They carry their torch wherever they go and illuminate the way forward.

SaLuSa 18-February-2011

Følgere

Google+ Followers

putin

søndag 22. januar 2017

Norsk -- Mike Quinsey 20 januar, 2017.Mike Quinsey 20 januar, 2017.

Dere burde alle nå ha en rimelig bra idé om hvordan fremtiden vil arte seg. Tidspunktene for begivenhetene som skal komme er ikke hugget i sten, men ganske fleksible og basert på den beste anledningen til å gjøre forandringene til virkelighet. Det er ingen tvil om at de vil komme, så vær ikke bekymret selv om ting ikke skjer akkurat slik dere forventer.  De som har planlagt denne endetiden deres har evner og autoritet til å gjøre det som er nødvendig for å sikre fullførelse i samsvar med slutten på denne syklusen. Dere opplever nå enda en periode hvor tiden akselererer, og slik vil det fortsette. La ikke ytre ting påvirke deres egen reise, for mange grupper går for tiden gjennom sine egne behov for å rense ut lavere energier, hvilket må gjøres hvis de skal ha noen sjanse til å løfte opp sine vibrasjoner. De som ikke kan løfte seg opp i takt med forandringene, vil simpelthen følge en annen vei i samsvar med deres egne behov.

En del av dere venter på forandringer i en del valutaer som kanskje kan bringe dere store gevinster. Mange mennesker er ikke en gang klar over slike muligheter, men dere kan være helt trygge på at om ikke lenge vil flere valutaer stige i verdi. På sikt et det planlagt å eliminere all fattigdom og nød og i virkeligheten er ikke dette langt unna. I mellomtiden er det mange som vil streve mens forandringene pågår, men de vil forhåpentligvis bli oppløftet over å vite at alt skrider frem på utmerket vis. Fremtiden deres er strålende lys og for de fleste vil den overgå alle deres drømmer. Så hold fokus på det fremtiden lover, vel vitende om at den i virkeligheten er garantert og beskyttet for å sikre deres suksess.

De mørke Sjelene kan ikke lenger holde sine aktiviteter skjult og langsomt, men sikkert blir deres aktiviteter avslørt, hvilket hindrer at de kan eskalere. De har alltid trodd at de var uovervinnelige, men hadde ikke regnet med den støtten Menneskeheten blir gitt av dem som kommer fra utenfor deres solsystem. Dere kjemper langt ifra en kamp dere kan tape og når Lysets Styrker viser hvem de virkelige er, så er seieren deres sikret. Dere ville bli forbløffet hvis dere visste hvor mange Lys-Vesener som har overoppsyn med aktivitetene deres, og så sant karma tillater det, så hjelper de dere å oppnå den seieren som er blitt lovet. Mye av aktivitetene og kampene mellom de mørke Sjelene og Lysets Styrker foregår ute av syne for dere, på innsiden og på utsiden av Jorden.

Heldigvis er de som arbeider for Lyset tallmessig enormt overlegne de mørke Sjelene som motarbeider dem. Som dere ganske sikkert vet, så bidrar Lysarbeidere i all stillhet med å spre Kjærligheten og Lyset og de benytter seg aldri av svikefulle eller negative metoder. Kjærlighet er den mektigste energien i Universet og det ondes vibrasjoner er overhodet ikke i stand til å ødelegge den eller eksistere i dens nærvær. Så Kjære Venner av Lyset, vakle aldri i arbeidet deres for å spre Lyset, så vil dere oppnå betydelig mer enn dere er i stand til å forestille dere. Hvis tilstrekkelig mange mennesker kommer sammen i Kjærlighetens høye vibrasjon, vil dere alle umiddelbart bli løftet opp og ut av de mørkes rekkevidde.

Som sjeler som er av Lyset, kan dere spre det både i det vide og brede simpelthen ved å ferdes blant de menneskene som er omkring dere. Avhengig av hvor høye vibrasjonene deres er, vil dere ha en viss innvirkning på dem, som i noen tilfeller kan føles. Det som er helt sikkert er at dere kan sende ut «feel good»-energi, hvilket er grunnen til at folk liker å være i deres nærhet. Energien i auraen deres kan ha mange farger og når en som er clairvoyant ser disse, blir de beskrevet som rene og klare. Det er slik en som sender ut kjærlighetsenergi ville bli beskrevet. Auraen er deres helt umiskjennelige lys-«signatur» som viser hvor godt og hvor langt dere har utviklet dere åndelig.

Det er få, om overhodet noen, som leser slike kanaliserte budskaper som ikke er klar over at dere har et eterlegeme, og dette er Lyskroppen deres som mange ganger er kjent som deres Lys-signatur. Jo renere energien deres er, jo mer åndelig utviklet er dere, men dette gjelder ikke nødvendigvis i noen religiøs betydning. Det dreier seg om en gradvis økende forståelse som gjør at en utviklet sjel vil se alle andre som del av det hele og derfor Alle som Ett. Dette er når det går opp for dere at alle er et fasett av den Universelle Kjærligheten, «du er meg og jeg er deg». Dette er det målet som skal oppnås slik at man kan bli Ett med Gud. Det er ganske visst en masse å kontemplere, men like full kan dere gjennom en slik forståelse finne fullkommen fred. Det er vel verdt å tenke ordentlig gjennom, for det er dette som kan løfte dere opp i de høyere vibrasjoner.

Livet er en evig søken etter Sannhet og de fleste sjeler søker svarene utenfor seg selv, selv om de hele tiden har ligget inni dere. Det kan ta tid å komme frem til denne konklusjonen, men den vil etter hvert aksepteres ettersom alle veier leder til den Ene Sannhet. Det vil ta tid å finne de svar som tilfredsstiller deres lengsel etter en slik forståelse, men alle sjeler vil på et eller annet stadium slå inn på en vei mot en slik forståelse. Langs hele deres vei finnes dem som tilbyr en hjelpende hånd når det trengs og som ikke ber om noe som helst til gjengjeld. Deres glede og lykke ligger inni dem ved å ha hjulpet en annen sjel på sin reise for å finne veien hjem.

Når dere er rede til å legge ut på reisen vil dere vite dette uten noen som helst tvil og kaste dere ut i den neste etappen av deres eventyr. Mange, mange sjeler har gått før dere og veien til fullendelse ligger klar. Den vil bringe dere den ytterste glede og en kjærlighet det ikke finnes maken til.  Den smerte og lede dere har opplevd vil dere legge bak dere og den vil føles fremmed siden dere kom fra de høyere riker og slapp dere ned i dualitetens rike for å hjelpe til å vise andre veien fremover. Når dere tilbringer tid alene med dere selv i stillhet, vil dere vite med absolutt sikkerhet at dere ikke er kroppen deres, men en vidunderlig vakker sjel som har tatt en inkarnasjon i de lavere vibrasjonene for å hjelpe andre.  Og på grunn av dette har dere ervervet enda mere erfaring og er i stand til å forstå det fysiske livets natur, slik at dere kan hjelpe andre å fullføre sin reise. Å tjene andre er nøkkelordet i evolusjonen når dere innser at Alle er Ett. I en verden så full av voldsomme uroligheter og fare, er det vanskelig å se veien ut og ta skrittet inn på en vei som leder til fred og lykke, men slik er det altså når «det gamle» er motvillige til å gi seg for å åpne veien for det nye. Imidlertid har så mange sjeler funnet Lyset og deres samlede energi hjelper andre å våkne opp til sannheten.

Tiden fortsetter å gå stadig fortere, så sørg for at dere er klare til Oppstigningen som begynner å komme temmelig nær og vil skje mens de fleste av dere fortsatt lever. Dere burde vite nå hvor mye dere har utviklet dere og om dere er på vei mot å stige opp. Fortsett å ha fokus rettet fremover og la ingen ting distrahere dere vekk fra deres vei. Hjelp er alltid tilgjengelig når dere ber om det, så ta kontakt med Veilederne deres når som helst dere har behov for hjelp, for dere kan være sikre på at den vil bli gitt. Den kommer kanhende ikke nøyaktig i den form dere hadde forestilt dere, men den vil hjelpe dere å løse problemene deres. Del tankene deres med Veilederne deres, for de gleder seg over å være en del av deres livsopplevelser.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 13. januar 2017

NORSK -- Mike Quinsey 13. januar, 2017


Mike Quinsey 13. januar, 2017

Dere behøver bare å ta en kikk omkring dere for å forstå at det skjer så mye i deres verden at den er blitt et veritabelt vepsebol av aktivitet. De som er involvert i alle aspekter av å skape krig, finner det langsomt, men sikkert vanskeligere og vanskeligere å fortsette sine aksjoner med noen grad av sikkerhet, ettersom de ikke lenger har den støtte de er vant til å ha. Lysets Styrker er også mere aktive og oppnår nå langt større suksess enn man tidligere hadde ventet. Selvtilliten deres øker og mange av dem er nå blitt klar over at de har sterk støtte fra Lyset. De bygger derfor videre på sine suksesser, som vil bli stadig større etter hvert som de kan introdusere moderne og sågar mer avanserte metoder.

Mye av deres fokus er rettet mot den kommende Re-valueringen av verdens pengeenheter, som nå er kommet i gang. Effekten av den vil bli enorm og vil resultere i et Verdens-Marked som gir alle land likeverdige muligheter til å handle med hverandre. Når dere til slutt kan fastslå at dere eksisterer i en trøbbelfri Verden, hvor fred har blitt etablert, vil det ikke finnes grenser når det gjelder å virkeliggjøre deres ambisjoner. Når den tid kommer vil ikke lenger de mørke Sjelene være på Jorden og en vidunderlig fred og lykke vil herske. Så fortsett deres gode arbeid og vær aldri i tvil om at sluttresultatet vil begeistre dere.

Til tross for hvordan det utvendig arter seg, så utvikler alt seg meget bra og all aktivitet på Jorden blir kontinuerlig overvåket av oss. Som vi tidligere har påpekt, så gjelder fri vilje for alle sjeler, men det er også helt klart at med den følger også ansvar for de handlinger dere gjør. Dette er grunnen til at dere ved livets slutt gjennomgår en livsrevy for å avgjøre hvor godt dere lykkes å gjennomføre livsplanen deres, og dersom dere har mislykkes, hva som var årsaken til det. Dere må være klar over at hver eneste lille hendelse kan «spilles om igjen» eksakt slik den forløp, eller for å si det enda klarere, på en måte som tydelig viser deres sanne intensjoner og handlinger. Men vi gjentar enda en gang at det er ingen som vil dømme dere. Resultatet av livsgjennomgangen er at dere vil ha bestemt dere for å «spille» angjeldende opplevelse på nytt, på en eller annen måte som vil gi dere muligheten til å lykkes uten å bli sittende igjen med mere karma. Dere vil også bli gitt all mulig hjelp som vil gjøre dere i stand til å overvinne ethvert problem dere måtte møte.

Vær trygg på at karma ikke bare dreier seg om negative ting, for «gode gjerninger» kan veies opp mot negative ting.  Det er ingen som er ute etter å lure dere, langt ifra, for Veilederne deres er alltid med dere og klare til å tilby gode råd og hjelp som dere kan vurdere å lytte til. De vil aldri bebreide dere eller vise noe annet en fullkommen kjærlighet og vennlighet. Ingen sjel behøver noensinne føle at det ikke er nå håp for dem. For hver gang en sjel bestemmer seg for å vende tilbake Lyset, så vil Veilederne fryde seg over å kunne hjelpe dem å komme helt og fullt tilbake til Lyset. «Å tjene andre» er nøkkelordene når dere beveger dere oppover gjennom de høyere dimensjonene.

Så lenge dere er på Jorden vil dere som regel bli gitt oppgaver som, når dere har gjennomført dem med suksess, vil løfte dere opp. Når dere imidlertid ikke lenger trenger opplevelsene i de lavere dimensjonene for å utvikle dere, vil dere i mye større grad selv kunne bestemme hvilken retning dere vil gå i. Likevel må det påpekes at dere kan være kommet til Jorden for å hjelpe de sjelene som sliter og i slike tilfeller kan dere, når dere har fullført kontrakten deres, automatisk vende tilbake til deres hjemmeplanet. De av dere som har kommet til Jorden i slike hensikter, vil normalt være klar over det selv og vite at dere er her på undervisningsoppdrag. Ikke rent få er på Jorden av slike grunner og vil kanhende ta autoritetsposisjoner hvor deres kunnskap og erfaring kan være svært nyttig.

Deres sprang inn i den Nye Verden vil til dels bringe dere i kontakt med alle slags oppfinnelser som vil løfte dere effektivt inn i den Nye Tidsalderen. Noen av dem eksisterer allerede, men har blitt holdt skjult for dere av dem som foretrekker å holde dere i mørket. Noen av oppfinnelsene er imidlertid produsert for distribusjon, men inntil de trygt kan introduseres vil de naturlig nok bli holdt på vent. Førerløse biler vi etterhvert ta over og tiden nærmer seg for at det ikke lenger er behov for fossile drivstoffer til forbrenningsmotorer. Dere står på terskelen til mange store forandringer, men det hele vil nok skje litt i rykk og napp.

Dere kan i hvert fall være helt trygge på at så snart det er praktisk gjennomførbart, så vil mange oppfinnelser bli introdusert, som vil forbedre livskvaliteten deres.  For eksempel vil avdukingen av helt nye transportmidler bli en vidunderlig opplevelse, når avstand ikke lenger spiller noen rolle fordi dere vil reise med en hastighet som dere ikke kan forestille dere. Så mange oppfinnelser ligger klare til å introduseres. Disse har vært stanset av de mørke Sjelene og vært svært nyttige for dem, men til ulempe for dere. Noen av dem har likevel kommet frem i lyset, men ikke før de mørke anså at det også var til fordel for dem.

Dere er akkurat i ferd med å løfte dere opp og ut av de mørke Tidsaldre og det vil ikke gå lenge før dere fullstendig glemmer de vanskelighetene dere har hatt i den nåværende tidssyklusen. Langsomt, men sikkert vil nye oppfinnelser komme frem og gi løsninger på problemene deres og gi dere mye mere tid til deres «selv». Dagene er talte for at dere må jobbe praktisk talt hele livet for å overleve, og med tiden vil også pengesystemet bli unødvendig. Alt er på vei mot total forandring i måten dere lever på og ingen ting vil få lov å ta den muligheten fra dere.

Den yngre generasjon var allerede «New Age» da de kom til Jorden, så da kan dere forstå at når anledningen byr seg for dem, så vil de raskt ta dere inn i det «forjettede land». De Høyere Vesener som har overoppsynet med Jordens utvikling er fullt klar over deres behov og har allerede kartlagt veien frem til en vidunderlig fremtid gjennom Oppstigningen. Det er absolutt ingen ting som kan hindre dere i å fryde dere over alt som følger med dette, og som dere ærlig har fortjent. Livet vil komme til å se helt annerledes ut og etter relativt kort tid likne svært lite på det dere nå opplever.

Deres kollektive tanker er med å hjelpe med å etablere mønsteret for fremtiden, så det er viktig at dere tenker positivt til enhver tid. Faktum er at kommunikasjon med ord vil bli helt unødvendig etter hvert, fordi det er mye raskere og mer effektivt å bruke tankens kraft. Dette ligger imidlertid et stykke inn i fremtiden, men det gir dere en idé om hvordan ting vil utvikle seg.  Så dere har alt å se frem til, selv om mange av dere nå er godt opp i årene. Dette året vil bli fullt av aktivitet som vil føre dere stadig videre mot slutt på all krig og oppnåelsen av fred i verden.

Gled dere over de løfter fremtiden bærer i seg og vit at alt vil manifestere for dere, og livsforholdene vil forandre seg på en måte dere helt sikkert vil like og glede dere over. Hver eneste en av dere har bidratt til å skape de gavene som venter dere og mange venner, fra mange tidligere liv, vil også komme og møte dere med åpne armer og velsignelser. For en glad og lykkelig tid som kommer, når feiringene vil begynne ved deres hjemkomst.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leiftirsdag 10. januar 2017

Norsk -- Mike Quinsey 6. januar, 2017.

Mike Quinsey 6. januar, 2017.

Dere befinner dere nå på begynnelsen av et år som burde vise seg å bli meget spennende og oppløftende, selv om dere på det nåværende tidspunkt ikke helt kan forstå hvordan dette skulle kunne skje. Det burde også bli et meget tilfredsstillende år ettersom det vil resultere i at en rekke av de velkomne forandringene, som lenge har blitt forutsagt, blir til virkelighet. Dette vil bli året hvor resultatene av det arbeidet som har pågått så lenge, blir oppnådd og det bærer løfte i seg om å ta dere inn i den Nye Tidsalderen båret av en bølgetopp som vil feie vekk mesteparten av det gamle. Til å begynne med vil det se kaotisk ut fordi de mørke Sjelene kjemper mot forandringene etter hvert som de ser sin dominans smuldre opp og svinne hen. I all stillhet og uten oppstyr har alt blitt lagt til rette for forandringene som raskt vil etablere nye regjeringer og styreformer for den Nye Tidsalderen.

Det burde demre for dere nå at alle utfordringene med å frigjøre dere fra de mørke Sjelenes onde plan om å gjøre dere til fanger for alltid, er overvunnet og har omsider gitt mulighetene til å fri dere helt og fullt fra deres herredømme. De av dere som arbeider for Lyset kan nå fortsette arbeidet deres med full tillit, vel vitende om at vi i dette Nye Året vil se eksterne bevis på at alt er vel og at virkelige fremskritt ikke lenger kan holdes tilbake. Planen for Menneskeheten er godt i gang og blir nå støttet av mektige Lysvesener utenfor vårt Solsystem. Faktum er at også andre har kommet for å hjelpe dere og deres nærvær sikrer at ingen andre entiteter kan komme og blande seg inn i deres vei mot Lyset.

Alt skrider frem på utmerket vis, og dersom dere skulle være i tvil, så husk på at så lenge dere fortsatt befinner dere i tredje dimensjon, så vil det finnes en mix av energier som gjør at de mørke Sjelene fortsatt kan drive sitt spill. Dere betrakter det som en høyst alvorlig situasjon, men likevel kan den bare eksistere så lenge det fortsatt er karma som må få gå sin gang. Gjennom århundrene har det blitt akkumulert så mye karma som nå må ryddes opp i for at vibrasjonene skal kunne løfte dere opp og inn i de høyere riker. De sjelene som ikke er i stand til å løfte seg opp, vil fortsette sin evolusjon på et nivå som passer for dem og som vil sikre at de i fremtiden får muligheter til å stige opp.

Sann verdensfred kan ikke oppnås før Kabalen er brakt til taushet og lakeiene deres er fjernet eller har trukket seg tilbake. Prosessen med å rense Jorden for mørke Sjeler har pågått i ganske lang tid, og nå gir den endelig merkbare resultater. Det er full forvirring i rekkene deres ettersom deres makt har blitt drastisk redusert. Mange av dem flytter til tryggere områder eller land hvor de blir ønsket velkommen, men uansett hvor de måtte gjemme seg, så vil de bli funnet, fordi det ikke finnes et eneste gjemmested hvor de kan være trygge. Noen av dem hadde håpet å kunne forlate Jorden, men den fluktruten er allerede stengt og de vil bli kallet til å stå til rette for sine handlinger mot Lysets representanter.

Det er så mye som foregår som er ute av syne for dere, eller holdt skjult slik at nyhetene om det ikke kommer ut. De mørkes Sjelenes tentakler rekker vidt og bredt og det er så mye bestikkelser, utpressing og svik at dere ville ha temmelig store utfordringer med å vite hva som representerer sannheten. Dette er årsaken til at dere så mange ganger har blitt oppfordret til å ta i bruk deres intuitive evner til å skille mellom sannhet og løgner. Benytt pålitelige kilder som for eksempel David Wilcock og gjennom ham vil dere snart lære hvem dere kan stole på. Når det rette øyeblikket kommer, vil dere få lære hva som virkelig har skjedd i de siste 50 årene og enda lenger tilbake, som har vært tåkelagt av falske forklaringer og regelrette løgner.

Sannheten har blitt «fikset på» og forandret i en så forbløffende grad at når sannheten kommer ut, så vil dere bli ytterst forbauset og forbløffet.  Det hele går så langt tilbake som til begynnelsen av deres nyere historie og sågar helt tilbake til Atlantis. Historien vil måtte skrives helt om for at dere skal forstå den sanne historien om deres evolusjon. Det er bare i den senere tid at sannheten har begynt å komme til overflaten og hittil bortgjemte dokumenter har kommet frem i lyset for å underbygge den. Det er nødvendig at dere har et åpent sinn hvis dere ønsker å komme videre i deres utvikling, for ellers kan dere bli sittende fast og ute av stand til å komme videre. Ettersom dere befinner dere på ulike punkter i deres evolusjon, kan en del avsløringer være mer enn man greier å svelge, så legg da denne informasjonen til side, for dere kan alltids komme tilbake til den om det blir behov for det.

En del av dere lurer utvilsomt på hvorfor dere som en liten og temmelig insignifikant sivilisasjon tiltrekker dere så mye interesse fra andre i universet. Hvis dere ikke har skjønt dette før nå, så vit at det er fordi dere har tatt mål av dere til å stige opp i deres fysiske kropper. Dette har aldri skjedd før så lenge noen kan huske og derfor er så mange andre sivilisasjoner i Universet interessert i å se resultatet. Dere kan være helt trygge på at dette ikke innebærer noen risiko for dere ettersom hver enkelt sjel er ledsaget av Høyere Vesener. Opplevelsen burde være frydefull og spennende og vil utvilsomt bli husket i lange tider, særlig ettersom dere med oppstigningen vil befinne dere i en perfekt kropp, fri for alle imperfeksjoner og aldringstegn.

Selv om dere fikk vite enda mer av sannheten, ville det etter all sannsynlighet gå trill rundt i hodet på dere. Ting begynner å skyte fart igjen og etter hvert som forandringene kommer frem i lyset, vil dere finne det vanskelig å følge med på alt som skjer, for dere har mye dere skal lære i løpet av svært kort tid. Høydepunktet for dere vil mest sannsynlig være når deres venner fra Rommet ankommer til Jorden og når dere får møte deres brødre og søstre fra Inner-Jorden vil dette helt sikkert også være spennende og gledelig. Det er jo opplagt at dette ikke kan skje før det er full fred på Jorden, men dette er allerede nå i ferd med å gå gradvis i oppfyllelse, hvilket dere vet hvis dere regelmessig søker informasjon på Internett.

Sannheten kommer ut sakte, men sikkert og igjen skulle deres intuitive evner være i stand til å skille sannheten ut mellom regelrette løgner og ren fiction. Siden 2012 har mengden av informasjon som kommer ut bare økt og de rette sjelene til å håndtere den er allerede hos dere. Det har alltid eksistert en overordnet plan for hvordan dere skulle bli løftet opp når det riktige øyeblikket kom. Den tiden er allerede her og det har aldri før har en så fantastisk anledning blitt presentert for dere som nå. Veien ligger klar foran dere og så lenge dere holder dere i Lyset, så finnes det ingen grunn til at dere skulle gå glipp av den. Etter hvert som tiden går, vil flere kjære Sjeler komme nærmere dere og dere kan være helt sikre på at all mulig hjelp vil bli gitt for å sikre at Oppstigningen deres blir vellykket.

Kjære venner, tiden er kommet for at dere ikke tenker på noe annet enn suksess når det gjelder deres fremtid. Fra vårt nivå ser vi dere juble av glede og så lykkelige for at dere omsider har funnet deres sanne vei inn i de høyere dimensjonene. Deres lange ferd gjennom mange, mange utfordrende opplevelser er omsider i sin siste fase. Deres velfortjente belønning er på vei mot dere gjennom frihet for innblanding fra de mørke Sjelene. Dere vil forlate de lavere vibrasjonene og vende helt og holdent tilbake til Lyset, etter å ha fullført deres reiser i de lavere dimensjonene med full suksess.

Det Nye Året deres er allerede begynt, og jeg ønsker dere alt det dere ville ønske for dere selv. Dere har Mektige Vesener med dere, som løfter dere opp når dere er nede og bringer helbredende latter inn i deres liv. Som alltid forlater jeg dere med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset fortsette å lyse opp deres dager og veien mot fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.
Oversetter: Leif

fredag 16. desember 2016

Norsk -- Mike Quinsey 16. desember, 2016.


Mike Quinsey 16. desember, 2016.

Hvis dere kan se og forstå situasjonen på Jorden slik den er nå, vil veien fremover være helt tydelig og kjennetegnet ved sammenbruddet av Illuminatis evne til å kontrollere alt som skjer.  Ting er i rask forandring selv om de, til ingen nytte, kjemper for å beholde en viss kontroll. Det er en større plan på plass, og uansett hva de som ønsker å påtvinge sin vilje måtte finne på, så kan de ikke forhindre en vellykket avslutning som leder til Oppstigning. Så vær ikke fortvilet uansett hvordan dere ser på det som utspiller seg, for alt er som det skal. Man kan høre de siste desperate åndedragene til dem som er i ferd med å tape, og mange av dem flykter nå for å unngå å måtte stå til ansvar for det de har gjort mot Menneskeheten. Men de kan ikke unngå å måtte stå til rette for sine handlinger, for det finnes ikke noe sted de kan gjemme seg slik at de kan unnslippe, og rettferdighet vil skje fyllest. Bekymre dere ikke om disses fremtid, for de vil høste som de har sådd, men som alle sjeler, så vil de uansett få hjelp så snart de vender seg mot Lyset.

Det er allerede en plan på plass som vil lede dere på veien mot frelse og oppløftelse opp og ut av dualiteten og inn i Lysets riker. Dette er de nivåene dere forlot fra da dere meldte dere frivillig til å hjelpe de sjelene som satt fast i de lavere vibrasjonene.  Dere kan jo undre dere over hvorfor dere forlot de høyere riker for å hjelpe dem som det ikke syntes å være noe håp for, men det enkle svaret er at dere er ett med dem, og alle sjeler må løfte seg ut av mørket hvis de skal kunne komme videre. De trenger hjelp for å finne veien tilbake til Lyset, ellers kan de gli enda lenger ned i det dype mørket hvor Lyset praktisk talt er ikke-eksisterende.  Deres styrke og erfaring er garantien for suksess, selv om de lave vibrasjonene vil gi dere sterke utfordringer for deres tro og tillit. Som dere tidligere har blitt fortalt, så er dere aldri alene på deres vei og Veilederne deres vil gjøre sitt beste for å hjelpe dere når dere har behov for det.

I mellomtiden skrider allting fremover som nødvendig for å sikre at Revalueringen er nær å finne sted. Det kan synes som om den blir forsinket både titt og ofte, men husk på at det er enormt med forberedelser som må gjøres før alt er klart til å sette i gang. De mørke Sjelene er, selv om de er sterkt svekket, fortsatt i stand til å sette kjepper i hjulene og skape forsinkelser, men de kan ikke forhindre at det hele til slutt skrider frem slik Himmelen har gitt dekret om. Mange av dere vet allerede om dere er på veien til å fullføre dette livet og de mørke Sjelene har fått oppgaven å teste dere slik at dere kan finne eventuelle svake punkter dere måtte ha.  Imidlertid vil deres karakterstyrke utvilsomt gjøre at dere kommer gjennom det hele, forutsatt at dere holder blikket festet på målstreken.

Dere er blitt gitt muligheten til å lære mer om fortiden deres og nyheter om de forbløffende oppdagelsene i Antarktis begynner å komme folk for øre. Etterlevningene av en enorm by som har ligget under isen i tusener av år, er en så spennende oppdagelse at det knapt er mulig å holde dem hemmelig, selv om de som har stor makt gjør sitt beste for å hemmeligholde det. Dette er et funn som forskerne ble «ledet» til ettersom tiden er moden for at Menneskeheten får vite mer av sannheten om sin virkelige historie. Frem til nå har dere med overlegg blitt holdt i en bakevje av tiden, men snart vil dere få lære om de mange forskjellige Rom-Vesenene som har tilknytning til dere og spesielt de som lever i Inner-Jorden. Faktum er at de færreste av dere har noen som helst idé om at de er der, for frem til nå har det ikke vært rett tid for dem å gi seg til kjenne for Menneskeheten. Imidlertid nærmer tiden seg med stormskritt for at dere burde være klare til å møte dere Brødre og Søstre fra Verdensrommet.

I mange ulike stadier av Menneskets evolusjon har dere blitt besøkt av Rom-Vesener, men de har ikke alltid hatt gode hensikter. Anunnakiene, som nå er reist fra Jorden, holdt dere i et «fengsel» de selv hadde laget for dere og de forledet dere til å tro på en falsk versjon av historien. Tiden har nå kommet for å lære sannheten, men først må dere oppløftes og Menneskeheten må skape forhold på Jorden som gjenoppretter en akseptabel levestandard for alle mennesker. NESARA vil bli instituert ganske snart og vil løfte Menneskeheten ut av den Mørke Tidsalderen og inn i Lyset. Dette vil sikre at all fattigdom blir eliminert og en rettferdig fordeling av rikdom og Jordens rike gaver. Det finnes mer enn nok av rikdommer på Jorden, som har blitt akkumulert gjennom mange århundrer, som vil gi hele Menneskeheten en anstendig levestandard. Det er takket være St. Germains innsats at slik høy levestandard kan bli mulig, og han vil frigjøre midlene når det rette øyeblikket kommer.

Krigens herjinger og fattigdommen som mange land opplever har resultert i store gjenoppbyggingsbehov, men med de fremskrittene som vil komme om kort tid, vil gjenoppbygging og forbedringer raskt bringe områder som er hardt rammet tilbake til mer enn akseptable nivåer. I løpet av relativt kort tid vil alle land nærmest bli som nye og med langt større selvforsørgelse og uavhengighet. Folket vil også bli frigjort fra dagens slit og slep bare for å overleve. Selv om avanserte teknologier tas i bruk vil det likevel ta en del år før alt er fullført. Fremtiden er fylt av Lys og alle vil oppleve en lykkelig og gledesfylt tid. Jordens bane er allerede i ferd med å bevege dere inn i et område av Verdensrommet som har høyere vibrasjoner og etter hvert som de får effekt, vil folk oppleve en oppløftelse inn i mer fredfulle omstendigheter hvor Lyset er sterkere.

Veien fremover kan fortsatt være tøff for mange mennesker, men husk på at forandringene er nødvendige for å kunne legge grunnlaget for den Nye Tidsalderen. Planene er allerede på plass og det har allerede skjedd mye som danner grunnstenene for det som skal komme. Hele verden er i forandring og for mange kan dette være en smertefull opplevelse, men når ting skrider frem slik de nå gjør, burde det ikke vare særlig lenge. De gode nyhetene om det som for tiden skjer, blir dere i stor grad snytt for å høre om – av dem som er i opposisjon til forandringene som vil løfte dere ut fra de vanskelighetene de har laget for dere. Dere vil etter hvert akseptere at det ikke er noen enkel sak å introdusere så mange forandringer på så kort tid. De akutte behovene til mennesker rundt om i verden er alltid fremst i tankene og mye vil bli gjort for å lindre vanskelige forhold.

Vi er inne i en høytidssesong hvor ønsket om å gjøre godt for andre er sterkere enn vanlig, når folk retter fokus mot en lykkelig og frydefull tid. Imidlertid er det mange som ikke glemmer dem som fortsatt er i fortvilte omstendigheter og hjertesorg, og det gjøres enormt med godhjertet arbeid i denne tiden. Deres generøsitet i slike tider er aldeles vidunderlig og et tegn på at dere gir slipp på de gamle energiene etter hvert som vibrasjonene øker og at dere er i ferd med å finne deres sanne Selv. Du er like mye av Lyset som enhver annen sjel, selv om ikke alle ennå forstår sitt sanne potensial. Husk på at uansett hva som skjer i livet ditt, så har du alltid Guds-Gnisten i deg og slik vil det alltid være. I dagene fremover, utfør de daglige gjøremål vel vitende om at du er et aspekt av Gud, og handle deretter.

Måtte dere motta det dere ønsker dere for dere selv og andre og bruk deres frie vilje, som er en mektig gave, til å spre kjærlighet og velsignelser i denne høytidsperioden. For mange er det en spesiell anledning hvor de feirer Jesu liv og hans kjærlighet for alle mennesker.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                 
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.


Oversetter: Leif

fredag 9. desember 2016

Norsk -- Mike Quinsey,

Michael Quinsey 9. desember, 2016. 

Begivenheter skjer i raskere takt enn noensinne tidligere og det er ingen tvil om at sannheten om ting er i ferd med å komme ut i lyset. Ingen ting kan stanse den generelle følelsen av at det ikke lenger er mulig å hindre det som har vært holdt skjult å bli avslørt for folket. «Tidevannet har snudd» som dere pleier å si og når så skjer, blir folk satt fri fra manipulasjonene og løgnene som har blitt fremstilt som sannhet. De er blitt så mye klokere nå og stoler ikke lenger på dem hvis ord tidligere ble ansett for å være ærlige og troverdige.  Når dere ser dere omkring, vil dere se at folk begynner å snu ryggen til dem som man skjønner har fordreid eller «tilpasset» sannheten etter eget behov. I noen land har dette resultert i demonstrasjoner mot dem som har gjort seg skyldig, av dem som forstår folkets makt. Når det er valg gir folket nå sterkt uttrykk for sine meninger og fjerner dem som ikke lytter til dem. 

Nå mer enn noen gang før, er det nødvendig at folk benytter seg av sin rett til å demonstrere mot dem som ikke lytter til folkets ønsker. Det er et sterkt ønske i Menneskerasen om å gjøre vesentlige forandringer i sitt liv og hvis representantene deres i myndighetene ignorerer dem, vil det vært verst for dem selv. Folkets makt bør tas på alvor, for om nødvendig kan den fjerne regjeringer som ikke tar hensyn til folkets ønsker. Historien har vist at revolusjoner kan bli resultatet dersom myndighetene fortsetter å ignorere folk og tråkke dem ned. Fred kan mange ganger være vanskelig å oppnå når de som har makten bruker makt for å holde folket nede.  Det er imidlertid ikke en ensidig kamp ettersom de Galaktiske Styrkene alltid benytter ikke-voldelige metoder for å oppnå fred, og deres veiledning vil hjelpe dem som er av Lyset. 

I tilfeller der inkarnerte sjeler har vanskeligheter med å godta det livet gir dem, så husk på at svært få kjenner til sin livsplan. Det beste er ofte at dere takler ting etter hvert som de kommer, vel vitende om at Veilederne deres alltid er der og prøver å hjelpe dere til å holde dere til den vedtatte planen. De erfaringer dere trenger for å komme videre i deres utvikling, er omhyggelig planlagt og blir kun lagt foran dere når det er sikkert at dere er i stand til å takle dem. I denne tiden, mer enn noen gang, er det viktig at dere fullfører livet med suksess. For mange sjeler vil dette være deres siste inkarnasjon i de lavere vibrasjonene, så det er i deres egen interesse at de lykkes med å håndtere gjenstående karma. I stille øyeblikk vil Veilederne deres komme dere nærmere og dere vil kunne «snakke» med dem. På den måten vil de lære om deres behov og forutsatt at de kan passes inn i livsplanen deres, vil de gjøre sitt beste for å hjelpe dere. 

Livet i de lavere vibrasjonene er ikke deres permanente hjem og det er meget krevende, og ganske korrekt beskrevet som Livets Skole. Dere valgte frivillig å gjennomgå slike opplevelser og erfaringer, vel vitende om at uansett hvor dypt dere falt, så ville dere bli gitt all mulig hjelp til å komme dere opp igjen. Dere kom fra et nivå hvor dere var Lys-Vesener og det er det nivået dere vender tilbake til når dere løfter dere opp igjen. Vibrasjonene på Jorden er svært tunge sammenliknet med der dere kom fra og Åndsvesener finner det svært ubehagelig å være i dem. Imidlertid reiser dere ut av kroppen mens dere sover dypt og i mange tilfeller utfører dere deres aller beste innsats for Ånden i den perioden. 

Når dere forlater den fysiske kroppen deres, vil dere befinne dere i eterlegemet deres, som tilsynelatende er eksakt slik dere vanligvis ser dere selv. I de høyere dimensjonene er dere ikke lenger utsatt for de ekstreme forholdene dere opplever i de lavere vibrasjonene. Faktum er at eksistensen er mye triveligere og helt forskjellig fra det dere var vant til, og dere kan reise hvor dere vil på et øyeblikk bare ved tankens kraft.  Kontakten med andre skjer også gjennom tankene og siden dere er i en energi-kropp, kan dere, om dere skulle ønske det, «tenke dere» inn i en annen kropp som passer bedre for anledningen. Dette er vibrasjonsnivåer dere allerede er familiære med og hvor dere naturlig hører hjemme. 

Falsk flagg angrepene fra tilsynelatende ekstraterrestrielle har begynt i liten skala, men så langt har de involverte skipene blitt satt ut av spill før de kunne utføre sine oppdrag. Aktiviteten foregår utenfor planeten og Lysets Styrker har intervenert i «romkrigen» og de er deres garanti for at menneskeheten er beskyttet mot at noe større ting vil skje. I deres nære fortid, når en Tidsalder endte, har det skjedd negative hendelser som nesten førte til totalt sammenbrudd i livsvevnaden som Menneskeheten er avhengig av for å kunne overleve. Denne gangen skal dere imidlertid lykkes med å nå deres mål. Reisen kan være vanskelig og farlig for noen av dere, men dere vil komme helskinnet ut av det og kunne nyte frigjøringen fra de mørke Sjelenes grep. 

Dere har allerede blitt informert om de Blå Avianernes nærvær og at de har overoppsyn med all aktivitet på og rundt Jorden. De er Lys-Vesener og spesifikt tilstede for å sikre at ingen fra utsiden av planeten kan intervenere eller blande seg inn i deres vei mot Oppstigningen. Et beskyttende energiskjold har blitt plassert rundt dere og Moder Jord og ingen kan komme gjennom dette hverken for å forlate Jorden eller å komme inn til dere.  Det er mye som foregår som dere ikke er klar over og slik har det vært lenge. Menneskene har vært beskyttet for å sikre at uansett hva som måtte skje, så er endetiden i overensstemmelse med den høyere planen. Dette er grunnen til at dere noen ganger føler at dere ikke får noen hjelp i det hele tatt, selv om sannheten er at dere blir gitt enormt mye hjelp, som dere oftest er totalt uvitende om. Dere må huske på at dere er gitt fri vilje, og når alt kommer til alt så er det dere selv som bestemmer fremtiden deres, men dere vil bli oppmuntret til å følge en viss vei som leder til full tilfredshet og Oppstigning. 

Dere må forstå at dere er Lysarbeidere som har valgt å komme hit i denne endetiden fordi dere har de evnene og erfaringene som trengs til å fullføre oppgaven deres. Dere har faktisk forberedt dere meget godt til denne tidsperioden og det dere gjør vil på naturlig vis synes lett å takle. Det er et vidunderlig aspekt av livet når man våkner opp og innser at det å «hjelpe andre» er den veien alle høyt utviklete sjeler følger. Belønning for slik arbeid er det ingen som søker, for de gode gjerningene er belønning nok i seg selv. Men fordi like tiltrekker like, så vil dere finne at slik dere behandler andre, slik vil dere selv bli behandlet. 

Fortsett å dele Lyset deres med andre, for eksempel i form av et vennlig ord eller et ønske om en sjels oppvåkning, og å sende deres velsignelser til denne personen. Dersom dere kjente sannheten, ville dere innse hvor mektig tankens kraft er, og når vibrasjonene øker, må dere være forsiktige så dere ikke utsetter andre for negative tanker.  Når dere løfter dere stadig høyere vil dere imidlertid absorbere mere av Lyset og bli mye sterkere Lys-Vesener og det vil være langt mindre sannsynlig at dere kommer på vidvanke fra den rette veien. For eksempel er det normalt å være en emosjonell person, men det finnes alltid en mulighet for at ting kan komme brått på dere og at dere for et øyeblikk mister selvkontrollen. Så lenge dere er dere dette bevisst, skulle dere greie å utøve den nødvendige forsiktighet og omtanke slik at dere unngår å gjøre feil. 

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.
                  
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

fredag 2. desember 2016

Norsk -- Mike Quinsey 2. desember, 2016.Mike Quinsey 2. desember, 2016. 

Det er helt klart at jo snarere kunngjøringen som bekrefter forandringene i penge- og valutasystemet kommer, jo raskere vil det lette anspentheten og bekymringene hos dem som venter på disse sårt tiltrengte midlene. Gode nyheter sprer seg alltid raskt, men det finnes alltid tvilere som stiller seg nølende til å tro at slike forandringer faktisk er mulig. Det er mange flere overraskelser som venter på å bli introdusert og de er alle en del av planen som skal sørge for at dere raskt får stifte bekjentskap med den Nye Tidsalderen. Alt det gamle har hatt sin tid og vil svinne hen når Illuminatis makt og kontroll blir fjernet, slik at folk kan nyte sin nyvunne frihet. Hvert nytt trinn vil bli introdusert på en måte som flyter harmonisk sammen med forandringene, slik at de forårsaker minst mulig problemer før de kommer på plass, men ingen ting vil få lov til å interferere i dem eller forsinke dem. De skulle ha vært introdusert for lenge siden, men som dere vet, så finnes det alltid et «rette øyeblikk» for omfattende forandringer og den største bekymringen er at de mørke Kreftene skal stikke kjepper i hjulene. Dere er imidlertid beskyttet av de Galaktiske Styrkene som vil sikre at alt skrider frem slik det er nødvendig og med minst mulig kluss.

Om ikke lenge vil nyhetsmediene bli frie slik at de kan komme med reelle og sanne nyheter, hvilket har blitt dere fornektet i tusener av år. Dere har levd i et falsk paradigme så lenge og ikke fått lov til å utvikle dere og gjøre fremskritt slik meningen var.  Dere har effektivt blitt snytt for fremskritt som ville ha gitt dere en nye måte å leve på og som ville gjort at dere var kommet minst 50 år lengre enn der dere befinner dere nå. Men dere kan være fullstendig trygge på at det vil ikke ta tilsvarende lang tid å ta igjen det tapte og planer for å løfte dere fremover med kvantesprang er allerede på plass. Når det rette øyeblikk kommer og veien er ryddet, for å si det slik, og det er trygt for dem, så vil deres mange Galaktiske venner tre åpent frem på Jorden og hjelpe dere å ta igjen den tiden dere har mistet. Den Nye Tidsalderen venter dere og kan ikke lenger nektes dere, og da vil dere se at gamle arbeidsmetoder raskt blir erstattet av automatisering og roboter. Naturligvis vil det ta tid før dere får alle fordelene av forandringene, men med metoder som dere ikke er familiære med, vil dere bli gledelig overrasket over hvor fort ting likevel lar seg gjøre.

Imidlertid er det nødvendig å huske at den perioden som ligger umiddelbart foran dere vil ha fokus på å kvitte seg med alt som ikke har noen plass i fremtiden. Fokus vil ligge på å frigjøre dere fra dagens slit og slep og de lange arbeidsdagene dere har for å få til livets opphold. Mange rutine- eller masseproduksjonsjobber, som nesten er som slavearbeid å regne, vil ikke lenger være nødvendige og noen vil bli utført helt automatisert.  Gjennom introduksjonen av moderne metoder vil ikke lenger deres daglige behov kreve manuelt arbeid og noen behov vil bli dekket gjennom nye levevis. Så når det er snakk om en Ny Tidsalder, så er det nøyaktig det det betyr, for den gamle har uttjent sin rolle. 

Det som er enda viktigere er forandringene inni dere, for dere må ikke miste av syne det faktum at alt om skjer leder opp til Oppstigningen. Etter hvert som vibrasjonsnivået øker, så vil også deres eget vibrasjonsnivå gjøre det samme, forutsatt at dere har konsentrert dere om deres egne behov. Det «gamle Mennesket» fra den ekstreme dualiteten, skulle også forandre seg med de nye vibrasjonene og legge de gamle vibrasjonene bak seg. Det er viktig at dere forstår at hver gang dere bruker de lavere vibrasjonene, så reduserer dere intensiteten i deres eget Lys. I en tid hvor dere er ment å løfte dere selv opp, er det viktig at dere holder dere på deres egen vei slik at dere kan komme trygt gjennom de lavere vibrasjonene uten at de påvirker dere.  Prøv å ikke bli dratt inn i handlinger eller delta i uønskete aktiviteter som dere vet ikke er forenlig med Lyset, for gjennom uminnelige tider har de mørke Sjelene på kløktig og slu vis styrt interessene deres inn mot det som er av lavere vibrasjoner. Det finnes en enkel regel, som alltid gjelder, for å avgjøre om noe ikke er av Lyset: hvis det er noe som ikke bringer fred og harmoni inn i livet deres, så har det mest sannsynlig den motsatte effekt. 

De forandringene dere er rede til å ønske velkommen vil fordele seg ut over en periode på kanskje tjue år, og når den tid kommer skulle dere ha alle de godene det har vært snakket så mye om. Perioden umiddelbart foran dere vil ha fokus på å dekke de behovene til dem som har akutte behov for hjelp. Så mange mennesker lever i ytterste fattigdom uten noen utsikt til å greie å løfte seg selv opp. Selvfølgelig vil de være blant de første som får glede av forandringene som snart kan gjennomføres i raskt tempo.  Hovedessensen av alt som vil skje er å løfte levestandarden deres inntil alle i hvert fall kan leve et liv hvor alle deres grunnleggende behov er dekket. 

Det er vanskelig å forestille seg at dere ikke har lagt merke til at dyrene på Jorden blir påvirket av forandringene. Klimaforandringer er helt åpenbare og i noen områder tvinger dette dyrearter til å flytte eller dø, og slik vil det fortsette, selv om enkelt arter vil dø helt ut. Det dere er i ferd med å lære er hvor kritiske forandringer på Jorden kan være, og de vil også påvirke menneskeheten. Opp gjennom hele historien har slike forandringer funnet sted og selvfølgelig har også menneskene måttet tilpasse seg. Selv i dag har dere intelligent liv som lever inne i jordskorpen og etter de kommende forandringene, vil de kunne gjøre seg selv kjent for dere. 

En utrolig spennende og gledelig tid ligger foran dere og dere vil snart legge deres nåværende problemer bak dere og glede dere over en rask forvandling som fører til en fredfylt tilværelse. Det er vel liten tvil om at de mest tilfredsstillende øyeblikk for dere vil være når alle krigsvåpen og alt i den sammenheng, blir bragt til taushet en gang for alle. Da vil ikke lenger penger bli kastet bort på krig og beskyttelse av Jorden kan oppnås på andre vis. For eksempel er det en del planeter som har et beskyttende «skjold» rundt seg, som ingen kan trenge gjennom. 

Havene dekker mer enn 70% av Jordens overflate og de vil også bli renset for all forurensning. En slik oppgave kan nok synes aldeles umulig for dere, men med avanserte teknologier vil det ikke ta lange tiden. Til slutt vil alle havene og landjorden være som nye og alle livsformer vil leve i fred.   Allerede nå er det forskjellige dyrearter som kommer sammen og danner de mest usannsynlige forhold til hverandre. Det er mye å se frem til når dere vil oppleve fullkommen fred. Vær fred, vær kjærlighet og del dem med alle levende vesener, for alle er vi Ett. 

Det går ikke en dag uten at hendelser som henger sammen med de nødvendige forandringene, gjør ytterligere fremskritt etter hvert som dere gjør fremskritt. Det gamle vil falle bort, men i noen tilfeller ikke uten kamp, men utviklingen vil bli ønsket velkommen av folket. De er fullt klar over at noe uvanlig er i gjære og for en tid kan det være skremmende ettersom det de er vant til forandrer seg. Vit at alt skjer i de beste hensikter og etter hvert som tiden går, vil det bli helt åpenbart for dere. 

Hold fast ved det dere tror på og dersom anledningen skulle by seg, så del dem gjerne med andre dersom de viser interesse. Et nytt år nærmer seg med stormskritt og det bærer løfte i seg til å bli et meget interessant og tilfredsstillende år ettersom mange forandringer som dere har ventet lenge på, omsider vil finne sted. 

Kjærlighet og Velsignelser fra mitt Høyere Selv, og måtte dere få alt dere trenger for å stå støtt i Lyset. 
                  
I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif


fredag 4. november 2016

NORSK -- Mike Quinsey 4. november, 2016.

Mike Quinsey 4. november, 2016.

Tiden går fortere enn noensinne og det som foregår rundt om på Jorden nærmer seg et klimaks hvor Jordens skjebne må endre kurs. Ut av all usikkerheten vil positive forandringer komme, forandringer som vil fjerne all tvil om at menneskeheten er skjebnebestemt til å ta fatt på veien mot Oppstigningen med fast besluttsomhet. Det har aldri vært på tale med noe annet resultat ettersom tilstrekkelig mange mennesker har vendt seg til Lyset og høynet sine vibrasjoner. Noe mindre enn dette, ville etter all sannsynlighet ha ført til en brå slutt på den gamle Tidsalderen hvilket ville bli betraktet som en katastrofe. Disse relativt få menneskene har gjort dette mulig ved å stå urokkelige i sin suksess med å løfte seg opp i de høyere vibrasjoner. Det er nå kun et spørsmål om å opprettholde denne posisjonen inntil et vibrasjonsnivå blir nådd, som løfter dem opp i de høyere dimensjoner. Det er dette dere kaller Oppstigningen og den er et tegn på deres åndelige vekst og fremskritt som har løftet dere opp og ut av de lavere vibrasjonene. Dere kan være helt trygge på at dette øyeblikket nærmer seg raskt og at kommende begivenheter vil bekrefte at dette er sant. 

En gryende oppvåkning rører seg i mange sjeler, men de har begrenset tid på seg til å løfte seg opp. Imidlertid vil de, når det blir allment kjent at vi befinner oss i endetiden, kunne gjøre kvantesprang fremover etter hvert som sannheten om denne spesielle perioden blir kjent. Når sannheten kan komme frem i lyset for alle å se, vil alle sjeler ha muligheter til å følge veien mot Oppstigningen, men en del vil føle liten interesse for dette og deres vei vil da ta en annen retning. Beslutningen om hvilken vei de vil velge er et valg som gjøres av fri vilje, og dette valget vil være det som der riktig for den enkelt. Dette vil også innvirke på enkelte parforhold og vennskap, men disse kan uansett gjenopptas i fremtiden. Dere kan være helt sikre på at før dere inkarnerte i dette livet, så var dere blitt presentert for en oversikt over alle potensielle muligheter, og således har dere derfor vært klar over hva det endelige resultatet mest sannsynlig ville bli.

Moder Jord har også en rekke ting hun må gjennomføre for å forberede seg til Oppstigningen og har satt seg fore å gjennomføre forandringene på Jorden slik at alt er klart. Dette vil nødvendigvis kunne føre til at noen mennesker må forflytte seg til tryggere områder, men dere kan være trygge på at dersom det forekommer tap av liv, så vil det ha vært forutsigbart og de sjelene det angår ha vært klar over det. Dette vil være en del av de opplevelsene og erfaringene de har behov for og derfor var enige om før de inkarnerte. I virkeligheten er det ingen ting som skjer tilfeldig selv om det noen ganger kan se slik ut. Hver eneste sjel vil ha drøftet sine behov forut for inkarneringen og kjenner til de utfordringer de vil bli stilt overfor. Alt skrider således frem på velordnet vis og blir gjort på en slik måte at ingen blir stilt overfor mer enn de kan takle. I tillegg har dere til enhver tid Veilederne deres som holder overoppsyn med deres fremskritt. Ofte er det slik at det dere kaller utrolige sammentreff, er lagt til rette på forhånd for å sikre at dere ikke går glipp av en mulighet til å gjennomføre livsplanen deres. 

Husk på at dere er mektige Vesener, og etter hvert som vibrasjonene stiger, vil dere finne at det dere virkelig ønsket dere og visualiserte med sikkerhet vil manifestere før eller senere. En del hendelser som skjer vil allerede være en del av livsplanen deres, men dere har fortsatt fri vilje med hensyn til mange ting som skjer. Forutsatt at det ikke går på tvers av livsplanen deres, så er det all sannsynlighet for at dere vil oppleve det dere har i tankene. For eksempel vil dere også få alt lagt til rette for at dere vil møte de menneskene som passer med deres behov, og det omfatter også fremtidige partnere. På samme vis er det hvis det har vært bestemt at ekteskap ikke er for dere, så vil det heller ikke skje.  Dette gjelder over alt, for alle, og omfatter hendelser som sikrer at dere får oppleve og erfare nøyaktig det dere trenger for å komme videre i deres evolusjon.

Når dere befinner dere blant andre mennesker som også opplever og erfarer i samsvar med sin livsplan, så er faktum at dere kan ikke se deres sanne sjel ut fra deres ytre, men kun den kroppen de har ikledd seg for denne inkarnasjonen. Ei heller kan dere vite om de for eksempel var kongelige eller fattig bonde i sitt forrige liv, og slik sett er det ikke mulig for dere å vite hvem dere møter. De færreste sjeler har noen bevisst erindring om sine tidligere livs natur og dette sikrer at de vier sin tid helt og holdent til det nåværende livet, uten at tidligere liv distraherer dem. Hver livsplan er planlagt spesielt med tanke på deres utviklingsbehov og for å sikre at karmiske forpliktelser blir ivaretatt. De som har sakket akterut vil ofte møte flere utfordringer enn andre ettersom de har mere karma å rydde opp i, og inntil dette har skjedd kan de ikke komme særlig mye lenger i sin evolusjon. 

Moder Jord forbereder seg også til sin egen Oppstigning og i prosessen med å rense seg selv er det uunngåelig at enkelte liv går tapt. Slike sjeler er som oftest i ferd med å rydde opp i sitt karma, slik at alle drar fordel av disse opplevelsene og erfaringene. Slike hendelser kan frembringe fortvilte følelser blant dem som ikke har noen forutgående viten om dette eller hendelsenes hensikt. I slik tilfeller vil beveggrunnene bak disse hendelsene bli forklart for dem. Dere går gjennom en periode med en del forstyrrelser og problemer mens de gamle energiene spiller seg ut, men dette er helt nødvendig ettersom forandringene nå må skje. 

Menneskerasen har kommet en lang vei siden dere først satte foten på Jorden. Dere har fått føle det dypeste mørke og funnet veien ut av det igjen, og nå vil dere løfte dere opp for å bli Galaktiske Vesener. Mange av dere var reisende i verdensrommet og hjemmet deres ville i så fall være på et av Romskipene. Dere var ute på eventyr og reiste til forskjellige planeter for å lære deres innbyggere og kultur å kjenne, men også på et oppdrag med å spre Lyset. Dere er har vokst mye mer enn dere kan fatte gjennom opplevelsene og erfaringene deres på Jorden og er således i stand til å hjelpe andre som befinner seg i sine tidlige utviklingsstadier. 

Dette er uken hvor det var store forventninger om at «re-valueringen» skulle bli kunngjort, men som dere allerede har erfart, synes den alltid å bli utsatt for forsinkelser. Det er imidlertid én ting dere kan være sikre på og det er at den er reell og vil ha en livsforandrende effekt for mange mennesker. De innledende forandringene vil gjøre at disse som får store midler til disposisjon, kan sette i gang å planlegge nødhjelp for dem som er i størst nød. Størrelsesordenen på prosjektene vil være enorm og vidtrekkende. Imidlertid vil til slutt alles behov bli dekket og all fattigdom og nød bli eliminert. Forandringene vil skje raskt og da har virkelig den Nye Tidsalderen kommet i gang for alvor.

La dere ikke rive altfor mye med i begeistringen, for det gjenstår fortsatt mye arbeid å gjøre. Dette vil ikke bli lettere før de siste Illuminatiene er fjernet, slik at deres innflytelse ikke lenger kan forsinke ting. Tentaklene deres strekker seg i både vidt og bredt, men mange av lakeiene deres vil gå over til motparten for å unngå å miste alt de har tjent. Tilgivelse er en aldeles vidunderlig handling som kan forsone ødelagte relasjoner og dette vil det bli stort behov for for å hjelpe tapte sjeler tilbake til Lyset.

Til tross for dagens kaos, så skjer det mye godt arbeid i kulissene, blant annet for å forberede introduksjonen av fri energi teknologier. Vær trygg på at mange kilder for tiden arbeider med slike prosjekter i land der man er åpne for idéen om å introdusere dem. På grunn av at det er så lite publisitet om dette, er dere kanhende ikke klar over denne utviklingen, men la dere ikke narre av det, for alt skrider frem på aller beste vis. Dette betyr at så snart det er trygt å gjøre det og startsignalet bli gitt, så det vil komme mange overraskelser.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.
Mike Quinsey.

Oversetter: Leif

putin