They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

fredag 27. november 2015

Norsk -- 27de november 2015. Mike Quinsey.
27de november 2015. Mike Quinsey.

Selv om det ikke synes å være noen nedgang i hendelser på Jorden som fører til tap av liv, så er det dere ser resultatet av karma som må avvikles. Om ikke lenge vil muligheten til å gjøre dette være over, og etter hvert som vibrasjonene fortsetter å stige, så vil de negative energiene falle bort. Allerede nå skjer forandringene i stadig raskere takt og det er mulig å se at det er håp for et fredeligere liv. De av dere som stolt bærer Lyset og ikke involverer seg med de mørke Sjelene, er de som leder an i marsjen mot frihet. Dette er tider med mektige forandringer som ikke vil bli stanset og som vil innvarsle den Nye Tidsalderens komme. På mange steder i verden blir fundamentet for dette lagt ned, slik at når det begynner for alvor, så vil det raskt spre seg over hele Jorden.

Vær klar over at det er mektige krefter over alt omkring dere og når de kommer sammen, vil det skje et plutselig oppsving av positive aktiviteter. Da vil dere vite uten skygge av tvil at den Nye Tidsalderen er i gang og at det ikke lenger finnes noen mulighet til å gå tilbake til det gamle paradigmet. I en tid nå har dere fått antydninger om hva slags forandringer som kommer til å finne sted. Det vil skje en hurtig utvikling som vil bringe inn velkomne forandringer som klart indikerer hvilken retning dere er på vei. Det gamle vil forsvinne meget raskt etter hvert som forandringene løfter dere til et nytt nivå av livsstandard.  Med tiden vil ulikhetene som mange opplever i dag, bli eliminert fullstendig og alle vil omsider ha en mer enn akseptabel levestandard.

Nå er tiden inne til å se nærmere på hva dere har oppnådd i livet og om dere eventuelt vil gjøre noen siste forandringer. Noen vil finne det vanskelig å gjøre dette, men dersom du føler deg den minste grad misfornøyd, så er det klart at du har noen endringer du må gjøre. De fleste er kommet langt når det gjelder å gjøre seg ferdig med karma og hva som eventuelt måtte gjenstå vil det bli gitt Dispensasjon for. De fleste av dere burde nå ha avsluttet alt deres karma, kanskje med unntak av enkelte småting som med sikkerhet ikke vil holde dere tilbake. Da dere gikk inn i dette livet visste dere eksakt hva planen deres var og gjennom hele livet har dere fått enormt med hjelp til å oppfylle den.  Dere kan være helt sikre på at ingen vil ha blitt gitt større utfordringer enn de kunne takle.

Som sjeler som er mer oppvåknet enn andre, kan dere gi råd dersom dere tror det kan være til hjelp for en annen sjel. Hvor langt dere vil gå med dette avhenger av hva dere føler den andre vil greie å forstå og omsette i handling. Det er ihvertfall helt klart at de som har kommet lenger i sin forståelse er de som er best egent til å hjelpe andre.  Etter hvert som vibrasjonene økes stadig mer vil mange flere sjeler våkne opp til sannheten og spredning av den vil bli mye lettere. Det vil være på sin plass å oppmuntre andre til selv å finne sin egen sannhet ettersom de nye energiene åpner folks sinn for dette.

I tilfeller der dere ser andre mennesker engasjert i negative aktiviteter, send dem deres kjærlighet og ønsk for dem at de kan få større forståelse, slik at de blir i stand til å overkomme dem. En del sjeler er fremdeles ikke i stand til å løfte seg selv opp og ut av de lavere vibrasjonene, men det er alltid noe å lære av enhver situasjon de befinner seg i. Husk på at enhver sjel dere møter er enten deres bror eller søster og når det kommer til stykket ikke noe annerledes enn dere selv. Alle reiser langs en vei tilbake til Lyset, men befinner seg rett og slett på ulike steder langs veien, så ingen er i realiteten noe bedre enn noen annen. Om ikke lenge vil høyt utviklete sjeler, som har inkarnert spesielt for å tjene andre i denne viktige tiden, tre frem.

De Galaktiske Styrkene sørger for at de mørke holdes i sjakk, for å sikre at de er ute av stand til å forpurre planen som vil sikre deres Oppstigning. Det kreves bare noen få av dem for å skape kaos og ødeleggelse, men nå som de væpnete styrkene tar en mer positive rolle for å sikre fred, så vil det bli satt en stopper for de mørkes aktiviteter. De mørke har klart å skaffe seg maktposisjoner i alle lag av Menneskeheten, men nå blir de stadig oftere gjenkjent for hva de er. Straks de blir tvunget ut av skyggene, kan de ikke lenger holde på slik de har gjort, hvor de skjulte seg bak andre som utførte deres ordrer.  De vil til slutt bli arrestert og må stå til rette for sine forbrytelser mot Menneskeheten. Det kan høres merkelig ut, men vi ber dere sende dem Lys for å hjelpe dem å løft seg opp igjen, for det er vel ingen som ønsker å se en annen sjel bli sittende fast i hengemyra ettersom dere Alle er Ett.

Det vil nok ta litt tid før de Galaktiske Styrkene kan lande trygt på Jorden, men det er deres intensjon å gjøre det om ikke altfor lenge.  Da vil det bli storslagne feiringer for å ønske slutten på de mørkes herskervelde velkommen. Disse begivenhetene vil finne sted mens de fleste av dere fortsatt lever og er ikke mange år unna.  Etter hvert som den tid nærmer seg, vil dere få lære mye mer om dem, selv om dere allerede har en viss idé på bakgrunn av hva dere har lært i den siste tiden.  Etter hvert som alle deres forandringer finner sted, så vil Moder Jord gjennomføre sine, og det endelige målet er å bringe henne tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Når den tiden kommer, vil ikke lenger de lavere vibrasjonene være her og dualiteten vil for lengst ha forsvunnet.

Etter hvert som tiden går vil dere arbeide mere sammen med de Galaktiske Styrkene, men fortsatt vil dere ha anledning til å gjør det dere har mest lyst til. I slike tider vil dere arbeide helt og holdent for Lyset og kunne gjøre så i fullkommen frihet for innblanding.  Dere vil selv velge hva dere vil arbeide med og hvem dere vil arbeide sammen med, selv om det vil være plenty av gode råd tilgjengelige for dere. Dere vil ha ubegrenset frihet med svært få restriksjoner.  Også i dag er det noen mennesker som snakker om at de har frihet, men dette er bare innenfor de grenser Illuminati har satt, og de har langsomt og nesten umerkelig innført stadig flere begrensninger. Dette vil selvfølgelig endre seg temmelig snart og gradvis vil dere få deres fulle frihet tilbake.

Uansett hvilket nivå dere måtte befinne dere på, så glem aldri at dere er Vesener av Kjærlighet og Lys og at dette er deres naturlige tilstand. Dette er grunnen til at dere blir oppmuntret til å behandle andre med den samme respekt og kjærlighet som dere selv ønsker dere fra dem omkring dere. Å fritt gi av sin kjærlighet uten noen forventning om å få kjærlighet tilbake, er den måten dere vil leve deres liv på. Imidlertid vil dere være omgitt av sjeler på deres eget nivå, så dere kan være temmelig sikre på å motta like mye kjærlighet som dere har gitt. Alle livene deres på Jorden vil ha gitt dere karakterstyrke til å møte enhver test fulle av selvtillit.

Stol på dere selv i alt dere gjør og vit at denne syklusen, ulikt tidligere sykluser, vil ende med suksess og Oppstigning for dem som allerede er forberedt. Noen av dere er usikre på om dere har oppnådd det nødvendige vibrasjonsnivå til å stige opp. Dersom dere har vært positive og til enhver tid gjort deres beste for å arbeide i Lyset, så vil dere med sikkerhet stige opp. Oppstigningen er ikke med hensikt gjort vanskelig å oppnå og hvor godt dere gjør det er helt opp til dere selv. Dersom dere imidlertid har gode intensjoner og lever etter deres beste forståelse av hva som kreves for å leve i Lyset, så vil dere ha gjort det som trengs.
Lyskvotienten på Jorden øker hele tiden og etter hvert som stadig flere sjeler drar den til seg, så vil den fortsette å gjøre det. Fortsett å trekke Lyset til dere, så vil dere hjelpe Menneskeheten å stige opp. Jeg velsigner alle sjeler uansett hvor på Lysets stige de måtte befinne seg.

Jeg er Mike Quinsey og sender dere alle Kjærlighet og Velsignelser.Oversetter: Leif

fredag 20. november 2015

20th. November 2015 -- Her er nok et budskap via Mike Quinsey fra hans Høyere Selv.20th. November 2015.
Her er nok et budskap via Mike Quinsey fra hans Høyere Selv.

Hendelser som skjer på Jorden fortsetter å skape utfordringer for dem som er av Lyset og som gjøre alt de kan for å hjelpe til å gjøre situasjonen lettere. Det synes som om det ikke er noe pusterom mellom de stadige problemene som skapes av de som mangler Lys, og dette gjør det bare vanskeligere for dem å forstå den sanne sammenheng i det som foregår. De mørke sjelene fortsetter med sin plan om å skape én regjering som skal styre hele verden, og hvor de selv har den avgjørende makten og kontrollen. Makten deres blir imidlertid mindre for hver dag som går og de vil aldri bli tillatt å få den grad av kontroll de er ute etter.  Faktum er at de blottlegger seg selv slik at det blir lettere for folk å forstå hva de egentlig holder på med og se deres sanne agenda. Så selv om de enda har tilstrekkelig makt til å gjøre et siste forsøk på å nå sitt mål, så er det ikke mulig for dem å lykkes og til slutt vil de ikke ha noe annet valg enn å overgi seg. Dere kan derfor fortsette å fokusere på deres egne oppgaver, vel vitende om at alt det dere gjør vil være vel verdt innsatsen og til slutt gi de ønskede gevinster.

Over alt omkring dere kan dere se at forandringer skjer og de mørke energiene blir transmutert så raskt som overhodet mulig. Dere er så nær at alt vil bli avslørt og forberedelsene til dette er kommet langt. Dette vil bli begynnelsen på en stormflo av avsløringer som vil forberede dere til den fremtiden som ligger foran dere, hvor dere vil være frie sjeler som ikke lenger holdes tilbake eller blir utsatt for villedende informasjon som har til hensikt å forvirre dere. Dere, sammen med Moder Jord, er midt oppi velkomne forandringer nå som det gamle etter hvert blir rensket ut for å gjøre det mulig for de nye energiene å jorde seg. Mange av dere er allerede klar over disse energiene og tar dem inn i dere selv, og jo mer dere kan gjøre av dette, jo sterkere kan dere gjøre deres eget auriske kraftfelt. Forutsatt at dere sørger for å holde auraen deres intakt, så vil dere være trygge for alle de mørke sjelenes forsøk på å lage forstyrrelser i dem.

Hele historien deres er kjennetegnet av konflikter, kamp og kontinuerlige kriger med de konsekvensene dette fører med seg.  Og likevel, til tross for alt dette, har dere aldri kommet langt på vidvanke fra Lyset deres og dere har dratt nytte av det dere har opplevd og erfart. Dere har kontinuerlig blitt veiledet for å sikre at dere holder dere på Lysets Vei og det dere har opplevd har vært en lang rekke utfordringer som har gjort at dere har utviklet dere raskt.  Få hendelser er tilfeldige ettersom livet deres har vært omhyggelig planlagt i samarbeid med dere selv, på en slik måte at deres fortsatte evolusjon er sikret. Dette betyr at uansett hva som skjer omkring dere, så er det alt sammen del av en plan, selv om dere ikke greier å forstå det. De mørke sjelene har også livsplaner hvor deres karma spiller seg ut og handlingene deres blir brukt til å hjelpe andre å få de erfaringene de har behov for. Ingen ting som er av viktighet hender tilfeldig og når dere kan akseptere at det faktisk er slik, så kan det hjelpe dere til bedre å forstå og akseptere det som skjer omkring dere.

Livene dere vil oppleve i fremtiden vil være så forskjellige fra det dere gjennomlever nå. De kan overhodet ikke sammenliknes, unntatt kanskje de øyeblikkene hvor dere tar kontakt med de høyere dimensjonene i meditasjon. Dette er en praksis som anbefales sterkt og som vil holde dere solid forankret i Lyset. Det gir dere også et pusterom fra de negative energiene prøver å påvirke auraen deres. Pass på at dere holder auraen deres lukket ved mentalt å visualisere at beskyttelsen er på plass, for en vidåpen aura kan gjøre det mulig for negative entiteter å feste seg på dere. Vi vet at de fleste Lysarbeidere er klar over behovet for å beskytte seg, men det hjelper å bli minnet på det fra tid til annen.

Det begynner å gå opp for dere for alvor hvilken mektig kraft tanken er og etter hvert som vibrasjonene deres øker, er det nødvendig å utvise forsiktighet med hensyn til på hvilken måte dere sender tankene deres ut. Det å ønske å hjelpe andre er ønskelig og akseptabelt, men det er nødvendig at dere er varsomme i tilfeller hvor dere re-agerer på en eller annen negative opplevelse. Dette kan synes som et merkelig konsept, men bare det å “koble seg på” negative energier kan resultere i  at de fester seg til dere. Så gi dem ikke energi ved å dvele ved dem. Bare husk på at det dere "tenker" er det dere vil tiltrekke dere.

Når dere etter hvert stiger opp vil dere finne at mange ting er svært annerledes enn slik dere forstår dem nå. Så snart dere beveger dere ut av de tyngre energiene og inn i den mer forfinete kroppen deres, så vil mye forandre seg sammenliknet med hvordan dere forstår dem nå.  Som dere vel allerede burde ha forstått, så blir tanken den mektige kraften dere vil bruke til å reise og til å dekke deres behov. Dette er grunnen til at dere må begynne å lære dere kontroll over tankene deres og sørge for å være positive hele tiden. Det kan høres vanskelig ut, men så snart dere blir vant til å bevege dere i de høyere dimensjonene, så vil dere raskt bli vant til dem. Det vil knapt være nødvendig å bruke noe tid på dekke deres daglige behov slik dere gjør på Jorden i dag, for den friheten dere vil ha vil være så spennende og åpne opp så mange nye muligheter for dere. Dere vil uten tvil begi dere ut på eventyr og ønske å besøke andre planeter og hele Universet vil ligge åpent for dere. Dere vil ikke alle gå den samme veien for å lære og erfare ettersom så uendelig mange muligheter vil presentere seg for dere.

Det er lite av det dere for øyeblikket opplever som kan sammenliknes i noen særlig grad med det dere snart vil få oppleve. På Jorden har dere store begrensninger på grunn av de lavere vibrasjonene, men allerede nå som de begynner å øke, er det noen av dere som oppdager at dere er i ferd med å utvikle større evner. Forandringene kan være små til å begynne med, men vil øke på slike områder som telepati, som en del av dere allerede kan ha merket. Slike evnegaver vil til slutt bli helt normalt og med tiden vil dere ikke lenger ha bruk for det talte ord. Noen av dere vil kanskje sammenlikne det med intuitive følelser hvor dere vet hva som kommer til å bli sagt før det sies. Selv nå vil dere finne at mange har hatt slike opplevelser uten at de har tenkt noe nærmere over det.

Etterhvert som dere utvikler dere videre fremover og oppover, vil dere finne at bevissthetsnivået deres øker. Dette er noe som vil fortsette helt til dere når det punkt hvor dere har full bevissthet, med et økt antall chakraer. Når dere kommer så langt vil dere ha nådd opp på nivået til et Galaktisk Vesen og være langt unna der dere for øyeblikket befinner dere. Naturligvis tar slike forandringer tid, men til dels avhenger det naturligvis også av hvor raskt dere utvikler dere. Evolusjonen står aldri stille, selv ikke dersom dere skulle ta noen skritt bakover, for selv da er slike erfaringer aldri bortkastet.  Vær trygge på at alle erfaringer har verdi og de vil alltid være der så dere kan hente dem frem igjen.

Det er mye som skjer på Jorden akkurat nå og ikke alltid til beste for alle, og for dem som arbeider med Lyset kan det være en stressende tid. La ganske enkelt slik energier seile forbi dere uten å involvere dere og dersom dere tilfeldigvis skulle komme i direkte kontakt med dem, så velsigne dem på sin vei, med Lys og Kjærlighet. Dere har iboende evner til mye større ting og etterhvert som tiden går vil dere komme til å gjøre mye mer enn dere for øyeblikket gjør.

Jeg er Mike Quinsey og forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser. Måtte Lyset lyse opp deres vei mot fullendelse.

Webpage: Tree of the Golden Light


Oversetter: Leif

fredag 13. november 2015

Norsk -- Message from my Higher Self:13de November 2015. Mike Quinsey.

13.november, 2015


Kjære venner,

Enkelte av dere har kanskje ikke lest at siden jeg sluttet å kanalisere SaLuSa, så har ting skjedd i rask rekkefølge og at jeg deretter mottok et budskap fra St.Germain via Nancy Tate, hvor jeg ble oppfordret til å kanalisere direkte fra mitt Høyere Selv. Jeg hadde ikke forsøkt dette tidligere, men besluttet å prøve, og det budskapet jeg har mottatt er som følger:13de November 2015. Mike Quinsey.


Det er ingen ting som nå kan skje som vil forhindre det endelige resultatet, som er seier for Lyset. De mørke Sjelene blir overvåket og holdt i sjakk nå som deres makt er blitt enormt redusert. Det vil ikke gå altfor lenge for de er hemmet så mye at de ikke lenger er i stand til å fortsette sin plan om å gjøre alle sjeler på Jorden til sine slaver. Som dere kanskje har lagt merke til, så finner det sted mange positive aksjoner gjennomført av Lysets styrker, over hele verden.  Så mye så at Lyset nå er den dominerende kraften på Jorden og avdekker mange av de hemmelighetene som de mørke aller helst ville at dere ikke visste noe om.  Sannheten kommer nå ut så raskt at den ikke kan stanses, og etter hvert som det går opp for Menneskeheten hvordan de er blitt lurt og villedet, så vil de kreve forandring. Mange Lysarbeidere har forberedt seg nettopp til denne tiden og er nå i stand til å arbeide mer åpent, uten stadige forstyrrelser. Fortsatt anbefales det å utvise varsomhet, og fortsatt bruke sunn fornuft for å sikre at man ikke eksponerer seg for sterkt. Det gir virkelig trygghet å komme sammen med andre Lysarbeidere, men like fullt vil de mørke Sjelene gjøre det de kan for å gjøre sitt nærvær følbart for å skape frykt. Stol på Lyset, for frykt er den energien de de mørke får sin næring fra og derfor vil de forsøke å hinder Lysets fremmarsj.

Lysarbeidere er forbundet gjennom Lyset sitt og det er styrke i å være mange. Hver og en har sin spesielle rolle å spille og bidraget fra hver eneste sjel er så viktig for helheten. Dette er en tid hvor deres intuitive kraft vil være til enorm hjelp for dere, så la den veilede dere om dere skulle være i tvil. For deres egen del, gjør en mental sjekk på at auraen deres er intakt til enhver tid og vær nøye med å ikke la den være åpen slik negative sjeler kan interferere. De fleste av dere er erfarne Lysarbeidere og har ikke noe stort behov for råd, men det kan ikke gjøre annet enn godt å minne dere på å være varsomme. Frykt og tvil kan påvirke deres evne til å stå støtt i Lyset, så det anbefales at dere holder dere positive til enhver tid. Påkall Høyere Vesener, som for eksempel St.Germain, hvis dere trenger hjelp, så vil han beskytte dere med sin fiolette flamme. Og husk hele tiden på at dere er mektige Vesener og bare så vidt har begynt å realisere deres potensial. Dere er Guder i støpeskjeen og det er denne veien dere følger.


 
Det er mange positive begivenheter som er i ferd med å formes og snart vil de skje med forbløffende regelmessighet. Dere har aldri vært alene og i denne særdeles viktige tiden er deres Venner fra Rommet nærmere dere enn noensinne. De gjør mye som dere ikke en gang er klar over og har holdt deres vei mot Lyset åpen for dere og beskyttet Jorden mot innblanding utenfra. Skipene deres befinner seg på himmelen, og nær dere, selv om dere ikke personlig er klar over det. Mange er hyllet inn i usynlighet for å beskytte seg, men ikke rent sjelden vil de vise seg et kort øyeblikk. Husk på at dere kan projisere tankene deres til dem og dersom dere ber om hjelp, kan den ofte komme på uventet vis. Uansett er dere beskyttet når dere gjør deres Lysarbeid og får hjelp til å fullføre livskontrakten deres. Mange av dere gjør så mye mer enn det er mulig for dere å fatte, gjennom at dere besøker Lysets riker mens dere sover.  Noen tar med seg minner tilbake, men mange har ikke mer enn en slags vag erindring.


Dere står nå med føttene trygt plantet på Lysets Vei og dere får stadig større kraft og evner etter hvert som vibrasjonene stiger, og vil fortsette med det. Dere har en vidunderlig strålende fremtid foran dere og utøylet glede når dere etterhvert er i stand til å uttrykke alt dere er og alle deres evner. For øyeblikket er de gamle energiene fortsatt omkring dere, men de er raskt i ferd med å miste sin kraft til å holde dere tilbake. Lyset er den aller høyeste kraften for det gode og er i ferd med raskt å løfte folk opp. Disse sjelene som ikke er i stand til å høyne sine vibrasjoner vil til slutt forflytte seg til et annet rike, hvor de kan fortsette sin evolusjon. Dere kan være fullstendig sikre på at alle sjeler blir behandlet likt og med absolutt rettferdighet, slik[LK1]  at de kan finne sin plass i Lysets riker. Det gjøres ingen feil når det gjelder dette, og det kan ikke være annerledes ettersom alt opererer i perfeksjon. Og naturligvis er det slik, fordi dere er knyttet til andre sjeler, at dere vil ønske å vite at alt er bra med dem. Vit at alt skjer slik det er planlagt for deres evolusjon og det gjøres ingen feil i Åndeverdenen, så dere kan ta det helt med ro og være trygge på at alle sjeler blir hjulpet og elsket uten grenser.


I de lavere vibrasjonene på Jorden har dere gjort myriader av erfaringer og disse har gjort dere til langt sterkere sjeler enn dere var da dere først startet deres reise mangfoldige tusen år siden. Dere som er klare til å stige opp har stått sterkt og støtt gjennom perioder hvor dere har stått overfor de tøffeste prøvelser dere kanskje noensinne har møtt. Det er absolutt på sin plass med gratulasjoner for at dere har klart å holde Lyset intakt og at dere alltid har spredt det når anledningen har bydd seg. I fremtiden kan dere se tilbake på alt dere har greid å oppnå, ettersom dere kan “lese" alle livene deres i det Akashiske Arkivet. De kan "spille om igjen" enhver hendelse dere har opplevd og erfart, slik at dere kan vurdere handlingene deres på nytt, og om nødvendig ta lærdom av dem. Det er dette livet handler om og nødvendig nå som dere vender dere mer mot Lyset og høyner vibrasjonene deres. Alt dette foregår i den mest kjærlighetsfulle atmosfære, slik at dere kan forstå hvordan handlingene deres har virket inn på andre sjeler. Gjengjeldelse er ikke en del av det dere nødvendigvis trenger å erfare, men muligheter dere blir gitt i senere liv til å gjøre godt igjen for de feil dere har gjort.


Dere befinner dere i en urolig og ustabil tid hvor dere lett kan bli distrahert bort fra livsplanen deres. Dersom så skulle skje, kan dere være sikre på at Veilederne deres, som følger dere gjennom livet, vil hjelpe dere tilbake på rett kurs. Livet på Jorden kan være hardt og fullt av prøvelser mye av tiden, men dere vi også ha deres porsjon av lykkelige tider og møte andre sjeler med samme ambisjoner som dere selv. I de aller fleste tilfeller er venner sjeler dere har levd mange liv sammen med. Når dere møter dem for første gang får dere en følelse at dette er "en gammel venn", og det er sannelig slik i de fleste tilfeller. Familier inkarnerer ofte sammen for å fortsette sin læring og erfaringer sammen, selv om deres posisjon i familien kan forandre seg avhengig av hvilke læringsbehov man har.


 
Etter hvert som de positive forandringene kommer, vil dere bevege dere raskt inn i de nye vibrasjonene og bli mye mindre påvirket av de mørke Sjelenes forsøk på å forsinke dere. I alle tilfelle er muligheten deres til å diktere Menneskehetens utvikling nå helt ute av rekkevidde for dem. De kan imidlertid likevel kunne komme til å gjøre sitt nærvær merkbart. La dere ikke drive inn i frykt, men stå sentrert i Lyset og gjør arbeidet deres i full tillit til hva det endelige resultatet vil bli. Sjeler av Lyset er med dere hele veien og alltid ved deres side, ja det er faktisk slik at de aldri på noe tidspunkt har forlatt dere.

Jeg er Mike Quinsey og forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser. Måtte Lyset lyse opp deres dager og deres vei mot fullendelse.

Webpage: Tree of the Golden Light.


Oversetter: Leif

fredag 23. oktober 2015

Norsk -- SaLuSa 23 oktober, 2015


SaLuSa  23 oktober, 2015

Tiden går stadig raskere og for dere synes det som om det aldri er tid nok til å få gjort de oppgavene dere har satt dere fore. Likevel klarer dere dere bra og oppnår så mye i deres arbeid for Lyset. Det er så mange av dere, spredd ut over hele kloden, som gjør deres del i å bringe Lyset til Jorden. Dere har faktisk lykkes så godt at Lyset nå er så mektig at ingen ting kan stanse det fra å bringe enda flere sjeler inn i det. Til tider har dere vært skuffet fordi det tar så lang tid å rense planeten for negativiteten som har bygget seg opp gjennom årtusener. Likevel har dette gitt flere sjeler muligheten til å finne Lyset for seg selv. Imidlertid har tiden kommet hvor den Nye Tidsalderen må manifesteres og med tanke på det, så har det blitt satt i gang handlinger for å få fart på ting. Illuminatiene er blitt vingestekket og fått sin makt vesentlig redusert, og som dere kanskje er klar over, så kan de ikke lenger benytte sine kjernefysiske våpen. Vi har ofte understreket dette poenget ved å la skipene våre sveve over rakettsiloene deres og desarmert dem. Ikke under noen omstendighet vil de bli tillatt å bruke dem og vi har sørget for at de forstår dette til fulle.
Dere er skjebnebestemt til å stige opp og ingen ting vil få anledning til å hindre at det finner sted. Det synes om Jorden er i opprør og kaos, men når så mye skjer på en gang, er vi ikke overrasket.  Renselsesperioden er i full sving og det er nødvendig å rydde veien slik at den Nye Tidsalderen kan manifestere. Den gamle måten å gjøre ting på må forandres og mange av disse forandringene er nødvendige før dere kan dra fordel av de nye oppfinnelsene som vi venter ivrig på å gi dere. Den som vil være aller mest til gode for dere er ganske sikkert en enhet som vil gjøre at dere kan være selvforsynte med energi til alle deres behov. Dere er allerede blitt gitt denne kunnskapen, men det vil ta tid før alle kan få glede av den. Dere kan være trygge på at vi kjenner alle deres behov og vi vil dekke dem så snart som mulig, så snart omstendighetene er de rette for dette.

Vi har mange måter vi kan hjelpe dere med raskt å finne deres plass i den Nye Tidsalderen, så dere kan være helt sikre på at vi står klare. Vi ber om at dere har tiltro til fremtiden og føle dere fullkomment trygge på den, ettersom vi har forberedt oss på å være ved deres side gjennom perioden med store forandringer. Vi har full oversikt over hva dere trenger og med våre avanserte teknologier kan vi uten problemer møte deres behov. Til og med distribusjonen kan vi ta oss av ettersom vi ikke har noen som helst problemer i den sammenheng. Når dere tenker over størrelsen på mange av skipene våre, som er mange kilometer lange, så vil dere forstå at vi har full tillit til våre evner. I løpet av kort tid ønsker vi at dere skal kunne ha deres essensielle behov dekket, og vi har virkemidlene til å sørge for det.
Kjære Sjeler, vi vet at denne tiden kan være frustrerende for dere og vi gjør alt det som er mulig for å lette omstendighetene for dere. Det er situasjoner hvor vi naturlig nok ikke kan avsløre våre intensjoner ettersom vi må holde våre metoder hemmelige. Vi vil imidlertid si at ingen ting kan unnslippe vårt skarpe blikk, selv om det er gjemt ute av syne. Dere må huske på at våre teknologier er himmelvidt foran deres for øyeblikket. Det gir oss selvfølgelig en fordelaktig posisjon når vi må takle de mørke. Det finnes imidlertid visse restriksjoner for hva vi kan gjøre for dere ettersom det er situasjoner dere selv må finne veien ut av, ved hjelp av dere egne evner. Dersom vi gjorde enkelt ting for dere, ville vi berøve dere en viktig læringsmulighet som dere har behov for, og da må vi tre til side.
Dere har deres ledere og vi beskytter dem i sitt arbeid slik at de mørke Sjelene ikke alltid får det som de vil. Det krever mot og besluttsomhet å stå støtt i sin sak ansikt til ansikt med dem, når de prøver å forpurre ting.  Det er mange modige sjeler som utfører Lysets arbeid uansett hva som måtte bli gjort for å forsøke å stoppe dem. Resultatet har vært en jevn strøm av informasjon som har hjulpet folk å forstå hva det er som skjer i denne spesielle tiden. Det er svært viktig at folk vet hva som skjer, men også at de er klar over implikasjonene. Vi kan med full selvtillit si at alt skrider frem meget bra, men dere må se det større bildet for å forstå det fullt ut.
Saker som angår Solsystemet deres er vel ivaretatt og andre Vesener har nylig tilsluttet seg oss for å bidra til å beskytte dere. Det er et så sterkt system på plass at vi vet uten skygge av tvil at dere er trygge mot innblanding utenfra. Dere er derfor sikret en trygg reise til fullførelsen av tiden deres i den nåværende dimensjonen. På det personlige nivå har dere mange sjeler med dere som passer på at dere har det bra og hjelper dere med deres livsplan. Dere har aldri befunnet dere i en så viktig tid som dere nå gjør, og vi vil se til at dere fullfører deres reise gjennom de lavere dimensjonene og opp i de høyere, i deres fysiske kropp.
Den informasjonskilden dere kan ha mest tillit til er Internett, men dere må være våkne, for de mørke legger ut falsk informasjon for å forvirre dere. De fleste av dere har høynet vibrasjonene dere og har en sterk intuisjon og dette er en pålitelig måte å sjekke ut i hvilken grad det er sant det som legges frem for dere. Dersom dere føler tvil, legg det bare til side inntil dere vet at det er ekte, så kan dere ikke ta for mye feil. Dere har mange pålitelige informasjonskilder og det er klokt å holde seg til dem dere har funnet troverdige. David Wilcock er en kilde som mange bruker med stor tillit og han er absolutt en gullgruve av informasjon. Men også han er utsatt for "angrep" på grunn av sitt arbeid, men han er fullt beskyttet av Lysets styrker. Det finnes selvfølgelig mange andre kilder hvor det er klokt å bruke deres evne til å skille mellom sant og usant. Dersom det ikke høres eller føles sant, så legg det til side inntil dere kan være sikre.
Det er mange Lysarbeidere som er involvert i å få sannheten ut, men inntil Illuminati er fjernet for godt, er det vanskelig å gi hele historien. Ting er helt annerledes en majoriteten av dere tror, og situasjonen blir ikke bedre av dem som hevder å være eksperter, men som også har blitt misledet.  Dette er grunnen til at vi ofte har anbefalt dere å holde dere til kilder dere stoler på. Således er det viktig å være åpen for nye tanker og meninger, selv om de måtte være i strid med deres nåværende forståelse av verden.  Når sannheten endelig kommer ut vil dere bli sjokkert over å innse at dere har blitt misledet i så lang tid og blitt sittende fast i en tidsmessig bakevje. På dette tidspunktet skulle dere ha nytt fruktene av alle oppdagelsene dere har gjort og kommet mye, mye lenger enn dere er. Men til tross for alle de nye idéene og oppfinnelsene som har blitt gjort, så har de mørke hatt slik makt at de kunne legge dem på hylla og bare bruke dem for seg selv. I det lange løp vil dere ikke gå glipp av noe av det, men dere har vært nødt til å godta et mye vanskeligere liv enn nødvendig.
Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan uttrykke meg mye friere nå som de mørke mister stadig mere makt over dere. Under de rådende omstendigheter kan kunnskap være farlig, særlig når de ønsker å holde den for seg selv. Dette vil endre seg om ikke lenge og en æra av ytringsfrihet vil begynne, hvor dere vil kunne utrykke dere uten frykt. Allerede nå er deres sinn i ferd med å begynne å ane i hvilken grad dere blir holdt i mørke og dette medfører at dere stiller stadig mer spørsmål om hva dere har blitt fortalt i fortiden. Fortsett med deres gode arbeid og frykt ikke for konsekvensene, for dere vil bli beskyttet. Jeg forlater dere nå med min Kjærlighet og Velsignelser og ser hele tiden frem til når vi kan komme sammen.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 2. oktober 2015

Norsk -- SaLuSa 2. Oktober, 2015SaLuSa 2. Oktober, 2015

Dere har akkurat passert den 28de September, en viktig dag fordi et rekke ting som enten fant en løsning eller var i ferd med å toppe seg. Det var ikke slik at den traff dere "med et smell", men generelt kan man si at den "flyttet lista et hakk opp" og etter hvert som tiden går vil dere begynne å merke betydelige forandringer. Det er helt tydelig at de høyere vibrerende energiene simpelthen ikke kan hjelpe for å skape forandringer. Selv om massemediene og pressa er sterkt kontrollert og dere ikke får anledning til å lese alle viktige nyheter, så vil dere uansett begynne å legge merke til at Menneskehetens oppvåkning sprer seg stadig mer. Dere har nå begynt å stille spørsmål om hva som skjer på Jorden i stedet for å automatisk akseptere det som blir lagt frem for dere. Dere er i ferd med å begynne å våkne til sannheten om deres eksistens og begynner å gjennomskue løgnene som ofte blir presentert for dere som sannhet.  Det finnes mektige sjeler på Jorden som arbeider for Lyset og de er nå i ferd med å komme frem for å gi dere sannferdige redegjørelser om fortiden deres, og hva fremtiden rommer for dere. Vi blir aldri trette av å fortelle dere at dere er mektige Lysvesener som er i ferd med å begynne å fryde seg over sin oppvåkning. Noen av dere vil bli sjokkert og finne det vanskelig å tro at dere har blitt narret og ført bak lyset så lenge. Vårt råd er imidlertid at dere raskt går videre etter den erkjennelsen og bruker deres dyrebare tid til å fremme positive forandringer. De mørke har beseglet sin egen skjebne og vil ha mye å lære for at de skal kunne vende tilbake til Lyset. De vil så visst bli gitt enhver oppmuntring, for det er ingen sjeler som blir sett på som umulig å redde.

Lysvesener fra våre dimensjoner kommer stadig nærmere dere, klare til å spille sin rolle med å bringe sannheten til dere. Dere har blitt snakket nedlatende til så lenge at dere har tvilt på deres verdi for Lyset. Vi kan forsikre dere om at dere blir sett på med stor respekt og beundring og det er mange som applauderer for at dere bringer Lyset tilbake til Jorden. Dere er nå på vei ut av mørket og inn i Lyset og det er mange sjeler som venter ivrig på å få møte dere og hjelpe dere gjennom de siste hindringene. Vi vet at dere er ivrige etter å løfte dere opp, men det er fortsatt en del ting som må gjøres og hvor det er behov for dere alle. Dere ville ikke vært her ved en slik anledning med mindre dere hadde noe å bidra med, uansett hvor lite det måtte være. Dere er et fantastisk team som er utvalgt på grunn av at dere har vist hvilke evner dere faktisk har. Bekymre dere derfor ikke om dere føler det vanskelig å vite hvor dere passer inn, for deres tid er kanskje ikke kommet ennå.

Det gamle regimet har snart ikke ben å stå på, så dramatiske ting vil skje og det er helt uunngåelig.  Alt dere trenger å huske på er at vi venter på å møte dere og vi vil sikre at dette skjer så snart som mulig, med minst mulig oppstyr. De mørke dagene er på det nærmeste for fortid å regne, men så lenge dere må gå side om side med de mørke, så kan dere aldri være sikre på hva som kan skje, for de kan komme til å lange ut mot dere i raseri over å ha tapt kampen om sjelene deres. De vil trenge en mengde Kjærlighet og Lys dersom de skal greie å løfte seg opp og ut av det mørket de har skapt. Å skyve dem ned igjen vil ikke være til hjelp for noen, og det er bare Lyset som kan vekke dem opp til sannheten. Husk på ordspråket "var det ikke for Guds nåde, så hadde jeg ikke vært her", for for øyeblikket har dere noen særlig idé om noen av deres tidligere liv. Dere har alle opplevd og erfart begge sider opp gjennom årtusenene som en del av deres evolusjon, og dere har utviklet dere bemerkelsesverdig raskt.

Det er verdt å minne dere på at mange sjeler som for øyeblikket ikke er i kropp, har sterke bånd til dere og følger nøye med på deres utvikling, og venter på deres tilbakevenden til de høyere dimensjoner hvor de kan møte dere igjen. Selv om mange av dere møter dem mens dere er i dyp søvn, er det få som har noen erindring om det når dere våkner. Så dere har mye å se frem til så snart dere løfter dere opp. Det vil bli en mengde feiringer og mang en tåre felt i glede ved slike gjenforeninger. Noen sjeler har kommet fra enda høyere riker og det gjelder så visst en så mektig som St. Germain som har ledet Menneskeheten gjennom mange perioder av historien. Og han har da selvfølgelig vært kjent under mange navn som dere vil kjenne igjen. Selv nå leder han Oppvåkningen og blir hjulpet av mange andre sjeler som deler hans kjærlighet til menneskeheten.

Det er så mye som skjer som kommer til å gjøre Oppvåkningen til en realitet, at det ville nok være mer enn dere kunne greie å følge med på alt som foregår. Tempoet i det som skjer øker hele tiden og hver dag nå bærer i seg løfte om flere gledelige nyheter. Det er forandringer på gang som til slutt vil være til enorm fordel for dere. Den Nye Tidsalderen nærmer seg hurtig og vi har mange spennende prosjekter vi vil informere dere om når det rette øyeblikket kommer. Fordi vi har alle disse på hånden og er klare til å sette i gang, kan nye teknologier introduseres meget raskt og tas i bruk.  Dere har en del å ta igjen også når det gjelder det som dere har blitt nektet å ta del i, men som under normale omstendigheter allerede ville vært i bruk. Det vil komme en tid hvor dere vil se dere tilbake og lure på hvordan dere klarte dere uten de nye teknologiene. De vil gjøre livene deres så uendelig mye enklere og dere vil ha all den tiden dere trenger til å gjøre det dere har mest lyst til. Dere har ikke opplevd virkelig frihet, men den tiden nærmer seg og vil bli til virkelighet.

Oppstigningen er en så viktig begivenhet at det har vekket enorm interesse i Universet. Følgelig har det også gjort at "Sfære Alliansen"* har gått til aksjon og de har plassert seg i en slik posisjon at de omgir hele Jorden. Hensikten med dette er å holde Solsystemet deres fritt for innblanding utenfra og således sikre at endetiden forløper uhindret.  Vi håper dere begynner å ta inn over dere at dere befinner dere i en ekstremt viktig tid og mye avhenger av at dere fullfører Oppstigningen på vellykket vis. Dere er de siste til å gjøre dette og således vil dere frigjøre andre sivilisasjoner til å fortsette på sin egen vei.

Når dere etter hvert får lære sannheten om alt dere har erfart og lært i de lavere dimensjonene, vil dere bli oppstemte og fulle av glede og ivrige til å ta igjen den tiden dere har mistet. Det er så mange muligheter som vil åpne seg for dere og som et oppsteget vesen er dere fri til å følge den vei dere selv velger.  Dere har kommet fra et antall ulike planeter for å oppleve den unike erfaringen Jorden kan gi dere. Det vil komme en tid hvor alle disse erfaringene vil tjene dere vel, når dere møter vesener fra andre planeter som har hørt om Jordens Oppstigning. Fra skipene våre har vi fulgt med på alle deres dåder gjennom hundrevis av år og dette er mulig fordi vår livslengde kan være så lang som et par tusen år. Fordi Jorden har en så lav vibrasjon kan dere bare oppnå korte livslengder her, men hver av dem er vanligvis proppfulle av muligheter til å utvikle seg. Takk Moder Jord for at hun så villig tilbød seg å huse Menneskerasen, selv om hun visste at de hadde liten forståelse for viktigheten av å behandle henne med respekt.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og til tider ser jeg tilbake på hvor langt dere er kommet i løpet av dette århundret og gratulerer dere for at dere har klart å holde dere "på deres egen vei" og greid å avstedkomme så mange viktige forandringer. Lyset har økt til tross for at de mørke har lagt alle mulig hindringer i veien for dere og at de totalt har gitt blaffen i folks behov. Dere har vist deres lojalitet til Lyset og til de sjelene som vandrer veien gjennom dualiteten på Jorden. Det er ikke mye om å gjøre før tiden er kommet for å sette dere fri fra deres ansvarsoppgaver og vi sier "meget godt gjort". Dere har reist langt gjennom deres forskjellige inkarnasjoner, men nå er tiden nesten kommet for å vende hjem.
Mange venter på at det øyeblikket skal komme og sender sin kjærlighet til dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey
Oversetter: Leif
*"Sfære Alliansen" er direkte oversatt fra engelsk "the Sphere Alliance". Også denne gangen skriver Mike Quinsey "the Shelves" (Shelvene), men sist gang han hadde skrevet "the Shelves" sendt han melding etterpå at han skulle ha skrevet "the Sphere Alliance".

fredag 25. september 2015

Norsk -- SaLuSa 25. september, 2015


SaLuSa  25. september, 2015      

Kjære Sjeler, hvilken viktig og spennende tid som nå er kommet, hvor dere all vil være i stand til å kjenne oppløftelsen som resulterer av de innkommende energinivåene. De av dere som så gjør, vil vite uten skygge av tvil at forandringene nå har begynt og at de vil bringe med seg velkomne forandringer. Det er bare å se seg omkring, så vil dere se at midt oppi dem finnes beviser for forandringer til det bedre. Svært snart vil dere få ytterligere bevis for dem og det vil bli helt klart hvilken retning Menneskeheten går i. Av nødvendighet vil det fortsatt skje en utrensing av det gamle som ikke lenger tjener dere, men på samme tid vil de nye energiene etablere seg. Illuminatiene vil gjøre noen siste forsøk på å fortsette på den veien de har valgt, men til ingen nytte, ettersom makten deres er blitt alvorlig beskåret av de Galaktiske Styrkene som omgir Jorden. Så ha ingen frykt, for alt skrider frem på beste måte, men vær tålmodige, for alle godene vil komme til sin tid – dere er inne i den Store Oppvåkningens periode.

Dere kan være helt sikre på at enhver sjel som er her i en så viktig tid, vil dra fordel av alt det de opplever og erfarer på ett eller annet vis. Det er ingen grunn til å være bekymret for deres fremtid, for alt vil skje slik det er planlagt og dekke alles behov. Dere ferdes gjennom livet som en gruppe av sjeler hvor hver og en av dere spiller sin rolle, som igjen influerer på hvordan fremtiden deres kommer til å se ut. Det er like før enorme forandringer vil finne sted og alt dette vil raskt gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet, til deres stor begeistring. Dere har allerede blitt gitt en idé om hva som ligger foran dere og vi kan forsikre dere om at dere slett ikke vil bli skuffet. Vi berømmer dere for den rolle dere har spilt gjennom mange inkarnasjoner og det spiller ingen rolle at dere til tider har påtatt dere en negative rolle som en del av deres erfaringssamling. Når dere kan lese deres egen "mappe" i det Akashiske Arkivet vil dere finne at dere har hatt alle mulige slags roller, som kollektivt har gjort det mulig for dere å utvikle dere. Det har alltid vært en plan for å hjelpe så mange sjeler som mulig frem til Oppstigningspunktet, og nå er det like før dere kan nyte fruktene av dette.

Gjennom lang tid har dere blitt nennsomt veiledet gjennom de mange utfordringene dere har stått overfor og dere har hatt Erkeengelen Mikaels visdom og innsikt til å hjelpe dere. Det har også vært mange andre sjeler som har gitt dere veiledning slik at deres individuelle behov har blitt tatt hensyn til. På dette tidspunkt burde alle som har hatt potensialet til å løfte seg opp ha gjort dette og være godt i gang på veien mot Oppstigningen. Vi ber dere nok en gang om å ikke bekymre dere om deres egen utvikling og fremskritt, for dersom dere har gjort et ekte forsøk på å løfte dere opp, så vil dere utvilsomt ha lykkes.  Slik vi ser det, er det ikke vanskelig å sette føttene trygt på veien som fører dere fremover til komplett suksess. Dersom dere føler dere klare, er dere ganske sikkert det, og skulle ikke ha noen som helst vanskeligheter med å finne veien fremover og inn i Lyset.

Med den veiledning vi har gitt dere, føler vi at dere nå skulle være i stand til å gå fremover fulle av tillit og vite med sikkerhet at fremtiden er gylden. Selv om det ennå ikke kan se det med deres egne øyne, så har dere vunnet kampen mot de mørke Sjelene, som ikke lenger kan forvente å fullføre sin plan om Verdensherredømme. Det er kaos i rekkene deres og de leter desperate etter en utvei, samtidig som de fortsatt klynger seg til håpet om at de fortsatt skal finne en måte å lykkes på. Dere kan være helt sikre på at de ikke vil komme seg igjen etter alle de nederlagene de nå har opplevd. Som de imidlertid har vist i fortiden, så finner de det vanskelig å akseptere at de er slått. I mellomtiden vokser Lysets styrker seg stadig sterkere og stormer frem med all sin kraft i sin plan for en fullstendig tilbakevenden til Lyset. Noen av dere sanser allerede en større bevissthet om hva det er som skjer og denne vil øke ytterligere etterhvert som de hindringene som har ligget i veien for dere, blir fjernet.

Forandringene fortsetter sin fremmarsj og i raskere takt enn tidligere, og slik vil det fortsette hele veien frem til Oppstigningen. I mellomtiden vil det være nyttig for dere å følge med litt på nyhetene for å se etter indikasjoner på forandringer som er nær å bli kunngjort, men det vil bli gjort forsøk på å forhindre det, hvilket kan gi forsinkelser. Enhver forsinkelse vil uansett være kort ettersom de mørke Sjelene ikke lenger har den makt eller de forbindelser som gjør at de kan diktere ting. De er nå offer for sin egen plan om å gjøre alle andre til slaver, for denne planen har slått tilbake på dem selv. Med sin grådighet og arroganse har de aldri forestilt seg at de skulle kunne mislykkes, men nå er de forvirret og ikke i stand til å kontrollere det som skjer slik de har gjort i fortiden. Av den grunn kan vi alle konsentrere oss om de kommende forandringene og bistå på mange måter til at de blir fullstendig vellykket.

Noen av dere, som er mer sensitive enn andre, vil kanskje føle dere litt lett beruset når de høyere energiene treffer dere. Denne tilstanden vil snart gi seg etter hvert som dere blir vant til dem, men generelt sett vil folk føle seg oppløftet på en rekke ulike måter, og slik vil det fortsette. Dersom dere ikke har noen følelse av forandring inni dere, så bekymre dere ikke om det, for de nye energiene påvirker mennesker på forskjellig vis. Det viktigste er rett og slett at dere beholder roen og husker at dere tiltrekker dere energier i henhold til Loven om Tiltrekning. Dere er med andre ord på vei inn i en begivenhetsrik periode hvor mange ting vil skje, ofte i rask rekkefølge. Vær imidlertid ikke skuffet dersom en del ting blir holdt skjult for dere, for det finnes fortsatt dem som ønsker å "holde dere i mørket" om de kunne. Vi for vår del vil opplyse dere så snart den riktige tiden kommer for det. Så lang som overhodet mulig ville vi ønske å se en smidig overgang fra det gamle til det nye, men dette er kanskje ikke mulig før de mørke Sjelene er ute av veien for godt.

Vi kunne tenke oss å legge til et par kommentarer om gruppesjeler, og med fugler som eksempel, vil vi nevne at de utvikler seg de også. Når dere løfter dere opp vil dere finne at de har en skjønnhet som er enda dypere enn dere tidligere har sett, og på samme vis som blomster vil de respondere mere åpent på energiene fra et oppsteget Menneske. Fargene vil være mye mer levende og fremtredende og sangfuglenes sang vil være enda mer frydefull. Det dere kanskje mest av alt vil legge merke til er renheten og friskheten i alt omkring dere.

Dyr som dere nå betrakter som ville, vil bli mer og mer tamme og ikke lenger hverken aggressive eller kjøttetende. Tamdyr slik som for eksempel hester, vil respondere på et mye mer intelligent vis og være i stand til å kommunisere med Menneskene gjennom tankens kraft. Med tiden vil dette også gjelde kjæledyrene deres, spesielt katter og hunder som, som fortsatt vil være med dere, for det er bare de ville dyrene som "kommer sammen" til en gruppesjel.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg, på samme måte som dere, venter på å se og glede meg over forandringene som venter i kulissene. Alt kommer til sin tid og selvfølgelig, som vi kaller det, til rett tid. Så bli ikke fortvilet dersom noe av det som ligger deres hjerte nær ikke skjer, ettersom forsinkelser etter all sannsynlighet bare skyldes omstendighetene som hersker for øyeblikket. Vit også at hver eneste sjel vil befinne seg på det sted som er rett for dem i det øyeblikket Oppstigningen finner sted. Behold roen uansett hva dere står overfor gjennom denne siste perioden med gamle energier. Det vil bli en tid hvor dere vil bli satt på prøve på noen vis, men på lengre sikt vil alt falle til ro og dere vil oppleve mektig glede. Dere har fortjent deres plass i historien fordi dere med suksess har kommer dere gjennom en mektig periode av mørke. Dere har greid å overvinne forsøk på å lure dere i en felle for å forhindre Oppstigningen deres, og det har dere gjort med eleganse og besluttsomhet. Vi sier "Godt gjort!" og nyt fruktene av innsatsen deres, som fortsatt venter på å komme.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 18. september 2015

Norsk -- SaLuSa 18. September, 2015SaLuSa  18. September, 2015

Dere begynner nå å se beviser på de forandringene som er i ferd med å skje, og selv om dere har opplevd skuffelser tidligere, så er det mange av dere som nå begynner å føle de positive effektene av dem. Gjennom sammenlikning skulle dere nå være i stand til å kjenne de forskjellige energiene omkring dere som har blitt løftet opp i betydelig grad. Det har vært en langsom, men positive oppbygging som har foregått gjennom de siste årene, som nå er i ferd med å nå et topp-punkt og vil bringe med seg merkbar oppløftelse. Den generelle effekten vil være at de vekker opp mange flere mennesker til sannheten, slik at de kan bryte seg fri fra de mørke Sjelenes innflytelse. Kjære Sjeler, Lyset har allerede beseiret dem og det er ikke lenger mulig for dem å gjøre Menneskerasen til sine slaver. Forandringer som vil lede frem mot en ny æra vil skje raskt, en æra hvor dere vil få tilbake deres frihet og det vil bli gjort kvantesprang fremover med hensyn til å introdusere de godene som dere har blitt fornektet. Alt er vel forberedt og vil bli gitt dere så snart omstendighetene tillater det. Ha tålmodighet, for noen av forandringene er monumentale og det er nødvendig at de får litt tid på seg for å bli introdusert. Det aller viktigste for øyeblikket er å fjerne de mørke Sjelene og således sette en stopper for aktivitetene deres som med fullt overlegg prøver å forpurre fremtiden deres.

En dag vil dere kunne se dere tilbake og innse at de livene dere har hatt i dualiteten har løftet bevissthetsnivået deres på dyptgripende vis.  Dere har blitt testet til det ytterste i livets mektige utfordringer, men dere har reist dere igjen som fugl Fønix. Dere er allerede kommet langt på veien til igjen å bli de mektige Vesener dere var før dere begynte deres reise i Jorderiket for tusenvis av år siden. Det har vært tøft og selv nå er det sjeler som fortsatt holder på å rydde opp i gammelt karma etterhvert som de fullfører reisen hjem. Vit at hver eneste en av dere meldte dere frivillig til å oppleve alt dette, så det finnes overhodet ingen grunn til å bebreide Hierarkiet. Faktum er at de har stått ved deres side til enhver tid og har sørget for at dere ble gitt enhver mulighet til å lykkes. Dere er elsket høyere enn det er mulig for dere å fatte og dere er mye mektigere enn det er mulig for dere å forestille dere for øyeblikket. Så gå frem med løftet hode og se de siste av de gamle energiene utspille seg og gi dem takk for den rollen de har spilt i deres evolusjon.

Som vi nylig har nevnt, så vil de av dere som har nådd et avansert forståelsesnivå, kunne gjøre mye godt arbeid for å hjelpe dem som akkurat har våknet opp til sannheten. De vil høre om forandringene som finner sted og noen av dem vil bli skremt over utsiktene til at ting som er kjente og kjære for dem kan bli tatt fra dem. Dere kan berolige dem og forsikre dem om at ikke bare er forandringene til beste for alle, men de vil løfte dem raskt til et mye mer behagelig og enkelt liv. Skaperen har gitt sin annerkjennelse for alt det harde arbeidet dere har lagt ned for å oppnå suksess, og har lovet at fra nå av skal dere få nyte fruktene av innsatsen deres.

Langsomt, men sikkert vil dere få lære om deres sanne historie og om deres opphøyde plass i Universet. Mange, mange sivilisasjoner har fulgt nøye med på endetiden, fulle av beundring, og de venter bare på å få møte dere og vise dere sin kjærlighet og gi dere sin takk for alt dere har greid å oppnå. Dere har utført en tjeneste som mange sjeler vil ha glede av og som vil øke farten i deres evolusjon. Med tiden vil dere fullt ut forstå dette, men for øyeblikket ville det være mye mer enn dere er i stand til å begripe. Til enhver tid har "kjærlighet" vært nøkkelordet til deres suksess, og den Universelle Kjærlighet er deres høyeste mål. I den grad det er mulig, ta det med ro og hvil dere nå, og ta alt etterhvert som det kommer – og vi vet at det er lettere sagt enn gjort. Bekymringene deres vil snart være noe som hører fortiden til når dere blir i stand til å nyte livet til fulle.

Dere kan være helt trygge på at ingen innblanding eller forsøk fra andre på å forpurre deres videre utvikling vil bli tillatt. Som vi tidligere har nevnt, så er Jorden i karantene, men også beskyttet av mange Stjerneskip, på en slik måte at dere er garantert å kunne fullføre resten av reisen deres helt trygt. Endetiden er allerede proklamert å være en suksess, så positive forutsigelser for den perioden vil bli til virkelighet. Når det rette øyeblikket kommer, og dette ligger enda et stykke inn i fremtiden, vil vi kunne lande trygt og sette i gang feiringene, som allerede er planlagt. Når den tid kommer vil dere være fullstendig frie fra de mørkes oppmerksomhet og så visst også fra andre uinviterte besøkende. Det ligger en fantastisk tid fremfor dere som på et vis er en måte å si "tusen takk" til dere for deres harde arbeid og deres mektige bragder.

Vi er kjent med at noen av dere som har barn er bekymret for barnas fremtid og vi ønsker å forsikre dere om at de vil bli vel tatt vare på. Noen av dem har inkarnert fra de høyere dimensjoner spesielt for den perioden som ligger foran dere. De er høyt utviklete sjeler som har mye å tilby og vil være til enorm hjelp der det er kreves slike evner som de har med seg. Faktum er at mange av dem er fødte ledere og deres psykiske evner og andre kvaliteter vil være svært velkommen. Etter hvert som dere beveger dere lenger inn i den Nye Tidsalderen, vil også dere begynne å utvikle og stå frem med deres spesielle evner, og etter hvert som der utvikler dere, vil dere også utvide chakra-systemet deres. Evolusjonen stanser aldri opp og således utvikler livet seg til bedre og bedre ting. For eksempel er noen av dere allerede i stand til å kommunisere telepatisk, men med tiden vil det være helt normalt for alle og enhver.

Tenk stort, for det eneste som kan holde dere tilbake nå er dere selv. Med tankene og drømmene deres er dere med å skape fremtiden fordi dere trekker dem til dere. Så det er av helt avgjørende betydning at dere ikke henger fast ved negative tanker, for på den måten vil dere bare tiltrekke dere nøyaktig de tingene dere ikke ønsker dere.  Selvfølgelig vil dette bli lettere etterhvert som vibrasjonene stiger og dere til slutt når det nivået hvor dere ikke vil møte negativitet. For mange sjeler har dualiteten foredlet deres karakter og temperament, helt opp til det punkt at dere har fullt herredømme over dere selv. På Jorden har det vært så mange utfordringer å overvinne at det er slett ikke er overraskende at dere har funnet det vanskelig å gjøre fremskritt. Imidlertid er dere aldri alene og Veilederne deres er kontinuerlig ved deres side for å bistå med sin hjelp. Ta kontakt md dem når dere har behov for hjelp og dere vil med sikkerhet få respons. Imidlertid er det tider hvor dere trenger å gå gjennom visse erfaringer av karmiske årsaker, og da må de holde seg i bakgrunnen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg ganske nær dere etter å ha "delt" livene deres med dere ganske lenge nå. Jeg er selvfølgelig ikke den eneste omkring dere og til tider, når dere trenger spesiell hjelp, er det andre dere kan henvende dere til. Dere kan være fullstendig trygge på at vi er aldri "mer enn et anrop unna", at vi mottar budskapene deres og at vi, der det er mulig, responderer på dem. Når vi kan deaktivere usynlighetsskjoldene på skipene våre, vil dere se dem en kort stund og vi vet at mange av dere finner dette betryggende. Vi gleder oss over å kunne være i tjeneste for Menneskeheten og opplever så mye glede når vi kan se hvor store fremskritt dere gjør, og spesielt på denne tiden hvor dere er så nær å fullføre deres lange reise. Det er ikke lenge før deres strevsomme reise på Jorden er over og feiringene kan begynne, og dette er et mål på hvor høyt dere er respektert og beundret for deres oppsiktsvekkende bragder gjennom tusener av år.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey

Kommentar fra Michel Quinsey vedrørende forrige budskap: Jeg ber om unnskyldning for at jeg i budskapet av 11. september refererte til "Shelvene". Det skulle ha stått Sfære-alliansen. (Sphere Alliance)

Website: Tree of the Golden Light  

Oversetter: Leif