som arbeider for Lyset tallmessig enormt overlegne de mørke Sjelene som motarbeider dem. Som dere ganske sikkert vet, så bidrar Lysarbeidere i all stillhet med å spre Kjærligheten og Lyset og de benytter seg aldri av svikefulle eller negative metoder. Kjærlighet er den mektigste energien i Universet og det ondes vibrasjoner er overhodet ikke i stand til å ødelegge den eller eksistere i dens nærvær. Så Kjære Venner av Lyset, vakle aldri i arbeidet deres for å spre Lyset, så vil dere oppnå betydelig mer enn dere er i stand til å forestille dere. Hvis tilstrekkelig mange mennesker kommer sammen i Kjærlighetens høye vibrasjon, vil dere alle umiddelbart bli løftet opp og ut av de mørkes rekkevidde.

Som sjeler som er av Lyset, kan dere spre det både i det vide og brede simpelthen ved å ferdes blant de menneskene som er omkring dere. Avhengig av hvor høye vibrasjonene deres er, vil dere ha en viss innvirkning på dem, som i noen tilfeller kan føles. Det som er helt sikkert er at dere kan sende ut «feel good»-energi, hvilket er grunnen til at folk liker å være i deres nærhet. Energien i auraen deres kan ha mange farger og når en som er clairvoyant ser disse, blir de beskrevet som rene og klare. Det er slik en som sender ut kjærlighetsenergi ville bli beskrevet. Auraen er deres helt umiskjennelige lys-«signatur» som viser hvor godt og hvor langt dere har utviklet dere åndelig.

Det er få, om overhodet noen, som leser slike kanaliserte budskaper som ikke er klar over at dere har et eterlegeme, og dette er Lyskroppen deres som mange ganger er kjent som deres Lys-signatur. Jo renere energien deres er, jo mer åndelig utviklet er dere, men dette gjelder ikke nødvendigvis i noen religiøs betydning. Det dreier seg om en gradvis økende forståelse som gjør at en utviklet sjel vil se alle andre som del av det hele og derfor Alle som Ett. Dette er når det går opp for dere at alle er et fasett av den Universelle Kjærligheten, «du er meg og jeg er deg». Dette er det målet som skal oppnås slik at man kan bli Ett med Gud. Det er ganske visst en masse å kontemplere, men like full kan dere gjennom en slik forståelse finne fullkommen fred. Det er vel verdt å tenke ordentlig gjennom, for det er dette som kan løfte dere opp i de høyere vibrasjoner.

Livet er en evig søken etter Sannhet og de fleste sjeler søker svarene utenfor seg selv, selv om de hele tiden har ligget inni dere. Det kan ta tid å komme frem til denne konklusjonen, men den vil etter hvert aksepteres ettersom alle veier leder til den Ene Sannhet. Det vil ta tid å finne de svar som tilfredsstiller deres lengsel etter en slik forståelse, men alle sjeler vil på et eller annet stadium slå inn på en vei mot en slik forståelse. Langs hele deres vei finnes dem som tilbyr en hjelpende hånd når det trengs og som ikke ber om noe som helst til gjengjeld. Deres glede og lykke ligger inni dem ved å ha hjulpet en annen sjel på sin reise for å finne veien hjem.

Når dere er rede til å legge ut på reisen vil dere vite dette uten noen som helst tvil og kaste dere ut i den neste etappen av deres eventyr. Mange, mange sjeler har gått før dere og veien til fullendelse ligger klar. Den vil bringe dere den ytterste glede og en kjærlighet det ikke finnes maken til.  Den smerte og lede dere har opplevd vil dere legge bak dere og den vil føles fremmed siden dere kom fra de høyere riker og slapp dere ned i dualitetens rike for å hjelpe til å vise andre veien fremover. Når dere tilbringer tid alene med dere selv i stillhet, vil dere vite med absolutt sikkerhet at dere ikke er kroppen deres, men en vidunderlig vakker sjel som har tatt en inkarnasjon i de lavere vibrasjonene for å hjelpe andre.  Og på grunn av dette har dere ervervet enda mere erfaring og er i stand til å forstå det fysiske livets natur, slik at dere kan hjelpe andre å fullføre sin reise. Å tjene andre er nøkkelordet i evolusjonen når dere innser at Alle er Ett. I en verden så full av voldsomme uroligheter og fare, er det vanskelig å se veien ut og ta skrittet inn på en vei som leder til fred og lykke, men slik er det altså når «det gamle» er motvillige til å gi seg for å åpne veien for det nye. Imidlertid har så mange sjeler funnet Lyset og deres samlede energi hjelper andre å våkne opp til sannheten.

Tiden fortsetter å gå stadig fortere, så sørg for at dere er klare til Oppstigningen som begynner å komme temmelig nær og vil skje mens de fleste av dere fortsatt lever. Dere burde vite nå hvor mye dere har utviklet dere og om dere er på vei mot å stige opp. Fortsett å ha fokus rettet fremover og la ingen ting distrahere dere vekk fra deres vei. Hjelp er alltid tilgjengelig når dere ber om det, så ta kontakt med Veilederne deres når som helst dere har behov for hjelp, for dere kan være sikre på at den vil bli gitt. Den kommer kanhende ikke nøyaktig i den form dere hadde forestilt dere, men den vil hjelpe dere å løse problemene deres. Del tankene deres med Veilederne deres, for de gleder seg over å være en del av deres livsopplevelser.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 13. januar 2017

NORSK -- Mike Quinsey 13. januar, 2017


Mike Quinsey 13. januar, 2017

Dere behøver bare å ta en kikk omkring dere for å forstå at det skjer så mye i deres verden at den er blitt et veritabelt vepsebol av aktivitet. De som er involvert i alle aspekter av å skape krig, finner det langsomt, men sikkert vanskeligere og vanskeligere å fortsette sine aksjoner med noen grad av sikkerhet, ettersom de ikke lenger har den støtte de er vant til å ha. Lysets Styrker er også mere aktive og oppnår nå langt større suksess enn man tidligere hadde ventet. Selvtilliten deres øker og mange av dem er nå blitt klar over at de har sterk støtte fra Lyset. De bygger derfor videre på sine suksesser, som vil bli stadig større etter hvert som de kan introdusere moderne og sågar mer avanserte metoder.

Mye av deres fokus er rettet mot den kommende Re-valueringen av verdens pengeenheter, som nå er kommet i gang. Effekten av den vil bli enorm og vil resultere i et Verdens-Marked som gir alle land likeverdige muligheter til å handle med hverandre. Når dere til slutt kan fastslå at dere eksisterer i en trøbbelfri Verden, hvor fred har blitt etablert, vil det ikke finnes grenser når det gjelder å virkeliggjøre deres ambisjoner. Når den tid kommer vil ikke lenger de mørke Sjelene være på Jorden og en vidunderlig fred og lykke vil herske. Så fortsett deres gode arbeid og vær aldri i tvil om at sluttresultatet vil begeistre dere.

Til tross for hvordan det utvendig arter seg, så utvikler alt seg meget bra og all aktivitet på Jorden blir kontinuerlig overvåket av oss. Som vi tidligere har påpekt, så gjelder fri vilje for alle sjeler, men det er også helt klart at med den følger også ansvar for de handlinger dere gjør. Dette er grunnen til at dere ved livets slutt gjennomgår en livsrevy for å avgjøre hvor godt dere lykkes å gjennomføre livsplanen deres, og dersom dere har mislykkes, hva som var årsaken til det. Dere må være klar over at hver eneste lille hendelse kan «spilles om igjen» eksakt slik den forløp, eller for å si det enda klarere, på en måte som tydelig viser deres sanne intensjoner og handlinger. Men vi gjentar enda en gang at det er ingen som vil dømme dere. Resultatet av livsgjennomgangen er at dere vil ha bestemt dere for å «spille» angjeldende opplevelse på nytt, på en eller annen måte som vil gi dere muligheten til å lykkes uten å bli sittende igjen med mere karma. Dere vil også bli gitt all mulig hjelp som vil gjøre dere i stand til å overvinne ethvert problem dere måtte møte.

Vær trygg på at karma ikke bare dreier seg om negative ting, for «gode gjerninger» kan veies opp mot negative ting.  Det er ingen som er ute etter å lure dere, langt ifra, for Veilederne deres er alltid med dere og klare til å tilby gode råd og hjelp som dere kan vurdere å lytte til. De vil aldri bebreide dere eller vise noe annet en fullkommen kjærlighet og vennlighet. Ingen sjel behøver noensinne føle at det ikke er nå håp for dem. For hver gang en sjel bestemmer seg for å vende tilbake Lyset, så vil Veilederne fryde seg over å kunne hjelpe dem å komme helt og fullt tilbake til Lyset. «Å tjene andre» er nøkkelordene når dere beveger dere oppover gjennom de høyere dimensjonene.

Så lenge dere er på Jorden vil dere som regel bli gitt oppgaver som, når dere har gjennomført dem med suksess, vil løfte dere opp. Når dere imidlertid ikke lenger trenger opplevelsene i de lavere dimensjonene for å utvikle dere, vil dere i mye større grad selv kunne bestemme hvilken retning dere vil gå i. Likevel må det påpekes at dere kan være kommet til Jorden for å hjelpe de sjelene som sliter og i slike tilfeller kan dere, når dere har fullført kontrakten deres, automatisk vende tilbake til deres hjemmeplanet. De av dere som har kommet til Jorden i slike hensikter, vil normalt være klar over det selv og vite at dere er her på undervisningsoppdrag. Ikke rent få er på Jorden av slike grunner og vil kanhende ta autoritetsposisjoner hvor deres kunnskap og erfaring kan være svært nyttig.

Deres sprang inn i den Nye Verden vil til dels bringe dere i kontakt med alle slags oppfinnelser som vil løfte dere effektivt inn i den Nye Tidsalderen. Noen av dem eksisterer allerede, men har blitt holdt skjult for dere av dem som foretrekker å holde dere i mørket. Noen av oppfinnelsene er imidlertid produsert for distribusjon, men inntil de trygt kan introduseres vil de naturlig nok bli holdt på vent. Førerløse biler vi etterhvert ta over og tiden nærmer seg for at det ikke lenger er behov for fossile drivstoffer til forbrenningsmotorer. Dere står på terskelen til mange store forandringer, men det hele vil nok skje litt i rykk og napp.

Dere kan i hvert fall være helt trygge på at så snart det er praktisk gjennomførbart, så vil mange oppfinnelser bli introdusert, som vil forbedre livskvaliteten deres.  For eksempel vil avdukingen av helt nye transportmidler bli en vidunderlig opplevelse, når avstand ikke lenger spiller noen rolle fordi dere vil reise med en hastighet som dere ikke kan forestille dere. Så mange oppfinnelser ligger klare til å introduseres. Disse har vært stanset av de mørke Sjelene og vært svært nyttige for dem, men til ulempe for dere. Noen av dem har likevel kommet frem i lyset, men ikke før de mørke anså at det også var til fordel for dem.

Dere er akkurat i ferd med å løfte dere opp og ut av de mørke Tidsaldre og det vil ikke gå lenge før dere fullstendig glemmer de vanskelighetene dere har hatt i den nåværende tidssyklusen. Langsomt, men sikkert vil nye oppfinnelser komme frem og gi løsninger på problemene deres og gi dere mye mere tid til deres «selv». Dagene er talte for at dere må jobbe praktisk talt hele livet for å overleve, og med tiden vil også pengesystemet bli unødvendig. Alt er på vei mot total forandring i måten dere lever på og ingen ting vil få lov å ta den muligheten fra dere.

Den yngre generasjon var allerede «New Age» da de kom til Jorden, så da kan dere forstå at når anledningen byr seg for dem, så vil de raskt ta dere inn i det «forjettede land». De Høyere Vesener som har overoppsynet med Jordens utvikling er fullt klar over deres behov og har allerede kartlagt veien frem til en vidunderlig fremtid gjennom Oppstigningen. Det er absolutt ingen ting som kan hindre dere i å fryde dere over alt som følger med dette, og som dere ærlig har fortjent. Livet vil komme til å se helt annerledes ut og etter relativt kort tid likne svært lite på det dere nå opplever.

Deres kollektive tanker er med å hjelpe med å etablere mønsteret for fremtiden, så det er viktig at dere tenker positivt til enhver tid. Faktum er at kommunikasjon med ord vil bli helt unødvendig etter hvert, fordi det er mye raskere og mer effektivt å bruke tankens kraft. Dette ligger imidlertid et stykke inn i fremtiden, men det gir dere en idé om hvordan ting vil utvikle seg.  Så dere har alt å se frem til, selv om mange av dere nå er godt opp i årene. Dette året vil bli fullt av aktivitet som vil føre dere stadig videre mot slutt på all krig og oppnåelsen av fred i verden.

Gled dere over de løfter fremtiden bærer i seg og vit at alt vil manifestere for dere, og livsforholdene vil forandre seg på en måte dere helt sikkert vil like og glede dere over. Hver eneste en av dere har bidratt til å skape de gavene som venter dere og mange venner, fra mange tidligere liv, vil også komme og møte dere med åpne armer og velsignelser. For en glad og lykkelig tid som kommer, når feiringene vil begynne ved deres hjemkomst.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiftirsdag 10. januar 2017

Norsk -- Mike Quinsey 6. januar, 2017.

Mike Quinsey 6. januar, 2017.

Dere befinner dere nå på begynnelsen av et år som burde vise seg å bli meget spennende og oppløftende, selv om dere på det nåværende tidspunkt ikke helt kan forstå hvordan dette skulle kunne skje. Det burde også bli et meget tilfredsstillende år ettersom det vil resultere i at en rekke av de velkomne forandringene, som lenge har blitt forutsagt, blir til virkelighet. Dette vil bli året hvor resultatene av det arbeidet som har pågått så lenge, blir oppnådd og det bærer løfte i seg om å ta dere inn i den Nye Tidsalderen båret av en bølgetopp som vil feie vekk mesteparten av det gamle. Til å begynne med vil det se kaotisk ut fordi de mørke Sjelene kjemper mot forandringene etter hvert som de ser sin dominans smuldre opp og svinne hen. I all stillhet og uten oppstyr har alt blitt lagt til rette for forandringene som raskt vil etablere nye regjeringer og styreformer for den Nye Tidsalderen.

Det burde demre for dere nå at alle utfordringene med å frigjøre dere fra de mørke Sjelenes onde plan om å gjøre dere til fanger for alltid, er overvunnet og har omsider gitt mulighetene til å fri dere helt og fullt fra deres herredømme. De av dere som arbeider for Lyset kan nå fortsette arbeidet deres med full tillit, vel vitende om at vi i dette Nye Året vil se eksterne bevis på at alt er vel og at virkelige fremskritt ikke lenger kan holdes tilbake. Planen for Menneskeheten er godt i gang og blir nå støttet av mektige Lysvesener utenfor vårt Solsystem. Faktum er at også andre har kommet for å hjelpe dere og deres nærvær sikrer at ingen andre entiteter kan komme og blande seg inn i deres vei mot Lyset.

Alt skrider frem på utmerket vis, og dersom dere skulle være i tvil, så husk på at så lenge dere fortsatt befinner dere i tredje dimensjon, så vil det finnes en mix av energier som gjør at de mørke Sjelene fortsatt kan drive sitt spill. Dere betrakter det som en høyst alvorlig situasjon, men likevel kan den bare eksistere så lenge det fortsatt er karma som må få gå sin gang. Gjennom århundrene har det blitt akkumulert så mye karma som nå må ryddes opp i for at vibrasjonene skal kunne løfte dere opp og inn i de høyere riker. De sjelene som ikke er i stand til å løfte seg opp, vil fortsette sin evolusjon på et nivå som passer for dem og som vil sikre at de i fremtiden får muligheter til å stige opp.

Sann verdensfred kan ikke oppnås før Kabalen er brakt til taushet og lakeiene deres er fjernet eller har trukket seg tilbake. Prosessen med å rense Jorden for mørke Sjeler har pågått i ganske lang tid, og nå gir den endelig merkbare resultater. Det er full forvirring i rekkene deres ettersom deres makt har blitt drastisk redusert. Mange av dem flytter til tryggere områder eller land hvor de blir ønsket velkommen, men uansett hvor de måtte gjemme seg, så vil de bli funnet, fordi det ikke finnes et eneste gjemmested hvor de kan være trygge. Noen av dem hadde håpet å kunne forlate Jorden, men den fluktruten er allerede stengt og de vil bli kallet til å stå til rette for sine handlinger mot Lysets representanter.

Det er så mye som foregår som er ute av syne for dere, eller holdt skjult slik at nyhetene om det ikke kommer ut. De mørkes Sjelenes tentakler rekker vidt og bredt og det er så mye bestikkelser, utpressing og svik at dere ville ha temmelig store utfordringer med å vite hva som representerer sannheten. Dette er årsaken til at dere så mange ganger har blitt oppfordret til å ta i bruk deres intuitive evner til å skille mellom sannhet og løgner. Benytt pålitelige kilder som for eksempel David Wilcock og gjennom ham vil dere snart lære hvem dere kan stole på. Når det rette øyeblikket kommer, vil dere få lære hva som virkelig har skjedd i de siste 50 årene og enda lenger tilbake, som har vært tåkelagt av falske forklaringer og regelrette løgner.

Sannheten har blitt «fikset på» og forandret i en så forbløffende grad at når sannheten kommer ut, så vil dere bli ytterst forbauset og forbløffet.  Det hele går så langt tilbake som til begynnelsen av deres nyere historie og sågar helt tilbake til Atlantis. Historien vil måtte skrives helt om for at dere skal forstå den sanne historien om deres evolusjon. Det er bare i den senere tid at sannheten har begynt å komme til overflaten og hittil bortgjemte dokumenter har kommet frem i lyset for å underbygge den. Det er nødvendig at dere har et åpent sinn hvis dere ønsker å komme videre i deres utvikling, for ellers kan dere bli sittende fast og ute av stand til å komme videre. Ettersom dere befinner dere på ulike punkter i deres evolusjon, kan en del avsløringer være mer enn man greier å svelge, så legg da denne informasjonen til side, for dere kan alltids komme tilbake til den om det blir behov for det.

En del av dere lurer utvilsomt på hvorfor dere som en liten og temmelig insignifikant sivilisasjon tiltrekker dere så mye interesse fra andre i universet. Hvis dere ikke har skjønt dette før nå, så vit at det er fordi dere har tatt mål av dere til å stige opp i deres fysiske kropper. Dette har aldri skjedd før så lenge noen kan huske og derfor er så mange andre sivilisasjoner i Universet interessert i å se resultatet. Dere kan være helt trygge på at dette ikke innebærer noen risiko for dere ettersom hver enkelt sjel er ledsaget av Høyere Vesener. Opplevelsen burde være frydefull og spennende og vil utvilsomt bli husket i lange tider, særlig ettersom dere med oppstigningen vil befinne dere i en perfekt kropp, fri for alle imperfeksjoner og aldringstegn.

Selv om dere fikk vite enda mer av sannheten, ville det etter all sannsynlighet gå trill rundt i hodet på dere. Ting begynner å skyte fart igjen og etter hvert som forandringene kommer frem i lyset, vil dere finne det vanskelig å følge med på alt som skjer, for dere har mye dere skal lære i løpet av svært kort tid. Høydepunktet for dere vil mest sannsynlig være når deres venner fra Rommet ankommer til Jorden og når dere får møte deres brødre og søstre fra Inner-Jorden vil dette helt sikkert også være spennende og gledelig. Det er jo opplagt at dette ikke kan skje før det er full fred på Jorden, men dette er allerede nå i ferd med å gå gradvis i oppfyllelse, hvilket dere vet hvis dere regelmessig søker informasjon på Internett.

Sannheten kommer ut sakte, men sikkert og igjen skulle deres intuitive evner være i stand til å skille sannheten ut mellom regelrette løgner og ren fiction. Siden 2012 har mengden av informasjon som kommer ut bare økt og de rette sjelene til å håndtere den er allerede hos dere. Det har alltid eksistert en overordnet plan for hvordan dere skulle bli løftet opp når det riktige øyeblikket kom. Den tiden er allerede her og det har aldri før har en så fantastisk anledning blitt presentert for dere som nå. Veien ligger klar foran dere og så lenge dere holder dere i Lyset, så finnes det ingen grunn til at dere skulle gå glipp av den. Etter hvert som tiden går, vil flere kjære Sjeler komme nærmere dere og dere kan være helt sikre på at all mulig hjelp vil bli gitt for å sikre at Oppstigningen deres blir vellykket.

Kjære venner, tiden er kommet for at dere ikke tenker på noe annet enn suksess når det gjelder deres fremtid. Fra vårt nivå ser vi dere juble av glede og så lykkelige for at dere omsider har funnet deres sanne vei inn i de høyere dimensjonene. Deres lange ferd gjennom mange, mange utfordrende opplevelser er omsider i sin siste fase. Deres velfortjente belønning er på vei mot dere gjennom frihet for innblanding fra de mørke Sjelene. Dere vil forlate de lavere vibrasjonene og vende helt og holdent tilbake til Lyset, etter å ha fullført deres reiser i de lavere dimensjonene med full suksess.

Det Nye Året deres er allerede begynt, og jeg ønsker dere alt det dere ville ønske for dere selv. Dere har Mektige Vesener med dere, som løfter dere opp når dere er nede og bringer helbredende latter inn i deres liv. Som alltid forlater jeg dere med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset fortsette å lyse opp deres dager og veien mot fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

fredag 16. desember 2016

Norsk -- Mike Quinsey 16. desember, 2016.


Mike Quinsey 16. desember, 2016.

Hvis dere kan se og forstå situasjonen på Jorden slik den er nå, vil veien fremover være helt tydelig og kjennetegnet ved sammenbruddet av Illuminatis evne til å kontrollere alt som skjer.  Ting er i rask forandring selv om de, til ingen nytte, kjemper for å beholde en viss kontroll. Det er en større plan på plass, og uansett hva de som ønsker å påtvinge sin vilje måtte finne på, så kan de ikke forhindre en vellykket avslutning som leder til Oppstigning. Så vær ikke fortvilet uansett hvordan dere ser på det som utspiller seg, for alt er som det skal. Man kan høre de siste desperate åndedragene til dem som er i ferd med å tape, og mange av dem flykter nå for å unngå å måtte stå til ansvar for det de har gjort mot Menneskeheten. Men de kan ikke unngå å måtte stå til rette for sine handlinger, for det finnes ikke noe sted de kan gjemme seg slik at de kan unnslippe, og rettferdighet vil skje fyllest. Bekymre dere ikke om disses fremtid, for de vil høste som de har sådd, men som alle sjeler, så vil de uansett få hjelp så snart de vender seg mot Lyset.

Det er allerede en plan på plass som vil lede dere på veien mot frelse og oppløftelse opp og ut av dualiteten og inn i Lysets riker. Dette er de nivåene dere forlot fra da dere meldte dere frivillig til å hjelpe de sjelene som satt fast i de lavere vibrasjonene.  Dere kan jo undre dere over hvorfor dere forlot de høyere riker for å hjelpe dem som det ikke syntes å være noe håp for, men det enkle svaret er at dere er ett med dem, og alle sjeler må løfte seg ut av mørket hvis de skal kunne komme videre. De trenger hjelp for å finne veien tilbake til Lyset, ellers kan de gli enda lenger ned i det dype mørket hvor Lyset praktisk talt er ikke-eksisterende.  Deres styrke og erfaring er garantien for suksess, selv om de lave vibrasjonene vil gi dere sterke utfordringer for deres tro og tillit. Som dere tidligere har blitt fortalt, så er dere aldri alene på deres vei og Veilederne deres vil gjøre sitt beste for å hjelpe dere når dere har behov for det.

I mellomtiden skrider allting fremover som nødvendig for å sikre at Revalueringen er nær å finne sted. Det kan synes som om den blir forsinket både titt og ofte, men husk på at det er enormt med forberedelser som må gjøres før alt er klart til å sette i gang. De mørke Sjelene er, selv om de er sterkt svekket, fortsatt i stand til å sette kjepper i hjulene og skape forsinkelser, men de kan ikke forhindre at det hele til slutt skrider frem slik Himmelen har gitt dekret om. Mange av dere vet allerede om dere er på veien til å fullføre dette livet og de mørke Sjelene har fått oppgaven å teste dere slik at dere kan finne eventuelle svake punkter dere måtte ha.  Imidlertid vil deres karakterstyrke utvilsomt gjøre at dere kommer gjennom det hele, forutsatt at dere holder blikket festet på målstreken.

Dere er blitt gitt muligheten til å lære mer om fortiden deres og nyheter om de forbløffende oppdagelsene i Antarktis begynner å komme folk for øre. Etterlevningene av en enorm by som har ligget under isen i tusener av år, er en så spennende oppdagelse at det knapt er mulig å holde dem hemmelig, selv om de som har stor makt gjør sitt beste for å hemmeligholde det. Dette er et funn som forskerne ble «ledet» til ettersom tiden er moden for at Menneskeheten får vite mer av sannheten om sin virkelige historie. Frem til nå har dere med overlegg blitt holdt i en bakevje av tiden, men snart vil dere få lære om de mange forskjellige Rom-Vesenene som har tilknytning til dere og spesielt de som lever i Inner-Jorden. Faktum er at de færreste av dere har noen som helst idé om at de er der, for frem til nå har det ikke vært rett tid for dem å gi seg til kjenne for Menneskeheten. Imidlertid nærmer tiden seg med stormskritt for at dere burde være klare til å møte dere Brødre og Søstre fra Verdensrommet.

I mange ulike stadier av Menneskets evolusjon har dere blitt besøkt av Rom-Vesener, men de har ikke alltid hatt gode hensikter. Anunnakiene, som nå er reist fra Jorden, holdt dere i et «fengsel» de selv hadde laget for dere og de forledet dere til å tro på en falsk versjon av historien. Tiden har nå kommet for å lære sannheten, men først må dere oppløftes og Menneskeheten må skape forhold på Jorden som gjenoppretter en akseptabel levestandard for alle mennesker. NESARA vil bli instituert ganske snart og vil løfte Menneskeheten ut av den Mørke Tidsalderen og inn i Lyset. Dette vil sikre at all fattigdom blir eliminert og en rettferdig fordeling av rikdom og Jordens rike gaver. Det finnes mer enn nok av rikdommer på Jorden, som har blitt akkumulert gjennom mange århundrer, som vil gi hele Menneskeheten en anstendig levestandard. Det er takket være St. Germains innsats at slik høy levestandard kan bli mulig, og han vil frigjøre midlene når det rette øyeblikket kommer.

Krigens herjinger og fattigdommen som mange land opplever har resultert i store gjenoppbyggingsbehov, men med de fremskrittene som vil komme om kort tid, vil gjenoppbygging og forbedringer raskt bringe områder som er hardt rammet tilbake til mer enn akseptable nivåer. I løpet av relativt kort tid vil alle land nærmest bli som nye og med langt større selvforsørgelse og uavhengighet. Folket vil også bli frigjort fra dagens slit og slep bare for å overleve. Selv om avanserte teknologier tas i bruk vil det likevel ta en del år før alt er fullført. Fremtiden er fylt av Lys og alle vil oppleve en lykkelig og gledesfylt tid. Jordens bane er allerede i ferd med å bevege dere inn i et område av Verdensrommet som har høyere vibrasjoner og etter hvert som de får effekt, vil folk oppleve en oppløftelse inn i mer fredfulle omstendigheter hvor Lyset er sterkere.

Veien fremover kan fortsatt være tøff for mange mennesker, men husk på at forandringene er nødvendige for å kunne legge grunnlaget for den Nye Tidsalderen. Planene er allerede på plass og det har allerede skjedd mye som danner grunnstenene for det som skal komme. Hele verden er i forandring og for mange kan dette være en smertefull opplevelse, men når ting skrider frem slik de nå gjør, burde det ikke vare særlig lenge. De gode nyhetene om det som for tiden skjer, blir dere i stor grad snytt for å høre om – av dem som er i opposisjon til forandringene som vil løfte dere ut fra de vanskelighetene de har laget for dere. Dere vil etter hvert akseptere at det ikke er noen enkel sak å introdusere så mange forandringer på så kort tid. De akutte behovene til mennesker rundt om i verden er alltid fremst i tankene og mye vil bli gjort for å lindre vanskelige forhold.

Vi er inne i en høytidssesong hvor ønsket om å gjøre godt for andre er sterkere enn vanlig, når folk retter fokus mot en lykkelig og frydefull tid. Imidlertid er det mange som ikke glemmer dem som fortsatt er i fortvilte omstendigheter og hjertesorg, og det gjøres enormt med godhjertet arbeid i denne tiden. Deres generøsitet i slike tider er aldeles vidunderlig og et tegn på at dere gir slipp på de gamle energiene etter hvert som vibrasjonene øker og at dere er i ferd med å finne deres sanne Selv. Du er like mye av Lyset som enhver annen sjel, selv om ikke alle ennå forstår sitt sanne potensial. Husk på at uansett hva som skjer i livet ditt, så har du alltid Guds-Gnisten i deg og slik vil det alltid være. I dagene fremover, utfør de daglige gjøremål vel vitende om at du er et aspekt av Gud, og handle deretter.

Måtte dere motta det dere ønsker dere for dere selv og andre og bruk deres frie vilje, som er en mektig gave, til å spre kjærlighet og velsignelser i denne høytidsperioden. For mange er det en spesiell anledning hvor de feirer Jesu liv og hans kjærlighet for alle mennesker.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

putin