They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

PRGInstructions HERE
Google+ Followers

fredag 19. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 19. desember, 2014


 SaLuSa  19. desember, 2014
Vi kommer til dere for siste gang i dette året, et år som andre før det, har føket forbi som et hurtigtog, ettersom tiden fortsetter å gå fortere enn noensinne. En del av dere som har opplevd livets oppturer og nedturer gjennom lang tid, er uten tvil fornøyd, særlig nå som slutten på denne syklusen er her. Naturligvis er endetiden kaotisk mens forandringene finner sted, men det er ingen enkel sak å bringe forandringene inn når så mye negativitet er i ferd med å bli renset vekk. De høyere energiene bringer imidlertid positive forandringer inn og de er allerede følbare. Som vi ofte har antydet for dere, så vil det kommende året kjennetegnes av implementeringen av mange av dem, selv om vi har restriksjoner på hva vi kan gjøre, inntil Illuminati er plassert på et sted hvor de ikke lenger kan blande seg inn i deres fremskritt og utvikling. Det er mye som foregår for tiden som vil føre til full seier over de mørke Sjelene, som ikke vil være i stand til å fortsette sine planer om å gjøre Menneskeheten til sine slaver.

fredag 12. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 12:12.2014


SaLuSa  12. desember, 2014

Hvilke spennende fremtidsutsikter som ligger foran dere! For dere kan med rette se frem til en tid full av avsløringer, og positive indikasjoner på at de forandringene dere har ventet så lenge på, nå er i ferd med å bli til virkelighet. Vi kan godt forstå grunnen til at dere føler en viss skepsis, men vi føler oss sikre på at gitt litt tid, så vil dere ikke ha noen som helst tvil om at dere er i ferd med å legge den gamle Tidsalderens syklus bak dere. Den har fått løpe linen ut og det finnes ingen vei tilbake for disse mørke maktene som har opprettholdt den. Naturligvis vil det fortsatt være hindringer å overvinne, men de mørkes evne til å opprettholde den er smertelig minsket. Dere kan forvente at de vil prøve å hindre at nyhetene kommer ut, men disse er av så stor viktighet at vi vil ikke tillate at de blir stoppet eller manipulert. Det kan oppstå enkelte mindre problemer, men dere kan være sikre på at en vidunderlig fremtid er sikret for dere.

fredag 5. desember 2014

Norsk -- SaLuSa 5. Desember, 2014SaLuSa  5. Desember, 2014
Vi trekker oss med glede tilbake slik at Michael kan sende ut et nytt budskap i stedet for vårt vanlige. Informasjonene som blir sendt ut burde løfte humøret deres betraktelig ettersom dere har ventet veldig lenge på et oppløftende budskap som klart indikerer begynnelsen på mange velkomne forandringer på Jorden. Det er mange forandringer som skal komme hvor alle forberedelsene allerede er gjort. Dette betyr at svært lite tid vil gå til spille i overgangen fra deres nåværende situasjon preget av krig og disharmoni, til en helt annerledes situasjon som innvarsler kjærlighetens og fredens komme til Jorden. Vi har ofte fortalt dere at forandringer er på vei, men omsider vil dere få et tydelig tegn som bekrefter det. Mange vil fortsatt nekte å tro det de ser skje rett foran sine egne øyne, men fornektelse kan ikke skjule det faktum at en ny Æra har begynt.
Dersom dere ser dere tilbake vil dere finne at vi har holdt våre løfter, hvilket betyr at den Galaktiske Føderasjonen har vært travel beskjeftiget med å sikre at verdensfreden er blitt opprettholdt. Mindre kriger og andre opprør vil etter hvert opphøre og det vil komme en tid hvor slik negative handlinger vil bli umulige å utføre. Vibrasjonene øker kontinuerlig og i fremtiden vil de være altfor høye til at noen slike negative handlinger kan manifestere. Kjære Dere, kampen mellom mørket og Lyset er på det nærmeste over og i deres levetid vil dere få se dem som er ansvarlige for deres fall ned i elendighet bli fjernet, slik at de ikke lenger kan forsinke forandringene. Slike aksjoner vil oppfylle de løftene som ble gitt for lenge siden, og vi takker dem som har stått ved vår side og nektet å la seg rikke av veien.

fredag 21. november 2014

Norsk -- SaLuSa 21. November, 2014SaLuSa  21. November, 2014
Tiden stormer videre og nå er dere i stand til å tilpasse dere det høyere tempoet den har og fortsatt gjennomføre de oppgavene dere har satt dere fore. I fremtiden vil dere finne at den løper enda raskere, men at dere vil tilpasse dere underveis. Alt som skjer for tiden er del av en prosess som kommer til å løfte dere inn i den Nye Tidsalder. Imidlertid reagerer dere i mange tilfeller med å bli forvirret fordi det skjer så mye hele tiden. Forutsatt at dere holder fokus på det dere vet er hensikten med alt som skjer, så vil dere se at et mønster langsomt tegner seg i det. Dette vil gi en pekepinn om hvor dere er på vei og lede dere videre på veien til den Nye Tidsalderen. Ingen ting kan stanse fremskrittene som nå blir gjort og de vil gjøre at dere lykkes i å løfte dere opp og ut av de lavere vibrasjonene.
Etter hvert som endringene i årstidene blir tydeligere vil det bli tydelig at de ekstremene dere opplever i dag avtar. I stedet blir det nå mer akseptable forhold og dere vil begynne å gå med større letthet fra den ene årstiden til den andre. Dette vil føre til forandringer i plante- og dyrerikene etter hvert som de også tilpasser seg. Faktum er at det allerede rapporteres om dette og det vil fortsette inntil forskjellen mellom årstidene med tiden blir mye mindre uttalt. Verdenshavene blir også påvirket av dette og etter hvert som de blir varmere, vil visse arter migrere til nye områder som passer dem bedre. For eksempel opplever dere noen ganger dramatiske forandringer i de kaldere områdene. Ismassene smelter i mye raskere tempo og det er kjent at havnivået vil stige med tiden, med de forandringer dette vil medføre. Dere er imidlertid blitt advart lang tid i forveien om hva disse forandringene kan innebære og har all verdens mulighet til å takle dette på passende vis.

søndag 16. november 2014

Norsk -- SaLuSa 14 November 2014


SaLuSa 14 November 2014


Det er mange ting som skjer på Jorden som er "oppmuntret til" av dem som har satt seg fore å villede folk. Falske rykter blir satt i omløp og det resulterer i forvirring, men nå skulle dere være i stand til å gjennomskue slike hendelser for hva de er. Alt som er av Lyset vil stå støtt og tåle tidens granskende blikk, men stol på intuisjonen deres når det gjelder alt annet. Dere vil til tider kunne ta feil, men lærer av det og går videre. Testen på hvor langt dere er kommet er i hvilken grad dere klarer å holde dere uberørt av hva enn det måtte være som skjer omkring dere. Stå fullt sentrert og støtt på den veien dere har valgt å gå, så vil dere ikke bli påvirket av noen forsøk de mørke gjør for velte dere av veien. Etter hvert som tiden går vil dere finne at ting blir mye lettere å takle, og at sannsynligheten synker for at de kan gi dere noen problemer.

fredag 7. november 2014

Norsk -- SaLuSa 7 november, 2014
 SaLuSa  7 november, 2014


Det er mange ting som skjer på alle nivåer hos de myndighetene som styrer livet deres fra dag til dag, og disse forandringene er i stor grad forårsaket av at vibrasjonene er i stadig forandring. Til slutt vil de løfte dere ut av de lavere vibrasjonene som ikke lenger er passende i den Nye Tidsalderen som nå har begynt. De må forandre seg eller forsvinne fra deres eksistensnivå som i denne tiden opplever en utrenselse av alt som er av de gamle energiene. Dette fører til mange forandringer, men også forvirring blant dem som ikke har noen anelse om hva fremtiden rommer. På den ene siden kan det virke som om alt er i ferd med å kollapse, men på den annen side er det tydelig at det foregår en renselse. Dere har gått inn i en ny periode i evolusjonen deres og den gamle måten å gjøre ting på må vike for det nye. Om ikke lenge vil det bli helt tydelig at det er en plan som er i virksomhet, en plan som vil lede dere inn i den Nye Tidsalderen på en slik måte at det ikke vil være noen tvil om hva som foregår.

fredag 31. oktober 2014

Norwegian --SaLuSa 31 oktober 2014SaLuSa  31 oktober 2014
Vi vil gjenta nok en gang at ingen ting kan endre deres skjebne med å legge de lavere dimensjonene bak dere, unntatt hvis dere kommer bort fra veien og ikke greier å løfte dere opp og ut av dem. Anledningene til å løfte seg opp er ubegrenset og dersom dere har valgt denne veien, skulle dere allerede ha gjort såpass fremskritt at dere har etablert dere på et vibrasjonsnivå som gjør at dere vil komme dere trygt gjennom det hele. Dere vil få all den oppmuntring dere trenger og etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, så vil dere få en stadig større forståelse av hva dere trenger å gjøre. Hold dere hele tiden i Lyset som dere omgir dere med og vit at dere er trygge i det og beskyttet mot ethvert forsøk på å forstyrre planen deres for Oppstigningen.La ganske enkelt de lavere vibrasjonene passere forbi dere uten at dere lar dere involvere i dem.
All den uro og opprør som mange land nå går gjennom, er et tegn på at de har forsøkt å løse problemer eller meningsforskjeller med makt, hvilket aldri vil være løsningen på slike situasjoner. De vil dukke opp igjen gang etter gang inntil det går opp for partene at det ene og alene er samarbeid som kan gi en løsning som bringer varig fred. Historien deres er et overveldende testamente om gjentagne forsøk på å herske med makt og viser tydelig at fred som oppnås på denne måten aldri varer. Svaret på alle slike problemer er å anvende “kjærlighet” og forståelsen av at dere alle er Ett. Ja, vi vet at dere ikke vil komme særlig langt før folk er rede til å respondere på denne måten, men alle løsninger begynner med at man sår et frø. Kjærligheten er den mektigste av alle energier og kan gjøre mirakler selv når alt håp synes å være ute. Derfor er det viktig at de som kan bringe inn og dele de høyere energier virkelig går inn for sin rolle.